هادی  کوشیار
خلاصه عملکرد هادی  کوشیار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هادی کوشیار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هادی کوشیار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : kooshyarh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
سالمند شناسیدکترا (Ph.D.)1390U.P.M

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941358تاثیر شوخی درمانی بر دردهای مزمن و ناتوانی ناشی از آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2920788تاثیر فعالیت بدنی مفرح بر علاقه مندی به فعالیت های بدنی روزمره و سارکوپنی در سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
3911205بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با تبعیت از رژیم درمانی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت درسالمندان دیابتی شهرمشهد. مجریپایان یافتهبلي
4910911بررسی محیط خانه‌ های سالمندان و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنین خانه ‌های سالمندان شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
5900109پیامد های اجرای تریاژ نمایه وخامت اورژانس در بخش اورژانس بیمارستان فارابی مشهدمجریپایان یافتهخير
689941بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر ناتوانی سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
786262بررسی مقایسه ای تاثیر موضعی میوه کیوی و پماد الیز بر جدا شدن بافت مرده در زخمهای سوختگی تمام ضخامت در موش صحرایی نر بالغمجریپایان یافتهخير
885462مقایسه روشهای ارزیابی عفونت در زخم ناشی از سوختگیمجریپایان یافتهبلي
985391تأثیرآموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیزمجریپایان یافتهخير
1084214بررسی تاثیر تمرینات ورزشی آبی بر خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به M.S.مجریپایان یافتهخير
1184063مقایسه اثر(اسید استیک و بتادین) و اسید استیک بر بهبود زخم های سوختگیمجریپایان یافتهخير
1282016بررسی ارتباط کار آیی شخصی با ورزش و عوامل خطر ساز سلامتیمجریپایان یافتهبلي
1382002اپیدمیولوژی ضایعات سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
14900953بررسی ارتباط ترکیب زندگی، حمایت و استرس اجتماعی با روحیه سالمندان بازنشستههمکارپایان یافتهبلي
1589277بررسی میزان آشنایی با تکنولو‍ژی اطلاعات وبکارگیری آن درمراقبت بالینی بوسیله کارکنان گروه پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهرستان قوچان در سال 1389همکارپایان یافتهخير
1685063بررسی سبک های یادگیری دانشجویان داروسازی مشهد براساس نظریه یادگیری تجربی کلب درسال1385همکارپایان یافتهخير
1784117بررسی مقایسه ای بار ویروسی HTLV_1 و تیتر آنتی بادی ضد HTLV_1 در بیماران مبتلا به ATLL و ناقلین سالمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972128Relationship between Medical Literacy and Mortality in Older Adults: narrative reviewSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1397سوم
2971994The effect of fun physical activities on sarcopenia progression among elderly residents in nursing homes: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of caring sciences1397مسئول
3961854A Comparison of the Effect of Education through Video versus Demonstration on Fear of Falling in Nursing Home Residents of Mashhad, IranPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396سوم
4961653Investigating the Effect of Humor Therapy on Chronic Pain in the Elderly Living in Nursing Homes in Mashhad, IranscopusEvidence based Care Journal1396سوم
5951534Professional ethics and patient rights in care and cure: Viewpoint of Hakim FerdowsiSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393سوم
6943033Comparing the Effect of Fun Physical Activity and Routine Physical Activity on Degree of Mobility and Muscle Strength in Elderly Residents in Nursing Homes in MashhadChemical AbstractJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394سوم
7942140Comparison of the effect of two fun and regular physical activities on the rate of activity and interest to perform exercise in older women residential in Mashhad nursing homesscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394سوم
8941797Fatigue and quality of life of women with multiple sclerosis: A randomized controlled clinical trialISIJournal of Sports Medicine and Physical Fitness1394اول
9941129Surveying Health-Related Quality of Life and Related Factors in the Diabetic Elderly in Mashhad in 2013ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1394اول
10934641Outcomes for Emergency Severity Index Triage implementation in the Emergency DepartmentPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research.1394دوم
11934640Comparison of the effects of exhilarating and normal physical activities on the balance and fear of falling in the elderly residing in nursing homes of MashhadCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394اول
12934639Comparison of the effect of fun and regular physical activity on the changes in the incidence of depression and cognitive disorders of elderly women living in nursing homes at Mashhadscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1393اول
13932517Elderly’s quality of life and related factors among nursing home residents in MashhadChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392مسئول
14930560Health Literacy and its Relationship with Medical Adherence and Health-Related Quality of Life in Diabetic Community-Residing Elderlyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392اول
15924877Gender as a Moderator of the Relation Among Social Support Functions and Life Satisfaction in Older MalaysiansISIJournal of Women & Aging1392اول و مسئول
16922239The cycle characteristics of clomiphene with clomiphene and menotropins in polycystic ovary syndrome and non polycystic ovary syndrome infertile patientsEmbaseMinerva Ginecologica1392سوم
17921926Effects of Group Reminiscence Therapy on Disability of Nursing Home Residents in Mashhad –Iran 1390SID/Iranmedex/Magiranسالمند1391اول و مسئول
18921675Topical effectiveness of Kiwifruit on infection of full-thickness burns in male ratsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391اول و مسئول
1991586"Living Arrangement and Life Satisfaction in Older Malaysians: The Mediating Role of Social Support function"ISIPLoS ONE1391مسئول
2091584Efficacy of Dexamethason in Reducing Edema and Echymosis During the First Week After Operation in Rhinoplastyindex copernicusافق دانش1389چهارم
2191480Topical effectiveness of kiwifruit versus fibrinolysin ointment on removal of necrotic tissue of full-thickness burns in male ratsISIdermatologic therapy1391مسئول
2291371Living Arrangement and Life Satisfaction in OlderMalaysians: The Mediating Role of Social SupportFunctionISIplos one1391مسئول
2389524Efficacy of Dexamethason in Reducing Edema and Echymosis During the First Week After Operation in RhinoplastySID/Iranmedex/Magiranافق دانش1389چهارم
2488671Topical Effect of Kiwifruit versus Elase Ointment on Removal of Necrotic Tissue of Full-thickness Burns in Male RatsSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1388اول و مسئول
2587442تأثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیزindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387دوم
2686709مقایسه روشهای ارزیابی عفونت زخم ناشی از سوختگیعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دانشکده پرستاری مشهد1386اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962547اثر شوخی درمانی بر کیفیت درد سالمندان ساکن در خانه های پرستاری: یک کار ازمایی بالینی تصادفیCAG2017 Evidence for Action in an Aging World 46th Annual Scientific and Educational Meeting October 19-21, 2017 Winnipeg, Manitobawinnipegپوستر1396بله
2953435تاثیر طب سوزنی بر مدیریت علایم همراه بیماران مبتلا به سرطان( یک مطالعه مروری)سومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارسخنرانی1395خير
3953434تاثیر شوخی درمانی در ارتقاء سلامت زنان مبتلا به سرطان سینه (مقاله مروری)سومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
4953433تاثیر شوخی درمانی بر شدت درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدسومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
5953089تاثیر شوخی درمانی بر ناتوانی ناشی از درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهددومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتیبابلپوستر1395خير
6953088بررسی ارتباط بین سوادسلامت و مرگ و میر سالمندان مبتلا به بیماری های مزمناولین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1395خير
791591The Effects of Group Reminiscence Therapy on the Disabilities of Nursing Home Residents in Mashhad, Iransecond international conference on aging and societyUBC ROBSON SQUAREسخنرانی1391خير
891588Well-being in Elderly People: A Comparison of the Rural and Urban Elderly in Peninsular MalaysiaSouth east Asian conference on aging: improving well-being in later lifeMalaysiaپوستر1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1942درسنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث پوست و سوختگی1393ترجمه بخشی از کتاب
2418برونر وسودارث 2010 پوست و سوختگی پرستاری داخلی-جراحی1389ترجمه
3171تئوری ها و تئوری پردازان پرستاری1385ترجمه و تالیف
41617سلامت در مردان1394تالیف
51498بررسی وضعیت سلامت1396ترجمه بخشی از کتاب
6123روان پرستاری (بهداشت روان 2)1383تالیف
7121روان پرستاری ( بهداشت روان 1)1383تالیف
8117مجموعه مقالات درمان طبیعی زخم‌های سوختگی (عسل ، کیوی، اسیداستیک)1389تالیف
9116پوست و سوختگی1389ترجمه
10115تئوری‌ها و تئوری‌پردازان پرستاری1388تالیف
11114روشهای تشخیصی با رویکرد پرستاری1380تالیف
12113پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌‎]ICU‬ای‌. س‍ی‌. ی‍و]1379ترجمه
13111بررسی وضعیت سلامت1388ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه