مریم  طالبی
خلاصه عملکرد مریم  طالبی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم طالبی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم طالبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : دندانپزشکی کودکان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : talebim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950298تاثیرترکیبی لیزرEr:YAG، وارنیش فلوراید وکازئین فسفوپپتید بر ریز سختی و مورفولوژی پوسیدگی مینائی اولیه در دندانهای دائمی جوانمجریپایان یافتهبلي
2940180ارزیابی فعالیت عضلات جونده در کودکان دارای کراس بایت خلفی یکطرفه فانکشنالدردوره دندان های شیریمجریپایان یافتهبلي
3930489 بررسی تأثیر ضد میکروبی دارودرمانی داخل کانال ریشه در پالپکتومی دوجلسه ای دندان های شیری نکروزه : یک مطالعه In vivo مجریپایان یافتهبلي
4922616ارزیابی آزمایشگاهی روش های معمول تشخیص پوسیدگی سطح جونده ی دندان و تلفیق اطلاعات آن ها در یک سیستم خبره ی اتوماتیکمجریپایان یافتهبلي
5922008بررسی مقاومت به شکست و زیبایی بصری تکنیک های مختلف آماده سازی قطعه شکسته تاج دندانی در روش fragment restoration(یک مطالعه آزمایشگاهی) مجریپایان یافتهبلي
6911036مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت نانوکامپوزیت های سیال و مواد معمول مورد استفاده در درمان پیت و فیشور سیلانتمجریپایان یافتهبلي
7910880بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضد میکروبی هیدروژن پراکساید 5/1% ، کلرهگزیدین 2% و هیپو کلریت سدیم 5/2% بر میکروب انتروکوکوس فوکالیس در پالپکتومی دندان های شیری نکروزهمجریپایان یافتهبلي
8900859بررسی حیات سلولهای پریودنتال لیگامان دندانهای از ساکت بیرون افتاده در محیط های نگه دارنده Ham 's F-10 مجریپایان یافتهبلي
9900612بررسی آزمایشگاهی پدیده انتقال حرارت در دندانهای نابالغ انسانمجریپایان یافتهبلي
10900611بررسی استحکام نگهدارنده چهار گونه سمان چسباننده در روکش های فولادی زنگ نزن در دندانهای مولر شیری: یک مطالعه آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
11900227تاثیر آلودگی بزاق بر ریزنشت سیلانت در سیستم های ادهزیو سلف اچ با اسیدیته مختلفمجریپایان یافتهخير
12900101ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندانهای کانین با مولرهای شیری در کودکان 5-3 ساله شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
13900100بررسی تاثیر مشاهده مستقیم دندان‌های شیری کشیده شده در تفسیر نگاره‌های رادیوگرافی پری آپیکال توسط دانشجویان دندانپزشکی مجریپایان یافتهبلي
14900090بررسی میزان ریزنشت ترمیم های کامپوزیت با برقراری فشار هیدرو استاتیک پالپی در دندان های مولر شیری با استفاده از باندینگهای total etch و self etch به روشهای fluid filtration و dye penetrationمجریپایان یافتهبلي
15900032بررسی کمی توزیع گونه های انتخابی باکتری ساکن در نواحی مختلف حفره دهان در کودکان Caries free و Severe-Early Childhood Caries به روش Real Time PCRمجریپایان یافتهبلي
1689029مقایسه ریز سختی و ریز ساختاری دندانهای شیری و دائمی پس از قرارگیری در معرض نوشیدنیهای گازدار مجریپایان یافتهبلي
1788372طراحی وارزیابی دقت سیستم هوشمند مصنوعی جهت پیشگویی بهینه عرض دندانهای پرمولر وکانین رویش نیافته در دوره دندانی مختلط مجریپایان یافتهخير
1888354ارزیابی نسبت بولتون درجمعیت نرمال ومال اکلوژن های مختلف درشهرمشهدمجریپایان یافتهبلي
1988149مقایسه میزان تاثیر آدامس طبیعی ساخته شده از سقز با آدامس مصنوعی فاقد قند درکاهش اسیدوژنیسیتی پلاک دندانیمجریپایان یافتهبلي
2088144 بررسی تاثیر فلوراید موضعی(APF) قبل یا بعد از درمان فیشورسیلانت بر ریزنشت لبه ای دندانهای دائمی مجریپایان یافتهبلي
2187622بررسی سروتیپ های استرپتوکوک موتانس در کودکان C.F و SECC به روش Serotype-specific PCRمجریپایان یافتهبلي
2287536ارزیابی بالینی ترمیم های سیم کامپوزیت در درمان انسیزیورهای شیری با تخریب شدید تاجمجریپایان یافتهخير
2386465تعیین میزان آرام بخشی کلرال هیدرات در مقایسه با ترکیب هیدروکسی زین و کلرال هیدرات در درمان دندانپزشکی کودکان 5-3 ساله بسیار منفیمجریپایان یافتهخير
2486393تعیین معادله جدید جهت پیش بینی عرض پرمولرها و کانین های رویش نیافته در دوره دندانی مختلط در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
2586062بررسی شرایط ساختاری، آناتومیکی و سلامت دندان مولر اول دائمی در پسران دبستانهای شهر مشهد در سال 1386 مجریپایان یافتهخير
2685222بررسی شیوع و شدت اروزیونهای دندانی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 12 ساله شهر مشهد در سال 1385مجریپایان یافتهخير
2784180بررسی رژیم غذایی و سلامت دهان و دندان در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
2884177ارزیابی کلینیکی فیشورسیلانتهای کامپومری و رزینی در دندان های مولر دائمی جوانمجریپایان یافتهخير
29910878بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضد میکروبی غلظت های متفاوت هیپو کلریت سدیم بر روی میکروب انتروکوکوس فکالیس در دندان های شیری نکروزههمکارپایان یافتهخير
3087373ارزیابی رابطه بین میزان ارگوسترول و عدد هاوارد در نمونه های رب های گوجه فرنگی تولید شده در کارخانجات مشهد درسال 1387همکارپایان یافتهخير
3186422بررسی پروتئین های ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی بزاق در کودکان مبتلا به SECC و کودکان Caries-free به روش Microarray همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970686Viability and Reproducibility of Periodontal Ligament Cells on Avulsed Teeth Stored in Ham’s F-10 SolutionISIJOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY1397اول
2953816Examining the Effect of Saliva Contamination on Sealant Microleakage in Self-Etch Adhesive Systems of Varied AcidityChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394اول
3934507In Vitro Investigation of Heat Transfer Phenomenon in Human Immature TeethPMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393اول
4934084Fracture Resistance of Pulpotomized Primary Molars Re-stored with Extensive Class II Amalgam RestorationsChemical AbstractJournal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (2008; Vol: 5, No.2)1386سوم
5934070A Simplified Method for the Restoration of Severely Decayed Primary IncisorsPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393اول
6932801The relationship between diet and oral hygiene and gingival status in private preschool children in the city of MashhadChemical AbstractJournal of Dentistry. Mashhad University of Medical Sciences1385اول و مسئول
7932797Management of physiological hyperpigmentation of oral mucosa by cryosurgical treatment: a case reportPMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1391اول و مسئول
8932460Natural Model Training, an Alternative Way to Enhance Learning in Pediatric DentistryPMCJournal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences1393دوم
9930981Sodium Hypochlorite Vs Formocresol as Pulpotomy Medicaments in Primary Molars: 1-year Follow-upISIPEDIATRIC D ENTISTRY1392چهارم
10930980Effect of Water Rinsing after Acidulated Phosphate Fluoride Gel on Dental Plaque Acidity: An In Situ StudyISIPEDIATRIC DENTISTRY1392چهارم
11930528Structural and health evaluation of first permanent molar status in elementary school childrenISCIranian Journal of Pediatric Dentistry1392اول
12924737Treatment of gingival physiologic pigmentation in adolescents by liquid nitrogen cryosurgery: 24-month follow-up.ISIInternational Journal of Periodontics and Restorative Dentistry1391چهارم
13924608Dental Erosion and Its Risk Factors in 12-year-old School Children in Mashhad(Emro (IMEMRShiraz University of Medical Sciences Journal of Dentistry1388اول و مسئول
14924589comparison of two different bonding agents on clinical performance of fissure sealantsChemical AbstractJournal of Dentistry Tehran University of Medical Science1386
15921023The parents' knowledge and behavior towards the effects of using iron supplements on tooth staining and dental caries in Mashhad, IranPMCDental research Journal1391اول
1690265Permeability evaluation after decay removal in primary teeth with current caries-excavation techniquesPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390سوم
1790096Major differences in oral health knowledge and behavior in a group of Iranian pre-university students:a cross-sectional studyPMCJournal of oral science1390سوم
1890053Design and implementation of a hybrid genetic algorithm and artificial neural network system for predicting the sizes of unerupted canines and premolarsISIEur J Orthod1391مسئول
1989699The Evaluation of the Dental knowledge status among the high school boys of Mashhad City in the year 2007(Emro (IMEMRفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1389دوم
2089586Bi-rooted primary maxillary canines: A case reportscopusJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1389اول
2189088Regression equations for predicting the size of unerupted canines and premolars in an Iranian population: a pilot studyPMCJ Contemp Dent Pract1389اول و مسئول
2288572Application of bonding system as a sub-base material following electrosurgical pulpotomy treatment in primary teeth: a novel techniquescopusIranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas1388سوم
2387408بررسی سلامت دهان و دندان در بیماران کانون هموفیلی خراسان در سال 1383سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
2486218بررسی رژیم غذایی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386اول و مسئول
2585359بررسی سلامت دهان و دندان در مبتلایان به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز درمانی تالاسمی بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد در سال 1381سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
2685074 بررسی میزان شیوع انواع آبسه های دندانی در کودکان مبتلا به آبسه دندانی مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی مشهد سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961547بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضد میکروبی هیدروژن پراکساید 5/1% ، کلرهگزیدین 2% و هیپو کلریت سدیم 5/2% بر میکروب انتروکوکوس فوکالیس در پالپکتومی دندان های شیری نکروزه56th EXCIDA in Conjunction with the 1st FDI Persian Regional and the 34th ICOI World Congressتهرانپوستر1395خير
2961537بررسی مقاومت به شکست و زیبایی بصری تکنیک های مختلف آماده سازی قطعه شکسته تاج دندانی در روش fragment restoration یک مطالعه آزمایشگاهیشانزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1396خير
3941180معرفی یک محیط نگهدارنده جدید برای دندانهای دچار صدمه اوال‍ژن18th world congress of dental traumatologyاستانبولسخنرانی1393خير
4930510A simplified method for the restoration of severely decayed primary incisorsدوازدهمین کنگره بین اللملی دندانپزشکی کودکانتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1686طرح درمان برای دندانهای صدمه دیده1388ترجمه
24طرح درمان برای دندانهای صدمه دیده1388ترجمه
322مبانی دندان پزشکی اجتماعی1388تالیف
41409کتاب ملی دندانپزشکی کودکان1394تالیف بخشی از کتاب
5109کنترل درد و اضطراب در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان 1391تالیف
6103اصول دندانپزشکی کودکان1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه