حسین  حقیر
خلاصه عملکرد حسین  حقیر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین حقیر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین حقیر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HaghirH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970047اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع زیرواحدهایα7 و α4 گیرنده هایnAch در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
2961294بررسی اثر دیابت مادری بر نحوه توزیع گیرنده های nAChدر مخچه نوزادان نر موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
3940686اثر دیابت مادر در دوران بارداری بر میزان بیان ژن و الگوی توزیع گیرنده های GABA در هیپوکامپ نوزادان نر موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
4940677بررسی تاثیر القای دیابت مادری نوع یک بر میزان بیان ژنهای Bax و Bcl-2 در هیپوکامپ در حال رشد نوزادان رتمجریپایان یافتهخير
5931091بررسی تأثیرتشنجات دوره بارداری بر بیان مولکول PSA-NCAM در هسته های مدیودورسال و لترال پوستریور تالاموس نوزادان رتمجریپایان یافتهخير
6930753 بررسی تأثیر القای مدل حیوانی دیابت مادری بر میزان آپوپتوزیس و تولید نرونهای تیره در هیپوکامپ در حال رشد نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
7900992بررسی اثر مصرف ویتامین C و سیر بر تغییر بیان برخی ژنهای مرتبط با نوروژنز وآپوپتوزیس در هیپوکامپ رت های جوان ناشی از تماس با سربمجریپایان یافتهخير
8900116تأثیر مصرف سیر و ویتامین C بر آسیب نورونی ناشی از تماس با سرب در تشکیلات هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
9900115بررسی نقش مصرف ویتامین C و سیر بر اثرات ناشی از تماس با سرب بر نوروژنز شکنج دندانه ای هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
1089451بررسی نقش گیرنده آدنوزینی نوع دو A بر آسیب نورونهای هیپوکامپ موش صحرایی بدنبال تجویز MDMA (اکستازی)مجریپایان یافتهبلي
1189450بررسی ارتباط بین عفونت مزمن گوش میانی با فاصله سینوس سیگموئید و دورای میدل فوسا از کانال گوش خارجیمجریپایان یافتهبلي
1288637مطالعه اثرات اپی لپسی مادری بر میزان و محل بیان PSA-NCAM در تشکیلات هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
1388631تعیین اثر دیابت نوع 1 القاء شده در دوره بارداری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در قشر مخچه نوزادان متولد شده از مادران دیابتیک در رتمجریپایان یافتهخير
1488463تعیین تاثیر دیابت مادری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی نوع 1مجریپایان یافتهبلي
1587528بررسی تغییرات آپپتوتیک و نوروژنز در شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ مغز موش صحرایی نابالغ به دنبال تب و تشنج سادهمجریپایان یافتهخير
1686766مطالعه اثرات استرس پیش از تولد بر روی آسیب نورونی لایه گرانولر جیروس دندانه دار و تغییرات لکتین هیستوشیمیایی این ناحیه در روند تکامل دوران جنینی رتمجریپایان یافتهبلي
1786765بررسی تاثیر پدیده مهار منتشر شونده (spreading depression ) بر آرایش سلولی و توزیع گلیکوکانجوگیت ها در سطح نورونهای نواحی کورتیکال و ساب کورتیکال مغز موشهای صحراییمجریپایان یافتهبلي
1885346بررسی اثرات عصاره سیر بر روی مهار میگرن با آورا در موش سوریمجریپایان یافتهخير
1985190بررسی Lavender oil در درمان میگرن با آورامجریپایان یافتهخير
2085160بررسی اثراتpimpinella ansium در درمان میگرن ، صرع و هایپوکسی مغزیمجریپایان یافتهخير
2185146مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_Iمجریپایان یافتهخير
2285098راه اندازی مجدد تکنیک تهیه نمونه های بیوپلاستیکمجریپایان یافتهخير
2385002بررسی تاثیرات ال – اسید اسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز در هیپوکامپ رتهای دیابتیک نوع Iمجریپایان یافتهخير
2482001بررسی آناتومی مغز در اسکیزوفرنی به کمک MRI یک ارزیابی استریولوژیک مجریپایان یافتهخير
25980014نقش سلول های بنیادی مزانشیمی مخاط بینی انسان در بهبود مدل حیوانی بیماری آتاکسی مخچه ای القا شده با 3-APهمکاردر دست اجراخير
26971885بررسی اثر پروپرانولول لود شده در نانو پارتیکل PLGA بر پارامترهای کمی و کیفی استخوان استئوپوروتیک در رت های اوارکتومی شده نژاد ویستارهمکاردر دست اجراخير
27940250اثرات مصرف مفدرون در دوره بارداری بر آپوپتوز و تکثیر سلولی در هیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
28930628بررسی تأثیر القای دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون PDK-1 و PTEN در مسیر PKB/Akt در هیپوکامپ نوزادان رتهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
29920185بررسی اثر تؤام طب سوزنی و داروی گلی بن کلامید بر جزایر لانگرهانس پانکراس رت دیابتیکهمکارپایان یافتهبلي
30911301بررسی تغییرات بیان ژن های Bax، Bcl2، P21و P53 ناحیه هیپوکامپ و مخچه مغز مادر و نوزاد موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تابش امواج تلفن همراه قبل و بعد از تولدهمکارپایان یافتهخير
31910642بررسی تأثیر دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون برخی مولکول‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ پروتئین کیناز B (PKB/Akt) در هیپوکامپ نوزادان رتهمکارپایان یافتهبلي
32910544تاثیر پاپ کوییز بر یادگیری دانشجویان علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
33900947بررسی اثرات تشنج ناشی از تب بر تغییرات مولکولی آپوپتوزیس در هیپوکامپ نوزادان موش های صحراییهمکارپایان یافتهبلي
34900843اثرات مواجهه با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری و شیردهی بر آپوپتوز و نوروژنزیس هیپوکمپ در فرزندان موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
3589849تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)همکارپایان یافتهبلي
3689620اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax و Bcl-2 ناحیه مخچه موش Balb/Cهمکارپایان یافتهبلي
3789152اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax وBcl2 ناحیه هیپوکامپ مغز موش کوچک آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
38891021بررسی آناتومیک گوناگونی طبیعی دیافراگم سلا (diaphragma sellae) در اجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی مشهد در سالهای 1390 -1387همکارپایان یافتهبلي
3989064بررسی انواع فرم های چند شکلی ( Polymorphism) T 13910C ژن LCT در بیماران با مشکلات هیپولاکتازمیهمکارپایان یافتهبلي
4086324بررسی مورفولوژیک و بیوشیمیایی اثرات والریان در تکامل سیستم عصبی مرکزی جنینهای موش سوریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973886Developmental regulation and lateralization of GABA receptors in the rat hippocampusISIInternational journal of developmental neuroscience مسئول
2970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397چهارم
3962008Evaluation of bax, bcl-2, p21 and p53 genes expression variations on cerebellum of BALB/c mice before and after birth under mobile phone radiation exposureISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396پنجم به بعد
4961220Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy and lactation alters offspring hippocampal mRNA BAX and Bcl-2 levels, induces apoptosis and decreases neurogenesisISIEXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY1396چهارم
5960201Expression of apoptosis-regulatory genes in the hippocampus of rat neonates born to mothers with diabetesISIMetabolic brain disease1396اول
6951681Protective effects of ascorbic acid and garlic extract against lead-induced apoptosis in developing rat hippocampusISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1395چهارم
7951424Evaluation of Bax and Bcl-2 Proteins Expression in the Rat Hippocampus due to Childhood Febrile SeizurePMCiranian journal of child neurology1394سوم
8950499Diabetes during pregnancy enhanced neuronal death in the hippocampus of rat offspringISIINTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE1395مسئول
9942929The impacts of diabetes in pregnancy on hippocampal synaptogenesis in rat neonatesISINEUROSCIENCE1394پنجم به بعد
10942852Diabetes in Pregnancy Adversely Affects the Expression of Glycogen Synthase Kinase-3β in the Hippocampus of Rat NeonatesISIJOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE1394سوم
11942238Effects of Pop quiz on Test Anxiety in Students of Basic Medical SciencesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Medical Education1394سوم
12941239Effects of streptozotocin-induced type 1 maternal diabetes on PI3K/AKT signaling pathway in the hippocampus of rat neonatesISIJournal of Receptors and Signal Transduction1394چهارم
13940815Insulin-Like Growth Factor-1 Receptor Is Differentially Distributed in Developing Cerebellar Cortex of Rats Born to Diabetic MothersISIJournal of Molecular Neuroscience1394مسئول
14940094Some of the experimental and clinical aspects of the effects of the maternal diabetes on developing hippocampusPMCWorld Journal of Diabetes1394مسئول
15934176Electroencephalographic characteristics of Iranian schizophrenia patientsISIActa Neurologica Belgica1394سوم
16934101Effect of pop quiz on learning of medical students in neuroanatomy courseISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1393سوم
17932559Hippocampal volume in childhood seizuresChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393سوم
18931657The effect of ascorbic acid and garlic administration on lead-induced neural damage in rat offspring's hippocampusISIIranian Journal of Basic medical sciences1391پنجم
19931651Analysis of amygdale nucleus in the rat brain: A review studyPMCElectronic Physician1392دوم
20930974Adenosine A2a receptors activate Nuclear Factor-Kappa B (NF-κB) in rat hippocampus after exposure to different doses of MDMAISIMol Cell Toxicol1392مسئول
21930930Gender differences and lateralization in the distribution pattern of insulin-like growth factor-1 receptor in developing rat hippocampus: an immunohistochemical study.ISICell Mol Neurobiol1392مسئول
22930929Sex Differences and Laterality of Insulin Receptor Distribution in Developing Rat Hippocampus: an Immunohistochemical StudyISIJournal of molecular neuroscience1393مسئول
23930314protective effects of ascorbic acid and garlic extract against neurogenesis inhibition caused by developmental lead exposure in the dentate gyrus of ratChemical AbstractComparative clinical pathology1392مسئول
24925004Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy; impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspringISIEnvironmental toxicology and pharmacology1392سوم
25923801The effects of exposure to titanium dioxide nanoparticles during lactation period on learning and memory of rat offspringISIToxicology and industrial health1394چهارم
26923743The effects of simple febrile seizure on apoptosis molecular alterations in hippocampus of rat neonatesISCفصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی1392چهارم
27923713The Animal Model for Febrile Seizure Induction Using Hot Water BathISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392پنجم
28923586Effects of adenosine A2a receptor agonist and antagonist on hippocampal nuclear factor-kB expression preceded by MDMA toxicityISIMeabolic Brain Disease1391چهارم
29923583A magnetic resonance imaging study of adhesio interthalamica in clinical subtypes of schizophreniaPMCIndian Journal of Psychiatry1392اول و مسئول
30923480The effects of maternal epileptic seizures during pregnancy on PSA-NCAM expression in rat pups hippocampusISI(Journal of Biomedical Sience(JBS1391پنجم به بعد
31923439Protective Effects of Ascorbic Acid & Garlic on Lead-induced Apoptosis in Rat Offspring Hippocampus.ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم
32922785The effects of induced type-I diabetes on developmental regulation of insulin & insulin like growth factor-1 (IGF-1) receptors in the cerebellum of rat neonates.ISIMetab Brain Dis1391اول
33922738The distance of the sigmoid sinus and the middle fossa dura from the external auditory canal in chronic otitis mediaISISurgical and radiologic anatomy1392سوم
34921695Sexual Dimorphism in Expression of Insulin and Insulin-Like Growth Factor-I Receptors in Developing Rat CerebellumISICellular and Molecular Neurobiology1391اول
3591993Bipedicles chest flap: a novel technique for the reconstruction of anterior neck defect.ISIEur Arch Otorhinolaryngol1391چهارم
3691577The role of adenosine receptor agonist and antagonist on Hippocampal MDMA detrimental effects; a ‎structural and behavioral studyISIMetabolic Brain Disease1391مسئول
3791195The effect of PTZ-induced epileptic seizures on hippocampal expression of PSA-NCAM in offspring born to kindled ratsISIJournal of biomedical science1391پنجم به بعد
3891184Neuronal injury and cytogenesis after simple febrile seizures in the hippocampal dentate gyrus of juvenile ratISIChild's nervous system1391مسئول
3991071Sex differences and left-right asymmetries in expression of insulin and insulin-like growth factor-1 receptors in developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391مسئول
4091069Effects of valerian consumption during pregnancy on cortical volume and the levels of zinc and copper in the brain tissue of mouse fetusPMCJournal of Chinese integrative medicine1391سوم
4190926 Effects of garlic extract on spreading depression in rat neocortical tissueISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1390اول و مسئول
4290875Morphometrical Study of Polysialylated Neural Cell Adhesion Molecule Positive Cells in Rat Pups Hippocampus Following Induction of Seizure during PregnancyPMCIranian biomedical journal1390سوم
4390688The effects of maternal diabetes on expression of insulin-like growth factor-1 and insulin receptors in male developing rat hippocampusISIBrain structure & function1391مسئول
4490037Diabetes mellitus type 1 induces dark neuron formation in the dentate gyrus: a study by Gallyas' method and transmission electron microscopyISIRom J Morphol Embryol1390دوم
4589643Effects of Pimpinella Anisum on spreading depression in rat neocortical tissueindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389اول
4689178The effect of repetitive spreading depression on neuronal damage in juvenile rat brainISINeuroscience 1389پنجم
4789015Synchronous effects of light and noise prenatal stress on birth weight among rat neonatesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389دوم
4888685Effects of Insulin and Ascorbic Acid on Inhibition of the Apoptosis in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم تشریح ایران1388چهارم
4988472بررسی اثرات انسولین ال - اسید اسکوربیک بر میزان بروز آپوپتوز ن.رونی در نواحی جیروس دندانه دار ca3هیپوکامپ رتهای دیابتیکindex copernicusمجله پزشکی هرمزگان1388چهارم
5088102Patterns of neurotransmitter receptor distributions following cortical spreading depressionISIneuroscience1388اول
5187316اثرات درمان با انسولین و اسید اسکوربیک بر سطح پلاسمایی مس در رت های دیابتیک شده با استرپتوزوتوسینindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387چهارم
5287267Evaluation of Bcl-2 family gene expression and Caspase-3 activity in hippocampus STZ-induced diabetic rats ISIExp Diabetes Res1387پنجم
5387053Evaluation of Insulin and Ascorbic Acid Effects on Expression of Bcl-2 Family Proteins and Caspase-3 Activity in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsISICell Mol Neurobiol1388پنجم به بعد
5486195گزارش یک مورد واریاسیون نادر عصب سیاتیکindex copernicusمجله علمی،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1386سوم
5586181اثر ماده بنیادی دمینرالیزه استخوان برالقاء و هدایت استخوان سازی حفره آلوئولی در موش های صحرایی دیابتیک نوع 1index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1386سوم
5686177بررسی اثرات انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژنهای خانواده ی Bcl-2 دی ناحیه ی هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسینindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1386چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973594مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در زمان بارداری منجر به کاهش تکثیر سلولی هیپوکمپ و اختلال در حافظه فرزندان موش صحرایی می شودهشتمین کنگره بین المللی پزشکی شیعهتهرانسخنرانی1394خير
2973593مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری باعث القای آپوپتوز در هیپوکمپ مغز نوزادان موش می گردد.سیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهپوستر1394خير
3973592اثرات مواجهه با نانوذرات تیتانیوم دی اکساید در دوره بارداری حافظه نوزادان را کاهش داده و تکثیر سلولی در هیپوکمپ را کاهش می دهدسیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهسخنرانی1394خير
4970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
148آناتومی سطحی و کاربردی عضلات( راهنمای معاینه فیزیکی و الکترومیوگرافی)1388تالیف
22026کالبدشناسی سیستم تنفس1398تالیف
32025آناتومی شاخه ها1398تالیف
41349نوروآناتومی پایه و بالینی سینگ1395ترجمه
51020کالبدشناسی قفسه سینه1393تالیف
61019کالبد شناسی پشت1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19118کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1392

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه