ناهید  گلمکانی
خلاصه عملکرد ناهید  گلمکانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ناهید گلمکانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ناهید گلمکانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : مامایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : Golmakanin@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980423مقایسه اثر نور هالوژن با موقعیت زانوسینه ای بر چرخش جنین با نمایش بریچمجریدر دست اجراخير
2970930بررسی ارتباط طرحواره نقش جنسیتی با طلاق عاطفیمجریپایان یافتهخير
3970895بررسی شیوع خشونت جنسی زناشویی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجراخير
4970693مقایسه اثر پماد کندر و لانولین بر بهبود شقاق و شدت درد نوک پستانمجریپایان یافتهبلي
5970691مقایسه تاثیر کرم واژینال بذرکتان و استروژن کونژوگه بر درمان آتروفی واژن و رضایتمندی جنسی در زنان یائسهمجریپایان یافتهبلي
6970687مقایسۀ میزان تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز با و بدون ترکیبات مؤثره ریزپوشانی شده با محلول پدوفیلین بر درمان زگیل تناسلی زنانمجریپایان یافتهبلي
7970596مقایسه تاثیر شیاف رکتال دانه بارهنگ و تخم شوید بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزیمجریپایان یافتهبلي
8970351بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر اساس الگوی باز خورد محور (Teach Back) بر سلامت روانی مادران باردارمجریپایان یافتهخير
9970136مقایسه تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی با مشارکت مادران در قالب گروه¬های کوچک و گروه همسالان، بر رفتارهای بهداشت قاعدگی دانش¬آموزانمجریپایان یافتهبلي
10961848تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت احتقان پستان در مادران شیردهمجریپایان یافتهبلي
11961805بررسی تاثیر کپسول خوراکی دانه خرفه بر خونریزی و پس درد بعد از زایمان در مادران چندزامجریپایان یافتهبلي
12961078بررسی ارتباط احقاق جنسی با صمیمیت جنسی و کیفیت زندگی جنسی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهدمجریپایان یافتهخير
13961062ارتباط بین حمایت اجتماعی و خود دلسوزی با کفایت مراقبت های دوران بارداریمجریپایان یافتهخير
14960863بررسی ارتباط حس انسجام و ذهن آگاهی و ترس از زایمان با دلبستگی مادر به جنینمجریپایان یافتهخير
15960523بررسی اثر تحریک با نور هالوژن بر چرخش جنین با نمایش بریچمجریپایان یافتهبلي
16951474مقایسه تاثیر اوریکولوتراپی با تحریک الکتریکی و سیدهای فشاری بر اضطراب قبل از کلپوسکوپیمجریپایان یافتهبلي
17951381بررسی تاثیر اسپری نانو ذرات نقره (نیواشا) بر ترمیم زخم سزارینمجریپایان یافتهبلي
18950500بررسی تاثیر آموزش احقاق جنسی بر احساس مثبت نسبت به همسر و سلامت جنسی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهدمجریپایان یافتهبلي
19950184مقایسه آموزش مسائل قانونی سقط جنین به دو روش ایفای نقش و بیمار استاندارد شده بر عملکرد بالینی دانشجویان مامایی مشهدمجریپایان یافتهبلي
20941576بررسی تاثیر آموزش جنسی بر اساس مدل سلامت جنسی بر رضایت جنسی زنان نابارورمجریپایان یافتهبلي
21940877بررسی تاثیر مشاوره ساختارمند ماما بر اندوه و داغدیدگی پس از سقط در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرستان مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
22940589بررسی اثر اوریکولوتراپی بر تهوع و استفراغ پس از سزارین انتخابیمجریپایان یافتهخير
23940132بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی با رفتارهای مقابله‌ با استرس بارداری و خودکارآمدی زایمانمجریپایان یافتهخير
24940060بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارآمدی و عملکرد بالینی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی – درمانی و زایشگاه های بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهخير
25940018مقایسه اثر اوریکولوتراپی و رفلکسولوژی پا بر درد و اضطراب پس از سزارین انتخابیمجریپایان یافتهبلي
26931436بررسی ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به فرزندآوری و نگرش نقش جنسیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهدمجریپایان یافتهخير
27930441بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهنمای تغذیه ای اوتاوا بر تهوع واستفراغ وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان با تهوع و استفراغ بارداریمجریپایان یافتهبلي
28922743بررسی ارتباط اندکس کورمیک با پیشرفت زایمان و الگوی انقباضات رحم در فاز فعال مرحله اول زایمانمجریپایان یافتهبلي
29922247مقایسه تأثیر دو برنامه آموزشی آرام سازی پیشرونده عضلانی و تجسم هدایت شده بر کیفیت خواب زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد مجریپایان یافتهبلي
30920362بررسی ارتباط ارزش فرزند و نگرش نقش جنسیتی با تعداد فرزند در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد سال 1392مجریپایان یافتهبلي
31920055مقایسه مشکلات جنسی در زوجین بارور و نابارورمجریپایان یافتهخير
32911323بررسی رفتارهای غربالگری سرطان دهانه ی رحم: ارتباط بین خودکارامدی، منافع، موانع درک شده و مراحل تغییر (بر اساس سازه های مدل فرانظری TTM) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی مشهدمجریپایان یافتهخير
33911186مقایسه اثر شیاف مهبلی ویتامین E با کرم مهبلی استروژن کونژوگه در درمان آتروفی مهبلی زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم (عج)مشهدمجریپایان یافتهبلي
34911064بررسی تاثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر خودکارآمدی جنسی و کیفیت زندگی جنسی زنان نخست زا بعد از زایمانمجریپایان یافتهبلي
35910793تعیین سطح ایمنی زائی واکسن هپاتیت ب عوامل مرتبط با آن در دانشجویان رشته های مختلف دانشکده پرستاری مامایی مشهدمجریپایان یافتهخير
36910434ارزیابی رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط ماما در زایشگاه های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهخير
37910208بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستانهای شهرستان مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
38910175مقایسه تخمین بالینی و ارزیابی آزمایشگاهی خونریزی پس از زایمان طبیعیمجریپایان یافتهخير
3989991بررسی ارتباط سطح شادمانی در بارداری با رفتارهای مقابله ای با درد زایمانمجریپایان یافتهبلي
4089558مقایسه میزان خود ارزیابی و تطابق بارداری در زنان با و بدون تجربه ناباروریمجریپایان یافتهخير
4189539بررسی ارتباط انواع شیوه های تطابق و سازگاری روانی زوجین نابارور با موفقیت روش های کمک باروری (ART) در مراجعین به مرکز درمان ناباروری منتصریه شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
4289149بررسی ارتباط اندازه های فیزیکی و شکل بدن با خطر ابتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
4389094بررسی تأثیر وضعیت های قرارگیری مچ پا درحین انجام ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر قدرت عضلات کف لگن زنان مبتلا به سندرم شلی عضلات کف لگنمجریپایان یافتهبلي
4488454مقایسه تأثیر آموزش رهنمودهای نسخه نویسی سازمان بهداشت جهانی با دو روش سخنرانی و ایفای نقش بر مهارتهای نسخه نویسی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی مشهد مجریپایان یافتهبلي
4588101بررسی روایی وپایایی ابزارهای ارزشیابی امتحان پایان دوره تحصیلی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری ومامایی مشهدمجریپایان یافتهخير
4687572بررسی رضایت جنسی و خشنودی زناشویی پس از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
4787500بررسی مقایسه ای نخ های کات گوت کرومیک با پلی گلاکتین 910 استاندارد و پلی گلاکتین 910 سریع جذب بر درد و ترمیم پارگی های پرینه بعد از زایمانمجریپایان یافتهخير
4887485بررسی ارتباط عدم تناسب سر جنین - لگن مادر با الگوی انقباضات رحمی در بخش فعال مرحله اول زایمانمجریپایان یافتهخير
4987484مقایسه برآورد بالینی وزن جنین در ابتدا و انتهای مرحله اول زایمانمجریپایان یافتهخير
5087483مقایسه اثر هیوسین ان- بوتیل بروماید و پرومتازین بر شدت درد و مدت بخش فعال مرحله اول زایمان مجریپایان یافتهخير
5187147مقایسه اثر کرم مبهلی آویشن شیرازی باقرص خوراکی مترونیدازول در درمان عفونت تریکومونایی مهبلمجریپایان یافتهبلي
5285235مقایسه تاثیر مخروطهای مهبلی و برنامه مداخله ای رفتاری بر بی‌اختیاری استرسی ادرار زنانمجریپایان یافتهخير
5385232بررسی اثرکرم زردچوبه بر بهبود اپی زیاتومی در خانمهای نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین مشهدمجریپایان یافتهخير
5481241تاثیر حجم مایعات وریدی دریافتی بر طول زایمان زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
5581018بررسی اثر عصاره تخم شوید خوراکی بر خونریزی پس از زایمان طبیعیمجریپایان یافتهخير
5681011مقایسه میزان اثر بخشی و عوارض جانبی قرص های هورمونی و پیشگیری از بارداری در دو روش خوراکی و مهبلیمجریپایان یافتهخير
57971738بررسی واکنش اطلاع از ابتلا به زگیل تناسلی و کیفیت زندگی جنسی در زنان مبتلا به زگیل تناسلی (HPV) مراجعه کننده به درمانگاه های زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور در سال 1398همکاردر دست اجراخير
58970985تاثیر آموزش به همراهی بر اساس نظریه بندورا بر قصد انتخاب نوع زایمان و خودکارآمدی مادر باردار در زایمانهمکاردر دست اجرابلي
59960430ارزشیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در حفظ حریم خصوصی و رعایت منشور حقوق مادران در زایشگاههمکارپایان یافتهخير
60950286مقایسه اثر کرم مهبلی درمنه و کلوتریمازول بر عفونت کاندیدیایی مهبلهمکارپایان یافتهبلي
61950195تاثیر اجرای برنامه آموزشی همسران بر کیفیت زندگی زنان باردارهمکارپایان یافتهبلي
62940546تاثیر آموزش دلبستگی پدر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردارهمکارپایان یافتهبلي
63920056تاثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر مدت مراحل زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
64910910ارتباط ویژگی های روانی- اجتماعی زوجین با میزان ترس از زایمانهمکارپایان یافتهخير
65910099مقایسه تاثیر آموزشهای جنسی و آموزشهای جنسی توام با آموزه های دینی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زنان متاهل همکارپایان یافتهبلي
66900347تاثیر ارزشیابی آنلاین مهارت های تشخیصی بالینی بر یادگیری و رضایتمندی دانشجویان مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهخير
6789601تاثیر اجرای سیستم واقعیت مجازی بر درد مرحله اول زایمان درخانم های نخست زاهمکارپایان یافتهخير
6889600تاثیراجرای سیستم واقعیت مجازی بر درد و اضطراب خا نم های نخست زا حین ترمیم اپی زیاتومیهمکارپایان یافتهخير
6989249مقایسه کیفیت موجود و مطلوب امکانات آموزشی و رفاهی دانشجویان و مربیان مامایی دانشکده پرستاری مامایی مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
7088187ارزیابی مهارتهای بالینی فارغ التحصیلان مامایی دانشکده پرستاری ومامایی مشهد شاغل در بیمارستانها ومراکز بهداشتی –درمانی مشهدهمکارپایان یافتهخير
7187880مقایسه عملکرد جنسی زنان، پس از زایمان طبیعی و سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد، سال 88-87همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983026Determination of the Effect of Sexual Assertiveness Training on Sexual Health in Married Women: A Randomized Clinical TrialPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398مسئول
2982905Effect of boswellia and Lanolin Ointment on pain intensity of nipple in Lactating Women: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398دوم
3982634The Effect of Expectant Fathers’ Training on Paternal-fetal AttachmentCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398سوم
4982445The Effect of Sexual Education based on Sexual Health Model on the Sexual Function of Women with InfertilityPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1398مسئول
5981996the Effect of rectal suppository of plantago major on postpartum hemorrhage rate in women at risk of bleeding: single-blind clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
6981711Effect of Purslane seed Capsule in Prevention of Postpartum after pain in Multiparous Mothers: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
7980967The relationship between Cormic Index and uterine contractions’ pattern in the active phase of the first stage of labourISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1398مسئول
8980435Comparison of the Effects of Artemisia Vaginal Cream and Clotrimazole on Vaginal Candidiasis InfectionISIACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1397سوم
9980304The relationship of the psychological coping and adjustment strategies of infertile women with the success of assisted reproductive technologyPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1398اول
10973959COMPARISON AND CORRELATION BETWEEN VISUAL ANALOGUE SCALE AND DIFFERENT DIMENSIONS OF THE SHORT FORM OF MCGILL PAIN QUESTIONNAIRE IN POST CESAREAN PAIN EVALUATIONCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1397مسئول
11973783The Relationship between virtual social networks usage and gender role attitude in university students of IranCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397اول و مسئول
12973779The effect of spray Silver Nanoparticles (Nivasha ) on Intensity of Cesarean Wound Pain; A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
13973230Vitamin E as alternative local treatment in genitourinary syndrome of menopause: a randomized controlled trialISIInternational urogynecology journal اول
14973228The Relationship between Sexual Satisfaction and Genital Self-image in Infertile WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
15972506Clinical trials on silver nanoparticles for wound healing (review)ISInanomedicine journal1397مسئول
16972504The Relationship between Sexual Assertiveness and Positive Feelings towards Spouse in Married WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397دوم
17972503The Relationship of Spiritual Intelligence and Religious activities with happiness of midwives working in hospitals and health centersCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397اول
18972502The Relationship between Prenatal Coping Strategies and Irrational Beliefs in Pregnant WomanCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
19972501The effect of vibroacoustic and light stimulation on fetal health: A review of the literaturescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
20970847Effect of Auriculotherapy with Vaccaria Seeds on the Anxiety of Female Colposcopy Candidatscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
21970438The effect of exercise with special ball during pregnancy on duration of active phase of first stage of birth in nulliparous womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394سوم
22964446Effect of Sex Education on Infertile Females’ Genital Selfimagescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
23964298Relationship between behavioral indices of pain during labor pain with pain intensity and duration of deliveryPMCElectronic Physician1396سوم
24964258The Relationship of Emotional intelligence with Women's Post-abortion Grief and BereavementCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396اول
25964081The relationship between stress, anxiety and depression with menopausal women experiencesISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1397پنجم به بعد
26963797Comparison of the Impacts of Auriculotherapy with Electrical Stimulation and Vaccaria Seeds on Colposcopy Pain: A Randomized Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1396مسئول
27963305Effect of Spouses’ Educational Program on Quality of Life of their Pregnant Wivesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
28963034The Effect of Paternal-Fetal Attachment Training on Marital Satisfaction during PregnancyCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1396سوم
29962995The Effect of Supportive care program on women's Bereavement with early Miscarriagescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
30962994The Relationship between Happiness and Fear of Childbirth in Nulliparous WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1396مسئول
31961927Comparison of Sexual Problems in Fertile and Infertile CouplesPMCJournal of caring sciences1396مسئول
32961922Effect of Paternal-Fetal Attachment on Maternal-Mental Health: A Randomized Clinical Trialscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
33961895Effects of auriculotherapy on post cesarean anxietyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
34961545The Comparison of Sex Education with and without Religious Thoughts in Sexual Function of Married WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396دوم
35961542Investigating Labor Pain Coping according to Irrational Beliefs in Pregnancyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
36961540Evaluation of the Effects of an Educational Intervention Based on the Ottawa Nutritional Guideline on Health-Related Quality of Life in Pregnant Women with Nausea and VomitingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396اول
37961539Respect to the bill of mother’s rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
38961011ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به فرزندآوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد: مطالعه مقطعیscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395دوم
39954403Sexual dysfunction in infertile womenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1392سوم
40954402Virtual reality and anxiety in primiparous women during episiotomy repairPMCIranian journal of nursing and midwifery research1395سوم
41954400Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal AtrophyCinahlThe Journal of Midwifery & Reproductive health1393مسئول
42954399Relationship between the use of virtual social networks and tendency to childbearing in the students of Ferdowsi and Mashhad University of Medical Sciencesscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395دوم
43954398Relationship between Spiritual Intelligence and Self-efficacy of Clinical Performance in midwives working in maternity and health centers of Mashhad in 2015scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395مسئول
44954397The relationship between Postoperative Pain after Cesarean Section with Pre and Postoperative Anxietyscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395مسئول
45954395Intergenerational Comparison of Value of Children among Urban Women Population in Mashhad, Iran, 2014CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1395مسئول
46953514The Relationship between Cormic Index and Mode of DeliveryCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395مسئول
47953036A survey of the therapeutic effects of Vitamin E suppositories on vaginal atrophy in postmenopausal women.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1395مسئول
48950235The effect of exercise with special ball during pregnancy on duration of active phase of first stage of birth in nulliparous womenscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394سوم
49943083Evaluation of clinical skills of midwifery graduates School of Nursing and Midwifery Mashhad working in health centers of MashhadISCدوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1390سوم
50942864The relationship between Cormic Index and labor progressscopusمجله زنان،مامائی و نازائی ایران1394اول
51942796Compare estimation of postpartum hemorrhage using visual estimation and national guideline for vaginal delivery in postpartum period'scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393اول
52940982The Effect of Birth Ball Exercises during Pregnancy on Mode of Delivery in Primiparous WomenSID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1393مسئول
53940186Comparing the estimation of postpartum hemorrhage using the weighting method and National Guideline with the postpartum hemorrhage estimation by midwives.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1394اول
54935216The effect of pelvic floor muscle exercises program on sexual self‑efficacy in primiparous women after deliveryPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394اول
55934977The effect of virtual reality on pain in primiparity women during episiotomy repair: A randomize clinical trialPMCIranian Journal of Medical Sciences1394پنجم
56934971The Shape of Uterine Contractions and Labor Progress in the Spontaneous Active LaborPMCIJMS1394دوم
57934963Effect of Progressive Muscle Relaxation on depression, anxiety, and stress of primigravid womenCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1394مسئول
58934940Factors Related to Marital Satisfaction in Primiparous Women during Postpartum PeriodCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393مسئول
59934931Prescription Writing Errors of Midwifery Students in Common Gynecological problemsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393مسئول
60934930The Relationship between Demographic Factors and Gender Role Attitudes in Women Referring to Mashhad Health CareCenters in 2014CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393مسئول
61934915Relationship between gender role attitude and fertility rate in women referring to health centers in Mashhad in 2013.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1394اول
62934889Comparison of marital satisfaction in fertile and infertile couples and its relationship with sexual problemsscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394مسئول
63934888Comparing the Effects of Progressive Muscle Relaxation and Guided Imagery on Sleep Quality in Primigravida Women Referring to Mashhad Health Care Centers -1393SID/Iranmedex/MagiranJMRH1394اول
64934675The level of happiness in pregnancy and its related factors in pregnant women of Mashhad city in 2013scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394دوم
65934013Compare estimation of postpartum hemorrhage using visual estimation and national guideline for vaginal delivery in postpartum period"scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393اول
66933607The Relationship between Familiarity with Quran and Religious Activities with Happiness in Pregnant WomenscopusIJOGI1391سوم
67933023The effect of execution of exercise program with birth ball during pregnancy on anxiety rate in nulliparous womenscopusIJOGI,1393سوم
68933021The Comparison of Clinical and Laboratory Indexes for Diagnosis of Vaginal Atrophy in Postmenopausal WomenscopusIJOGI1393اول
69933020The Effect of Pelvic Floor Muscle Exercises on Sexual Quality of Life and Marital Satisfaction in Primiparous Women after ChildbirthscopusIJOGI1393دوم
70932925Relationship between value of children and fertility rate in womem referred to Mashhad helth centersscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1393مسئول
71932782Comparing Two Treatment Methods of Vitamin E Suppository and Conjugated Estrogen Vaginal Cream on the Quality of Life in Menopausal Women with Vaginal Atrophy Midwifery Reprod HealthSID/Iranmedex/MagiranMidwifery Reprod Health1393دوم
72931843The Midwifery Students’ Perspective about Clinical Evaluation Based on Log bookISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی/گرگان1391
73931471Health Promoting Life style and its Related Factors in Adolescent GirlsISCJournal of Midwifery and Reproductive Health1392اول
74931462Evaluating the Effect of Religious-Based Sex Education on Sexual Function of Married WomenCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
75931454Investigating the Effects of Sex Education Based on Religious Education on Marital Adjustment in Married Womenscopusزنان مامایی نازایی و نازایی ایران1392سوم
76931403The Relationship Between Happiness During Pregnancy and Labor Coping BehviorCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
77924902Behavioral Intervention Program versus Vaginal Cones on Stress Urinary Incontinence and Related Quality of Life: A Randomized Clinical TrialPMCOman Medical Journal1392اول
78923776Survey Of Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction during Postpartum at Primiparous Women Referred to Health Care Centers of Mashhad, IranscopusIJOGI1392اول و مسئول
79923771The Relationship between Life Style and the Health Related Quality Of Life among the Girl Students of High Schools in Mashhad, 2012-2013scopusIJOGI1392مسئول
80923768Health Promoting Life style and its Related Factors in Female AdolescentsCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1392اول
81923745Evaluating the Relationship between Body Size and Body Shape with the Risk of Breast CancerPMCOman Medical Journal1392مسئول
82922311Comparing marital satisfaction between women with and withoutISCمجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1385دوم
83922310Domestic Violence in Pregnancy, Outcomes and Strategies: A Review Articlescopusمجله زنان و مامایی ونازایی1391اول
84922285Comparative effect of Hyoscine and PromethazineSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه افق دانش1391اول
85922282Comparison of Women's Sexual Function after Natural Childbirth and Cesarean Section in Women Referring To the Healthcare Centers of MashhadISCمجله زنان مامایی ونازایی1391چهارم
86922277Title: Zintoma (Ginger) in the treatment of primay dysmenorrheaISCفصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده بیرجند1384مسئول
87922274Assessing the Effect of Passive Ankle Dorsi Flexion while Doing Strengthening Exercises of Pelvic Floor Muscles on Pelvic Floor Muscles Strength in Women with Pelvic floor Muscles Relaxation SyndromeISCمجله زنان مامایی ونازایی1391اول
8891572بررسی شکل انقباضات رحمی با تجویز اکسی توسین در فاز فعال مرحله اول زایمانscopusمجله زنان مامایی نازایی ایران1391مسئول
8991553بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای مقابله ای با درد زایمانscopus 1391اول
9091552ورزشهای تقویت کننده عضلات کف لگن در درمان بی اختیاری استرسی ادرار:یک مطالعه مروری مبتنی بر شواهدscopusمامائی و نازائی ایران1391اول
9191547Effect of Dill (Anethum graveolens Linn.) seed on uterus contractions pattern in active phase of laborISIIndian Journal of Traditional Knowledge1391مسئول
9291252Comparison of Clinical and Laboratorial Method in Diagnosis of Trichomonas VaginitisscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391مسئول
9391251Comparison of Effects of Hyoscine N-Butyl Bromide and Promethazine on Length of Active Phase of First Stage of LaborscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391مسئول
9491237Survey of relationship between the level of happiness in pregnancy and labor pain coping behaviorsSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391اول
9591097Study of correlation between maternal fatigue and uterine contraction pattern in the active phase of labourISIJournal of clinical nursing1391مسئول
9690608Assessment of clinical skills of midwives who graduated from Mashhad school of nursing and midwifery who are employed in hospitals and health centersISILife Science Journal1390سوم
9790593EVALUATION OF CLINICAL SKILLS IN MIDWIVES GRADUATED FROM MASHHAD NURSING AND MIDWIFERY FACULTY AND EMPLOYED IN MASHHAD HEALTH CARE CENTERSChemical AbstractThe Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty1390سوم
9890578Construct Validity and Reliablity of Evaluation Tools for Midwifery Students at the Final Examination in Mashhad School of Nursing and MidwiferyISCIranian Journal of Medical Education1390دوم
9990562A SURVEY ON THE THEORY AND PRACTICE GAP IN MASHHAD NURSING AND MIDWIFERY FACULTYISCJournal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty1390دوم
10090439A review of the validity and reliability of assessment instruments for the final examination for the midwifery students of nursing and midwifery faculty of Mashhadسایر سایت‏های تخصصیJournal of American Science1390دوم
10190341Use of Medicinal Plants in the Treatment of Premenstrual Syndrome: A Reviewسایر سایت‏های تخصصیJournal of American Science1390اول
10289683Attitude of Undergraduate Midwifery Students about Final Comprehensive Exam in Mashhad Nursing and Midwifery Schoolindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1389دوم
10389291Evaluation of Perineal Trauma in Primiparous Women with Routine and Selective Episiotomyscopusمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1389اول
10489134Comparison of clinical estimations of foetal weight at the beginning and end of LabourscopusAustralasian Medical Journal1389دوم
10588690Comparison between the Effects of Vaginal Cones and Behavioral Intervention Program on Stress Urinary Incontinenceعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
10688679Compare the Effect of Zataria Multiflora Vaginal Cream with Metronidazole Oral Pill in the Treatment of Trichomonas Vaginitisعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
10787706بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زاسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387اول و مسئول
10887438بررسی اثرپمادزردچوبه بر بهبودزخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زاindex copernicusمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1387مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982628بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات بهداشتی با تجارب زنان در یائسگیهمایش کشوری مراقبت مبتنی بر شواهد پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2982627بررسی ارتباط اضطراب، استرس و افسردگی با تجارب زنان در یائسگیهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
3981315بررسی عملکرد دانشجویان مامایی در حمایت عاطفی از مادران در لیبر و زایمان با استفاده از ارزشیابی 093 درجهمراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
4980200EVALUATION OF PERFORMANCE APPRAISAL OF MIDWIFERY STUDENTS ON PAYING RESPECT TO THE PRIVACY OF MOTHERS IN LABOR AND DELIVERY USING A 360 DEGREE EVALUATION SYSTEMEuropean Congress on Intrapartum Care Making Birth SaferTurinپوستر1397خير
5980087ارزیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در حفظ حریم خصوصی مادران در زایمانEuropean Congress on Intrapartum Careتورینپوستر1397خير
6973400ارتباط بین خشونت همسر و تجارب جسمانی روانشناختی زنان از یائسگیسومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1397خير
7963907ارتباط رضایت زناشویی با تجارب جسمانی- روانشناختی زنان از یائسگیچهاردهمین دوره کنگره بین المللی زنان ماماییتهرانپوستر1396خير
8962964مقایسه تاثیر کرم داخلی کلوتریمازول و درمنه بر عفونت کاندیایی مهبلششمین سمینار بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
9950808ارتباط اندکس کورمیک با طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمانکنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازاییتهرانپوستر1394خير
10941947اثر تمرینات عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و رضایت زناشویی در زنان نخست زا پس از زایماناولین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی سلامتاصفهانپوستر1393خير
11941946بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی مرتبط با باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد- 91-92همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
12941939ارتباط نگرش نقش جنسیتی با ارزش فرزندان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد- 9811آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
13941936بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان های شهرستان مشهد در سال تحصیلی 92 - 91آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
14941934سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در دختران نوجوانهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
15923779چپ دستی و خطر ابتلا به سرطان پستانپنجمین سمینارسراسری پرستار، ماما و پژوهشگرگانپوستر1391بله
16923751بررسی ارتباط سیگار و خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان قبل از یائسگی و زنان یائسهInternational Multidisciplinary Cancer Congressمشهدپوستر1391خير
17923750بررسی ارتباط سقط و خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان قبل از یائسگی و یائسهInternational Multidisciplinary Cancer Congressمشهدپوستر1391خير
18923748بررسی تاثیر تجویز اکسی توسین بر شکل انقباضات رحمیپنجمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهشگرگانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1552100 پرسش و پاسخ درباره سرطان زنان1389ترجمه
2551سرطان دهانه رحم1388ترجمه
3474نکات برتر وخلاصه ویلیامز بیماری های داخلی و جراحی در مامایی1392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19060کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه