سیدمحمود  تارا

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سیدمحمود تارا

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سیدمحمود تارا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : انفورماتیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : taram@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960127طراحی و ارزیابی بازی جدی به منظور بهبود دانش رویه ای رزیدنت های زنان و زایمان شهرستان های مشهد و زاهدان در بستن شریان رحمیمجریدر دست اجرابلي
2951350طراحی و ارزیابی مدل سیستماتیک اعتباربخشی سیستم های اطلاعات بیمارستانمجریدر دست اجرابلي
3950393طراحی و ارزیابی مدل توصیه گر سنجش میزان آمادگی پیوند در بیماران نارسایی مزمن کلیویمجریدر دست اجرابلي
4950392طراحی و ارزیابی سیستم تولیدکننده اسناد آموزشی شخصی سازی شده برای بیماران دیابتی نوع دومجریدر دست اجرابلي
5941344طراحی شاخصی اختصاصی جهت اندازه گیری دسترسی به خدمات دیالیز مبتنی بر سیستمهای اطلاعات جغرافیاییمجریپایان یافتهخير
6940873طراحی و ارزیابی یک مدل مصور سازی آزمایشات غربالگری برای شهروندانمجریپایان یافتهبلي
7940799طراحی و ارزیابی مدل یادآور چند منظوره ی دارویی بیماران قلبی مبتنی بر تلفن هوشمندمجریعقد قراردادخير
8940798مرور نظام¬مند مطالعات جهت تدوین مجموعه متغیرهای مورد نیاز در طراحی شاخص اندازه¬گیری دسترسی به خدمات دیالیزمجریپایان یافتهبلي
9940602ارزیابی روشهای نوبت¬دهی موجود در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
10931215تحلیل محتوایی صفحات وب سلامت فارسی زبان در حوزه دیابت، برای طراحی نقشه معنایی محتوای دیابت آنلاین ایرانمجریپایان یافتهبلي
11931060طراحی و ارزیابی ابزاری برای ارزش گذاری و اعتبارسنجی وب سایت های سلامت فارسی زبانمجریپایان یافتهبلي
12931059طراحی و ارزیابی مدلی مبتنی بر شبکه معنایی جهت ارائه آنلاین اطلاعات خدمات پزشکی مورد نیاز بیماران نارسایی مزمن کلیهمجریپایان یافتهبلي
13922384بررسی مقایسه ای میزان رعایت ویژگی های کیفی کدگذاری اطلاعات سلامت با استانداردهای موجود در بیمارستان های شهر مشهد:1392مجریپایان یافتهخير
14921915بررسی میزان کفایت اطلاعاتی گزارش های صبحگاهی بالینی بخش های آموزشی زنان و مامایی و بهبود آن با ارائه یک مدل گزارش ساختارمندمجریپایان یافتهبلي
15921838طراحی و ارزیابی یک مدل پشتیبان تصمیم مبتنی بر گایدلاین های خانگی برای ارتقاء سطح توان خود مدیریتی بیماران دیابتیمجریپایان یافتهبلي
16921835طراحی و ارزیابی مدل پرونده سلامت شخصی دیابت با استفاده از مدل اطلاعاتی مبتنی بر شواهد بالینی جهت ارتقاء مدیریت بیمارانمجریپایان یافتهبلي
17921833طراحی و ارزیابی مدلی برای ایجاد پایگاه دانش بومی بیماران پیوند کلیه به روش چند صافیمجریپایان یافتهبلي
18921832طراحی و ارزیابی یک مدل پلکانی مشورت پزشکی از راه دور در اداره اورژانسهای بارداریمجریپایان یافتهبلي
19921829طراحی و ارزیابی مدل بایگانی الکترونیکی چند لایه با دسترسی تعریف شده برای بهبود دسترسی پذیری و محرمانگی پرونده‌های پزشکیمجریپایان یافتهبلي
20921817طراحی و ارزیابی یک نرم افزار پیشنهاد دهنده کد تشخیصی مبتنی بر نگاشت مفهومی بومی اصطلاحات تشخیصی بیماری های قلب و عروقمجریپایان یافتهبلي
21901110طراحی و ارزیابی پیش سامانه ی رجیستری( رجیستری اولیه) بیماری های انتخابی غدد (در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهد )مجریپایان یافتهخير
22930959بررسی میزان ارتباط بیماری ایسکمیک قلبی در بیماران بازه سنی 20 تا 40 سال با ریسک فاکتور های مهم بیماری قلبی و اطلاعات دموگرافیک بیماران در استان خراسان رضوی در سال های 1389 - 1391 با استفاده از تکنیک های داده کاویهمکارپایان یافتهبلي
23930300بررسی مقطعی برنامه ای مدیریت وزن در دو کلینیک خصوصی و دولتی در فاصله سالهای 1388 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
24921827ارزیابی کیفی داده های ثبت شده در سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کاربرد آن در آموزش و پژوهش پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
25921509شناسایی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی بر مبنای اعمال تکنیک های داده کاوی بر داده های پذیرش و ترخیصهمکارپایان یافتهبلي
26921439ارزیابی وضعیت دسترسی به داده ها و طراحی مرکز و سامانه جمع آوری و مدیریت داده در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
27921399طراحی یک رجیستری بالینی برای بیماران مراقبت‌های ویژه و تطبیق، بومیسازی و اعتبار سنجی مدلهای پیشگویی APACHE و SAPS برای بخشهای مراقبت‌های ویژه در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
28911206مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اداره‌ی خونریزی بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
29910525بررسی تاثیر مداخلات فناوری اطلاعات (سیستم اطلاع رسانی و تصمیم یاری) بر توانمندسازی مادران باردار، مشهد 1391همکارپایان یافتهبلي
30910514طراحی سیستم تحت وب ثبت حوادث حین کار در بیمارستان و بررسی تاثیر اصلاح ساختار اطلاع رسانی و آموزش بر سطح ایمنی پرسنل درمانیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970644A systematic review on reminder systems in physical therapyPMCCASPIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE1396سوم
2970563A Personalized Adviser-Interpreter System for Monitoring Diabetic Patients' Weight LossPMCStudies in Health Technology and Informatics1396مسئول
3970562Access to dialysis services: A systematic mapping review based on geographical information systemsISIGeospatial Health1397مسئول
4970374Comprehensive overview of computer-based health information tailoring: a scoping review protocolISIBMJ OPEN1396مسئول
5963250A Data Model for Teleconsultation in Managing High-Risk Pregnancies: Design and Preliminary EvaluationPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396مسئول
6963231Revealed access to haemodialysis facilities in northeastern Iran: Factors that matter in rural and urban areasISIGEOSPATIAL HEALTH1396مسئول
7962898Systematic extraction of diagnostic data items for common High-Risk pregnancies using Delphi techniquescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
8961881Systematic extraction of the necessary data items Diagnosis of high risk pregnancies using Delphi approachscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
9961423SEPHYRES: A Medical Diagnosis Model based on Semantic Pseudo-Fuzzy Plan and Radar-form Interfaceindex copernicusApplied Medical Informatics1396دوم
10961335Design, Implementation, and Evaluation of Self-Describing Diabetes Medical Records: A Pilot StudyPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396مسئول
11960879Systematic Design of the Minimum Data Set Storage: An Essential Need to Create Purposed for Archivingindex copernicusمجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی1393مسئول
12960696Haemodialysis services in the northeastern region of IranISIGEOSPATIAL HEALTH1396مسئول
13953411Evaluating the Effect of Web-Based Iranian Diabetic P ersonal Health Record App on Self-Care Status and Clinical Indicators Randomized Controlled T rialPMCJMIR medical informatics1395مسئول
14953410Diabetic Personal Health Record: A Systematic Review ArticleISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1395مسئول
15952849Experiences of Obstetricians and Gynecologists in Teleconsultation with Medical Residents: A Qualitative Studyسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395مسئول
16951382Teleconsultation and clinical decision making: a systematic reviewPMCActa Informatica Medica1395مسئول
17950966Comparison of the effect of web‑based, simulation‑based and conventional training on the accuracy of visual estimation of postpartum hemorrhage volume on midwifery students: A randomized clinical trialindex copernicusjournal of education and health prolotion1395پنجم به بعد
18950717Identifying Factors Associated with Length of Hospital Stay Using Decision TreeISCمدیریت سلامت1394سوم
19943378Development, Validation, and Evaluation of Web-Based Iranian Diabetic Personal Health Record: Rationale for and Protocol of a Randomized Controlled TrialISIJMIR Res Protoc1394مسئول
20941109Factors influencing length of hospital stay a systematic reviewSID/Iranmedex/MagiranJournal of Health and Biomedical Informatics1393دوم
21941108Factors influencing length of hospital stay based on admission data in Qaem and Emam Reza hospitals in MashhadISCمدیریت اطلاعات سلامت1394دوم
22935155Comparing the Effect of Traditional, Web based and Simulation Training on Midwifery Students' Clinical Competence in Postpartum Hemorrhage Managementscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394پنجم
23934661Designing and Evaluation of the Local Cardiovascular Terms Coding System Based on Concept MappingSID/Iranmedex/Magiranمجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی1393دوم
24934400The Effect of Web-based and Simulation-based Education on Midwifery Students’ Self-Confidence in Postpartum Hemorrhage ManagementISCJ Midwifery Reprod Health1393پنجم به بعد
25930519Systematic Review of Factors Affecting Acceptance of Electronic Health RecordsISCمجله علمی-پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1392سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1954493طراحی، پیاده سازی و ارزیابی یک مدل مفسر-توصیه گر مبتنی بر قاعده برای پایش برنامه های کاهش وزندومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشمشهدسخنرانی1394خير
2954492تولید خودکار اسناد آموزشی شخصی برای بیماران دیابتی نوع دوسومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشمشهدسخنرانی1395خير
3954491بررسی جنبه های شخصی سازی مداخلات پیام کوتاه سلامت: مرور نقلیدومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیرازشیرازپوستر1395خير
4954490بررسی جنبه های طراحی پروفایل کاربر در سیستم های شخصی سازی اطلاعات سلامت: مرور نظامند حوزهاولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدسخنرانی1395خير
5954485بررسی کاربرد پذیری سیستم اطلاعات پذیرش بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی در سال 95اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری¬ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
6954484طراحی حداقل مجموعه داده های اورژانس روانپزشکیاولین کنگره بین المللی ثبت بیماری¬ها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکیمشهدپوستر1395خير
7951380تجربه متخصصین زنان و زایمان از مشاوره تلفنی با رزیدنتها: یک مطالعه کیفیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهدپوستر1395خير
8923753طراحی سیستم آموزشی- درمانی مشورت از راه دور اورژانس های مادر و نوزادپنجمین کنگره سراسری پریناتولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)شیرازسخنرانی1392خير
9923647طراحی و اجرای یک سیستم مشورت از راه دور برای ارتقاء تصمیمات پزشکی در اورژانس های بارداریMedicine 2.0 Congress 2013Londonسخنرانی1392بله
10922627مروری نظام مند بر عوامل موثر در پیاده سازی و مقبولیت پرونده الکترونیک سلامتاولین کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیکتهرانسخنرانی1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه