آتس سا  پاک فطرت

 فعالیت های پژوهشی

 

آتس سا پاک فطرت

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آتس سا پاک فطرت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای دهان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : PakfetratA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیماری های دهاندندانپزشک متخصص1379

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
دانشکده دندانژزشکی مشهد-بخش بیماری های دهان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960460مقایسه ی فراوانی بیماری سلیاک در افراد با و بدون لیکن پلان دهانیمجریدر دست اجرابلي
2950011درمان با منشا طبیعی و گیاهی زخم های آفتوز دهانی ، یک مرور نظام مند و متا انالیزمجریپایان یافتهبلي
3940461بررسی تاثیرمحصولات تنباکو و الکل بر ایجاد ضایعات پیش سرطانی و سرطانی حفره دهان بر اساس مطالعه کوهورت گذشته نگرمجریپایان یافتهبلي
4940459مقایسه الگوی تغذیه و میزان برخی ریز‌فاکتور‌های مغذی در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های سنگ‌فرشی سر‌وگردن وافراد سالممجریپایان یافتهبلي
5931199بررسی اثرکروسین زعفران در بهبود بیماران سندرم سوزش دهان(Burning mouth Syndrome) (کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی شده)مجریپایان یافتهبلي
6922200بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
7920380بررسی تاثیر درمانی لیزر کم توان در بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال ایدیوپاتیک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهانمجریپایان یافتهبلي
8910230بررسی میزان سرمی گلوتاتیون اکسیده و احیا و تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
9901063مقایسه اثر درمانی کورکومین (Curcumin) با درمان رایج لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی (مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور)مجریپایان یافتهبلي
10900963بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های Matrix Metallo Proteinas2,9 (MMP-2,9) بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیمجریپایان یافتهبلي
11900343کشف تجارب دستیاران و اعضای هیات علمی گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از اجرای روش های نوین ارزشیابی-مطالعه پدیدار شناسیمجریپایان یافتهبلي
12900097بررسی اثر بره موم (Propolis) در کنترل دفعات عود در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی راجعهمجریپایان یافتهبلي
13900076بررسی و نقد تحقیقات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی منتشر شده کشور از سال 88-75مجریپایان یافتهخير
14900074ارزیابی ریسک پزشکی در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دندانپزشکی شهر مشهد در طی سال های 1391-1390مجریپایان یافتهبلي
1589386بررسی تاثیر دهانشویه بره موم (propolis) در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
1688360بررسی و نقد تحقیقات اپیدمیولوژیک دندانپزشکی منتشر شده کشور از سال 88-1375 مجریپایان یافتهبلي
1788157بررسی شیوع ضایعات بدخیم و پیش بدخیم دهان ، لب و ریسک فاکتورهای ان در ساکنین بالای 25 سال شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
1887909بررسی اثر درمانی تاکرولیموس موضعی 1/0% و تریامسینولون استوناید در پایه مخاط چسب 1/0% بر لیکن پلان دهانی اروزیو آتروفیکمجریپایان یافتهبلي
1987864ارزیابی میزان صحت تشخیص و درمانهای غیر ضروری ضایعات مخاط دهان و فک وصورت در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 88مجریپایان یافتهبلي
2087414بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی دندانپزشکان عمومی شاغل در استان خراسان رضوی درباره بیماریهای شایع دهان در سال 88-87مجریپایان یافتهبلي
2187320ارزیابی سطح ایمونوگلوبولین A بزاقی در بیماران مبتلا به آفت دهانی و ارتباط آن با شاخص های بالینیمجریپایان یافتهبلي
2287037بررسی تظاهرات دهانی در بیماران +AIDS/HIV مراجعه کننده به کلینیک مثلثی مشهدمجریپایان یافتهخير
2387034بررسی اثرات درمانی دهانشویه بابونه بر آفت دهانی مجریپایان یافتهخير
2486536بررسی گذشته‌نگر پنج ساله موارد ابتلا به بدخیمی های دهان، فک و صورت در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
2586293مقایسه اثر درمانی مصرف روزانهmg 5/0 کلشی سین و mg5 پردنیزولون در آفت دهانی مجریپایان یافتهخير
2686164بررسی 5 ساله موارد ابتلا به لیکن پلان دهانی و واکنش شبه لیکن در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1380 تا 1385 مجریپایان یافتهخير
2785434ارزیابی سطح آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امام رضا(ع) و دانشکده دندانپزشکی مشهد درباره سرطان دهان مجریپایان یافتهخير
28951653بررسی ظهور ژنهای toll like restorers 2,9(TLR2,9) در لیکن پلانهای دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR) (و ارتباط آن با تعداد گلبول سفید خون محیطیهمکاردر دست اجرابلي
29951002طراحی وارزیابی کارایی نرم افزار کمک تشخیصی رادیوگرافیک سندرمهای فک وصورتهمکاردر دست اجرابلي
30940460بررسی میزان تاثیرعوامل خطر احتمالی در مبتلایان به سرطان های سلول سنگفرشی سروگردن مراجعه کننده به بیمارستان امید،مرکز طبی رضا و دانشکده دندانپزشکی مشهددرسال1394همکارپایان یافتهبلي
31931747بررسي تاثير ليزر کم¬توان دايود با طول موج¬هاي 660 و 808 نانومتر بر ترميم ساکت دندان کشيده شده در موش¬هاي صحرايي(رت) ديابتي و غير ديابتيهمکارپایان یافتهبلي
32930039بررسی اثرات لیزر کم توان در پیشگیری از خشکی دهان ناشی از پرتودرمانی سرطانهای سر و گردن – یک مطالعه کارآزمایی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
33910644بررسی اثر درمانی دهانشویه سیاه دانه بر ژنژیویت و جلوگیری از تشکیل پلاک در مقایسه با پلاسبو: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کورهمکاردر دست اجراخير
34910253بررسی سطح سرمی اتوآنتی بادی های ضددسموگلین یک و سه به روش الایزا در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
35900098بررسی کارآیی لیزر CO2 در درمان لیکن پلان دهانی از نوع پلاکهمکاردر دست اجراخير
36900086مقایسه اثر فتودینامیک تراپی با واسطه تولوئیدین بلو وکورتیکواستروئید موضعی در درمان لیکن پلان دهانی اروزیو-آتروفیکهمکارپایان یافتهبلي
37900085بررسی یافته های MR سیالوگرافی و اولتراسونوگرافی غدد بزاقی بیماران مبتلا به خشکی دهان همکارپایان یافتهبلي
3889888بررسی ظهور آنتی ژن لکوسیتی انسان نوع DRB1 (HLA-DRB1) در بیماران مبتلا به زخمهای آفتوز عود کننده دهانی در دانشکده دندانپزشکی مشهد به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز از نوع پرایمر اختصاصی منفرد(SSP-PCR)همکارپایان یافتهبلي
3989470بررسی اثر کوئرستین در پیشگیری و درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی دربیماران مبتلا به بدخیمی های خونیهمکارپایان یافتهبلي
4089336بررسی سطح ایزوپروستان سرمی در مبتلایان به لیکن پلان دهانیهمکارپایان یافتهخير
4188212بررسی سایتومگالوویروس،ادنوویروس،ابشتین بارویروس وهرپس سیمپلکس ویروس تایپ 1 و ویریوس پلپیلومای انسانی در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به روش واکنش زنجیره پلیمراز(PCR )همکارپایان یافتهبلي
4287863مقایسه تأثیر راهنمای بالینی مراقبت مبتنی بر شواهد همراه و بدون یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان سرطانی تحت شیمی درمانیهمکارپایان یافتهبلي
4387777بررسی تظاهرات دیررس مخاط دهان در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردل شهر مشهد در سال 88-1387همکارپایان یافتهخير
4487291بررسی بیان گیرنده عامل رشد اپیتلیالی در کارسینوم سلول سنگفرشی(SCC) حفره دهان به روش ایمونوهسیتوشیمی و رابطه آن با شاخص بالینی و آسیب شناختی تومورهمکارپایان یافتهخير
4586683بررسی پاپیلوما ویروس انسانی نوع 32و13و16و18 به روش PCR در بیماران مبتلا به Heck تشخیص داده شده در بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
4686445ارزیابی وضعیت سلامت دهان، نیازهای دهانی و رفتارهای بهداشتی کارکنان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 85همکارپایان یافتهخير
4786237بررسی نماهای بالینی و رادیوگرافی ضایعات ژانت سل گرانولومای مرکزی در مراجعه کنندگان به بخش بیماریهای دهان در طی سالهای 86-83همکارپایان یافتهخير
4885278بررسی مقایسه ای اپی تلیوم مخاط دهان در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم بوسیله روش Exfoliative cytologyهمکارپایان یافتهخير
4984403بررسی ارزش تشخیصی روش نمونه برداری brush biopsy در تشخیص زود هنگام ضایعات پیش بد خیم و بدخیم اپی تلیوم مخاط دهانهمکارپایان یافتهخير
50961069بررسی بیان ژن های ROR t و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکناظرعقد قراردادبلي
51960611بررسی سطح سرمی دوپامین در بیماران دارای پارافانکشن شبانهناظردر دست اجرابلي
52960417تهیه درسنامه تعاملی تصویری ضایعات اگزوفیتیک محیطی مخاط دهان با استفاده از نرم افزار Articulate storyline version 2ناظرعقد قراردادبلي
53960081بررسی میزان زنده بودن و چسبندگی فیبروبلاست لثه ای به سطح ریشه در محیط کشت حاوی غلظت غیر سمی روغن زیتون اوزونه(ozonated olive oil)ناظردر دست اجرابلي
54951848بررسی اثر هیپنوتیزم در تسریع ترمیم زخم های ناشی از بیوپسی بافت نرم دهان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی "ناظردر دست اجرابلي
55950023بررسی اثرات ژل نانوداروی سینا کورکومین بر التهاب لثه در ژنژیویت مزمنناظردر دست اجرابلي
56941688ارزیابی بیان ژنهای FOXP3 و ROR gamma t و IL-8 در بافت لثه ای افراد مبتلابه پریودنتیت مزمنناظرعقد قراردادبلي
57940839بررسي کارايي ليزرهاي CO2وDiode ( تابش پالسي و پيوسته) در حذف پيگمانتاسيون لثه اي.ناظردر دست اجرابلي
58940054اجرا و ارزشیابی نرم افزار آموزشی زخم های دهانی با قابلیت اجرا بر روی تلفن های هوشمند ناظرپایان یافتهبلي
59910103بررسی درد در ناحیه اروفاسیال در دانشجویان دوره ی دکترا (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی) دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391ناظرپایان یافتهبلي
60900936بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS) بر مهارت های عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد در سال 1391ناظرپایان یافتهبلي
61900166بررسی اثر درمانی عسل کنار بر بهبود آتروفی و زخم های ناشی از لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانیناظرپایان یافتهبلي
6289109بررسی تاثیر ویروس پاپیلومای انسانی بعنوان یک فاکتور پروگنوستیک در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی ناحیه اروفارنگس ونازوفارنگس وحفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز با ا نواع معمولی وزمان واقعیناظرپایان یافتهبلي
6389108اندازه گیری قند بزاق و خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ II و مقایسه آن با گروه کنترلناظرپایان یافتهبلي
6487802بررسی فراوانی اختلالات سایکولوژیک در بیماران دارای شکایتهای با منشأ ذهنی و بیماران دارای شکایتهای با منشأ ارگانیک در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد ناظرپایان یافتهبلي
6587316بررسی میزان آمادگی دانشکده دندانپزشکی مشهد در مقابله با حوادث غیر مترقبه در سال 1387ناظرپایان یافتهبلي
6687280بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در سالمندان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد ناظرپایان یافتهخير
6787230بررسی تغییرات هماتولوژیک در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی عود کننده مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهددر سال 88-1387ناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962099Evaluation of the Effect of Adding Low Level Laser Irradiation to Drug Therapy in Patients Affected with Burning Mouth Syndrome: A Randomized Clinical TrialChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396اول
2960742A Randomized Placebo-Controlled Double Blind Clinical Trial of Quercetin in the Prevention and Treatment of Chemotherapy-Induced Oral MucositisPMCJOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH1395چهارم
3953747Medical Risk Assessment in Patients Referred to Dental Clinics, Mashhad Iran (2011-2012)PMCThe open dentistry journal1394مسئول
4953742Marked Enlargement of Jaws in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism: A Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول
5953741Oral Cancer: Prevention and Early Detection, Dentists’ Opinions and Practices (Mashhad-Iran)scopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395مسئول
6953533Evaluation of the Efficacy of Curcumin in the Treatment of Oral Lichen Planus: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of clinical and diagnostic research1395مسئول
7953531Adenoid Cystic Carcinoma of the Buccal Mucosa with Rare Delayed Frontal Bone Metastasis: A Case ReportISCjournal of dental materials and techniques1395سوم
8950337Evaluation of magnetic resonance sialography and ultrasonography findings in salivary glands of patients with xerostomiaسایر سایت‏های تخصصیCumhuriyet Dental Journal1394چهارم
9950336Odontogenic Myxofibroma of the Mandible Along With an Unerupted Third Molar Tooth: Report of a CaseChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
10943181Evaluation of Plasma Isoprostane in Patients with Oral Lichen PlanusPMCJ Dent Shiraz UnivMed Sci1394پنجم به بعد
11942142Preventing and Therapeutic Effect of Propolis in Radiotherapy Induced Mucositis of Head and Neck Cancers: A Triple-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial.PMCIranian journal of cancer prevention1394دوم
12941850Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Oral and Maxillofacial Lesions in Referred Patients to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School and the Educational ImplicationsEmbaseFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1394اول
13941838Psychological Assessment of Patients with Oral Aphthous UlcersChemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of IRAN1392اول
14941675noChemical Abstractمجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران)1393اول
15941674The Effect of Pimecrolimus Cream 1% Compared with Triamcinolone Acetonide Paste in Treatment of Atrophic-Erosive Oral Lichen PlanusPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393اول
16940089Knowledge and Diagnostic Skill of General Dentist in Khorasan Province (Iran) toward Oral Common Diseases in 2009-10Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391مسئول
17934049Primary malignant amelanotic melanoma of the maxilla: A rare case reportindex copernicusIndian Journal of Oral Sciences1392چهارم
18933916Pyostomatitis VegetansChemical AbstractZahedan J Res Med Sci (ZJRMS1392دوم
19933835The therapeutic effects of chamomilla tincture mouthwash on oral aphthae: A randomized clinical trialscopusJournal of Clinical and Experimental Dentistry1393سوم
20933734Critical Appraisal of Dental Descriptive Epidemiological Studies in Iran Published Between 1996-2009Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
21933733evaluation of Psychological patients with aphthous stomatitisChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1393اول
22933727Diagnosis of a Case of Celiac Disease Based on Oral ManifestationsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393چهارم
23933032Oral Manifestations of Human Immunodeficiency Virus-Infected PatientsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393اول
24932122Removal of Refractory Erosive-atrophic Lichen Planus by the CO2 LaserPMCOral health and Dental management1393اول
2592427نیاز های درمانی جانبازان شیمیایی با گاز خردل خراسان رضوی مشهدISCمجله علمی پژوهشی طب جانباز1391مسئول
26921669evaluation of awareness of general dentists and dental specialists about dental management of pregnant and diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391دوم
2791782papilon lefevre syndromSID/Iranmedex/MagiranJournal of dentomaxillofacial Radiology, pathology and surgery1391دوم
2891500ChondrosarcomaChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391دوم
2990911Maxillary odontogenic myxoma involving the maxillary sinus: A Case reportindex copernicusIndian Journal of Dental Education1390اول
3090492Oral Cancer in Iran is Poorly Understood ReplyISIArchives of Iranian medicine1390دوم
3190374Oral medicine course offer  in general medical students training curriculumsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390سوم
3290230Oral Cancer Awareness of People Attending the Oral Medicine Center of ZahedanscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390سوم
3390143Non-Hodgkin’s Lymphoma in the Mandible: Case Reportindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390دوم
3490141Chondrosarcoma of the Mandibular Symphysis: Report of a Caseindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390اول
3590041Odontogenic Cysts: a Clinical and Radiographic Study of 58 CasesscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390سوم
3690030Clinical and histopathological analysis of oral Squamous cell carcinoma of young patients in Mashhad, Iran: A retrospective study and review of literatureISIMedicina oral, patología oral y cirugía bucal1390سوم
3789796دندانپزشک و کنترل استعمال دخانیات: تازه ها و رویکردها (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
3889748Salivary immunoglobulin A in patients with Recurrent Aphthous UlcerationscopusJournal of Applied Sciences 1389اول
3989618The Role of Viruses in Oral Squamous Cell Carcinoma in Young Patients in Khorasan (Northeast of Iran) scopusJournal of applied sciences1389دوم
4089545Mandibular swelling as the first manifestation of multiple myelomascopusIranian Journal of Medical Sciences 1389دوم
4189486The Dentist and Tobacco Use Control: Updates and Approaches(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
4289483Psychiatric Evaluation of Patients with Recurrent Aphthous Ulceration Referred to Oral Disease Department of Mashhad Dental School-Iran (2006-2007)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389مسئول
4389372Prevalence of Rotavirus, Adenovirus, and Astrovirus Infections among Patients with Acute Gastroenteritis in, Northern IranISIIranian Journal of Public Health 1389پنجم به بعد
4489370Assessing subtype and drug-resistance-associated mutations among antiretroviral-treated HIV-infected patientsISIAids 1389پنجم به بعد
4589310The role of human papillomavirus infection in prostate carcinomaISIScandinavian Journal of Infectious Diseases 1389پنجم به بعد
4689198Multifocal epithelial hyperplasia, a rare oral infection in Asia: Report of twelve cases in IranISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389چهارم
4789189Evaluation of the diagnostic value of a Modified Liquid-Based Cytology using OralCDx Brush in early detection of oral potentially malignant lesions and oral cancerISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389چهارم
4889170In vitro Comparison of the Antimicrobial Activity of Ten Herbal Extracts Against Streptococcus mutans with ChlorhexidinescopusJournal of Applied Sciences1389پنجم
4989166Comparison of colchicine versus prednisolone in recurrent aphthous stomatitis: A double-blind randomized clinical trialISIClin Invest Med1389اول
5089083Oral cancer knowledge among patients referred to Mashhad Dental School, IranISIArch Iran Med1389اول
5188567Oral Lichen Planus: a retrospective study of 420 Iranian patients.ISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal.1388اول
5288368بررسی پنج ساله موارد ابتلا به بدخیمی‌های دهان، فک و صورت در مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد-ایران(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388مسئول
5388346بررسی 6 ساله ی انواع زخم های دهانی در مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده ی دندان پزشکی مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388مسئول
5488307Gorlin-Goltz SyndromeISIPakistan Journal of Medical Sciences1388اول
5588306Oral Squamous Cell Carcinoma with an Unusual Clinical Manifestation: A Case ReportPMCCases Journal1388سوم
5688146detection of human papillomavirus (HPV) DNA in seven cases of focal epithelial hyperplasia in iran ISIjournal of oral pathology and medicine1388سوم
5787424گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانسسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول
5887413یافته های 5 ساله اپییدمیولوژیک و بالینی بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در مراجعین بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد - ایران سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول
5987403گزارش دو مورد لشمانیازیس لبسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول و مسئول
6083008بررسی میزان آگاهی های کلی مراجعین به دانشکده دندانپزشکی درباره بیماری ایدز مشهد(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962885لقی دندان به عنوان تظاهر بیماریهای سیستمیکچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396خير
2962496بررسی تاثیر عوامل خطر احتمالی در مبتلایان به سرطان های سلول سنگفرشی سروگردن مراجعه کننده به بیمارستان امید، در مقایسه با افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت مشهد در سال 2323 : مطالعه مورد- شاهدیچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان فک و صورتمشهدپوستر1396خير
3962467تشخیص بیماری های سیستمیک بر اساس تظاهرات دهانی فکی- بیماریهای گوارشیچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان فک و صورتمشهدسخنرانی1396خير
4962105" تظاهرات دهانی بیماریهای ویروسی در کودکان "چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
5962104" آنچه دندانپزشکان باید در مورد ریسک فاکتورهای سرطان دهان بدانند "چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
6962101نقش دندانپزشک در تشخیص زود هنگام دیابتچهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
7942149تظاهرات دهانی،چالشها و تمهیدات دندانپزشکی در بیماران پس از پیوند مغز استخوانکنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394خير
8941607بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
9941606کورکومین دردرمان سرطان سلولهای سنگفرشی دهاناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
10941580Alcohol abuse and oral cancerThe first international congress of alcohol abuseمشهدسخنرانی1393بله
11941577Expression of Epidermal growth factor receptor (EGFR) in oral Squamous cell carcinoma by immunohistochemistry technique and correlation with clinicopathologic criteriaکنگره انجمن بیماریهای دهان ، اولین کنگره ملی دردهای دهانی صورتیکرمانپوستر1393بله
12941575. evaluation of serum level of oxidized and reduced glutathione and oxidant-antioxidant balance in patients with head and neck SCCکنگره انجمن بیماریهای دهان ، اولین کنگره ملی دردهای دهانیکرمانپوستر1393خير
13933063بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های (Matrix Metallo Proteinas-2,9 (MMP-2,9 بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیIranian association of oral medicine 2014 meetingکرمانپوستر1393خير
14933061آدنوئید سیستیک کارسینومای غدد بزاقی فرعی گونه: چالش در تشخیصکنگره انجمن بیماریهای دهان، اولین کنگره ملی دردهای دهانی صورتیکرمانسخنرانی1393خير
15933057Alcohol abuse and oral cancerThe first international congress of alcohol abuse.مشهدسخنرانی1393بله
16933055. ٍEffects of alcohol on salivary glands and saliva.The first international congress of alcohol abuseمشهدپوستر1393خير
17933054manifestations of alcohol abuse.The first international congress of alcohol abuseمشهدپوستر1393خير
18933047Lichen planus in children: diagnosis and treatmentسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران .مشهدسخنرانی1393خير
19933046Role of dentist in early diagnosis of hematologic malignancies in childrenسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایرانمشهدسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1155مراقبت های ویژه در دندانپزشکی 1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه