هما  فال سلیمان
خلاصه عملکرد هما  فال سلیمان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هما فال سلیمان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هما فال سلیمان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : FalsoleimanH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960007بررسی ارتباط بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با بیماری زودرس عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
2931754بررسی تاثیر نیکوراندیل در کاهش پراکندگی طول QTدر بیماران با آن‍ژین صدری پایدار در جریان آنژیو پلاستی انتخابیمجریپایان یافتهبلي
3930883بررسی تاثیر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین- فسفولیپید بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریدر دست اجراخير
4920375بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران با بیماری شریان کرونر پس از درمان جراحی بای پس قلب ، مداخله از راه پوست و داروییمجریپایان یافتهبلي
5910415بررسی اثرات نیکوراندیل در سیر کلینیکی و اکوکاردیوگرافیک بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) که تحت آنژیوپلاستی الکتیو و موفق عروق کرونر از 1/7/91 تا 1/7/92 قرار گرفته اندمجریپایان یافتهبلي
689750بررسی تغییرات توده عضلانی بطن چپ و فیلتراسیون گلومرولی قبل و بعد از تعبیه موفق استنت در شریان کلیه بیماران مبتلا به هایپرتانسیون شریانی و تنگی شدید و آترواسکلروتیک شریان کلیهمجریپایان یافتهبلي
787866بررسی عملکرد مرکز تحقیقات قلب و عروق در ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
887731بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین با ضایعات مهم عروق کرونریمجریپایان یافتهبلي
987258بررسی ویژگیهای بالینی، عوامل پیشگویی کننده و پیش آگهی بیمارستانی نارسایی حاد قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) از 87/7/1 تا 88/1/1مجریپایان یافتهبلي
1086786بررسی تغییرات سطح سرمی HSCRP در بیماران تحت آنژیو پلاستی عروق کرونر همراه با تعبیه استنت دارویی یا غیر دارویی مجریپایان یافتهخير
1186108بررسی تاثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی rh-Erythropoetin بر فراخوانی سلول های پیش ساز اندوتلیال و عملکرد بطن چپ در بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد که تحت آنژیوپلاستی(PCI) موفقیت آمیز قرارگرفته اندمجریپایان یافتهبلي
1284060بررسی مقایسه ای اثر متورال و کارودیلول در درمان نارسایی قلبمجریپایان یافتهخير
1383105ارزیابی اثر وارفارین بر دانسیته استخوانی در بیماران مصرف کننده وارفارین در بیمارستان قائم(عج) طی سال های 83-1382مجریپایان یافتهخير
14960578مقایسه دقت تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماری عروق کرونری در موارد قطع یا ادامه مصرف بتابلوکرها قبل ازاسترس با دی پیریدامولهمکاردر دست اجرابلي
15951697مقایسه تاثیر بکارگیری راهنمای مدون آموزشی به دو شیوه آموزش گروهی و نمایش فیلم بر اضطراب، هماتوم و نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
16951548بررسی اثر روش درمانی استفاده از Device کمپرشن ابداعی در درمان پسودوانوریسم ناشی از آنژیوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
17950093بررسی اکوکاردیوگرافیک عملکرد قلبی در بیماران STEMI با ST elevation پایدارپس از انژیوپلاستی اورژانس و برقراری TIMI 3 و مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
18931493بررسی مقایسه کشش دهلیز چپ( LA strain ) قبل و بعد از PTMC (Percutaneous Transvenous Mitral Commissurotomy ) و تعویض دریچه میترال در بیماران دچار تنگی دریچه میترالهمکارپایان یافتهبلي
19910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
20910184بررسی نقش پیشگویی کننده توازن پرواکسیدان - آنتی اکسیدان در ایجاد نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در اقدامات مداخله ای از طریق پوستهمکارپایان یافتهبلي
2189270بررسی سطح سرمی TNFalpha و IL6 و HGF در انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با مرگ و میر و عوارض داخل بیمارستانی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
2288764مدل سازی فارماکوکینتیکی/فارماکودینامیکی اریتروپویتین نوترکیب انسانی (rh-Erythropoetin) در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد با قطعه بالا رونده STهمکارپایان یافتهبلي
2388459بررسی فراوانی پایداری سوراخ دیواره بین دهلیزی پس از والووپلاستی دریچه میترال و شاخص های پیشگویی کننده آن در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترالهمکارپایان یافتهبلي
2488350بررسی ارتباط سطح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27،LDL اکسید شده با نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در دو گروه بیماران با روش جراحی قلب آف-پمپ و آن پمپهمکارپایان یافتهخير
2587662بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر غلظت سرمی IL-18، MCP-1 و VCAM در بیماریهای عروق کرونرهمکارپایان یافتهخير
2687660تاثیراریتروپویتین بر عملکرد پلاکتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با افزایش قطعة STهمکارپایان یافتهبلي
2787653بررسی اثر ضد التهابی پنتوکسی فیلین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر پایداری پلاکهمکارپایان یافتهبلي
2886769بررسی تغییرات سطح سرمی HSP-27 در بیماران مبتلا به آنژین پایدار قبل و بعد از آنژیو پلاستی عروق کرونر همراه با تعبیه stentهمکارپایان یافتهخير
2986405بررسی ارتباط بین مقدار فشار خون و مواجهه با سرما در کارگران کارخانه های صنایع لبنی و غذایی مشهد سال 87همکارپایان یافتهخير
3086369بهینه سازی زیر ساخت های مرکز تحقیقات قلب و عروقهمکارپایان یافتهخير
3186125بررسی نتایج اولیه و دیررس آنژیوپلاستی دهانه عروق کرونر ((RCA, LCX, LAD در بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای 85-81همکارپایان یافتهخير
3285277بررسی مقایسه ای فشار وج در اکوکاردیو گرافی به (روشTDI) و فشار وج در کاتتریسمهمکارپایان یافتهخير
3384338اکوکاردیوگرافی و یافته های داپلر در بیماران آرتریت روماتوئید طول کشیده بدون علائم کاردیوواسکولرهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981344Rare P376L variant in the SR-BI gene associates with HDL dysfunction and risk of cardiovascular disease.ISIClinical Biochemistry پنجم به بعد
2961443Effect of Renal Artery Stenting on Blood Pressure, Glomerular Filtration Rate and Left Ventricular Mass in Hypertensive Patients with Severe Atherosclerotic Renal Artery StenosisEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
3960490Acute effect of treatment of mitral stenosis on left atrium functionMedlineANNALS OF CARDIAC ANAESTHESIA1395پنجم به بعد
4935423Demographic and socioeconomic factors of patients with coronary artery diseases undertreatment of coronary artery bypass grafting, percutaneous coronary intervention and drug therapy in Mashhad, IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1394سوم
5935347Erythropoietin Reduces Post-PCI Arrhythmias in Patients with ST-elevation Myocardial InfarctionISIJournal of Cardiovascular Pharmacology1394مسئول
6930622Anxiety, Depression and Coronary Artery Disease among Patients Undergoing Angiography in Ghaem Hospital, Mashhad, IranChemical AbstractHealth1393پنجم به بعد
7930338Prevalence of left atrial thrombus in patients with mitral stenosis and its response to short term anticoagulation in candidates for percutaneous mitral commissurotomy.index copernicusIranian heart journal1384مسئول
8930233Relation Between Capillary Wedge Pressure Measured by Echocardiography Through Tissue Doppler Imaging (TDI) Method and Catheterism in Patients with Mitral Valve Stenosis.Biological AbstractThe Journal of Tehran University Heart Center1385سوم
9924505Global coronary arteries spasm in a young patient.PMCARYA atherosclerosis1392اول
10924503Percutaneous coronary intervention in a case of afibrinogenemiaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392اول
11923547Pentoxifylline Decreases Serum Level of Adhesion Molecules in Atherosclerosis PatientsscopusIranian Biomedical Journal (IBJ1392دوم
12923005study of serum lipid and lipoprotein levels in patients with coronary artery disease and diabetes mellitusISCمجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1384
1391578Clinical outcome, and survival between primary percutaneous coronary intervention versus fibrinolysis in patients older than 60 years with acute myocardial infarctionPMCheart views1391اول
1491538Serum Small Dense Low-density Lipoprotein Concentrationsare Elevated in Patients with Significant Coronary Artery Stenosisand are Related to Features of the Metabolic SyndromeISIlipids1391
1591150Pentoxifylline decreases soluble CD40 ligand concentration and CD40 gene expression in coronary artery disease patientsISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1391چهارم
1690666The effects of pentoxifylline administration on NFΚB P50 transcription factorPMCARYA Atherosclerosis Journal1390سوم
1790458Depression and Anxiety in a Cardiovascular Outpatient Clinic: A descriptive studyscopusIranian Journal of Psychiatry1390پنجم به بعد
1890454A cross-sectional study of the association between heat shock protein 27 antibody titres, pro-oxidant-antioxidant balance and metabolic syndrome in patients with angiographically-defined coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1390پنجم
1990381Diagnostic Value of Standard 12 Lead Electrocardiography in Acute RV Myocardial InfarctionChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
2090355Prooxidant-anti-oxidant balance is not associated with extent of coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1390پنجم به بعد
2190279Pentoxifylline administration changes protein expression profile of coronary artery disease patientsISIGene1390سوم
2290127Evaluation of Dobutamin Stress Echocardiography Complications in 500 Patients Referred to Ghaem Hospital Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390چهارم
2390010Serum antibody titers against heat shock protein 27 are associated with the severity of coronary artery diseaseISICell Stress Chaperones1390چهارم
2489473Assessment of Relationship between Blood Pressure and Cold Exposure in Workers of Dairy and Food Industry Factories in Mashhad(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389سوم
2589398Serum Inflammatory and Immune Marker Response After Bare-Metal or Drug-Eluting Stent Implantation Following Percutaneous Coronary InterventionISIAngiology 1389دوم
2689160Changes in pro-oxidant-antioxidant balance after bare metal and drug eluting stent implantation in patients with stable coronary diseaseISIClin Biochem1389اول
2788501بررسی اختلالات قلبی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بدون علائم بیماری قلبی، در بیمارستان قائم مشهد )1386-87)index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1388سوم
2888226بررسی تاثیر تجویز زودرس استاتین در مرگ و میر بیمارستانی بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکاردSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1388دوم
2988064Reduced bone density in patients on long-term warfarinISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES 1388دوم
3087527ANGIOGRAPHIC PREDICTORS AND CLINICAL OUTCOME OF ACUTE SIDE BRANCH OCCLUSION AFTER CORONARY ARTERY STENT IMPLANTATIONindex copernicusIRANIAN HEART JOURNAL (IHJ)1387دوم
3187448مقایسه متوپرولول و کارودیلول در درمان بیماران با نارسایی قلبیindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387اول
3287342SUCCESS RATE OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH CHRONIC TOTAL OCCLUSION OF CORONARY ARTERIESindex copernicusARYA1387دوم
3386275مقایسه تاثیر دو داروی استرپتاز و هبرکیناز رایج در درمان بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد قلبی با صعود قله ST(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
3485089بررسی تاثیر سرم GIK بر سیر بیمارستانی بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
3585088بررسی آنزیمهای قلبی در بیماران آنژین پایدار مزمن بعد از مداخله تهاجمی موفق عروق کرونر از طریق پوست(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1921328Serum Small Dense Low-density Lipoprotein Concentrations are Related to Features of the Metabolic Syndrome13th Iranian Congress of Biochemistry and 5th International Congress of Biochemistry and Molecularیزدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه