زهرا  عابدیان
خلاصه عملکرد زهرا  عابدیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا عابدیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا عابدیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : مامایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : abedianz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ماماییکارشناسی1364دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آموزش ماماییکارشناس ارشد 1373دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مربی و عضوهیئت علمیدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1365/11/111395/12/29

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980397تاثیر رفلکسولوژی پا براضطراب ودرد آمنیوسنتزمجریدر دست اجرابلي
2971402تاثیر برنامه تمرینات کششی - مراقبه بر میزان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با زایمان زودرسمجریدر دست اجرابلي
3970602تأثیر پودر بامیه بر میزان قند خون زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذاییمجریپایان یافتهبلي
4951854بررسی ارتباط اگاهی، نگرش و عملکرد با خود کارامدی زنان با دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1396مجریپایان یافتهخير
5951804بررسی اختلالات عملکرد جنسی و رضایت مندی زناشویی در زنان باردار با دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی نیشایور در سال 1396مجریپایان یافتهخير
6951803بررسی ارتباط آگاهی و سواد سلامت زنان با دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور درسال 1396مجریپایان یافتهخير
7950849مقایسه تاثیر کپسول رزماری و مفنامیک اسید برکیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به قاعدگی دردناک اولیهمجریپایان یافتهخير
8950653بررسی تأثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر اندوه پس از زایمان در زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
9950595بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان افت فشارخون بدنبال بی¬حسی اسپاینال در عمل سزارینمجریدر دست اجراخير
10950261مقایسه تاثیر دو روش کارگاه آموزشی و آموزش مبتنی بر پادکست همراه با تلگرام بر میزان دانش و عملکرد آموزشی دانشجویان مامایی در زمینه ی مسائل قانونی و شرعی به دهندگان و گیرندگان تخمک اهداییمجریپایان یافتهبلي
11941793مقایسه تاثیر کپسول رزماری و مفنامیک اسید بر میزان خونریزی قاعدگی و دیسمنوره اولیهمجریپایان یافتهبلي
12941736مقایسه اثر بروملین و مفنامیک اسید بر درد و خونریزی دیسمنوره اولیهمجریپایان یافتهبلي
13940773بررسی تاثیر آموزش گروهی به ماماها مبتنی بر رواندرمانی مثبت¬گرا بر توانایی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهخير
14940737 بررسی تاثیر پماد آلفا( فاندرمول) بر بهبود زخم و درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا مجریپایان یافتهبلي
15940364تاثیر مراقبت از خود در دوران بارداری مبتنی بر تئوری اورم بر طول مدت بارداری زنان در معرض خطر زایمان زودرسمجریپایان یافتهخير
16940298بررسی تاثیر مداخلات روانشناسی مثبت گرا بر کیفیت مراقبت¬های بارداری ارائه شده توسط ماماهامجریپایان یافتهبلي
17931017 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به ماما بر فراوانی انجام اپی زیاتومی انتخابی در زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
18930778بررسی تاثیر برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و سواد سلامت زنان با حالت تهوع و استفراغ بارداریمجریپایان یافتهخير
19930272مقایسه تاثیر کپسول بابونه و مفنامیک اسید بر شدت درد و خونریزی پس از زایمانمجریپایان یافتهبلي
20921216تاثیر انجام تمرینات هوازی بر فرسودگی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهخير
21921085بررسی میزان شیوع و عوامل پیشگویی کننده اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) در زنان مبتلا به پره اکلامپسی مجریپایان یافتهخير
22920621 تاثیر تمرینات هوازی بر میزان سلامت روان ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی در مانی شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهخير
23920174 تاثیر تمرینات هوازی بر توانایی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
24920084بررسی تاثیر حمایت تلفنی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان با تهوع و استفراغ بارداریمجریپایان یافتهبلي
25910301تأثیر پماد کاپساسین روی نقطه K-K9 بر میزان تهوع واستفراغ حین و بعداز عمل جراحی سزارین با بی حسی اسپاینالمجریپایان یافتهخير
26910270بررسی تاَثیر پاک کردن راه هوایی با پوآر بر رفتار شیرخواری نوزادان زنان نخست زا مجریپایان یافتهبلي
27900955بررسی ارتباط حمایت خانواده در دوران پس از زایمان با اختلال استرس پس ازضربه در مبتلایان به پره اکلمپسیمجریپایان یافتهبلي
2889992 بررسی تاثیرآموزش با محوریت نقش جنسیتی بر میزان مشارکت زوجین در تصمیم گیری و انتخاب روش پیشگیری از بارداری مجریپایان یافتهبلي
2988822مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و اتخاذ تصمیم زنان نخست باردار درباره نوع زایمانمجریپایان یافتهبلي
3088410بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان یائسهمجریپایان یافتهبلي
3187900مقایسة اثر رفتارهای خود مراقبتی توسط همتا و مراقب بهداشتی بر شدت درد قاعدگی دردناک اولیهمجریپایان یافتهبلي
3287148بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان 65-15 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در مورد پاپ اسمیر در سال 1388مجریپایان یافتهخير
3386660بررسی علل بارداری ناخواسته در مصرف کنندگان قرصهای پیشگیری از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
3485394بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل در سال 1385مجریپایان یافتهخير
3584225مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده بسته یخ بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا مجریپایان یافتهخير
3683196مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان با و بدون درد قاعدگیمجریپایان یافتهخير
3782331بررسی تاثیر تمرینات هوازی گروهی بر سلامت روان خانمهای نخست باردارمجریپایان یافتهخير
3882121بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسهمجریپایان یافتهبلي
3981211بررسی اثر تشویق زنان نخست زا به زور زدن در مرحله دوم زایمان بر عاقبت حاملگیمجریپایان یافتهبلي
4080150بررسی رابطه بین طرح خواب یا افسردگی در سه ماهه سوم بارداریمجریپایان یافتهبلي
4180098بررسی مقایسه ای شدت خستگی در سه ماهه سوم بارداری در زنان باردار خانه دار و شاغلمجریپایان یافتهخير
42971109بررسی ارتباط سواد سلامت و منبع کنترل سلامت با تبعیت از رژیم درمانی در زنان مبتلا به دیابت بارداریهمکاردر دست اجراخير
43940770بررسی شیوع تخمدان پلی کیستیک و فنوتیپهای آن در دختران نوجوان 14-19 ساله شهر مشهد، بر اساس معیار های مختلفهمکارپایان یافتهخير
44910434ارزیابی رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط ماما در زایشگاه های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982540Effect of positive psychology interventions on psychological well-being of midwives: A randomized clinical trialPMCJournal of education and health promotion1398مسئول
2982071Comparison of adherence to the diet of women with gestational diabetes under diet therapy between the groups of with and without okra powderscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
3981533Relationship between Job Stress and Work Ability among Mashhad Health centers employed midwivesISCمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1395مسئول
4981532An investigation into the Effect of Alpha Ointment (Fundermol) on Perineal Pain relief following Episiotomy in Nulliparous Women'. Journal of Midwifery and Reproductive HealthCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396اول
5981108Comparison of Rosemary and Mefenamic Acid Capsules on Menstrual Bleeding and Primary Dysmenorrhea: A Clinical TrialPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398مسئول
6980966The Effect of Problem-Solving Skills Training on the Frequency of Selective Episiotomy among MidwivesCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398مسئول
7980965Comparing the effect of rosemary and mefenamic acid capsules on duration of primary dysmenorrheascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
8980964Comparison of the Effects of Bromelain and Mefenamic Acid on Menstrual Bleeding in Students with Primary Dysmenorrhea: A Double-Blind Randomized Clinical Trialscopushttp://ijogi.mums.ac.ir/article_12328.html1397مسئول
9972376The effect of small group teaching on quality of life in pregnant women with nausea and vomiting: A clinical trialPMCJournal of education and health promotion1397مسئول
10972006Comparing the Effect of Workshop and Podcast Training on Knowledge and Performance of Midwifery Students Regarding Legal and Religious aspects of Egg DonationCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397اول
11970337The Effects of Capsaicin Ointment Application to the K-K9 Acupressure Point on Nausea and Vomiting During Cesarean Section Under Spinal AnesthesiaISINURSING AND MIDWIFERY STUDIES1397اول
12964014بررسی تاثیر برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر سواد سلامت زنان با حالت تهوع و استفراغ بارداری: یک مطالعه کارآزمایی بالینیISCآموزش پرستاری1396مسئول
13962897Effect of alpha ointment (Fundermol) on episiotomy wound healing in primiparous womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
14962729Comparing two instructional methods of role playing and lecture on primigravida females, decision about type of deliveryPMCJournal of education and health promotion1396اول
15962091The Study of health literacy in pregnant women with nausea and vomitngindex copernicusفصلنامه سواد سلامت1396دوم
16961539Respect to the bill of mother’s rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
17961151The relationship of prenatal self-care behaviors with stress, anxiety and depression in women at risk of preterm deliveryscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
18960536Application of Orem's theory for promotion of self-care behaviors of pregnant women at risk for preterm delivery: A clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
19953335The effect of aerobic exercise training on work ability of midwives working in health care centersCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1395اول
20953271Comparison of the Effect of Chamomile Matricaria and Mefenamic Acid capsules on postpartum hemorrhage in women with postpartum Painscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
21953270Effectiveness of well-being interventions on job satisfaction of midwives: a randomized clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
22943090Straining spontaneous and active second stage of labor and fetal outcome in nulliparous womenindex copernicusمجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل1385سوم
23943082Effect of straining the second stage of labor on perineal traumaسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1388سوم
24942112Effect of role play education on primiparous women’s fear of natural delivery and their decision on the mode of deliveryPMCIran J Nurs Midwifery Res1393دوم
25942110Effect of Jogging Program on Midwives’ Physical Fitness: A Randomized, Controlled TrialCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1393دوم
26942106مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتیscopusزنان مامائی و نازایی ایران1393مسئول
27942101The effectiveness of station designed sport programs on mental health of midwives: A randomized clinical trialسایر سایت‏های تخصصیدوماهنامه علمی پژوهشی - دانشگاه شاهد1393مسئول
28941018The association of family support after childbirth with posttraumatic stress disorder in women with preeclampsiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
29940188Depression and anxiety in pregnancy and postpartum in women with mild and severe preeclampsia.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1394اول
30935356The Effect of Acupressure on Sleep Quality in Menopausal Women: A Randomized Control TrialPMCIranian journal of Medical Science1394اول
31935353Relationship between social support and postpartum depression in women with preeclampsiascopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393اول
32935313The Effects of Telephone Support on Stress and Perceived Social Support in Primiparous Women Experiencing Nausea and Vomiting in the First Half of Pregnancyسایر سایت‏های تخصصیThe Journal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1394اول
33934202The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous womenscopusIJOGI1393اول
34933847The effectiveness of aerobic training in leisure time on burnout of midwives: A randomized clinical trialscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393مسئول
35930868Comparing post-traumatic stress disorder (PTSD) in primiparous and multiparous women with preeclampsiaCinahljournal of midwifery and reproductive health1392اول
36930867The Prevalence of Post Traumatic Stress ِDisorder after Childbirth Pre-Eclampsia and Related Factorsscopusزنان مامایی ونازایی ایران1392اول و مسئول
37930866Investigating the Cause of Unwanted Pregnancies in Oral Contraceptive Pills Users Referred to Health Centers of Mashhad, Iran in 2008scopusزنان مامایی و نازایی ایران1393اول و مسئول
38930864The Effects of Performance Exercise on Stress in Midwives: A Clinical trialscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393اول
3992632Study of Posttraumatic Stress Disorder in Women with Preeclampsia in Differentiation of Childbirthscopusمجله زنان مامایی و نارایی ایران1391مسئول
4092631Investigating Awareness, Attitude and Practice of Women Who Referred to Health Centers of Mashhad City toward Pop Smearscopusمجله رنان مامایی و نازایی ایران1391اول
41921390Type of delivery and self-reported postpartum symptoms among Iranian womenISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY1391
4291060Relationship between delivery method and postpartum depressionISCFundamentals of Mental Health1391مسئول
4391055Comparing the Effect of two Teaching Methods, Role Playing and Lecture on Primigravida Women’s Knowledge, Attitude and Performance according to Delivery ModescopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391اول
4490240Cold and Reduced Episiotomy Pain Interfere with Mood and Daily ActivityscopusShiraz E Medical Journal1390چهارم
4590022Self-management in Primary Dysmenorrhea: Toward Evidence-based EducationISILife Science Journal1390اول
4689539Comparison of Quality of Life in Women after Vaginal Delivery and Cesarean SectionscopusJournal of Babol University of Medical Sciences 1389دوم
4789443The effects of peer education on health behaviors in girls with dysmenorrheaسایر سایت‏های تخصصیJournal of American Science1389اول
4889014Evaluation of relationship between delivery mode and postpartum quality of lifeسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389اول
4988391تاثیرروش زور زدن در مرحله دوم زایمان برصدمات پرینهسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388سوم
5087439تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان نخست زاسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1387دوم
5186702Comparing the Effect of Colling Gel Pads and Ice Pack, after Episiotomy, on the Intensity od Perinal Painسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1386اول و مسئول
5286378بررسی مقایسه ای اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ بر بهبود زخم و شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زاSID/Iranmedex/Magiranطبیب شرق1386دوم
5386366مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهد با و بدون درد قاعدگی اولیهSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386اول
5486357بررسی تاثیر ماساژ بر شدت خستگی در زایمانSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386دوم
5586356بررسی تاثیر ماساژ بر شاخص های فیزیولوژیک مادران نخست باردارSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1386دوم
5685389ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسهسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950733بررسی سطح سواد سلامت زنان باردار نخست زا باحالت تهوع واستفراغ بارداری و شناسایی عوامل مؤثر بر آناولین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1395خير
2950732بررسی ارتباط سطح سواد سلامت با کیفیت زندگی زنان با حالت تهوع و استفراغ بارداریاولین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1395خير
3950723بررسی تاثیر برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر کیفیت زندگی و سواد سلامت زنان با حالت تهوع و استفراغ بارداریاولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395خير
4942236ارزیابی وضعیت آگاهی و سواد سلامت زنان دیابتی : مقاله مروریهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
5942235بررسی تاثیرحمایت تلفنی برشدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردارهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
6942231ارتباط استرس با توانایی شغلی درک شده در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 981همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
7942229ریسک فاکتورهای بارداری در نوجوان: مرور نظام مندهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
8942187اثر بخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
9942185ارتباط نقش حمایت همراه بر اضطراب و نتایج زایمان: مقاله مروریهمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
10942183بررسی تاثیر بابونه بر دیسمنوره اولیه: مطالعه مروریهمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
11942182تداخل ورزش به عنوان طب مکمل در آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر شدت دیسمنوره اولیههمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
12942181مروری برتهوع واستفراغ بارداری و عوارض روانی- اجتماعی مادر: نیاز به مشاوره همسرانهمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
13942180پیامد مادری، جنینی و نوزادی در حاملگی های سنین بالاهمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
14942179شاخص توده بدنی و پیامد های مادری، جنینی و نوزادیهمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393بله
15935330اثر بخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدسخنرانی1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1552100 پرسش و پاسخ درباره سرطان زنان1389ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1134 وسیله کمک کننده بخیه ی پرینه 1393/09/1984526nf>, فرزانه رشیدی , زهرا عابدیان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه