سعید  واقعی
خلاصه عملکرد سعید  واقعی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

سعید واقعی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سعید واقعی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : vaghees@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش روان پرستاریکارشناس ارشد 1372دانشکده پرستاری مامایی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مسئولEDOدانشکده پرستاری مامایی مشهدمشهد-دانشکده پرستاری مامایی1385/06/251389/06/25
مدیر گروه بهداشت ورواندانشکده پرستاری مامایی مشهد1386/04/251389/06/25
سرپرست کتابخانهدانشکده پرستاری مامایی مشهد1390/12/251393/12/29
عضو شورای پژوهشیدانشکده پرستاری مشهد1390/12/251392/12/25
عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشکده پرستاری مشهد1391/04/251394/12/29
عضو شورای تحصیلات تکمیلیدانشکده پرستاری مشهد1391/04/251395/12/29
عضو کمیته اولویت بیماری های اعصاب و رواندانشگاه علوم پزشکی مشهد1396/02/04
مدیر گروه بهداشت و رواندانشکده پرستاری مامایی1397/10/19
عضو مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و ماماییدانشگاه علوم پزشکی مشهد1398/02/10
عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ماماییدانشگاه علوم پزشکی مشهد1398/03/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980072تاثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر عزت نفس و اضطراب نوجوان دارای والدین مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یکمجریدر دست اجرابلي
2971319بررسی تاثیر ارسال پیامک مدیریت صحنه بر استرس درک شده و رضایتمندی مراقبین بیماران روانپزشکی تماس گیرنده با اورژانس 115شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
3970029مقاﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ راﯾﺤﻪ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻻوﻧﺪوﻻ و آرامﺳﺎزی ﺑﻨﺴﻮن ﺑﺮ اضطراب بیماران دچار اختلال افسردگی اساسی تحت الکتروشوک درمانیمجریعقد قراردادبلي
4960649تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کار آموزی روانپرستاری بر مهارت همدلی با بیمار و اضطراب دانشجویان پرستاریمجریپایان یافتهبلي
5960633تاثیر ویزیت در منزل بر خودکارامدی بیمار و بار روانی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ترخیص شده از بیمارستان ابن سینا مشهدمجریپایان یافتهبلي
6960388تاثیر آموزش گروهی حل مسئله بر همسر آزاری بیماران مرد دارای اختلال دوقطبی نوع یک بستری در بیمارستان ابن سینا شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
7960124مقایسه تاثیر مدل مراقبت پیگیر و بسته آموزش روانی حمایتی بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی نوع 1مجریپایان یافتهبلي
8950903تاثیر آموزش گروهی مهارت حل مساله بر شدت پرخاشگری بیماران اختلال دوقطبی نوع یکمجریپایان یافتهبلي
9941593تاثیر آموزش تنظیم هیجان به مادران دارای کودک بیش فعال/کمبود توجه، بر سلامت روان مادر و میزان علائم اختلال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهدمجریپایان یافتهبلي
10941540مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر تماس با آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگ و همدلی نسبت به اختلالات روانپزشکی در دانشجویان پرستاریمجریپایان یافتهخير
11940802مقایسه تاثیر آموزش چهره به چهره با آموزش مولتی مدیا بر میزان اضطراب ناشی از الکتروشوک درمانی در بیماران دچار اختلالات خلقیمجریپایان یافتهبلي
12940782تاثیر آموزش مدیریت استرس بر تجربه مراقبت از بیمار خانواده های بیماران اسکیزوفرنیمجریپایان یافتهبلي
13940193تأثیر شأن درمانی برسطح امید و شان انسانی بیماران مبتلا به افسردگی اساسیمجریپایان یافتهخير
14930794بررسی تاثیر فعالیتهای کاردرمانی بر خودکارآمدی و عزت نفس زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستانمجریپایان یافتهبلي
15930748مقایسه تاثیر برنامه گفتمان خانوادگی با آموزش روانی بر استیگما در خانواده بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد مجریپایان یافتهبلي
16930564تاثیر بکارگیری پورت فولیو بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در کارآموزی بخش روان بیمارستان ابن سینا مشهد سال 93مجریپایان یافتهبلي
17930430بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به دو روش کارگاهی و مجازی بر فوبی اجتماعی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهدمجریپایان یافتهبلي
18921035مقایسه تأثیر آموزش مدیریت خشم به روش کارگاهی و بسته آموزشی بر پرخاشگری مددجویان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بیمارستانهای روانپزشکی شهر مشهد مجریپایان یافتهبلي
19920898مقایسه تاثیر آموزش روانی خانواده به روش حضوری و غیرحضوری بر بار روانی و عملکرد خانواده‌ بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن‌سینا مشهدمجریپایان یافتهبلي
20920600بررسی میزان نقش پیش بینی کنندگی ابعادخود متمایزسازی بر راهبردهای مقابله با استرس و خودکشی در بیماران با اختلالات خلقی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهدمجریپایان یافتهبلي
21910595بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بیمارستان ابن سینا مشهدمجریپایان یافتهبلي
22900858بررسی تأثیر شأن درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
23900082مقایسه فراوانی و شدت علایم وسواس فکری- عملی در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
2488383تعیین تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر راهبردهای مقابله ای دانشجویان پرستاری در موقعیت های استرس زای کارآموزیمجریپایان یافتهبلي
2586656بررسی و مقایسه سطح بکارگیری حیطه های مختلف آموزش بالینی بر اساس خودسنجی مدرسین بالینی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
26980154مقایسه تاثیر آموزش مهارت تصمیم گیری اخلاقی و ارتباط بین فردی بر جوکاری اخلاقی پرستارانهمکارعقد قراردادبلي
27971764تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل پندر بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت و کیفیت زندگی در پرستاران بخش روانهمکارعقد قراردادبلي
28971621مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و آرامسازی تنفسی بر علایم حیاتی و اضطراب قبل از الکتروشوک درمانی بیماران افسرده بیمارستان ابن سینا مشهدهمکاردر دست اجرابلي
29971422مقایسه تأثیر حمایت بر اساس مدل آموزش روانی و مدل مراقبت پیگیر بر رضایتمندی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و مراقب اصلی آنها از ارائه خدمات سلامت روانهمکاردر دست اجراخير
30961596تأثیر آموزش مهارت‌های خودآگاهی و همدلی برعزت نفس زنان مطلقههمکارپایان یافتهبلي
31960353تأثیر نرم افزار خودمراقبتی تحت گوشی های هوشمند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
32930440تأثیر برنامه آموزشی – مشاوره ای ترک سیگار بر موفقیت و خودکارآمدی ترک سیگار در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونریهمکارپایان یافتهبلي
33930155تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر میزان دلبستگی مادر به نوزاد در مادران دلبسته ناایمن نخست باردارهمکارپایان یافتهبلي
34922369بررسی تأثیر قصه‌گویی بر خودکارامدی اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان 12-6 سال مبتلا به تالاسمی مشهد (1392)همکارپایان یافتهبلي
35910911بررسی محیط خانه‌ های سالمندان و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنین خانه ‌های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
36910010بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی برمراقبت از خود و روشهای مقابله ای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به واحد دیابت مرکز بهداشتی درمانی شهید قدسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1391همکارپایان یافتهبلي
37901102بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
38901044تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید- پروسید بر رفتارهای مشارکتی والدین در زمینه سلامت روان نوجوانانهمکارپایان یافتهخير
39900552بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی معتادان سم زدایی شده شرکت کننده در جلسات انجمن معتادان گمنام،گروه اجتماع درمان مدار و تحت درمان با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد مشهد سال 1390 همکارپایان یافتهبلي
4089564بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی پرستاران بخش روانهمکارپایان یافتهبلي
4188772بررسی سازگاری دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال تحت شیمی کمکی دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1390همکارپایان یافتهخير
4288749بررسی هوش معنوی و ارتباط آن با صلاحیت بالینی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد در سال1390- 1389همکارپایان یافتهبلي
4388165بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهخير
4487295بررسی ارتباط درک شناختی خودپنداره با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به نارسایی قلب مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا (ع) شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4585391تأثیرآموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیزهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980963Comparing the Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Pre-pregnancy, Pregnancy, and Postpartum Period among Women of reproductive ageCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398مسئول
2974193Effect of Mother's Emotion Regulation Strategies Training on the Symptoms of Children with Attention Deficit/Hyperactivity DisorderISIInternational Journal of Pediatrics1397دوم
3971972The Relationship between Empathy and Stigma towards Psychiatric Disorders among Nursing StudentsISCFuture of Medical Education Journal1397اول
4971930The effect of context- based learning in psychiatric nursing internship on empathy skills with the patient of nursing studentsISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397مسئول
5971260The Effect of Occupational Therapy on Self-Steem of Housewives with Mood Disorders After Discharge from the Hospital: a Clinical Trial StudyISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1397اول
6971221Effect of Psychology Internship on Stigma of Psychiatric Disorders in Nursing StudentsISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1397اول
7970405Comparing the Effects of Contact-Based Education and Acceptance and Commitment-Based Training on Empathy Toward Mental Illnesses Among Nursing StudentsISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1396اول
8970137Comparing the Effects of Continuous Care Model and Psychological Support Training Package on Self-Care in Patients with Bipolar I DisorderscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
9961999The Effect of Psychology Clerkship on Empathy toward Mental Disorders in nursing studentsISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1396اول
10960407Comparing the Effect of Contact-based Education with Acceptance and Commitment Training on Destigmatization Towardsychiatric Disorders in Nursing StudentsPMCIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1396اول
11960259Comparison of the Effect of Face-toFace and Multimedia Education on the Anxiety Caused by Electroconvulsive Therapy in patients with Mood DisordersCinahlEvidence-based Care Journal1396اول
12953963The Effect of Dignity Therapy on Perceived Dignity in Patients With Major Depression DisorderPMCNURSING AND MIDWIFERY STUDIES1395اول
13953628The Effect of Stress Management Training on Positive Experiences of Families Caring for Patients with SchizophreniascopusEvidence based Care Journal1395اول
14953490Effects of Emotion Regulation Training on Attachment Style of Primiparous Pregnant Women with Insecure AttachmentCinahlEvidence based Care Journal1395چهارم
15953487The Impact of Smoking Cessation Training-Counseling Programs on Success of Quitting Smoking in Patients with Acute Coronary SyndromeCinahlJournal of Evidence-based Care1395سوم
16953406Effect of Narration on Excited Self Efficacy in Children 7-12 Years Old with Thalassemia in Mashhadindex copernicusINDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES1394سوم
17953405Effect of Storytelling on Self-Efficacy in Children with Thalassemia: Application of Bandura s Social Cognitive TheoryISCمجله سلامت و مراقبت1394سوم
18953404Survey of social, emotional and academic self efficacy in 7- 12 aged children with major thalassemia in Mashhadسایر سایت‏های تخصصیپرستاری کودکان1394سوم
19953403Effects of Storytelling on Educational Self-efficacy in Children with Thalassemia, Aged 7-12 Years OldCinahlEvidence based Care Journal1394سوم
20952598Effect of Portfolio Applying on Satisfaction and Educational Achievement of Nursing Students in Psychiatry ClerkshipISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395اول
21951339The Effect of Occupational Therapy Activities on Self-Efficacy of Housewives with Mood Disorders after Discharge from the Hospital: Clinical Trialindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1395اول
22950943The Effect of Applying Portfolio on the Level of Learning among Nursing Students in Clerkship of Psychiatry Ward(Emro (IMEMRFuture of Medical Education Journal1394اول
23950942Comparing the effect of In Our Own Voice-family with psychoeducation on stigma in families of schizophrenia patients(Emro (IMEMRNursing Practice Today1394اول
24950371The Effect of Dignity Therapy on Hope in Patients with Major Depression Disorderسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395اول
25950186The Effect of Anger Management Training Using Workshop and Training Package Methods on the Aggression of Patients with AddictionCinahlEvidence-based Care Journal1395اول و مسئول
26942865Effects of Psychoeducation on Stigma in Family Caregivers of Patients with Schizophrenia: A Clinical TrialEmbaseJournal of Evidence-based Care1394اول
27942783the effect of our own voice family on stigma in schizophrenia patients families hospitalized in Ibn sina psychiatric hospital of mashhadISIJ. Appl. Environ. Biol. Sci.1394اول
28941372Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in IranPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394سوم
29934034The effect of communication skills training for nurses on the quality of patient care.Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391چهارم
30932881The frequency of obsessive-compulsive disorder in women before marriage,during pregnancy and postpartum periodsindex copernicusاصول بهداشت روانی1392اول
31932517Elderly’s quality of life and related factors among nursing home residents in MashhadChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392سوم
32931181The effect of critical thinking training on nurses’ job stress in psychiatric wardindex copernicusمجله اصول بهداشت روانی1393اول
33930175Evaluation of Detoxified Addicts’ Life Quality Participating in Narcotics Anonymous, Therapeutic Community and who Refer to Methadone Therapy Clinics in Mashhad, 2012ISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی1392سوم
3492896Effect of intervention based on BASNEF model on life of quality in patients with type 2 diabetesCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392دوم
35924550The Effect of Dignity Therapy on Human Dignity in Patients with Chronic Renal Failure Undergoing HemodialysisCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392اول
3692356The Effect of Dignity Therapy on Hope Level in Patients with Chronic Renal Failure Undergoing HemodialysisscopusLife Science Journal1391اول
37921729The effect of communication skills training on the quality of nursing care of patientsCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1391چهارم
3891625not haveISCفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1389مسئول
3991624not haveindex copernicusفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1390مسئول
4091617The Relationship Between Self-concept and Adherence to Therapeutic Regimens in Patient With Heart FailureISIJournal of cardiovascular Nursing1390سوم
4191160The effect of stress inoculation program on nurses’ Perceived stress in psychiatric wardSID/Iranmedex/MagiranEvidence Based Care1391سوم
4290772The role of Self-concept Mode of Roy’s Adaptation Model on adherence of diet regimen in heart failure patientsindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390سوم
4390644The effect of communication skills education on nursing students’ coping strategies in stressful situations of clinical coursesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهEvidence base care1390مسئول
4490304Relationship between Spiritual Intelligence and Nurses’ Clinical Competency(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390مسئول
4590197The Relationship Between Self-concept and Adherence to Therapeutic Regimens in Patients With Heart FailureISIThe Journal of cardiovascular nursing1390سوم
4689677تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان استرس ادراک شده در دانشجویان رشته پرستاری(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار1389دوم
4787715بررسی ارتباط میزان خوشنودی زناشویی با باورهای ارتباطی زناشویی درپرستاران متاهل شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر مشهدعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387اول و مسئول
4887442تأثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیزindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973974مقایسه برنامه گفتمان خانوادگی با آموزش روانی بر استیگما در خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنینخستین همایش استانی سلامت خانواده، تحکیم خانوادهمشهدپوستر1395خير
2973877بررسی علل کم توجهی پرستاران به استیگمای خانواده بیماران روانی در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا- مشهد سال1393سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستیقوچانسخنرانی1393خير
3973099مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر تماس با آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگ اختلالات روانپزشکی در دانشجویان پرستارینهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
4940093بررسی تاثیر اجتماع درمان مدار بر کیفیت زندگی معتادان شهر مشهدسومین همابش ملی سلامت روان و تندرستیقوچانپوستر1393خير
5924602بررسی تاثیر برنامه ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی پرستاران شافل در بخش روانسمینار سراسری ارتقا کیفیت در خدمات مراقبتیسنندجپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1624روان پرستاری کودک و نوجوان1392تالیف
2311روانپرستاری کودک و نوجوان1392تالیف
31471روان پرستاری(بهداشت روان 2)1395تجدید چاپ
4123روان پرستاری (بهداشت روان 2)1383تالیف
5121روان پرستاری ( بهداشت روان 1)1383تالیف
6120بهداشت روانی برای دانشجویان رشته اتاق عمل1390تالیف
71127فوریت های روان پزشکی1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه