مهران  هیرادفر

 فعالیت های پژوهشی

 

مهران هیرادفر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهران هیرادفر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HiradfarM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1922826بررسی مقایسه ای درمان استنوز هیپرتروفیک پیلور به دو روش جراحی لاپاراسکوپیک و جراحی بازمجریپایان یافتهبلي
2921316ارزیابی یافته های بالینی و آسیب شناسی تومورهای بیضه قبل از سن بلوغ در بیمارستان کودکان دکتر شیخ طی سالهای 1376-1392مجریپایان یافتهبلي
3921222مقایسه نتایج بخیه روده به روش سنتی با همراهی فیبرین گلو غنی شده با PRP و مگنت در موشمجریپایان یافتهبلي
4910499بررسی نتایج و پیش آگهی 2 ساله در بیماران مبتلا به آترزی مری بعد از درمان جراحی مجریدر دست اجرابلي
5910312بررسی روشی جدید برای خارج سازی بافت در اعمال جراحی لاپاروسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
6901105بررسی هویتِ جنسی، گرایشِ جنسی و بازی‌هایِ رفتاری و ارتباطِ آن با موتاسیون هایِ ژنِ SRD5A2 در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیمِ 5α alpha reductase تیپ 2مجریپایان یافتهبلي
7900875مقایسه نتایج تفکر کم تهاجمی با روشهای معمول جراحی کم تهاجمی در جراحی اطفالمجریدر دست اجرابلي
8900864بررسی امکان آناستوموز در دستگاه گوارش بدون بخیهمجریپایان یافتهبلي
9900568مقایسه جراحی پیلوپلاستی بوسیله آناستوموز خارج از بدن به کمک لاپاروسکوپی با پیلوپلاستی با استفاده از جراحی باز در نوزادان و شیرخواران مبتلا به تنگی محل اتصال حالب به لگنچهمجریپایان یافتهبلي
1089802میزان کارآیی استفاده از تکنیک بخیه ساده بر روی نزدیک شدن لبه‌های آلوئولی در کودکان مبتلا به شکاف کام و لب همزمان یکطرفه یا دو طرفه وسیعمجریپایان یافتهبلي
1188839تاثیر اختلال یا فقدان شبکه هموروئیدال تحتانی بر سطح سرمی استامینوفن پس از استفاده استامینوفن به روش رکتال و مقایسه آن با گروه شاهدمجریدر دست اجراخير
1288761بررسی نتایج درمان اندوسکوپیک در بیماران مبتلا به ریفلاکس ادراری از مثانه به حالبمجریپایان یافتهبلي
1388422بررسی صحت تشخیصی فروزن سکشن حین عمل در بیماری هیرشپرونگمجریپایان یافتهبلي
1485307بررسی ارزش تشخیصی روش رنگ آمیزی آنزیماتیک استیل کولین استراز بر روی نمونه های پانچ بیوپسی مخاط رکتوم در تشخیص بیماری هیرشپرونگ.مجریپایان یافتهخير
1585075بررسی فراوانی اختلالات عملکرد مثانه (voiding disfunction) در کودکان مبتلا به انورزی شبانهمجریپایان یافتهخير
1685019بررسی میزان تاثیر تزریق سم بوتولینوم - A بر روی مثانه نوروژنیک اسپاستیکمجریپایان یافتهخير
1784002مطالعه نسبت ساکروم و یافته های یورودینامیک با اختلالات ادراری غیر ارگانیک در کودکن در سال 83-84مجریپایان یافتهخير
18950781تعیین فراوانی آنومالی های گوارشی و بررسی میزان بقا و پیامد جراحی آن در شمال شرق کشور در سال های 85 تا 9595همکاردر دست اجراخير
19931766بررسی اثر درمان با لیزر کم توان بردانسیته استخوانی گرافت آلوئول در بیماران دارای شکاف کامهمکارعقد قراردادخير
20931608بررسی بیماری های قلبی مادرزادی در کودکان مبتلا به شکاف کام و لبهمکارعقد قراردادبلي
21931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
22930552مقایسه ی موفقیت درمان ارتوپدی به دو روش نازو آلوئولار مولدینگ استاندارد و نازال الواتور در نوزادان دارای شکاف یک طرفه ی کام و لبهمکاردر دست اجرابلي
23930193مقایسه یافته های کولون ترانزیت تایم با باریم انما وسونوگرافی در کودکان مبتلا به اختلالات دفعیهمکارپایان یافتهبلي
24922612بررسی یافته های سونوگرافی لگن و نخاع در کودکان با اختلال یبوستهمکارپایان یافتهبلي
25911231بررسی مقایسه ایHigh powerfull magnet با ترمیم سنتی توسط بخیه دستی درآناستوموز روده موشهمکارپایان یافتهبلي
26911046ارزیابی سیستم ادراری تحتانی در کودکان 7 تا 16 ساله مبتلا به یبوست مزمن و مقایسه ان با کروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
27910349بررسیِ شاخص‌هایِ دوشکلی‌ِ جنسی در مغزِ انسان با استفاده از MRI در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیم 5-آلفا ردوکتاز و سندرمِ فقدان کاملِ حساسیت به آندروژن‌ها و هیپرپلازی مادرزادیِ آدرنالهمکارپایان یافتهبلي
28910339پایش پنومونی بدنبال با ونتیلاتور کودکان کمتراز 16 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر شیخ و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا(ع):1392-1391همکارپایان یافتهبلي
29901094مقایسه درمان طبی با درمان جراحی قطع فیلوم ترمینال نرمال درپیش آگهی علایم ادراری کودکان مبتلا به بی اختیاری ادراریهمکاردر دست اجرابلي
30900245بررسی آسیب شناسی سلول گانگلیونی در بیوپسیهای متوالی بالاتر از خط دندانه ای در بزرگسالان مبتلا به بیماریهای هموروئید و فیشر نیازمند جراحیهمکارپایان یافتهبلي
3189927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
3288721نتایج آپاندکتومی بدون شستشوی پریتوئن در کودکان دچار پریتونیت ژنرالیزه آپاندیکولارهمکارپایان یافتهبلي
3387736بررسی ارزش تشخیصی تصویر برداری باریم سوالو در تنگی های مری همکارپایان یافتهبلي
3487727بررسی الگوی رنگ پذیری با مارکر کالرتینین به روش ایمنوهیستوشیمی در بیماری هیرشپرونگهمکارپایان یافتهبلي
3587439بهینه سازی مرکز تحقیقات جراحی آندوسکپی و اعمال کم تهاجمی ... برای ارائه خدمات به محققین محترمهمکارپایان یافتهخير
3684303بررسی یافته های VGUG و سونوگرافی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ از مهرماه 84 تا شهریور 85همکارپایان یافتهخير
3783222بررسی فراوانی بروز P53 در تومورهای ویلمز با هیستولوژی مطلوبهمکارپایان یافتهخير
38921999مقايسه مداخله جراحي بين دو روش جراحي توراکوسکوپيک و باز در ترميم فتق ديافراگماتيک نوزادانناظرپایان یافتهبلي
39921145مقایسه تاثیر حضور عروسک‌های نمایشی و بازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهدناظرپایان یافتهبلي
40901154بررسی نتایج اعمال جراحی رزکسیون کولون به دو روش باز و لاپاراسکوپیک در اطفالناظردر دست اجرابلي
4189290بررسی تأثیر پوزیشن ادرار کردن بر پارامترهای اوروفلومتری در بیماران کاندید انجام اوروفلومتری به علت علائم مجاری ادراری تحتانی در بیمارستان امام رضا(ع)ناظرپایان یافتهبلي
4287783بررسی شیوع عفونت سیستم ادراری در کودکان مبتلا به تب و تشنجناظرپایان یافتهبلي
4387718بررسی اثر L-کارنیتین خوراکی بر هیپرلیپیدمی در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیکناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962943The effects of voiding habits on uroflowmetry in childhoodscopusNephro-Urology Monthly1395اول
2962920Umbrella repair of giant omphalocele, A new techniqueسایر سایت‏های تخصصیiranian journal of pediatric surgery1395اول
3961759Mary and modified barium swallow study diagnostic value and compared with the results of endoscopic esophageal strictures in childrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
4953227Sexual orientation and medical history among Iranian people with Complete Androgen Insensitivity Syndrome and Congenital Adrenal HyperplasiaISIJOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH1395پنجم
5953142Psychosexual Outcome Among Iranian Individuals With 5α-Reductase Deficiency Type 2 and Its Relationship With Parental SexismISIJOURNAL OF SEXUAL MEDICINE1395چهارم
6951008Thoracoscopic Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula Repair: The First Iranian Group Report, Passing the Learning CurvePMCJournal of Neonatal Surgery1395اول
7950190Two-stage endoscopic repair of congenital diaphragmatic herniaPMCBMJ case reports1395اول
8950003Thoracoscopic Congenital Diaphragmatic Hernia repair in neonate: The First Experience of Iranian Groupسایر سایت‏های تخصصیiranian journal of pediatric surgery1394اول و مسئول
9943035Congenital isolated transverse colon dilatationPMCBMJ Case Rep.1394اول
10942531Two staged modified substitution urethroplasty using appendix-free flapPMCBMJ case reports1394اول
11940109An 8-year experience of esophageal atresia repair in Sarvar children hospital (Mashhad- IRAN)Chemical AbstractIranian Journal of Neonatology1391اول و مسئول
12935298Accessory tongue: Classification and report of a case.ISIInternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology1394اول و مسئول
13933634Congenital Urethral Polyps in Girls: As a Differential Diagnosis of Interlabial MassesISIJournal of Pediatric and Adolescent Gynecology1393چهارم
14930924A case report of anesthesia management in epidermolysis bullosaSID/Iranmedex/Magiranمجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه1384دوم
15930819"Tie over ring” sutureless compression based gastrointestinal anastomotic method: experimental ratISIjournal of pediatric surgery1392اول
16924043Case report: Secretory breast cancer in an 11-year-old girlISIJournal of Pediatric Surgery 1392پنجم به بعد
17922296Report on Pediatric Laparoscopic CholecystectomyBiological Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392دوم
1891740Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue ChallengeISIIranian Red Crescent Medical Journal1391سوم
1991533Calretinin Immunohistochemistery: An Aid in the Diagnosis of Hirschsprung’s DiseaseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
2091521Monosymptomatic and non-monosymptomatic nocturnal enuresis: a clinical evaluationISIArchives of Iranian Medicine1391دوم
2191487thoracoscopic esophageal atresia repair made aesy: an applicable trickISIjournal of pediatric surgury1391اول
2291486Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal massISIArchives of Disease in Childhood 1391اول
2391485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391اول
2491357Definition of Success Rate of Appendectomy without Peritoneal Lavage in Children with Generalized Appendicular Peritonitisindex copernicusZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391سوم
2591292Multiple Congenital Epulis of the Mandibular Ridge: A Case Report scopusIranian Journal of Otorhinolaryngology 1391اول
2691127Abnormal Urodynamic Findings in Children with Nocturnal EnuresisISIIndian pediatrics1391دوم
2790928Acute appendicitis after blunt abdominal traumaISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390سوم
2890462Incidence of asymptomatic meatal stenosis in children following neonatal circumcisionISIJournal of pediatric urology1390سوم
2990260Unilateral cleft lip and nasal repair: Techniques and principlesISIIranian Journal of Pediatrics1390پنجم
3090135The Outcome of Transanal Anorectal Myectomy in the Patients with Ultrashort_Segment Hirschsprung`s DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390دوم
3189503Heterotopic Oral Gastrointestinal Cyst: Report of Two Casesسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389دوم
3289477Outcomes of Rectopexy of Rectal Prolapse through Anus by Sub Mucosal Injection of 5% Dextrose(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389دوم
3389451Telephone Follow-up Following Office in Post Operations Pediatric Patients that Have out-Patients’ Surgeries(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389دوم
3489205Late presentation of Hirschsprung's disease as sigmoid colon volvulus: report of four cases and review of the literature ISIColorectal Dis1389چهارم
3588124late presentation of hirshprung's disease as sigmoeid colon volvulus:report of four casesISIcolorectal disease1388چهارم
3687469Results of one Stage Transanal Resection of Large Bowel in Hirschsprung's Disease(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول
3787029Post-Heller myotomy mucosal perforation because of missed intraluminal esophageal foreign body: a case reportISIJOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY1387اول و مسئول
3887007Fibrous hamartoma of infancy, report of two casesISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1387دوم
3986649Renal splenic heterotopia with extramedullary hematopoiesis in a thalassemic patient, simulating renal neoplasm: acase reportISIJournal of pediatric hematology1386اول و مسئول
4086560Tumor induced hypercalcemia in a patient with mediastinal synovial sarcomaISIJOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM1386دوم
4186500Ameloblastic fibrosarcoma of the maxillary sinus in an infant: a case report with long-term follow-upISIJ Pediatr Surg1386دوم
4286471Radionuclide renography: a seldom used test for the detection of vesicoenteric fistulascopusHell J Nucl Med1386دوم
4386328استفاده از برونکوسکوپی فایبراپتیک در تشخیص حین عمل فیستول های مادرزادی و راجعه تراشه به مریسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
4486249گزارش یک مورد هیستیوسیتوزسینوزال با لنفادنوپاتی ماسیو( بیماری روزائی- دورفمن )(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
4586202تومورهای کلیه در کودکان بررسی بالینی و آسیب شناسی 15 ساله در دو مرکز آسیب شناسی بیمارستان کودکان دکتر سیخ و بیمارستان امام رضا(ع) مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پرشکی گرگان1386سوم
4685308بررسی نتایج بلوک ساب پوبیک در جراحی ختنه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
4785224Intrathoracic testicular ectopia in congenital diaphragmatic herniaISIAsian J Surg1385اول
4885185Urethral advancement and glanuloplasty with V flap of the glans in the repair of anterior hypospadiasISIAsian Journal of Surgery1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953220آپاندکتومی با کمک لاپاروسکوپی از طریق برش نافی توسط نفروسکوپپنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه خراسانمشهدسخنرانی1395خير
2952557پلوروپولموناری بلاستوما:بحث و معرفی رجیستری بین المللی24 کنگره جراحان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1395خير
3952556تومور ویلمز خارج کلیوی: بحث در زمینه تشخیص و درمان24 کنگره سالانه جراحان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1395خير
4951098تومر ویلمز خارج کلیوی: مشکلات تشخیصی و درمانی و پیش آگهی24th Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS2016).فوکویاکاپوستر1395خير
5950987آپاندکتومی لاپاروسکوپیک با یک برش پوستی و بدون پورت با استفاده از نفروسکوپThe 24th Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS2016)فوکویاکاپوستر1395خير
6950964یبوست مزمن کودکان: یک بیماری جسمی یا یک ناهنجاری رفتاریThe 24th Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS2016)Fukuoka-Japanسخنرانی1395خير
7940177Extrarenal willms, a differential diagnosis of inguinal mass in childhood.14th Annual Congress of Asia-pacific Association of pediatric urologistBussanسخنرانی1391خير
8940176Megacystis Microcolon intestinal Hypoperitalsis syndrome May underdiagnosed14th Annual Congress of Asia-pacific Association of pediatric urologistBussanسخنرانی1391بله
9940175Pediatric laparoscopic pyeloplasty with extra-corporal anastomosis easier, less gas insufflations and shorter time23 Congress of the Asian association of pediatric surgerySeoulسخنرانی1391بله
10940160A new Modality of Arterial Supply of free Appendix Graft for urethral substitution: Report of case And Surgical technique5th world Congress of ISHIDLucknowسخنرانی1392خير
11940159The long term outcome of feminizing Genital surgery: A new scoring system.5th world Congress of ISHIDLucknowسخنرانی1392خير
12940158Post Hypospadias repair urodynamic study, Is it necessary5th world Congress of ISHIDLucknowسخنرانی1392بله
13940157Staged vascularised preputial flap for treatment of proximal HypospadiasStaged vascularised preputial flap for treatment of proximal HypospadiasLucknowپوستر1392خير
14940154Effect of oral anticholinergic therapy on prevention of urethral catheter side effects in hypospadias repair15th Congress of ISHIDفرانکفورتسخنرانی1394خير
15921058شب ادراری تک علامتی و غیر تک علامتی :یک ارزیابی کلینیکیEuropian Academy of pediatric societyاستانبولپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11205تومر ویلمز2016تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه