سیدرضا  مظلوم
خلاصه عملکرد سیدرضا  مظلوم
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سیدرضا مظلوم

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سیدرضا مظلوم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : مربی آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونيک : MazlomR@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1970132بررسی تاثیر یوگای خنده بر تهوع، استفراغ و بهزیستی ذهنی بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان غیر متاستاتیکمجریدر دست اجرابلي
2961361تاثیر گزارش دهی مدون پرستار به خانواده ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه براضطراب، افسردگی ورضایتمندی آنانمجریدر دست اجرابلي
3961273تاثیر برنامه خودمدیریتی زمان و نوع مصرف داروها بر میزان خودکارآمدی وتبعیت دارویی در بیماران ایسکمیک قلبی بستری در بخش قلبمجریدر دست اجرابلي
4961190مقایسه تاثیر آماده سازی مکانیکی روده با پلی اتیلن گلیکول 6 و 4 بسته همراه با پی گیری تلفنی تلفنی بر کفایت آماده سازی روده ای، ایمنی و پذیرش بیمار تحت کولونوسکوپیمجریدر دست اجرابلي
5961014مقایسه تاثیر دو روش تزریق وریدی و زیر جلدی اریتروپویتین بر سطح هموگلولوبین، هماتوکریت، عوارض و میزان رضایت بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیزمجریدر دست اجرابلي
6960825تاثیر کاربرد مقیاس تریاژ سکته مغزی بر شاخص های زمانی و خطاهای تریاژ در بیماران دارای نقص حسی عصبی مراجعه کننده به بخش اورژانسمجریپایان یافتهبلي
7960754تأثیر شروع زودرس مایع درمانی بر میزان خستگی و تشنگی بیماران تحت پلاسمافرز درمانیمجریدر دست اجرابلي
8960752تاثیرمصرف آب آلبالو بر کیفیت خواب سالمندانمجریدر دست اجرابلي
9960571مقایسه تاثیر آموزش تمرینات تنفسی عمیق و سرفه موثر به دو شیوه آموزش نمایش - بازنمایش و مولتی مدیا (چند رسانه ای ) بر عوارض ریوی بعد از اعمال جراحی الکتیو فوقانی شکممجریدر دست اجرابلي
10950391مقایسه تاثیر ورزشهای آبی و خشکی بر توانایی های زیستی- حرکتی مردان سالمندمجریپایان یافتهبلي
11941424بررسی تاثیر کاربرد گرمای موضعی بر میزان موفقیت و درد موضعی ناشی از برقراری مسیر وریدی در بیماران با اضافه وزنمجریپایان یافتهبلي
12941376طراحی آزمون جامع پایان دوره رشته کارشناسی پرستاری با تکنیک دلفیمجریپایان یافتهبلي
13941271مقایسه اثر دو روش شستشوی مداوم و متناوب بر حفظ باز بودن و عوارض خط شریانی بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
14940636تاثیر بکارگیری ابزار سنجش پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر پیش بینی میزان نیاز به CPR و نیاز به ICU و استقلال و توانایی عملکردی بیماران دچار ترومای سرمجریپایان یافتهبلي
15930340 تاثیر اجرای برنامه اصلاح شده"آموزش جایگزین پرخاشگری" بر خودکارآمدی و میزان هموگلوبین هموگلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت وابسته به انسولینمجریپایان یافتهبلي
16930097تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهبلي
17930014بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت جرأت ورزی با مهارت حل مسئله بر تعارضات بین فردی پرستاران در محیط کارمجریپایان یافتهبلي
18922488مقایسه ی تاثیر اجرای فرآیند پرستاری به دو روش کاغذی و الکترونیک بر صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی مشهدمجریپایان یافتهبلي
19922451بررسی ارتباط سرسختی روان شناختی و خوش بینی با راهبردهای تطابق با استرس بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1393مجریپایان یافتهبلي
20920229بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر اعتماد به نفس و احساس صلاحیت مادری زنان نخست زا در مراقبت از شیرخوارمجریپایان یافتهبلي
21920174 تاثیر تمرینات هوازی بر توانایی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
22911181مفهوم مراقبت: یک مرور یکپارچهمجریپایان یافتهخير
23911160بررسی پایائی سیستم های تریاژ بخش اورژانس به روش فراتحلیلمجریپایان یافتهخير
24911159تحلیل شغلی پرستارتریاژ: روش دلفیمجریپایان یافتهخير
25911143طراحی و ارزیابی سامانه ی رایانه ای فرآیند پرستاریمجریپایان یافتهخير
26911062بررسی تاثیر اصلاح فرایند پذیرش بیمار به روش" تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
27910798مقایسه ابزارهای نقد مطالعات کیفی در ارزیابی قوت مقالات پدیدار شناسی رشته پرستاریمجریپایان یافتهخير
28910625بررسی تأثیر مصرف تراشه یخ بر تشنگی و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت همودیالیز مجریپایان یافتهبلي
29910212مقایسه تاثیر کاربرد محلول های، نرمال سالین، بتادین و کلروهگزیدین برای شستشوی ناحیه پرینه، بر میزان بروز و نوع باکتریوری، در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژهمجریپایان یافتهبلي
30910139بررسی تأثیر آینه درمانی بر توانایی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
31900582بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان پرستاری در خصوص اقتصاد مراقبت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
32900581بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد در رابطه با عملکرد مبتنی برشواهدمجریپایان یافتهخير
33900553بررسی درک پرستاران از ارتباط جو اخلاقی و رفتارهای اخلاقی پرستاران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391مجریپایان یافتهبلي
34900318تجربه پرستاران از مراقبت برای بیماران با فرهنگها و زبانهای متفاوت مجریپایان یافتهخير
35900254بررسی رضایت شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه تلفیقیمجریپایان یافتهبلي
3689564بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی پرستاران بخش روانمجریپایان یافتهبلي
3789424چالشهای پیش روی پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 90مجریپایان یافتهخير
3889359تاثیر کیسه یخ بر درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلبمجریپایان یافتهبلي
39891029تأثیر ارتباط با بیمار قبل از بیهوشی بر درد و بی قراری بیماران بعد از عمل جراحیمجریپایان یافتهبلي
4088490استاندارد سازی دفعات انجام مهارت های بالینی منتخب پرستاری بر اساس منحنی یادگیریمجریپایان یافتهبلي
4188468بررسی میزان ایفای نقش های حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی مشهدمجریپایان یافتهبلي
4287765بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه های آموزش بالینی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 88-1387مجریپایان یافتهبلي
4387387بررسی مقایسه ای تاثیر رایحه درمانی اسانس های اسطوخودوس و پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
4486189بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته بر عوارض ضمن همودیالیزمجریپایان یافتهخير
4582121بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسهمجریپایان یافتهبلي
4682051بررسی تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت قبل از قاعدگی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه آزاد کرمانمجریپایان یافتهخير
4782034مدل سازی ارزشیابی تدریس نظری دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایرانمجریپایان یافتهخير
4882033مدل سازی ابزار ارزشیابی تدریس بالینی دانشگاه های علوم پزشکی ایرانمجریپایان یافتهخير
4982020جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382مجریپایان یافتهخير
5081251تاثیر بستن زودرس و دیررس بند ناف بر سطح هماتوکریت نوزادمجریپایان یافتهخير
5181241تاثیر حجم مایعات وریدی دریافتی بر طول زایمان زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
5280048بررسی حیطه های نگرانی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر مشهد سال 1380مجریپایان یافتهخير
5380043ارتباط تصویر ذهنی از خود با افسردگی در نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیتمجریپایان یافتهخير
54970394بررسی تاثیر توام دو رایحه درمانی استنشاقی اسانس گل محمدی و اسطوخودوس بر میزان مصرف داروهای بیهوشی در زمان تعویض پانسمان محل دنور بیماران دچار سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
55970351بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر اساس الگوی باز خورد محور (Teach Back) بر سلامت روانی مادران باردارهمکاردر دست اجراخير
56970294بررسی تأثیر برنامه موسیقی تلفیقی با خاطره گویی خانواده بر سطح هوشیاری و عملکرد شناختی بیماران ترومای مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژههمکاردر دست اجرابلي
57970282تاثیر اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور بر بار مراقبتی مراقبین سالمندان مبتلا به بیماری پارکینسونهمکارعقد قراردادبلي
58970253بررسی فراوانی و شدت اختلال حیطه های عملکرد جنسی درزنان سنین باروری در شهر مشهد سال 1397همکارعقد قراردادخير
59970137بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد گمبل بر ترومای روانی زایمان در زنان نخست باردارهمکاردر دست اجرابلي
60970136مقایسه تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی با مشارکت مادران در قالب گروه¬های کوچک و گروه همسالان، بر رفتارهای بهداشت قاعدگی دانش¬آموزانهمکاردر دست اجرابلي
61961943بررسی تاثیر پمادکتان بر بهبود زخم سزارینهمکاردر دست اجرابلي
62961898بررسی تاثیر شربت گل بنفشه بر گرگرفتگی و کیفیت خواب در زنان یائسههمکاردر دست اجرابلي
63961850بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با ترجیحات باروری در مراکز آموزشی منتخب مشهد سال 1397همکاردر دست اجرابلي
64961805بررسی تاثیر کپسول خوراکی دانه خرفه بر خونریزی و پس درد بعد از زایمان در مادران چندزاهمکاردر دست اجرابلي
65961799مقایسه تأثیر برنامه هنردرمانی با استفاده از نقاشی و موسیقی براضطراب و افسردگی کودکان دچار سوختگی 6-12 سالههمکاردر دست اجرابلي
66961551مقایسه 'روش حداکثر جریان بازدمی در هنگام سرفه' و 'روش اندازه گیری قدرت سرفه با کاغذ' بر موفقیت اکستوباسیون در بیماران داخلی بستری در بخش ویژههمکاردر دست اجرابلي
67961541بررسی تأثیر توهم بصری بازتاب آینه های مختلف بر شدت درد ناشی از ورود سوزن به فیستول شریانی وریدی بیماران تحت درمان همودیالیزهمکاردر دست اجرابلي
68961458رابطه تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران: یک مطالعه متاآنالیزهمکاردر دست اجراخير
69961194بررسی تاثیر رویکرد ملاقات آزاد نسبی با مشارکت تیم درمان بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران و باور و دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژههمکاردر دست اجرابلي
70961121مقایسه تاثیر برگزاری معمول و دیرهنگام کلاس های آمادگی برای زایمان بر ترس و خودکارآمدی زایمان در زنان نخست زاهمکاردر دست اجراخير
71960995ارتباط توانمندی زنان با خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
72960791مقایسه سه روش ثابت سازی لوله تراشه از نظر عوارض و رضایت پرستار در بیماران ضربه به سرهمکاردر دست اجرابلي
73960744بررسی تاثیر کاربرد توام کیسه شن و یخ بر خونریزی، هماتوم و درد موضعی پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI)همکاردر دست اجرابلي
74960605مقایسه پانسمان کرم سیلورسولفادیازین 1 % با پانسمان محلول ترکیبی بتادین10% و اسید استیک 1% در مدیریت زخم سوختگی درجه 2 عمقیهمکارپایان یافتهبلي
75960586تاثیر نقاشی درمانی برشادکامی سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
76960562تاثیر برنامه آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر پایبندی دارویی و باور دارویی در سالمندان مبتلا به پر فشاری خونهمکاردر دست اجرابلي
77960523بررسی اثر تحریک با نور هالوژن بر چرخش جنین با نمایش بریچهمکاردر دست اجرابلي
78960454بررسی تأثیر اجرای برنامه ارتقای شکوفایی بر سلامت اجتماعی سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
79960373بررسی تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی و سخنرانی به پرستاران دراستفاده از ابزار COPT (کنترل و پایش درد) در بیماران با کاهش سطح هوشیاریهمکاردر دست اجراخير
80960369بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در زنان باردار در مراکز بهداشتی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
81960319بررسی تاثیر محلول دهانشویه اسید فولیک بر پیشگیری از استوماتیت در بیماران تحت رادیوتراپی سر و گردنهمکاردر دست اجرابلي
82960177بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی مرتبط با بینایی سالمندان مبتلا به اختلال بیناییهمکارپایان یافتهبلي
83960145تاثیر بازی درمانی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی در سالمندانهمکاردر دست اجرابلي
84960019مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور (تله هلث) برکیفیت خواب زنان باردارهمکاردر دست اجرابلي
85951610بررسی مقایسه ای تأثیر رایحه اسانس پرتقال با مکمل امگا 3 بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمانهمکاردر دست اجرابلي
86951601بررسی اثر بسته آموزشی بر عملکرد جنسی زنان سرد مزاج سنین باروریهمکارپایان یافتهبلي
87951592مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه ایفای نقش و کارگاه آموزشی بر آگاهی و مهارت ماماها در مدیریت قربانیان خشونت خانگی در بارداریهمکارپایان یافتهبلي
88951474مقایسه تاثیر اوریکولوتراپی با تحریک الکتریکی و سیدهای فشاری بر اضطراب قبل از کلپوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
89951022تاثیر آموزش مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری کارکنان فوریت های پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
90950917تاثیر بادرنجبویه بر بروز اندوه بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
91950762طراحی و روانسنجی ابزار سنجش پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری روی در بیماران ترومای سرهمکاردر دست اجراخير
92950760مقایسه حمایت اجتماعی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1396همکاردر دست اجراخير
93941752ﺗﺎﺛیر اجرای برنامه طراحی شده پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری بر عملکرد پرستاران در تشخیص و کنترل درد در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
94941748بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عوارض جلدی موضعی کودکان دارای استومی گوارشیهمکاردر دست اجرابلي
95941707بررسی تاثیر هیدروتراپی بر تکامل حرکتی و نمره اسپاسم شیرخواران مبتلا به فلج مغزیهمکاردر دست اجرابلي
96941372ارتقای میزان زایمان واژینال پس از سزارین: یک رویکرد اقدام پژوهیهمکاردر دست اجرابلي
97941358تاثیر شوخی درمانی بر دردهای مزمن و ناتوانی ناشی از آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
98941140تاثیر کپسول گرده خرما بر عملکرد جنسی زنان یائسههمکارپایان یافتهبلي
99940822بررسی مقایسه ای تآثیر زمان ارزیابی دو معیار FOUR و GCS درپیشگویی پیامد بیماران با آسیب مغزی ناشی از تروماهمکارپایان یافتهبلي
100940773بررسی تاثیر آموزش گروهی به ماماها مبتنی بر رواندرمانی مثبت¬گرا بر توانایی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهخير
101940770بررسی شیوع تخمدان پلی کیستیک و فنوتیپهای آن در دختران نوجوان 14-19 ساله شهر مشهد، بر اساس معیار های مختلفهمکاردر دست اجراخير
102940645مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای ‌نقش و سخنرانی ‌با بازخورد بر نگرش و عملکرد دانشجویان مامایی درباره رعایت موازین اخلاقی و قانونی حقوق گیرندگان خدمات سلامتهمکارپایان یافتهبلي
103940642تاثیر ضدعفونی دهان و بینی با کلرهگزیدین بر شاخص های عفونت تنفسی در بیماران انتوبه تحت تهویه مکانیکیهمکارپایان یافتهبلي
104940435بررسی تاثیر طب فشاری بر حجم خونریزی بعد از زایمان واژینالهمکارپایان یافتهخير
105940364تاثیر مراقبت از خود در دوران بارداری مبتنی بر تئوری اورم بر طول مدت بارداری زنان در معرض خطر زایمان زودرسهمکارپایان یافتهخير
106940264تاثیر اجرای نظارت بالینی گروهی بر کیفیت آموزش به بیمار و انگیزه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
107940234تأثیر حضور قصدمندانه پرستار کل نگر بر میزان افسردگی، اضطراب واسترس بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
108940190مقایسه عملکرد گوارشی بعد از عمل برداشتن معده دربیماران مبتلا به سرطان معده با و بدون سوندبینی-معده ایهمکارپایان یافتهخير
109940096بررسی تاثیر آموزش حمایت عاطفی به پدران بر علائم اختلال استرس حاد در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهخير
110940060بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارآمدی و عملکرد بالینی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی – درمانی و زایشگاه های بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهخير
111940046 بررسی رابطه بین تاب‌آوری و فرسودگی شغلی اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 94- 93همکارپایان یافتهبلي
112940036مقایسه ژل مهبلی عسل و ژل مهبلی مترونیدازول در درمان واژینوز باکتریال راجعه مقایسه ژل مهبلی عسل و ژل مهبلی مترونیدازول در درمان واژینوز باکتریال راجعههمکارپایان یافتهبلي
113940030تأثیر پروتکل آموزشی ضد اضطراب مبتنی بر مدل خود مراقبتی اورم بر اضطراب مادران باردار و شاخص های دلبستگی مادر و نوزادهمکارپایان یافتهخير
114940016بررسی تاثیر قرار دادن در لانه بر وضعیت های خواب و بیداری نوزاد نارسهمکارپایان یافتهخير
115931760 پیش بینی رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس راهبرد های مقابله ای و منبع کنترل سلامت مادر و جنینهمکارپایان یافتهبلي
116931739تاثیر مد تنفسی تهویه با رهاسازی فشار راه هوایی بر فشار داخل مغزی و هایپوکسمی بیماران دچار صدمات تروماتیک مغزیهمکارپایان یافتهبلي
117931711تاثیر هایپراینفلیشن ریه به روش دستی بر عملکرد ریوی و آتلکتازی در بیماران جراحی شده و تحت حمایت لوله تیهمکارپایان یافتهبلي
118931643تاثیر آموزش همدلی بر عملکرد همدلانه و صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اخذ شرح حال پره ناتال دانشکده پرستاری مامایی مشهد در سال تحصیلی 1393همکارپایان یافتهبلي
119931477بررسی تاثیر فیلم آموزشی بر اضطراب قبل از عمل و وضعیت تنفسی بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی قلب بازهمکارپایان یافتهبلي
120931388مقایسه اثر آموزش توسط همتا و پرستار بر سبک زندگی سالم در رابطین بهداشتهمکارپایان یافتهبلي
121931190بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و معنوی با عملکرد و رضایتمندی جنسی زنان در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال 4-1393همکارپایان یافتهبلي
122931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
123931017 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به ماما بر فراوانی انجام اپی زیاتومی انتخابی در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
124930924مقایسه تاثیر بازتوانی ریه در منزل و بیمارستان بر عملکرد ریوی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
125930837مقایسه تاثیر دو روش آموزشی جیگساو و بازخوردی بر میزان یادگیری مفاهیم پایه درس اصول و فنون و رضایتمندی دانشجویان پرستاری و هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد-1393همکارپایان یافتهبلي
126930778بررسی تاثیر برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و سواد سلامت زنان با حالت تهوع و استفراغ بارداریهمکارپایان یافتهخير
127930559 بررسی تاثیر آموزش به روش بازخوردمحور( teach back) بر خودکارآمدی و خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی همکارپایان یافتهبلي
128930558مقایسه تاثیر مدل تقسیم کار اولیه باروش موردی بر کیفیت مراقبت از بیمارهمکارپایان یافتهبلي
129930524بررسی تاثیر برنامه تحریک تکاملی بر معیار های تکاملی کودکان 3- 1 ساله مبتلا به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
130930514 طراحی و روان سنجی ابزار پاسخگویی اجتماعی در حیطه آموزش در دانشکده پرستاری و ماماییهمکارپایان یافتهبلي
131930477بررسی رابطه بین صلاحیت رهبری مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93همکارپایان یافتهبلي
132930441بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهنمای تغذیه ای اوتاوا بر تهوع واستفراغ وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان با تهوع و استفراغ بارداریهمکارپایان یافتهبلي
133930440تأثیر برنامه آموزشی – مشاوره ای ترک سیگار بر موفقیت و خودکارآمدی ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونریهمکارپایان یافتهبلي
134930395مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به روش بحث در مورد بیمار و دفترچه ثبت مهارتهای کارورزی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهخير
135930155تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر میزان دلبستگی مادر به نوزاد در مادران دلبسته ناایمن نخست باردارهمکارپایان یافتهبلي
136930101بررسی ارتباط بین عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان همکارپایان یافتهخير
137930099تبیین نظری درک زنان ایرانی در فرایند رویارویی با ناباروری همسران خود با رویکرد گراندد تئوری و ارائه راهکارهای مشاوره ایهمکارپایان یافتهبلي
138930052بررسی تاثیر رایحه بهار نارنج بر کیفیت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
139922863ارتباط سندرم پای بیقرار با پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهبلي
140922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
141922753مقایسه تأثیر دو روش آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و کارگاه آموزشی بر مهارت بالینی دانشجویان مامایی در ارائه خدمات مشاوره بهداشت جنسی همکارپایان یافتهبلي
142922555بررسی تاثیر اجرای راند مامایی بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی همکارپایان یافتهبلي
143922230توسعه مفهوم سلامت معنوی در پرستاری: طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سلامت معنوی در بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
144922144بررسی تاثیر برنامه تعدیل تغذیه ای بر کیفیت زندگی و یافته های اختصاصی کبدی در کودکان مبتلا به بیماری کبدی مزمنهمکارپایان یافتهبلي
145922086تاثیر برنامه توانمندسازی مادر بر راهبردهای مقابله با استرس و دلبستگی مادر و نوزاد همکارپایان یافتهبلي
146921311بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عملکرد جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به کلینیک یائسگی مرکز آموزشی – درمانی قائم (ع) در سال 1392همکارپایان یافتهخير
147921006بررسی تاثیر اجرای برنامه پیشگیری از خشونت محل کار بر میزان خشونت علیه پرستاران و ترس آنان در اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
148920889بررسی تاثیر اجرای برنامه توسعه فردی احیای قلبی ریوی بر ابعاد توانایی های مدیریتی و اقدامات مراقبتی صلاحیت بالینی پرستاران تازه کارهمکارپایان یافتهبلي
149920621 تاثیر تمرینات هوازی بر میزان سلامت روان ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی در مانی شهر مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهخير
150920600بررسی میزان نقش پیش بینی کنندگی ابعادخود متمایزسازی بر راهبردهای مقابله با استرس و خودکشی در بیماران با اختلالات خلقی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
151920435بررسی ارتباط استریای حاملگی با کیفیت زندگی عمومی و شاخص کیفیت پوست زنان پس از زایمان همکارپایان یافتهخير
152920160مقایسه‌‌ تأثیر ماساژ سوئدی با لمس‌ بر درد هنگام رگ‌گیری در کودکان دبستانی در بخش اورژانس کودکان بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
153920142 تاثیر دعا بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
154920102کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیون لجستیک برای پیش بینی مرگ و میر نوزادان نارس در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادانهمکاردر دست اجراخير
155920074تبیین تجارب زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقش حرفه ای خود و طراحی یک برنامه توانمند سازیهمکارپایان یافتهبلي
156920055مقایسه مشکلات جنسی در زوجین بارور و نابارورهمکارپایان یافتهخير
157920023مقایسه عملکرد جنسی زنان در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان طرقبه در سال 1392همکارپایان یافتهخير
158911206مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اداره‌ی خونریزی بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
159911184بررسی تاثیر کپسول خوراکی زعفران بر شدت درد و طول فاز فعال مرحله اول زایمانهمکارپایان یافتهبلي
160911158بررسی مقایسه ای تأثیر شستشوی ناحیه دستیابی عروقی در همودیالیز توسط بیمار با بتادین اسکراب و صابون بر بروز التهاب و عفونت آن ناحیههمکارپایان یافتهبلي
161911157بررسی مقایسه ای تاثیر تهویه حمایت فشاری و تهویه حمایت فشاری با حجم مطمئن بر جداسازی از تهویه مکانیکی در بیماران بعد از عمل جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
162911012بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر تنیدگی روانی و کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
163910956مقایسه تاثیر روش سخنرانی با ماجول خودیادگیری بر توانمندی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران قلبیهمکارپایان یافتهخير
164910925بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در بیمارستانهای آموزشی مشهد در رابطه با اخلاق حرفه ای در سال 1391همکارپایان یافتهخير
165910914تاثیر مراقبت به روش مسیر بحرانی بر طول مدت بستری، عوارض پس از جراحی و رضایت از مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال همکارپایان یافتهبلي
166910847تاثیراجرای بسته مراقبتی مبتنی بر شواهد بر تکامل حرکتی کودکان 1-12ماهه شیرخوارگاه علی اصغر(ع) مشهد همکارپایان یافتهبلي
167910838بررسی تأثیر آموزش تغذیه برحسب مزاج بر علائم بیماری ریفلاکس معده به مری همکارپایان یافتهبلي
168910588مقایسه ی رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری سال اول بالینی با دانشجویان پرستاری سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی مشهد همکارپایان یافتهخير
169910459بررسی چالش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرآیند انجام پایان نامههمکارپایان یافتهخير
170910433بررسی رابطه سلامت معنوی با شدت درد پس از سزارین همکارپایان یافتهخير
171910379تبیین فرایند مدیریت زندگی در رانندگان کامیون مسافت طولانیهمکارپایان یافتهبلي
172910299بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره سه شهر مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهبلي
173910216بررسی تاثیر برنامه کوتاه مدت بر بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
174910091بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی بر بازگشت جریان خون خود بخودیهمکارپایان یافتهبلي
175910088بررسی ارتباط اجتماعی شدن حرفه ای با تصویر حرفه ای در دانشجویان مامایی و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391همکارپایان یافتهبلي
176901127بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین E بر درد دوره ای پستان در زنان سنین 15 تا 49 سالهمکارپایان یافتهبلي
177900858بررسی تأثیر شأن درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
178900856استانداردسازی دفعات انجام مهارت های بالینی بهداشت خانواده فراگیران بهورزی بر اساس منحنی یادگیریهمکارپایان یافتهخير
179900347تاثیر ارزشیابی آنلاین مهارت های تشخیصی بالینی بر یادگیری و رضایتمندی دانشجویان مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهخير
180900218بررسی مقایسه ای عوامل تنش زا، حمایت اجتماعی و سلامت روان پس از زایمان در مادران نخست زا و چند زاهمکارپایان یافتهبلي
181900022طراحی وتعیین تاثیر اجرای نرم افزار آموزش گزارش نویسی پرستاری بر عملکرد دانشجویان مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد همکارپایان یافتهخير
18289828مقایسه تأثیر آموزش به روش خبرنامه و بحث گروهی به مادران بر کیفیت تغذیه کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
18389601تاثیر اجرای سیستم واقعیت مجازی بر درد مرحله اول زایمان درخانم های نخست زاهمکارپایان یافتهخير
18489600تاثیراجرای سیستم واقعیت مجازی بر درد و اضطراب خا نم های نخست زا حین ترمیم اپی زیاتومیهمکارپایان یافتهخير
18589568تاثیر اجرای دستورالعمل مدون تحویل نوبت کاری پرستاری بر عملکرد مراقبتی پرستاران در حوزه ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژههمکارپایان یافتهبلي
18689350بررسی ارتباط میزان حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی در نو جوانان ناشنوا و کم شنوا همکارپایان یافتهبلي
18789168مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ارزشیابی بالینی دانشجویان مامایی از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهخير
18888812تاثیر آموزش الگوی خود مراقبتی اورم به دانشجویان پرستاری بر عملکرد بالینی آنها و رضایت بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
18988793مقایسه رضایتمندی دانشجویان مامایی از روش های نوین و رایج ارزشیابی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
19088620بررسی تاثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنانهمکارپایان یافتهخير
19188186بررسی تاثیرسرعت تزریق زیرجلدی هپارین بر شدت درد و کبودی در بیماران قلبی بستری در بیمارستان قائم (عج) در سال 1389همکارپایان یافتهخير
19288101بررسی روایی وپایایی ابزارهای ارزشیابی امتحان پایان دوره تحصیلی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری ومامایی مشهدهمکارپایان یافتهخير
19388049بررسی ارتباط نوع زایمان بر الگوی قاعدگی دردناک اولیه در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1388همکارپایان یافتهخير
19488016تأثیر اجرای برنامه پرسپتورشیپ در بر صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهخير
19587900مقایسة اثر رفتارهای خود مراقبتی توسط همتا و مراقب بهداشتی بر شدت درد قاعدگی دردناک اولیههمکارپایان یافتهبلي
19687880مقایسه عملکرد جنسی زنان، پس از زایمان طبیعی و سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد، سال 88-87همکارپایان یافتهبلي
19787695بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده- محور بر کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس همکارپایان یافتهخير
19887694مقایسه تاثیر ورزش گروهی و انفرادی بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
19987572بررسی رضایت جنسی و خشنودی زناشویی پس از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
20083400بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد و مطالعه اعتیاد به مواد مخدر در مسمومین مراجعه کننده به مرکز سم شناسی پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (آینده نگر و گذشته نگر) سال 1381 لغایت سال 1385همکارپایان یافتهخير
20183300مقایسه تاثیر وسایل داخل رحمی Tcu 380A و Tcu safe 300 بر حجم خونریزی قاعدگیهمکارپایان یافتهخير
20283189بررسی نگرش اجتماعی مددجویان و پزشکان نسبت به مقوله تقاضا و تجویز دارو به روش تزریقی 1382همکارپایان یافتهخير
20383064مقایسه دوره ریکاوری و ترخیص بیماران سرپایی تحت بیهوشی عمومی با پروپوفول و نسدونالهمکارپایان یافتهخير
20482351مقایسه اثر بوریک اسید با کوتریمازول در درمان ولوواژنیت های قارچی ایجاد شده به وسیله گونه های غیر از کاندیدا آلبیکنسهمکارپایان یافتهخير
20582096بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
20682082بررسی علل عدم پذیرش آیودی در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز و خانه های بهداشت خراسانهمکارپایان یافتهخير
20782063مقایسه اندوکرینی و متابولیکی متفورمین و دیان در خانمهای مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهخير
20882056بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر شدت درد زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهخير
20981072بررسی افت تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
21081066برررسی دیدگاه هوشبرها در مورد مدت آموزش تئوری و عملی همکارپایان یافتهخير
21181057بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره خرفه در موش سفید کوچک و بزرگهمکارپایان یافتهخير
21280251بررسی تحلیلی ، توصیفی اختلالات شناختی و روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان قائم از سال 80-82همکارپایان یافتهخير
21380032بررسی آگاهی و نگرش زنان سنین یائسگی در مورد هورمون درمانی جایگزینیهمکارپایان یافتهخير
21479018بررسی تاثیر ماساژ میاندوراه دوران بارداری بر وقوع و درجه برش و پارگی زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بجنورد سال 1379همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972341Educational and Managerial Policy Making to Reduce Workplace Violence Against Nurses: An Action Research StudyISCiranian journal of nursing and midwifery research1397چهارم
2972042Effects of Empowering Mothers of Premature Infants on Their Stress Coping StrategiesISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1397چهارم
3971994The effect of fun physical activities on sarcopenia progression among elderly residents in nursing homes: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of caring sciences1397سوم
4971973The Effect of Stress Management Training on Anxiety and Resilience of Emergency Medical StaffISCروان پرستاری1397چهارم
5971928The Relationship between Snoring and Preeclampsia: A Case-Control Studyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Sleep Sciences1396چهارم
6971824Evaluation of the Effect of Nest Posture on the Sleep-wake State of Premature InfantsscopusEvidence based Care Journal1395چهارم
7971736Effects of Applying Paper- Based Versus Electronic Nursing Process on Quality of Care among Nursing StudentsISCJournal of Research Development in Nursing & Midwifery1395مسئول
8971735Barriers to the Implementation of Nursing Process From the Viewpoint of Faculty Members, Nursing Managers, Nurses, and Nursing StudentsISCJournal of Holistic Nursing And Midwifery1396چهارم
9971354Comparison of the Effects of Media-based and Face-to-face Cardiac Rehabilitation Training Programs on Self-efficacy in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass GraftingscopusEvidence based Care Journal1397دوم
10971316Impact of Group Clinical Supervision on Patient Education Process: A Comprehensive Assessment of Patients, Staff, and Organization DimensionsscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
11971282The effect of educational package on sexual function in cold temperament women of reproductive agePMCJournal of education and health promotion1397چهارم
12970954The Effect of Spiritual Self-care Training on the Quality of Life of Mothers of Preterm Infants: A Randomized Controlled TriaCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393پنجم
13970867Design of the Structure of a Comprehensive Examination for Bachelor of Nursing: A Delphi StudyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1397مسئول
14970847Effect of Auriculotherapy with Vaccaria Seeds on the Anxiety of Female Colposcopy Candidatscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
15970658Causes of dysfunctional ventilator y weaning response after cardiac sure-greySID/Iranmedex/Magiranپرستاری قلب و عروق1396پنجم
16970422A quasi-experimental study of the effect of teaching Orem’s self-care model on nursing students’ clinical performance and patient satisfactionPMCNURSING OPEN1397سوم
17970172Effect of Self-management Educational Program on Vision-related Quality of Life among Elderly with Visual ImpairmentscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
18964334Relationship between resilience and personality traits in paramedicsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGENCY SERVICES1396دوم
19964079Effect of the “Orem Self Care Model”-based Educational-Supportive Intervention on the Anxiety of Primigravidae.Chemical Abstractافق دانش1396پنجم
20964013Effect of Prayer on Depression among Mothers with Premature Infants in NICUscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396چهارم
21964010Comparison of the use of cooled and conventional gastric nasal catheter in the success of gastric intubationCinahlEvidence based Care Journal1393اول
22963797Comparison of the Impacts of Auriculotherapy with Electrical Stimulation and Vaccaria Seeds on Colposcopy Pain: A Randomized Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1396سوم
23963747Effect of Date Pollen Capsule on Orgasm and Sexual Satisfaction in Postmenopausal Women A Double-Blind Blind Controlled Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396پنجم
24963046High Dose Vitamin D Supplementation Is Associated With a Reduction in Depression Score Among Adolescent Girls: A Nine-Week Follow-Up StudyMedlineJournal of dietary supplements1396دوم
25962503EFFECT LOCAL HEATING ON SEVERITY PAIN CASUDED BY INTERAVENOUS CANNULATION IN PATIENT WITH OVERWEIGHTCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1396اول و مسئول
26962502Comparing the Efficacy of Nursing Care based on ESI Triage and Roy Adaptation Model in Predicting the Need for ICU or Ward Admission among Head Trauma Patientsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
27962044Knowledge and Attitude of Midwifery Students towards Observing the Ethical and Legal Standards of Patients' RightsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396سوم
28962038Effect of local heating on the success rate of venipuncture in the patients with overweight: a randomized clinical trialscopusHAYAT1396مسئول
29961844The Effect of Implementation of a Pain Monitoring Protocol on the Pain Intensity in the Intensive Care Unit Semiconscious PatientsscopusEvidence based Care Journal1396چهارم
30961755Does maternal and fetal health locus of control predict self-care behaviors among women with gestational diabetes?PMCJournal of education and health promotion1396پنجم
31961744Effect of Peer Education on Health Promoting Lifestyle among Volunteer Health Care CommunicatorsISCآموزش پرستاری1396سوم
32961653Investigating the Effect of Humor Therapy on Chronic Pain in the Elderly Living in Nursing Homes in Mashhad, IranscopusEvidence based Care Journal1396مسئول
33961648Does maternal and fetal health locus of control predict self‑care behaviors among women with gestational diabetes?PMCJournal of education and health promotion1396چهارم
34961540Evaluation of the Effects of an Educational Intervention Based on the Ottawa Nutritional Guideline on Health-Related Quality of Life in Pregnant Women with Nausea and VomitingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396چهارم
35961507Effect of Instructional Videos on Postoperative Respiratory Function in Patients Undergoing Off-Pump Open Heart SurgeryCinahlEvidence based Care Journal1395سوم
36961506THE EFFECT OF EDUCATIONAL VIDEOS ON PREOPERATION ANXIETY AMONG PATIENTS BEFORE UNDERGOING OPEN HEART SURGERYWITHOUT PUMPCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395سوم
37961151The relationship of prenatal self-care behaviors with stress, anxiety and depression in women at risk of preterm deliveryscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
38961106Effect of transcranial direct current stimulation on pain anxiety during burn wound careISIBurns1395سوم
39960863Women's perceptions and experiences of the challenges in the process of male infertility treatment: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396پنجم
40960702Comparative Assessment of Time-related GCS and FOUR Scores Evaluation in Predicting Outcome in TBI Patientsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
41960536Application of Orem's theory for promotion of self-care behaviors of pregnant women at risk for preterm delivery: A clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
42960388Comparing the Effect of Continuous versus Intermittent flushing on Maintaining Patency of Arterial Line after Coronary Artery Bypass Graft Surgeryscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
43960324The Effect of Interactive Educational Workshops with or Without Standardized Patients on the Self-Efficacy of Midwifery Students in Sexual Health CounselingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395چهارم
44960285Comparing the Effect of Continuous and Intermittent Irrigation Techniques on Complications of Arterial Catheter and Partial Thromboplastin Time in Patients Following Coronary Artery Bypass Grafting SurgeryCinahlEvidence-based Care Journal1396مسئول
45960272Comparison of the Effects of Three Different Counting Methods on Cardiopulmonary Resuscitation Quality and Rescuer FatigueCinahlEvidence-based Care Journal1396دوم
46954509The Relationship between Coping Strategies During Pregnancy with Perceived Stress Level in Pregnant MothersscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395سوم
47954506The relationship between personality characteristics and coping with perceived stress in pregnant women referred to health centers in MashhadISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395چهارم
48954469Relationship between personal and medical factors with bacterial vaginosis recurrence in women referred to gynecologic clinics Tamin Ejtemaie, Mashhad, 2015scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395سوم
49954407New treatment for nipple soreness in breastfeeding mothers:A clinical trial studyISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394چهارم
50954403Sexual dysfunction in infertile womenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1392چهارم
51954402Virtual reality and anxiety in primiparous women during episiotomy repairPMCIranian journal of nursing and midwifery research1395چهارم
52954398Relationship between Spiritual Intelligence and Self-efficacy of Clinical Performance in midwives working in maternity and health centers of Mashhad in 2015scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395سوم
53954279Development of Islamic Spiritual Health Scale (ISHS)ISIJOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION1395چهارم
54954228Determinants of Social Accountability in Iranian Nursing and Midwifery Schools: A Delphi StudyPMCInternational journal of community based nursing and midwifery1396دوم
55954023Evaluation of Temperament–based Diet Intervention on the Symptoms of Gastroesophageal Reflux Diseasescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395چهارم
56954013Impact of nursing care delivery systems; 'case method and primary nursing' on nurse- patient interaction in CCUISCفصلنامه مدیریت پرستاری1394چهارم
57954012Comparative Study on the Effect of 'Primary Nursing' and 'Case Method' on Patients' Quality of Physical CareISCمدیریت ارتقاء سلامت1395پنجم
58954011Evaluation of the effect of nasogastric intubation on gastrointestinal function after gastrectomy in gastric cancer patients.Cinahlفصلنامه پرستاری داخلی - جراحی1395سوم
59953690Evaluation of the Effects of Oronasal Versus Oral Disinfections with Chlorhexidine on Clinical Criteria of Ventilator-associated PneumoniaCinahlEvidence based Care Journal1395سوم
60953672The effect of regular exercise on self-esteem healthcare workersSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی- پژوهشی دانشکده پرستاری مشهد1382دوم
61953664Effects of Motor Development Stimulation on Anthropometric Indices of Infants Aged 1-12 Months in Foster Care HomesCinahlJournal of Evidence-based Care1394چهارم
62953663The Effect of Modified 'Aggression Replacement Training' Program on Self-efficacy of Adolescents with Insulin-dependent DiabetesCinahlJournal of Evidence-based Care1394اول
63953598Effect of Airway Pressure Release Ventilation Mode on Intracranial Pressure and Cerebral Hemodynamic in patients with Traumatic Brain Injuriesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395چهارم
64953487The Impact of Smoking Cessation Training-Counseling Programs on Success of Quitting Smoking in Patients with Acute Coronary SyndromeCinahlJournal of Evidence-based Care1395پنجم
65953475Evaluation of Temperament–based diet education on Quality of Life in patients with GERDEmbaseJournal of Evidence-based Care1392پنجم به بعد
66953335The effect of aerobic exercise training on work ability of midwives working in health care centersCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1395سوم
67953281Anxiety during Pregnancy and Preeclampsia: A Case-Control StudyCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395چهارم
68953254evaluation of effect of nest postture on the sllp -wake state of prematre infantCinahlevidence based care journal1395چهارم
69953190Development and Psychometric Assessment of Islamic Spiritual Health Scale for Muslim Patients Based On Islam TeachingsISCنشریه پژوهش پرستاری ایران1395چهارم
70953180The Impact of Praying on Stress and Anxiety in Mothers with Premature Neonates Admitted to NICUISIiranian journal of neonatology1395چهارم
71953179the relationship between religion and sexual function in womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
72953042Effect of developmental stimulation on the fine motor development age of toddlers with celiac diseaseCinahlevidence based care journal1394پنجم
73952804Relationship between Self- care Behaviors and Coping Styles in Women with Gestational Diabetesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395چهارم
74952801Quality of Life Evaluation in Iranian Postpartum Women With and Without Striae GravidarumISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1395سوم
75952466Effect of Lung Manual Hyperinflation (MHI) on Oxygenation of Patients Following Abdominal Surgery and T-Tube SupportCinahlEvidence Based Care Journal1395چهارم
76952115Concept Analysis of Spiritual Health Based on Islamic TeachingsISCنشریه پرستاری ایران1394چهارم
77952043Investigating Sexual Function and Affecting Factors in Women with Breast Cancer in IranMedlineasian pacific journal of cancer prevention1395پنجم به بعد
78951727The reliability of the manchester triage system: a meta-analysisMedlineJournal of evidence-based medicine1396دوم
79951583Developing basic educational standards for educational resources for master's degree program in 'nursing neonatal intensive care Report of a Delphi studyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1395مسئول
80951582Developing Basic Educational Standards for Evaluation and Accreditation of Master of Sciences Course in Neonatal Intensive Care Nursing: A Report of a Delphi StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395اول
81951534Professional ethics and patient rights in care and cure: Viewpoint of Hakim FerdowsiSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393دوم
82951165Spiritual Health in Nursing From the Viewpoint of IslamISIIranian Red Crescent Medical Journal1395چهارم
83951133Prediction of Self- care Behaviors of Women with Gestational Diabetes based on Belief of Person in own Ability (Self- Efficacyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395چهارم
84950966Comparison of the effect of web‑based, simulation‑based and conventional training on the accuracy of visual estimation of postpartum hemorrhage volume on midwifery students: A randomized clinical trialindex copernicusjournal of education and health prolotion1395سوم
85950950Psycho - social effects of male infertility in Iranian women: a qualitative studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395پنجم
86950905Road life perspectives and experiences among Iranian truck drivers: A qualitative studyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1395چهارم
87950791The Role Descriptions of Triage Nurse in Emergency Department: A Delphi StudyPMCscientifica1395سوم
88950616Comparison of aloe vera gel and lanolin ointment in the treatment of cracked nipples: a randomized clinical trialscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388چهارم
89950451Effect of Training Based on Teach Back Method on Self-care in Patients with Heart Failurescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394سوم
90950395Relationship between Pre-eclampsia and Restless Legs Syndrome: A Case-control Studyscopusمجــــلـــــه دانـشــــگاه عـــلـــــوم پــزشـــکـــــی مـــازنـــــدران1395چهارم
91950379Cognitive emotional consequences of male infertility in their female partners: a qualitative content analysisPMCElectronic Physician Journal1394پنجم
92950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1394پنجم
93950181THE EFFECT OF OTTAWA DECISION SUPPORT FRAMEWORK TRAINING IN AN INTERACTIVE WORKSHOP WITH AND WITHOUT STANDARDIZED PATIENTS ON CLINICAL DECISIONMAKING OF NURSES IN AN INTENSIVE CARE UNITCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395چهارم
94943215Status of Perceived Social Support and Quality of Life among Hearing-Impaired AdolescentsISIInternational Journal of Pediatrics1394چهارم
95943094Aloevera gel Vs. lanolin ointment in the treatment of nipple sore: a randomized clinical trialسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1388چهارم
96943066The survey of midwives’ knowledge, attitude and practice about professional ethics codes in the maternity of Mashhad educational hospitals in 2014scopusمجله زنان، مامایی و ناتزایی ایران1394سوم
97943033Comparing the Effect of Fun Physical Activity and Routine Physical Activity on Degree of Mobility and Muscle Strength in Elderly Residents in Nursing Homes in MashhadChemical AbstractJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394اول
98942591بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانscopusمجله زنان ومامایی نازایی1393پنجم
99942203Sleep quality and preeclampsia: a case-control studyscopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1394پنجم
100942140Comparison of the effect of two fun and regular physical activities on the rate of activity and interest to perform exercise in older women residential in Mashhad nursing homesscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394اول
101942110Effect of Jogging Program on Midwives’ Physical Fitness: A Randomized, Controlled TrialCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1393سوم
102942106مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتیscopusزنان مامائی و نازایی ایران1393سوم
103942101The effectiveness of station designed sport programs on mental health of midwives: A randomized clinical trialسایر سایت‏های تخصصیدوماهنامه علمی پژوهشی - دانشگاه شاهد1393سوم
104941701The effect of modified aggression replacement training on glycosylated hemoglobin levels in adolescents with insulin-dependent diabetesscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394دوم
105941141Effect of Assertiveness Training on Nurses’ Interpersonal ConflictsscopusJ Mazandaran University of Medical Sciences1394اول
106941036The effect of early parenthood education on concerns of primiparous women in performing maternal rolesscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394سوم
107940955How many repetitions of child care skills are required for health worker students to achieve proficiency? Learning curve patterns in child care skills acquisitionPMCMater Sociomed1394سوم
108940795Awareness and performance of Iranian nurses with regard to health economics: A cross-sectional studyPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394دوم
109940686Effects of Maternal Empowerment Program on the Length of Hospitalization and Readmission Rate of Premature InfantsscopusJ Babol Univ Med Sci1394چهارم
110940616The Comparative Study on Effect of Education by Two Methods Case-Based Learning and Lecture on Nurses, Clinical Decision Making in Intensive Care UnitISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل1394چهارم
111940371Investigating the effects of spiritual self-care training on psychological stress of mothers with preterm infants admitted in neonatal intensive care unitscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393پنجم
112940272Accuracy in estimation of simulated postpartum hemorrhage using artificial blood among midwifery studentsscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394سوم
113940265Effect of mirror therapy on motion range of upper and lower extremities in patients with strokescopusHAYAT1394دوم
114940170The reliability of the Australasian Triage Scale: a meta-analysisPMCWorld Journal of Emergency Medicine1394سوم
115940124The reliability of the Canadian triage and acuity scale: Meta-analysisPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394سوم
116940041Comparison of the effect of rinsing the vascular access site for hemodialysis with Betadine scrub and soap by patient on the frequency and onset of local inflammation and infectionCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
117935575The effects of teaching by using standardized patients on critical care nurses’ clinical decision makingISCIranian Journal of Critical Care Nursing1394چهارم
118935445The Effect of workplace violence prevention program on attitudes of nurses towards the management of violence and aggression in patients and their familiesISCفصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت1393چهارم
119935400The effect of mother empowerment program on mothers’ attachment to their hospitalized premature infantCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394چهارم
120935332The Relationship between Psychological Hardiness and Coping Strategies during PregnancyCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health.1394سوم
121935324Effectiveness of group versus individual yoga exercises on fatigue of patients with multiple sclerosisPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394سوم
122935215The relationship between optimism with prenatal coping strategies.ISCنشریه تخصصی روان پرستاری1394سوم
123935155Comparing the Effect of Traditional, Web based and Simulation Training on Midwifery Students' Clinical Competence in Postpartum Hemorrhage Managementscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394سوم
124935153The Effect of Oral Capsules of Saffron on Anxiety and Fatigue During the First Stage of LaborISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1394پنجم
125935020Learning experience through peer education: a qualitative studyISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394دوم
126934995Evaluation of the Effect of Oral Saffron Capsules on Pain Intensity during the Active Phase of Laborscopusزنان مامایی و نازایی ایران1393پنجم
127934977The effect of virtual reality on pain in primiparity women during episiotomy repair: A randomize clinical trialPMCIranian Journal of Medical Sciences1394چهارم
128934889Comparison of marital satisfaction in fertile and infertile couples and its relationship with sexual problemsscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394چهارم
129934663The Predictors for Maternal Self-efficacy in Early ParenthoodSID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1394سوم
130934640Comparison of the effects of exhilarating and normal physical activities on the balance and fear of falling in the elderly residing in nursing homes of MashhadCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394سوم
131934639Comparison of the effect of fun and regular physical activity on the changes in the incidence of depression and cognitive disorders of elderly women living in nursing homes at Mashhadscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1393چهارم
132934631Postpartum sexual function in women and infant feeding methodsISIJournal of the Pakistan Medical Association1393پنجم به بعد
133934419A comparison of the effect of alcohol and povidone-iodine mixture with alcohol after povidon-iodine in prevention of vascular access inflammation in patients undergoing hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پرستاری داخلی- جراحی1393چهارم
134934410Comparing the Current and Desired Situation of Midwifery Students' Clinical Evaluation from Tutors' and Students' Viewpoints of Mashhad School of Nursing & MidwiferyChemical AbstractACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1393سوم
135934400The Effect of Web-based and Simulation-based Education on Midwifery Students’ Self-Confidence in Postpartum Hemorrhage ManagementISCJ Midwifery Reprod Health1393چهارم
136934393Effect of combination of alcohol and Betadine on the severity of inflammation in the vascular access site in hemodialysis patientsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
137934196Reliability of the Emergency Severity Index: Meta-analysis.PMCSultan Qaboos University medical journal1393سوم
138934164Effect of transcranial direct current stimulation on pain intensity and quality of burn dressingscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1393اول
139934024An investigation of the effect of implementation of evidence-based care package on the gross motor development of the foster care infantsCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
140933847The effectiveness of aerobic training in leisure time on burnout of midwives: A randomized clinical trialscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393چهارم
141933780Comparison of midwifery students’ satisfaction with direct observation of procedural skills and current methods in evaluation of procedural skills in Mashhad Nursing and Midwifery SchoolPMCijnmr1392دوم
142933662Comparison of the effect of fish oil and vitamin E on the duration of Cyclic mastalgiaCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
143933661Effect of self-efficacy-based educational package on maternal's self-confidence of primiparous women for infant carescopusIJOGI1393سوم
144933637Effects of iron supplementation twice a week on attention score and haematologic measures in female high school studentsISISingapore Medical Journal1393سوم
145933606Comparison of the Effect of Fish Oil and Vitamin E on the Severity of Cyclic MastalgiascopusIJOGI1391سوم
146932981A Study of Iranian Nurses’ and Midwives’ Knowledge, Attitudes, and Implementation of Evidence-Based Practice: The Time for Change Has ArrivedISIWorldviews on Evidence-Based Nursing1393دوم
147931412Comparison of the effect of pressure support ventilation and volume assured pressure support ventilation on weaning patients off mechanical ventilation after cardiac surgeryCinahlفصلنامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد1393پنجم
148931370Comparison between the Efficacy of Web-Based, Simulation and Conventional Training on Knowledge and Skills Retention of Midwifery Students in Management of Postpartum Hemorrhagescopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392سوم
149930954Development and Assessment of Computerized Software for Nursing Process: a Step toward Promotion of Nursing Education and Care(Emro (IMEMRIranian Journal of Medical Education1393اول
150930864The Effects of Performance Exercise on Stress in Midwives: A Clinical trialscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393سوم
151930394The Effect of Spiritual Self-Care Training on Feeling of Comfort in Mothers of Hospitalized Preterm InfantsCinahljournal of midwifery & reproductive health1393پنجم
15292861The mensturation health status of high school girls in ZabolSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی دنا-دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب یاسوج، جلد1،شماره 2، سال 13851385چهارم
15392858Survey of mental health status in nursing and midwifery studentsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1382سوم
15492853Relationship between Mental Health and Interest in Field of Study in Nursing and Midwifery StudentsISILife Science Journal1391دوم
155924611The Effect of short-term cardiac rehabilitation program on anxiety and depression in patients after coronary artery bypass surgeryCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
156924590Comparison of Nursing Students’ Professional Behavior to Nurses Employed in Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392پنجم به بعد
157924562Comparing the prevalence and intensity of heartburn in pregnant housewives and workers who referred to health centers in BojnordISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1388چهارم
158924561Assessment of Nurses Professional Roles in Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusفصلنامه حکیم1391سوم
159924560Evaluation of Temperament–based Diet Education on Frequency of the Symptoms in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)ISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی1392پنجم به بعد
160924559Study on the Effect of Colporrhaphy on Women’s Sexual Function and Satisfactionscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1392سوم
161924557Association between clinical competency and patient's satisfaction from nursing careISCنشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی1387سوم
162924556Comparative Study of Factors Associated with Addiction Withdrawal in Clients Referring to Drug-Stop Clinics of Northern khorasan(Iran) in 2007ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1388سوم
163924555Comparison of blood pressure in the supine and semi-Fowler's position during hemodialysisindex copernicusنشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران (نشریه پرستاری ایران)1389دوم
164924554The effect of aromatherapy with orange essential oils on anxiety in patients undergoing hemodialysisindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391دوم
165924553The Effect of Stress Inoculation Program on the Quality of Life of Nurses Working in Psychiatric Wardsindex copernicusنشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)1391اول
166924552The effect of stress inoculation program for nurses in psychiatric ward on their job satisfactionISCفصلنامه مدیریت پرستاری1391دوم
167924550The Effect of Dignity Therapy on Human Dignity in Patients with Chronic Renal Failure Undergoing HemodialysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
168924549The Effect of early ambulation on nausea in patients undergoing AppendectomyISCفصلنامه مراقبت مبتنی بر واهد1392سوم
169924548Identification and assessment of common errors in the admission and transportation process of patients in the Central Emergency Department of Imam Reza Hospital applying the prospective approach of 'Failure Mode and Effects Analysis' (FMEA)Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392اول
170924547The effect of mirror therapy on motor abilities of patients with strokeCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392اول
171924546Effect of ice chips on intensity of thirst and fluid intake in patients undergoing hemodialysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392اول
172924545Ethical themes in nursing driven from ShahnamehISCپژوهش پرستاری1392دوم
173924544Factors influencing job satisfaction among registered nurses:a questionnaire survey in Mashhad, IranISIJournal of Nursing Management1394چهارم
174924543A STANDARDIZED SHIFT HANDOVER PROTOCOL: IMPROVING NURSES’ SAFE PRACTICE IN THE AREA OF MEDICATION AND INTRAVENOUS LINE IN INTENSIVE CARE UNITSISCمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1392سوم
175924542A Standardized Shift Handover Protocol: Improving Nurses’ Safe Practice in Intensive Care Unitsindex copernicusJournal of caring Sciences1392دوم
176923776Survey Of Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction during Postpartum at Primiparous Women Referred to Health Care Centers of Mashhad, IranscopusIJOGI1392سوم
177923702Application of Learning Curve for Indicating Practice Times of Selected Family Planning Skills in Health Worker Traineesscopusزنان مامایی و نازایی ایران1392دوم
17892356The Effect of Dignity Therapy on Hope Level in Patients with Chronic Renal Failure Undergoing HemodialysisscopusLife Science Journal1391سوم
179923546The Relationship between Sleep Duration and Glucose Challenge Test Results in Pregnant Women without Risk Factors of Diabetesscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392چهارم
18092352Effects of twice-weekly iron supplementation on attention distribution during the time in female high school studentsCinahlفصلنامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد1392مسئول
18192350Perinatal factors related to premature neonate’s mortality in the NICU, Ghaem Hospital, MashhadISILife Science Journal1392سوم
18292310Effect of applying ice bag on pain intensity associated with chest tube removal after cardiac surgeryISCفصل نامه افق دانش1391اول
183923099The effect of intravenous Fentanyl on pain and duration of the active phase of first Stage LaborPMCOman Medical Journal1392چهارم
184923096Effect Of Drug And Non –Drug Treatment Methods On Duration of Cervical Edematous During Laborscopusمجله زنان و مامایی نازایی ایران1392چهارم
185923095Educational challenges ahead of nursing from the perspective of faculty members of Mashhad University of Medical SciencesISCJ. Adv Med&Prof1392دوم
18692303Relationship between post operative quality of recovery after 72h and quality of life 3 month after coronary by passISILife Science Journal1392اول
187922808The Effect of Preceptorship Program on Clinical Skills of Undergraduate Nursing Students(Emro (IMEMRمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392سوم
188922580How many Times of Intramuscular Injection and Intravenous Catheter Insertion is Essential for Learning?Developing Standards according to the Learning CurvesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392مسئول
189922292Indication standard times for immunization clinical skill practice based on learning curve flattening of health worker students in 2011- 2012ISILife Science Journal1392مسئول
190922289: The educational standard indication of family planning and population clinical skill training times based on the learning curve flattening of health worker students in 2011- 2012ISILife Science Journal1392مسئول
191922282Comparison of Women's Sexual Function after Natural Childbirth and Cesarean Section in Women Referring To the Healthcare Centers of MashhadISCمجله زنان مامایی ونازایی1391سوم
192921396Quality of Life in Patients with Multiple SclerosisISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1389چهارم
193921099Comparison of the effect of fish oil and vitamin E on duration of Cyclic mastalgiaCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد مشهد1392سوم
19491544فاکتورهای پریناتال مرتبط با مرگ و میر نوزادان نارس در NICU بیمارستان قائم مشهدSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391سوم
19591471Challenges of E-Journal Club: A Case Studyindex copernicusCreative Education1391دوم
19691465NURSING HANDOVER WRITTEN GUIDELINE IMPLEMENTATION: A WAY TO IMPROVE SAFE PERFORMANCE OF NURSES IN INTENSIVE CARE UNITSSID/Iranmedex/MagiranEVIDENCE BASED CARE1391سوم
19791297Nursing's position in health care delivery system in IranISCپژوهش پرستاری1391دوم
19891160The effect of stress inoculation program on nurses’ Perceived stress in psychiatric wardSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391اول
19990927A survey on the quality of patient advocacy by nurses in Mashhad’s educational hospitalsISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390سوم
20090916The effect of teaching Orem self-care model on nursing students communication performance in clinical setting SID/Iranmedex/MagiranModern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty1390سوم
20190825Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010index copernicusIranian Journal of Medical Education1390سوم
20290578Construct Validity and Reliablity of Evaluation Tools for Midwifery Students at the Final Examination in Mashhad School of Nursing and MidwiferyISCIranian Journal of Medical Education1390سوم
20390562A SURVEY ON THE THEORY AND PRACTICE GAP IN MASHHAD NURSING AND MIDWIFERY FACULTYISCJournal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty1390سوم
20490439A review of the validity and reliability of assessment instruments for the final examination for the midwifery students of nursing and midwifery faculty of Mashhadسایر سایت‏های تخصصیJournal of American Science1390سوم
20590022Self-management in Primary Dysmenorrhea: Toward Evidence-based EducationISILife Science Journal1390سوم
20689571Lavender essential oil fragrance therapeutic effect on anxiety of patients undergoing hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389دوم
20789443The effects of peer education on health behaviors in girls with dysmenorrheaسایر سایت‏های تخصصیJournal of American Science1389سوم
20889440Comparing the efficacy of group and individual exercise on fatigue in patients with Multiple SclerosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389سوم
20989405Desired status and the current state of nursing curriculum for clinical educationSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389سوم
21089291Evaluation of Perineal Trauma in Primiparous Women with Routine and Selective Episiotomyscopusمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1389سوم
21188689The Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life of Patient with Multiple Sclerosisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388پنجم
21288675The Influence of Semi-Fowler's Position on Hemodialysis Complicationsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388دوم
21388441مقایسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولین بر درمان شقاق نوک پستان:کارآزمایی بالینیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388چهارم
21487715بررسی ارتباط میزان خوشنودی زناشویی با باورهای ارتباطی زناشویی درپرستاران متاهل شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر مشهدعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387دوم
21587705مقایسه تاثیر بستن زودرس و دیررس بند ناف بر آپگار نوزادسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387سوم
21687432مقایسه تاثیربستن زودرس و دیررس بندناف بر آپگار نوزادindex copernicusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1387سوم
21787430تأثیر طب فشاری بر نقطه 6 طحالی در طول مدت زایمانسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387سوم
21887331تأثیر طب فشاری بر شدت درد زایمانindex copernicusحکیم1387سوم
21987327ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویانindex copernicusفصلنامه پایش1387دوم
22087300نستوهی، تنیدگی و راهکارهای مقابله با تنیدگی در زوجین نابارورسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی 1387سوم
22186701تاثیر بی دردی نخاعی در مراحل مختلف زایمان بیمارستان هفده شهریور 1384سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1386سوم
22286317Multiple Roles and its Relationship with Mental Health of Female Nursesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران 1386سوم
22386028تاثیر برنامه ورزشی منظم گروهی برعزت نفس دانشجویان پرستاریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1386سوم
22485389ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسهسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1385چهارم
22585160A survey of worry domains in student of zabol universities in 2003index copernicusJournal of medical education1385اول
22684052تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی(Emro (IMEMRفصلنامه باروری و زایمان1384چهارم
22784046بررسی میزان فشارخون در افراد باسن بالاتر از 18 سال ساکن شهر مشهدSID/Iranmedex/Magiranفیزیولوژی و فارماکولوژی1384پنجم به بعد
22884021سلامت روانی زنان و همسران آنها در دوران بارداری و پس از زایمان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رامسر(Emro (IMEMRمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1384سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970895ارتباط افسردگی و پرخاشگری با شیوع سندروم روده ی تحریک پذیرNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
2962547اثر شوخی درمانی بر کیفیت درد سالمندان ساکن در خانه های پرستاری: یک کار ازمایی بالینی تصادفیCAG2017 Evidence for Action in an Aging World 46th Annual Scientific and Educational Meeting October 19-21, 2017 Winnipeg, Manitobawinnipegپوستر1396خير
3953434تاثیر شوخی درمانی در ارتقاء سلامت زنان مبتلا به سرطان سینه (مقاله مروری)سومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
4953433تاثیر شوخی درمانی بر شدت درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدسومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
5953089تاثیر شوخی درمانی بر ناتوانی ناشی از درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهددومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتیبابلپوستر1395خير
6951627تببین تجارب زنان در استفاده از درمانهای سنتی درمواجهه با ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
7950723بررسی تاثیر برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر کیفیت زندگی و سواد سلامت زنان با حالت تهوع و استفراغ بارداریاولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395خير
8950709Womens´ Perception and experiences of the challenges in the treatment of male infertility: A Qualitative Studyکنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
9950708Social aspects of male infertility: The perceptions and experiences of Iranian womenکنگره بین المللی تولید مثلتهرانسخنرانی1395خير
10950666ادراک و تجارب زنان از چالشهای موجود در درمان اباروری مردانه: یک مطالعه کیفیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
11950665راهبردهای معنوی – مذهبی زنان در مواجهه با ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیدوازدهمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1394خير
12950189مداخلات غیردارویی موثر بر کرامپ عضلانی بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مرور سیستماتیکاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
13942236ارزیابی وضعیت آگاهی و سواد سلامت زنان دیابتی : مقاله مروریهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
14942231ارتباط استرس با توانایی شغلی درک شده در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 981همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
15942187اثر بخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
16942182تداخل ورزش به عنوان طب مکمل در آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر شدت دیسمنوره اولیههمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
17941827ابزار سنجش سلامت معنوی در پرستاری جامعه ایران اسلامیچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره پرستاری سرطانمشهدسخنرانی1394خير
18941826سلامت معنوی در پرستاری جامعه ایران اسلامیچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره پرستاری سرطانمشهدپوستر1394خير
19940285بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به دو روش یادگیری مبتنی بر مورد و سنتی بر تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژهاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394خير
20940284مقایسه دو رویکرد آموزشی کارگاه تعاملی با و بدون بیمار استاندارد شده بر تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش مراقبت ویژهاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394خير
21940032تبیین پیامدهای روانی – عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیتازه های علمی باروری و ناباروریتهرانپوستر1393خير
22933631بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر کیفیت زندگی مادران نوزادان بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادانپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت وچالشها با محوریت خودمراقبتیساریسخنرانی1393خير
23932360تجربه زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقشهای حرفه ای خودپانزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1393خير
24924610DEVELOPING STANDARDS FOR SKILL PERFORMANCE TIMES IN NURSING CLINICAL EDUCATION PROGRAM ACCORDING TO LEARNING CURVETerends in Medical Educaionکوالا لامپورپوستر1390بله
25924607تسهیل ارزشیابی آموزشی از طریق تدوین استاندارد برای دفعات انجام مهارت های بالینی در آموزش پرستاریهمایش سراسری رویکردهای نوین ارزشیابی آموزشی در علوم پزشکیمشهدسخنرانی1389بله
26924605بررسی تاثیر روزه داری ماه رمضان بر وضعیت ایمنی هومورال بدنهمایش ملی معنویت و سلاماگنابادسخنرانی1391بله
27924604چالشهای قانونی در مراقبت مبتنی بر شواهدهمایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1389بله
28924603آموزش مبتنی بر شواهد از طریق استاندارد سازی دفعات انجام مهارت های بالینی منتخب پرستاری بر اساس منحنی یادگیریهمایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهدمشهدسخنرانی1389بله
29924602بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی پرستاران شافل در بخش روانسمینار سراسری ارتقا کیفیت در خدمات مراقبتیسنندجپوستر1390بله
30924570استانداردسازی دفعات انجام مهارتهای تعویض پانسمان و انفوزیون مایعات وریدی بر اساس منحنی یادگیریهمایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقاء سلامتخوراسگان اصفهانسخنرانی1392بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1277تحقیق کیفی1391تالیف
21290نظام ارزیابی عملکرد تحصیلات تکمیلی دردانشگاه های علوم پزشکی1394تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه