سیدرضا  مظلوم
خلاصه عملکرد سیدرضا  مظلوم
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدرضا مظلوم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدرضا مظلوم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : MazlomR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970376تاثیر محیط بالینی حمایتی در دوره کارآموزی بر صلاحیت بالینی و رضایتمندی دانشجویان پرستاریمجریدر دست اجرابلي
2970132بررسی تاثیر یوگای خنده بر تهوع، استفراغ و بهزیستی ذهنی بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان غیر متاستاتیکمجریدر دست اجرابلي
3961361تاثیر گزارش دهی مدون پرستار به خانواده ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه براضطراب، افسردگی ورضایتمندی آنانمجریدر دست اجرابلي
4961273تاثیر برنامه خودمدیریتی زمان و نوع مصرف داروها بر میزان خودکارآمدی وتبعیت دارویی در بیماران ایسکمیک قلبی بستری در بخش قلبمجریدر دست اجرابلي
5961190مقایسه تاثیر آماده سازی مکانیکی روده با پلی اتیلن گلیکول 6 و 4 بسته همراه با پی گیری تلفنی تلفنی بر کفایت آماده سازی روده ای، ایمنی و پذیرش بیمار تحت کولونوسکوپیمجریدر دست اجرابلي
6961014مقایسه تاثیر دو روش تزریق وریدی و زیر جلدی اریتروپویتین بر سطح هموگلولوبین، هماتوکریت، عوارض و میزان رضایت بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیزمجریدر دست اجرابلي
7960825تاثیر کاربرد مقیاس تریاژ سکته مغزی بر شاخص های زمانی و خطاهای تریاژ در بیماران دارای نقص حسی عصبی مراجعه کننده به بخش اورژانسمجریپایان یافتهبلي
8960754تأثیر شروع زودرس مایع درمانی بر میزان خستگی و تشنگی بیماران تحت پلاسمافرز درمانیمجریدر دست اجرابلي
9960571مقایسه تاثیر آموزش تمرینات تنفسی عمیق و سرفه موثر به دو شیوه آموزش نمایش - بازنمایش و مولتی مدیا (چند رسانه ای ) بر عوارض ریوی بعد از اعمال جراحی الکتیو فوقانی شکممجریپایان یافتهبلي
10950391مقایسه تاثیر ورزشهای آبی و خشکی بر توانایی های زیستی- حرکتی مردان سالمندمجریپایان یافتهبلي
11941424بررسی تاثیر کاربرد گرمای موضعی بر میزان موفقیت و درد موضعی ناشی از برقراری مسیر وریدی در بیماران با اضافه وزنمجریپایان یافتهبلي
12941376طراحی آزمون جامع پایان دوره رشته کارشناسی پرستاری با تکنیک دلفیمجریپایان یافتهبلي
13941271مقایسه اثر دو روش شستشوی مداوم و متناوب بر حفظ باز بودن و عوارض خط شریانی بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
14940636تاثیر بکارگیری ابزار سنجش پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر پیش بینی میزان نیاز به CPR و نیاز به ICU و استقلال و توانایی عملکردی بیماران دچار ترومای سرمجریپایان یافتهبلي
15930340 تاثیر اجرای برنامه اصلاح شده"آموزش جایگزین پرخاشگری" بر خودکارآمدی و میزان هموگلوبین هموگلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت وابسته به انسولینمجریپایان یافتهبلي
16930097تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجریپایان یافتهبلي
17930014بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت جرأت ورزی با مهارت حل مسئله بر تعارضات بین فردی پرستاران در محیط کارمجریپایان یافتهبلي
18922488مقایسه ی تاثیر اجرای فرآیند پرستاری به دو روش کاغذی و الکترونیک بر صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی مشهدمجریپایان یافتهبلي
19922451بررسی ارتباط سرسختی روان شناختی و خوش بینی با راهبردهای تطابق با استرس بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1393مجریپایان یافتهبلي
20920229بررسی تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر اعتماد به نفس و احساس صلاحیت مادری زنان نخست زا در مراقبت از شیرخوارمجریپایان یافتهبلي
21920174 تاثیر تمرینات هوازی بر توانایی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
22911181مفهوم مراقبت: یک مرور یکپارچهمجریپایان یافتهخير
23911160بررسی پایائی سیستم های تریاژ بخش اورژانس به روش فراتحلیلمجریپایان یافتهخير
24911159تحلیل شغلی پرستارتریاژ: روش دلفیمجریپایان یافتهخير
25911143طراحی و ارزیابی سامانه ی رایانه ای فرآیند پرستاریمجریپایان یافتهخير
26911062بررسی تاثیر اصلاح فرایند پذیرش بیمار به روش" تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
27910798مقایسه ابزارهای نقد مطالعات کیفی در ارزیابی قوت مقالات پدیدار شناسی رشته پرستاریمجریپایان یافتهخير
28910625بررسی تأثیر مصرف تراشه یخ بر تشنگی و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت همودیالیز مجریپایان یافتهبلي
29910212مقایسه تاثیر کاربرد محلول های، نرمال سالین، بتادین و کلروهگزیدین برای شستشوی ناحیه پرینه، بر میزان بروز و نوع باکتریوری، در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژهمجریپایان یافتهبلي
30910139بررسی تأثیر آینه درمانی بر توانایی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
31900582بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان پرستاری در خصوص اقتصاد مراقبت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
32900581بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان های منتخب شهر مشهد در رابطه با عملکرد مبتنی برشواهدمجریپایان یافتهخير
33900553بررسی درک پرستاران از ارتباط جو اخلاقی و رفتارهای اخلاقی پرستاران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1391مجریپایان یافتهبلي
34900318تجربه پرستاران از مراقبت برای بیماران با فرهنگها و زبانهای متفاوت مجریپایان یافتهخير
35900254بررسی رضایت شغلی پرستاران و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه تلفیقیمجریپایان یافتهبلي
3689564بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی پرستاران بخش روانمجریپایان یافتهبلي
3789424چالشهای پیش روی پرستاری از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 90مجریپایان یافتهخير
3889359تاثیر کیسه یخ بر درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای پس از عمل جراحی قلبمجریپایان یافتهبلي
39891029تأثیر ارتباط با بیمار قبل از بیهوشی بر درد و بی قراری بیماران بعد از عمل جراحیمجریپایان یافتهبلي
4088490استاندارد سازی دفعات انجام مهارت های بالینی منتخب پرستاری بر اساس منحنی یادگیریمجریپایان یافتهبلي
4188468بررسی میزان ایفای نقش های حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی مشهدمجریپایان یافتهبلي
4287765بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه های آموزش بالینی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 88-1387مجریپایان یافتهبلي
4387387بررسی مقایسه ای تاثیر رایحه درمانی اسانس های اسطوخودوس و پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
4486189بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته بر عوارض ضمن همودیالیزمجریپایان یافتهخير
4582121بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسهمجریپایان یافتهبلي
4682051بررسی تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت قبل از قاعدگی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه آزاد کرمانمجریپایان یافتهخير
4782034مدل سازی ارزشیابی تدریس نظری دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایرانمجریپایان یافتهخير
4882033مدل سازی ابزار ارزشیابی تدریس بالینی دانشگاه های علوم پزشکی ایرانمجریپایان یافتهخير
4982020جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382مجریپایان یافتهخير
5081251تاثیر بستن زودرس و دیررس بند ناف بر سطح هماتوکریت نوزادمجریپایان یافتهخير
5181241تاثیر حجم مایعات وریدی دریافتی بر طول زایمان زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
5280048بررسی حیطه های نگرانی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر مشهد سال 1380مجریپایان یافتهخير
5380043ارتباط تصویر ذهنی از خود با افسردگی در نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیتمجریپایان یافتهخير
54971061تاثیر برنامه تفریح درمانی بر اضطراب درد و ناتوانی بیماران دچار سوختگیهمکارعقد قراردادبلي
55970874تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردارهمکاردر دست اجرابلي
56970693مقایسه اثر پماد کندر و لانولین بر بهبود شقاق و شدت درد نوک پستانهمکاردر دست اجرابلي
57970691مقایسه تاثیر کرم واژینال بذرکتان و استروژن کونژوگه بر درمان آتروفی واژن و رضایتمندی جنسی در زنان یائسههمکاردر دست اجرابلي
58970614تأثیر توزیع مطالب آموزشی به شیوه الکترونیک بر بهای خدمات، قابلیت استفاده و رضایت اطلاعاتی بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونرهمکاردر دست اجرابلي
59970602تأثیر پودر بامیه بر میزان قند خون زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذاییهمکاردر دست اجرابلي
60970596مقایسه تاثیر شیاف رکتال دانه بارهنگ و تخم شوید بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزیهمکاردر دست اجرابلي
61970548تاثیر نرم افزار آموزشی خود مراقبتی بیماران دچار سوختگی دست برکیفیت زندگی این بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
62970515بررسی تاثیر آناناس برآمادگی سرویکس و شروع زایمانهمکاردر دست اجراخير
63970394بررسی تاثیر توام دو رایحه درمانی استنشاقی اسانس گل محمدی و اسطوخودوس بر میزان مصرف داروهای بیهوشی در زمان تعویض پانسمان محل دنور بیماران دچار سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
64970351بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر اساس الگوی باز خورد محور (Teach Back) بر سلامت روانی مادران باردارهمکاردر دست اجراخير
65970323بررسی تاثیر ارزیابی میزان دی اکسید کربن انتهای بازدمی بر خطای تریاژ و شاخص های زمانی مقیاس نمایه وخامت اورژانس در مراجعین با شکایت تنگی نفس مشکوک به نارسایی قلبی در بخش اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
66970294بررسی تأثیر برنامه موسیقی تلفیقی با خاطره گویی خانواده بر سطح هوشیاری و عملکرد شناختی بیماران ترومای مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژههمکاردر دست اجرابلي
67970282تاثیر اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور بر بار مراقبتی مراقبین سالمندان مبتلا به بیماری پارکینسونهمکاردر دست اجرابلي
68970253بررسی فراوانی و شدت اختلال حیطه های عملکرد جنسی درزنان سنین باروری در شهر مشهد سال 1397همکاردر دست اجراخير
69970137بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد گمبل بر ترومای روانی زایمان در زنان نخست باردارهمکاردر دست اجرابلي
70970136مقایسه تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی با مشارکت مادران در قالب گروه¬های کوچک و گروه همسالان، بر رفتارهای بهداشت قاعدگی دانش¬آموزانهمکاردر دست اجرابلي
71961943بررسی تاثیر پمادکتان بر بهبود زخم سزارینهمکاردر دست اجرابلي
72961898بررسی تاثیر شربت گل بنفشه بر گرگرفتگی و کیفیت خواب در زنان یائسههمکاردر دست اجرابلي
73961850بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با ترجیحات باروری در مراکز آموزشی منتخب مشهد سال 1397همکاردر دست اجرابلي
74961805بررسی تاثیر کپسول خوراکی دانه خرفه بر خونریزی و پس درد بعد از زایمان در مادران چندزاهمکاردر دست اجرابلي
75961799مقایسه تأثیر برنامه هنردرمانی با استفاده از نقاشی و موسیقی براضطراب و افسردگی کودکان دچار سوختگی 6-12 سالههمکاردر دست اجرابلي
76961551مقایسه 'روش حداکثر جریان بازدمی در هنگام سرفه' و 'روش اندازه گیری قدرت سرفه با کاغذ' بر موفقیت اکستوباسیون در بیماران داخلی بستری در بخش ویژههمکاردر دست اجرابلي
77961541بررسی تأثیر توهم بصری بازتاب آینه های مختلف بر شدت درد ناشی از ورود سوزن به فیستول شریانی وریدی بیماران تحت درمان همودیالیزهمکاردر دست اجرابلي
78961458رابطه تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران: یک مطالعه متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
79961194بررسی تاثیر رویکرد ملاقات آزاد نسبی با مشارکت تیم درمان بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران و باور و دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژههمکاردر دست اجرابلي
80961121مقایسه تاثیر برگزاری معمول و دیرهنگام کلاس های آمادگی برای زایمان بر ترس و خودکارآمدی زایمان در زنان نخست زاهمکاردر دست اجراخير
81960995ارتباط توانمندی زنان با خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
82960791مقایسه سه روش ثابت سازی لوله تراشه از نظر عوارض و رضایت پرستار در بیماران ضربه به سرهمکارپایان یافتهبلي
83960744بررسی تاثیر کاربرد توام کیسه شن و یخ بر خونریزی، هماتوم و درد موضعی پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI)همکارپایان یافتهبلي
84960605مقایسه پانسمان کرم سیلورسولفادیازین 1 % با پانسمان محلول ترکیبی بتادین10% و اسید استیک 1% در مدیریت زخم سوختگی درجه 2 عمقیهمکارپایان یافتهبلي
85960586تاثیر نقاشی درمانی برشادکامی سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
86960523بررسی اثر تحریک با نور هالوژن بر چرخش جنین با نمایش بریچهمکارپایان یافتهبلي
87960454بررسی تأثیر اجرای برنامه ارتقای شکوفایی بر سلامت اجتماعی سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
88960373بررسی تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی و سخنرانی به پرستاران دراستفاده از ابزار COPT (کنترل و پایش درد) در بیماران با کاهش سطح هوشیاریهمکاردر دست اجراخير
89960369بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در زنان باردار در مراکز بهداشتی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
90960319بررسی تاثیر محلول دهانشویه اسید فولیک بر پیشگیری از استوماتیت در بیماران تحت رادیوتراپی سر و گردنهمکاردر دست اجرابلي
91960177بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی مرتبط با بینایی سالمندان مبتلا به اختلال بیناییهمکارپایان یافتهبلي
92960145تاثیر بازی درمانی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی در سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
93960019مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور (تله هلث) برکیفیت خواب زنان باردارهمکارپایان یافتهبلي
94951610بررسی مقایسه ای تأثیر رایحه اسانس پرتقال با مکمل امگا 3 بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
95951601بررسی اثر بسته آموزشی بر عملکرد جنسی زنان سرد مزاج سنین باروریهمکارپایان یافتهبلي
96951592مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه ایفای نقش و کارگاه آموزشی بر آگاهی و مهارت ماماها در مدیریت قربانیان خشونت خانگی در بارداریهمکارپایان یافتهبلي
97951474مقایسه تاثیر اوریکولوتراپی با تحریک الکتریکی و سیدهای فشاری بر اضطراب قبل از کلپوسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
98951381بررسی تاثیر اسپری نانو ذرات نقره (نیواشا) بر ترمیم زخم سزارینهمکارپایان یافتهبلي
99951022تاثیر آموزش مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری کارکنان فوریت های پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
100950917تاثیر بادرنجبویه بر بروز اندوه بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
101950762طراحی و روانسنجی ابزار سنجش پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری روی در بیماران ترومای سرهمکارپایان یافتهخير
102950760مقایسه حمایت اجتماعی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1396همکارپایان یافتهخير
103941752ﺗﺎﺛیر اجرای برنامه طراحی شده پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری بر عملکرد پرستاران در تشخیص و کنترل درد در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
104941748بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عوارض جلدی موضعی کودکان دارای استومی گوارشیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
105941707بررسی تاثیر هیدروتراپی بر تکامل حرکتی و نمره اسپاسم شیرخواران مبتلا به فلج مغزیهمکاردر دست اجرابلي
106941372ارتقای میزان زایمان واژینال پس از سزارین: یک رویکرد اقدام پژوهیهمکاردر دست اجرابلي
107941358تاثیر شوخی درمانی بر دردهای مزمن و ناتوانی ناشی از آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
108941140تاثیر کپسول گرده خرما بر عملکرد جنسی زنان یائسههمکارپایان یافتهبلي
109940822بررسی مقایسه ای تآثیر زمان ارزیابی دو معیار FOUR و GCS درپیشگویی پیامد بیماران با آسیب مغزی ناشی از تروماهمکارپایان یافتهبلي
110940773بررسی تاثیر آموزش گروهی به ماماها مبتنی بر رواندرمانی مثبت¬گرا بر توانایی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهخير
111940770بررسی شیوع تخمدان پلی کیستیک و فنوتیپهای آن در دختران نوجوان 14-19 ساله شهر مشهد، بر اساس معیار های مختلفهمکارپایان یافتهخير
112940645مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای ‌نقش و سخنرانی ‌با بازخورد بر نگرش و عملکرد دانشجویان مامایی درباره رعایت موازین اخلاقی و قانونی حقوق گیرندگان خدمات سلامتهمکارپایان یافتهبلي
113940642تاثیر ضدعفونی دهان و بینی با کلرهگزیدین بر شاخص های عفونت تنفسی در بیماران انتوبه تحت تهویه مکانیکیهمکارپایان یافتهبلي
114940435بررسی تاثیر طب فشاری بر حجم خونریزی بعد از زایمان واژینالهمکارپایان یافتهخير
115940364تاثیر مراقبت از خود در دوران بارداری مبتنی بر تئوری اورم بر طول مدت بارداری زنان در معرض خطر زایمان زودرسهمکارپایان یافتهخير
116940264تاثیر اجرای نظارت بالینی گروهی بر کیفیت آموزش به بیمار و انگیزه شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
117940234تأثیر حضور قصدمندانه پرستار کل نگر بر میزان افسردگی، اضطراب واسترس بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
118940190مقایسه عملکرد گوارشی بعد از عمل برداشتن معده دربیماران مبتلا به سرطان معده با و بدون سوندبینی-معده ایهمکارپایان یافتهخير
119940096بررسی تاثیر آموزش حمایت عاطفی به پدران بر علائم اختلال استرس حاد در مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهخير
120940060بررسی ارتباط هوش معنوی با خودکارآمدی و عملکرد بالینی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی – درمانی و زایشگاه های بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهخير
121940046 بررسی رابطه بین تاب‌آوری و فرسودگی شغلی اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 94- 93همکارپایان یافتهبلي
122940036مقایسه ژل مهبلی عسل و ژل مهبلی مترونیدازول در درمان واژینوز باکتریال راجعه مقایسه ژل مهبلی عسل و ژل مهبلی مترونیدازول در درمان واژینوز باکتریال راجعههمکارپایان یافتهبلي
123940030تأثیر پروتکل آموزشی ضد اضطراب مبتنی بر مدل خود مراقبتی اورم بر اضطراب مادران باردار و شاخص های دلبستگی مادر و نوزادهمکارپایان یافتهخير
124940016بررسی تاثیر قرار دادن در لانه بر وضعیت های خواب و بیداری نوزاد نارسهمکارپایان یافتهخير
125931760 پیش بینی رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس راهبرد های مقابله ای و منبع کنترل سلامت مادر و جنینهمکارپایان یافتهبلي
126931739تاثیر مد تنفسی تهویه با رهاسازی فشار راه هوایی بر فشار داخل مغزی و هایپوکسمی بیماران دچار صدمات تروماتیک مغزیهمکارپایان یافتهبلي
127931711تاثیر هایپراینفلیشن ریه به روش دستی بر عملکرد ریوی و آتلکتازی در بیماران جراحی شده و تحت حمایت لوله تیهمکارپایان یافتهبلي
128931643تاثیر آموزش همدلی بر عملکرد همدلانه و صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اخذ شرح حال پره ناتال دانشکده پرستاری مامایی مشهد در سال تحصیلی 1393همکارپایان یافتهبلي
129931477بررسی تاثیر فیلم آموزشی بر اضطراب قبل از عمل و وضعیت تنفسی بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی قلب بازهمکارپایان یافتهبلي
130931388مقایسه اثر آموزش توسط همتا و پرستار بر سبک زندگی سالم در رابطین بهداشتهمکارپایان یافتهبلي
131931283بررسی تاثیرآموزش برنامه فرزندپروری مثبت برارتباط مادر وکودک واحساس والد بودن مادران کودکان دچاراختلالات برونی سازی شدههمکارپایان یافتهخير
132931190بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و معنوی با عملکرد و رضایتمندی جنسی زنان در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال 4-1393همکارپایان یافتهبلي
133931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
134931017 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به ماما بر فراوانی انجام اپی زیاتومی انتخابی در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
135930924مقایسه تاثیر بازتوانی ریه در منزل و بیمارستان بر عملکرد ریوی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهبلي
136930837مقایسه تاثیر دو روش آموزشی جیگساو و بازخوردی بر میزان یادگیری مفاهیم پایه درس اصول و فنون و رضایتمندی دانشجویان پرستاری و هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد-1393همکارپایان یافتهبلي
137930778بررسی تاثیر برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و سواد سلامت زنان با حالت تهوع و استفراغ بارداریهمکارپایان یافتهخير
138930559 بررسی تاثیر آموزش به روش بازخوردمحور( teach back) بر خودکارآمدی و خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی همکارپایان یافتهبلي
139930558مقایسه تاثیر مدل تقسیم کار اولیه باروش موردی بر کیفیت مراقبت از بیمارهمکارپایان یافتهبلي
140930524بررسی تاثیر برنامه تحریک تکاملی بر معیار های تکاملی کودکان 3- 1 ساله مبتلا به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
141930514 طراحی و روان سنجی ابزار پاسخگویی اجتماعی در حیطه آموزش در دانشکده پرستاری و ماماییهمکارپایان یافتهبلي
142930477بررسی رابطه بین صلاحیت رهبری مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93همکارپایان یافتهبلي
143930441بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهنمای تغذیه ای اوتاوا بر تهوع واستفراغ وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان با تهوع و استفراغ بارداریهمکارپایان یافتهبلي
144930440تأثیر برنامه آموزشی – مشاوره ای ترک سیگار بر موفقیت و خودکارآمدی ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونریهمکارپایان یافتهبلي
145930395مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به روش بحث در مورد بیمار و دفترچه ثبت مهارتهای کارورزی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهخير
146930155تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر میزان دلبستگی مادر به نوزاد در مادران دلبسته ناایمن نخست باردارهمکارپایان یافتهبلي
147930101بررسی ارتباط بین عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان همکارپایان یافتهخير
148930099تبیین نظری درک زنان ایرانی در فرایند رویارویی با ناباروری همسران خود با رویکرد گراندد تئوری و ارائه راهکارهای مشاوره ایهمکارپایان یافتهبلي
149930052بررسی تاثیر رایحه بهار نارنج بر کیفیت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
150930037بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزشی 'ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد' و 'ژورنال کلاب سنتی' بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه در رابطه با 'نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو'همکارپایان یافتهخير
151922863ارتباط سندرم پای بیقرار با پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهبلي
152922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
153922753مقایسه تأثیر دو روش آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و کارگاه آموزشی بر مهارت بالینی دانشجویان مامایی در ارائه خدمات مشاوره بهداشت جنسی همکارپایان یافتهبلي
154922555بررسی تاثیر اجرای راند مامایی بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی همکارپایان یافتهبلي
155922230توسعه مفهوم سلامت معنوی در پرستاری: طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سلامت معنوی در بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
156922144بررسی تاثیر برنامه تعدیل تغذیه ای بر کیفیت زندگی و یافته های اختصاصی کبدی در کودکان مبتلا به بیماری کبدی مزمنهمکارپایان یافتهبلي
157922086تاثیر برنامه توانمندسازی مادر بر راهبردهای مقابله با استرس و دلبستگی مادر و نوزاد همکارپایان یافتهبلي
158921311بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عملکرد جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به کلینیک یائسگی مرکز آموزشی – درمانی قائم (ع) در سال 1392همکارپایان یافتهخير
159921216تاثیر انجام تمرینات هوازی بر فرسودگی شغلی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهخير
160921006بررسی تاثیر اجرای برنامه پیشگیری از خشونت محل کار بر میزان خشونت علیه پرستاران و ترس آنان در اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
161920889بررسی تاثیر اجرای برنامه توسعه فردی احیای قلبی ریوی بر ابعاد توانایی های مدیریتی و اقدامات مراقبتی صلاحیت بالینی پرستاران تازه کارهمکارپایان یافتهبلي
162920621 تاثیر تمرینات هوازی بر میزان سلامت روان ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی در مانی شهر مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهخير
163920600بررسی میزان نقش پیش بینی کنندگی ابعادخود متمایزسازی بر راهبردهای مقابله با استرس و خودکشی در بیماران با اختلالات خلقی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
164920435بررسی ارتباط استریای حاملگی با کیفیت زندگی عمومی و شاخص کیفیت پوست زنان پس از زایمان همکارپایان یافتهخير
165920160مقایسه‌‌ تأثیر ماساژ سوئدی با لمس‌ بر درد هنگام رگ‌گیری در کودکان دبستانی در بخش اورژانس کودکان بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
166920142 تاثیر دعا بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
167920102کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیون لجستیک برای پیش بینی مرگ و میر نوزادان نارس در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهخير
168920074تبیین تجارب زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقش حرفه ای خود و طراحی یک برنامه توانمند سازیهمکارپایان یافتهبلي
169920055مقایسه مشکلات جنسی در زوجین بارور و نابارورهمکارپایان یافتهخير
170920023مقایسه عملکرد جنسی زنان در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان طرقبه در سال 1392همکارپایان یافتهخير
171911206مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اداره‌ی خونریزی بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
172911184بررسی تاثیر کپسول خوراکی زعفران بر شدت درد و طول فاز فعال مرحله اول زایمانهمکارپایان یافتهبلي
173911158بررسی مقایسه ای تأثیر شستشوی ناحیه دستیابی عروقی در همودیالیز توسط بیمار با بتادین اسکراب و صابون بر بروز التهاب و عفونت آن ناحیههمکارپایان یافتهبلي
174911157بررسی مقایسه ای تاثیر تهویه حمایت فشاری و تهویه حمایت فشاری با حجم مطمئن بر جداسازی از تهویه مکانیکی در بیماران بعد از عمل جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
175911012بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر تنیدگی روانی و کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
176910956مقایسه تاثیر روش سخنرانی با ماجول خودیادگیری بر توانمندی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران قلبیهمکارپایان یافتهخير
177910925بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در بیمارستانهای آموزشی مشهد در رابطه با اخلاق حرفه ای در سال 1391همکارپایان یافتهخير
178910914تاثیر مراقبت به روش مسیر بحرانی بر طول مدت بستری، عوارض پس از جراحی و رضایت از مراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال همکارپایان یافتهبلي
179910847تاثیراجرای بسته مراقبتی مبتنی بر شواهد بر تکامل حرکتی کودکان 1-12ماهه شیرخوارگاه علی اصغر(ع) مشهد همکارپایان یافتهبلي
180910838بررسی تأثیر آموزش تغذیه برحسب مزاج بر علائم بیماری ریفلاکس معده به مری همکارپایان یافتهبلي
181910588مقایسه ی رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری سال اول بالینی با دانشجویان پرستاری سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی مشهد همکارپایان یافتهخير
182910459بررسی چالش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرآیند انجام پایان نامههمکارپایان یافتهخير
183910433بررسی رابطه سلامت معنوی با شدت درد پس از سزارین همکارپایان یافتهخير
184910379تبیین فرایند مدیریت زندگی در رانندگان کامیون مسافت طولانیهمکارپایان یافتهبلي
185910299بررسی ارتباط کیفیت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شماره سه شهر مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهبلي
186910216بررسی تاثیر برنامه کوتاه مدت بر بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
187910091بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی بر بازگشت جریان خون خود بخودیهمکارپایان یافتهبلي
188910088بررسی ارتباط اجتماعی شدن حرفه ای با تصویر حرفه ای در دانشجویان مامایی و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391همکارپایان یافتهبلي
189901127بررسی مقایسه ای اثر روغن ماهی و ویتامین E بر درد دوره ای پستان در زنان سنین 15 تا 49 سالهمکارپایان یافتهبلي
190900858بررسی تأثیر شأن درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
191900856استانداردسازی دفعات انجام مهارت های بالینی بهداشت خانواده فراگیران بهورزی بر اساس منحنی یادگیریهمکارپایان یافتهخير
192900349بررسی عوامل روانی اجتماعی مرتبط با بروز خشونت بر علیه زنان حامله در سطح شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
193900347تاثیر ارزشیابی آنلاین مهارت های تشخیصی بالینی بر یادگیری و رضایتمندی دانشجویان مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهخير
194900218بررسی مقایسه ای عوامل تنش زا، حمایت اجتماعی و سلامت روان پس از زایمان در مادران نخست زا و چند زاهمکارپایان یافتهبلي
195900022طراحی وتعیین تاثیر اجرای نرم افزار آموزش گزارش نویسی پرستاری بر عملکرد دانشجویان مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد همکارپایان یافتهخير
19689828مقایسه تأثیر آموزش به روش خبرنامه و بحث گروهی به مادران بر کیفیت تغذیه کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
19789601تاثیر اجرای سیستم واقعیت مجازی بر درد مرحله اول زایمان درخانم های نخست زاهمکارپایان یافتهخير
19889600تاثیراجرای سیستم واقعیت مجازی بر درد و اضطراب خا نم های نخست زا حین ترمیم اپی زیاتومیهمکارپایان یافتهخير
19989568تاثیر اجرای دستورالعمل مدون تحویل نوبت کاری پرستاری بر عملکرد مراقبتی پرستاران در حوزه ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژههمکارپایان یافتهبلي
20089350بررسی ارتباط میزان حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی در نو جوانان ناشنوا و کم شنوا همکارپایان یافتهبلي
20189168مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ارزشیابی بالینی دانشجویان مامایی از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهخير
20288812تاثیر آموزش الگوی خود مراقبتی اورم به دانشجویان پرستاری بر عملکرد بالینی آنها و رضایت بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
20388793مقایسه رضایتمندی دانشجویان مامایی از روش های نوین و رایج ارزشیابی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
20488620بررسی تاثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنانهمکارپایان یافتهخير
20588186بررسی تاثیرسرعت تزریق زیرجلدی هپارین بر شدت درد و کبودی در بیماران قلبی بستری در بیمارستان قائم (عج) در سال 1389همکارپایان یافتهخير
20688101بررسی روایی وپایایی ابزارهای ارزشیابی امتحان پایان دوره تحصیلی دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری ومامایی مشهدهمکارپایان یافتهخير
20788049بررسی ارتباط نوع زایمان بر الگوی قاعدگی دردناک اولیه در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1388همکارپایان یافتهخير
20888016تأثیر اجرای برنامه پرسپتورشیپ در بر صلاحیت بالینی دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهخير
20987900مقایسة اثر رفتارهای خود مراقبتی توسط همتا و مراقب بهداشتی بر شدت درد قاعدگی دردناک اولیههمکارپایان یافتهبلي
21087880مقایسه عملکرد جنسی زنان، پس از زایمان طبیعی و سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد، سال 88-87همکارپایان یافتهبلي
21187695بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده- محور بر کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس همکارپایان یافتهخير
21287694مقایسه تاثیر ورزش گروهی و انفرادی بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
21387572بررسی رضایت جنسی و خشنودی زناشویی پس از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
21483400بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد و مطالعه اعتیاد به مواد مخدر در مسمومین مراجعه کننده به مرکز سم شناسی پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (آینده نگر و گذشته نگر) سال 1381 لغایت سال 1385همکارپایان یافتهخير
21583300مقایسه تاثیر وسایل داخل رحمی Tcu 380A و Tcu safe 300 بر حجم خونریزی قاعدگیهمکارپایان یافتهخير
21683189بررسی نگرش اجتماعی مددجویان و پزشکان نسبت به مقوله تقاضا و تجویز دارو به روش تزریقی 1382همکارپایان یافتهخير
21783064مقایسه دوره ریکاوری و ترخیص بیماران سرپایی تحت بیهوشی عمومی با پروپوفول و نسدونالهمکارپایان یافتهخير
21882351مقایسه اثر بوریک اسید با کوتریمازول در درمان ولوواژنیت های قارچی ایجاد شده به وسیله گونه های غیر از کاندیدا آلبیکنسهمکارپایان یافتهخير
21982096بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
22082082بررسی علل عدم پذیرش آیودی در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز و خانه های بهداشت خراسانهمکارپایان یافتهخير
22182063مقایسه اندوکرینی و متابولیکی متفورمین و دیان در خانمهای مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهخير
22282056بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر شدت درد زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهخير
22381072بررسی افت تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
22481066برررسی دیدگاه هوشبرها در مورد مدت آموزش تئوری و عملی همکارپایان یافتهخير
22581057بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره خرفه در موش سفید کوچک و بزرگهمکارپایان یافتهخير
22680251بررسی تحلیلی ، توصیفی اختلالات شناختی و روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان قائم از سال 80-82همکارپایان یافتهخير
22780032بررسی آگاهی و نگرش زنان سنین یائسگی در مورد هورمون درمانی جایگزینیهمکارپایان یافتهخير
22879018بررسی تاثیر ماساژ میاندوراه دوران بارداری بر وقوع و درجه برش و پارگی زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بجنورد سال 1379همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973745effect of capnography feedback during CPR on return of spontaneous circulationChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397سوم
2973744The Effect of Lung Rehabilitation at Home and Hospital on the Distance Traveled in 6 Minutes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Diseasescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1397پنجم
3973742Evaluating the Effect of Painting Therapy on Happiness in the ElderlyscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
4973717Comparing the effects of Training Based On Continuous Care Model and Telehealth on quality of sleep in pregnant women.scopusEvidence based Care Journal1397چهارم
5973169Effect of Training Positive Parenting Program on Mother-child Relationship among Mothers of Children with Externalizing DisordersscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
6973100Does self-management education for elderly people with chronic diseases improve their quality of life?علمی پژوهشی ایندکس نشدهMOJ Gerontology & Geriatrics1397چهارم
7973093Comparison between CROP and Rapid Shallow Breathing index as predictors of weaning in predicting the outcome of discontinuation from mechanical ventilation in ICU patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397سوم
8973014The Relationship between Resiliency and Burnout in Iranian Nurses: A Systematic Review and Meta-AnalysisPMCOPEN ACCESS MACEDONIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397پنجم
9972503The Relationship of Spiritual Intelligence and Religious activities with happiness of midwives working in hospitals and health centersCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397سوم
10972500Effectiveness of Nurse’s Intentional Presence as a Holistic Modality on Depression, Anxiety, and Stress of Cardiac Surgery PatientsISIHolistic nursing practice1397سوم
11972341Educational and Managerial Policy Making to Reduce Workplace Violence Against Nurses: An Action Research StudyISCiranian journal of nursing and midwifery research1397چهارم
12972042Effects of Empowering Mothers of Premature Infants on Their Stress Coping StrategiesISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1397چهارم
13971994The effect of fun physical activities on sarcopenia progression among elderly residents in nursing homes: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of caring sciences1397سوم
14971973The Effect of Stress Management Training on Anxiety and Resilience of Emergency Medical StaffISCروان پرستاری1397چهارم
15971928The Relationship between Snoring and Preeclampsia: A Case-Control Studyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Sleep Sciences1396چهارم
16971923The impact of Date Palm Pollen Capsule on Vaginal Lubrication and Dyspareunia In Menopausal WomanCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397پنجم
17971824Evaluation of the Effect of Nest Posture on the Sleep-wake State of Premature InfantsscopusEvidence based Care Journal1395چهارم
18971736Effects of Applying Paper- Based Versus Electronic Nursing Process on Quality of Care among Nursing StudentsISCJournal of Research Development in Nursing & Midwifery1395مسئول
19971735Barriers to the Implementation of Nursing Process From the Viewpoint of Faculty Members, Nursing Managers, Nurses, and Nursing StudentsISCJournal of Holistic Nursing And Midwifery1396چهارم
20971354Comparison of the Effects of Media-based and Face-to-face Cardiac Rehabilitation Training Programs on Self-efficacy in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass GraftingscopusEvidence based Care Journal1397دوم
21971316Impact of Group Clinical Supervision on Patient Education Process: A Comprehensive Assessment of Patients, Staff, and Organization DimensionsscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
22971282The effect of educational package on sexual function in cold temperament women of reproductive agePMCJournal of education and health promotion1397چهارم
23970954The Effect of Spiritual Self-care Training on the Quality of Life of Mothers of Preterm Infants: A Randomized Controlled TriaCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393پنجم
24970867Design of the Structure of a Comprehensive Examination for Bachelor of Nursing: A Delphi StudyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1397مسئول
25970847Effect of Auriculotherapy with Vaccaria Seeds on the Anxiety of Female Colposcopy Candidatscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
26970658Causes of dysfunctional ventilator y weaning response after cardiac sure-greySID/Iranmedex/Magiranپرستاری قلب و عروق1396پنجم
27970422A quasi-experimental study of the effect of teaching Orem’s self-care model on nursing students’ clinical performance and patient satisfactionPMCNURSING OPEN1397سوم
28970172Effect of Self-management Educational Program on Vision-related Quality of Life among Elderly with Visual ImpairmentscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
29964334Relationship between resilience and personality traits in paramedicsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGENCY SERVICES1396دوم
30964079Effect of the “Orem Self Care Model”-based Educational-Supportive Intervention on the Anxiety of Primigravidae.Chemical Abstractافق دانش1396پنجم
31964013Effect of Prayer on Depression among Mothers with Premature Infants in NICUscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396چهارم
32964010Comparison of the use of cooled and conventional gastric nasal catheter in the success of gastric intubationCinahlEvidence based Care Journal1393اول
33963797Comparison of the Impacts of Auriculotherapy with Electrical Stimulation and Vaccaria Seeds on Colposcopy Pain: A Randomized Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1396سوم
34963747Effect of Date Pollen Capsule on Orgasm and Sexual Satisfaction in Postmenopausal Women A Double-Blind Blind Controlled Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396پنجم
35963046High Dose Vitamin D Supplementation Is Associated With a Reduction in Depression Score Among Adolescent Girls: A Nine-Week Follow-Up StudyMedlineJournal of dietary supplements1396دوم
36962503EFFECT LOCAL HEATING ON SEVERITY PAIN CASUDED BY INTERAVENOUS CANNULATION IN PATIENT WITH OVERWEIGHTCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1396اول و مسئول
37962502Comparing the Efficacy of Nursing Care based on ESI Triage and Roy Adaptation Model in Predicting the Need for ICU or Ward Admission among Head Trauma Patientsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
38962044Knowledge and Attitude of Midwifery Students towards Observing the Ethical and Legal Standards of Patients' RightsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396سوم
39962038Effect of local heating on the success rate of venipuncture in the patients with overweight: a randomized clinical trialscopusHAYAT1396مسئول
40961844The Effect of Implementation of a Pain Monitoring Protocol on the Pain Intensity in the Intensive Care Unit Semiconscious PatientsscopusEvidence based Care Journal1396چهارم
41961755Does maternal and fetal health locus of control predict self-care behaviors among women with gestational diabetes?PMCJournal of education and health promotion1396پنجم
42961744Effect of Peer Education on Health Promoting Lifestyle among Volunteer Health Care CommunicatorsISCآموزش پرستاری1396سوم
43961653Investigating the Effect of Humor Therapy on Chronic Pain in the Elderly Living in Nursing Homes in Mashhad, IranscopusEvidence based Care Journal1396مسئول
44961648Does maternal and fetal health locus of control predict self‑care behaviors among women with gestational diabetes?PMCJournal of education and health promotion1396چهارم
45961540Evaluation of the Effects of an Educational Intervention Based on the Ottawa Nutritional Guideline on Health-Related Quality of Life in Pregnant Women with Nausea and VomitingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396چهارم
46961507Effect of Instructional Videos on Postoperative Respiratory Function in Patients Undergoing Off-Pump Open Heart SurgeryCinahlEvidence based Care Journal1395سوم
47961506THE EFFECT OF EDUCATIONAL VIDEOS ON PREOPERATION ANXIETY AMONG PATIENTS BEFORE UNDERGOING OPEN HEART SURGERYWITHOUT PUMPCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395سوم
48961151The relationship of prenatal self-care behaviors with stress, anxiety and depression in women at risk of preterm deliveryscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
49961106Effect of transcranial direct current stimulation on pain anxiety during burn wound careISIBurns1395سوم
50960863Women's perceptions and experiences of the challenges in the process of male infertility treatment: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396پنجم
51960702Comparative Assessment of Time-related GCS and FOUR Scores Evaluation in Predicting Outcome in TBI Patientsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
52960536Application of Orem's theory for promotion of self-care behaviors of pregnant women at risk for preterm delivery: A clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
53960388Comparing the Effect of Continuous versus Intermittent flushing on Maintaining Patency of Arterial Line after Coronary Artery Bypass Graft Surgeryscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
54960324The Effect of Interactive Educational Workshops with or Without Standardized Patients on the Self-Efficacy of Midwifery Students in Sexual Health CounselingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395چهارم
55960285Comparing the Effect of Continuous and Intermittent Irrigation Techniques on Complications of Arterial Catheter and Partial Thromboplastin Time in Patients Following Coronary Artery Bypass Grafting SurgeryCinahlEvidence-based Care Journal1396مسئول
56960272Comparison of the Effects of Three Different Counting Methods on Cardiopulmonary Resuscitation Quality and Rescuer FatigueCinahlEvidence-based Care Journal1396دوم
57954509The Relationship between Coping Strategies During Pregnancy with Perceived Stress Level in Pregnant MothersscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1395سوم
58954506The relationship between personality characteristics and coping with perceived stress in pregnant women referred to health centers in MashhadISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395چهارم
59954469Relationship between personal and medical factors with bacterial vaginosis recurrence in women referred to gynecologic clinics Tamin Ejtemaie, Mashhad, 2015scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395سوم
60954407New treatment for nipple soreness in breastfeeding mothers:A clinical trial studyISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394چهارم
61954403Sexual dysfunction in infertile womenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1392چهارم
62954402Virtual reality and anxiety in primiparous women during episiotomy repairPMCIranian journal of nursing and midwifery research1395چهارم
63954398Relationship between Spiritual Intelligence and Self-efficacy of Clinical Performance in midwives working in maternity and health centers of Mashhad in 2015scopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395سوم
64954279Development of Islamic Spiritual Health Scale (ISHS)ISIJOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION1395چهارم
65954228Determinants of Social Accountability in Iranian Nursing and Midwifery Schools: A Delphi StudyPMCInternational journal of community based nursing and midwifery1396دوم
66954023Evaluation of Temperament–based Diet Intervention on the Symptoms of Gastroesophageal Reflux Diseasescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395چهارم
67954013Impact of nursing care delivery systems; 'case method and primary nursing' on nurse- patient interaction in CCUISCفصلنامه مدیریت پرستاری1394چهارم
68954012Comparative Study on the Effect of 'Primary Nursing' and 'Case Method' on Patients' Quality of Physical CareISCمدیریت ارتقاء سلامت1395پنجم
69954011Evaluation of the effect of nasogastric intubation on gastrointestinal function after gastrectomy in gastric cancer patients.Cinahlفصلنامه پرستاری داخلی - جراحی1395سوم
70953690Evaluation of the Effects of Oronasal Versus Oral Disinfections with Chlorhexidine on Clinical Criteria of Ventilator-associated PneumoniaCinahlEvidence based Care Journal1395سوم
71953672The effect of regular exercise on self-esteem healthcare workersSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی- پژوهشی دانشکده پرستاری مشهد1382دوم
72953664Effects of Motor Development Stimulation on Anthropometric Indices of Infants Aged 1-12 Months in Foster Care HomesCinahlJournal of Evidence-based Care1394چهارم
73953663The Effect of Modified 'Aggression Replacement Training' Program on Self-efficacy of Adolescents with Insulin-dependent DiabetesCinahlJournal of Evidence-based Care1394اول
74953598Effect of Airway Pressure Release Ventilation Mode on Intracranial Pressure and Cerebral Hemodynamic in patients with Traumatic Brain Injuriesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395چهارم
75953487The Impact of Smoking Cessation Training-Counseling Programs on Success of Quitting Smoking in Patients with Acute Coronary SyndromeCinahlJournal of Evidence-based Care1395پنجم
76953475Evaluation of Temperament–based diet education on Quality of Life in patients with GERDEmbaseJournal of Evidence-based Care1392پنجم به بعد
77953335The effect of aerobic exercise training on work ability of midwives working in health care centersCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1395سوم
78953281Anxiety during Pregnancy and Preeclampsia: A Case-Control StudyCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395چهارم
79953254evaluation of effect of nest postture on the sllp -wake state of prematre infantCinahlevidence based care journal1395چهارم
80953190Development and Psychometric Assessment of Islamic Spiritual Health Scale for Muslim Patients Based On Islam TeachingsISCنشریه پژوهش پرستاری ایران1395چهارم
81953180The Impact of Praying on Stress and Anxiety in Mothers with Premature Neonates Admitted to NICUISIiranian journal of neonatology1395چهارم
82953179the relationship between religion and sexual function in womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
83953042Effect of developmental stimulation on the fine motor development age of toddlers with celiac diseaseCinahlevidence based care journal1394پنجم
84952804Relationship between Self- care Behaviors and Coping Styles in Women with Gestational Diabetesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395چهارم
85952801Quality of Life Evaluation in Iranian Postpartum Women With and Without Striae GravidarumISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1395سوم
86952466Effect of Lung Manual Hyperinflation (MHI) on Oxygenation of Patients Following Abdominal Surgery and T-Tube SupportCinahlEvidence Based Care Journal1395چهارم
87952115Concept Analysis of Spiritual Health Based on Islamic TeachingsISCنشریه پرستاری ایران1394چهارم
88952043Investigating Sexual Function and Affecting Factors in Women with Breast Cancer in IranMedlineasian pacific journal of cancer prevention1395پنجم به بعد
89951727The reliability of the manchester triage system: a meta-analysisMedlineJournal of evidence-based medicine1396دوم
90951583Developing basic educational standards for educational resources for master's degree program in 'nursing neonatal intensive care Report of a Delphi studyISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1395مسئول
91951582Developing Basic Educational Standards for Evaluation and Accreditation of Master of Sciences Course in Neonatal Intensive Care Nursing: A Report of a Delphi StudyISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395اول
92951534Professional ethics and patient rights in care and cure: Viewpoint of Hakim FerdowsiSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1393دوم
93951165Spiritual Health in Nursing From the Viewpoint of IslamISIIranian Red Crescent Medical Journal1395چهارم
94951133Prediction of Self- care Behaviors of Women with Gestational Diabetes based on Belief of Person in own Ability (Self- Efficacyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395چهارم
95950966Comparison of the effect of web‑based, simulation‑based and conventional training on the accuracy of visual estimation of postpartum hemorrhage volume on midwifery students: A randomized clinical trialindex copernicusjournal of education and health prolotion1395سوم
96950950Psycho - social effects of male infertility in Iranian women: a qualitative studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395پنجم
97950905Road life perspectives and experiences among Iranian truck drivers: A qualitative studyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1395چهارم
98950791The Role Descriptions of Triage Nurse in Emergency Department: A Delphi StudyPMCscientifica1395سوم
99950616Comparison of aloe vera gel and lanolin ointment in the treatment of cracked nipples: a randomized clinical trialscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388چهارم
100950451Effect of Training Based on Teach Back Method on Self-care in Patients with Heart Failurescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394سوم
101950395Relationship between Pre-eclampsia and Restless Legs Syndrome: A Case-control Studyscopusمجــــلـــــه دانـشــــگاه عـــلـــــوم پــزشـــکـــــی مـــازنـــــدران1395چهارم
102950379Cognitive emotional consequences of male infertility in their female partners: a qualitative content analysisPMCElectronic Physician Journal1394پنجم
103950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1395پنجم
104950181THE EFFECT OF OTTAWA DECISION SUPPORT FRAMEWORK TRAINING IN AN INTERACTIVE WORKSHOP WITH AND WITHOUT STANDARDIZED PATIENTS ON CLINICAL DECISIONMAKING OF NURSES IN AN INTENSIVE CARE UNITCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395چهارم
105943215Status of Perceived Social Support and Quality of Life among Hearing-Impaired AdolescentsISIInternational Journal of Pediatrics1394چهارم
106943094Aloevera gel Vs. lanolin ointment in the treatment of nipple sore: a randomized clinical trialسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1388چهارم
107943066The survey of midwives’ knowledge, attitude and practice about professional ethics codes in the maternity of Mashhad educational hospitals in 2014scopusمجله زنان، مامایی و ناتزایی ایران1394سوم
108943033Comparing the Effect of Fun Physical Activity and Routine Physical Activity on Degree of Mobility and Muscle Strength in Elderly Residents in Nursing Homes in MashhadChemical AbstractJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394اول
109942591بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر تحمل پریشانی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادانscopusمجله زنان ومامایی نازایی1393پنجم
110942203Sleep quality and preeclampsia: a case-control studyscopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1394پنجم
111942140Comparison of the effect of two fun and regular physical activities on the rate of activity and interest to perform exercise in older women residential in Mashhad nursing homesscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394اول
112942110Effect of Jogging Program on Midwives’ Physical Fitness: A Randomized, Controlled TrialCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1393سوم
113942106مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتیscopusزنان مامائی و نازایی ایران1393سوم
114942101The effectiveness of station designed sport programs on mental health of midwives: A randomized clinical trialسایر سایت‏های تخصصیدوماهنامه علمی پژوهشی - دانشگاه شاهد1393سوم
115941701The effect of modified aggression replacement training on glycosylated hemoglobin levels in adolescents with insulin-dependent diabetesscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394دوم
116941141Effect of Assertiveness Training on Nurses’ Interpersonal ConflictsscopusJ Mazandaran University of Medical Sciences1394اول
117941036The effect of early parenthood education on concerns of primiparous women in performing maternal rolesscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394سوم
118940955How many repetitions of child care skills are required for health worker students to achieve proficiency? Learning curve patterns in child care skills acquisitionPMCMater Sociomed1394سوم
119940795Awareness and performance of Iranian nurses with regard to health economics: A cross-sectional studyPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394دوم
120940686Effects of Maternal Empowerment Program on the Length of Hospitalization and Readmission Rate of Premature InfantsscopusJ Babol Univ Med Sci1394چهارم
121940616The Comparative Study on Effect of Education by Two Methods Case-Based Learning and Lecture on Nurses, Clinical Decision Making in Intensive Care UnitISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل1394چهارم
122940371Investigating the effects of spiritual self-care training on psychological stress of mothers with preterm infants admitted in neonatal intensive care unitscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393پنجم
123940272Accuracy in estimation of simulated postpartum hemorrhage using artificial blood among midwifery studentsscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394سوم
124940265Effect of mirror therapy on motion range of upper and lower extremities in patients with strokescopusHAYAT1394دوم
125940170The reliability of the Australasian Triage Scale: a meta-analysisPMCWorld Journal of Emergency Medicine1394سوم
126940124The reliability of the Canadian triage and acuity scale: Meta-analysisPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394سوم
127940041Comparison of the effect of rinsing the vascular access site for hemodialysis with Betadine scrub and soap by patient on the frequency and onset of local inflammation and infectionCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393سوم
128935575The effects of teaching by using standardized patients on critical care nurses’ clinical decision makingISCIranian Journal of Critical Care Nursing1394چهارم
129935445The Effect of workplace violence prevention program on attitudes of nurses towards the management of violence and aggression in patients and their familiesISCفصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت1393چهارم
130935400The effect of mother empowerment program on mothers’ attachment to their hospitalized premature infantCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394چهارم
131935332The Relationship between Psychological Hardiness and Coping Strategies during PregnancyCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health.1394سوم
132935324Effectiveness of group versus individual yoga exercises on fatigue of patients with multiple sclerosisPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394سوم
133935215The relationship between optimism with prenatal coping strategies.ISCنشریه تخصصی روان پرستاری1394سوم
134935155Comparing the Effect of Traditional, Web based and Simulation Training on Midwifery Students' Clinical Competence in Postpartum Hemorrhage Managementscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394سوم
135935153The Effect of Oral Capsules of Saffron on Anxiety and Fatigue During the First Stage of LaborISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1394پنجم
136935020Learning experience through peer education: a qualitative studyISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394دوم
137934995Evaluation of the Effect of Oral Saffron Capsules on Pain Intensity during the Active Phase of Laborscopusزنان مامایی و نازایی ایران1393پنجم
138934977The effect of virtual reality on pain in primiparity women during episiotomy repair: A randomize clinical trialPMCIranian Journal of Medical Sciences1394چهارم
139934889Comparison of marital satisfaction in fertile and infertile couples and its relationship with sexual problemsscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394چهارم
140934663The Predictors for Maternal Self-efficacy in Early ParenthoodSID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1394سوم
141934640Comparison of the effects of exhilarating and normal physical activities on the balance and fear of falling in the elderly residing in nursing homes of MashhadCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394سوم
142934639Comparison of the effect of fun and regular physical activity on the changes in the incidence of depression and cognitive disorders of elderly women living in nursing homes at Mashhadscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1393چهارم
143934631Postpartum sexual function in women and infant feeding methodsISIJournal of the Pakistan Medical Association1393پنجم به بعد
144934419A comparison of the effect of alcohol and povidone-iodine mixture with alcohol after povidon-iodine in prevention of vascular access inflammation in patients undergoing hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پرستاری داخلی- جراحی1393چهارم
145934410Comparing the Current and Desired Situation of Midwifery Students' Clinical Evaluation from Tutors' and Students' Viewpoints of Mashhad School of Nursing & MidwiferyChemical AbstractACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1393سوم
146934400The Effect of Web-based and Simulation-based Education on Midwifery Students’ Self-Confidence in Postpartum Hemorrhage ManagementISCJ Midwifery Reprod Health1393چهارم
147934393Effect of combination of alcohol and Betadine on the severity of inflammation in the vascular access site in hemodialysis patientsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
148934196Reliability of the Emergency Severity Index: Meta-analysis.PMCSultan Qaboos University medical journal1393سوم
149934164Effect of transcranial direct current stimulation on pain intensity and quality of burn dressingscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1393اول
150934024An investigation of the effect of implementation of evidence-based care package on the gross motor development of the foster care infantsCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
151933847The effectiveness of aerobic training in leisure time on burnout of midwives: A randomized clinical trialscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393چهارم
152933780Comparison of midwifery students’ satisfaction with direct observation of procedural skills and current methods in evaluation of procedural skills in Mashhad Nursing and Midwifery SchoolPMCijnmr1392دوم
153933662Comparison of the effect of fish oil and vitamin E on the duration of Cyclic mastalgiaCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
154933661Effect of self-efficacy-based educational package on maternal's self-confidence of primiparous women for infant carescopusIJOGI1393سوم
155933637Effects of iron supplementation twice a week on attention score and haematologic measures in female high school studentsISISingapore Medical Journal1393سوم
156933606Comparison of the Effect of Fish Oil and Vitamin E on the Severity of Cyclic MastalgiascopusIJOGI1391سوم
157932981A Study of Iranian Nurses’ and Midwives’ Knowledge, Attitudes, and Implementation of Evidence-Based Practice: The Time for Change Has ArrivedISIWorldviews on Evidence-Based Nursing1393دوم
158931412Comparison of the effect of pressure support ventilation and volume assured pressure support ventilation on weaning patients off mechanical ventilation after cardiac surgeryCinahlفصلنامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد1393پنجم
159931370Comparison between the Efficacy of Web-Based, Simulation and Conventional Training on Knowledge and Skills Retention of Midwifery Students in Management of Postpartum Hemorrhagescopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392سوم
160930954Development and Assessment of Computerized Software for Nursing Process: a Step toward Promotion of Nursing Education and Care(Emro (IMEMRIranian Journal of Medical Education1393اول
161930864The Effects of Performance Exercise on Stress in Midwives: A Clinical trialscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393سوم
162930394The Effect of Spiritual Self-Care Training on Feeling of Comfort in Mothers of Hospitalized Preterm InfantsCinahljournal of midwifery & reproductive health1393پنجم
16392861The mensturation health status of high school girls in ZabolSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی دنا-دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب یاسوج، جلد1،شماره 2، سال 13851385چهارم
16492858Survey of mental health status in nursing and midwifery studentsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1382سوم
16592853Relationship between Mental Health and Interest in Field of Study in Nursing and Midwifery StudentsISILife Science Journal1391دوم
166924611The Effect of short-term cardiac rehabilitation program on anxiety and depression in patients after coronary artery bypass surgeryCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
167924590Comparison of Nursing Students’ Professional Behavior to Nurses Employed in Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392پنجم به بعد
168924562Comparing the prevalence and intensity of heartburn in pregnant housewives and workers who referred to health centers in BojnordISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1388چهارم
169924561Assessment of Nurses Professional Roles in Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusفصلنامه حکیم1391سوم
170924560Evaluation of Temperament–based Diet Education on Frequency of the Symptoms in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)ISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی1392پنجم به بعد
171924559Study on the Effect of Colporrhaphy on Women’s Sexual Function and Satisfactionscopusمجله زنان مامائی و نازائی ایران1392سوم
172924557Association between clinical competency and patient's satisfaction from nursing careISCنشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی1387سوم
173924556Comparative Study of Factors Associated with Addiction Withdrawal in Clients Referring to Drug-Stop Clinics of Northern khorasan(Iran) in 2007ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1388سوم
174924555Comparison of blood pressure in the supine and semi-Fowler's position during hemodialysisindex copernicusنشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران (نشریه پرستاری ایران)1389دوم
175924554The effect of aromatherapy with orange essential oils on anxiety in patients undergoing hemodialysisindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391دوم
176924553The Effect of Stress Inoculation Program on the Quality of Life of Nurses Working in Psychiatric Wardsindex copernicusنشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)1391اول
177924552The effect of stress inoculation program for nurses in psychiatric ward on their job satisfactionISCفصلنامه مدیریت پرستاری1391دوم
178924550The Effect of Dignity Therapy on Human Dignity in Patients with Chronic Renal Failure Undergoing HemodialysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
179924549The Effect of early ambulation on nausea in patients undergoing AppendectomyISCفصلنامه مراقبت مبتنی بر واهد1392سوم
180924548Identification and assessment of common errors in the admission and transportation process of patients in the Central Emergency Department of Imam Reza Hospital applying the prospective approach of 'Failure Mode and Effects Analysis' (FMEA)Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392اول
181924547The effect of mirror therapy on motor abilities of patients with strokeCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392اول
182924546Effect of ice chips on intensity of thirst and fluid intake in patients undergoing hemodialysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392اول
183924545Ethical themes in nursing driven from ShahnamehISCپژوهش پرستاری1392دوم
184924544Factors influencing job satisfaction among registered nurses:a questionnaire survey in Mashhad, IranISIJournal of Nursing Management1394چهارم
185924543A STANDARDIZED SHIFT HANDOVER PROTOCOL: IMPROVING NURSES’ SAFE PRACTICE IN THE AREA OF MEDICATION AND INTRAVENOUS LINE IN INTENSIVE CARE UNITSISCمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1392سوم
186924542A Standardized Shift Handover Protocol: Improving Nurses’ Safe Practice in Intensive Care Unitsindex copernicusJournal of caring Sciences1392دوم
187923776Survey Of Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction during Postpartum at Primiparous Women Referred to Health Care Centers of Mashhad, IranscopusIJOGI1392سوم
188923702Application of Learning Curve for Indicating Practice Times of Selected Family Planning Skills in Health Worker Traineesscopusزنان مامایی و نازایی ایران1392دوم
18992356The Effect of Dignity Therapy on Hope Level in Patients with Chronic Renal Failure Undergoing HemodialysisscopusLife Science Journal1391سوم
190923546The Relationship between Sleep Duration and Glucose Challenge Test Results in Pregnant Women without Risk Factors of Diabetesscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392چهارم
19192352Effects of twice-weekly iron supplementation on attention distribution during the time in female high school studentsCinahlفصلنامه علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر شواهد1392مسئول
19292350Perinatal factors related to premature neonate’s mortality in the NICU, Ghaem Hospital, MashhadISILife Science Journal1392سوم
19392310Effect of applying ice bag on pain intensity associated with chest tube removal after cardiac surgeryISCفصل نامه افق دانش1391اول
194923099The effect of intravenous Fentanyl on pain and duration of the active phase of first Stage LaborPMCOman Medical Journal1392چهارم
195923096Effect Of Drug And Non –Drug Treatment Methods On Duration of Cervical Edematous During Laborscopusمجله زنان و مامایی نازایی ایران1392چهارم
196923095Educational challenges ahead of nursing from the perspective of faculty members of Mashhad University of Medical SciencesISCJ. Adv Med&Prof1392دوم
19792303Relationship between post operative quality of recovery after 72h and quality of life 3 month after coronary by passISILife Science Journal1392اول
198922808The Effect of Preceptorship Program on Clinical Skills of Undergraduate Nursing Students(Emro (IMEMRمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392سوم
199922580How many Times of Intramuscular Injection and Intravenous Catheter Insertion is Essential for Learning?Developing Standards according to the Learning CurvesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392مسئول
200922292Indication standard times for immunization clinical skill practice based on learning curve flattening of health worker students in 2011- 2012ISILife Science Journal1392مسئول
201922289: The educational standard indication of family planning and population clinical skill training times based on the learning curve flattening of health worker students in 2011- 2012ISILife Science Journal1392مسئول
202922282Comparison of Women's Sexual Function after Natural Childbirth and Cesarean Section in Women Referring To the Healthcare Centers of MashhadISCمجله زنان مامایی ونازایی1391سوم
203921396Quality of Life in Patients with Multiple SclerosisISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1389چهارم
204921099Comparison of the effect of fish oil and vitamin E on duration of Cyclic mastalgiaCinahlمجله مراقبت مبتنی بر شواهد مشهد1392سوم
20591544فاکتورهای پریناتال مرتبط با مرگ و میر نوزادان نارس در NICU بیمارستان قائم مشهدSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391سوم
20691471Challenges of E-Journal Club: A Case Studyindex copernicusCreative Education1391دوم
20791465NURSING HANDOVER WRITTEN GUIDELINE IMPLEMENTATION: A WAY TO IMPROVE SAFE PERFORMANCE OF NURSES IN INTENSIVE CARE UNITSSID/Iranmedex/MagiranEVIDENCE BASED CARE1391سوم
20891297Nursing's position in health care delivery system in IranISCپژوهش پرستاری1391دوم
20991160The effect of stress inoculation program on nurses’ Perceived stress in psychiatric wardSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391اول
21090927A survey on the quality of patient advocacy by nurses in Mashhad’s educational hospitalsISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390سوم
21190916The effect of teaching Orem self-care model on nursing students communication performance in clinical setting SID/Iranmedex/MagiranModern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty1390سوم
21290825Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010index copernicusIranian Journal of Medical Education1390سوم
21390578Construct Validity and Reliablity of Evaluation Tools for Midwifery Students at the Final Examination in Mashhad School of Nursing and MidwiferyISCIranian Journal of Medical Education1390سوم
21490562A SURVEY ON THE THEORY AND PRACTICE GAP IN MASHHAD NURSING AND MIDWIFERY FACULTYISCJournal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty1390سوم
21590439A review of the validity and reliability of assessment instruments for the final examination for the midwifery students of nursing and midwifery faculty of Mashhadسایر سایت‏های تخصصیJournal of American Science1390سوم
21690022Self-management in Primary Dysmenorrhea: Toward Evidence-based EducationISILife Science Journal1390سوم
21789571Lavender essential oil fragrance therapeutic effect on anxiety of patients undergoing hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389دوم
21889443The effects of peer education on health behaviors in girls with dysmenorrheaسایر سایت‏های تخصصیJournal of American Science1389سوم
21989440Comparing the efficacy of group and individual exercise on fatigue in patients with Multiple SclerosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389سوم
22089405Desired status and the current state of nursing curriculum for clinical educationSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389سوم
22189291Evaluation of Perineal Trauma in Primiparous Women with Routine and Selective Episiotomyscopusمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1389سوم
22288689The Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life of Patient with Multiple Sclerosisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388پنجم
22388675The Influence of Semi-Fowler's Position on Hemodialysis Complicationsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388دوم
22488441مقایسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولین بر درمان شقاق نوک پستان:کارآزمایی بالینیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388چهارم
22587715بررسی ارتباط میزان خوشنودی زناشویی با باورهای ارتباطی زناشویی درپرستاران متاهل شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر مشهدعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387دوم
22687705مقایسه تاثیر بستن زودرس و دیررس بند ناف بر آپگار نوزادسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387سوم
22787432مقایسه تاثیربستن زودرس و دیررس بندناف بر آپگار نوزادindex copernicusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1387سوم
22887430تأثیر طب فشاری بر نقطه 6 طحالی در طول مدت زایمانسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387سوم
22987331تأثیر طب فشاری بر شدت درد زایمانindex copernicusحکیم1387سوم
23087327ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویانindex copernicusفصلنامه پایش1387دوم
23187300نستوهی، تنیدگی و راهکارهای مقابله با تنیدگی در زوجین نابارورسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی 1387سوم
23286701تاثیر بی دردی نخاعی در مراحل مختلف زایمان بیمارستان هفده شهریور 1384سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1386سوم
23386317Multiple Roles and its Relationship with Mental Health of Female Nursesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران 1386سوم
23486028تاثیر برنامه ورزشی منظم گروهی برعزت نفس دانشجویان پرستاریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1386سوم
23585389ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسهسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1385چهارم
23685160A survey of worry domains in student of zabol universities in 2003index copernicusJournal of medical education1385اول
23784052تاثیر یک برنامه تمرینی هوازی گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی(Emro (IMEMRفصلنامه باروری و زایمان1384چهارم
23884046بررسی میزان فشارخون در افراد باسن بالاتر از 18 سال ساکن شهر مشهدSID/Iranmedex/Magiranفیزیولوژی و فارماکولوژی1384پنجم به بعد
23984021سلامت روانی زنان و همسران آنها در دوران بارداری و پس از زایمان در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رامسر(Emro (IMEMRمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972753تدوین استاندارد برای دفعات انجام مهارت بالینی پرستاری بر اساس منحنی یادگیریدوازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمشهدپوستر1390بله
2972751ارتقای آموزش مهارتهای بالینی راهی برای ارتقای کیفیت مراقبت پرستاریارتقای حرفه ای پرستاری و مامایی: چالشها و راهکارهاشیرازپوستر1390خير
3970895ارتباط افسردگی و پرخاشگری با شیوع سندروم روده ی تحریک پذیرNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
4962547اثر شوخی درمانی بر کیفیت درد سالمندان ساکن در خانه های پرستاری: یک کار ازمایی بالینی تصادفیCAG2017 Evidence for Action in an Aging World 46th Annual Scientific and Educational Meeting October 19-21, 2017 Winnipeg, Manitobawinnipegپوستر1396خير
5953434تاثیر شوخی درمانی در ارتقاء سلامت زنان مبتلا به سرطان سینه (مقاله مروری)سومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
6953433تاثیر شوخی درمانی بر شدت درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهدسومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
7953089تاثیر شوخی درمانی بر ناتوانی ناشی از درد سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهددومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتیبابلپوستر1395خير
8951627تببین تجارب زنان در استفاده از درمانهای سنتی درمواجهه با ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
9950723بررسی تاثیر برنامه آموزشی در قالب گروه های کوچک بر کیفیت زندگی و سواد سلامت زنان با حالت تهوع و استفراغ بارداریاولین همایش ملی سواد سلامتمشهدسخنرانی1395خير
10950709Womens´ Perception and experiences of the challenges in the treatment of male infertility: A Qualitative Studyکنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
11950708Social aspects of male infertility: The perceptions and experiences of Iranian womenکنگره بین المللی تولید مثلتهرانسخنرانی1395خير
12950666ادراک و تجارب زنان از چالشهای موجود در درمان اباروری مردانه: یک مطالعه کیفیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
13950665راهبردهای معنوی – مذهبی زنان در مواجهه با ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیدوازدهمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1394خير
14950189مداخلات غیردارویی موثر بر کرامپ عضلانی بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مرور سیستماتیکاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
15942236ارزیابی وضعیت آگاهی و سواد سلامت زنان دیابتی : مقاله مروریهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
16942231ارتباط استرس با توانایی شغلی درک شده در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 981همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
17942187اثر بخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدههمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
18942182تداخل ورزش به عنوان طب مکمل در آموزش رفتارهای خود مراقبتی بر شدت دیسمنوره اولیههمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
19941827ابزار سنجش سلامت معنوی در پرستاری جامعه ایران اسلامیچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره پرستاری سرطانمشهدسخنرانی1394خير
20941826سلامت معنوی در پرستاری جامعه ایران اسلامیچهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنگره پرستاری سرطانمشهدپوستر1394خير
21940285بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به دو روش یادگیری مبتنی بر مورد و سنتی بر تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژهاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394خير
22940284مقایسه دو رویکرد آموزشی کارگاه تعاملی با و بدون بیمار استاندارد شده بر تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش مراقبت ویژهاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدپوستر1394خير
23940032تبیین پیامدهای روانی – عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیتازه های علمی باروری و ناباروریتهرانپوستر1393خير
24933631بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر کیفیت زندگی مادران نوزادان بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادانپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت وچالشها با محوریت خودمراقبتیساریسخنرانی1393خير
25932360تجربه زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقشهای حرفه ای خودپانزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1393خير
26924610DEVELOPING STANDARDS FOR SKILL PERFORMANCE TIMES IN NURSING CLINICAL EDUCATION PROGRAM ACCORDING TO LEARNING CURVETerends in Medical Educaionکوالا لامپورپوستر1390بله
27924607تسهیل ارزشیابی آموزشی از طریق تدوین استاندارد برای دفعات انجام مهارت های بالینی در آموزش پرستاریهمایش سراسری رویکردهای نوین ارزشیابی آموزشی در علوم پزشکیمشهدسخنرانی1389بله
28924605بررسی تاثیر روزه داری ماه رمضان بر وضعیت ایمنی هومورال بدنهمایش ملی معنویت و سلاماگنابادسخنرانی1391بله
29924604چالشهای قانونی در مراقبت مبتنی بر شواهدهمایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1389بله
30924603آموزش مبتنی بر شواهد از طریق استاندارد سازی دفعات انجام مهارت های بالینی منتخب پرستاری بر اساس منحنی یادگیریهمایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهدمشهدسخنرانی1389بله
31924602بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی پرستاران شافل در بخش روانسمینار سراسری ارتقا کیفیت در خدمات مراقبتیسنندجپوستر1390بله
32924570استانداردسازی دفعات انجام مهارتهای تعویض پانسمان و انفوزیون مایعات وریدی بر اساس منحنی یادگیریهمایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقاء سلامتخوراسگان اصفهانسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1277تحقیق کیفی1391تالیف
21290نظام ارزیابی عملکرد تحصیلات تکمیلی دردانشگاه های علوم پزشکی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه