صدیقه  اظهری
خلاصه عملکرد صدیقه  اظهری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

صدیقه اظهری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): صدیقه اظهری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : مامایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : azharis@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940435بررسی تاثیر طب فشاری بر حجم خونریزی بعد از زایمان واژینالمجریپایان یافتهخير
2931190بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و معنوی با عملکرد و رضایتمندی جنسی زنان در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال 4-1393مجریپایان یافتهبلي
3922451بررسی ارتباط سرسختی روان شناختی و خوش بینی با راهبردهای تطابق با استرس بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1393مجریپایان یافتهبلي
4911324بررسی تأثیر کرم بابونه بر درد و بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
5911184بررسی تاثیر کپسول خوراکی زعفران بر شدت درد و طول فاز فعال مرحله اول زایمانمجریپایان یافتهبلي
6910207بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی و سبک زندگی با علائم وازوموتور در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای زنان مراکز آموزشی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
7900551مقایسه تاثیر وضعیتهای نشسته و زانویی در مرحله دوم زایمان بر روی شدت درد و طول مرحله دوم و تجربه زایمان در زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
888329مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهی، با و بدون تماس دست آموزش دهنده، بر میزان خودکارآمدی شیردهی و تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران نخست زامجریپایان یافتهبلي
988195بررسی ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت درحاملگیمجریپایان یافتهبلي
1086168بررسی تاثیر طب فشاری بر شروع زایمان در زنان باردار با حاملگی ترممجریپایان یافتهخير
1183231بررسی مقایسه ای برس دهانه رحم با اسپاچولا و سوآپ پنبه ای بر کیفیت پاپ اسمیرمجریپایان یافتهخير
1283224بررسی تاثیر روغن کرچک بر شروع زایمان در حاملگی ترممجریپایان یافتهخير
1382051بررسی تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت قبل از قاعدگی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه آزاد کرمانمجریپایان یافتهخير
14930418بررسی تأثیر آموزش بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خودمراقبتی و میزان قند خون زنان باردار مبتلا به دیابت بارداریهمکارپایان یافتهبلي
1588101بررسی روایی وپایایی ابزارهای ارزشیابی امتحان پایان دوره تحصیلی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری ومامایی مشهدهمکارپایان یافتهخير
1680098بررسی مقایسه ای شدت خستگی در سه ماهه سوم بارداری در زنان باردار خانه دار و شاغلهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972830The effect of self care on percieved stress of pregnant women with gestational diabet under treatment with InsulinCinahlEvidence based Care Journal1394سوم
2954510Investigation of the relationship between personality characteristics and vasomotor symptoms in menopausal womenPMCIranian journal of nursing and midwifery research1395مسئول
3954509The Relationship between Coping Strategies During Pregnancy with Perceived Stress Level in Pregnant MothersscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395مسئول
4954508Relationship between delivery and neonatal factors with healing of episiotomy in primiparous women at Mashhad Omalbanin Hospital in 2013scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395مسئول
5954507The Effect of Chamomile Cream on Episiotomy Pain in Primiparous Women: A Randomized Clinical TrialPMCJournal of caring sciences1395مسئول
6954506The relationship between personality characteristics and coping with perceived stress in pregnant women referred to health centers in MashhadISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395مسئول
7953179the relationship between religion and sexual function in womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
8952812Self-Care Behaviors of Mothers with Gestational Diabetes Treated with Insulin Based on the Theory of Planned BehaviorCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1395سوم
9943099Comparing the Effects of “Hands-on” and “Hands-off” Educational Techniques on Exclusive Breastfeeding among Primiparous MothersscopusLife Science Journal1392دوم
10942092The effect of Crocus sativus (saffron) on the severity of premenstrual syndromeISIEuropean Journal of Integrative Medicine1394پنجم
11940735Effects of Self-care Education on Perceived Stress in Women with Gestational Diabetes under Insulin TreatmentCinahlEvidence Based Care Journal1394سوم
12940162The Relationship between Personality Characteristics and Lifestyle in the Postmenopausal Women Referring to the Women's Training Centers in Mashhad inSID/Iranmedex/Magiranسلامت جامعه1393مسئول
13935332The Relationship between Psychological Hardiness and Coping Strategies during PregnancyCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health.1394مسئول
14935215The relationship between optimism with prenatal coping strategies.ISCنشریه تخصصی روان پرستاری1394اول
15935153The Effect of Oral Capsules of Saffron on Anxiety and Fatigue During the First Stage of LaborISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1394مسئول
16934996Evaluation of the relationship between lifestyle and quality of sleep in postmenopausal womenscopusزنان و مامایی و نازایی ایران1393اول
17934995Evaluation of the Effect of Oral Saffron Capsules on Pain Intensity during the Active Phase of Laborscopusزنان مامایی و نازایی ایران1393اول
18934994Study of Factors Associated with Postoperative Pain Following Episiotomy in Primiparous Women at Mashhad Omalbanin Hospital in 2012CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393مسئول
19931590COMPARING THE EFFECTS OF HANDS-ON AND HANDS-OFF BREASTFEEDING METHODS ON SELF-EFFICACY IN PRIMIPAROUS MOTHERSindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1389اول
20930927Relationship between Personality Characteristics and Sleep Quality in Menopausal Women Referred To Gynecology Clinics of University Hospitals in Mashhad, IranPMCjmrh1392اول
21930906The Effects of Chamomile Cream on Wound Healing of Episiotomy in Primiparous WomenscopusIranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility1393اول
22921668The Relationship between Life Style with Vasomotor Symptoms in Postmenopausal Women Referred to Women's Training Health Centers in Mashhad in 2011scopusمجله زنان،مامایی و نازایی ایران1391مسئول
23921660Comparison the Effect of Sitting and Kneeling Positions during the Second Stage of Labor on Pain and Duration of Second Stage of Labor in Nulliparous Womenscopusزنان، مامایی، نازایی ایران1391اول
2491340ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت در بارداریscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391اول
2591245ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت در بارداریscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391اول
2690578Construct Validity and Reliablity of Evaluation Tools for Midwifery Students at the Final Examination in Mashhad School of Nursing and MidwiferyISCIranian Journal of Medical Education1390پنجم
2790562A SURVEY ON THE THEORY AND PRACTICE GAP IN MASHHAD NURSING AND MIDWIFERY FACULTYISCJournal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty1390پنجم
2890439A review of the validity and reliability of assessment instruments for the final examination for the midwifery students of nursing and midwifery faculty of Mashhadسایر سایت‏های تخصصیJournal of American Science1390پنجم
2989679مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا (Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار1389اول
3088692Efficacy of acupressure on initiating labor in term pregnant womenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
3188234مقایسه اثر تحریک نوک پستان و انفوزیون اکسی توسین بر طول مدت مراحل زایمانindex copernicusبهبود1388سوم
3287712مقایسه برس دهانه ی رحم با اسپاچولا و سوآب پنبه ای بر کیفیت پاپ اسمیرعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری مامایی مشهد 1387اول و مسئول
3386355بررسی تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحمSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386دوم
3485053Evaluation of the effect of castor oil on initiating labor in term pregnancy PMCsaudi Med J1385مسئول
3584052تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی(Emro (IMEMRفصلنامه باروری و زایمان1384مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه