حسن  راوری
خلاصه عملکرد حسن  راوری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسن راوری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن راوری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی عروق و تروما دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : RavariH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
عمومیدکترای حرفه ای1370دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جراحی عمومیپزشک متخصص1374دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جراحی عروقفوق تخصص1387دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971395بررسی مقایسه ای تاثیر لیگاسیون ورید پرفوراتورعمقی در مچور شدن و ایجاد عوارض در فیستولهای شریانی وریدی کوبیتال side to side در بیماران دیالیزی در مقایسه با گروه کنترلمجریدر دست اجرابلي
2950639بررسی شیوع ترومبوز ورید عمقی در بیماران بستری تحت درمان با هپارین پروفیلاکسی در بخش جراحی عمومی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
3941457مقایسه نتایج جابجایی ورید بازیلیک با گرافت مصنوعی براکیوبازیلیک 6 میلیمتر به عنوان مسیر دیالیز در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
4931320نقش سلولهای بنیادی مشتق شده از مغزاستخوان پس از آنژیوپلاستی عروق محیطیمجریپایان یافتهبلي
5922843بررسی فراوانی و ویژگیهای یافته های سی تی آنژیوگرافیک و تاثیرآن در روند درمان در بیماران مشکوک به آسیب شریانی ناشی از تروما ارجاع شده به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
6920539تاثیر پروپرانولول درمدیریت درد حاد در بیماران ترومایی وغیرتروماییمجریپایان یافتهخير
7910600بررسی اثر پاپاورین موضعی برفیستول های دیستال اندام فوقانی جهت همودیالیز از نظر عوارض زودرس و میزان موفقیتمجریپایان یافتهبلي
8910085نقش هیستوپاتولوژی ورید در میزان موفقیت فیستول شریانی وریدیمجریپایان یافتهبلي
9910039مقایسه میزان علاقه، آشنایی و نیاز دانشجویان پزشکی ( کارورز ) دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به احیاء قلبی تنفسی (CPR) قبل و بعد از تشکیل بخش طب اورژانسمجریپایان یافتهخير
10900944بررسی اثر سلولهای بنیادی وفاکتور رشد پلاکتی در درمان زخمهای مزمن پای دیابتی (فاز دو)مجریپایان یافتهبلي
11900813بررسی مقایسه ای آسپیرین دوز کم ، آسپیرین + دی پیریدامول و وارفارین با دوز کم در پیشگیری از ترومبوز گرافت مصنوعی در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
12900036بررسی فراوانی و ویژگیهای یافته های آنژیوگرافیک و تاثیرآن در روند درمان در بیماران مشکوک به آسیب شریانی ناشی از تروما ارجاع شده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
1389489بررسی تاثیر تجویز (TPA) Tissue Plasminogen Activator در درمان بیماران ایسکمی حاد شریانی غیر تروماتیک اندام هامجریپایان یافتهبلي
1489130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1588041بررسی اثر سلولهای بنیادی و فاکتورهای رشد پلاکتی در درمان زخم های مزمن پای دیابتیمجریپایان یافتهبلي
1686738بررسی میزان علاقه و آشنایی دانشجویان پزشکی(کارورز) دانشگاه علوم پزشکی مشهد با احیاء قلبی تنفسی (CPR) در سال1387مجریپایان یافتهخير
1784107بررسی اثر مصرف اسید فولیک و ویتامین B12 بر سطح هوموسیستئین خون و نارسایی شریانی اندام تحتانیمجریپایان یافتهخير
1883490بررسی مقایسه ای پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترمیم زخم پاهای دیابتی بیماران بستری در بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در طی مدت دو سالمجریپایان یافتهبلي
1983204بررسی علل ایسکمی اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژی بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
2083075بررسی 100 مورد زخم مزمن عروقی منجر به آمپوتاسیون از نظر وجود عفونت و جرم عفونی غالب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهخير
2183071مقایسه پروتز عروقی جدید پلی یورتان و پلی تترافلوراتیلن به عنوان Vascular access در بیماران همودیالیزمجریپایان یافتهخير
22971193بررسی اثر درمان ترکیبی مکمل های ویتامین E وC به همراه Platelet-Rich Plasma-Fibrin Glue بر فاکتورهای بیوشیمیایی، مارکرهای استرس اکسیداتیو و میزان ترمیم زخم در بیماران دیابتیهمکاردر دست اجرابلي
23970746طراحی و راه اندازی رجیستری بیماری های وریدی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
24960414بررسی ارزش تشخیصی دستورنگار Bevilacqua در پیش بینی احتمال بروز لنفادم پس از دیسکسیون زیربغل به علت سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
25931404رویکرد بالینی تشخیصی و درمانی به مالفورماسیونهای عروقی و همانژیوماهاهمکارپایان یافتهبلي
26930417بررسی نقش روشهای تصویر برداری یا مداخله ای اندووسکولار در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به هایپرتانسیون وریدی در زمینه اکسس های همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
27930147بررسی فاکتورهای اتوایمیونیتی و ارتباط MHC در بیماران مبتلا به بیماری برگرهمکارپایان یافتهبلي
28930146بررسی پاسخ ایمنی(سیستم ایمنی) هومورال و سلولار در بیماران مبتلا به بیماری برگرهمکارپایان یافتهبلي
29922465تعیین ارزش تشخیصی سی تی ونوگرافی در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای ژوگولر، ساب کلاوین و اجوف فوقانی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویهمکارپایان یافتهبلي
30921964بررسی روایی وپایایی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران با وریدهای واریسیهمکارپایان یافتهبلي
31921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
32910528فاکتورهای خونی مؤثر در تشکیل ترومبوز در بیماران بورگریهمکارپایان یافتهخير
33910120بررسی وضعیت پریودونتال در بیماران مبتلا به ترومبوآنژیت اوبلیترانس (بیماری برگر)همکارپایان یافتهبلي
34900787بررسی ارزش روش های غیر تهاجمی در پیشگویی و تشخیص سندرم استیل در اندام دارای فیستول در بیماران دیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
35900571بررسی اثر پیوند اتولوگ سلولهای بنیادی مغز استخوان بر Panel reactive Antibodies در بیماران با نارسایی مزمن و پیشرفته کلیههمکارپایان یافتهبلي
36900483بررسی میزان تنگی مجدد شریان کاروتید پس از عمل جراحی اندارترکتومی کاروتیدهمکارپایان یافتهخير
37900481بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران کاندید عمل جراحی بای پس عروقی اندام تحتانی قبل و پس از عملهمکارپایان یافتهبلي
38900338بررسی سیر طبیعی و کلینیکال بیماری ترومبو آنژیت ابلیتران ( بورگر)همکارپایان یافتهبلي
39900133بررسی آثار سرم بر سلول های اندوتلیال عروقی انسانی کشت شده و الگوی سایتوکاینی لکوسیتی موثر بر آنژیوژنز در مبتلایان به بیماری بورگرهمکارپایان یافتهبلي
4089927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
4189925تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
4289906بررسی عوامل موثر در تعبیه وعدم کارکرد زودرس فیستولهای شریانی– وریدی در بیماران کمتر از 20 سال در بخش فوق تخصصی جراحی عروق دربیمارستان امام رضا(ع) به مدت یک سالهمکارپایان یافتهبلي
4389729بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مغز استخوان در گیرندگان پیوند کلیه از دهنده ی غیر زنده بر کار کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
4489546بررسی اثرات درمانی پیوند اتولوگ سلولهای خون محیطی بهمراه فاکتورهای رشد پلاکتی در درمان خانمهای با بی اختیاری استرسی ادراری همکارپایان یافتهبلي
4589287بررسی اثر پروپولیس (بره موم) بر بهبود زخم در پای دیابتی همکارپایان یافتهخير
4689269بررسی کارایی سمپاتکتومی توراسیک به روش single port در درمان هیپرهیدروزیسهمکارپایان یافتهبلي
4789133بررسی فراوانی اشتباهات ثبتی در پایگاه داده های حکیمهمکارپایان یافتهخير
4889131طراحی واجرا سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به لنف ادم درمرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولارهمکارپایان یافتهخير
4989091بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی داپلر رنگی در آسیب های شریانی ناشی از ترومای اندامهمکارپایان یافتهبلي
5088044بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5188026بررسی تاثیر اسپری اکسی تتراسیکلین در بهبود زخم پای دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
5287932بررسی میزان شیوع و علل مکانیسم‌های ایسکمی و سندرم استیل علامتدار در اثر کارگذاری فیستول شریانی –وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
5384251بررسی اثر محافظتی کلاله زعفران بر کاهش آزارهای سندروم رپرفیوژن پس از بستن ( کلامپنیک ) عروق اندام تحتانیهمکارپایان یافتهخير
5484190بررسی میزان و علل بروز عوارض و از کار افتادن فیستولهای شریانی وریدیدر بیماران در حال درمان در بخش جراحی عروق بیمارستان اما م رضا(ع) در سال 1384همکارپایان یافتهخير
5584084تعیین میزان موفقیت ترک سیگار به روش گروه درمانی در بیماران مبتلا به بورگر در بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
5684017بررسی بالینی پای دیابتیک از نظر روشهای درمانی اعمال شده و نتایج بدست آمده در بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) بصورت گذشته نگر و آینده نگرهمکارپایان یافتهخير
5783229تعیین معیارهای تشخیصی آنژیوگرافیک بیماری بورگر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان قائم و امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
5883206بررسی شیوع استئومیلیت در پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پای دیابتی و بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسیون در سال 84-1383همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974100Blue Finger; Unusual Brachial Artery Aneurysm Symptom Due to Brachiocephalic Fistulaindex copernicusAcademic Journal of Surgery1397مسئول
2972740Investigation of affecting factors on early artery-venous fistulas failure in patients with less than 20 years old. medical journal of mashhad university of medical sciencesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396سوم
3972566Comparison of single port thoracoscopic sympathectomy and multiport thoracoscopy in patients with hyperhidrosisscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1397سوم
4971971Topical propolis improves wound healing in patients with diabetic foot ulcer: a randomized controlled trialISINatural product research1397سوم
5964294Effect of low dose aspirin and dipyridamole on primary patency of arteriovenous grafts in hemodialysis patients: a randomized double-blind placebo-controlled trialPMCElectronic Physician1396مسئول
6964293Thoracic aortic involvement in cystic echinococcosis: A case reportPMCElectronic Physician1396مسئول
7963587Effect of autologous Bone marrow stem cell on panel reactive Antibodies in patients with chronic and progressive renal failure, a pilot clinical trialChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397چهارم
8963345Unexpected Inflammation in the Sympathetic Ganglia in Thromboangiitis ObliteransPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF ANGIOLOGY1396دوم
9961942Renal artery aneurysm rupture during post-partum period: A case reportPMCElectronic Physician1396اول
10961462False positive lower limb lymphoscintigraphy due to inadvertent intra-vascular injection of the tracer: Importance of tracer re-injectionISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396دوم
11960942Investigation of the Etiology of Anemia in Thromboangiitis Obliterans.PMCINTERNATIONAL JOURNAL OF ANGIOLOGY1395دوم
12954061Evaluation of Frequency and Properties of CT Angiographic Findings and their Influence on Management in Patients Suspicious to Traumatic Arterial Injuries Referred to CT Scan Department of Imamreza HospitalISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395سوم
13953263Effect of Folic Acid therapy on Homocysteine Level in patients with Atherosclerosis or Buerger's Disease and in Healthy individuals: A clinical trial.PMCElectronic physician1395مسئول
14953262The efficacy of aspirin and dipyridamole on the patency of arteriovenous fistulae and grafts; Review of the randomized control trialsChemical Abstractreviews in clinical medicine1393اول
15953261Achievements of Unilateral Sympathectomy ReplyISITHORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON1394اول
16953005Diagnostic value of computerized tomography venography in detecting stenosis and occlusion of subclavian vein and superior vena in chronic renal failure patientsPMCElectronic physician1395دوم
17942420تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریسSID/Iranmedex/Magiranmedical Journal of Mashhad University of Medical Sciences1394مسئول
18941209Rickettsia infection could be the missing piece of the Buerger;s disease puzzle.ISIINTERNATIONAL ANGIOLOGY1396دوم
19941208Association of the five gene related endothelial cell dysfunction polymorphisms with Buerger's disease development and outcome.ISIinternational angiology1394پنجم
20941132Effects of Intravenous and Catheter Directed Thrombolytic Therapy with Recombinant Tissue Plasminogen Activator (Alteplase) in Non-Traumatic Acute Limb Ischemia; A Randomized Double-Blind Clinical TrialSID/Iranmedex/MagiranBull Emerg Trauma1394مسئول
21940206Isolated Splenic Vein Thrombosis: 8-Year-Old Boy with Massive Upper Gastrointestinal Bleeding and HypersplenismPMCCase Reports in Pediatrics1394پنجم به بعد
22934774Mechanisms of Thrombosis, Available Treatments and Management Challenges Presented by Thromboangiitis Obliterans.ISICurrent medicinal chemistry1394دوم
23934710Giant Scrotal LymphoedemaPMCJournal of Cutaneous and Aesthetic Surgery1393اول
24934599Comparing color Doppler ultrasonography and angiography to assess traumatic arterial injuries of the extremities.ISIIranian journal of radiology1393سوم
25934429Unilateral Sympathectomy for Primary Palmar HyperhidrosisPMCThoracic and Cardiovascular Surgeon1393اول
26932655Buerger's disease in the northeast of Iran: Epidemiology and clinical featuresISIVascular1394سوم
27932487Chronic hemodialysis access-induced distal ischemia (HAIDI): distinctive form of a major complication.ISIJ Vasc Access1393چهارم
28931909Subciliary Approach for Inferior Orbital Rim Fractures; Case Series and Literature Reviewindex copernicusBull Emerg Trauma1393مسئول
29931908A disease-specific activity score for Thromboangiitis obliteransISIVascular1393مسئول
30931907Growth Plate Uptake of Tc-99m-Phytate on Lymphoscintigraphy Images: Report of Two Pediatric Cases and Review of the LiteratureISILymphat Res Biol1393اول
31931906Knowledge of Iranian Medical Interns Regarding Cardio-Pulmonary ResuscitationPMCTrauma Mon1391اول
32931904Authors’ ReplyPMCJ Cutan Aesthet Surg1392اول
33931903Does a species of rickettsia play a role in the pathophysiology of buerger's disease?PMCVascular1391دوم
34931902اطلاعات بالینی و عوارض حین عمل بازسازی آئورت در بیماران دچار انسداد ائورتوایلیاکChemical Abstractفصل نامه افق دانش1391دوم
35930036Comparison of Conventional Angiographic Findings between Trauma Patients with or without RunoffPMCBulletin of Emergency And Trauma1393اول
36924861Angiographic Findings of Patients with Blunt or Penetrating Extremity Injuries: Focus on Indications and Contraindicationsindex copernicusBulletin of Emergency And Trauma1392دوم
37924708Sera of patients with thromboangiitis obliterans activated cultured human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and changed their adhesive properties.ISIInternational Journal of Rheumatic Diseases1392سوم
38924062Hyperhomocysteinemia as a consequence of life style among patients suffering from thromboangiitis obliterans.ISIInternational Angiology1392دوم
39922301Investigation of the expression of mediators of neovascularization from mononuclear leukocytes in thromboangiitis obliteransISIVascular1392چهارم
40921341Isolated primary lymphedema tarda of the upper limb.ISILymphatic research and biology1392دوم
41921149Massive hematocele after transfemoral cardiac angiography (a case report)index copernicusOFOGH-E-DANESH1386دوم
4291970Comparision of Vacuum‑Asisted Closure and Moist Wound Dressing in the Treatment of Diabetic Foot UlcersPMCJournal of Cutaneous and Aesthetic Surgery1391اول
4391885Oxidative and antioxidative pathways might contribute to thromboangiitis obliterans pathophysiologyISIvascular1391دوم
4491858The application of thoracoscopic Sympathectomy for the optimal management of hyperhidrosis and severe upper extremity IschemiaISIIran Red Crescent Med J1386سوم
4591101Primary patency rate of native AV fistula: long term follow upPMCInternational journal of clinical and experimental medicine1391سوم
4690858Natural history definition and a suggested clinical approach to Buerger's disease: a case-control study with survival analysisISIVascular1390دوم
4790780Primary Patency Rate of Native AV Fistula: Long Term Follow up Primary Failure/Vascular Accessسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Medical research1390سوم
4890597Oral metronidazole as antibiotic prophylaxis for patients with nonperforated appendicitisPMCClinical and Experimental Gastroenterology1390مسئول
4990034Spontaneous Aortocaval Fistula: A Case Report and Literature ReviewISIIranian Red Crescent Medical Journal 1390اول
5090026Treatment of non-healing wounds with autologous bone marrow cells, platelets, fibrin glue and collagen matrixISICytotherapy1390اول
5189424Safety and efficacy of granulocyte-colony-stimulating factor administration following autologous intramuscular implantation of bone marrow mononuclear cells: a randomized controlled trial in patients with advanced lower limb ischemiaISICytotherapy 1389دوم
5289323Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis accessISI Upsala Journal of Medical Sciences 1389اول
5388629eldery trauma: causes and outcomeISIiranian red crescent medical journal1388مسئول
5488375serum homocysteine in deep venous throimbosis peripheral atherosclerosis and healthy iranians: a case-control studyPMCPakistan journal of biological sciences1388اول و مسئول
5587157بررسی میزان بقای فیستول های شریانی- وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
5687100برخورد با زخم های مزمن عروقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5786559Thrombophlebitis migrans as a footprint of Buerger's disease: a prospective-descriptive study in north-east of IranISICLINICAL RHEUMATOLOGY1386سوم
5886282عوارض و طول مدت بازبودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
5986122Resection of a large carotid artery aneurysm under cervical epidural anasesthesia ISIActa Cardiologica1387دوم
6085383درمان کاروتید پاراگانگلیوما، مروری بر تجربه 15 سالهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1385چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961651evaluation of topical propolis effect on diabetic foot ulcersدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسمتهرانپوستر1393خير
2953308Endovascular treatment of three cases of pelvic congestion syndrome accompanied by proximal lower extremity varicose veinsLINC 2015Leipzigسخنرانی1393بله
3930064Vascular Proximity: Is It a Valid Indication for Angiography in Trauma Patientsکنگره بین المللی جراحی خراسانمشهدسخنرانی1392خير
491894SPONTANEOUS AORTOCAVAL FISTULA: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW19th Euro ChapFrance, Parisسخنرانی1389بله
591889اثر هپارین در باز بودن فیستول شریانی23rd world congress of the international union of angiologyAthens,Greeceسخنرانی1386خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف
22009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
31297آموزش مهارتهای جراحی و اورولوژی با رویکرد مبتنی بر صلاحیت1388تالیف
41288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه