میرنقی  موسوی
خلاصه عملکرد میرنقی  موسوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

میرنقی موسوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): میرنقی موسوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940902مقایسه سطح IgGدر بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس فعال و غیر فعال چشمی با روش IgG avidity در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ع) به صورت یک مطالعه پایلوتمجریپایان یافتهبلي
2940141بررسی تاثیربالینی قطره پردنیزولون با و بدون قطره سیکلوسپورین2% در درمان یووئیت قدامی حاد غیر عفونی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) در تابستان و پاییز 94مجریپایان یافتهبلي
3931098شناسایی جهشهای موجود در سیتوکروم P4501B1 (CYP1B1) به عنوان علت اصلی گلوکوم مادرزادی اولیه، در استان‌های خراسانمجریپایان یافتهخير
4931021بررسی تاثیر روزه داری بر ضخامت کوروئید، مشخصات آناتومیک زاویه اتاقک قدامی و مشخصات بیومتریک چشم در افراد سالم در ماه مبارک رمضانمجریپایان یافتهبلي
5930090بررسی ضخامت کوروئید در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد سال 1393مجریپایان یافتهخير
6920609بررسی نتایج( AGV(Ahmed glaucoma valveدر بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدمجریپایان یافتهبلي
7910973بررسی تغییرات میزان بروز جداشدگی شبکیه در روزه داریمجریپایان یافتهخير
8900906بررسی مقایسه ای انجام مراحل مختلف جراحی های شایع چشمی بر روی چشم بز ذبح شده و چشم انسانمجریپایان یافتهبلي
9900896بررسی شیوع و علل اختلالات بینایی در جمعیت مشهد1388-1389مجریپایان یافتهبلي
10900298بررسی ارتباط بین یافته های نرم افزار بلین-آمبروزیو در پنتاکم2 و یافته های مرسوم توپوگرافی و ارب اسکن در تشخیص موارد اولیه قوز قرنیه.مجریپایان یافتهبلي
11900108بررسی اثرفوتورفراکتیوکراتکتومی (PRK) (Photorefractive Keratectomy) بر روی دید سه بعدی و حس قرنیهمجریپایان یافتهبلي
1288266بررسی مقایسه ای طول محوری کره چشم مبتلا به انسداد ورید شبکیه با کره چشم سالم (چشم مقابل) و همچنین کره چشم افرادکنترلمجریپایان یافتهبلي
1388022بررسی فراوانی پراکندگی بر حسب زمان و مشخصات دموگرافیک بیماری جداشدگی شبکیه در مراجعین بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) 1382-1385 مجریپایان یافتهبلي
1487417بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره فعال کننده پلاسمینوژن بافتیt-PA در درمان ادم ماکولای مقاوم به درمان در چشم افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیومجریپایان یافتهبلي
15950647مقایسه تغییرات عروقی به دو روش OCTA (optical coherence tomogeraghy Angiography) و WF FAG( wide field fluorescein angiograph) در بیماران مبتلا به بجهت با و بدون درگیری چشمیهمکارپایان یافتهبلي
16950102بررسی ارتباط سطح سرمی fibroblast growth factor 21 با رتینوپاتی دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
17940537میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم النبیاء مشهد ، فروردین 94 – شهریور 95همکارپایان یافتهبلي
18930361بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی و کاتاراکت به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما همکارپایان یافتهخير
19930011بررسی فراوانی موتاسیون ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازMTHFR دربیماریهای انسدادی عروقی رتین و قسمت قدامی عصب اپتیک در بیماران کمتر از50سال مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان خاتم الانبیا در مدت 6 ماه:بیمارستان خاتم الانبیا 1393همکارپایان یافتهخير
20922091بررسی اثربخشی تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزوماب در نوزادان نارس در بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیا (1390-93)همکارپایان یافتهبلي
21922090بررسی شیوع بیماریهای سیستمیک زمینه ای همراه در بیماران با تشخیص یووئیت در درمانگاه های بیمارستان خاتم الانبیا : 1390-93همکارپایان یافتهبلي
22922089بررسی شیوع و نتایج درمانی اندوفتالمیت حاد پس از تزریق داخل ویتره داروهمکارپایان یافتهبلي
23920560میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد (1390-92)همکارپایان یافتهبلي
24911235بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیههمکارپایان یافتهخير
25910521شیوع کراتوکونوس و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دا نشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهبلي
26910292تغییرات کوتاه مدت فشار داخل چشمی در تزریقات Bevasizumab داخل ویتره : مقایسه اثر داروهای کاهنده فشار داخل چشمیهمکارپایان یافتهبلي
27900827بررسی تغییرات IOP در بیماران تحت پارس پلانا ویترکتومی از لحاظ علل مختلف انجامهمکارپایان یافتهخير
28900427بررسی ابعاد دیسک اپتیک و موقعیت مرکز ماکولا نسبت به دیسک اپتیک در جمعیت مشهدهمکارپایان یافتهبلي
29900139ارزیابی پتانسیل برانگیخته بینایی با الگوی معکوس شونده در بیماران دیابتی نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
3089778بررسی اثرات فتوکواگولاسیون پان رتینال بر لایه فیبر عصبی شبکیه به کمک OCT همکارپایان یافتهخير
3189758بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو شدید و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
3289698بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)همکارپایان یافتهبلي
3389293بررسی ارتباط تعداد میکروآنوریسمهای شمارش شده به روش اتومات در تصاویر فلوئورسئین آنژیوگرافی شبکیه با مرحله دیابتیک رتینوپاتی غیر پرولیفراتیوهمکارپایان یافتهبلي
3488767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
3588255بررسی رابطه بین دانسیته عروق ملتحمه و اپی اسکلرا و شدت رتینوپاتی دیابتیکهمکارپایان یافتهخير
3687823بررسی ارتباط سطح سرمی HSP -70 و آنتی بادی ضد آن در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بهجتهمکارپایان یافتهبلي
3787043بررسی مقایسه ای نسبت فراوانی تیتر مثبت آنتی‌بادی ضدکلامیدیا پنومونیه و ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیابت قندی غیر وابسته به انسولین مبتلا به رتینوپاتی دیابتی (پرولیفراتیو و غیر پرولیفراتیو) با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
3886716بررسی میزان نیاز به جراحی سگمان خلفی و عوامل خطر در 200 بیمار مبتلا به ترومای باز چشمی در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) از تاریخ فروردین 86 الی فروردین 87 همکارپایان یافتهبلي
3986668بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
4086227بررسی بیماریهای چشمی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
4186096بررسی ارتباط بین شاخصهای آزمایشگاهی کمبود کوبالامین و اسید فولیک با دژنراسیون وابسته به سن ماکولا(amd) در سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
4284064بررسی تغییرات لایه اشکی قبل و بعد از عمل جراحی و تیرکتومی عوامل موثر در آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)همکارپایان یافتهخير
4382086بررسی فراوانی تیتر مثبت آنتی بادی کلامیدیا پنومیه در بیماران تیپ 1همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962435Long-term complications of sulfur mustard poisoning: retinal electrophysiological assessment in 40 severely intoxicated Iranian veteransPMCInternational journal of retina and vitreous1395دوم
2962403Bilateral cytomegalovirus retinitis in a healthy infantPMCJournal of current ophthalmology1395دوم
3942459Bilateral Multifocal Choroidal Osteoma with Choroidal Neovascularizationسایر سایت‏های تخصصیCase Reports in Ophthalmological Medicine1394اول
4942458Unilateral idiopathic retinal vasculitis, aneurysms, and neuroretinitis syndrome (IRVAN) in a young femalePMCJournal of current ophthalmology1393اول
5940424Treatment of Chronic Central Serous Chorioretinopathy with Oral Methotrexate.PMCJ Ocul Pharmacol Ther1394دوم
6935247Effect of pan-retinal photocoagulation on the retinal nerve fiber layer in Diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
7934832The Prevalence of Refractive Errors Among Iranian University StudentsscopusIranian Journal of Ophthalmology1393پنجم به بعد
8933561A review of acute central serous chorioretinopathyChemical AbstractReviews in clinical Medicine1393اول
9930727Nicotinic Acid Treatment for Retinal Vein Occlusion(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv..1392دوم
10930405Extraocular Muscle Insertions in Iranian PeopleISCPatient safety & quality improvement journal1393اول
1192535OCULAR MANIFESTATIONS IN ADULT LEUKEMIAISCIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1383اول
1292523NICOTINIC ACID IN RETINAL VEIN OCCLUSIONISIIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1384چهارم
1390755A distinct autosomal recessive ocular anomaly in Chaharborj, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390پنجم به بعد
1490640Rhegmatogenous Retinal DetachmentChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
1590466Intravitreal tissue plasminogen activator to treat refractory diabetic macular edema by induction of posterior vitreous detachmentISIRetina1390دوم
1689681تظاهرات چشمی HTLV-1SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1389اول
1789448A Study of the Complaint of Patients Coming to the Emergency Ward of Khatam-ol-Anbia Eye Hospital Mashhad(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389دوم
1889065Risk Factors for Senile Corneal Arcus in Patients with Acute Myocardial InfarctionscopusJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH1389اول
1988655effect of clear corneal incision location on tear film following phacoemulsification surgeryscopusiranian journal of ophthalmology1388دوم
2088556visual function following treatment of optic neuritisISIiranian red crescent medical journal1388دوم
2188514ارتباط کوبالامین،فولات سرم و تست فتو استرس ریکاوری با دژنراسیون اگزوداتیو وابیته به سن ماکولا (ARMD) در سالمندان شهر مشهد(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1388چهارم
2288262Peripheral 360° retinectomy in complex retinal detachmentISIRetina1388پنجم
2388259Anatomic and visual outcomes of three different scleral buckling techniquesPMCJournal of Ophthalmic & Vision Research1388چهارم
2486648Removal of traumatic cyclitic membranes: Surgical technique and resultsISIGraefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology1386چهارم
2586260نتایج درمان طبی در پیشگیری از خونریزی مجدد در هایفمای آسیبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
2686081Abnormal Cambrige low - contrast grating sensivity results associated with diabetic retinopathy as a potential screening tool scopusEastern Mediterranean Health Journal1386چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973015Effect of Single Dose Antiglaucoma Medications on Choroidal Thicknessبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
2963592The Effect of Topical 2% Cyclosporine for the Treatment of Acute Anterior Uveitis: Is There a Place for Topical Cyclosporine in Uveitis?27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
3950921Intraocular pressure with an air-puff tonometer in a young populationBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
4934125Bilateral cytomegalovirus Retinitis In an Immunocompetent Infant: A case reportبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
5934123Bilateral Multifocal choroidalosteoma with choroidal Neovascularization: A case reportبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
6930784Prevalence of keratoconus and its associated factors in a young populationWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the European Academy of Optometry and opticsورشو- لهستانپوستر1393خير
7930781High prevalence of myopia among university students in Mashhad, IranWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the Europeanورشو- لهستانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1374ویروس HTLV-1 و بیماریهای وابسته1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه