خلیل  آبنوس
خلاصه عملکرد خلیل  آبنوس
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

خلیل آبنوس

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): خلیل آبنوس رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : شیمی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : abnouskh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930975ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و آنزیم اگزونوکلئاز برای تشخیص کانامایسین پایان یافتهخير
2930521بررسی و مقایسه پروتئومیکسی مسیر های انتقال پیام TNF-α در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 و مشتق مقاوم به میتوکسانترون آن (MCF-7/MX) پایان یافتهبلي
3981334ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آفلاتوکسین B1 و یک آپتاسنسور فلورسانس جهت شناسایی آفلاتوکسین M1مجریدر دست اجرابلي
4981333انتقال هدفمند SN-38 و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده از سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PHPMA-b-PPPMP هدفمند شده با آپتامر AS1411مجریدر دست اجرابلي
5980795انتقال هدفمند اپی روبیسین و آنتی میر 155 به سلول های سرطانی با استفاده از PEG-DNAمجریدر دست اجرابلي
6980687آپتاسنسور فلورسانس بدون برچسب برای تشخیص حساس اکسی تتراسایکلین با استفاده سایبرگرینمجریدر دست اجراخير
7980683طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی، رنگ سنج و فلورسانس برای شناسایی آنزیم میکروکوکال نوکلئاز باکتری استافیلو کوکوس اورئوسمجریدر دست اجراخير
8980603انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده ازنانوذره فریتین به سلول های سرطان سینهمجریدر دست اجراخير
9980591طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص توبرامایسین بر مینای روش فلورسانس با استفاده از پریلن تتراکربوکسلیک اسید دی ایمید به عنوان فلوروفورمجریدر دست اجرابلي
10980382طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با پپتید RGDK با دنباله ی پلی آرژنینی و آپتامر و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی پستان بر اساس مطالعات درون تنی و برون تنیمجریدر دست اجرابلي
11980260آپتاسنسور فلورسانس برای تشخیص آمپی سیلین با استفاده از پریلن تتراکربوکسلیک اسید دی ایمید به عنوان فلوروفورمجریدر دست اجراخير
12980199ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی فلوروکینولون ها بر اساس آپتامر نشاندار شده با متیلن بلومجریدر دست اجرابلي
13971158انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از آپتامر و آنتی میر 10b به سلول های سرطان پستان و بررسی درون تنیمجریدر دست اجراخير
14971123یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان با استفاده از ترکیبی از توالی های آپتامر،anti-miR و پپتید HE و داروی دوکسوروبیسینمجریدر دست اجراخير
15971122طراحی و ساخت یک آپتاسنسور فلورسانس برای شناسایی و سنجش پاتولینمجریپایان یافتهبلي
16970979انتقال هدفمند دوکسروبیسین و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده پلیمرهای PβAE و Hyaluronic acid‌ و آپتامر AS1411مجریدر دست اجراخير
17970718طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات طلا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال داروی دوکسوروبیسین و آپتامر درمانی In-vitro و In-vivoمجریدر دست اجراخير
18970409تولید سطوح فعال چند لایه با سطوح فعال با اتصال سفالکسین و تتراسایکلین به یک نانوذره جذب سطحی شده در پوشش آکریلات و پلی ساکارید محلول سویا و بررسی رهایش نانوذره در سیمولانت غذاییمجریپایان یافتهخير
19970402طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی PDGF-BB با استفاده از آپتامر، رشته مکمل بریده شده و بید مغناطیسیمجریپایان یافتهخير
20970395طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی مس با استفاده از آپتامر AS1411مجریپایان یافتهخير
21970180طراحی یک آپتاسنسور رنگ سنجی جهت تشخیص آنتی بیوتیک کانامایسین با استفاده از نانوذرات نقرهمجریپایان یافتهبلي
22961941طراحی و سنتز نانوذرات پلیمری هدفمند جهت انتقال همزمان کورکومین و میتوکسانترون برای حذف موثر سلول های سرطان سینهمجریدر دست اجرابلي
23961790طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص کانامایسین بر مبنای روش فلورسانس بوسیله نانوذرات نقرهمجریپایان یافتهخير
24961789یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان بر مبنای نانوذرات سلیکا حاوی اپی روبیسین با قابلیت ایجاد حباب تحت شرایط اسیدی لیزوزوم و اصلاح شده با آپتامر و هیالورونیک اسیدمجریدر دست اجراخير
25961744طراحی، سنتز ، مدل¬سازی و مطالعه¬ی برهم کنش آپتامر IDA با گیرنده ITGA6B4 واستفاده از آن در طراحی میکروفلوئیدیک آپتاسنسور جهت شناسایی اگزوزوم ها در تشخیص زود هنگام سرطان ریهمجریدر دست اجرابلي
26961628انتقال هدفمند CRISPR/Cas9 برای خاموشی ژن Foxm1 بوسیله کیتوزان و هیالورونیک اسید هدفمند شده با اپتامر ومقایسه این سیستم با اثر بخشی آپتامرمجریدر دست اجرابلي
27961258طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های سرطان پستان با استفاده از Aptamer-polymer-coated carbon nanodots و اپی روبیسینمجریدر دست اجراخير
28960935ساخت، شناسایی و بررسی سمیت سلولی کوپلیمر زیست تخریب¬پذیر پلی(کوجات¬-کو-پاراهیدروکسی¬فنیل¬لاکتات¬) هدفمند گردیده با گلوکونیک اسیدمجریدر دست اجرابلي
29960782طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال antagomir21 و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطان کولون بر اساس مطالعات in vivo و in vitroمجریدر دست اجراخير
30960666طراحی یک سیستم هدفمند دارو رسانی جهت درمان سلولهای سرطانی با استفاده از یک نانوساختار DNA بر مبنای آپتامر بصورت in vitro و in vivoمجریپایان یافتهخير
31960664طراحی و ساخت سنسور نوری براساس DNA دو رشته¬ای و نانو ذره طلا جهت تشخیص اکریل آمید در مواد غذاییمجریپایان یافتهخير
32960193طراحی و ساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای فعالیت کاتالیتیکی نانوذرات طلا برای تشخیص فلوروکینولینهامجریپایان یافتهخير
33960167طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص فلوروکینولینها بر اساس DNA تک رشته ای متصل به پروتئینمجریپایان یافتهخير
34960166استفاده از یک آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص دقیق کوکائین بر اساس تشکیل ساختمان سه وجهی قابل اتصال بر روی سطح نانو ذرات طلامجریپایان یافتهخير
35960165طراحی یک فلورسانس آپتاسنسور خیلی حساس، ساده و سریع جهت تشخیص آرسنیک بر اساس مکمل آپتامر و نانو ذره سیلیکامجریپایان یافتهخير
36960164جداسازی اگزوزوم ها توسط کمپلکس آپتامر- بید مغناطیسی جهت تعیین stage سرطان ریه با استفاده از آنتی بادی نشان دارمجریدر دست اجراخير
37960088طراحی و بهینه سازی بیوسنسور بر پایه DNA تک رشته ای با طیف سنجی فلورسانس جهت شناسایی اکریل آمیدمجریپایان یافتهخير
38951099تشخیص تتراسایکلین بر مبنای فلورسانس زمان حل و فصل (Time resolved) بوسیله نانوذرات طلا و نقرهمجریپایان یافتهخير
39950897طراحی آپتاسنسورهای الکتروشیمیایی و اپتیکی جهت شناسایی آفلاتوکسین M1مجریپایان یافتهبلي
40950732طراحی سنسور بر مبنای آپتامر جهت تشخیص وتعیین مقدار مالاشیت گرین با حساسیت و انتخابیت بالامجریپایان یافتهخير
41950569طراحی و ساخت حسگر زیستی برای شناسایی و تعیین مقدار اکریل آمیدمجریپایان یافتهخير
42950540شناسایی الگوی پروتئینی آنتی¬ژن¬های کرم بالغ توکسوکارا کتی به روش پروتئومیکسمجریپایان یافتهخير
43950533بررسی میزان اثربخشی اگزوزوم های مهندسی شده حاوی توالی نوکلئوتیدی در سرکوب تومورمجریدر دست اجراخير
44950388طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کونژوگه آپتامر و رشته مکملمجریپایان یافتهخير
45950387طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای الکترود طلا و کمپلکس نانوذرات سیلیکا- استرپتاویدین برای تشخیص استامی پرایدبا استفاده از آنزیم Exo. I و متیلن بلومجریپایان یافتهخير
46950338طراحی و ساخت یک آپتاسنسور برای تشخیص وتعیین مقدار سریع تتراسیکلینمجریپایان یافتهخير
47950160سنتز لیپوپلیمروزومهای هدفمند حاوی کامپتوتسین و ارزیابی پتانسیل شیمی درمانی این سیستم بصورت برون و درون تنیمجریدر دست اجرابلي
48950089سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست کلاژن-هیدروکسی آپاتیت بارگیری شده با نانوذرات سیلیکای حامل Bone morphogenic peptide 2 (BMP-2) و Dimethyloxaloylglycine(DMOG) جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانمجریدر دست اجراخير
49950078انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از گرافن اکساید و آپتامر وآنتی سنس به سلول های سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
50941754‏ بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت مغزی تحت مزمن بیسفنول ‏A‏ ‏ در مغز رتمجریپایان یافتهخير
51941571طراحی و ساخت یک آپتاسنسور تشخیص سریع بر اساس کیت نواری جهت تشخیص کانامایسینمجریدر دست اجراخير
52941559طراحی یک آپتاسنسور ساندویجی رنگ سنجی بر اساس یک روش غیر رقابتی جهت تشخیص کلرآمفنیکولمجریپایان یافتهخير
53941558طراحی یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی بر اساس آپتامر کونژوگه شده با مکمل آپتامر و مکانیسم عمل اگزونوکلئاز I جهت تشخیص استرپتومایسینمجریپایان یافتهخير
54941379حمل همزمان دوکسوروبیسین و کامپتوتسین توسط نانوپلیمروزومهای هیالورونیک اسید-پلی کاپرولاکتون جهت هدفگیری سلولهای بنیادی CD44+ سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی برون و درون تنیمجریدر دست اجرابلي
55941353انتقال هدفمند اپی روبیسین و آپتامر NAS-24 به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس Aptamer-Polyplexمجریپایان یافتهخير
56941352تهیه آپتاسنسور برای شناسایی استامی پرید با استفاده از نانوذرات طلامجریپایان یافتهخير
57941206تهیه آپتاسنسور برای تشخیص سریع و حساس ناتامایسین در دوغمجریدر دست اجراخير
58941197سنتز و تهیه نانوپارتیکهای سیلیکای هدفمند هیبرید ی با نانوذرات طلا و بارگیری شده با داروی 5 فلورواوراسیل جهت نشانه گیری اسفروئیدهای سلولهای بنیادی EpCAM+ سرطان کبدمجریپایان یافتهخير
59941042بررسی اثر پیشگیرانه HDL با غلظت بالای apoproteinA-1 بر پلاک آترواسکلروز خرگوشمجریپایان یافتهخير
60940934بررسی انتقال هدف مند siRNA به لنفوسیت از طریق اتصال به آپتامر اختصاصی CD8مجریپایان یافتهخير
61940933تهیه و ارزیابی دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 مجریپایان یافتهخير
62940803انتقال هدفمند دوکسوروبیسن موجود در DNA دو رشته ای به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس آپتامر-نانوذرات سلنیوممجریپایان یافتهخير
63940671انتقال هدفمند ایرینوتکان با استفاده از کمپلکس Aptamer-PEG-cetylated carboxymethyl cellulose به سلول های سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
64940670طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئاز I و نانوذرات سلیکابرای تشخیص کانامایسینمجریپایان یافتهبلي
65940669انتقال هدفمند SN38با استفاده از کمپلکس PEG-Aptamer به سلول های سرطان سینهمجریدر دست اجراخير
66940666انتقال هدفمند همزمان اپی روبیسین و ملیتین با استفاده از نانوساختار کربنات کلسیم و آپتامر به سلول های سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
67940403انتقال هدفمند متوترکسات و آپتامر NAS-24 به سلول های سرطانی با استفاده از نانوذرات سلنیوممجریپایان یافتهخير
68940385ایجاد آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص کوکائین بر مبنای دو رشته مکملمجریپایان یافتهخير
69940384انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از نانوذرات طلا و آپتامرمجریپایان یافتهخير
70940383ایجاد آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص کوکائین بر مبنای رشته مکملمجریپایان یافتهخير
71940382طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای اگزونوکلئاز III برای تشخیص کانامایسینمجریپایان یافتهخير
72940381طراحی وساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص سربمجریپایان یافتهخير
73940380طراحی وساخت آپتاسنسور بر مبنای نانو ذرات طلا جهت تشخیص تتراسیکلینمجریپایان یافتهخير
74940379شناسایی سلول های molt4 با استفاده از اپتامر ATP و اپتامر sgc8cمجریپایان یافتهخير
75940164ارزیابی دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطان پستان مقاوم به دارو (MCF7/MX) با استفاده از آپتامر اختصاصی ترانسپورتر ABCG2مجریپایان یافتهخير
76940130طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه آنتی ژن Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ارزیابی آن برای تشخیص سل در نمونه سرم بیمارانمجریپایان یافتهبلي
77931710حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات پلیمر قالب مولکولی جهت تعیین مقدار دیازینونمجریپایان یافتهبلي
78931613سنتز آپتاسنسور فلورسنت با استفاده از پروب نانوهیبرید گرافن کوانتوم دات-پلی پیرول متصل به آپتامر بر پایه گرافن اکساید جهت سنجش کانامایسین درشیرمجریپایان یافتهخير
79931457نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با دوکسوروبیسین و هدفمند شده با پپتید PNC-27 به عنوان یک سامانه هدفمند ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
80931437جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی اختصاصی PD-L1(CD274) و بررسی عملکرد آنمجریپایان یافتهبلي
81931122بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد بیس فنول A و ارتباط آن با میزان بیان microRNA-122 و اثر محافظتی کروسین در موشمجریپایان یافتهبلي
82930983تشخیص سرب بر مبنای آپتامر، اگزونوکلئاز I و نانوذرات طلامجریپایان یافتهخير
83930926بررسی اثر انتقال اپتامر و اگزوزوم برتنظیم سیستم ایمنی و پروسه ریمیلین شدن در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
84930872سنتز و تهیه نانوهیبرید گرافن اکساید-دکستران هدفمند شده با آپتامر AS1411 جهت حمل کورکومین به سلولهای گلیوبلاستومامجریپایان یافتهخير
85930817انتقال هدفمند اپی روبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس HAuNS : مطالعات برون تنمجریدر دست اجراخير
86930773ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و نانوذرات طلا برای تشخیص سربمجریپایان یافتهخير
87930772تشخیص و تعیین مقدار کانامایسین بر مبنای آپتامر، پیکوگرین و نانوذرات طلامجریپایان یافتهخير
88930771ایجاد آپتاسنسور بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص استرپتومایسین در شیر و خونمجریپایان یافتهخير
89930770ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی برای تشخیص ریسینمجریپایان یافتهخير
90930723طراحی و ساخت گیرنده آنتی ژنی کایمریک سلول T برای هدف گیری مارکر Epcam بر روی سلول های توموریمجریپایان یافتهخير
91930661انتقال هدفمند تاکرولیموس به cytotoxic T cells با استفاده از کمپلکس Apt-Chitosan-PLGAمجریپایان یافتهخير
92930611سنتز و جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی اختصاصی PD1 (Programmed cell death1: CD279) و بررسی عملکرد آن در In vitroمجریپایان یافتهبلي
93930584جداسازی و تعیین خصوصیات آپتامر اختصاصی برای سلول های TUBOمجریپایان یافتهخير
94930582انتقال آپتامر ایجاد شده برای درمان مالتیپل اسکلروز به سیستم عصبی با استفاده از کمپلکس Pluronic l81-PEG-Aptamerمجریپایان یافتهخير
95930488تشخیص دیگوکسین بر مبنای خاموش شدن فلورسانس و رنگ سنجی آپتاسنسور بوسیله ذرات طلا سوسپانسیون شده در آبمجریپایان یافتهخير
96930487plasmonic ELISAغیر رقابتی بر مبنای آپتامر برای تشخیص کلرامفنیکولمجریپایان یافتهخير
97930486تشخیص و تعیین مقدار دیگوکسین با استفاده از نانوذرات سلیکا و آپتامرمجریپایان یافتهخير
98930483انتقال هدفمند اپی روبیسین به سلول های سرطان پستان با استفاده از modified polyvalent aptamer systemمجریپایان یافتهخير
99930480: انتقال هدفمند ایرینوتکان به سلول های سرطان کولورکتال با استفاده از کمپلکس PLGA-PEG-Aptamerمجریپایان یافتهخير
100930473جداسازی اپتامرهای DNA علیه مارکر CD 70 و ارزیابی اثرات آن ها بر روی رده های سلولی کارسینومای تخمدانمجریپایان یافتهبلي
101930449بررسی نقش مورین بعنوان یک فلاونوئید شبه انسولین در تنظیم بیان mir-33 در دیابت نوع 2 در رده سلولی HepG2مجریپایان یافتهخير
102930362سنتز وکتورهای مبتنی بر اتصال دندریمرهای پلی کاتیونی به نانو ذرات گرافن اکساید به عنوان حامل های ژن رسانمجریپایان یافتهخير
103930353ایجاد آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئاز III و سایبر گلد برای تشخیص استرپتومایسینمجریپایان یافتهبلي
104930352تشخیص سرب برمبنای آپتامر، پلیمر کاتیونی و نانوذراتمجریپایان یافتهخير
105930331سنجش باقیمانده آنتی بیوتیک فلورفنیکل در موادغذایی بر پایه آپتامر با بکارگیری سیستم رنگ سنجی مبتنی بر نانو ذرات طلامجریپایان یافتهخير
106930301بررسی تاثیر تغییرات کدون های ناحیه N-terminal در میزان بیان سوماتروپین نوترکیب در اشرشیاکلیمجریپایان یافتهخير
107922134انتقال هدفمند ملیتین به سلول های سرطانی گلیال (C6‍ (با استفاده از آپتامرآنتی نوکلئولینAS1411مجریپایان یافتهخير
108921265فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد گیرنده MUC-1 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای C26 colon carcinoma.مجریپایان یافتهخير
109921102بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB ، Brain-derived neurotrophic factor و نروپپتید VGF در بخش کورتکس مغز رتمجریپایان یافتهخير
110920912بررسی آسیب قلبی حاصل از فرمولاسیون های مختلف دوکسوروبیسین و رابطه آن با میزان بیان MicroRNA های مرتبط با استرس اکسیداتیو در موش های مبتلا به سرطان کولونمجریپایان یافتهبلي
111920567مشتق سازی فیبرهای معدنی مبتنی بر سیلیکا با اندازه مشخص با پلی کاتیونها برای استفاده به عنوان حامل ژن رسانیمجریپایان یافتهخير
112920566تهیه آپتاسنسور فلورسنت جهت اندازه گیری کلرآمفنیکل بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به اکسید گرافنمجریپایان یافتهخير
113920565مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی پوشش داده شده با سیستم پلیمری PLGA-PEG-Apt بارگیری شده با دوکسوروبیسین در دارو رسانی هدفمند به رده سلولی C6 گلیوبلاستومامجریپایان یافتهخير
114920499طراحی و ساخت آپتاسنسور بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به گرافن اکسیدجهت اندازه گیری باقیمانده انروفلوکساسین در فراورده های غذایی دامیمجریپایان یافتهبلي
115911169طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه رسپتور آلفا اینترلوکین 2( CD25یاIL-2Ra) و بررسی عملکرد آن در in vitroمجریپایان یافتهبلي
116911168سنتز و جداسازی DNA آپتامر اختصاصی علیه سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیسپلاتین به منظور انجام فتودینامیک تراپی هدفمندمجریپایان یافتهبلي
117911002ایجاد آپتاسنسور برای مورفینمجریپایان یافتهخير
118910909ایجاد آپتامر برای گلوکزمجریپایان یافتهخير
119910808ساخت DNA آپتامر علیه HPV16 و نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک-آپتامر با استفاده از کوپلیمرهای PLGA به عنوان حامل داروی سیسپلاتین و بررسی تاثیر آن در کشت سلول توموریمجریپایان یافتهبلي
120910807بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی اتولوگ مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر سکته قلبی ناشی از ایزوپروترنول در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
121910754شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان مری، معده، پستان وکلورکتال به روش پروتئومیکسمجریپایان یافتهخير
122910683بررسی سمیت کربن نانوتیوب های عامل دار شده در موش سوری مجریپایان یافتهخير
123910654تهیه و شناسایی نانوحاملهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین-پلی ال لیزین هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی آن در رده سلولی سرطان ریهمجریپایان یافتهبلي
124910614طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2-آریل کینولین به عنوان ترکیبات ضد سرطان و مهارکنندگان HSP90مجریپایان یافتهبلي
125910613طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکینون به عنوان ترکیبات سیتوتوکسیک و مهارکنندگان HSP90مجریپایان یافتهبلي
126910593بررسی اثر 3 داروی توپیرامات، زونیسماید و کوتیاپین بر روی کاهش تمایل به مرفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شده و تاثیر آن بر سطح پروتئین های ERK, CREB, p-CREB و p-ERK در هیپوکامپ رتمجریپایان یافتهبلي
127910472بررسی اثر محافظتی تیموکینون و روغن سیاه دانه در سمیت ناشی از تجویز اتانل در رتمجریپایان یافتهبلي
128910450بررسی اثرات کروسین برروی حافظه تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA-Receptor ٬AMPA- Receptor ٬BDNF٬CREB٬ CaMKII٬mTOR و ERK در مغز رتمجریپایان یافتهخير
129910247طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای سنجش سریع و حساس باقی مانده استرپتومایسین در شیرمجریپایان یافتهبلي
130910237مطالعه تارگتینگ اختصاصی سلول های دندریتیک موشی توسط آپتامرهامجریپایان یافتهبلي
131910180طراحی بیوسنسوری بر پایه آپتامر برای کوکائین و انسولینمجریپایان یافتهخير
132910159تهیه بیوسنسور برای اندازه گیری متانول در عرقیات گیاهی به روش آمپرومتریکمجریپایان یافتهبلي
133900971بررسی بیان ژن Gankyrin به عنوان مارکرمولکولی در سرطانهای پروستات و تخمدانمجریپایان یافتهخير
134900868تهیه و تعیین خصوصیات نانو ذرات متخلخل سیلیکای متصل به آپتامر A26 حاوی اپی روبیسین جهت دارورسانی هدفمند به سلول های سرطانی به صورت برون تنیمجریپایان یافتهخير
135900780بررسی الگوی اتصال اریتروپویتین به پروتئین های بافت مغز موشمجریپایان یافتهبلي
136900761تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای پلی اتیلن ایمین هدفمند شده با پپتید و حاوی پلاسمید بیان کننده shRNA علیه BCL-XL در رده سلولی سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
137900720بررسی الگوی اتصال پلی اتیلن ایمین به پروتئین های سطحی و اثر آن بر بیان پروتئینهای داخل سلولی در رده سلولی آدنوکارسینومای کولون مجریپایان یافتهخير
138900592بررسی اثر حفاظتی کروسین بر سمیت کبدی آکریل آمید از طریق تاثیر بر سطح پروتئینی ترانس کریپت Akt در سلول های کبدی رتمجریپایان یافتهخير
139900589القاء مرگ سلولی با siRNA رسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطان کولون با استفاده از کنژوگه کربن‌نانوتیوب-آپتامرمجریپایان یافتهبلي
140900140سلول های بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با ژن TRAIL توسط مشتقات جدید پلی‌اتیلن‌ایمین جهت تولید سامانه هدفمند القاکننده آپپتوزمجریپایان یافتهبلي
14189610بررسی مکانیسمی تغییرات در الگوی پروتئینی و آنزیمی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد دیازینون در رت و نقش محافظتی کروسینمجریپایان یافتهبلي
14289609بررسی سمیت عصبی آکرولئین و اثر حفاظتی کروسین بر سمیت آن در رتمجریپایان یافتهبلي
14389575تهیه و بررسی کارایی نانوتیوب های کربن متصل به آپتامر در ژن رسانی به رده سلولی سرطان پستان و سرطان معدهمجریپایان یافتهبلي
14489433بررسی الگوی اتصال G-CSF به پروتئین های بافت مغز موشمجریپایان یافتهخير
14589432استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک- آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنیمجریپایان یافتهبلي
14689407مطالعه QSAR روی یکسری دی هیدروپیریدین مسدد کانال کلسیممجریپایان یافتهبلي
14789345بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آپوپتوز و استرس اکسیداتیو در سمیت تحت حاد کبدی، مغزی وکلیوی ناشی از دیازینون در رت مجریپایان یافتهخير
14889286تهیه RNA آپتامر علیه بیو مارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روش Cell SELEXمجریپایان یافتهبلي
14989256بررسی سمیت سلولی ترکیبات جدید مهارکننده PIM، فسفو دی استراز-3 و کاینزینمجریپایان یافتهبلي
15089194بررسی الگوی SUMOylation و Ubiquitylation در مسمومیت با دیازینون و تاثیر کروسین برآنمجریپایان یافتهخير
15189170تهیه و بررسی کارایی نانوذرات اولیگواتیلن ایمین هدفمند شده با آپتامر ضد muc-1 و حاوی حامل بیان پلاسمیدی بیان کننده shRNA علیه BCL-XL در رده سلولی سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
15288821فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد Her-2/neu و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومورسرطان پستان بیان کننده Her-2/neuمجریپایان یافتهخير
15388775سنتز و بررسی کارایی ترانسفکشن حامل های نانو (نانو وکتور های) غیر ویروسی مبتنی بر نانو لوله های کربنی در ژن رسانی مجریپایان یافتهخير
15488605طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطان یکسری دی هیدروپیریدین به عنوان مهارکننده فسفودی استراز-3در کشت سلولیمجریپایان یافتهبلي
15588587بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB و Brain-derived neurotrophic factor در مغز رتمجریپایان یافتهبلي
15688541انتقال هدفمند، قابل کنترل و آهسته رهش دانوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کربن نانوتیوب های حاوی آپتامرمجریپایان یافتهخير
15788524تهیه، ارزیابی خصوصیات و بررسی میزان سمیت نانوتیوبهای کربنی تک لایه متصل شده به پلی اتیلن ایمین و سنجش توانایی آنها در انتقال DNA پلاسمیدی و siRNAمجریپایان یافتهبلي
15888515سنتز، داکینگ و بررسی اثرات ضد سرطان مشتقات 4و6-دی (هترو) آریل-2- ایمینو2.1- دی هیدروپیریدین-3- کربونیتریل به عنوان مهارکننده کیناز pim-1مجریپایان یافتهبلي
15988492سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
16088445تهیه و بررسی کارایی نانوپارتیکلهای پلی اتیلن ایمین متصل شده به آپتامر در ژن درمانی هدفمند سرطان پروستاتمجریپایان یافتهبلي
16188439انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های رده T لوسمی حاد لمفوبلاستیک با استفاده از آپتامرمجریپایان یافتهخير
16288346بررسی اثر کروسین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
16387788بررسی تنوع گونه های باکتریایی تولید کننده آنزیم آمیلاز با روش 16S rRNAمجریپایان یافتهخير
16487772شناسایی اهداف سلولی سافرانال و کروسینمجریپایان یافتهخير
16587693بررسی تحویل اختصاصی siRNA ،PAIP1 به سلول های MCF-7با استفاده از کمپلکس آپتامر-siRNA و بررسی تاثیر تجویز آن به تنهایی و همراه با کمپلکس آپتامر-siRNA ،UBR5 در آزمایشات برون تنی و درون تنیمجریپایان یافتهبلي
16687639بررسی الگوی اتصال کورکومین به پروتئین های بافت های کبد، قلب، کلیه و مغز موش کوچکمجریپایان یافتهخير
167980954طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک مشتقات 3-((ایمیدازولیل) متیلن) ایندولین-2-اون به عنوان ترکیبات ضد سرطان و مهارکننده VEGFR2همکاردر دست اجرابلي
168980838سنتز چارچوب های آلی-فلزی بر پایه مس اصلاح شده با غشای گلبولهای قرمز و هدفمند شده با آپتامر جهت فتودینامیک تراپی و دارورسانی هدفمند سرطان سینههمکاردر دست اجراخير
169980818سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید 2-(4- متیل سولفونیل) فنیل) کینولین 4- کربوکسامید به عنوان ترکیبات ضد سرطانهمکاردر دست اجرابلي
170980627ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی ساده جهت شناسایی آفلاتوکسین B1همکاردر دست اجراخير
171980626ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی بیس فنل A بر پایه آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferaseهمکاردر دست اجراخير
172980625ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آمپی سیلین بر پایه رشته های مکمل مختلفهمکاردر دست اجراخير
173980280ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی α-syn oligomer بر مبنای رشته های مکمل، آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferase و متیلن بلوهمکاردر دست اجراخير
174980279ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی 17β-estradiol بر مبنای رشته های مکمل و Split DNA aptamerهمکاردر دست اجراخير
175980278انتقال هدفمند دوکسوروبیسین و آپتامرهای درمانی FOXM1 و α-PCNA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 و پپتید LAH4-L1همکاردر دست اجراخير
176980277انتقال هدفمند antimiR-21 و پپتید KLA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411همکاردر دست اجراخير
177971808سنتز سلیکاهای مزوپور دارای گیت هوشمند وابسته به ATP جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجراخير
178971760سنتز و تعیین خصوصیات نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای شناسایی رده سلولی PC3 و اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دانوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون به روش نسبت سنجیهمکاردر دست اجرابلي
179971657سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست هیبریدی بر پایه گرافن اکساید بارگیری شده با نانوذرات دندریتیکی سیلیکای حاملbone-forming peptide (BFP)-3 و هدفمند شده با RGD جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانهمکاردر دست اجراخير
180970638سنتز سیلیکاهای دندریکی پوشش داده شده بادکستران جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای CD133+ سلولهای سرطان کولونهمکاردر دست اجراخير
181970636سنتز دی بلاک آمفی فیل درمانی بوسیله واکنش پلیمریزاسیون رافت جهت حمل هدفمند سیستم پپنوزومی پرودراگ SN38 به سرطان کولونهمکاردر دست اجرابلي
182970558تهیه پلیمروزمهای درمانی متوتروکسات هدفمند و پاسخگو به محرک تهیه شده از پلیمرهای آمفی فیل پلی-پرودراگ با استفاده از پلیمریزاسیون رافتهمکاردر دست اجراخير
183970500سنتز ارگانوسیلیکاهای هوشمند پاسخگو به آنزیم MMP و هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی سیستم تهیه شده بر روی مدل کشت سه بعدی سلولهای سرطان پانکراسهمکاردر دست اجراخير
184970304شناسایی سلول های MCF7 با استفاده از اپتامرهای ATP و ,MUC1نقاط کوانتومی کادمیم تلورید و نانوذرات طلاهمکارپایان یافتهخير
185970276سنتز کوپلیمر ستاره ای جهت تشکیل میسلهای پلیمری حاوی دوسه تاکسل و هدفمند شده با پپتید نوین بر علیه NKA a1: ارزیابی برون و درون تنی بر روی مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیهمکاردر دست اجرابلي
186970271ایجاد دو آپتاسنسور چشمی جهت شناسایی زیرالنون و مالاتیونهمکارپایان یافتهخير
187970270ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن و یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کوکائینهمکارپایان یافتهخير
188970240ایجاد یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن با استفاده از یک ماده فلوروفور و ساختار حلقه ای تشکیل شده از سه رشته نوکلئوتیدیهمکارپایان یافتهخير
189970239انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از ساختار Y-shape تشکیل شده از سه رشته AS1411همکارپایان یافتهخير
190970236انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از نانو ساختار DNA صلیب شکل تشکیل شده از آپتامرهای FOXM1 و AS1411همکارپایان یافتهخير
191961779انتقال هدفمند CRISPR/Cas9 برای خاموشی ژن Bcl-x بوسیله دی بلاک کوپلیمر PHPMA-DMAEMA ارزیابی درون و برون تنیهمکاردر دست اجراخير
192961717سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PLA-PGPMA با استفاده از پلیمریزاسیون رافت و استفاده از آن جهت ژن رسانی هدفمند: ارزیابی برون و درون تنیهمکاردر دست اجرابلي
193961621پلیمریزاسیون رافت کوپلیمر PCL-b-PEGMA و استفاده از آن در تهیه پلیمروزومهای ترانوستیک هدفمند جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان سینه بصورت برون و دورن تنیهمکاردر دست اجراخير
194961280طراحی و ساخت یک سیستم میکروفلویدیکی آزمایشگاه بر روی تراشه جهت جداسازی و شناسایی اگزوزوم های در گردش خون جهت تشخیص زود هنگام سرطانهمکاردر دست اجراخير
195961096سنتز پلیمرزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP-2/MMP-9 حاوی داروی SN38 جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند داروهمکارپایان یافتهبلي
196960957سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از لیپید کاتیونی برپایه کلسترول و پلیمر( PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولونهمکاردر دست اجرابلي
197960870طراحی، تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان حاوی ملیتین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت درمان آکنه ولگاریسهمکاردر دست اجرابلي
198960822سنتز و تهیه هیدروژل های هیبریدی حساس به دما و ژل شونده در محل بر پایه هیالورونیک اسید و حاوی سلکوکسیب برای درمان استئوآرتریت(نیماد)همکاردر دست اجراخير
199960803طراحی و تهیه سیستم هالوسیلیکای هدفمند شده با هیالورونیک اسید و متشکل از PNA و آپتامر FOXM-1 برای انتقال دوکسوروبیسین به سلول سرطانیهمکاردر دست اجرابلي
200960788سنتز و تهیه اسکافولدهای کلاژنی هیبریدی حاوی نانوپارتیکلهای رسوراتول جهت تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به سلولهای استخوانیهمکاردر دست اجراخير
201960726طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارو-رسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
202960615سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دوکسوروبیسین و shRNA بر علیه survivin و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان موثر سرطان کولون: ارزیابی برون و درون تنیهمکارپایان یافتهخير
203960257سنتز دی بلاکهای HPMA-PLA و HPMA-PCL جهت تشکیل ساختارهای پلیمروزومی کایمریک حامل داروی SN38 و هدفمند شده با آپتامر جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان کلون بصورت برون تنی و دورن تنیهمکارپایان یافتهخير
204960235سنتز پپتوزومهای ترانوستیک هیبریدی مغناطیسی و هدفمند شده با پپتید RGD متصل به یک لینکر ویژه جهت نشانه گیری هوشمند سرطان سینه متاستاتیک بصورت برون تنی و درون تنیهمکاردر دست اجراخير
205960075سنتز پپتوزومهای کایمریک هیبرید شده با نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان و عکسبرداری از سرطان کولون بصورت برون و درون تنیهمکاردر دست اجرابلي
206960074سنتز سیستمهای معدنی ترانوستیک هیبریدی و هدفمند شده با یک دکاپپتید ویژه جهت عکسبرداری و درمان سرطان سینه بصورت برون و درون تنیهمکارپایان یافتهخير
207960062طراحی و ساخت یک هیدروژل آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از متیلن بلوهمکارپایان یافتهخير
208960061یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از ساختار Triple-helix molecular switchهمکارپایان یافتهخير
209960060یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان با استفاده از چند آپتامر درمانیهمکارپایان یافتهخير
210960059طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از داپوکسیلهمکارپایان یافتهخير
211960058یک فلورسانس آپتاسنسور جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از نانوذرات مسهمکارپایان یافتهخير
212960057یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از N-methyl mesoporphyrin IXهمکارپایان یافتهخير
213960055یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از آپتامر و رشته های مکملهمکارپایان یافتهخير
214951839ایجاد سیتوتوکسیسیتی در سلول های گلیوبلاستومای مقاوم به TRAIL به کمک سلول های بنیادی مهندسی شده توسط ژن TRAIL و نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با داروی میتوکسانترونهمکاردر دست اجراخير
215951556انتقال هدفمند داروی ضد تومور به سلول های تومور توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با نانوذرات حاوی داروهمکاردر دست اجرابلي
216951162سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هیبریدی و هوشمند حساس به pH جهت دارورسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
217951062طراحی و ساخت نانوسامانه چند عملکردی به منظور انتقال دوکسوروبیسین و پپتید SMAC بصورت هدفمند شده با آپتامر bivalent به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجراخير
218950912تهیه و ارزیابی نانوذرات ساخته شده بر پایه گرافن در انتقال هدفمند ترکیب SN38 و ژن TRAIL به سلول های سرطان کولونهمکاردر دست اجراخير
219950911طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجرابلي
220950876طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی برآپتامر برای تشخیص سریع و حساس ترامادول در سرم انسانهمکاردر دست اجرابلي
221950846طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی آنالوگ های 6 تایی پپتید SMAC به عنوان آنتاگونیست های پروتئین های مهارکننده آپوپتوز (IAPs) و مطالعات اثرات سینرژیستی آن ها به همراه دوکسوروبیسین در سامانه های پلیمری هدفمند شده با PNC-27همکاردر دست اجرابلي
222950835مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی پوشش داده شده با سیستم کنژوگه سیدروفور-آپتامر بارگیری شده با دوکسوروبیسین در رده سلولی CT26همکاردر دست اجرابلي
223950711ساخت کیت تشخیصی انترفرون گاما بر مبنای آپتامرهمکارپایان یافتهخير
224950688بررسی میزان اثربخشی اگزوزومهای هدفمند با آپتامرEpcam و حاوی Antimir-21 در سرکوب تومور در رده سلولی موشی کولون کارسینوما C26همکاردر دست اجراخير
225950637طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کربن نانوتیوب برای تشخیص اخراتوکسینAهمکارپایان یافتهخير
226950544سنتز و تهیه ایمپلنت های هیدروژولی و هیبریدی PCLA-PEG-PCLA حاوی نانوپلیمروزومهای دوسه تاکسل و کورکومین جهت درمان گلایوبلاستوما در مدل تومور مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
227950534بررسی اثر انتقال آپتامر 3064 واگزوزومهای بیان کننده پروتئینRVG بر سلولهای اولیگودندروسیت موشی به صورت invitroهمکارپایان یافتهخير
228950255طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینAهمکارپایان یافتهخير
229950254انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از ترکیب دو آپتامر و نانوذرات طلاهمکارپایان یافتهخير
230950253انتقال هدفمند وینکریستین به سلول های سرطان خون با استفاده از آپتامر و آلبومینهمکارپایان یافتهخير
231950252طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA بر مبنای یک ساختار DNA چند وجهیهمکارپایان یافتهخير
232950251طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میوگلوبینهمکارپایان یافتهخير
233950250طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص میوگلوبین بر مبنای رشته مکمل و آنزیم اگزونوکلئاز Iهمکارپایان یافتهبلي
234950124طراحی یک مطالعه پایلوت برای اندازه گیری میزان اگزوزوم بر پایه خصوصیت اتصال به هپارینهمکارپایان یافتهخير
235941770بررسی اثر بیسفنول ‏A‏ بر اختلال حافظه ‏ در رت و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA، AMPA، CaMK،ERK و CREB درهیپوکامپ و بررسی اثرات حافظتی کروسین بر آنهمکارپایان یافتهبلي
236941626تهیه نانوپارتیکل های دکستران-پلی گلایکولاید پوشیده شده با کیتوزان و هدفمند شده با اسید فولیک جهت تجویز خوراکی انسولینهمکارپایان یافتهخير
237941622سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هوشمند جهت آزادسازی کنترل شده و حمل هدفمند داروی سالینومایسین به سلولهای سرطانی بنیادی CD44+ کبدهمکارپایان یافتهخير
238941617طراحی و ساخت نانو ساختار هوشمند چند منظوره بر مبنای گرافن اکساید، آپتامر و کوانتم دات CdSe مورد استفاده همزمان در دارورسانی هدفمند و عکس برداری سلولهای سرطانیهمکارپایان یافتهخير
239941520مقایسه پتانسیل شیمی درمانی فرمولاسیون نانوپلیمروزومی دوکسوروبیسین در مقایسه با فرمول تجاری لیپوزومال دوکسوروبیسین در مدل سرطان کولون موشی C26همکارپایان یافتهخير
240941475سنتز و ارزیابی برون و درون تنی سیستم نانوپلیمروزومی ترانوستیک هدفمند دوگانه جهت عکسبرداری فلورسانس-تشدید مغناطیس هسته ای بر پایه کوانتوم داتهای سولفید ایندیوم مس (CIS) - گادولینومهمکارپایان یافتهبلي
241941330سنتز نانو پلیمروزومهای هوشمند حاوی هیدروژل بارگیری شده با دوکسوروبیسین و ارزیابی اثرات درمانی آن بصورت برون و درون تنی در مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیهمکارپایان یافتهخير
242941324بیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای سنجش میزان تاکرولیموس در سرمهمکارپایان یافتهبلي
243941148ایجاد آپتاسنسور بر مبنای روش الکتروشیمی و نانوذرات طلا برای تشخیص سرب در آب و سرمهمکارپایان یافتهخير
244941030بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت قلبی تحت حاد مالاتیون‏ ‏در رت و بررسی اثرات حفاظت کنندگی کروسین بر سمیت قلبی ایجاد شده در اثر تجویز تحت حاد مالاتیونهمکارپایان یافتهخير
245931675سنتز و بررسی فعالیت سورفاکتانتهای کاتیونیک مبتنی بر توالی های پپتیدی عملکردی به عنوان نانوحامل های انتقال ژنهمکارپایان یافتهخير
246931671ارزیابی اثر تزریق داخل مغزی آنتاگونیست گیرنده TRPA1 بر تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحراییهمکاردر دست اجرابلي
247931569بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی مرکزی و محیطی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی آسیب در عملکرد میلین، آستروسیت و سد خونی مغزیهمکارپایان یافتهبلي
248931470تهیه نانوکریرهای اگزوزومی حاوی آنتی ژن به عنوان یک راهکار جهت درمان تومورهمکارپایان یافتهبلي
249931462بررسی اثر دفریپرون در سمیت قلبی ناشی از سیس پلاتین در رتهمکارپایان یافتهبلي
250931455نانوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی پپتید لیپوزومال BMP-2 جهت افزایش تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال به استخوانهمکارپایان یافتهبلي
251931419طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات کومارین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانهمکارپایان یافتهبلي
252931393تشخیص و تعیین مقدار کانامایسین بر مبنای نانوذرات سلیکاهمکارپایان یافتهخير
253931381ترانسفکشن DNA به سلول های پستانداران از طریق گیرنده های TLR9توسط ملیتین به عنوان عامل ترانسفکشنهمکارپایان یافتهخير
254931316بررسی اثر کروسین بر روی بیماری شبه پارکینسون ایجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رت همکارپایان یافتهبلي
255931313بررسی اثر کروسین بر روی اختلال حافظه ایجاد شده دراثرمصرف تحت حاد مالاتیون در رتهمکارپایان یافتهخير
256931062ساخت نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک پوشش داده شده با نشاسته و مقایسه کشندگی سلولی آن بر سلولهای سرطان دهانه رحم و سلول های نرمالهمکارپایان یافتهخير
257930977ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و رشته مکمل برای تشخیص کانامایسینهمکارپایان یافتهخير
258930653پگیلاسیون دوسه تاکسل جهت تهیه نانوپارتیکهای دوسه تاکسل هدفمند شده با لیگاند اسیدفولیک و ارزیابی برون تنی بر روی لاین سلولی 4T1 و MCF-7همکارپایان یافتهخير
259930626معرفی پلتفرم تهیه نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با دو ترکیب دوسه تاکسول و گالبانیک اسید به عنوان عوامل ضد سرطانهمکارپایان یافتهخير
260921731کلونینگ و بیان مشتق جدیداستافیلوکیناز SAK-RGD-TTIدر مخمر پیشیا پاستوریس و تعیین خصوصیات ترمبولیتیک آنهمکارپایان یافتهبلي
261921689ژن رسانی هدفمند وابسته به مگالین پلی پلکس های مبتنی بر PEI – اولیگوکاتیون به سلولهای بیان کننده مگالینهمکارپایان یافتهخير
262921354بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح پروتئینهای BDNF و CREB در مغز رتهمکارپایان یافتهبلي
263921272طراحی، سنتز و بررسی خصوصیات و عملکرد بیولوژیک یک سامانه نانو ادجووانت مبتنی برCNT-PLGA-TLRs agonists جهت افزایش ایمنی زایی واکسنهاهمکارپایان یافتهخير
264921118ساخت نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک پوشش داده شده با اسید اولئیک و سیترات و مقایسه سمیت آنها بر سلولهای سرطان دهانه رحم و سرطان پستان با سلول های نرمالهمکارپایان یافتهخير
265920343بررسی برون تنی نانوذرات SPION-PLGA بارگیری شده با جمسیتابین بعنوان حساس کننده پرتوی برای استفاده در رادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
266920269یافتن مهار کننده های اختصاصی آنزیم MMP-12 از طریق غربالگری مجازی با استفاده از تلفیق مدلهای فارماکوفوری به دست آمده بر پایه لیگاند و بر پایه ساختارهمکارپایان یافتهخير
267920267انجام Structural Virtual Screening و تست مهار آنزیمی به منظور یافتن مهار کننده های MMP-12همکارپایان یافتهخير
268920153سنتز کوپلیمر پلی ساکارید-پلی استر و بررسی خصوصیات آن در تشکیل ساختارهای پلیمروزومی حاوی انسولینهمکارپایان یافتهبلي
269911058بررسی اثر کروسین بر روی رفتار شبه افسردگی ایجاد شده با مالاتیون در رت : نقش فاکتور نوروتروفیک BDNFهمکارپایان یافتهبلي
270910738بررسی اثر ایمنومدیلاتوری کورکومین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر غلظت سرمیCD40Lهمکارپایان یافتهبلي
271910589بررسی الگوی تغییرات آنزیمهای حاوی پاکت پورینی مانند کینازها و ATPaseها پس از مصرف دیازینون در کبد رتهمکارپایان یافتهبلي
272910435بررسی خصوصیات هورمون رشد انسانی به دنبال پگیلاسیون اختصاصیهمکارپایان یافتهبلي
273910040سنتز کوانتوم دات ها و کاربرد آنها در تهیه نانوپروب های هدفمند متصل به آپتامر GB-10 با استفاده از سیستمهای پلیمرزومی جهت عکسبرداری از سلولهای گلیوبلاستوماهمکارپایان یافتهخير
274901051سنتز نانو پلیمروزومهای هدفمند متصل به آپتامر ضد EpCAM با استفاده از کوپلیمرهای PEG-PLGA بعنوان حامل داروی دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانی و ارزیابی آنها بصورت برون تنی و درون تنیهمکارپایان یافتهبلي
275900866بررسی مسیرهای MAPK و متابولیسم ROS در سیگنالینگ TNF-α در سلول های آدنوکارسینومای پستان MCF-7 و نوع مقاوم به داروی میتوکسانترونهمکارپایان یافتهبلي
276900261بررسی سمیت نانوپارتیکل های زیرکونیوم اکسید و مکانیسم آن در رده های سلولی PC-12 و Neuro 2aهمکارپایان یافتهبلي
27789206بررسی اثر فیلگراستیم(G-CSF) بر سمیت عصبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتهمکارپایان یافتهبلي
27889203بررسی اثرات عصاره ی آبی کلاله زعفران و ماده موثره آن، کروسین بر روی سیستم ایمنی در موش BALB/c همکارپایان یافتهبلي
27989189سنتز و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از دندریمرهای هدفمند مبتنی بر پلی آمیدوآمین (PAMAM) متصل شده به اولیگوآمین-آپتامرهمکارپایان یافتهبلي
28089187بررسی اثر سیلایمارین در آسیب قلبی ناشی از تجویز تحت حاد آکرولئین در رتهمکارپایان یافتهبلي
28189166شناسایی پاتوژنهای عامل اندوفتالمیت با استفاده از PCRهمکارپایان یافتهخير
28288591بررسی اثر G-CSF بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رتهمکارپایان یافتهبلي
28388479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتهمکارپایان یافتهبلي
28488221بررسی اثر کروسین در جلوگیری از آسیب قلبی عروقی تحت مزمن ناشی از دیازینون در رتهمکارپایان یافتهبلي
28587890بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی siRNA MDR1 بر مقاومت دارویی در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین (MCF-7/Adr)همکارپایان یافتهبلي
28687701تهیه پودر خشک استنشاقی انسولین به روش خشک کردن افشانه ای برای تجویز ریوی و ارزیابی برون تن و درون تن ذرات تهیه شدههمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983584A novel atheroprotective role of MF59-like adjuvant when co-administered with CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIIranian journal of basic medical sciences1395پنجم
2983578Development of an effective liposomal cholesterol ester transfer protein (CETP) vaccine for protecting against atherosclerosis in rabbit model Pharmaceutical development and technology پنجم به بعد
3983257Na+/K+ ATPase-targeted delivery to metastatic breast cancer modelsISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1398دوم
4983176Hybrid carbon-based materials for gene delivery in cancer therapyISIJournal of Controlled Release1398دوم
5982774Hybridnanoreservoirs basedon dextran‐cappeddendritic mesoporous silicananoparticles forCD133‐targeted drugdeliveryISIJournal of cellular physiology1398سوم
6982750Antidepressant effects of aqueous extract of saffron and its effects on CREB, P-CREB, BDNF, and VGF proteins in rat cerebellumPMCJournal of pharmacopuncture1396سوم
7982496PEG‐PLA nanoparticles decorated with small‐molecule PSMA ligand for targeted delivery of galbanic acid and docetaxel to prostate cancer cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY چهارم
8982481Targeted imaging of breast cancer cells using two different kinds of aptamers -functionalized nanoparticlesISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1398مسئول
9982460Synthesis of hyaluronic acid-based polymersomes for doxorubicin delivery to metastatic breast cancerISIInternational Journal of Pharmaceutics1398سوم
10982358The effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine: Role of NMDA, AMPA, ERK, and CaMKII proteins in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398چهارم
11981760In vitro selection of tacrolimus binding aptamer by systematic evolution of ligands by exponential enrichment method for the development of a fluorescent aptasensor for sensitive detection of tacrolimusISIJournal of pharmaceutical and biomedical analysis1398دوم
12981758An ultrasensitive electrochemical sensing method for detection of microcystin-LR based on infinity-shaped DNA structure using double aptamer and terminal deoxynucleotidyl transferaseISIBiosensors and Bioelectronics1398اول
13981757DNA origami-based aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1398مسئول
14981724Hybrid silica-coated Gd-Zn-Cu-In-S/ZnS bimodal quantum dots as an epithelial cell adhesion molecule targeted drug delivery and imaging systemISIInternational Journal of Pharmaceutics1398سوم
15981320Enzyme responsive drug delivery systems in cancer treatmentISIJournal of Controlled Release1398سوم
16981042A rapid and simple ratiometric fluorescent sensor for patulin detection based on a stabilized DNA duplex probe containing less amount of aptamer-involved base pairsISITalanta1398مسئول
17980701Aptamers: Isolation, modification, characteristics, and applicationsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396چهارم
18980660Neuroprotective Effects of Thymoquinone in Acrylamide-Induced Peripheral Nervous System Toxicity Through MAPKinase and Apoptosis Pathways in RatISINeurochemical research1398سوم
19980624Targetnaned delivery of tacrolimus to T cells by pH‐responsive aptamer‐chitosan‐ poly(lactic‐co‐glycolic acid) ocomplexISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
20980492Fluorescent sensor for detection of miR-141 based on target-induced fluorescence enhancement and PicoGreenISITalanta1398سوم
21980341A fluorometric assay for oxytetracycline based on the use of its europium(III) complex and aptamer-modified silver nanoparticlesISIMikrochimica acta1398مسئول
22980340An ultrasensitive electrochemical sensor for 17b-estradiol using split aptamersISIAnalytica Chimica Acta1398مسئول
23980267ABCG2 aptamer selectively delivers doxorubicin to drug-resistant breast cancer cellsISIJournal of Biosciences1398مسئول
24980073High affinity of AS1411 toward copper; its application in a sensitive aptasensor for copper detectionISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1398مسئول
25980072An electrochemical sensing platform based on ladder-shaped DNA structure and label-free aptamer for ultrasensitive detection of ampicillinISIBiosensors and Bioelectronics1398مسئول
26980038Effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine and its effects on bdnf, creb, and p-creb protein and mrna levels in rat hippocampusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1396دوم
27974274Tetrac-decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397چهارم
28974273Smart aptamer-modified calcium carbonate nanoparticles for controlled release and targeted delivery of epirubicin and melittin into cancer cells in vitro and in vivoISIDrug development and industrial pharmacy1398مسئول
29974272Exosomes, new biomarkers in early cancer detectionISIAnalytical biochemistry1398مسئول
30974249Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical scoreISIJournal of controlled release1398چهارم
31973904Formulation and evaluation of anticancer and antiangiogenesis efficiency of PLA–PEG nanoparticles loaded with galbanic acid in C26 colon carcinoma, in vitro and in vivoISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
32973823Synthesis, Characterization and In-vitro Evaluation of Novel Naphthoquinone Derivatives and Related Imines: Identification of New Anticancer LeadsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397سوم
33973782CD133-targeted delivery of self-assembled PEGylated carboxymethylcellulose-SN38 nanoparticles to colorectal cancerISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397دوم
34973242A novel MUC1 aptamer-modified PLGA-epirubicin-PβAE-antimir-21 nanocomplex platform for targeted co-delivery of anticancer agents in vitro and in vivoISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1397مسئول
35972836Peptide-based targeted therapeutics: Focus on cancer treatmentISIJournal of controlled release1397دوم
36972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397پنجم به بعد
37972623Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells by a cruciform DNA nanostructure composed of AS1411 and FOXM1 aptamersISIExpert opinion on drug delivery1397اول
38972593Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic CharacterizationISIIranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science1397دوم
39972389A novel fluorescent aptasensor for sensitive detection of PDGF-BB protein based on a split complementary strand of aptamer and magnetic beadsISISensors and Actuators B: Chemical1397مسئول
40972388A novel electrochemical aptasensor based on nontarget-induced high accumulation of methylene blue on the surface of electrode for sensing of α-synuclein oligomerISIBiosensors & bioelectronics1397مسئول
41972119Hybrid Vesicular Drug Delivery Systems for Cancer TherapeuticsISIadvanced functional materials1397سوم
42972037SELEX methods on the road to protein targeting with nucleic acid aptamersISIBiochimie1397پنجم
43972023oral deferiprone ameliorates cisplatin induced nephrotoxicity in ratsISIJournal of pharmacy and pharmacology1397دوم
44971999Encapsulation of Thermo-responsive Gel in pH-sensitive Polymersomes as Dual-Responsive Smart carriers for Controlled Release of DoxorubicinISIJournal of Controlled Release1397چهارم
45971844A Novel Electrochemical Aptasensor for Carcinoembryonic Antigen Detection Based on Target-induced Bridge AssemblyISIelectroanalysis1397مسئول
46971839A novel electrochemical sensor for bisphenol A detection based on nontarget-induced extension of aptamer length and formation of a physical barrierISIBiosensors and Bioelectronics1397اول
47971753Exosomes derived from TRAIL-engineered mesenchymal stem cells with effective anti-tumor activity in a mouse melanoma model.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1397مسئول
48971723Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinomaISIInternational journal of pharmaceutics1397مسئول
49971671Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicolsISIBiosensors and Bioelectronics1397چهارم
50971627An electrochemical biosensor based on hemoglobin-oligonucleotides-modified electrode for detection of acrylamide in potato friesISIFood Chemistry1397مسئول
51971543A label-free fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on dsDNA-capped mesoporous silica nanoparticles and Rhodamine BISIAnalytica chimica acta1397مسئول
52971518Fabrication of hybrid scaffold based on hydroxyapatite-biodegradable nanofibers incorporated with liposomal formulation of BMP-2 peptide for bone tissue engineeringISINanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine1397سوم
53971330A novel electrochemical aptasensor for detection of aflatoxin M1 based on target-induced immobilization of gold nanoparticles on the surface of electrodeISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
54971328A novel amplified double-quenching aptasensor for cocaine detection based on split aptamer and silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1397اول و مسئول
55971253A new amplified fluorescent aptasensor based on hairpin structure of Gquadruplex oligonucleotide-Aptamer chimera and silica nanoparticles for sensitive detection of aflatoxin B1 in the grape juiceISIFood Chemistry1397مسئول
56971186Nano-biosensing approaches on tuberculosis: Defy of aptamersISIBiosensors and Bioelectronics1397چهارم
579711105TR1 aptamer-PEGylated liposomal doxorubicin enhances cellular uptake and suppresses tumour growth by targeting MUC1 on the surface of cancer cellsISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397دوم
58971049Siderophore-based biosensors and nanosensors; new approach on the development of diagnostic systems.ISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
59971045Recent advances in co-delivery systems based on polymeric nanoparticle for cancer treatmentISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397چهارم
60971033Fabrication of acetylated carboxymethylcellulose coated hollow mesoporous silica hybrid nanoparticles for nucleolin targeted delivery to colon adenocarcinomaISICarbohydrate Polymers1397سوم
61970694Label-free nano-biosensing on the road to tuberculosis detectionISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
62970653Fluorometric aptasensing of the neonicotinoid insecticide acetamiprid by using multiple complementary strands and gold nanoparticlesISIMikrochimica acta1397مسئول
63970651A Novel AS1411 Aptamer-Based Three-Way Junction Pocket DNA Nanostructure Loaded with Doxorubicin for Targeting Cancer Cells in Vitro and in VivoISIMolecular pharmaceutics1397مسئول
64970591Targeted delivery of melittin to cancer cells by AS1411 anti-nucleolin aptamerISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1397سوم
65970535Proteomics and phosphoproteomics analysis of liver in male rats exposed to bisphenol A: Mechanism of hepatotoxicity and biomarker discoveryISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396مسئول
66970527An optimized protocol for the in vitro generation and functional analysis of human PD1/PD-L1 signalISIJOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION1396دوم
67970488Neuroprotective potential of crocin against malathion-induced motor deficit and neurochemical alterations in ratsISIENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1396سوم
68970335A colorimetric gold nanoparticle aggregation assay for malathion based on target-induced hairpin structure assembly of complementary strands of aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1397اول
69970331Development and characterization of DNA aptamers against florfenicol: Fabrication of a sensitive fluorescent aptasensor for specific detection of florfenicol in milkISITALANTA1397سوم
70970322Novel Colorimetric Aptasensor for Zearalenone Detection Based on Nontarget-Induced Aptamer Walker, Gold Nanoparticles, and Exonuclease-Assisted Recycling AmplificationISIACS applied materials & interfaces1397مسئول
71970191A novel colorimetric aptasensor for ultrasensitive detection of cocaine based on the formation of three-way junction pockets on the surfaces of gold nanoparticlesISIAnalytica Chimica Acta1397اول
72970127Aptamer-based biosensors and nanosensors for the detection of vascular endothelial growth factor (VEGF): A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
73970097Selection of specific aptamer against enrofloxacin and fabrication of graphene oxide based label-free fluorescent assayISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1397مسئول
74970096Fluorescence quenching biosensor for acrylamide detection in food products based on double-stranded DNA and gold nanoparticlesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1397مسئول
75970095Triple-helix molecular switch-based aptasensors and DNA sensorsISIBiosensors and Bioelectronics1397دوم
76970041Comparison of Flow Cytometry and ELASA for Screening of Proper Candidate Aptamer in Cell-SELEX PoolISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396مسئول
77970004Silica based hybrid materials for drug delivery and bioimagingISIJournal of Controlled Release1397سوم
78964383MUC1 aptamer-targeted DNA micelles for dual tumor therapy using doxorubicin and KLA peptideISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396چهارم
79964234Preparation, characterization and immunological evaluation of alginate nanoparticles loaded with whole inactivated influenza virus: Dry powder formulation for nasal immunization in rabbitsISIMicrobial pathogenesis1396سوم
80964016An aptamer-based colorimetric lead(II) assay based on the use of gold nanoparticles modified with dsDNA and exonuclease IISIMicrochimica Acta1396مسئول
81964012Electrochemical and optical aptamer-based sensors for detection of tetracyclinesISITrends in Food Science & Technology1396مسئول
82963840Gold nanoparticle should understand protein corona for being a clinical nanomaterialISIJournal of Controlled Release1396سوم
83963791Colorimetric gold nanoparticles-based aptasensorsISInanomedicine journal1396مسئول
84963737Selection of DNA aptamers against Mycobacterium tuberculosis Ag85A, and its application in a graphene oxide-based fluorometric assayISIMicrochimica Acta1396مسئول
85963543Targeted co-delivery of epirubicin and NAS-24 aptamer to cancer cells using selenium nanoparticles for enhancing tumor response in vitro and in vivoISICancer Letters1396مسئول
86963488Study of the Role of CREB, BDNF, and VGF Neuropeptide in Long Term Antidepressant Activity of Crocin in the Rat CerebellumISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396سوم
87963475Ultrasensitive detection of aflatoxin B1 and its major metabolite aflatoxin M1 using aptasensors: A reviewISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396سوم
88963428MUC1 aptamer-conjugated mesoporous silica nanoparticles effectively target breast cancer cellsISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1396پنجم
89962817Helicobacter pylori point-of-care diagnosis: Nano-scale biosensors and microfluidic systemsISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396مسئول
90962808A label-free aptasensor for carcinoembryonic antigen detection using three-way junction structure and ATMND as a fluorescent probeISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396مسئول
91962807A simple and rapid fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of arsenic based on target-induced conformational change of complementary strand of aptamer and silica nanoparticlesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396مسئول
92962717Design, isolation and evaluation of the binding efficiency of a DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha, in vitroISIInternational immunopharmacology1396مسئول
93962559Anti‐MUC1 aptamer: A potential opportunity for cancer treatmentISIMEDICINAL RESEARCH REVIEWS1396مسئول
94962480Aptamer-targeted delivery of Bcl-xL shRNA using alkyl modified PAMAM dendrimers into lung cancer cellsISIThe international journal of biochemistry & cell biology1396مسئول
95962409Colorimetric determination of the microcystin leucine-arginine based on the use of a hairpin aptamer, graphene oxide, and Methylene Blue acting as an optical probeISIMicrochimica Acta1396اول
96962143Acute toxicity of functionalized single wall carbon nanotubes: A biochemical, histopathologic and proteomics approachISICHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS1396مسئول
97962095Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
98962015Protective effect of thymoquinone, the active constituent of Nigella sativa fixed oil, against ethanol toxicity in ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
99961996Synthesis and preparation of biodegradable hybrid dextran hydrogel incorporated with biodegradable curcumin nanomicelles for full thickness wound healingISIInternational Journal of Pharmaceutics1396چهارم
100961972A triple-helix molecular switch-based electrochemical aptasensor for interferon-gamma using a gold electrode and Methylene Blue as a redox probISIMicrochimica Acta1396اول
101961971An aptamer for recognizing the transmembrane protein PDL-1 (programmed death-ligand 1), and its application to fluorometric single cell detection of human ovarian carcinoma cellsISIMicrochimica Acta1396مسئول
102961920Co-delivery of Dual Toll-Like Receptor Agonists and Antigen in Poly(Lactic-Co-Glycolic) Acid/Polyethylenimine Cationic Hybrid Nanoparticles Promote Efficient In Vivo Immune ResponsesISIfrontiers in immunology1396پنجم
103961834Extensive preclinical investigation of polymersomal formulation of doxorubicin versus Doxil-mimic formulationISIJournal of Controlled Release1396دوم
104961802An amplified fluorescent aptasensor based on single-stranded DNA binding protein, copper and silica nanoparticles for sensitive detection of interferon-gammaISIAnalytica chimica acta1396مسئول
105961799Protective effect of crocin on SPA-induced liver toxicity in rats through inhibition of oxidative stress and downregulation of MAPK and MAPKAP signaling pathway and miRNA-122 expressionISIFood and Chemical Toxicology1396مسئول
106961748Correlation of Gankyrin oncoprotein overexpression with histopathological grade in prostate cancerISINeoplasma1396چهارم
107961689Efficient megalin targeted delivery to renal proximal tubular cells mediated by modified-polymyxin B-polyethylenimine based nano-gene-carriersISIMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS1396پنجم به بعد
108961634The effects of polyethylenimine/DNA nanoparticle on transcript levels of apoptosis-related genesISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396مسئول
109961499Tandem determination of mitoxantrone and ribonucleic acid using mercaptosuccinic acid-capped CdTe quantum dotsISIJOURNAL OF LUMINESCENCE1396سوم
110961458The Cardiotoxic Mechanism ofDoxorubicin (DOX) and Pegylated Liposomal DOX in Mice Bearing C-26 Colon Carcinoma: a Study Focused on microRNA Role for Toxicity Assessment of New FormulationsISIPharmaceutical research1396سوم
111961432Voltammetric determination of lead(II) by using exonuclease III and gold nanoparticles, and by exploiting the conformational change of the complementary strand of an aptamerISIMikrochimica Acta1396مسئول
112961216Identification and imaging of leukemia cells using dual-aptamer-functionalized graphene oxide complexISIJOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS1396پنجم به بعد
113961194Ultrasensitive detection of ochratoxin A using aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1396مسئول
114961193A novel chemotherapy drug-free delivery system composed of three therapeutic aptamers for the treatment of prostate and breast cancers in vitro and in vivoISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396اول
115961124TNF-α exerts higher cytotoxic effect on MCF-7 multidrug resistant derivative, role of Akt activationMedlineBreast disease1394چهارم
116961123TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayISICytokine1396سوم
117961118Application of aptamers in treatment and diagnosis of leukemiaISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
118961117Colorimetric aptamer based assay for the determination of fluoroquinolones by triggering the reduction-catalyzing activity of gold nanoparticlesISIMicrochimica Acta1396مسئول
119961024Megalin-targeted enhanced transfection efficiency in cultured human HK-2 renal tubular proximal cells using aminoglycoside-carboxyalkyl-polyethylenimine -containing nanoplexesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1396چهارم
120961004molecularly imprinted polymer nanoparticles based electrochemical sensor for determination of diazinon pestiside in well water and apple fruit samplesISIAnalytical and bioanalytical chemistry1395مسئول
121960915In vitro evaluation of dihydropyridine-3-carbonitriles as potential cytotoxic agents through PIM-1 protein kinase inhibitionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396اول
122960877Synthesis of theranostic epithelial cell adhesion molecule targeted mesoporous silica nanoparticle with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaISINanomedicine1396دوم
123960757Aptamer based biosensors for detection of Staphylococcus aureusISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395مسئول
124960722Comparative proteome analysis of human esophageal cancer and adjacent normal tissuesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
125960693PAMAM-pullulan conjugates as targeted gene carriers for liver cellISICARBOHYDRATE POLYMERS1395دوم
126960633Aptamer-Based Fluorescent Switch for Sensitive Detection of OxytetracyclinescopusAustralian Journal of Chemistry1396مسئول
127960619Promising gene delivery system based on polyethylenimine-modified silica nanoparticlesISICANCER GENE THERAPY1396سوم
128960590High-level expression of a biologically active staphylokinase in Pichia pastorisISIPREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY1396چهارم
129960535A new chemotherapy agent-free theranostic system composed of graphene oxide nano-complex and aptamers for treatment of cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
130960534Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with 5TR1 aptamer for in vivo tumor-targeted drug deliveryISICancer Letters1396مسئول
131960482G-CSF Administration Attenuates Brain Injury in Rats Following Carbon Monoxide Poisoning via Different MechanismsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1395سوم
132960211Biopolymer-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effects. Journal of Molecular StructureISIJournal of Molecular Structure1396سوم
133960183A new amplified π-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of aflatoxin B1ISIBiosensors and Bioelectronics1396اول
134960121Design, synthesis and biological evaluation of novel coumarin-based benzamides as potent histone deacetylase inhibitors and anticancer agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1396سوم
135960075High level expression of recombinant human growth hormone in Escherichia coli: crucial role of translation initiation regionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1395دوم
136954478Evaluation of chemical modification effects on DNA plasmid transfection efficiency of singlewalled carbon nanotube-succinatepolyethylenimine conjugates as non-viral gene carriersISIMedChemComm1395پنجم به بعد
137954461Recent nucleic acid based biosensors for Pb2+ detectionISISensors and Actuators B: Chemical1395مسئول
138954460Amperometric aptasensor for ochratoxin A based on the use of a gold electrode modified with aptamer, complementary DNA, SWCNTs and the redox marker Methylene BlueISIMICROCHIMICA ACTA1396اول
139954370A novel aptamer-based DNA diamond nanostructure for in vivo targeted delivery of epirubicin to cancer cellsISIRSC ADVANCES1396اول
140953920The intracellular delivery of plasmid DNA using cationic reducible carbon nanotube - Disulfide conjugates of polyethylenimine.ISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1395سوم
141953757Electrochemical aptamer based assay for the neonicotinoid insecticide acetamiprid based on the use of an unmodified gold electrodeISIMicrochimica Acta1395مسئول
142953748Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1395مسئول
143953732Biocompatible polymersomes-based cancer theranostics: Towards multifunctional nanomedicineISIInternational Journal of Pharmaceutics1395سوم
144953728A novel fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of microcystin-LR based on single-walled carbon nanotubes and dapoxylISITalanta1396مسئول
145953499Design, synthesis and biological evaluation of 7-(aryl)-2,3-dihydro [1,4]dioxino[2,3-g]quinoline derivatives as potential Hsp90 inhibitors and anticancer agentsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1395دوم
146953455Inhibition of Akt phosphorylation attenuates resistance to TNF-α cytotoxic effects in MCF-7 cells, but not in their doxorubicin resistant derivativesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395چهارم
147953454Polyethylenimine-functionalized carbon nanotubes tagged with AS1411 aptamer for combination gene and drug delivery into human gastric cancer cells.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395مسئول
148953451Preparation and characterization of uniform-sized PLGA nanospheres encapsulated with oleic acid-coated magnetic-Fe3O4 nanoparticles for simultaneous diagnostic and therapeutic applicationsISICOLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS1395دوم
149953450Study and evaluation of nucleolin-targeted delivery of magnetic PLGA-PEG nanospheres loaded with doxorubicin to C6 glioma cells compared with low nucleolin-expressing L929 cellsISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1395سوم
150953423In vitro and in vivo evaluation of anti-nucleolin-targeted magnetic PLGA nanoparticles loaded with doxorubicin as a theranostic agent for enhanced targeted cancer imaging and therapyISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1396دوم
151953342The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1 Th2 balance in isolated human lymphocytesISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1395سوم
152953218Aptamer application in targeted delivery systems for diagnosis and treatment of breast cancerISISensors and Actuators B: Chemical1395مسئول
153953153Aptamer based fluorometric acetamiprid assay using three kinds of nanoparticles for powerful signal amplificationISIMICROCHIMICA ACTA1395اول
154953013Induction of a balanced Th1/Th2 immune responses by co-delivery of PLGA/ovalbumin nanospheres and CpG ODNs/PEI-SWCNT nanoparticles as TLR9 agonist in BALB/c miceISIInternational Journal of Pharmaceutics1395چهارم
155952695Alkyl cross-linked low molecular weight polypropyleneimine dendrimers as efficient gene delivery vectorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395چهارم
156952619Co-delivery of Epirubicin and siRNA Using Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles Enhances In vitro and In vivo Drug EfficacyISIcurrent drug delivery1395چهارم
157952411Recognition and characterization of Erythropoietin binding-proteins in the brain of miceISIiranian journal of basic medical sciences1395مسئول
158952120Nanoparticles application in high sensitive aptasensor designISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1395چهارم
159952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1391سوم
160952004Anti-atherosclerosis effect of different doses of CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395پنجم به بعد
161951834Dextran-poly lactide-co-glycolide polymersomes decorated with folate-antennae for targeted delivery of docetaxel to breast adenocarcinoma in vitro and in vivoISIJournal of Controlled Release1395دوم
162951668Evaluation of Protein Ubiquitylation in Heart Tissue of Rats Exposed to Diazinon (an Organophosphate Insecticide) and Crocin (an Active Saffron Ingredient): Role of HIF-1αISIdrug research1394مسئول
163951667Protective effect of crocin against apoptosis induced by subchronic exposure of the rat vascular system to diazinonISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395سوم
164951666Protective effect of crocin on diazinon induced vascular toxicity in subchronic exposure in rat aorta ex-vivoISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1393سوم
165951665Effect of exposure to diazinon on adult rat’s brainISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395مسئول
166951548A novel electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of fluoroquinolones based on single-stranded DNA-binding proteinISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395اول
167951507Fabrication of aptamer decorated dextran coated nano-graphene oxide for targeted drug deliveryISICarbohydrate Polymers1395مسئول
168951504the comparison of biodistribution, efficacy and toxicity of two pegylated liposomal doxorubicin formulations in mice bearing c26 colon carcinomaMedlineDRUG RESEARCH1395سوم
169951387The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trialPMCavicenna journal of phytomedicine1395پنجم
170951204Gene delivery to neuroblastoma cells by poly (L-lysine)-grafted low molecular weight polyethylenimine copolymersISIBIOLOGICALS1395دوم
171951203Colorimetric and ratiometric aggregation assay for streptomycin using gold nanoparticles and a new and highly specific aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1395مسئول
172951202Graphene oxide–cationic polymer conjugates: Synthesis and application as gene delivery vectorsISIPLASMID1394سوم
173951198A facile Friedel-Crafts acylation for the synthesis of polyethylenimine-grafted multi-walled carbon nanotubes as efficient gene delivery vectorsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395پنجم
174951177A fluorescent aptasensor based on a DNA pyramid nanostructure for ultrasensitive detection of ochratoxin AISIAnal Bioanal Chem1395مسئول
175951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395سوم
176950999Lateral flow based immunobiosensors for detection of food contaminantsISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
177950788Aptasensors for quantitative detection of kanamycinISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
178950787Targeted Delivery of Epirubicin to Cancer Cells by Polyvalent Aptamer System in vitro and in vivoISIPHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
179950534An electrochemical aptasensor based on gold nanoparticles, thionine and hairpin structure of complementary strand of aptamer for ultrasensitive detection of leadISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395مسئول
180950533A novel M-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclinesISIBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1395مسئول
181950412Targeted delivery of vincristine to T-cell acute lymphoblastic leukemia cells using an aptamer-modified albumin conjugateISIRSC Advances1395مسئول
182950261AS1411 Aptamer-Decorated Biodegradable Polyethylene GlycolePoly(lactic-co-glycolic acid) Nanopolymersomes for the Targeted Delivery of Gemcitabine to NoneSmall Cell Lung Cancer In VitroISIJournal of Pharmaceutical Sciences1395سوم
183950137Proteomics screening of adenosine triphosphate-interacting proteins in the liver of diazinon-treated ratsISIHuman & experimental toxicology1395مسئول
184950136Screening and identification of SUMo-proteins in sub-acute treatment with diazinonISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394مسئول
185950106Reactive Oxygen Species Mediate TNF-⍺ Cytotoxic Effects in the Multidrug-Resistant Breast Cancer Cell Line MCF-7/MXISIONCOLOGY RESEARCH AND TREATMENT1394سوم
186950043Double targeting and aptamer-assisted controlled release delivery of epirubicin to cancer cells by aptamers-based dendrimer in vitro and in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1395مسئول
187950042A novel fluorescent aptasensor based on silica nanoparticles, PicoGreen and exonuclease III as a signal amplification method for ultrasensitive detection of myoglobinISIANALYTICA CHIMICA ACTA1395اول
188943267Dextran-b-poly (lactide-co-glycolide) polymersome for oral delivery of insulin: In vitro and in vivo evaluationISIJournal of Controlled Release1395پنجم
189943193A novel electrochemical aptasensor based on Y-shape structure of dual-aptamer-complementary strand conjugate for ultrasensitive detection of myoglobinISIBiosens and Bioelectronics1395مسئول
190943174A label-free fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of streptomycin in milk and blood serumISIFOOD CHEMISTRY1395مسئول
191943097Improvement in the drug delivery and anti-tumor efficacy of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting RNA aptamers in mice bearing breast tumor modelPMCColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394دوم
192943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394سوم
193943055A novel fluorescent aptasensor based on gold and silica nanoparticles for the ultrasensitive detection of ochratoxin AISINanoscale1394مسئول
194943053Double targeting, controlled release and reversible delivery of daunorubicin to cancer cells by polyvalent aptamers-modified gold nanoparticlesISIMaterials Science and Engineering C1395مسئول
195942868Folate receptor-targeted multimodal polymersomes for delivery of quantum dots and doxorubicin to breast adenocarcinoma: In vitro and in vivo evaluationISIInternational journal of pharmaceutics.1394دوم
196942858P53-Derived peptides conjugation to PEI: an approach to producing versatile and highly efficient targeted gene delivery carriers into cancer cellsISIExpert opinion on drug delivery1395مسئول
197942762Gene delivery efficiency and cytotoxicity of heterocyclic amine-modified PAMAM and PPI dendrimersISImaterials science and engineering1395پنجم به بعد
198942481A novel fluorescent aptasensor based on hairpin structure of complementary strand of aptamer and nanoparticles as a signal amplification approach for ultrasensitive detection of cocaineISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
199942355Effective in vitro gene delivery to murine cancerous brain cells using carbon nanotube-polyethylenimine conjugatesChemical AbstractNanomed J1394سوم
200942345Cellular delivery of shRNA using aptamer-conjugated PLL-alkyl-PEI nanoparticlesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1394دوم
201942269Synthesis of efficient gene delivery systems by grafting pegylated alkylcarboxylate chains to PAMAM dendrimers: Evaluation of transfection efficiency and cytotoxicity in cancerous and mesenchymal stem cellsISIJournal of Biomaterials Applications1394مسئول
202942080A novel electrochemical aptasensor based on H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugate for ultrasensitive detection of cocaineISISensors and Actuators B: Chemical1394اول
203941856A novel colorimetric sandwich aptasensor based on an indirect competitive enzyme-free method for ultrasensitive detection of chloramphenicolISIBiosensors and Bioelectronics1395اول
204941798Targeted Gene Delivery to MCF-7 Cells Using Peptide-Conjugated PolyethylenimineISIAAPS PharmSciTech1394مسئول
205941695Involvement of brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) on malathion induced depressive‐like behavior in subacute exposure and protective effects of crocinISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
206941473Cancer immunotherapy via nucleic acid aptamersISIInt Immunopharmacol1394سوم
207940882Crocin reduced acrylamide-induced neurotoxicity in wistar rat through inhibition of oxidative stressISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
208940819Detection of kanamycin by using an aptamer-based biosensor using silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394مسئول
209940687A novel electrochemical aptasensor based on arch-shape structure of aptamer-complimentary strand conjugate and exonuclease I for sensitive detection of streptomycinISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
210940333Conformational switch of insulin-binding aptamer into G-quadruplex induced by K+ and Na+: An experimental and theoretical approachISIJournal of Biomolecular Structure and Dynamics1394چهارم
211940320A selective and sensitive fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on catalytic recycling activity of exonuclease III and gold nanoparticlesscopusSensors and Actuators B1394مسئول
212940181Heterocyclic amine-modified polyethylenimine as gene carriers for transfection of mammalian cellsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394مسئول
213940135Protective effect of crocin on acrolein-induced tau phosphorylation in the rat brainISIActa neurobiologiae experimentalis1394سوم
214935561Antidepressant Effect of Crocus sativus Aqueous Extract and its Effect on CREB, BDNF, and VGF Transcript and Protein Levels in Rat HippocampusISIDrug research1393دوم
215935514Development of RNA aptamers as molecular probes for HER2+ breast cancer study using cell-SELEXISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
216935511The chemotherapeutic potential of doxorubicin-loaded PEG-b-PLGA nanopolymersomes in mouse breast cancer modelISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394سوم
217935365Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery: preparation, characterization and cellular uptakeChemical AbstractNanomedicine Journal1393چهارم
218935338Preparation, characterization and molecular modeling of PEGylated human growth hormone with agonist activity.ISIInternational journal of biological macromolecules1394پنجم به بعد
219935277A novel electrochemical aptasensor based on single-walled carbon nanotubes, gold electrode and complimentary strand of aptamer for ultrasensitive detection of cocaine.ISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
220935106A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor based on peroxidase-like activity of gold nanoparticles for ultrasensitive detection of lead(II)ISIRSC Advances1394مسئول
221935104Colorimetric and fluorescence quenching aptasensors for detection of streptomycin in blood serum and milk based on double-stranded DNA and gold nanoparticlesscopusFood Chemistry1394مسئول
222935090Curcumin: Reintroduced Therapeutic Agent from Traditional Medicine for Alcoholic Liver DiseaseChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393چهارم
223935036An aptasensor for selective, sensitive and fast detection of lead(II) based on polyethyleneimine and gold nanoparticlesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1394مسئول
224935007Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery reduces doxorubicin resistance in breast cancer cells and silences MDR1 expression in xenograft model of human breast cancerISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394چهارم
225934966Targeted and controlled release delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamer-modified gold nanoparticlesISIInternational Journal of Pharmaceutics1394مسئول
226934870A novel fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of digoxin based on silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394مسئول
227934756In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-cell Adhesion-molecule Aptamers for non-Small Cell Lung CancerISIJournal of Controlled Release1394سوم
228934746Sensitive and selective detection of digoxin based on fluorescence quenching and colorimetric aptasensorsISIAnalytical Methods1394مسئول
229934672PCR detection and identification of bacterial contaminants in ocular samples from post-operative endophthalmitisPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1394چهارم
230934575Evaluation of diazinon-induced hepatotoxicity and protective effects of crocinISIToxicology and Industrial Health1394دوم
231934552Sensitive and fast detection of tetracycline using an aptasensorISIAnalytical methods1393مسئول
232934551A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclineISIBiosensors and Bioelectronics1393مسئول
233934550Single-walled carbon nanotubes functionalized with aptamer and piperazine polyethylenimine derivative for targeted siRNA delivery into breast cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393مسئول
234934129Comparative evaluation of polymersome versus micelle structures as vehicles for the controlled release of drugsISIJournal of Nanoparticle Research1393سوم
235934118Aptamer Biosensor for Selective and Rapid Determination of InsulinISIAnalytical letters1393مسئول
236934045Effect of Nigella sativa fixed oil on ethanol toxicity in ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393سوم
237934005Attenuation of oxidative stress, inflammation and apoptosis by ethanolic and aqueous extracts of Crocus sativus L. stigma after chronic constriction injury of rats.ISIAn Acad Bras Cienc1393دوم
238933988Nanomaterial-based cocaine aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1394سوم
239933876Design and fabrication of an aptasensor for chloramphenicol based on energy transfer of CdTe quantum dots to graphene oxide sheetISIMaterials Science & Engineering C1393مسئول
240933829Epithelial cell adhesion molecule aptamer conjugated PEG-PLGA nanopolymersomes for targeted delivery of doxorubicin to human breast adenocarcinoma cell line in vitro.ISIInternational journal of pharmaceutics1393مسئول
241932936Cardiovascular effects of saffron and its active constituents: A review articleSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران1392سوم
242932556Synthesis and biological evaluation of novel pyridine derivatives as potential anticancer agents and phosphodiesterase-3 inhibitorsISIBioorganic Chemistry1393دوم
243932516A fluorescent aptasensor for potassium ion detection-based triple-helix molecular switchPMCAnalytical Biochemistry1393سوم
244932118Synthesis of AS1411-Aptamer-Conjugated CdTe Quantum Dots with High Fluorescence Strength for Probe Labeling Tumor CellsISIJ Fluoresc1393دوم
245932044Rabbit nasal immunization against influenza by dry-powder form of chitosan nanospheres encapsulated with influenza whole irus and adjuvantsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393پنجم به بعد
246931932Ultrasensitive detection of lead (II) based on fluorescent aptamer-functionalized carbon nanotubesISIenvironmental toxicology and pharmacology1393مسئول
247930940Proteomics screening of molecular targets of granulocyte colony stimulating factor in the mouse brain and PC12 cell lineISILife Sciences1393مسئول
248930937Ceftriaxone, a Beta-Lactam Antibiotic,Modulates Apoptosis Pathways and Oxidative Stress in a Rat Model of Neuropathic PainISIBioMed Research International1393سوم
249930863A new versatile route to the synthesis of a novel series of highly substituted 1,1′-carbonylbispyrazole derivativesISISynlett1393چهارم
250930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392مسئول
251930860Proteomics screening of molecular targets of curcumin in mouse brainISILife Sciences1392مسئول
252930244Preparation and characterization of spray-dried powders intended for pulmonary delivery of Insulin with regard to the selection of excipientsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393دوم
253924786Alteration of protein profile in rat liver of animals exposed to subacute diazinon: A proteomic approachISIElectrophoresis1393مسئول
254924564Synthesis and molecular modeling of six novel monastrol analogues: evaluation of cytotoxicity and kinesin inhibitory activity against HeLa cell lineISIDARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY1392اول
255924531Crocin Improves Lipid Dysregulation in Subacute Diazinon Exposure through ERK1/2 Pathway in Rat Liver.ISIdrug research1393مسئول
256924528Antidepressant effects of crocin and its effects on transcript and protein levels of CREB, BDNF, and VGF in rat hippocampusISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 1392پنجم
257924052Preparation and characterisation of PLGA-PEG-PLGA nanospheres prepared with a new thermogelling method for insulin deliveryPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1392چهارم
258923414Pyrimido[5,4-e]tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazines as a new heterocyclic systemISIJOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH1371مسئول
259923188A novel label free cocaine assay based on aptamer-wrapped single-walled carbon nanotubesChemical AbstractNanomedicine Journal1392مسئول
260923186Targeted gene delivery with noncovalent electrostatic conjugates of sgc-8c aptamer and polyethylenimine.ISIJournal of Gene Medicine1392مسئول
261923184Targeted delivery of Epirubicin to cancer cells by PEGylated A10 aptamer.ISIJournal of Drug Targeting1392مسئول
262923183Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1392مسئول
263923182Non-covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes with modified polyethyleneimines for efficient gene delivery.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1392مسئول
26492274The effect of granulocyte colony-stimulating factor administration on carbon monoxide neurotoxicity in ratsISIdrug and chemical toxicology1391سوم
265921990Cytotoxic effects of crocin on MOLT-4 human leukemia cellsPMCJournal of complementary and integrative medicine1392سوم
266921648Proteomic analysis of rat cerebral cortex following subchronic acrolein toxicityISIToxicology and Applied Pharmacology1392مسئول
267921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391سوم
268921248Suppression of MAPKAPK2 during mammalian hibernationISICryobiology1391مسئول
269921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391مسئول
270921095 Protective effect of crocin on diazinon induced cardiotoxicity in rats in subchronic exposure ISIChem Biol Interact.1392مسئول
271921094Crocin restores hypotensive effect of subchronic administration of diazinon in ratsISIIran J Basic Med Sci1391سوم
27291309Antinociceptive Evaluation of Ceftriaxone and Minocycline Alone and in Combination IN A NEUROPATHIC PAIN MODEL IN RAT ISINeuroscience1391چهارم
27391223In Vitro Insulin Release from Thermosensitive Chitosan HydrogelISIAAPS PharmSciTech1391چهارم
27490548Effects of granulocyte colony-stimulating factor on electrocardiogram changes after carbon monoxide poisoning in ratsISIDrug Chem Toxicol1391چهارم
27590371Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cellsISICellular and molecular neurobiology1390دوم
27689200Targeted delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamerISIJ Drug Target1389مسئول
27789057Reversible Targeting and controlled release delivery of daunorubicin to cancer cells by aptamer-wrapped carbon nanotubesISIEur J Pharm Biopharm1389مسئول
27888767Diets enriched in oat bran or wheat bran temporally and differentially alter the composition of the fecal community of ratsPMCJournal of Nutrition1388اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982867PCR detection and identification of bacterial contaminants in ocular samples from postoperative endophthalmitisXXXV Congress of the ESCRSلیسبونسخنرانی1396خير
2982600Development of a gene delivery system based on polyethylenimine modified silica nanoparticles2nd Nanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396خير
3981481Ultrasensitive detection of cocaine by H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugateششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلیمشهدسخنرانی1394خير
4981477Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with CD8AP17s aptamer for targeted delivery of tacrolimus to T cellsدومین کنگره بین المللی داروسازی نوینتهرانپوستر1397خير
5980733A novel hybrid theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397خير
6980732Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Biomedicineتهرانپوستر1397خير
7972796Synthesis of Maghemite Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic Characterizationدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396خير
8972213Design, Synthesis, Characterization and in vivo Immunological Properties of a Novel Nano-Adjuvant based Vaccine Delivery System based on Single Walled Carbon Nanotubes (SWNTs) loaded with Polyethylenimine (PEI) and Toll like receptors (TLRs) Agonists Conjugated with Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA)Interaction between the Immune System and Nanomaterials: Safety and Medical ExploitationPultuskسخنرانی1394خير
9963826Extensive Preclinical Investigation of Polymersomal formulation of Doxorubicin versus Doxil-mimic formulationNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396خير
10963824Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396خير
11963707Gankyrin expression in ovarian cancer and its correlation with clinicopathological parametersInternational congress of biomedicineتهرانپوستر1396خير
12963650Genetically engineered mesenchymal stem cells using modified Polyethylenimine for targeted TRAIL delivery to cancer cellsسومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1396خير
13963647Genetically engineered mesenchymal stem cells using Novel Non-Viral Vehicle Based on Polyethylenimine for targeted TRAIL delivery to cancer cellsدومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیتهرانپوستر1396خير
14962562Food-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
15962535بررسی اثر ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین بر سطح بیان CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1391خير
16962533بررسی اثر ضد افسردگی کروسین و اثر آن بر سطح بیان ژن و پروتئین CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتبیست و یکمین کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392خير
17962528آنالیز پروتئومیکس و فسفو پروتئومیکس در کبد رت های قرار گرفته در معرض بیسفنول AThe Austrian Proteomics and Metabolomics Research Symposium APRS 2017Grazسخنرانی1396خير
18962173Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoSecond Middle East Controlled Release (MECRC 2017) and the 7th Iranian Controlled Release Conference (ICRC 2017)کرمانسخنرانی1395خير
19962172In Vitro Evaluation of Therapy Targeting CD133 Aptamers for Colorectal CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
20962171In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-Cell Adhesion Molecule Aptamers for Non-Small Cell Lung CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
21960828TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayWest Asia Cancer Conferenceتهرانپوستر1395خير
22953081Nano-micelle curcumin (sinacurcumin®) as atherosclerotic plaque stabilizer: A brief report of a randomized clinical trialInternational conference and Expo on Cardiology and Cardiac Surgeryدبیسخنرانی1395خير
23952144استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک- آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنیاولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدسخنرانی1394خير
24950057AS1411 aptamer-decorated biodegradable PEG-PLGA nanopolymersomes for the targeted delivery of gemcitabine to non-small cell lung cancer in vitroSixth International Conference on Nanostructures (ICNS6)کیشپوستر1394خير
25950056Aptamer mediated siRNA delivery to breast cancer cells using a novel nanocarrier composed of single-walled carbon nanotubes and polyethyleneimine3rd international congress on nanoscience and nanotechnologyاستانبولسخنرانی1394خير
26950054A novel nanocarrier with great potency in gene delivey5th International conference on nanostructuresکیشسخنرانی1392خير
27943387Targeted Multimodal Doxorubicin-Quantum dots loaded PEG-PLGA nanopolymersomes for Targeted Cancer Therapy and ImagingInternational Conference of Nanostructuresکیشپوستر1394خير
28943285ارزیابی بیولوژیک مشتقات دی هیدروپیریدین کربونیتریل بعنوان مهار کننده پیم کینازاولین سمینار شیمی دارویی ایرانکرمانشاهسخنرانی1394خير
29932970Synthesis and biological evaluation of novel 1, 2-dihydropyridine-3-carbonitrile derivatives as PIM-1 kinase inhibitor agents4th International symposium on molecular technologyتهرانپوستر1393خير
30930004کونتوم دات های انکپسوله شده و هدفمند با آپتامر برای تارگت کردن و تصویر برداری سلول های سرطانیریلیز کنترل شدهتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12012کاربرد نانو مواد هیبریدی بر پایه گرافن در پزشکی1398تالیف بخشی از کتاب
21875کاربرد آپتامرها در آنالیز1397تالیف بخشی از کتاب
31865سیستم های هدفمند دارورسانی بر پایه نانوتکنولوژی برای تومورهای مغزی1396تالیف
41601اصول و کاربرد میکروسکوپها (نانوسکوپها) در آنالیز نانوساختارهای بیولوژیکی1394تالیف و گردآوری
51450زیست سنسورها و زیست تشخیص1396تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1459فرایند تهیه و تولید تاکرولیموس و تشخیص ان در سرم خون توسط اپتاسنسور1398/02/1798514nf>, محمد رمضانی , آتنا منصوری , خلیل آبنوس , سیدمحمد تقدیسی حیدریان
2411فرآیند جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی پروتئین سطحی سلول توموری سرطان دهانه رحم1398/03/2098744nf>, زهرا مشکات , خلیل آبنوس , مجید غیور مبرهن , محمد رمضانی , فاطمه همائی شاندیز , مجید درودی , آیدا قلوبی
3337کمپلکس آلبومین-وینکریستین-آپتامر برای انتقال هدفمند دارو به سلول های سرطان خون1397/04/1296100nf>, نورمحمد دانش , رضوان یزدیان رباطی , خلیل آبنوس , سیدمحمد تقدیسی حیدریان , محمد رمضانی
4336فرایند جداسازی DNA آپتامر به منظور شناسایی پروتئین ترشحی Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس1396/11/1594906nf>, کیارش قزوینی , سیدمحمد تقدیسی حیدریان , نجمه انصاری , محمد رمضانی , مهین شاهدردی زاده , خلیل آبنوس
5335آپتاسنسور شناسایی و تعیین مقدار آنتی بیوتیک فلورفنیکل بر مبنای گرافن اکساید1397/04/0296019nf>, محمد محسن زاده , خلیل آبنوس , عاطفه صرافان صادقی , محمد رمضانی , سیدمحمد تقدیسی حیدریان
6334فرایند جداسازی و انتخاب برون تن DNAآپتامر به منظور شناسایی آنتی بیوتیک فلورفنیکل1397/03/0895881nf>, عاطفه صرافان صادقی , محمد رمضانی , خلیل آبنوس , محمد محسن زاده , سیدمحمد تقدیسی حیدریان
723طراحی سنتز و بررسی اثرات مهارکننده آنزیم های آروماتاز با اثرات بالقوه ضد سرطان سینه و القای بارداری 1391/02/0974795nf>, محمد جویا , فرزین هادیزاده , خلیل آبنوس , جواد بهروان , بی بی فاطمه کلالی نیا

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19782کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29177کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
39112کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
410176کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398
510168کسب رتبه در جشنواره رازیدوم1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه