حسین  کریمی مونقی
خلاصه عملکرد حسین  کریمی مونقی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

حسین کریمی مونقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین کریمی مونقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : karimih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش پرستاریدکترا (Ph.D.)1386دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971329بررسی تاثیر برنامه آموزش مدون بر رفتارهای پیشگیری کننده ابتلا به سل در مراجعین به خانه بهداشت روستای سارمران شهرستان اسفراینمجریدر دست اجرابلي
2970888بررسی وضعیت شاخص های جذب اعضاء هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و توسعه آنها (ارتقاء آنها)مجریدر دست اجرابلي
3970704طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس مدل ADDIEمجریدر دست اجرابلي
4970658بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر رفتار برنامه‌ریزی شده بر فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغلمجریپایان یافتهبلي
5970519طراحی، اجرا و تعیین تاثیر دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی بر اساس سبک یادگیری و مدل انگیزشی روی انگیزش و یادگیریمجریدر دست اجرابلي
6970430تاثیر آموزش مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده سرطان پستان در بهورزان تربت حیدریهمجریعقد قراردادبلي
7961762بررسی تاثیر الگوی آموزشی طرح- برخورد- بازخورد بر صلاحیت بالینی دستیاران رشته تخصصی رادیولوژیمجریدر دست اجرابلي
8961469مقایسه تاثیر آموزش بر اساس بسته چند رسانه ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردارشهرگنابادمجریپایان یافتهبلي
9961368بررسی رابطه فرسودگی شغلی با عملکرد آموزشی مربیان مرکز آموزش بهورزی استان خراسان (شمالی.جنوبی. رضوی) سال 1397مجریپایان یافتهبلي
10961194بررسی تاثیر رویکرد ملاقات آزاد نسبی با مشارکت تیم درمان بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران و باور و دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژهمجریپایان یافتهبلي
11960910طراحی الگوی آموزشی عینی-تجسمی (تکنولوژی سه بعدی) آناتومی نرمال، شکستگی ها و آنومالی های اوربیت و تعیین تاثیر آن بر یادگیری رزیدنت های چشممجریدر دست اجرابلي
12960860بررسی سبک های یادگیری دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم پزشکی و ارتباط آن با هوش معنوی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
13960653طراحی و اعتباریابی پرسشنامه برای ارزشیابی کارگاه های توانمند سازی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
14960226بررسی سبکهای یادگیری دستیاران گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
15960177بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی مرتبط با بینایی سالمندان مبتلا به اختلال بیناییمجریپایان یافتهبلي
16951546بررسی میزان اگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونیمجریپایان یافتهبلي
17950874واکاوی تجارب دانشجویان پزشکی در مورد برنامه درسی پنهان در دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
18950327تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانوادهمجریپایان یافتهبلي
19950321شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95مجریپایان یافتهخير
20941689طراحی، اعتباریابی و کاربرد پرسشنامه سنجش کفایت ذهنی همودیالیز؛ یک مطالعه ترکیبیمجریپایان یافتهبلي
21941556طراحی برنامه مراقبتی مبتنی بر تجارب زیسته بیماران از بودن در اتاق عملمجریدر دست اجرابلي
22941455تبیین استراتژی های پیشگیری و مدیریت رفتارهای چالش برانگیز در دانشجویان پزشکی: تحقیق مبتنی بر طراحیمجریپایان یافتهخير
23941375تبیین تجارب پرستاران از مراقبت در منزل- ارائه برنامه ارتقاء کیفیتمجریدر دست اجرابلي
24941223تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی پرستاری درارتباط با مشغولیت تحصیلی در آموزش پرستاریمجریدر دست اجرابلي
25940757تبیین فرایند آموزش تحت وب بیماران دیابتی : طراحی مدل آموزشی تحت وبمجریپایان یافتهخير
26940548تبیین فرایند آموزش بالینی در دانشجویان رشته اتاق عمل: طراحی آموزشیمجریپایان یافتهبلي
27940046 بررسی رابطه بین تاب‌آوری و فرسودگی شغلی اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 94- 93مجریپایان یافتهبلي
28931582تبیین فرآیند تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به تالاسمی ماژور: طراحی مدل تجویزیمجریپایان یافتهبلي
29931180بررسی الگوهای ارتباط پزشک - بیمار در درمانگاه های سرپایی بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد سال1393مجریپایان یافتهبلي
30930730بررسی تجارب دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از رفتارهای غیرمؤدبانه دانشگاهی در دوره آموزش پزشکی عمومیمجریپایان یافتهخير
31930703بررسی تاثیر دو روش آموزش استادمحور و مسئله محور(Problem –based Learning ) در بروز خطاهای گزارش نویسی پرستاران در بیمارستانهای تربت حیدریه در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
32930654بررسی تجارب استادان و دانشجویان پزشکی در مورد شیوه ها و انواع ارائه بازخورد درآموزش بالینی در سال تحصیلی94 -93مجریپایان یافتهبلي
33930532بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی پوست در ایران و دانشگاه های منتخب جهانمجریپایان یافتهبلي
34921903بررسی فرایند مدیریت رفتارهای نامحترمانه ی دانشجویان پرستاری توسط استادان: ارائه مدلمجریپایان یافتهخير
35921365طراحی چهارچوبی برای آموزش بالینی در محیط درمانگاهی- سرپایی برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
36920926بررسی میزان آگاهی، آمادگی و نیاز بیماران دیابتی در خصوص استفاده از اینترنت و تلفن همراهمجریپایان یافتهخير
37920686روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعهمجریپایان یافتهخير
38920613طراحی چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکیمجریپایان یافتهبلي
39920546بررسی تجارب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد روند ارتقاء و عملکرد دانشگاه در این خصوصمجریپایان یافتهبلي
40920074تبیین تجارب زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقش حرفه ای خود و طراحی یک برنامه توانمند سازیمجریپایان یافتهبلي
41910664تبیین فرایند مدیریت دانش پرستاری - (مطالعه گراندد تئوری)مجریپایان یافتهبلي
42910609بررسی آمادگی یادگیری خود-راهبر و ارتباط آن باویژگیهای فردی و تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهخير
43910550بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش کارآموزی داروخانه در دانشکده داروسازی مشهد سال 1391مجریپایان یافتهخير
44910544تاثیر پاپ کوییز بر یادگیری دانشجویان علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
45910474روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکیمجریپایان یافتهبلي
46910436بررسی راهکارهای مناسب توانمندسازی آموزشی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
47910379تبیین فرایند مدیریت زندگی در رانندگان کامیون مسافت طولانیمجریپایان یافتهبلي
48910130بررسی تجارب آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در سال 1391مجریپایان یافتهخير
49910104بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کریکولوم) مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی در ایران و برخی کشورهای جهانمجریپایان یافتهخير
50901102بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
51900603تبیین فرآیند تطابق با بیماری در بیماران دیابتی: یک مطالعه تلفیقیمجریپایان یافتهبلي
52900569فرآیند توانمند شدن در بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر:یک مطالعه ترکیبی اکتشافیمجریپایان یافتهبلي
53900555بررسی وضعیت انتشار و کیفیت مقالات پرستاری ایرانی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی در طی سالهای 2000 تا 2010مجریپایان یافتهخير
54900554کیفیت چکیده مقالات فارسی مجلات مصوب پرستاری ایران طی سالهای 1388 و 1389مجریپایان یافتهخير
55900348بررسی وضعیت ارائه چارچوب مطالعه در مقالات منتشر شده در مجلات پرستاری معتبر داخلی و خارجی طی سال 2012مجریپایان یافتهخير
56900316مقایسه کیفیت خلاصه مقالات اصیل ساختار یافته و ساختار نیافته مجلات پرستاری و مجلات پزشکیمجریپایان یافتهخير
5789922ارتباط هوش معنوی با توانمندی تدریس در اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5889429تبیین فرآیند آموزش پرستاری بهداشت جامعه در عرصهمجریپایان یافتهبلي
5989176بررسی مقایسه ای مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و آخر مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهدمجریپایان یافتهخير
6089011بررسی سبک های یاددهی و یادگیری و سازگاری بین آنها در آموزش علوم پایه پزشکی دانشکده پزشکی مشهد 90-1389مجریپایان یافتهخير
6188749بررسی هوش معنوی و ارتباط آن با صلاحیت بالینی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد در سال1390- 1389مجریپایان یافتهبلي
6288525مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
6387765بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه های آموزش بالینی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 88-1387مجریپایان یافتهبلي
6487695بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده- محور بر کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس مجریپایان یافتهخير
6587338بررسی تنوع روش های ارزشیابی و تناسب آن با اهداف آموزشی کارآموزان رشته پزشکی در بیمارستان قائم(عج) مشهد در سال تحصیلی 88-87مجریپایان یافتهبلي
6686672تدوین نظام ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی زندانهای استانمجریپایان یافتهخير
6786568تجربه پرستاران از مرگ بیمارمجریپایان یافتهخير
6884310تجربه یادگیری بالینی دانشجویان پزشکیمجریپایان یافتهخير
6984189بررسی سبک های یاد دهی و یادگیری در آموزش بالینی در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
7083223بررسی مقایسه ای میزان درجه حرارت نازوفارنکس و غشای تمپانیک در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز ب اهایپوترمیمجریپایان یافتهخير
71971745نقش شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش رزیدنت چشم پزشکی: دیدگاه مربی و فراگیرهمکارعقد قراردادبلي
72971728بررسی آسیب شناسی برنامه آموزشی (کوریکولوم ) دوره پزشکی عمومی براساس رضایت مندی اساتید و دانشجویانهمکارعقد قراردادبلي
73971314مطالعه تطبیقی معیارهای ارتقاء اساتید دانشگاههای علوم پزشکی ایران با دانشگاههای منتخب جهانهمکاردر دست اجرابلي
74970946تعیین تاثیر گروه درمانی تلفیقی بر نشانگان بالینی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان آموزشی روانپزشکی ابن سینای مشهدهمکاردر دست اجرابلي
75970938مقایسه نگرش و دانش کارورزان طب اورژانس در مدیریت تندتپشی های شایع قبل و بعد از آموزش به روش مدل محور و سخنرانیهمکاردر دست اجرابلي
76970705بررسی تاثیر یادگیری خرد با استفاده از بازی بر شایستگی و انگیزش مراقبین سلامت در مراقبت از سلامت مادران باردارهمکارعقد قراردادبلي
77970689بررسی نیاز های آموزشی پرستاران با رویکرد استاندارد بین المللی ایزو 10015 در بیمارستان رازی تربت حیدریه در سال 97همکارپایان یافتهبلي
78970376تاثیر محیط بالینی حمایتی در دوره کارآموزی بر صلاحیت بالینی و رضایتمندی دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
79970110مقایسه تاثیر روش یادگیری کوانتومی با روش متداول بر میزان یادگیری، انگیزش یادگیری و یادسپاری دانشجویان کارشناس پرستاری درآموزش درس مراقبت های ویژه (CCU)همکاردر دست اجرابلي
80961683طراحی برنامه آموزشی خودمراقبتی مبتنی بر نیازهای یادگیری و ترجیحات آموزشی زنان مبتلا به سرطان پستان : یک مطالعه توضیحی متوالیهمکاردر دست اجرابلي
81961526بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر کاهش میزان تمایل و آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
82961426بررسی تاثیرطراحی آموزشی با کاربرد مدل ADDIEبر عملکردمراقبین سلامت درزمینه شناسایی و تعداد مراقبت بیماریهای پرفشاری خون ودیابت در جمعیت بالای 30 سال شهر تربت جامهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
83961233بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاههای علوم پزشکی کشورهمکارعقد قراردادخير
84960754تأثیر شروع زودرس مایع درمانی بر میزان خستگی و تشنگی بیماران تحت پلاسمافرز درمانیهمکارپایان یافتهبلي
85960716بررسی نظر متخصصین در موردآموزش مهارتهای اخذ شرح حال و معاینه فیزیکیهمکارپایان یافتهبلي
86960649تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کار آموزی روانپرستاری بر مهارت همدلی با بیمار و اضطراب دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
87960154بررسی نیازهای برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در زمینه طب مکمل و جایگزین در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
88951018بررسی تاثیر آموزش به سه روش سنتی، الکترونیکی و همراه بر میزان یادگیری بخشی از درس مدیریت دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده پرستاری -مامایی در سال93-1392همکارپایان یافتهبلي
89941676بررسی میزان ایفای نقش‌های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
90941544مقایسه تاثیر آموزش به روش مبتنی بر تفکر انتقادی و مرسوم بر مهارت بالینی اداره پره اکلامپسی در دانشجویان ماماییهمکارپایان یافتهبلي
91940850بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر سبک یادگیری وارک بر خود مراقبتی مبتلایان به دیابت نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
92940221بررسی تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی (شیوه‌ی رایج) و چند رسانه‌ای بر یادگیری درس روش‌ها و فنون تدریس در مربیان بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94همکارپایان یافتهبلي
93931435بررسی تأثیر تعداد گزینه های سؤال در ویژگیهای روان سنجی آزمون دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان شاغل در مشهد طی سال 1393.همکارپایان یافتهبلي
94930837مقایسه تاثیر دو روش آموزشی جیگساو و بازخوردی بر میزان یادگیری مفاهیم پایه درس اصول و فنون و رضایتمندی دانشجویان پرستاری و هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد-1393همکارپایان یافتهبلي
95930609بررسی نیازهای برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی برای پاسخگویی اجتماعی در دانشکده پزشکی مشهد سال1393همکارپایان یافتهخير
96930572بررسی وضعیت کوریکولوم کارشناسی پیوسته هوشبری و ارائه کوریکولوم جدیدهمکارپایان یافتهخير
97930564تاثیر بکارگیری پورت فولیو بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در کارآموزی بخش روان بیمارستان ابن سینا مشهد سال 93همکارپایان یافتهبلي
98922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
99922126تبیین فرآیند همکاری میان رشته ای پرستاران و پزشکان بالینی و ارائه مدلهمکارپایان یافتهبلي
100921898بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی "کارگاه" و "یادگیری مبتنی بر زمینه" بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با "نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو"همکارپایان یافتهبلي
101921831بررسی وضعیت آمادگی برای تغییر و خودکارآمدی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در زمینه رفتار خود ارزیابی صلاحیت های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهخير
102921534 بررسی تأثیر آموزش به دو روش نمایش و ویدیویی بر ترس از زمین افتادن ساکنین خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
103920898مقایسه تاثیر آموزش روانی خانواده به روش حضوری و غیرحضوری بر بار روانی و عملکرد خانواده‌ بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن‌سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
104920695بررسی تاثیر استفاده از چک لیست در میزان دقت تفسیر الکتروکاردیوگرام توسط کارورزان گروه پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
105920436بررسی میزان آگاهی و نگرش دستیاران نسبت به برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تحصیلی خودهمکارپایان یافتهخير
106910956مقایسه تاثیر روش سخنرانی با ماجول خودیادگیری بر توانمندی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران قلبیهمکارپایان یافتهخير
107910090بررسی تاثیرآموزش به روش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
108910010بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی برمراقبت از خود و روشهای مقابله ای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به واحد دیابت مرکز بهداشتی درمانی شهید قدسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1391همکارپایان یافتهبلي
109901059بررسی تأثیر آموزش با استفاده از شبیه سازها بر عملکردکارورزان پزشکی در مراقبت قلبی و عروقی پیشرفتههمکارپایان یافتهبلي
110900867بررسی تاثیر آموزش به روش چندگانه بر رفتارهای پیشگیری کننده از بروز دیابت نوع 2 پس از زایمان در زنان مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
111900396بررسی مهارت های تفکر انتقادی دستیاران تخصصی گرایش های داخلی و جراحی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-90همکارپایان یافتهبلي
11289914مقایسه تاثیر آموزش‌ در اتاق زایمان شبیه سازی شده با آموزش شفاهی بر مهارت‌ اداره دیستوشی شانه در ماماهاهمکارپایان یافتهخير
11389828مقایسه تأثیر آموزش به روش خبرنامه و بحث گروهی به مادران بر کیفیت تغذیه کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
11489392بررسی تأثیر آموزش حل مسأله ی تعدیل شده با محوریت خانواده بر میزان خودکارآمدی و لغزش مددجویان مراجعه کننده به کلینیک درمان و بازتوانی اعتیاد مهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11589235تحلیل محتوای کمی مقالات پرستاری مامایی چاپ شده در مجلات علوم پزشکی کشور در سال 88همکارپایان یافتهخير
11689208بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد نحوه آموزش بالینی بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 90 - 1389همکارپایان یافتهخير
11789195بررسی تاثیر "آموزش حل مسأله" بر عملکرد خانواده و خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یکهمکارپایان یافتهبلي
11889076بررسی سطح آگاهی و نگرش اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی مشهد نسبت به مقوله اخلاق زیستیهمکارپایان یافتهخير
11988796بررسی تجارب دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش الکترونیکیهمکارپایان یافتهخير
12088793مقایسه رضایتمندی دانشجویان مامایی از روش های نوین و رایج ارزشیابی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
12188599بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری از دیدگاه دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
12288485بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
12388112بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش چهره به چهره و ویدئویی بر نگرش مرتبط با تبعیت از رژیم غذایی و مایعات در بیماران تحت درمان با همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
12488050بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان غیر متاستاتیک یکسال پس از تشخیص ورابطه آن با نوع عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
12587873بررسی تأثیر ارتقاء صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاری بر بهره وری پرستاری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد،1388همکارپایان یافتهخير
12687589تعیین تأثیر آموزش از طریق نمایش فیلم ویدیویی نمایش بر میزان یادگیری مهارتهای عملی دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهخير
12787354بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی دانشجویان دوره عمومی پزشکی در بخشهای مرتبط با طب داخلی،اطفال و پوست در یکی از دو بیمارستان اصلی آموزشی دانشکده پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
12883304بررسی تناسب محتوای آموزشی پزشکی عمومی با نیازهای حرفه ای از دیدگاه پزشکان عمومی با سابقه کار یک یا دو سال ارایه خدمات پزشکی در استان خراسانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981194MEASURING SOCIAL ACCOUNTABILITY OF MEDICAL UNIVERSITIES’ EDUCATION FUNCTION- DESIGN, DEVELOPMENT, AND VALIDATION OF INSTRUMENTISI'Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences1398پنجم به بعد
2981005Blended Learning and Its Effectiveness in Nursing Education: ReviewISCفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور1398اول
3980580Perceived Challenges Faced by Nurses in Home Health Care Setting: A Qualitative StudyPMCInternational journal of community based nursing and midwifery1398مسئول
4980285The Challenges of Clinical Engagement of Nursing Students in IranPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1398مسئول
5974400Learning Styles of Faculty Members.ISCFuture of Medical Education Journal1397مسئول
6974389The process of knowledge acquiring in nursing education: grounded theoryCinahlResearch and Development in Medical Education1397مسئول
7974388The effect of self-learning module on nursing students' clinical competency: A pilot study.PMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1397مسئول
8973100Does self-management education for elderly people with chronic diseases improve their quality of life?علمی پژوهشی ایندکس نشدهMOJ Gerontology & Geriatrics1397دوم
9973007Improvement of Learning and Professional Competency among Postgraduate Students through Designing and Implementation of Interprofessional Educationscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397دوم
10972544Quantitative content analysis of published nursing-midwifery articles in Iranian medical journalsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1397چهارم
11972483Just Trust Me: The Essential Demand of Operating Room StudentsISCFuture of Medical Education Journal1397مسئول
12972480Hemodialysis Adequacy Sacrificed for Business: A Qualitative StudyscopusNephro-urology monthly1397مسئول
13972478Student-related factors affecting academic engagement: A qualitative study exploring the experiences of Iranian undergraduate nursing students.PMCElectronic Physician1397مسئول
14972477Content creation based learning: scholarship of teaching and learning.CinahlResearch and Development in Medical Education1397اول و مسئول
15972476What Are the Best Strategies for Faculty Development in Medical Schools?ISCFuture of Medical Education Journal1397مسئول
16972475Adapting life to the reality of diabetesISIEastern Mediterranean health journal1397دوم
17972234Pediatric home health care: a missing position in Iranian health care systemCinahlInternational Journal of Caring Sciences1397دوم
18972192The Need Assessment of Medical Students for a Complementary and Alternative Medicine CurriculumISCFuture of Medical Education Journal1397سوم
19971930The effect of context- based learning in psychiatric nursing internship on empathy skills with the patient of nursing studentsISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397سوم
20971412The challenges of clinical education in a baccalaureate surgical technology students in Iran: a qualitative studyPMCElectron Physician1396مسئول
21971369Subjective adequacy of dialysis; a neglected concept in hemodialysis adequacyscopusJournal of Renal Injury Prevention1397مسئول
22971067Exploration of nurses' perception about professionalism in home care nursing in Iran: a qualitative studyPMCElectronic Physician1397مسئول
23971024Medical faculties' view about the importance of Educational rolesPMCAdvances in Medical Education and Practice1397دوم
24970293The impact of problem base learning (PBL) on anesthesiology students' learning in emergency medicine courseSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1396اول
25970172Effect of Self-management Educational Program on Vision-related Quality of Life among Elderly with Visual ImpairmentscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
26964474Psychological Therapies: The Missing Link in Improving Treatment Adherence in Patients with β-thalassemia MajorscopusIranian Journal of Blood and cancer1396مسئول
27964113what is Practice-based learningISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1395مسئول
28963852Exploring Iranian β-Thalassemia major patients’ perception of barriers and facilitators of adherence to treatment: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396مسئول
29963760Kt/V: A Magical Formula for Dialysis Adequacy: A Critical ReviewISCJundishapur Journal of Chronic Disease Care1396مسئول
30963439Pain in β-thalassemia major patients: an important yet neglected issue.PMCThe Korean journal of pain1396مسئول
31963379Perceived challenges by the Iranian baccalaureate surgical technology students in their clinical education: A qualitative studyISIBIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS1396اول
32963127An Overview of Applications of the Behavioral Learning Theory in Nursing Education in Iran: A Narrative Review.index copernicusبیهق1396اول
33963088Intergenerational Learning Program: A Bridge between GenerationsISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
34962772Reducing the Theory-Practice Gap Using Clinical Nurse Scholar ModelSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1396اول
35962661Regular Reminding of the Potential Serious Complications of Poor Adherence to Treatment: A Strategy for Improving Treatment Adherence in Beta-Thalassemia Major PatientsISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
36962185Academic Procrastination and Its Characteristics: A Narrative ReviewISCFuture of Medical Education Journal1396اول
37961976The Effect of Educational Approaches on Knowledge and Attitude of Midwifery Students in Breaking bad News to PatientsISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
38961975Teach Back Method for Patient EducationISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395اول
39961974Jigsaw: A good student-centered method in medical educationISCFuture of Medical Education Journal1395اول
40961973Team Base Learning in Medical Education: A Review of the LiteratureISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396اول
41961854A Comparison of the Effect of Education through Video versus Demonstration on Fear of Falling in Nursing Home Residents of Mashhad, IranPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396چهارم
42961805Faculty-Student Caring Interaction in Nursing Education: An Integrative ReviewPMCJournal of caring sciences1396چهارم
43961768Can nurse teachers manage student incivility by guided democracy? A grounded theory studyISIBMJ open1396مسئول
44961444Exploration of the process of Interprofessional collaboration among nurses and physicians in IranPMCElectronic Physician1396سوم
45961114Developing the concept of caring in nursing educationPMCElectronic Physician1396سوم
46960832A Survey on Effects of Teacher-Centered Teaching and Problem-Based Learning Methods in Incidence of Nursing Documentation Errors.SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور1395مسئول
47960694PhD programs in nursing in Iran and canada: A qualitative studyISIJournal of the Pakistan Medical Association1396اول
48954176Develop proposed strategies to implement integration strategy in nursing curriculum in IranISCراهبردهای آموزش در علوم پزشکی1395مسئول
49953683Examining the Effects of Training According to Learning Styles on Self-care among Patients with Type 2 DiabetesscopusEvidence based Care Journal1395پنجم
50953666The Comporison of the Effects of the Lecture and Self-Learning Module on nurses Teaching-Competency to Cardiac Patient EducationscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1392سوم
51953660Effectiveness of Education and Attitude on Midwifery Students in expression of bad new to patientsISCفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
52953430Experiences of Medical Teachers about Methods, Types, and Barriers of Giving FeedbackISCFuture of Medical Education Journal1395اول و مسئول
53953223An investigation on social accountability of general medicine curriculumPMCElectronic physician1395دوم
54952909Exploring educational needs and design aspects of internet-enabled patient education for persons with diabetes: a qualitative interview studyISIBMJ OPEN1395دوم
55952598Effect of Portfolio Applying on Satisfaction and Educational Achievement of Nursing Students in Psychiatry ClerkshipISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
56952443Evaluation of the effect of self-care education based on Vark learning style on HbA1c and FBS in patients with type II diabetesISCفصلنامه پرستاری داخلی و جراحی1395چهارم
57951110Perceptions on Bioethical Issues among Postgraduate Basic Medical Sciences Students of Mashhad University of Medical Sciences, IranISCjournal of medical education development1395سوم
58951093Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT LiteracyMedlineStudies in Health Technology and Informatics(Nursing Informatics)1395سوم
59950943The Effect of Applying Portfolio on the Level of Learning among Nursing Students in Clerkship of Psychiatry Ward(Emro (IMEMRFuture of Medical Education Journal1394سوم
60950938A Comparison of the Health Workers self Evaluation of training Competency with observation check list of the performance and Evaluation of the rate of clients satisfactionISCفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی زابل1393چهارم
61950937Pop Quiz: a method for teaching and evaluation of studentsISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394دوم
62950935Development and preliminary validation of diabetes adjustment assessment scale (DAAS): a new measure of adjustment with type two diabetesPMCJournal of Caring Sciences1395دوم
63950934Self-learning Module in Medical Education: A Review of the LiteratureISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1395مسئول
64950905Road life perspectives and experiences among Iranian truck drivers: A qualitative studyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1395مسئول
65950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1395چهارم
66943385Interprofessional Education: the Strategy to Improve Health CareSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394مسئول
67943384Patient education among nurses: bringing evidence into clinical applicability in Iran.PMCInvestigación y educación en enfermería1395اول
68943383Strategies for Managing Nursing Students’ Incivility as Experienced by Nursing Educators: a Qualitative StudyPMCjournal of caring sciences1394مسئول
69942951COMPARING THE EFFECT OF TWO EDUCATIONAL METHODS (CONTEXT BASED LEARNING AND LECTURE) ON NURSE’S KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT NURSE’S ROLE IN ORGAN DONATION PROCESSindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1394سوم
70942950Readiness of Diabetics to Use the Internet and Mobile Services: The Case of a Large City in a Middle-income Countryindex copernicusJournal of Community Medicine & Health Education1394دوم
71942949Can Knowledge Management Be Implemented in the Teaching of Medical Sciences?scopusACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1394مسئول
72942948Causes of Incivility in Iranian Nursing Students: A Qualitative StudyPMCInt J Community Based Nurs Midwifery1394مسئول
73942947Schools and theories of educational psychologySID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394اول
74942239Investigating the key factors in designing a communication skills program for medical students: A qualitative studyPMCElectronic Physician1394دوم
75942238Effects of Pop quiz on Test Anxiety in Students of Basic Medical SciencesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Medical Education1394دوم
76942237Midwifery Students’ Self-Directed Learning ReadinessSID/Iranmedex/MagiranJournal of Medical Education Development Center1394مسئول
77941372Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in IranPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394اول و مسئول
78941241Interns’ Change Readiness in Terms of Self-assessment of Clinical Competency in Mashhad University of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در پزشکی1394سوم
79941027CORRELATION BETWEEN NURSES' SELF-ASSESSMENT SCORES WITH THE SCORES OBSERVED IN THE PERFORMANCE OF THEIR TEACHING COMPETENCY IN PATIENT EDUCATIONSID/Iranmedex/MagiranThe Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty1394سوم
80940884Appropriate Strategies to Empower Faculty Members of Medicine in Education: Viewpoints of Faculty Members of Mashhad School of Medicineindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394اول
81940794Leadership and management curriculum planning for Iranian general practitioners.PMCJournal of advances in medical education & professionalism1394دوم
82940399The publication status and general quality of internationally published articles by Iranian nursing scholarISCJournal of Nursing and Midwifery Sciences1394دوم
83940370A journey across an unwelcoming field: A qualitative study exploring the factors influencing nursing students’ clinical educationscopusHealth Science Journal1394اول
84940331A Qualitative Study Exploring the Factors Influencing Nursing Students’ Clinical Education.scopusHealth Science Journal1394اول
85940302A Survey on obstacles and problems of promotion procedure: an Untold story of faculty members.ISCفصل نامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394اول
86940301Readiness of Medical, Nursing and Radiology Students for Interprofessional education at mashhad university of medical sciencesISCفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394مسئول
87940300Nursing curriculum in some developed countries and proposed way of applying it in the Iranian nursing curriculum: A comparative studyISC(Journal of Nursing Education (JNE1394اول
88940299System based education in medical sciences: necessary but forgotten.ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394اول
89940172Truck drivers' experiences and perspectives regarding factors influencing traffic accidents: a qualitative studyISIAmerican Association of Occupational Health Nurses1394اول
90940171A review of the clinical interdisciplinary collaboration among nurses and physiciansISIOpen Journal of Nursing1394سوم
91935409Effects of the nurse-patient communication skill’s training on reducing pain in patientsindex copernicusفصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد1393دوم
92935408Effect of Education Based on Nursing Model of Dynamism and Continuous Improvement in Seeking Assurance and Getting Approve on Nurses’ Knowledge, Attitude and Practice about Their Role in Organ Donation Process.scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393سوم
93935407A Comparative Study of the Curriculum of Master's Degree in Medical Education in Iran and Some Other Countriesindex copernicusگام های توسعه در آموزش پزشکی.1393اول
94935395Experiences of Faculty Members in Relation to the Academic Promotion ProcessISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393اول
95935371The Role and Status of Cognitive Theory in Nursing EducationISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1394اول
96935366Investigating readiness to using Internet and mobile services of diabetic patients of a middle-income countryعلمی پژوهشی ایندکس نشدهpeerj1394دوم
97935279Vaccination learning experience of nursing students: a grounded theory study.ISIJournal of educational evaluation for health professions1394مسئول
98934717Knowledge creation in nursing educationPMCGlobal journal of health science1393مسئول
99934715A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysisPMCGlobal journal of health science1393مسئول
100934707Clinical Interdisciplinary Collaboration Models and Frameworks from Similarities to Differences: A Systematic ReviewPMCGlobal Journal of Health Science1394سوم
101934586Role Modeling: A Precious Heritage in Medical EducationscopusACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1394دوم
102934539Lived Experiences of Iranian Novice Nursing Faculty in Their Professional RolesPMCGlobal Journal of Health Science1394سوم
103934215Medical faculty members’ perspectives on the components of cross-cultural competence in the islamic republic of iran: A qualitative studyISIEastern Mediterranean Health Journal1393سوم
104934102Dealing with Coronary Artery Disease in Early Encountering: A Qualitative StudyPMCInternational Cardiovascular Research Journal1393مسئول
105934101Effect of pop quiz on learning of medical students in neuroanatomy courseISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1393دوم
106934034The effect of communication skills training for nurses on the quality of patient care.Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
107933968Knowledge Management in Medical EducationISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1393اول
108933152Comparing Attitudes of Nursing Students and Students of Islamic Sciences Regarding Organ Donation after Brain Death in Mashhad in 2008SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1393چهارم
109932874Role modeling and Mentor in Nursing EducationSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1393اول
110932702A Qualitative Content Analysis of Knowledge Storage in Nursing Education SystemISIIran Red Crescent Med J1393اول
111932701Teaching methods in community health nursing clerkships: Experiences of health care staff in IranPMCJ Educ Eval Health Prof.1393مسئول
112932215Comparing the Effects of Cooperative Learning to Lecture Trainings on the Motivational Beliefs and Self-Regulating Learning StrategiesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393اول و مسئول
113932210Struggling Towards Diagnosis: Experiences of Iranian DiabetesISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393اول
114932209Reflective learning, new approach in nursing educationISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1392اول
115932208Evaluation of training competency of health care workers in training clients and patientsISCآموزش پرستاری1393چهارم
116932207Psychosocial Complications of Coronary Artery DiseaseISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393اول
117932206The Concurrent Validity of Using Simulated Patient and Real Patient in Communication Skills Assessment of Medical StudentsISCگام های توسعه در آموزش پزشکی (SDME)1393اول
118931072Cross-Cultural Competence, an Unknown Necessity in Medical Sciences Education a Review Articleindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393سوم
119930146Comparison of the Effect of Mathernal Education via Newsletter and Group Discussion on the Nutritional Quality of PreschoolersCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
120930143Management of Challenging Behavior (Incivility) among Medical StudentsISCFMEJ1392اول
121930138Medical Faculty Members’ Spiritual Intelligence/Quotient (SQ): A Descriptive Cross-sectional Study in Iranindex copernicusRes Dev Med Educ1392مسئول
122930133The Efficacy of Optimism: Benefit Finding in the Treatment of Diabetes in Iranian Patientsسایر سایت‏های تخصصیISRN Nursing1392اول
12392542The Nessesity and Quality of Management Education in MD Program in Iran: A Qualitative StudyISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391دوم
12492537The Nursing Students Perception of the Community Health Nursing Training: A Grounded Theory Study.ISILife Science Journal1391مسئول
125925017Facilitators and barriers of adaptation to diabetes: experiences of Iranian patientsPMCJournal of Diabetes & Metabolic Disorders1392اول
126923690NURSES' EXPERIENCE OF DEALING WITH DYING PATIENTSISCمجلخ دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1392اول
127923689The process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theoryPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392مسئول
128923222Problems in patients with coronary artery disease: A review articleISCنشریه پرستاری قلب و عروق1391اول
129923098Is Spiritual Intelligence an Approach for Promotion of Professionalism in Medical Faculty Members?ISCطب و تزکیه1392مسئول
130923097An investigation of The Effect of E-learning Education Method on Dietary Regimen in Type 2 Diabetic PatientsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد (Journal of Evidence Based Care)1392سوم
131923095Educational challenges ahead of nursing from the perspective of faculty members of Mashhad University of Medical SciencesISCJ. Adv Med&Prof1392سوم
132923094Comparison of Video-Based Instruction and Instructor Demonstration on Learning of Practical Skills in Nursing Studentsindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392سوم
133922215Using WebQuest in Medical EducationISCIranian Journal of Medical Education1392اول
134922096Do the New Methods of Teaching in Medical Education have Adequate Efficacy? A Systematic Review. .ISCSDME (stride in Development of Medical Education)1392اول
135921731The Effect of Problem-solving Education on Self-Management and HbA1C in Adolescents with Type 1 Diabetesindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار1390چهارم
136921729The effect of communication skills training on the quality of nursing care of patientsCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
137921487Comparative Study of Tympanic and Oral Temperatures in Patients with Burnsindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)1379اول
138921486Data Analysis in Qualitative StudiesSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1382دوم
139921485The effectiveness of video- based education on gaining practical learning skills in comparison with demonstrating method’s effectiveness among university studentsISCJournal of Medical Education1381اول
140921483The effect of video based instruction versus demonstration on learning of clinical skillsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان1382اول
141921480Qualitative Research Parallel to Quantitative ResearchSID/Iranmedex/Magiranمدیریت سلامت1383اول
142921403managers’ attitude and managerial performance in health care centers of MashhadISCمجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی1388دوم
143921402Opinions of physicians about the content relevance of M.D curriculum and their professional needsISCJournal of Medical Education1388سوم
144921401). Learning Style in Theoretical Courses: Nursing Students’ Perceptions and ExperiencesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1388اول
145921400Teaching Style in Clinical Nursing Education: A Qualitative ApproachISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار1387اول
146921399Effects of Changing Answers in Multiple Choice Examinations on Student’s ScoresISCمجله افق توسعه آموزش در علوم پزشکی1388اول
147921396Quality of Life in Patients with Multiple SclerosisISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1389مسئول
148921389Can Spiritual Intelligence affect Professionalism in Medical Faculty Members?ISCEdu R Med S1392اول
14991723Challenges of Community Health Nursing Education in IranISCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1391اول
15091698Effect of a Family-Centered Problem Solving Education Method on Self-esteem in Drug-usersISCHakim Research Journal1390
15191628Critical Thinking Dispositions among Medical Students in Two stages: Basic Medical Sciences and Pre-Internshipindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391مسئول
15291624not haveindex copernicusفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1390اول
15391459Medical Faculty Members’ Teaching Competencies and Factors Affecting ItSID/Iranmedex/Magiranfuture of Medical Educaion Journal1391دوم
15491432The Relationship between Spiritual Intelligence / Quotient (SQ) and Teaching Competency in Medical Faculty Members SID/Iranmedex/Magiran آموزش در علوم پزشکی 1391اول
15591038The Effect of Family-Centered Problem Solving Teaching Method upon the Self Esteem in Drug-Dependent ClientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391پنجم
15690825Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010index copernicusIranian Journal of Medical Education1390پنجم
15790716The Effects of Improvement in Nursing Managers’ Professional Competencies the Performance-based on Nurses’ Productivityindex copernicusDaneshvar Medicine1390سوم
15890678Lived Clinical Learning Experiences of Medical Students: A Qualitative Approachindex copernicusIranian Journal of Medical Education1390مسئول
15990425A Comparison of Face to Face and Video-based Education on Attitude Related to Diet and Fluids Adherence in Hemodialysis Patientsindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390سوم
16090375“Returon on Investment” Model for Educational Planningعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390دوم
16190304Relationship between Spiritual Intelligence and Nurses’ Clinical Competency(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390اول
16289566The Role of Occupational Lows in Increase of Nursing Care Quality (New viewpoint on present status and new approaches)SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389مسئول
16389405Desired status and the current state of nursing curriculum for clinical educationSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389مسئول
16488689The Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life of Patient with Multiple Sclerosisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
16587314بررسی مقایسه ای میزان درجه حرارت نازوفارنکس و غشای تمپانیک دربیماران تحت عمل جراحی قلب باز با هایپوترمیindex copernicusافق دانش1387مسئول
16687202Teaching style in clinical nursing education: A qualitative study of iranian nursing teachers experiencesPMCNurse Education in Practice1387

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980457Design-Based Research: Definition, Characteristics, application and ChallengesInternational Research Conference on Education, Language, and LiteratureTbilisiسخنرانی1398خير
2973862نقش و جایگاه مشارکت اجتماعی در توسعه و سلامت اجتماعی و تحقق جامعه سالمنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
3972160Assessment of medical residents professional competency in Mashhad University of Medical ScienceAMEE 2018: World Summit on CBMEBaselپوستر1397بله
4971621What may be learned from clinical teachers? Experiences of Iranian medical students4th International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsHelsinkiپوستر1396خير
5971070کاربرد انتروپولوژی در مراقبت در منزلکنگره انسان شناسی زیستیمشهدپوستر1397خير
6971069Barriers to timely nursing care of acute infections in home care model: a qualitative studyدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
7970462آمادگی برای تغییردانشجویان پزشکی در زمینه خودارزیابی صلاحیتهای بالینی8th International Research Conference on Education, Language and Literatureتفلیسپوستر1397خير
8970434A survey on the status of factors related to knowledge sharing among high school vice deans in Mashhad, Iran.IRCEELT 2018 - 8th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT 2018)Tbilisiپوستر1397بله
9970433The Impact of Education Based On BASNEF Model in Abuse toward Elders in the FamilyIRCEELT 2018 - 8th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT 2018)Tbilisiسخنرانی1397بله
10970295ارتباط پرستار-بیمار در مراقبت درمنزل- مرور سیستاتیکپنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره آموزش بیمارو خودمراقبتیتهرانپوستر1396خير
11970292بررسی هزینه اثربخشی مراقبت درمنزل به عنوان رویکرد نوین سیستمهای سلامت در مقایسه با مراقبت در بیمارستاناولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
12964034What are the educational roles of a medical faculty member?12th International Medical Education Conference (IMEC 2017)Kualalumpurپوستر1396خير
13962094Can nurse teachers manage student incivility by guided democracy?4th International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsHelsinkiسخنرانی1396بله
14954141Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT Literacy13th International Congress in Nursing InformaticsGenevaپوستر1395خير
15943431نقش برنامه ریزی آموزشی در آموزش بالینیResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394خير
16942648مراقبتهای تسکینی انکولوژی در مراقبتهای پرستاری در منزل – یک مطالعه مروریچهاردهمین کنگره سراسری مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایرانمشهدسخنرانی1394خير
17941893بررسی تجارب اعضاء هیات علمی در مورد فرآیند ارتقاء• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014Kuala Lumpurسخنرانی1393بله
18941892یادگیری مبتنی بر تولید محتوا و تولید کتاب: ابداع رویکرد نو در آموزشهمایش کشوری یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردسخنرانی1393بله
19941891کارایی خوش بینی: منفعت یابی در درمان بیماران دیابتیپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالش ها- با مجوریت خودمراقبتیساریپوستر1393بله
20941890استراتژی های خود مراقبتی برای پیشگیری از فرسودگی دانشگاهی و ارتقاء سلامت استادانپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالش ها- با مجوریت خودمراقبتیساریسخنرانی1393بله
21941645الگومداری در آموزش عالی: میراث گرانبهااولین همایش آموزش مبتنی بر شواهدمشهدسخنرانی1394خير
22941106Medical faculty researchers’ attitudes on the ethical issues related to biological DNA materials usageAsian Nano Forum Conference (ANFC2015).جزیره کیشپوستر1393خير
23935323Understanding the needs of novice nurse educators during transition to their academic role: a thematic analysisICN 2015 conference: global citizen, global nursingسئولپوستر1394خير
24935078مقایسه نظریه های کلاسیک و سوال - پاسخ اندازه گیری در علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مفروضه ها، مزایا و محدودیتهاهمایش مراقبت مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير
25934607Control of and adaptation in educational atmosphere: Nursing teachers' perception and experiences2nd Global congress for qualitative health researchMilanپوستر1391خير
26934606A survey on teachers' assessment system of an Iranian university using meta evaluation approachThe network: Towards unity for health annual conference 2011Grazپوستر1390خير
27934605The students' views on priorities in faculties' assessmentAMEE 2010Glasgowپوستر1389خير
28934030روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکی• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014کوالالامپورسخنرانی1393بله
29933883بررسی مناسب ترین راهکارهای توانمند سازی آموزشی اعضای هیات علمی از نظر متخصصان آموزشیششمین سمینار پرستار، ماما و پژوهشگرگانسخنرانی1392بله
30932811Lived experiences of Iranian novice nursing faculties to plan empowerment programs5th International nurse education conferenceNoordwijkerhoutپوستر1393خير
31932414آیا آموزش بر مبنای شبیه سازی بر عملکرد احیای قلبی عروقی پیشرفته در دانشجویان پزشکی موثر است؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیسخنرانی1393خير
32932360تجربه زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقشهای حرفه ای خودپانزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1393خير
33931324A survey on attitude of postgraduate students toward the importance of bioethics education in basic sciences departments of faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences15th National Congress of Medical Educationyazdپوستر1393خير
34923700توانمندی تدریس اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و عوامل موثر بر آن2nd International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsPragueپوستر1392بله
35923200The process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theory4th European Conference on Interprofessional Practice and EducationLjubljanaپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1994مدل SPICES در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش پرستاری: مفاهیم و راهکارهای اجرایی مبتنی بر ده دانشکده برتر پرستاری در جهان1395تالیف
2813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
3292سبکهای یاددهی و یادگیری و کاربرد آن در آموزش عالی1388تالیف
4291پرستاری داخلی و جراحی بلک1390ترجمه
5290راهنمای کاربردی برای تدریس بالینی اثر بخش1389تالیف
6289راهنمایی کاربردی برای سنجش دانشجویان علوم پزشکی1390تالیف
7288ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
825سبک یاددهی و یادگیری و کاربرد آن در آموزش عالی1388تالیف
91032راهنمای کاربردی تدریس بالینی اثربخش1392تالیف
101030راهنمای کاربردی برای ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی (با تاکید بر روشهای نوین ارزیابی بالینی)1392تالیف
111029رویکردهای نوین تدریس در آموزش عالی با تاکید بر علوم پزشکی1393تالیف
121028طراحی آموزشی در علوم پزشکی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19795کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29180کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه