حسین  کریمی مونقی
خلاصه عملکرد حسین  کریمی مونقی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

حسین کریمی مونقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین کریمی مونقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : karimih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش پرستاریدکترا (Ph.D.)1386دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970888بررسی وضعیت شاخص های جذب اعضاء هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و توسعه آنها (ارتقاء آنها)مجریدر دست اجرابلي
2970704طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس مدل ADDIEمجریدر دست اجرابلي
3970658بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رفتار برنامه‌ریزی شده بر فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغلمجریپایان یافتهبلي
4970519طراحی، اجرا و تعیین تاثیر دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی بر اساس سبک یادگیری و مدل انگیزشی روی انگیزش و یادگیریمجریدر دست اجرابلي
5961762بررسی تاثیر الگوی آموزشی طرح- برخورد- بازخورد بر صلاحیت بالینی دستیاران رشته تخصصی رادیولوژیمجریدر دست اجرابلي
6961469مقایسه تاثیر آموزش بر اساس بسته چند رسانه ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردارشهرگنابادمجریدر دست اجرابلي
7961368بررسی رابطه فرسودگی شغلی با عملکرد آموزشی مربیان مرکز آموزش بهورزی استان خراسان (شمالی.جنوبی. رضوی) سال 1397مجریدر دست اجرابلي
8961194بررسی تاثیر رویکرد ملاقات آزاد نسبی با مشارکت تیم درمان بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران و باور و دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژهمجریپایان یافتهبلي
9960910طراحی الگوی آموزشی عینی-تجسمی (تکنولوژی سه بعدی) آناتومی نرمال، شکستگی ها و آنومالی های اوربیت و تعیین تاثیر آن بر یادگیری رزیدنت های چشممجریعقد قراردادبلي
10960860بررسی سبک های یادگیری دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم پزشکی و ارتباط آن با هوش معنوی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
11960653طراحی و اعتباریابی پرسشنامه برای ارزشیابی کارگاه های توانمند سازی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
12960226بررسی سبکهای یادگیری دستیاران گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
13960177بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی مرتبط با بینایی سالمندان مبتلا به اختلال بیناییمجریپایان یافتهبلي
14951546بررسی میزان اگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونیمجریپایان یافتهبلي
15950874واکاوی تجارب دانشجویان پزشکی در مورد برنامه درسی پنهان در دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
16950327تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانوادهمجریپایان یافتهبلي
17950321شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95مجریپایان یافتهخير
18941689طراحی، اعتباریابی و کاربرد پرسشنامه سنجش کفایت ذهنی همودیالیز؛ یک مطالعه ترکیبیمجریپایان یافتهبلي
19941556طراحی برنامه مراقبتی مبتنی بر تجارب زیسته بیماران از بودن در اتاق عملمجریدر دست اجرابلي
20941455تبیین استراتژی های پیشگیری و مدیریت رفتارهای چالش برانگیز در دانشجویان پزشکی: تحقیق مبتنی بر طراحیمجریپایان یافتهخير
21941375تبیین تجارب پرستاران از مراقبت در منزل- ارائه برنامه ارتقاء کیفیتمجریدر دست اجرابلي
22941223تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی پرستاری درارتباط با مشغولیت تحصیلی در آموزش پرستاریمجریدر دست اجرابلي
23940757تبیین فرایند آموزش تحت وب بیماران دیابتی : طراحی مدل آموزشی تحت وبمجریپایان یافتهخير
24940548تبیین فرایند آموزش بالینی در دانشجویان رشته اتاق عمل: طراحی آموزشیمجریپایان یافتهبلي
25940046 بررسی رابطه بین تاب‌آوری و فرسودگی شغلی اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 94- 93مجریپایان یافتهبلي
26931582تبیین فرآیند تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به تالاسمی ماژور: طراحی مدل تجویزیمجریپایان یافتهبلي
27931180بررسی الگوهای ارتباط پزشک - بیمار در درمانگاه های سرپایی بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد سال1393مجریپایان یافتهبلي
28930730بررسی تجارب دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از رفتارهای غیرمؤدبانه دانشگاهی در دوره آموزش پزشکی عمومیمجریپایان یافتهخير
29930703بررسی تاثیر دو روش آموزش استادمحور و مسئله محور(Problem –based Learning ) در بروز خطاهای گزارش نویسی پرستاران در بیمارستانهای تربت حیدریه در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
30930654بررسی تجارب استادان و دانشجویان پزشکی در مورد شیوه ها و انواع ارائه بازخورد درآموزش بالینی در سال تحصیلی94 -93مجریپایان یافتهبلي
31930532بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی پوست در ایران و دانشگاه های منتخب جهانمجریپایان یافتهبلي
32921903بررسی فرایند مدیریت رفتارهای نامحترمانه ی دانشجویان پرستاری توسط استادان: ارائه مدلمجریپایان یافتهخير
33921365طراحی چهارچوبی برای آموزش بالینی در محیط درمانگاهی- سرپایی برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
34920926بررسی میزان آگاهی، آمادگی و نیاز بیماران دیابتی در خصوص استفاده از اینترنت و تلفن همراهمجریپایان یافتهخير
35920686روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعهمجریپایان یافتهخير
36920613طراحی چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکیمجریپایان یافتهبلي
37920546بررسی تجارب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد روند ارتقاء و عملکرد دانشگاه در این خصوصمجریپایان یافتهبلي
38920074تبیین تجارب زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقش حرفه ای خود و طراحی یک برنامه توانمند سازیمجریپایان یافتهبلي
39910664تبیین فرایند مدیریت دانش پرستاری - (مطالعه گراندد تئوری)مجریپایان یافتهبلي
40910609بررسی آمادگی یادگیری خود-راهبر و ارتباط آن باویژگیهای فردی و تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهخير
41910550بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش کارآموزی داروخانه در دانشکده داروسازی مشهد سال 1391مجریپایان یافتهخير
42910544تاثیر پاپ کوییز بر یادگیری دانشجویان علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
43910474روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکیمجریپایان یافتهبلي
44910436بررسی راهکارهای مناسب توانمندسازی آموزشی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
45910379تبیین فرایند مدیریت زندگی در رانندگان کامیون مسافت طولانیمجریپایان یافتهبلي
46910130بررسی تجارب آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در سال 1391مجریپایان یافتهخير
47910104بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کریکولوم) مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی در ایران و برخی کشورهای جهانمجریپایان یافتهخير
48901102بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
49900603تبیین فرآیند تطابق با بیماری در بیماران دیابتی: یک مطالعه تلفیقیمجریپایان یافتهبلي
50900569فرآیند توانمند شدن در بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر:یک مطالعه ترکیبی اکتشافیمجریپایان یافتهبلي
51900555بررسی وضعیت انتشار و کیفیت مقالات پرستاری ایرانی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی در طی سالهای 2000 تا 2010مجریپایان یافتهخير
52900554کیفیت چکیده مقالات فارسی مجلات مصوب پرستاری ایران طی سالهای 1388 و 1389مجریپایان یافتهخير
53900348بررسی وضعیت ارائه چارچوب مطالعه در مقالات منتشر شده در مجلات پرستاری معتبر داخلی و خارجی طی سال 2012مجریپایان یافتهخير
54900316مقایسه کیفیت خلاصه مقالات اصیل ساختار یافته و ساختار نیافته مجلات پرستاری و مجلات پزشکیمجریپایان یافتهخير
5589922ارتباط هوش معنوی با توانمندی تدریس در اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5689429تبیین فرآیند آموزش پرستاری بهداشت جامعه در عرصهمجریپایان یافتهبلي
5789176بررسی مقایسه ای مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و آخر مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهدمجریپایان یافتهخير
5889011بررسی سبک های یاددهی و یادگیری و سازگاری بین آنها در آموزش علوم پایه پزشکی دانشکده پزشکی مشهد 90-1389مجریپایان یافتهخير
5988749بررسی هوش معنوی و ارتباط آن با صلاحیت بالینی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد در سال1390- 1389مجریپایان یافتهبلي
6088525مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
6187765بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه های آموزش بالینی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 88-1387مجریپایان یافتهبلي
6287695بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده- محور بر کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس مجریپایان یافتهخير
6387338بررسی تنوع روش های ارزشیابی و تناسب آن با اهداف آموزشی کارآموزان رشته پزشکی در بیمارستان قائم(عج) مشهد در سال تحصیلی 88-87مجریپایان یافتهبلي
6486672تدوین نظام ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی زندانهای استانمجریپایان یافتهخير
6586568تجربه پرستاران از مرگ بیمارمجریپایان یافتهخير
6684310تجربه یادگیری بالینی دانشجویان پزشکیمجریپایان یافتهخير
6784189بررسی سبک های یاد دهی و یادگیری در آموزش بالینی در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
6883223بررسی مقایسه ای میزان درجه حرارت نازوفارنکس و غشای تمپانیک در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز ب اهایپوترمیمجریپایان یافتهخير
69970938مقایسه نگرش و دانش کارورزان طب اورژانس در مدیریت تندتپشی های شایع قبل و بعد از آموزش به روش مدل محور و سخنرانیهمکارعقد قراردادبلي
70970689بررسی نیاز های آموزشی پرستاران با رویکرد استاندارد بین المللی ایزو 10015 در بیمارستان رازی تربت حیدریه در سال 97همکارپایان یافتهبلي
71970376تاثیر محیط بالینی حمایتی در دوره کارآموزی بر صلاحیت بالینی و رضایتمندی دانشجویان پرستاریهمکاردر دست اجرابلي
72970110مقایسه تاثیر روش یادگیری کوانتومی با روش متداول بر میزان یادگیری، انگیزش یادگیری و یادسپاری دانشجویان کارشناس پرستاری درآموزش درس مراقبت های ویژه (CCU)همکاردر دست اجرابلي
73961683طراحی برنامه آموزشی خودمراقبتی مبتنی بر نیازهای یادگیری و ترجیحات آموزشی زنان مبتلا به سرطان پستان : یک مطالعه توضیحی متوالیهمکاردر دست اجرابلي
74961526بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر کاهش میزان تمایل و آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
75961426بررسی تاثیرطراحی آموزشی با کاربرد مدل ADDIEبر عملکردمراقبین سلامت درزمینه شناسایی و تعداد مراقبت بیماریهای پرفشاری خون ودیابت در جمعیت بالای 30 سال شهر تربت جامهمکارعقد قراردادبلي
76961233بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاههای علوم پزشکی کشورهمکارعقد قراردادخير
77960754تأثیر شروع زودرس مایع درمانی بر میزان خستگی و تشنگی بیماران تحت پلاسمافرز درمانیهمکارپایان یافتهبلي
78960649تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کار آموزی روانپرستاری بر مهارت همدلی با بیمار و اضطراب دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
79960154بررسی نیازهای برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در زمینه طب مکمل و جایگزین در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
80951018بررسی تاثیر آموزش به سه روش سنتی، الکترونیکی و همراه بر میزان یادگیری بخشی از درس مدیریت دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده پرستاری -مامایی در سال93-1392همکارپایان یافتهبلي
81950021بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی طب اورژانس در ایران و دانشگاه های منتخب جهانهمکارعقد قراردادبلي
82941676بررسی میزان ایفای نقش‌های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
83941544مقایسه تاثیر آموزش به روش مبتنی بر تفکر انتقادی و مرسوم بر مهارت بالینی اداره پره اکلامپسی در دانشجویان ماماییهمکارپایان یافتهبلي
84940850بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر سبک یادگیری وارک بر خود مراقبتی مبتلایان به دیابت نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
85940221بررسی تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی (شیوه‌ی رایج) و چند رسانه‌ای بر یادگیری درس روش‌ها و فنون تدریس در مربیان بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94همکارپایان یافتهبلي
86931435بررسی تأثیر تعداد گزینه های سؤال در ویژگیهای روان سنجی آزمون دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان شاغل در مشهد طی سال 1393.همکارپایان یافتهبلي
87930837مقایسه تاثیر دو روش آموزشی جیگساو و بازخوردی بر میزان یادگیری مفاهیم پایه درس اصول و فنون و رضایتمندی دانشجویان پرستاری و هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد-1393همکارپایان یافتهبلي
88930609بررسی نیازهای برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی برای پاسخگویی اجتماعی در دانشکده پزشکی مشهد سال1393همکارپایان یافتهخير
89930572بررسی وضعیت کوریکولوم کارشناسی پیوسته هوشبری و ارائه کوریکولوم جدیدهمکارپایان یافتهخير
90930564تاثیر بکارگیری پورت فولیو بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در کارآموزی بخش روان بیمارستان ابن سینا مشهد سال 93همکارپایان یافتهبلي
91922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
92922126تبیین فرآیند همکاری میان رشته ای پرستاران و پزشکان بالینی و ارائه مدلهمکارپایان یافتهبلي
93921898بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی "کارگاه" و "یادگیری مبتنی بر زمینه" بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با "نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو"همکارپایان یافتهبلي
94921831بررسی وضعیت آمادگی برای تغییر و خودکارآمدی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در زمینه رفتار خود ارزیابی صلاحیت های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهخير
95921534 بررسی تأثیر آموزش به دو روش نمایش و ویدیویی بر ترس از زمین افتادن ساکنین خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
96920898مقایسه تاثیر آموزش روانی خانواده به روش حضوری و غیرحضوری بر بار روانی و عملکرد خانواده‌ بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن‌سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
97920695بررسی تاثیر استفاده از چک لیست در میزان دقت تفسیر الکتروکاردیوگرام توسط کارورزان گروه پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
98920436بررسی میزان آگاهی و نگرش دستیاران نسبت به برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تحصیلی خودهمکارپایان یافتهخير
99910956مقایسه تاثیر روش سخنرانی با ماجول خودیادگیری بر توانمندی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران قلبیهمکارپایان یافتهخير
100910090بررسی تاثیرآموزش به روش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
101910010بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی برمراقبت از خود و روشهای مقابله ای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به واحد دیابت مرکز بهداشتی درمانی شهید قدسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1391همکارپایان یافتهبلي
102901059بررسی تأثیر آموزش با استفاده از شبیه سازها بر عملکردکارورزان پزشکی در مراقبت قلبی و عروقی پیشرفتههمکارپایان یافتهبلي
103900867بررسی تاثیر آموزش به روش چندگانه بر رفتارهای پیشگیری کننده از بروز دیابت نوع 2 پس از زایمان در زنان مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
104900396بررسی مهارت های تفکر انتقادی دستیاران تخصصی گرایش های داخلی و جراحی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-90همکارپایان یافتهبلي
10589914مقایسه تاثیر آموزش‌ در اتاق زایمان شبیه سازی شده با آموزش شفاهی بر مهارت‌ اداره دیستوشی شانه در ماماهاهمکارپایان یافتهخير
10689828مقایسه تأثیر آموزش به روش خبرنامه و بحث گروهی به مادران بر کیفیت تغذیه کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
10789392بررسی تأثیر آموزش حل مسأله ی تعدیل شده با محوریت خانواده بر میزان خودکارآمدی و لغزش مددجویان مراجعه کننده به کلینیک درمان و بازتوانی اعتیاد مهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
10889235تحلیل محتوای کمی مقالات پرستاری مامایی چاپ شده در مجلات علوم پزشکی کشور در سال 88همکارپایان یافتهخير
10989208بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد نحوه آموزش بالینی بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 90 - 1389همکارپایان یافتهخير
11089195بررسی تاثیر "آموزش حل مسأله" بر عملکرد خانواده و خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یکهمکارپایان یافتهبلي
11189076بررسی سطح آگاهی و نگرش اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی مشهد نسبت به مقوله اخلاق زیستیهمکارپایان یافتهخير
11288796بررسی تجارب دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش الکترونیکیهمکارپایان یافتهخير
11388793مقایسه رضایتمندی دانشجویان مامایی از روش های نوین و رایج ارزشیابی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11488599بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری از دیدگاه دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
11588485بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
11688112بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش چهره به چهره و ویدئویی بر نگرش مرتبط با تبعیت از رژیم غذایی و مایعات در بیماران تحت درمان با همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
11788050بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان غیر متاستاتیک یکسال پس از تشخیص ورابطه آن با نوع عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
11887873بررسی تأثیر ارتقاء صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاری بر بهره وری پرستاری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد،1388همکارپایان یافتهخير
11987589تعیین تأثیر آموزش از طریق نمایش فیلم ویدیویی نمایش بر میزان یادگیری مهارتهای عملی دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهخير
12087354بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی دانشجویان دوره عمومی پزشکی در بخشهای مرتبط با طب داخلی،اطفال و پوست در یکی از دو بیمارستان اصلی آموزشی دانشکده پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
12183304بررسی تناسب محتوای آموزشی پزشکی عمومی با نیازهای حرفه ای از دیدگاه پزشکان عمومی با سابقه کار یک یا دو سال ارایه خدمات پزشکی در استان خراسانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973100Does self-management education for elderly people with chronic diseases improve their quality of life?علمی پژوهشی ایندکس نشدهMOJ Gerontology & Geriatrics1397دوم
2973007Improvement of Learning and Professional Competency among Postgraduate Students through Designing and Implementation of Interprofessional Educationscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397دوم
3972544Quantitative content analysis of published nursing-midwifery articles in Iranian medical journalsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1397چهارم
4972483Just Trust Me: The Essential Demand of Operating Room StudentsISCFuture of Medical Education Journal1397مسئول
5972480Hemodialysis Adequacy Sacrificed for Business: A Qualitative StudyscopusNephro-urology monthly1397مسئول
6972478Student-related factors affecting academic engagement: A qualitative study exploring the experiences of Iranian undergraduate nursing students.PMCElectronic Physician1397مسئول
7972477Content creation based learning: scholarship of teaching and learning.CinahlResearch and Development in Medical Education1397اول و مسئول
8972476What Are the Best Strategies for Faculty Development in Medical Schools?ISCFuture of Medical Education Journal1397مسئول
9972475Adapting life to the reality of diabetesISIEastern Mediterranean health journal1397دوم
10972234Pediatric home health care: a missing position in Iranian health care systemCinahlInternational Journal of Caring Sciences1397دوم
11972192The Need Assessment of Medical Students for a Complementary and Alternative Medicine CurriculumISCFuture of Medical Education Journal1397سوم
12971930The effect of context- based learning in psychiatric nursing internship on empathy skills with the patient of nursing studentsISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397سوم
13971412The challenges of clinical education in a baccalaureate surgical technology students in Iran: a qualitative studyPMCElectron Physician1396مسئول
14971369Subjective adequacy of dialysis; a neglected concept in hemodialysis adequacyscopusJournal of Renal Injury Prevention1397مسئول
15971067Exploration of nurses' perception about professionalism in home care nursing in Iran: a qualitative studyPMCElectronic Physician1397مسئول
16971024Medical faculties' view about the importance of Educational rolesPMCAdvances in Medical Education and Practice1397دوم
17970293The impact of problem base learning (PBL) on anesthesiology students' learning in emergency medicine courseSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1396اول
18970172Effect of Self-management Educational Program on Vision-related Quality of Life among Elderly with Visual ImpairmentscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
19964474Psychological Therapies: The Missing Link in Improving Treatment Adherence in Patients with β-thalassemia MajorscopusIranian Journal of Blood and cancer1396مسئول
20964113what is Practice-based learningISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1395مسئول
21963852Exploring Iranian β-Thalassemia major patients’ perception of barriers and facilitators of adherence to treatment: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396مسئول
22963760Kt/V: A Magical Formula for Dialysis Adequacy: A Critical ReviewISCJundishapur Journal of Chronic Disease Care1396مسئول
23963439Pain in β-thalassemia major patients: an important yet neglected issue.PMCThe Korean journal of pain1396مسئول
24963379Perceived challenges by the Iranian baccalaureate surgical technology students in their clinical education: A qualitative studyISIBIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS1396اول
25963127An Overview of Applications of the Behavioral Learning Theory in Nursing Education in Iran: A Narrative Review.index copernicusبیهق1396اول
26963088Intergenerational Learning Program: A Bridge between GenerationsISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
27962772Reducing the Theory-Practice Gap Using Clinical Nurse Scholar ModelSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1396اول
28962661Regular Reminding of the Potential Serious Complications of Poor Adherence to Treatment: A Strategy for Improving Treatment Adherence in Beta-Thalassemia Major PatientsISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
29962185Academic Procrastination and Its Characteristics: A Narrative ReviewISCFuture of Medical Education Journal1396اول
30961976The Effect of Educational Approaches on Knowledge and Attitude of Midwifery Students in Breaking bad News to PatientsISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
31961975Teach Back Method for Patient EducationISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395اول
32961974Jigsaw: A good student-centered method in medical educationISCFuture of Medical Education Journal1395اول
33961973Team Base Learning in Medical Education: A Review of the LiteratureISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396اول
34961854A Comparison of the Effect of Education through Video versus Demonstration on Fear of Falling in Nursing Home Residents of Mashhad, IranPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396چهارم
35961805Faculty-Student Caring Interaction in Nursing Education: An Integrative ReviewPMCJournal of caring sciences1396چهارم
36961768Can nurse teachers manage student incivility by guided democracy? A grounded theory studyISIBMJ open1396مسئول
37961444Exploration of the process of Interprofessional collaboration among nurses and physicians in IranPMCElectronic Physician1396سوم
38961114Developing the concept of caring in nursing educationPMCElectronic Physician1396سوم
39960832A Survey on Effects of Teacher-Centered Teaching and Problem-Based Learning Methods in Incidence of Nursing Documentation Errors.SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور1395مسئول
40960694PhD programs in nursing in Iran and canada: A qualitative studyISIJournal of the Pakistan Medical Association1396اول
41954176Develop proposed strategies to implement integration strategy in nursing curriculum in IranISCراهبردهای آموزش در علوم پزشکی1395مسئول
42953683Examining the Effects of Training According to Learning Styles on Self-care among Patients with Type 2 DiabetesscopusEvidence based Care Journal1395پنجم
43953666The Comporison of the Effects of the Lecture and Self-Learning Module on nurses Teaching-Competency to Cardiac Patient EducationscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1392سوم
44953660Effectiveness of Education and Attitude on Midwifery Students in expression of bad new to patientsISCفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
45953430Experiences of Medical Teachers about Methods, Types, and Barriers of Giving FeedbackISCFuture of Medical Education Journal1395اول و مسئول
46953223An investigation on social accountability of general medicine curriculumPMCElectronic physician1395دوم
47952909Exploring educational needs and design aspects of internet-enabled patient education for persons with diabetes: a qualitative interview studyISIBMJ OPEN1395دوم
48952598Effect of Portfolio Applying on Satisfaction and Educational Achievement of Nursing Students in Psychiatry ClerkshipISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
49952443Evaluation of the effect of self-care education based on Vark learning style on HbA1c and FBS in patients with type II diabetesISCفصلنامه پرستاری داخلی و جراحی1395چهارم
50951110Perceptions on Bioethical Issues among Postgraduate Basic Medical Sciences Students of Mashhad University of Medical Sciences, IranISCjournal of medical education development1395سوم
51951093Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT LiteracyMedlineStudies in Health Technology and Informatics(Nursing Informatics)1395سوم
52950943The Effect of Applying Portfolio on the Level of Learning among Nursing Students in Clerkship of Psychiatry Ward(Emro (IMEMRFuture of Medical Education Journal1394سوم
53950938A Comparison of the Health Workers self Evaluation of training Competency with observation check list of the performance and Evaluation of the rate of clients satisfactionISCفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی زابل1393چهارم
54950937Pop Quiz: a method for teaching and evaluation of studentsISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394دوم
55950935Development and preliminary validation of diabetes adjustment assessment scale (DAAS): a new measure of adjustment with type two diabetesPMCJournal of Caring Sciences1395دوم
56950934Self-learning Module in Medical Education: A Review of the LiteratureISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1395مسئول
57950905Road life perspectives and experiences among Iranian truck drivers: A qualitative studyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1395مسئول
58950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1395چهارم
59943385Interprofessional Education: the Strategy to Improve Health CareSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394مسئول
60943384Patient education among nurses: bringing evidence into clinical applicability in Iran.PMCInvestigación y educación en enfermería1395اول
61943383Strategies for Managing Nursing Students’ Incivility as Experienced by Nursing Educators: a Qualitative StudyPMCjournal of caring sciences1394مسئول
62942951COMPARING THE EFFECT OF TWO EDUCATIONAL METHODS (CONTEXT BASED LEARNING AND LECTURE) ON NURSE’S KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT NURSE’S ROLE IN ORGAN DONATION PROCESSindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1394سوم
63942950Readiness of Diabetics to Use the Internet and Mobile Services: The Case of a Large City in a Middle-income Countryindex copernicusJournal of Community Medicine & Health Education1394دوم
64942949Can Knowledge Management Be Implemented in the Teaching of Medical Sciences?scopusACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1394مسئول
65942948Causes of Incivility in Iranian Nursing Students: A Qualitative StudyPMCInt J Community Based Nurs Midwifery1394مسئول
66942947Schools and theories of educational psychologySID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394اول
67942239Investigating the key factors in designing a communication skills program for medical students: A qualitative studyPMCElectronic Physician1394دوم
68942238Effects of Pop quiz on Test Anxiety in Students of Basic Medical SciencesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Medical Education1394دوم
69942237Midwifery Students’ Self-Directed Learning ReadinessSID/Iranmedex/MagiranJournal of Medical Education Development Center1394مسئول
70941372Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in IranPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394اول و مسئول
71941241Interns’ Change Readiness in Terms of Self-assessment of Clinical Competency in Mashhad University of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در پزشکی1394سوم
72941027CORRELATION BETWEEN NURSES' SELF-ASSESSMENT SCORES WITH THE SCORES OBSERVED IN THE PERFORMANCE OF THEIR TEACHING COMPETENCY IN PATIENT EDUCATIONSID/Iranmedex/MagiranThe Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty1394سوم
73940884Appropriate Strategies to Empower Faculty Members of Medicine in Education: Viewpoints of Faculty Members of Mashhad School of Medicineindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394اول
74940794Leadership and management curriculum planning for Iranian general practitioners.PMCJournal of advances in medical education & professionalism1394دوم
75940399The publication status and general quality of internationally published articles by Iranian nursing scholarISCJournal of Nursing and Midwifery Sciences1394دوم
76940370A journey across an unwelcoming field: A qualitative study exploring the factors influencing nursing students’ clinical educationscopusHealth Science Journal1394اول
77940331A Qualitative Study Exploring the Factors Influencing Nursing Students’ Clinical Education.scopusHealth Science Journal1394اول
78940302A Survey on obstacles and problems of promotion procedure: an Untold story of faculty members.ISCفصل نامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394اول
79940301Readiness of Medical, Nursing and Radiology Students for Interprofessional education at mashhad university of medical sciencesISCفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394مسئول
80940300Nursing curriculum in some developed countries and proposed way of applying it in the Iranian nursing curriculum: A comparative studyISC(Journal of Nursing Education (JNE1394اول
81940299System based education in medical sciences: necessary but forgotten.ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394اول
82940172Truck drivers' experiences and perspectives regarding factors influencing traffic accidents: a qualitative studyISIAmerican Association of Occupational Health Nurses1394اول
83940171A review of the clinical interdisciplinary collaboration among nurses and physiciansISIOpen Journal of Nursing1394سوم
84935409Effects of the nurse-patient communication skill’s training on reducing pain in patientsindex copernicusفصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد1393دوم
85935408Effect of Education Based on Nursing Model of Dynamism and Continuous Improvement in Seeking Assurance and Getting Approve on Nurses’ Knowledge, Attitude and Practice about Their Role in Organ Donation Process.scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393سوم
86935407A Comparative Study of the Curriculum of Master's Degree in Medical Education in Iran and Some Other Countriesindex copernicusگام های توسعه در آموزش پزشکی.1393اول
87935395Experiences of Faculty Members in Relation to the Academic Promotion ProcessISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393اول
88935371The Role and Status of Cognitive Theory in Nursing EducationISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1394اول
89935366Investigating readiness to using Internet and mobile services of diabetic patients of a middle-income countryعلمی پژوهشی ایندکس نشدهpeerj1394دوم
90935279Vaccination learning experience of nursing students: a grounded theory study.ISIJournal of educational evaluation for health professions1394مسئول
91934717Knowledge creation in nursing educationPMCGlobal journal of health science1393مسئول
92934715A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysisPMCGlobal journal of health science1393مسئول
93934707Clinical Interdisciplinary Collaboration Models and Frameworks from Similarities to Differences: A Systematic ReviewPMCGlobal Journal of Health Science1394سوم
94934586Role Modeling: A Precious Heritage in Medical EducationscopusACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1394دوم
95934539Lived Experiences of Iranian Novice Nursing Faculty in Their Professional RolesPMCGlobal Journal of Health Science1394سوم
96934215Medical faculty members’ perspectives on the components of cross-cultural competence in the islamic republic of iran: A qualitative studyISIEastern Mediterranean Health Journal1393سوم
97934102Dealing with Coronary Artery Disease in Early Encountering: A Qualitative StudyPMCInternational Cardiovascular Research Journal1393مسئول
98934101Effect of pop quiz on learning of medical students in neuroanatomy courseISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1393دوم
99934034The effect of communication skills training for nurses on the quality of patient care.Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
100933968Knowledge Management in Medical EducationISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1393اول
101933152Comparing Attitudes of Nursing Students and Students of Islamic Sciences Regarding Organ Donation after Brain Death in Mashhad in 2008SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1393چهارم
102932874Role modeling and Mentor in Nursing EducationSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1393اول
103932702A Qualitative Content Analysis of Knowledge Storage in Nursing Education SystemISIIran Red Crescent Med J1393اول
104932701Teaching methods in community health nursing clerkships: Experiences of health care staff in IranPMCJ Educ Eval Health Prof.1393مسئول
105932215Comparing the Effects of Cooperative Learning to Lecture Trainings on the Motivational Beliefs and Self-Regulating Learning StrategiesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393اول و مسئول
106932210Struggling Towards Diagnosis: Experiences of Iranian DiabetesISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393اول
107932209Reflective learning, new approach in nursing educationISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1392اول
108932208Evaluation of training competency of health care workers in training clients and patientsISCآموزش پرستاری1393چهارم
109932207Psychosocial Complications of Coronary Artery DiseaseISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393اول
110932206The Concurrent Validity of Using Simulated Patient and Real Patient in Communication Skills Assessment of Medical StudentsISCگام های توسعه در آموزش پزشکی (SDME)1393اول
111931072Cross-Cultural Competence, an Unknown Necessity in Medical Sciences Education a Review Articleindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393سوم
112930146Comparison of the Effect of Mathernal Education via Newsletter and Group Discussion on the Nutritional Quality of PreschoolersCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
113930143Management of Challenging Behavior (Incivility) among Medical StudentsISCFMEJ1392اول
114930138Medical Faculty Members’ Spiritual Intelligence/Quotient (SQ): A Descriptive Cross-sectional Study in Iranindex copernicusRes Dev Med Educ1392مسئول
115930133The Efficacy of Optimism: Benefit Finding in the Treatment of Diabetes in Iranian Patientsسایر سایت‏های تخصصیISRN Nursing1392اول
11692542The Nessesity and Quality of Management Education in MD Program in Iran: A Qualitative StudyISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391دوم
11792537The Nursing Students Perception of the Community Health Nursing Training: A Grounded Theory Study.ISILife Science Journal1391مسئول
118925017Facilitators and barriers of adaptation to diabetes: experiences of Iranian patientsPMCJournal of Diabetes & Metabolic Disorders1392اول
119923690NURSES' EXPERIENCE OF DEALING WITH DYING PATIENTSISCمجلخ دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1392اول
120923689The process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theoryPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392مسئول
121923222Problems in patients with coronary artery disease: A review articleISCنشریه پرستاری قلب و عروق1391اول
122923098Is Spiritual Intelligence an Approach for Promotion of Professionalism in Medical Faculty Members?ISCطب و تزکیه1392مسئول
123923097An investigation of The Effect of E-learning Education Method on Dietary Regimen in Type 2 Diabetic PatientsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد (Journal of Evidence Based Care)1392سوم
124923095Educational challenges ahead of nursing from the perspective of faculty members of Mashhad University of Medical SciencesISCJ. Adv Med&Prof1392سوم
125923094Comparison of Video-Based Instruction and Instructor Demonstration on Learning of Practical Skills in Nursing Studentsindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392سوم
126922215Using WebQuest in Medical EducationISCIranian Journal of Medical Education1392اول
127922096Do the New Methods of Teaching in Medical Education have Adequate Efficacy? A Systematic Review. .ISCSDME (stride in Development of Medical Education)1392اول
128921731The Effect of Problem-solving Education on Self-Management and HbA1C in Adolescents with Type 1 Diabetesindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار1390چهارم
129921729The effect of communication skills training on the quality of nursing care of patientsCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
130921487Comparative Study of Tympanic and Oral Temperatures in Patients with Burnsindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)1379اول
131921486Data Analysis in Qualitative StudiesSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1382دوم
132921485The effectiveness of video- based education on gaining practical learning skills in comparison with demonstrating method’s effectiveness among university studentsISCJournal of Medical Education1381اول
133921483The effect of video based instruction versus demonstration on learning of clinical skillsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان1382اول
134921480Qualitative Research Parallel to Quantitative ResearchSID/Iranmedex/Magiranمدیریت سلامت1383اول
135921403managers’ attitude and managerial performance in health care centers of MashhadISCمجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی1388دوم
136921402Opinions of physicians about the content relevance of M.D curriculum and their professional needsISCJournal of Medical Education1388سوم
137921401). Learning Style in Theoretical Courses: Nursing Students’ Perceptions and ExperiencesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1388اول
138921400Teaching Style in Clinical Nursing Education: A Qualitative ApproachISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار1387اول
139921399Effects of Changing Answers in Multiple Choice Examinations on Student’s ScoresISCمجله افق توسعه آموزش در علوم پزشکی1388اول
140921396Quality of Life in Patients with Multiple SclerosisISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1389مسئول
141921389Can Spiritual Intelligence affect Professionalism in Medical Faculty Members?ISCEdu R Med S1392اول
14291723Challenges of Community Health Nursing Education in IranISCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1391اول
14391698Effect of a Family-Centered Problem Solving Education Method on Self-esteem in Drug-usersISCHakim Research Journal1390
14491628Critical Thinking Dispositions among Medical Students in Two stages: Basic Medical Sciences and Pre-Internshipindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391مسئول
14591624not haveindex copernicusفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1390اول
14691459Medical Faculty Members’ Teaching Competencies and Factors Affecting ItSID/Iranmedex/Magiranfuture of Medical Educaion Journal1391دوم
14791432The Relationship between Spiritual Intelligence / Quotient (SQ) and Teaching Competency in Medical Faculty Members SID/Iranmedex/Magiran آموزش در علوم پزشکی 1391اول
14891038The Effect of Family-Centered Problem Solving Teaching Method upon the Self Esteem in Drug-Dependent ClientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391پنجم
14990825Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010index copernicusIranian Journal of Medical Education1390پنجم
15090716The Effects of Improvement in Nursing Managers’ Professional Competencies the Performance-based on Nurses’ Productivityindex copernicusDaneshvar Medicine1390سوم
15190678Lived Clinical Learning Experiences of Medical Students: A Qualitative Approachindex copernicusIranian Journal of Medical Education1390مسئول
15290425A Comparison of Face to Face and Video-based Education on Attitude Related to Diet and Fluids Adherence in Hemodialysis Patientsindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390سوم
15390375“Returon on Investment” Model for Educational Planningعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390دوم
15490304Relationship between Spiritual Intelligence and Nurses’ Clinical Competency(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390اول
15589566The Role of Occupational Lows in Increase of Nursing Care Quality (New viewpoint on present status and new approaches)SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389مسئول
15689405Desired status and the current state of nursing curriculum for clinical educationSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389مسئول
15788689The Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life of Patient with Multiple Sclerosisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
15887314بررسی مقایسه ای میزان درجه حرارت نازوفارنکس و غشای تمپانیک دربیماران تحت عمل جراحی قلب باز با هایپوترمیindex copernicusافق دانش1387مسئول
15987202Teaching style in clinical nursing education: A qualitative study of iranian nursing teachers experiencesPMCNurse Education in Practice1387

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973862نقش و جایگاه مشارکت اجتماعی در توسعه و سلامت اجتماعی و تحقق جامعه سالمنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
2972160Assessment of medical residents professional competency in Mashhad University of Medical ScienceAMEE 2018: World Summit on CBMEBaselپوستر1397بله
3971621What may be learned from clinical teachers? Experiences of Iranian medical students4th International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsHelsinkiپوستر1396خير
4971070کاربرد انتروپولوژی در مراقبت در منزلکنگره انسان شناسی زیستیمشهدپوستر1397خير
5971069Barriers to timely nursing care of acute infections in home care model: a qualitative studyدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
6970462آمادگی برای تغییردانشجویان پزشکی در زمینه خودارزیابی صلاحیتهای بالینی8th International Research Conference on Education, Language and Literatureتفلیسپوستر1397خير
7970434A survey on the status of factors related to knowledge sharing among high school vice deans in Mashhad, Iran.IRCEELT 2018 - 8th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT 2018)Tbilisiپوستر1397بله
8970433The Impact of Education Based On BASNEF Model in Abuse toward Elders in the FamilyIRCEELT 2018 - 8th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT 2018)Tbilisiسخنرانی1397بله
9970295ارتباط پرستار-بیمار در مراقبت درمنزل- مرور سیستاتیکپنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره آموزش بیمارو خودمراقبتیتهرانپوستر1396خير
10970292بررسی هزینه اثربخشی مراقبت درمنزل به عنوان رویکرد نوین سیستمهای سلامت در مقایسه با مراقبت در بیمارستاناولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
11964034What are the educational roles of a medical faculty member?12th International Medical Education Conference (IMEC 2017)Kualalumpurپوستر1396خير
12962094Can nurse teachers manage student incivility by guided democracy?4th International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsHelsinkiسخنرانی1396بله
13954141Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT Literacy13th International Congress in Nursing InformaticsGenevaپوستر1395خير
14943431نقش برنامه ریزی آموزشی در آموزش بالینیResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394خير
15942648مراقبتهای تسکینی انکولوژی در مراقبتهای پرستاری در منزل – یک مطالعه مروریچهاردهمین کنگره سراسری مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایرانمشهدسخنرانی1394خير
16941893بررسی تجارب اعضاء هیات علمی در مورد فرآیند ارتقاء• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014Kuala Lumpurسخنرانی1393بله
17941892یادگیری مبتنی بر تولید محتوا و تولید کتاب: ابداع رویکرد نو در آموزشهمایش کشوری یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردسخنرانی1393بله
18941891کارایی خوش بینی: منفعت یابی در درمان بیماران دیابتیپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالش ها- با مجوریت خودمراقبتیساریپوستر1393بله
19941890استراتژی های خود مراقبتی برای پیشگیری از فرسودگی دانشگاهی و ارتقاء سلامت استادانپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالش ها- با مجوریت خودمراقبتیساریسخنرانی1393بله
20941645الگومداری در آموزش عالی: میراث گرانبهااولین همایش آموزش مبتنی بر شواهدمشهدسخنرانی1394خير
21941106Medical faculty researchers’ attitudes on the ethical issues related to biological DNA materials usageAsian Nano Forum Conference (ANFC2015).جزیره کیشپوستر1393خير
22935323Understanding the needs of novice nurse educators during transition to their academic role: a thematic analysisICN 2015 conference: global citizen, global nursingسئولپوستر1394خير
23935078مقایسه نظریه های کلاسیک و سوال - پاسخ اندازه گیری در علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مفروضه ها، مزایا و محدودیتهاهمایش مراقبت مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير
24934607Control of and adaptation in educational atmosphere: Nursing teachers' perception and experiences2nd Global congress for qualitative health researchMilanپوستر1391خير
25934606A survey on teachers' assessment system of an Iranian university using meta evaluation approachThe network: Towards unity for health annual conference 2011Grazپوستر1390خير
26934605The students' views on priorities in faculties' assessmentAMEE 2010Glasgowپوستر1389خير
27934030روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکی• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014کوالالامپورسخنرانی1393بله
28933883بررسی مناسب ترین راهکارهای توانمند سازی آموزشی اعضای هیات علمی از نظر متخصصان آموزشیششمین سمینار پرستار، ماما و پژوهشگرگانسخنرانی1392بله
29932811Lived experiences of Iranian novice nursing faculties to plan empowerment programs5th International nurse education conferenceNoordwijkerhoutپوستر1393خير
30932414آیا آموزش بر مبنای شبیه سازی بر عملکرد احیای قلبی عروقی پیشرفته در دانشجویان پزشکی موثر است؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیسخنرانی1393خير
31932360تجربه زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقشهای حرفه ای خودپانزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1393خير
32931324A survey on attitude of postgraduate students toward the importance of bioethics education in basic sciences departments of faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences15th National Congress of Medical Educationyazdپوستر1393خير
33923700توانمندی تدریس اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و عوامل موثر بر آن2nd International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsPragueپوستر1392بله
34923200The process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theory4th European Conference on Interprofessional Practice and EducationLjubljanaپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1994مدل SPICES در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش پرستاری: مفاهیم و راهکارهای اجرایی مبتنی بر ده دانشکده برتر پرستاری در جهان1395تالیف
2813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
3292سبکهای یاددهی و یادگیری و کاربرد آن در آموزش عالی1388تالیف
4291پرستاری داخلی و جراحی بلک1390ترجمه
5290راهنمای کاربردی برای تدریس بالینی اثر بخش1389تالیف
6289راهنمایی کاربردی برای سنجش دانشجویان علوم پزشکی1390تالیف
7288ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
825سبک یاددهی و یادگیری و کاربرد آن در آموزش عالی1388تالیف
91032راهنمای کاربردی تدریس بالینی اثربخش1392تالیف
101030راهنمای کاربردی برای ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی (با تاکید بر روشهای نوین ارزیابی بالینی)1392تالیف
111029رویکردهای نوین تدریس در آموزش عالی با تاکید بر علوم پزشکی1393تالیف
121028طراحی آموزشی در علوم پزشکی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19795کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29180کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه