غلامعلی  زارع
خلاصه عملکرد غلامعلی  زارع
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

غلامعلی زارع

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): غلامعلی زارع رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی قانونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Zaregh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1891000بررسی تطبیقی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران فوت شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) با یافته های اتوپسی در پزشکی قانونی مشهد از شهریور 88 تا شهریور 89مجریپایان یافتهخير
285194بررسی اپیدمیولوژیک مرگهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در مرکز پزشکی قانونی خراسان (1383-84)مجریپایان یافتهخير
382107بررسی میزان اختلالات روانشناختی، افسردگی و تکانشگری و ارتباط آن با نوع مسمویمت در مسمومین بستری در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
4941634رجیستری مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
589873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
689307بررسی نگرش کادر بهداشت و درمان نسبت به استفاده از اثر پا (foot print) در شناسائی هویت نوزادان در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
787261بررسی همراهی بین وجود علائم اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه و علائم افسردگی با خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در بیمارستان امام رضا(ع) (سوختگی ـ مسمومین) در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
887012بررسی رابدومیولیز در مسمومین بستری در بیمارستان امام رضا (ع) طی 16ماه همکارپایان یافتهخير
986301اندازه‌گیری متانل و ترکیبات سمی مشابه در فرآرده های مایی گیاهان دارویی بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
1085250بررسی عوارض روانی عوامل شیمیائی جنگی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهخير
1185225بررسی نگرش شاغلین حرف پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتانازی در سال 1385همکارپایان یافتهخير
1283400بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد و مطالعه اعتیاد به مواد مخدر در مسمومین مراجعه کننده به مرکز سم شناسی پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (آینده نگر و گذشته نگر) سال 1381 لغایت سال 1385همکارپایان یافتهخير
1383046بررسی مسمومیت شغلی با سرب در کارگران کارخانه های کاشی سنتی مشهدهمکارپایان یافتهخير
1480046بررسی عوارض ویروس مسمومیت باعوامل شیمیائی جنگیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963898Miosis, Bradypnea and Loss of Consciousness with Several Compacted Solid Materials in Rectum and Colon in Abdominal X-RayChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1392دوم
292685Spider Bite Induced Clinical, Paraclinical and Electocardiographic ChangesISIclinical toxicology1387سوم
392670The Impact of Menstrual Period of Women in Committing Intentional PoisoningsISIclinical toxicology1386چهارم
490461Delayed toxic effects of sulfur mustard on respiratory tract of Iranian veteransISIHuman & experimental toxicology1390پنجم به بعد
590227Determination of Methanol Concentrations in Traditional Herbal Waters of Different Brands in IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390پنجم به بعد
689642Clinical and laboratory evaluation of rhabdomyolysis in 165 patients with severe acute poisoningsindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389چهارم
788323Epidemiologic Study of Deaths Related to Opiate Abuse in Khorasan Legal Medicine Center from March 20, 2004 to March 20, 2006(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
886677Use of high doses of sodium bicarbonate in acute organophosphorous pesticide poisoning is advancing scopusClinical toxicology1386پنجم به بعد
984032long-term complications of sulphur mustard poisonig in severely intoxicated iranian veteransISIfundamental and clinical pharmacology1384پنجم به بعد
1084030شیوع پیگمانتاسیون مخاط دهان و لثه کارکنان باطری سازی ها در خراسان(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی مشهد1384سوم
1184026Evaluation of delayed toxic effects of sulfur mustard poisoning in severely intoxic iranian veteransPMCjournal of medical chemical biological and radiological defenese1384پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه