حسین  کریمی مونقی
خلاصه عملکرد حسین  کریمی مونقی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

حسین کریمی مونقی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): حسین کریمی مونقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونيک : karimih@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش پرستاریدکترا (Ph.D.)1386دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961469مقایسه تاثیر آموزش بر اساس بسته چند رسانه ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردارشهرگنابادمجریدر دست اجرابلي
2961368بررسی رابطه فرسودگی شغلی با عملکرد آموزشی مربیان مرکز آموزش بهورزی استان خراسان (شمالی.جنوبی. رضوی) سال 1397مجریدر دست اجرابلي
3961194بررسی تاثیر رویکرد ملاقات آزاد نسبی با مشارکت تیم درمان بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران و باور و دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژهمجریدر دست اجرابلي
4960910طراحی الگوی آموزشی عینی-تجسمی (تکنولوژی سه بعدی) آناتومی نرمال، شکستگی ها و آنومالی های اوربیت و تعیین تاثیر آن بر یادگیری رزیدنت های چشممجریعقد قراردادبلي
5960860بررسی سبک های یادگیری دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم پزشکی و ارتباط آن با هوش معنوی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
6960653طراحی و اعتباریابی پرسشنامه برای ارزشیابی کارگاه های توانمند سازی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
7960226بررسی سبکهای یادگیری دستیاران گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
8960177بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی مرتبط با بینایی سالمندان مبتلا به اختلال بیناییمجریپایان یافتهبلي
9951546بررسی میزان اگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونیمجریدر دست اجرابلي
10950874واکاوی تجارب دانشجویان پزشکی در مورد برنامه درسی پنهان در دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
11950327تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر سوء رفتار نسبت به سالمندان در خانوادهمجریپایان یافتهبلي
12950321شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزش مداوم پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95مجریپایان یافتهخير
13941689طراحی، اعتباریابی و کاربرد پرسشنامه سنجش کفایت ذهنی همودیالیز؛ یک مطالعه ترکیبی مجریدر دست اجرابلي
14941556طراحی برنامه مراقبتی مبتنی بر تجارب زیسته بیماران از بودن در اتاق عملمجریدر دست اجرابلي
15941455تبیین استراتژی های پیشگیری و مدیریت رفتارهای چالش برانگیز در دانشجویان پزشکی: تحقیق مبتنی بر طراحیمجریدر دست اجراخير
16941375تبیین تجارب پرستاران از مراقبت در منزل- ارائه برنامه ارتقاء کیفیتمجریدر دست اجرابلي
17941223تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی پرستاری درارتباط با مشغولیت تحصیلی در آموزش پرستاریمجریدر دست اجرابلي
18940757تبیین فرایند آموزش تحت وب بیماران دیابتی : طراحی مدل آموزشی تحت وبمجریپایان یافتهخير
19940548تبیین فرایند آموزش بالینی در دانشجویان رشته اتاق عمل: طراحی آموزشیمجریپایان یافتهبلي
20940046 بررسی رابطه بین تاب‌آوری و فرسودگی شغلی اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 94- 93مجریپایان یافتهبلي
21931582تبیین فرآیند تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به تالاسمی ماژور: طراحی مدل تجویزیمجریدر دست اجراخير
22931180بررسی الگوهای ارتباط پزشک - بیمار در درمانگاه های سرپایی بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد سال1393مجریپایان یافتهبلي
23930730بررسی تجارب دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از رفتارهای غیرمؤدبانه دانشگاهی در دوره آموزش پزشکی عمومیمجریپایان یافتهخير
24930703بررسی تاثیر دو روش آموزش استادمحور و مسئله محور(Problem –based Learning ) در بروز خطاهای گزارش نویسی پرستاران در بیمارستانهای تربت حیدریه در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
25930654بررسی تجارب استادان و دانشجویان پزشکی در مورد شیوه ها و انواع ارائه بازخورد درآموزش بالینی در سال تحصیلی94 -93مجریپایان یافتهبلي
26930532بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی پوست در ایران و دانشگاه های منتخب جهانمجریپایان یافتهبلي
27921903بررسی فرایند مدیریت رفتارهای نامحترمانه ی دانشجویان پرستاری توسط استادان: ارائه مدلمجریپایان یافتهخير
28921365طراحی چهارچوبی برای آموزش بالینی در محیط درمانگاهی- سرپایی برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
29920926بررسی میزان آگاهی، آمادگی و نیاز بیماران دیابتی در خصوص استفاده از اینترنت و تلفن همراهمجریپایان یافتهخير
30920686روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعهمجریپایان یافتهخير
31920613طراحی چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت فرهنگی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکیمجریپایان یافتهبلي
32920546بررسی تجارب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد روند ارتقاء و عملکرد دانشگاه در این خصوصمجریپایان یافتهبلي
33920074تبیین تجارب زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقش حرفه ای خود و طراحی یک برنامه توانمند سازیمجریپایان یافتهبلي
34910664تبیین فرایند مدیریت دانش پرستاری - (مطالعه گراندد تئوری)مجریپایان یافتهبلي
35910609بررسی آمادگی یادگیری خود-راهبر و ارتباط آن باویژگیهای فردی و تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهخير
36910550بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش کارآموزی داروخانه در دانشکده داروسازی مشهد سال 1391مجریپایان یافتهخير
37910474روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکیمجریپایان یافتهبلي
38910436بررسی راهکارهای مناسب توانمندسازی آموزشی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
39910379تبیین فرایند مدیریت زندگی در رانندگان کامیون مسافت طولانیمجریپایان یافتهبلي
40910130بررسی تجارب آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در سال 1391مجریپایان یافتهخير
41910104بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کریکولوم) مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی در ایران و برخی کشورهای جهانمجریپایان یافتهخير
42901102بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرستاران بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
43900603تبیین فرآیند تطابق با بیماری در بیماران دیابتی: یک مطالعه تلفیقیمجریپایان یافتهبلي
44900569فرآیند توانمند شدن در بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر:یک مطالعه ترکیبی اکتشافیمجریپایان یافتهبلي
45900555بررسی وضعیت انتشار و کیفیت مقالات پرستاری ایرانی چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی در طی سالهای 2000 تا 2010مجریپایان یافتهخير
46900554کیفیت چکیده مقالات فارسی مجلات مصوب پرستاری ایران طی سالهای 1388 و 1389مجریپایان یافتهخير
47900348بررسی وضعیت ارائه چارچوب مطالعه در مقالات منتشر شده در مجلات پرستاری معتبر داخلی و خارجی طی سال 2012مجریپایان یافتهخير
48900316مقایسه کیفیت خلاصه مقالات اصیل ساختار یافته و ساختار نیافته مجلات پرستاری و مجلات پزشکیمجریپایان یافتهخير
4989922ارتباط هوش معنوی با توانمندی تدریس در اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5089429تبیین فرآیند آموزش پرستاری بهداشت جامعه در عرصهمجریپایان یافتهبلي
5189176بررسی مقایسه ای مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و آخر مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهدمجریپایان یافتهخير
5289011بررسی سبک های یاددهی و یادگیری و سازگاری بین آنها در آموزش علوم پایه پزشکی دانشکده پزشکی مشهد 90-1389مجریپایان یافتهخير
5388749بررسی هوش معنوی و ارتباط آن با صلاحیت بالینی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد در سال1390- 1389مجریپایان یافتهبلي
5488525مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5587765بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه های آموزش بالینی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 88-1387مجریپایان یافتهبلي
5687695بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده- محور بر کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس مجریپایان یافتهخير
5787338بررسی تنوع روش های ارزشیابی و تناسب آن با اهداف آموزشی کارآموزان رشته پزشکی در بیمارستان قائم(عج) مشهد در سال تحصیلی 88-87مجریپایان یافتهبلي
5886672تدوین نظام ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی زندانهای استانمجریپایان یافتهخير
5986568تجربه پرستاران از مرگ بیمارمجریپایان یافتهخير
6084310تجربه یادگیری بالینی دانشجویان پزشکیمجریپایان یافتهخير
6184189بررسی سبک های یاد دهی و یادگیری در آموزش بالینی در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
6283223بررسی مقایسه ای میزان درجه حرارت نازوفارنکس و غشای تمپانیک در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز ب اهایپوترمیمجریپایان یافتهخير
63970110مقایسه تاثیر روش یادگیری کوانتومی با روش متداول بر میزان یادگیری، انگیزش یادگیری و یادسپاری دانشجویان کارشناس پرستاری درآموزش درس مراقبت های ویژه (CCU)همکاردر دست اجرابلي
64961683طراحی برنامه آموزشی خودمراقبتی مبتنی بر نیازهای یادگیری و ترجیحات آموزشی زنان مبتلا به سرطان پستان : یک مطالعه توضیحی متوالیهمکاردر دست اجرابلي
65961526بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر کاهش میزان تمایل و آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
66961426بررسی تاثیرطراحی آموزشی با کاربرد مدل ADDIEبر عملکردمراقبین سلامت درزمینه شناسایی و تعداد مراقبت بیماریهای پرفشاری خون ودیابت در جمعیت بالای 30 سال شهر تربت جامهمکارعقد قراردادبلي
67961233بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاههای علوم پزشکی کشورهمکارعقد قراردادخير
68960754تأثیر شروع زودرس مایع درمانی بر میزان خستگی و تشنگی بیماران تحت پلاسمافرز درمانیهمکاردر دست اجرابلي
69960649تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کار آموزی روانپرستاری بر مهارت همدلی با بیمار و اضطراب دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
70960154بررسی نیازهای برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در زمینه طب مکمل و جایگزین در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
71951018بررسی تاثیر آموزش به سه روش سنتی، الکترونیکی و همراه بر میزان یادگیری بخشی از درس مدیریت دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده پرستاری -مامایی در سال93-1392همکارپایان یافتهبلي
72950021بررسی تطبیقی برنامه آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی طب اورژانس در ایران و دانشگاه های منتخب جهانهمکارعقد قراردادبلي
73941676بررسی میزان ایفای نقش‌های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
74941544مقایسه تاثیر آموزش به روش مبتنی بر تفکر انتقادی و مرسوم بر مهارت بالینی اداره پره اکلامپسی در دانشجویان ماماییهمکارپایان یافتهبلي
75940850بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر سبک یادگیری وارک بر خود مراقبتی مبتلایان به دیابت نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
76940221بررسی تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی (شیوه‌ی رایج) و چند رسانه‌ای بر یادگیری درس روش‌ها و فنون تدریس در مربیان بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94همکارپایان یافتهبلي
77931435بررسی تأثیر تعداد گزینه های سؤال در ویژگیهای روان سنجی آزمون دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان شاغل در مشهد طی سال 1393.همکارپایان یافتهبلي
78930837مقایسه تاثیر دو روش آموزشی جیگساو و بازخوردی بر میزان یادگیری مفاهیم پایه درس اصول و فنون و رضایتمندی دانشجویان پرستاری و هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد-1393همکارپایان یافتهبلي
79930609بررسی نیازهای برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی برای پاسخگویی اجتماعی در دانشکده پزشکی مشهد سال1393همکارپایان یافتهخير
80930572بررسی وضعیت کوریکولوم کارشناسی پیوسته هوشبری و ارائه کوریکولوم جدیدهمکارپایان یافتهخير
81930564تاثیر بکارگیری پورت فولیو بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری در کارآموزی بخش روان بیمارستان ابن سینا مشهد سال 93همکارپایان یافتهبلي
82922857توسعه مفهوم مراقبت در آموزش پرستاری: تدوین برنامه درسی کارشناسی پرستاریهمکارپایان یافتهبلي
83922126تبیین فرآیند همکاری میان رشته ای پرستاران و پزشکان بالینی و ارائه مدلهمکارپایان یافتهبلي
84921898بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی "کارگاه" و "یادگیری مبتنی بر زمینه" بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با "نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو"همکارپایان یافتهبلي
85921831بررسی وضعیت آمادگی برای تغییر و خودکارآمدی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در زمینه رفتار خود ارزیابی صلاحیت های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1392همکارپایان یافتهخير
86921534 بررسی تأثیر آموزش به دو روش نمایش و ویدیویی بر ترس از زمین افتادن ساکنین خانه های سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
87920898مقایسه تاثیر آموزش روانی خانواده به روش حضوری و غیرحضوری بر بار روانی و عملکرد خانواده‌ بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان ابن‌سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
88920695بررسی تاثیر استفاده از چک لیست در میزان دقت تفسیر الکتروکاردیوگرام توسط کارورزان گروه پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
89920436بررسی میزان آگاهی و نگرش دستیاران نسبت به برنامه آموزشی (کوریکولوم) رشته تحصیلی خودهمکارپایان یافتهخير
90910956مقایسه تاثیر روش سخنرانی با ماجول خودیادگیری بر توانمندی تدریس پرستاران در آموزش به بیماران قلبیهمکارپایان یافتهخير
91910090بررسی تاثیرآموزش به روش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي
92910010بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی برمراقبت از خود و روشهای مقابله ای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به واحد دیابت مرکز بهداشتی درمانی شهید قدسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1391همکارپایان یافتهبلي
93901059بررسی تأثیر آموزش با استفاده از شبیه سازها بر عملکردکارورزان پزشکی در مراقبت قلبی و عروقی پیشرفتههمکارپایان یافتهبلي
94900867بررسی تاثیر آموزش به روش چندگانه بر رفتارهای پیشگیری کننده از بروز دیابت نوع 2 پس از زایمان در زنان مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
95900396بررسی مهارت های تفکر انتقادی دستیاران تخصصی گرایش های داخلی و جراحی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-90همکارپایان یافتهبلي
9689914مقایسه تاثیر آموزش‌ در اتاق زایمان شبیه سازی شده با آموزش شفاهی بر مهارت‌ اداره دیستوشی شانه در ماماهاهمکارپایان یافتهخير
9789828مقایسه تأثیر آموزش به روش خبرنامه و بحث گروهی به مادران بر کیفیت تغذیه کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
9889392بررسی تأثیر آموزش حل مسأله ی تعدیل شده با محوریت خانواده بر میزان خودکارآمدی و لغزش مددجویان مراجعه کننده به کلینیک درمان و بازتوانی اعتیاد مهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
9989235تحلیل محتوای کمی مقالات پرستاری مامایی چاپ شده در مجلات علوم پزشکی کشور در سال 88همکارپایان یافتهخير
10089208بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد نحوه آموزش بالینی بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 90 - 1389همکارپایان یافتهخير
10189195بررسی تاثیر "آموزش حل مسأله" بر عملکرد خانواده و خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یکهمکارپایان یافتهبلي
10289076بررسی سطح آگاهی و نگرش اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی مشهد نسبت به مقوله اخلاق زیستیهمکارپایان یافتهخير
10388796بررسی تجارب دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آموزش الکترونیکیهمکارپایان یافتهخير
10488793مقایسه رضایتمندی دانشجویان مامایی از روش های نوین و رایج ارزشیابی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
10588599بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری از دیدگاه دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
10688485بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
10788112بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش چهره به چهره و ویدئویی بر نگرش مرتبط با تبعیت از رژیم غذایی و مایعات در بیماران تحت درمان با همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
10888050بررسی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان غیر متاستاتیک یکسال پس از تشخیص ورابطه آن با نوع عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
10987873بررسی تأثیر ارتقاء صلاحیت حرفه ای مدیران پرستاری بر بهره وری پرستاری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد،1388همکارپایان یافتهخير
11087589تعیین تأثیر آموزش از طریق نمایش فیلم ویدیویی نمایش بر میزان یادگیری مهارتهای عملی دانشجویان پرستاریهمکارپایان یافتهخير
11187354بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی دانشجویان دوره عمومی پزشکی در بخشهای مرتبط با طب داخلی،اطفال و پوست در یکی از دو بیمارستان اصلی آموزشی دانشکده پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
11283304بررسی تناسب محتوای آموزشی پزشکی عمومی با نیازهای حرفه ای از دیدگاه پزشکان عمومی با سابقه کار یک یا دو سال ارایه خدمات پزشکی در استان خراسانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971930The effect of context- based learning in psychiatric nursing internship on empathy skills with the patient of nursing studentsISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397سوم
2971412The challenges of clinical education in a baccalaureate surgical technology students in Iran: a qualitative studyPMCElectron Physician1396مسئول
3971369Subjective adequacy of dialysis; a neglected concept in hemodialysis adequacyscopusJournal of Renal Injury Prevention1397مسئول
4971067Exploration of nurses' perception about professionalism in home care nursing in Iran: a qualitative studyPMCElectronic Physician1397مسئول
5971024Medical faculties' view about the importance of Educational rolesPMCAdvances in Medical Education and Practice1397دوم
6970293The impact of problem base learning (PBL) on anesthesiology students' learning in emergency medicine courseSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1396اول
7970172Effect of Self-management Educational Program on Vision-related Quality of Life among Elderly with Visual ImpairmentscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
8964474Psychological Therapies: The Missing Link in Improving Treatment Adherence in Patients with β-thalassemia MajorscopusIranian Journal of Blood and cancer1396مسئول
9964113what is Practice-based learningISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1395مسئول
10963852Exploring Iranian β-Thalassemia major patients’ perception of barriers and facilitators of adherence to treatment: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396مسئول
11963760Kt/V: A Magical Formula for Dialysis Adequacy: A Critical ReviewISCJundishapur Journal of Chronic Disease Care1396مسئول
12963439Pain in β-thalassemia major patients: an important yet neglected issue.PMCThe Korean journal of pain1396مسئول
13963379Perceived challenges by the Iranian baccalaureate surgical technology students in their clinical education: A qualitative studyISIBIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS1396اول
14963127An Overview of Applications of the Behavioral Learning Theory in Nursing Education in Iran: A Narrative Review.index copernicusبیهق1396اول
15963088Intergenerational Learning Program: A Bridge between GenerationsISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
16962772Reducing the Theory-Practice Gap Using Clinical Nurse Scholar ModelSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1396اول
17962661Regular Reminding of the Potential Serious Complications of Poor Adherence to Treatment: A Strategy for Improving Treatment Adherence in Beta-Thalassemia Major PatientsISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
18962185Academic Procrastination and Its Characteristics: A Narrative ReviewISCFuture of Medical Education Journal1396اول
19961976The Effect of Educational Approaches on Knowledge and Attitude of Midwifery Students in Breaking bad News to PatientsISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
20961975Teach Back Method for Patient EducationISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1395اول
21961974Jigsaw: A good student-centered method in medical educationISCFuture of Medical Education Journal1395اول
22961973Team Base Learning in Medical Education: A Review of the LiteratureISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1396اول
23961854A Comparison of the Effect of Education through Video versus Demonstration on Fear of Falling in Nursing Home Residents of Mashhad, IranPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396چهارم
24961805Faculty-Student Caring Interaction in Nursing Education: An Integrative ReviewPMCJournal of caring sciences1396چهارم
25961768Can nurse teachers manage student incivility by guided democracy? A grounded theory studyISIBMJ open1396مسئول
26961444Exploration of the process of Interprofessional collaboration among nurses and physicians in IranPMCElectronic Physician1396سوم
27961114Developing the concept of caring in nursing educationPMCElectronic Physician1396سوم
28960832A Survey on Effects of Teacher-Centered Teaching and Problem-Based Learning Methods in Incidence of Nursing Documentation Errors.SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور1395مسئول
29960694PhD programs in nursing in Iran and canada: A qualitative studyISIJournal of the Pakistan Medical Association1396اول
30954176Develop proposed strategies to implement integration strategy in nursing curriculum in IranISCراهبردهای آموزش در علوم پزشکی1395مسئول
31953683Examining the Effects of Training According to Learning Styles on Self-care among Patients with Type 2 DiabetesscopusEvidence based Care Journal1395پنجم
32953666The Comporison of the Effects of the Lecture and Self-Learning Module on nurses Teaching-Competency to Cardiac Patient EducationscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1392سوم
33953660Effectiveness of Education and Attitude on Midwifery Students in expression of bad new to patientsISCفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
34953430Experiences of Medical Teachers about Methods, Types, and Barriers of Giving FeedbackISCFuture of Medical Education Journal1395اول و مسئول
35953223An investigation on social accountability of general medicine curriculumPMCElectronic physician1395دوم
36952909Exploring educational needs and design aspects of internet-enabled patient education for persons with diabetes: a qualitative interview studyISIBMJ OPEN1395دوم
37952598Effect of Portfolio Applying on Satisfaction and Educational Achievement of Nursing Students in Psychiatry ClerkshipISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1395سوم
38952443Evaluation of the effect of self-care education based on Vark learning style on HbA1c and FBS in patients with type II diabetesISCفصلنامه پرستاری داخلی و جراحی1395چهارم
39951110Perceptions on Bioethical Issues among Postgraduate Basic Medical Sciences Students of Mashhad University of Medical Sciences, IranISCjournal of medical education development1395سوم
40951093Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT LiteracyMedlineStudies in Health Technology and Informatics(Nursing Informatics)1395سوم
41950943The Effect of Applying Portfolio on the Level of Learning among Nursing Students in Clerkship of Psychiatry Ward(Emro (IMEMRFuture of Medical Education Journal1394سوم
42950938A Comparison of the Health Workers self Evaluation of training Competency with observation check list of the performance and Evaluation of the rate of clients satisfactionISCفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی زابل1393چهارم
43950937Pop Quiz: a method for teaching and evaluation of studentsISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394دوم
44950935Development and preliminary validation of diabetes adjustment assessment scale (DAAS): a new measure of adjustment with type two diabetesPMCJournal of Caring Sciences1395دوم
45950934Self-learning Module in Medical Education: A Review of the LiteratureISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1395مسئول
46950905Road life perspectives and experiences among Iranian truck drivers: A qualitative studyISIActa Facultatis Medicae Naissensis1395مسئول
47950372Principle-based concept analysis: Caring in nursing educationPMCElectron Physician1394چهارم
48943385Interprofessional Education: the Strategy to Improve Health CareSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394مسئول
49943384Patient education among nurses: bringing evidence into clinical applicability in Iran.PMCInvestigación y educación en enfermería1395اول
50943383Strategies for Managing Nursing Students’ Incivility as Experienced by Nursing Educators: a Qualitative StudyPMCjournal of caring sciences1394مسئول
51942951COMPARING THE EFFECT OF TWO EDUCATIONAL METHODS (CONTEXT BASED LEARNING AND LECTURE) ON NURSE’S KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT NURSE’S ROLE IN ORGAN DONATION PROCESSindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1394سوم
52942950Readiness of Diabetics to Use the Internet and Mobile Services: The Case of a Large City in a Middle-income Countryindex copernicusJournal of Community Medicine & Health Education1394دوم
53942949Can Knowledge Management Be Implemented in the Teaching of Medical Sciences?scopusACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1394مسئول
54942948Causes of Incivility in Iranian Nursing Students: A Qualitative StudyPMCInt J Community Based Nurs Midwifery1394مسئول
55942947Schools and theories of educational psychologySID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394اول
56942239Investigating the key factors in designing a communication skills program for medical students: A qualitative studyPMCElectronic Physician1394دوم
57942238Effects of Pop quiz on Test Anxiety in Students of Basic Medical SciencesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Medical Education1394دوم
58942237Midwifery Students’ Self-Directed Learning ReadinessSID/Iranmedex/MagiranJournal of Medical Education Development Center1394مسئول
59941372Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in IranPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394اول و مسئول
60941241Interns’ Change Readiness in Terms of Self-assessment of Clinical Competency in Mashhad University of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در پزشکی1394سوم
61941027CORRELATION BETWEEN NURSES' SELF-ASSESSMENT SCORES WITH THE SCORES OBSERVED IN THE PERFORMANCE OF THEIR TEACHING COMPETENCY IN PATIENT EDUCATIONSID/Iranmedex/MagiranThe Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty1394سوم
62940884Appropriate Strategies to Empower Faculty Members of Medicine in Education: Viewpoints of Faculty Members of Mashhad School of Medicineindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394اول
63940794Leadership and management curriculum planning for Iranian general practitioners.PMCJournal of advances in medical education & professionalism1394دوم
64940399The publication status and general quality of internationally published articles by Iranian nursing scholarISCJournal of Nursing and Midwifery Sciences1394دوم
65940370A journey across an unwelcoming field: A qualitative study exploring the factors influencing nursing students’ clinical educationscopusHealth Science Journal1394اول
66940331A Qualitative Study Exploring the Factors Influencing Nursing Students’ Clinical Education.scopusHealth Science Journal1394اول
67940302A Survey on obstacles and problems of promotion procedure: an Untold story of faculty members.ISCفصل نامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394اول
68940301Readiness of Medical, Nursing and Radiology Students for Interprofessional education at mashhad university of medical sciencesISCفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394مسئول
69940300Nursing curriculum in some developed countries and proposed way of applying it in the Iranian nursing curriculum: A comparative studyISC(Journal of Nursing Education (JNE1394اول
70940299System based education in medical sciences: necessary but forgotten.ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394اول
71940172Truck drivers' experiences and perspectives regarding factors influencing traffic accidents: a qualitative studyISIAmerican Association of Occupational Health Nurses1394اول
72940171A review of the clinical interdisciplinary collaboration among nurses and physiciansISIOpen Journal of Nursing1394سوم
73935409Effects of the nurse-patient communication skill’s training on reducing pain in patientsindex copernicusفصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد1393دوم
74935408Effect of Education Based on Nursing Model of Dynamism and Continuous Improvement in Seeking Assurance and Getting Approve on Nurses’ Knowledge, Attitude and Practice about Their Role in Organ Donation Process.scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1393سوم
75935407A Comparative Study of the Curriculum of Master's Degree in Medical Education in Iran and Some Other Countriesindex copernicusگام های توسعه در آموزش پزشکی.1393اول
76935395Experiences of Faculty Members in Relation to the Academic Promotion ProcessISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393اول
77935371The Role and Status of Cognitive Theory in Nursing EducationISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1394اول
78935366Investigating readiness to using Internet and mobile services of diabetic patients of a middle-income countryعلمی پژوهشی ایندکس نشدهpeerj1394دوم
79935279Vaccination learning experience of nursing students: a grounded theory study.ISIJournal of educational evaluation for health professions1394مسئول
80934717Knowledge creation in nursing educationPMCGlobal journal of health science1393مسئول
81934715A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysisPMCGlobal journal of health science1393مسئول
82934707Clinical Interdisciplinary Collaboration Models and Frameworks from Similarities to Differences: A Systematic ReviewPMCGlobal Journal of Health Science1394سوم
83934586Role Modeling: A Precious Heritage in Medical EducationscopusACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS1394دوم
84934539Lived Experiences of Iranian Novice Nursing Faculty in Their Professional RolesPMCGlobal Journal of Health Science1394سوم
85934215Medical faculty members’ perspectives on the components of cross-cultural competence in the islamic republic of iran: A qualitative studyISIEastern Mediterranean Health Journal1393سوم
86934102Dealing with Coronary Artery Disease in Early Encountering: A Qualitative StudyPMCInternational Cardiovascular Research Journal1393مسئول
87934101Effect of pop quiz on learning of medical students in neuroanatomy courseISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد1393دوم
88934034The effect of communication skills training for nurses on the quality of patient care.Cinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
89933968Knowledge Management in Medical EducationISCمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1393اول
90933152Comparing Attitudes of Nursing Students and Students of Islamic Sciences Regarding Organ Donation after Brain Death in Mashhad in 2008SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1393چهارم
91932874Role modeling and Mentor in Nursing EducationSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1393اول
92932702A Qualitative Content Analysis of Knowledge Storage in Nursing Education SystemISIIran Red Crescent Med J1393اول
93932701Teaching methods in community health nursing clerkships: Experiences of health care staff in IranPMCJ Educ Eval Health Prof.1393مسئول
94932215Comparing the Effects of Cooperative Learning to Lecture Trainings on the Motivational Beliefs and Self-Regulating Learning StrategiesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393اول و مسئول
95932210Struggling Towards Diagnosis: Experiences of Iranian DiabetesISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393اول
96932209Reflective learning, new approach in nursing educationISCپژوهش در آموزش علوم پزشکی1392اول
97932208Evaluation of training competency of health care workers in training clients and patientsISCآموزش پرستاری1393چهارم
98932207Psychosocial Complications of Coronary Artery DiseaseISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393اول
99932206The Concurrent Validity of Using Simulated Patient and Real Patient in Communication Skills Assessment of Medical StudentsISCگام های توسعه در آموزش پزشکی (SDME)1393اول
100931072Cross-Cultural Competence, an Unknown Necessity in Medical Sciences Education a Review Articleindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393سوم
101930146Comparison of the Effect of Mathernal Education via Newsletter and Group Discussion on the Nutritional Quality of PreschoolersCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
102930143Management of Challenging Behavior (Incivility) among Medical StudentsISCFMEJ1392اول
103930138Medical Faculty Members’ Spiritual Intelligence/Quotient (SQ): A Descriptive Cross-sectional Study in Iranindex copernicusRes Dev Med Educ1392مسئول
104930133The Efficacy of Optimism: Benefit Finding in the Treatment of Diabetes in Iranian Patientsسایر سایت‏های تخصصیISRN Nursing1392اول
10592542The Nessesity and Quality of Management Education in MD Program in Iran: A Qualitative StudyISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391دوم
10692537The Nursing Students Perception of the Community Health Nursing Training: A Grounded Theory Study.ISILife Science Journal1391مسئول
107925017Facilitators and barriers of adaptation to diabetes: experiences of Iranian patientsPMCJournal of Diabetes & Metabolic Disorders1392اول
108923690NURSES' EXPERIENCE OF DEALING WITH DYING PATIENTSISCمجلخ دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1392اول
109923689The process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theoryPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392مسئول
110923222Problems in patients with coronary artery disease: A review articleISCنشریه پرستاری قلب و عروق1391اول
111923098Is Spiritual Intelligence an Approach for Promotion of Professionalism in Medical Faculty Members?ISCطب و تزکیه1392مسئول
112923097An investigation of The Effect of E-learning Education Method on Dietary Regimen in Type 2 Diabetic PatientsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد (Journal of Evidence Based Care)1392سوم
113923095Educational challenges ahead of nursing from the perspective of faculty members of Mashhad University of Medical SciencesISCJ. Adv Med&Prof1392سوم
114923094Comparison of Video-Based Instruction and Instructor Demonstration on Learning of Practical Skills in Nursing Studentsindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392سوم
115922215Using WebQuest in Medical EducationISCIranian Journal of Medical Education1392اول
116922096Do the New Methods of Teaching in Medical Education have Adequate Efficacy? A Systematic Review. .ISCSDME (stride in Development of Medical Education)1392اول
117921731The Effect of Problem-solving Education on Self-Management and HbA1C in Adolescents with Type 1 Diabetesindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار1390چهارم
118921729The effect of communication skills training on the quality of nursing care of patientsCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1391اول
119921487Comparative Study of Tympanic and Oral Temperatures in Patients with Burnsindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)1379اول
120921486Data Analysis in Qualitative StudiesSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1382دوم
121921485The effectiveness of video- based education on gaining practical learning skills in comparison with demonstrating method’s effectiveness among university studentsISCJournal of Medical Education1381اول
122921483The effect of video based instruction versus demonstration on learning of clinical skillsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان1382اول
123921480Qualitative Research Parallel to Quantitative ResearchSID/Iranmedex/Magiranمدیریت سلامت1383اول
124921403managers’ attitude and managerial performance in health care centers of MashhadISCمجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی1388دوم
125921402Opinions of physicians about the content relevance of M.D curriculum and their professional needsISCJournal of Medical Education1388سوم
126921401). Learning Style in Theoretical Courses: Nursing Students’ Perceptions and ExperiencesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1388اول
127921400Teaching Style in Clinical Nursing Education: A Qualitative ApproachISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار1387اول
128921399Effects of Changing Answers in Multiple Choice Examinations on Student’s ScoresISCمجله افق توسعه آموزش در علوم پزشکی1388اول
129921396Quality of Life in Patients with Multiple SclerosisISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1389مسئول
130921389Can Spiritual Intelligence affect Professionalism in Medical Faculty Members?ISCEdu R Med S1392اول
13191723Challenges of Community Health Nursing Education in IranISCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1391اول
13291698Effect of a Family-Centered Problem Solving Education Method on Self-esteem in Drug-usersISCHakim Research Journal1390
13391628Critical Thinking Dispositions among Medical Students in Two stages: Basic Medical Sciences and Pre-Internshipindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391مسئول
13491624not haveindex copernicusفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1390اول
13591459Medical Faculty Members’ Teaching Competencies and Factors Affecting ItSID/Iranmedex/Magiranfuture of Medical Educaion Journal1391دوم
13691432The Relationship between Spiritual Intelligence / Quotient (SQ) and Teaching Competency in Medical Faculty Members SID/Iranmedex/Magiran آموزش در علوم پزشکی 1391اول
13791038The Effect of Family-Centered Problem Solving Teaching Method upon the Self Esteem in Drug-Dependent ClientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391پنجم
13890825Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010index copernicusIranian Journal of Medical Education1390پنجم
13990716The Effects of Improvement in Nursing Managers’ Professional Competencies the Performance-based on Nurses’ Productivityindex copernicusDaneshvar Medicine1390سوم
14090678Lived Clinical Learning Experiences of Medical Students: A Qualitative Approachindex copernicusIranian Journal of Medical Education1390مسئول
14190425A Comparison of Face to Face and Video-based Education on Attitude Related to Diet and Fluids Adherence in Hemodialysis Patientsindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390سوم
14290375“Returon on Investment” Model for Educational Planningعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390دوم
14390304Relationship between Spiritual Intelligence and Nurses’ Clinical Competency(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390اول
14489566The Role of Occupational Lows in Increase of Nursing Care Quality (New viewpoint on present status and new approaches)SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389مسئول
14589405Desired status and the current state of nursing curriculum for clinical educationSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389مسئول
14688689The Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life of Patient with Multiple Sclerosisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
14787314بررسی مقایسه ای میزان درجه حرارت نازوفارنکس و غشای تمپانیک دربیماران تحت عمل جراحی قلب باز با هایپوترمیindex copernicusافق دانش1387مسئول
14887202Teaching style in clinical nursing education: A qualitative study of iranian nursing teachers experiencesPMCNurse Education in Practice1387

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971621What may be learned from clinical teachers? Experiences of Iranian medical students4th International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsHelsinkiپوستر1396خير
2971070کاربرد انتروپولوژی در مراقبت در منزلکنگره انسان شناسی زیستیمشهدپوستر1397خير
3971069Barriers to timely nursing care of acute infections in home care model: a qualitative studyدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
4970462آمادگی برای تغییردانشجویان پزشکی در زمینه خودارزیابی صلاحیتهای بالینی8th International Research Conference on Education, Language and Literatureتفلیسپوستر1397خير
5970434A survey on the status of factors related to knowledge sharing among high school vice deans in Mashhad, Iran.IRCEELT 2018 - 8th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT 2018)Tbilisiپوستر1397بله
6970433The Impact of Education Based On BASNEF Model in Abuse toward Elders in the FamilyIRCEELT 2018 - 8th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT 2018)Tbilisiسخنرانی1397بله
7970295ارتباط پرستار-بیمار در مراقبت درمنزل- مرور سیستاتیکپنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره آموزش بیمارو خودمراقبتیتهرانپوستر1396خير
8970292بررسی هزینه اثربخشی مراقبت درمنزل به عنوان رویکرد نوین سیستمهای سلامت در مقایسه با مراقبت در بیمارستاناولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395خير
9964034What are the educational roles of a medical faculty member?12th International Medical Education Conference (IMEC 2017)Kualalumpurپوستر1396خير
10962094Can nurse teachers manage student incivility by guided democracy?4th International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsHelsinkiسخنرانی1396بله
11954141Iranian Novice Nursing Faculty Experiences on Their New Roles in Relation to IT Literacy13th International Congress in Nursing InformaticsGenevaپوستر1395خير
12943431نقش برنامه ریزی آموزشی در آموزش بالینیResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394خير
13942648مراقبتهای تسکینی انکولوژی در مراقبتهای پرستاری در منزل – یک مطالعه مروریچهاردهمین کنگره سراسری مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایرانمشهدسخنرانی1394خير
14941893بررسی تجارب اعضاء هیات علمی در مورد فرآیند ارتقاء• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014Kuala Lumpurسخنرانی1393بله
15941892یادگیری مبتنی بر تولید محتوا و تولید کتاب: ابداع رویکرد نو در آموزشهمایش کشوری یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردسخنرانی1393بله
16941891کارایی خوش بینی: منفعت یابی در درمان بیماران دیابتیپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالش ها- با مجوریت خودمراقبتیساریپوستر1393بله
17941890استراتژی های خود مراقبتی برای پیشگیری از فرسودگی دانشگاهی و ارتقاء سلامت استادانپنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقاء سلامت و چالش ها- با مجوریت خودمراقبتیساریسخنرانی1393بله
18941645الگومداری در آموزش عالی: میراث گرانبهااولین همایش آموزش مبتنی بر شواهدمشهدسخنرانی1394خير
19941106Medical faculty researchers’ attitudes on the ethical issues related to biological DNA materials usageAsian Nano Forum Conference (ANFC2015).جزیره کیشپوستر1393خير
20935323Understanding the needs of novice nurse educators during transition to their academic role: a thematic analysisICN 2015 conference: global citizen, global nursingسئولپوستر1394خير
21935078مقایسه نظریه های کلاسیک و سوال - پاسخ اندازه گیری در علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مفروضه ها، مزایا و محدودیتهاهمایش مراقبت مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير
22934607Control of and adaptation in educational atmosphere: Nursing teachers' perception and experiences2nd Global congress for qualitative health researchMilanپوستر1391خير
23934606A survey on teachers' assessment system of an Iranian university using meta evaluation approachThe network: Towards unity for health annual conference 2011Grazپوستر1390خير
24934605The students' views on priorities in faculties' assessmentAMEE 2010Glasgowپوستر1389خير
25934030روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکی• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014کوالالامپورسخنرانی1393بله
26933883بررسی مناسب ترین راهکارهای توانمند سازی آموزشی اعضای هیات علمی از نظر متخصصان آموزشیششمین سمینار پرستار، ماما و پژوهشگرگانسخنرانی1392بله
27932811Lived experiences of Iranian novice nursing faculties to plan empowerment programs5th International nurse education conferenceNoordwijkerhoutپوستر1393خير
28932414آیا آموزش بر مبنای شبیه سازی بر عملکرد احیای قلبی عروقی پیشرفته در دانشجویان پزشکی موثر است؟هفتمین کنگره مدیترانه ای طب اورژانسمارسیسخنرانی1393خير
29932360تجربه زیسته مدرسین پرستاری تازه کار در ایفای نقشهای حرفه ای خودپانزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکییزدپوستر1393خير
30931324A survey on attitude of postgraduate students toward the importance of bioethics education in basic sciences departments of faculty of medicine, Mashhad University of Medical Sciences15th National Congress of Medical Educationyazdپوستر1393خير
31923700توانمندی تدریس اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و عوامل موثر بر آن2nd International Conference on Faculty Development in the Health ProfessionsPragueپوستر1392بله
32923200The process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theory4th European Conference on Interprofessional Practice and EducationLjubljanaپوستر1392بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1994مدل SPICES در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش پرستاری: مفاهیم و راهکارهای اجرایی مبتنی بر ده دانشکده برتر پرستاری در جهان1395تالیف
2813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
3292سبکهای یاددهی و یادگیری و کاربرد آن در آموزش عالی1388تالیف
4291پرستاری داخلی و جراحی بلک1390ترجمه
5290راهنمای کاربردی برای تدریس بالینی اثر بخش1389تالیف
6289راهنمایی کاربردی برای سنجش دانشجویان علوم پزشکی1390تالیف
7288ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
81032راهنمای کاربردی تدریس بالینی اثربخش1392تالیف
91030راهنمای کاربردی برای ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی (با تاکید بر روشهای نوین ارزیابی بالینی)1392تالیف
101029رویکردهای نوین تدریس در آموزش عالی با تاکید بر علوم پزشکی1393تالیف
111028طراحی آموزشی در علوم پزشکی1394تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري
19795کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29180کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه