آتس سا  پاک فطرت

 فعاليت هاي پژوهشي

 

آتس سا پاک فطرت

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): آتس سا پاک فطرت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : بیماریهای دهان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : PakfetratA@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیماری های دهاندندانپزشک متخصص1379

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
دانشکده دندانژزشکی مشهد-بخش بیماری های دهان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961219مقایسه الگوی تغذیه بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی و افراد سالم در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1396-1397مجریدر دست اجراخير
2960460مقایسه ی فراوانی بیماری سلیاک در افراد با و بدون لیکن پلان دهانیمجریدر دست اجرابلي
3950011درمان با منشا طبیعی و گیاهی زخم های آفتوز دهانی ، یک مرور نظام مند و متا انالیزمجریپایان یافتهبلي
4940461بررسی تاثیرمحصولات تنباکو و الکل بر ایجاد ضایعات پیش سرطانی و سرطانی حفره دهان بر اساس مطالعه کوهورت گذشته نگرمجریپایان یافتهبلي
5940459مقایسه الگوی تغذیه و میزان برخی ریز‌فاکتور‌های مغذی در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های سنگ‌فرشی سر‌وگردن وافراد سالممجریپایان یافتهبلي
6931199بررسی اثرکروسین زعفران در بهبود بیماران سندرم سوزش دهان(Burning mouth Syndrome) (کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی شده)مجریپایان یافتهبلي
7922200بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
8920380بررسی تاثیر درمانی لیزر کم توان در بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال ایدیوپاتیک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهانمجریپایان یافتهبلي
9910230بررسی میزان سرمی گلوتاتیون اکسیده و احیا و تعادل اکسیدان-آنتی اکسیدان در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
10901063مقایسه اثر درمانی کورکومین (Curcumin) با درمان رایج لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی (مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور)مجریپایان یافتهبلي
11900963بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های Matrix Metallo Proteinas2,9 (MMP-2,9) بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیمجریپایان یافتهبلي
12900343کشف تجارب دستیاران و اعضای هیات علمی گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از اجرای روش های نوین ارزشیابی-مطالعه پدیدار شناسیمجریپایان یافتهبلي
13900097بررسی اثر بره موم (Propolis) در کنترل دفعات عود در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی راجعهمجریپایان یافتهبلي
14900076بررسی و نقد تحقیقات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی منتشر شده کشور از سال 88-75مجریپایان یافتهخير
15900074ارزیابی ریسک پزشکی در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دندانپزشکی شهر مشهد در طی سال های 1391-1390مجریپایان یافتهبلي
1689386بررسی تاثیر دهانشویه بره موم (propolis) در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
1788360بررسی و نقد تحقیقات اپیدمیولوژیک دندانپزشکی منتشر شده کشور از سال 88-1375 مجریپایان یافتهبلي
1888157بررسی شیوع ضایعات بدخیم و پیش بدخیم دهان ، لب و ریسک فاکتورهای ان در ساکنین بالای 25 سال شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
1987909بررسی اثر درمانی تاکرولیموس موضعی 1/0% و تریامسینولون استوناید در پایه مخاط چسب 1/0% بر لیکن پلان دهانی اروزیو آتروفیکمجریپایان یافتهبلي
2087864ارزیابی میزان صحت تشخیص و درمانهای غیر ضروری ضایعات مخاط دهان و فک وصورت در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 88مجریپایان یافتهبلي
2187414بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی دندانپزشکان عمومی شاغل در استان خراسان رضوی درباره بیماریهای شایع دهان در سال 88-87مجریپایان یافتهبلي
2287320ارزیابی سطح ایمونوگلوبولین A بزاقی در بیماران مبتلا به آفت دهانی و ارتباط آن با شاخص های بالینیمجریپایان یافتهبلي
2387037بررسی تظاهرات دهانی در بیماران +AIDS/HIV مراجعه کننده به کلینیک مثلثی مشهدمجریپایان یافتهخير
2487034بررسی اثرات درمانی دهانشویه بابونه بر آفت دهانی مجریپایان یافتهخير
2586536بررسی گذشته‌نگر پنج ساله موارد ابتلا به بدخیمی های دهان، فک و صورت در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
2686293مقایسه اثر درمانی مصرف روزانهmg 5/0 کلشی سین و mg5 پردنیزولون در آفت دهانی مجریپایان یافتهخير
2786164بررسی 5 ساله موارد ابتلا به لیکن پلان دهانی و واکنش شبه لیکن در مراجعین به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1380 تا 1385 مجریپایان یافتهخير
2885434ارزیابی سطح آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امام رضا(ع) و دانشکده دندانپزشکی مشهد درباره سرطان دهان مجریپایان یافتهخير
29951653بررسی ظهور ژنهای toll like restorers 2,9(TLR2,9) در لیکن پلانهای دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR) (و ارتباط آن با تعداد گلبول سفید خون محیطیهمکاردر دست اجرابلي
30951002طراحی وارزیابی کارایی نرم افزار کمک تشخیصی رادیوگرافیک سندرمهای فک وصورتهمکاردر دست اجرابلي
31940460بررسی میزان تاثیرعوامل خطر احتمالی در مبتلایان به سرطان های سلول سنگفرشی سروگردن مراجعه کننده به بیمارستان امید،مرکز طبی رضا و دانشکده دندانپزشکی مشهددرسال1394همکارپایان یافتهبلي
32931747بررسی تاثیر لیزر کم¬توان دایود با طول موج¬های 660 و 808 نانومتر بر ترمیم ساکت دندان کشیده شده در موش¬های صحرایی(رت) دیابتی و غیر دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
33930039بررسی اثرات لیزر کم توان در پیشگیری از خشکی دهان ناشی از پرتودرمانی سرطانهای سر و گردن – یک مطالعه کارآزمایی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
34910644بررسی اثر درمانی دهانشویه سیاه دانه بر ژنژیویت و جلوگیری از تشکیل پلاک در مقایسه با پلاسبو: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کورهمکاردر دست اجراخير
35910253بررسی سطح سرمی اتوآنتی بادی های ضددسموگلین یک و سه به روش الایزا در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
36900098بررسی کارآیی لیزر CO2 در درمان لیکن پلان دهانی از نوع پلاکهمکاردر دست اجراخير
37900086مقایسه اثر فتودینامیک تراپی با واسطه تولوئیدین بلو وکورتیکواستروئید موضعی در درمان لیکن پلان دهانی اروزیو-آتروفیکهمکارپایان یافتهبلي
38900085بررسی یافته های MR سیالوگرافی و اولتراسونوگرافی غدد بزاقی بیماران مبتلا به خشکی دهان همکارپایان یافتهبلي
3989888بررسی ظهور آنتی ژن لکوسیتی انسان نوع DRB1 (HLA-DRB1) در بیماران مبتلا به زخمهای آفتوز عود کننده دهانی در دانشکده دندانپزشکی مشهد به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز از نوع پرایمر اختصاصی منفرد(SSP-PCR)همکارپایان یافتهبلي
4089470بررسی اثر کوئرستین در پیشگیری و درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی دربیماران مبتلا به بدخیمی های خونیهمکارپایان یافتهبلي
4189336بررسی سطح ایزوپروستان سرمی در مبتلایان به لیکن پلان دهانیهمکارپایان یافتهخير
4288212بررسی سایتومگالوویروس،ادنوویروس،ابشتین بارویروس وهرپس سیمپلکس ویروس تایپ 1 و ویریوس پلپیلومای انسانی در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به روش واکنش زنجیره پلیمراز(PCR )همکارپایان یافتهبلي
4387863مقایسه تأثیر راهنمای بالینی مراقبت مبتنی بر شواهد همراه و بدون یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان سرطانی تحت شیمی درمانیهمکارپایان یافتهبلي
4487777بررسی تظاهرات دیررس مخاط دهان در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردل شهر مشهد در سال 88-1387همکارپایان یافتهخير
4587291بررسی بیان گیرنده عامل رشد اپیتلیالی در کارسینوم سلول سنگفرشی(SCC) حفره دهان به روش ایمونوهسیتوشیمی و رابطه آن با شاخص بالینی و آسیب شناختی تومورهمکارپایان یافتهخير
4686683بررسی پاپیلوما ویروس انسانی نوع 32و13و16و18 به روش PCR در بیماران مبتلا به Heck تشخیص داده شده در بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
4786445ارزیابی وضعیت سلامت دهان، نیازهای دهانی و رفتارهای بهداشتی کارکنان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 85همکارپایان یافتهخير
4886237بررسی نماهای بالینی و رادیوگرافی ضایعات ژانت سل گرانولومای مرکزی در مراجعه کنندگان به بخش بیماریهای دهان در طی سالهای 86-83همکارپایان یافتهخير
4985278بررسی مقایسه ای اپی تلیوم مخاط دهان در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم بوسیله روش Exfoliative cytologyهمکارپایان یافتهخير
5084403بررسی ارزش تشخیصی روش نمونه برداری brush biopsy در تشخیص زود هنگام ضایعات پیش بد خیم و بدخیم اپی تلیوم مخاط دهانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970011Natural Treatment of Oral Aphthous Ulcers: A Systematic Reviewسایر سایت‏های تخصصیtranslational biomdicine1396اول
2964463Critical Appraisal of Iranian Dentistry Clinical Trials Published in English from 1999 to 2012Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397اول
3962099Evaluation of the Effect of Adding Low Level Laser Irradiation to Drug Therapy in Patients Affected with Burning Mouth Syndrome: A Randomized Clinical TrialChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396اول
4962093Evaluation of serum levels of oxidized and reduced glutathione and total antioxidant capacity in patients with head and neck squamous cell carcinomaISIJournal of cancer research and therapeutics1396اول
5960742A Randomized Placebo-Controlled Double Blind Clinical Trial of Quercetin in the Prevention and Treatment of Chemotherapy-Induced Oral MucositisPMCJOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH1395چهارم
6953747Medical Risk Assessment in Patients Referred to Dental Clinics, Mashhad Iran (2011-2012)PMCThe open dentistry journal1394مسئول
7953742Marked Enlargement of Jaws in a Patient with Secondary Hyperparathyroidism: A Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول
8953741Oral Cancer: Prevention and Early Detection, Dentists’ Opinions and Practices (Mashhad-Iran)scopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395مسئول
9953533Evaluation of the Efficacy of Curcumin in the Treatment of Oral Lichen Planus: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of clinical and diagnostic research1395مسئول
10953531Adenoid Cystic Carcinoma of the Buccal Mucosa with Rare Delayed Frontal Bone Metastasis: A Case ReportISCjournal of dental materials and techniques1395سوم
11950337Evaluation of magnetic resonance sialography and ultrasonography findings in salivary glands of patients with xerostomiaسایر سایت‏های تخصصیCumhuriyet Dental Journal1394چهارم
12950336Odontogenic Myxofibroma of the Mandible Along With an Unerupted Third Molar Tooth: Report of a CaseChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
13943181Evaluation of Plasma Isoprostane in Patients with Oral Lichen PlanusPMCJ Dent Shiraz UnivMed Sci1394پنجم به بعد
14942142Preventing and Therapeutic Effect of Propolis in Radiotherapy Induced Mucositis of Head and Neck Cancers: A Triple-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial.PMCIranian journal of cancer prevention1394دوم
15941850Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Oral and Maxillofacial Lesions in Referred Patients to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School and the Educational ImplicationsEmbaseFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1394اول
16941838Psychological Assessment of Patients with Oral Aphthous UlcersChemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of IRAN1392اول
17941675noChemical Abstractمجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران)1393اول
18941674The Effect of Pimecrolimus Cream 1% Compared with Triamcinolone Acetonide Paste in Treatment of Atrophic-Erosive Oral Lichen PlanusPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393اول
19940089Knowledge and Diagnostic Skill of General Dentist in Khorasan Province (Iran) toward Oral Common Diseases in 2009-10Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391مسئول
20934049Primary malignant amelanotic melanoma of the maxilla: A rare case reportindex copernicusIndian Journal of Oral Sciences1392چهارم
21933916Pyostomatitis VegetansChemical AbstractZahedan J Res Med Sci (ZJRMS1392دوم
22933835The therapeutic effects of chamomilla tincture mouthwash on oral aphthae: A randomized clinical trialscopusJournal of Clinical and Experimental Dentistry1393سوم
23933734Critical Appraisal of Dental Descriptive Epidemiological Studies in Iran Published Between 1996-2009Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
24933733evaluation of Psychological patients with aphthous stomatitisChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1393اول
25933727Diagnosis of a Case of Celiac Disease Based on Oral ManifestationsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393چهارم
26933032Oral Manifestations of Human Immunodeficiency Virus-Infected PatientsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393اول
27932122Removal of Refractory Erosive-atrophic Lichen Planus by the CO2 LaserPMCOral health and Dental management1393اول
2892427نیاز های درمانی جانبازان شیمیایی با گاز خردل خراسان رضوی مشهدISCمجله علمی پژوهشی طب جانباز1391مسئول
29921669evaluation of awareness of general dentists and dental specialists about dental management of pregnant and diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391دوم
3091782papilon lefevre syndromSID/Iranmedex/MagiranJournal of dentomaxillofacial Radiology, pathology and surgery1391دوم
3191500ChondrosarcomaChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391دوم
3290911Maxillary odontogenic myxoma involving the maxillary sinus: A Case reportindex copernicusIndian Journal of Dental Education1390اول
3390492Oral Cancer in Iran is Poorly Understood ReplyISIArchives of Iranian medicine1390دوم
3490374Oral medicine course offer  in general medical students training curriculumsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390سوم
3590230Oral Cancer Awareness of People Attending the Oral Medicine Center of ZahedanscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390سوم
3690143Non-Hodgkin’s Lymphoma in the Mandible: Case Reportindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390دوم
3790141Chondrosarcoma of the Mandibular Symphysis: Report of a Caseindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390اول
3890041Odontogenic Cysts: a Clinical and Radiographic Study of 58 CasesscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390سوم
3990030Clinical and histopathological analysis of oral Squamous cell carcinoma of young patients in Mashhad, Iran: A retrospective study and review of literatureISIMedicina oral, patología oral y cirugía bucal1390سوم
4089796دندانپزشک و کنترل استعمال دخانیات: تازه ها و رویکردها (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
4189748Salivary immunoglobulin A in patients with Recurrent Aphthous UlcerationscopusJournal of Applied Sciences 1389اول
4289618The Role of Viruses in Oral Squamous Cell Carcinoma in Young Patients in Khorasan (Northeast of Iran) scopusJournal of applied sciences1389دوم
4389545Mandibular swelling as the first manifestation of multiple myelomascopusIranian Journal of Medical Sciences 1389دوم
4489486The Dentist and Tobacco Use Control: Updates and Approaches(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
4589483Psychiatric Evaluation of Patients with Recurrent Aphthous Ulceration Referred to Oral Disease Department of Mashhad Dental School-Iran (2006-2007)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389مسئول
4689372Prevalence of Rotavirus, Adenovirus, and Astrovirus Infections among Patients with Acute Gastroenteritis in, Northern IranISIIranian Journal of Public Health 1389پنجم به بعد
4789370Assessing subtype and drug-resistance-associated mutations among antiretroviral-treated HIV-infected patientsISIAids 1389پنجم به بعد
4889310The role of human papillomavirus infection in prostate carcinomaISIScandinavian Journal of Infectious Diseases 1389پنجم به بعد
4989198Multifocal epithelial hyperplasia, a rare oral infection in Asia: Report of twelve cases in IranISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389چهارم
5089189Evaluation of the diagnostic value of a Modified Liquid-Based Cytology using OralCDx Brush in early detection of oral potentially malignant lesions and oral cancerISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389چهارم
5189170In vitro Comparison of the Antimicrobial Activity of Ten Herbal Extracts Against Streptococcus mutans with ChlorhexidinescopusJournal of Applied Sciences1389پنجم
5289166Comparison of colchicine versus prednisolone in recurrent aphthous stomatitis: A double-blind randomized clinical trialISIClin Invest Med1389اول
5389083Oral cancer knowledge among patients referred to Mashhad Dental School, IranISIArch Iran Med1389اول
5488567Oral Lichen Planus: a retrospective study of 420 Iranian patients.ISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal.1388اول
5588368بررسی پنج ساله موارد ابتلا به بدخیمی‌های دهان، فک و صورت در مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد-ایران(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388مسئول
5688346بررسی 6 ساله ی انواع زخم های دهانی در مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده ی دندان پزشکی مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388مسئول
5788307Gorlin-Goltz SyndromeISIPakistan Journal of Medical Sciences1388اول
5888306Oral Squamous Cell Carcinoma with an Unusual Clinical Manifestation: A Case ReportPMCCases Journal1388سوم
5988146detection of human papillomavirus (HPV) DNA in seven cases of focal epithelial hyperplasia in iran ISIjournal of oral pathology and medicine1388سوم
6087424گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانسسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول
6187413یافته های 5 ساله اپییدمیولوژیک و بالینی بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در مراجعین بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد - ایران سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول
6287403گزارش دو مورد لشمانیازیس لبسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول و مسئول
6383008بررسی میزان آگاهی های کلی مراجعین به دانشکده دندانپزشکی درباره بیماری ایدز مشهد(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964296ارزیابی یافته هایmagnetic resonance sialography در غدد بزاقی بیماران مبتلا به خشکی دهاندهمین کنگره رادیولوژی دهان و فک وصورتشیرازسخنرانی1396خير
2962885لقی دندان به عنوان تظاهر بیماریهای سیستمیکچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396خير
3962496بررسی تاثیر عوامل خطر احتمالی در مبتلایان به سرطان های سلول سنگفرشی سروگردن مراجعه کننده به بیمارستان امید، در مقایسه با افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشت مشهد در سال 2323 : مطالعه مورد- شاهدیچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان فک و صورتمشهدپوستر1396خير
4962467تشخیص بیماری های سیستمیک بر اساس تظاهرات دهانی فکی- بیماریهای گوارشیچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان فک و صورتمشهدسخنرانی1396خير
5962105" تظاهرات دهانی بیماریهای ویروسی در کودکان "چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
6962104" آنچه دندانپزشکان باید در مورد ریسک فاکتورهای سرطان دهان بدانند "چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
7962101نقش دندانپزشک در تشخیص زود هنگام دیابتچهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396بله
8942149تظاهرات دهانی،چالشها و تمهیدات دندانپزشکی در بیماران پس از پیوند مغز استخوانکنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1394خير
9941607بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سر و گردناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
10941606کورکومین دردرمان سرطان سلولهای سنگفرشی دهاناولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
11941580Alcohol abuse and oral cancerThe first international congress of alcohol abuseمشهدسخنرانی1393بله
12941577Expression of Epidermal growth factor receptor (EGFR) in oral Squamous cell carcinoma by immunohistochemistry technique and correlation with clinicopathologic criteriaکنگره انجمن بیماریهای دهان ، اولین کنگره ملی دردهای دهانی صورتیکرمانپوستر1393بله
13941575. evaluation of serum level of oxidized and reduced glutathione and oxidant-antioxidant balance in patients with head and neck SCCکنگره انجمن بیماریهای دهان ، اولین کنگره ملی دردهای دهانیکرمانپوستر1393خير
14933063بررسی مقایسه ای میزان پروتئین های (Matrix Metallo Proteinas-2,9 (MMP-2,9 بزاق و سرم مبتلایان به کارسینوم سلول های سنگفرشی سروگردن با افراد سالم در یک مطالعه مورد شاهدیIranian association of oral medicine 2014 meetingکرمانپوستر1393خير
15933061آدنوئید سیستیک کارسینومای غدد بزاقی فرعی گونه: چالش در تشخیصکنگره انجمن بیماریهای دهان، اولین کنگره ملی دردهای دهانی صورتیکرمانسخنرانی1393خير
16933057Alcohol abuse and oral cancerThe first international congress of alcohol abuse.مشهدسخنرانی1393بله
17933055. ٍEffects of alcohol on salivary glands and saliva.The first international congress of alcohol abuseمشهدپوستر1393خير
18933054manifestations of alcohol abuse.The first international congress of alcohol abuseمشهدپوستر1393خير
19933047Lichen planus in children: diagnosis and treatmentسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران .مشهدسخنرانی1393خير
20933046Role of dentist in early diagnosis of hematologic malignancies in childrenسیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایرانمشهدسخنرانی1393خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1155مراقبت های ویژه در دندانپزشکی 1391ترجمه

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه