علی اصغر  معینی پور
خلاصه عملکرد علی اصغر  معینی پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی اصغر معینی پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی اصغر معینی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MoinipoorA1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971325بررسی و مقایسه عوارض بای پس عروق کرونر در بیماران اورژانسی با سابقه مصرف داروهای ضد پلاکتی قبل از عمل و گروه کنترلمجریدر دست اجرابلي
2961031بررسی فراوانی اندوکاردیت دریچه مصنوعی در بیماران جراحی تعویض دریچه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قایم مشهد دربازه زمانی ۱۳۹۱-۹۵مجریپایان یافتهبلي
3960772مقایسه عملکرد جنسی مردان قبل با بعد از عمل بای پس عروق کرونری با استفاده از پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظمجریپایان یافتهبلي
4931353بررسی نتایج عمل جراحی دریچه قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد بصورت گذشته و آینده نگرمجریپایان یافتهبلي
5930942بررسی نتایج عمل ترمیم دریچه میترال به روش key در بیماران مراجعه کننده با نارسایی میترال به علت ایسکمی میوکارددر بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
6930121بستن استرنوم به ورش Wire-Box: بررسی امنیت و کارایی در بستن برش های استرنوممجریپایان یافتهبلي
787184بررسی تفاوت سطح هورمون گرلین (Ghrelin) در بیماران با عمل جراحی عروق کرونری با پمپ قلبی-ریوی و بدون پمپمجریپایان یافتهخير
8970291بررسی میان مدت و طولانی مدت اکوکاردیوگرافیک و بالینی بیماران دچار تنگی روماتیسمال دریچه میترال درمان شدههمکارعقد قراردادبلي
9960182بررسی متغیر های پیدایش ریتم فیبریلاسیون دهلیزی پس از بای پس کرونری از فروردین 95 تا فروردین 96 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارعقد قراردادخير
10951285مقایسه کانولاسیون شریان فمورال با ائورت صعودی در بیماران کاندید عمل جراحی مجدد دریچه ایهمکارپایان یافتهبلي
11930648مقایسه نتایج انالیز توصیفی روش اندوسکوپی با روش سنتی باز برداشت ورید برای پیوند بای پس عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
12922012بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول و کتورولاک بر کنترل درد پس از عمل جراحی عروق کرونر قلبهمکارپایان یافتهخير
13922011مقایسه مدلهای II EuroSCORE و STS و APACHE II برای پیش بینی میزان مرگ ومیر و عوارض پس از جراحی قلب بیماران بالغ بستری در ICU جراحی قلب بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهخير
14910725کاربرد فلاپهای پکتورال دو طرفه در درمان مدیاستینیت چرکی پس از استرنوتومیهمکارپایان یافتهبلي
1589927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
1689198بررسی میزان موفقیت عمل جراحی گاستریک بای پس برکاهش وزن و فاکتور های متابولیک در چاقی مرضی همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981846Prevalence and Causes of Mediastinal Reexploration for Excessive Bleeding After Cardiac Surgery ProceduresISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398مسئول
2981478Pericardial window in tamponade and sever LV systolic dysfunction after acute myocarditisISCJournal of Surgery and Trauma1398مسئول
3981086Original Article Evaluation of results of IVID endocarditis cardiac surgery in mashhad medical scince, a cohort studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398مسئول
4980957Aortic Pseudo aneurysm 3 Years after Interposition Tube Graft for Acute Dissection of Ascending AortaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398اول
5980604Comparison of Sexual Dysfunction Before and After Coronary Artery Bypass Grafting Using the International Index of Erectile Dysfunction QuestionnaireISIiranian heart journal1398دوم
6974427Challenging Management of Warfarinised Patients with Intracranial Hemorrhage Following a Head Injury: A Major Medical DilemmaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397مسئول
7974364Custodial Cardioplegia and Cardiac Preservation during pediatric cardiac surgery procedures, narrative review.index copernicusreviews in clinical medicine1397مسئول
8974077Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Isolated CABG Surgery: a Prospective Cohort StudyISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397پنجم به بعد
9973137Wire-Box Fixation: An Alternative Technique for Sternal Closure After Median Sternotomy in Cardiac SurgeryISIiranian heart journal1397دوم
10972183The Kay Mitral Valve Repair in Coronary Artery Disease Concomitant With Ischemic Mitral RegurgitationISIiranian heart journal1397اول
11972181Emergency Surgical Treatment for the Total Occlusion of the Left Main Coronary Artery: A Case ReportISIiranian heart journal1397پنجم
12971956Late Lumen Loss in Thoracic Aortic Graft after Endovascular Treatment of a Traumatic PseudoaneurysmISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397دوم
13971380Aberrant Left Subclavian Artery Associated With Kommerell Diverticulum Causing Severe Nausea and Vomiting: A Case Report and Review of LiteratureISIiranian heart journal1397مسئول
14971027Management of a Large Coronary Artery Aneurysm with Graft-coated Stent during the Acute Phase of Myocardial InfarctionISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
15970564Association between incidence of atrial fibrillation and duration of cardiopulmonary bypass in coronary artery bypass graft surgery (CABG): a cohort studyPMCElectronic Physician1397پنجم به بعد
16964451External Validation of European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II (EuroSCORE II) for Risk Prioritization in an Iranian PopulationISIBrazilian journal of cardiovascular surgery1396چهارم
17963479Using Intra-Aortic Balloon Pump for Management of Cardiogenic Shock Following Aluminum Phosphide Poisoning;Report of three CasesPMCEmergency1396پنجم
18962758Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery Outcomes During 6 Years: A Prospective Cohort StudyMedlineacta medica iranica1396چهارم
19962631Upper Extremity Ischemia Complicating Ulcerative Plaque in Descending AortaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
20961761Outcomes of On-pump Coronary Artery Bypass Grafting in Patients with Metabolic Syndrome in Mashhad, IranISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396مسئول
21961390Surgical Management of Infectious Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta Post Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Clinical ConditionISIiranian heart journal1396دوم
22961389Successful Surgical Resection of Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Case PresentationISIiranian heart journal1396مسئول
23960906Possible interaction of warfarin with peppermint herbal tea: a case reportindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول
24960825Successful Repair of Four Cases of Ebstein’s Anomaly with a New Surgical Approach: Valved-Skirt TechniqueISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396دوم
25954452Results of 3 Years’ Experience in Pulmonary Embolectomy: A Single-Center ExperienceISIiranian heart journal1396اول
26954087BALANCED DOUBLE AORTIC ARCH IN A CHILD WITH EFFORT DYSPNEA: A CASE REPORTسایر سایت‏های تخصصیActa HealthMedica1395دوم
27953939Situs Inversus with Levocardia and Congenitally Corrected Transposition of Great Vessels in a ۳۵ year old Male: A Case reportPMCelectronic physician1395چهارم
28953614Cardiac Calcified Amorphous Tumor of the Mitral Valve Presenting as Transient Ischemic AttackPMCCase Reports in Cardiology1395مسئول
29953272Bentall Procedure with Concomitant Coronary-Coronary Bypass for Right Coronary Artery Stenosis: A Case ReportEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
30952826Scleroderma and Mitral Stenosis: A New Cardiac Involvement or an Association by Chanceسایر سایت‏های تخصصیinternational cardiovascular forum journal1395مسئول
31951708Short-term clinical coronary endarterectomy in the right coronary artery: A single-center experienceindex copernicusjournal of surgery and trauma1394مسئول
32951687Outcomes of Pulmonary Valve Replacement for Correction Pulmonary Insufficiency after Primary Repair of Tetralogy of Fallot (TOF)ISIinternational journal of pediatrics1395سوم
33951557Early Clinical Outcomes and Mortality of Coronary Endarterectomy in the Left Anterior Descending Artery: A Single-Center Experienceindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395مسئول
34950330Indications, Results and Mortality of Pulmonary Artery Banding Procedure: a Brief Review and Five- year ExperiencesISIinternational journal of pediatrics1395دوم
35943269The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief Review Volume Volume 1 (2013) The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1394اول
36942793Clinicopathological comparisons of open vein harvesting and endoscopic vein harvesting in coronary artery bypass grafting patients in MashhadPMCElectronic Physician1394مسئول
37942474Large Left Atrial Myxoma Concomitant with Three-Vessel Coronary Artery Disease: A Rare Presentation of Heart DiseasescopusIranian Heart Journal1394مسئول
38942468The Best Anticoagulation Therapy in Multiple-Trauma Patients with Mechanical Heart Valves: Evaluation of Latest Guidelines and StudiesISIThe heart surgery forum1394اول
39942094Right Atrium Laceration with Pericardial Tamponade: A Rare Presentation of Blunt Cardiac Traumaindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
40941791Resternotomy Following Sternal Bone Cement Implantation: A Great Challenge for Cardiac SurgeonsChemical AbstractJournal of Biosciences and Medicines,1394اول
41941526Evaluation of Pregnancy risk factors in Women with Tetralogy of Fallot and cyanotic congenital heart disease (narrative review)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394اول
42940783Report of a very rare patient with angina pectoris due to aortic valve papillary fibroelastomaindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
43940565Evaluation of Optimal Anticoagulation (Heart Valve –Stents-Atrial fibrillation…) Regime in Patients Who Need Dentistry Intervention: Review of Articleسایر سایت‏های تخصصیمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی1394اول
44940552anticoagulatant drug in patients who need dentistry intervention. review of last articules and guidelinesISCJournal of Research in Dental Sciences1394اول
45940397Mediastinal Packing for Intractable Coagulopathy in Acute Aortic Dissection (Types 1 and 2 DeBakey): A Life-Saving Technique—Report of ExperiencesPMCCase Reports in Critical Care1394اول
46935156Brucella Endocarditis of Aortic Valve: Case Reportindex copernicusiranian heart journal1394دوم
47935067ATYPICAL PRESENTATION OF LARGE CARDIAC LYMPHANGIOMA ENCASING PULMONARY ARTERY AND RIGHT CORONARY ARTERY IN A YOUNG FEMALE, A CASE REPORTindex copernicusInternational Journal of Bioassays1394اول
48935001Tricuspid Valve Endocarditis in an Intravenous Drug Abuser: A Case Reportindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
49934928Infective Endocarditis Presented as a Right Atrium Mass in a Patient with ULCERATIVE ColitisPMCCase Reports in Cardiology1394اول
50934660Comparing of two methods sternal skin repair in Diabetic patients with CABG for prevention of sterna wound infection,in mashhad,iran(Emro (IMEMRPatient Safety and Quality Improvement Journal1394اول
51934642Evaluation OF Last Guidelines And Studies about The Best Treatment With Anticoagulant During Pregnancy in Woman with Mechanical Heart Valvesscopusمجله زنان ومامایی ونازایی ایران1394اول
52934091Infective Endocarditis in Intravenous Drug Abusers in Mashhad, North-Eastern of IranEmbaseIJMS1391اول
53933956Palliative Bypass for a large advanced Angiosarcoma of Right Atrium and Right Ventricle with Pericardial effusion: Case presentation.scopus( IRANIAN HEART JOURNAL (IHJ)1391اول
54933939Endovascular managment for subclavian artery injury with aneurysmal formation after stab wound traumascopusIranian Heart Journal1393دوم
55932682Successful Surgical Management of Posterior LV Aneurysm Complicated by Extensive MI: Case ReportscopusIRANIAN HEART JOURNAL1393اول
56931280Prophylactic effect of a single intravenous dose of a combination of Digoxin, Hydrocortisone, and amiodarone on atrial fibrillation after off-pump coronary artery bypasses graft surgeryscopusiranian heart journal1391پنجم
57931277Coronary artery bypass surgery in coronary artery disease concomitant with porcelain aorta: Great challenge for cardiac surgeonscopusIranian Heart Journal1393اول
58931184Aortic Valve Endocarditis. A Rare Presentation of Brucellosisindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
59931146Treatment of non-healing sternum wound after open-heart surgery with allogenic platelet-rich plasma and fibrin glue-preliminary outcomesPMCIndian Journal of Plastic Surgery1392پنجم
60931127The Effect of Starch VS Crystalloid Administration of Cardiopulmonary Bypass Prime Solution on Tissue and Organ Perfusion and Coagulation Statusindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391سوم
61930027Unique Echocardiographic Markers of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA) in the AdultISIEchocardiography1392سوم
6292829Modified Intraoperative Saline Injection Leak Test to Assess Mitral Valve RepairscopusIranian Hear Journal1391پنجم
6392826prophylactic effect of a signal intravenous dose of a combination of digoxinscopusIranian Heart Jornal1391پنجم
6492751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391سوم
6592750The Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: prospective observational studyISILife Science Journal1391دوم
66924890A Rare Central Venous Catheter Malposition: A Case ReportPMCjournal of Anesthesiology and Pain Medicine1392اول
67924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392اول
68923727Undetected Aorto-RV Fistula With Aortic Valve Injury and Delayed CardiacTamponade following a Chest Stab Wound: A Case ReportPMCTrauma Monthly1392سوم
69923726Video-assisted thoracoscopic versus open surgery for persistent ductus arteriosus: report of 10 years' experienceISILife Science Journal1392پنجم به بعد
70923659Atrial Fibrillation after Off-Pump versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft SurgeryscopusIRANIAN HEART JOURNAL1390پنجم به بعد
71922826Use of a Continuous Local Anesthetic Infusion for Pain Management after Median SternotomyscopusIranian Heart Journal1391سوم
72922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392سوم
73922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392اول
7485336گزارش یک مورد احیاء قلبی- ریـوی در بیماری با پارگی آئورت بعد از عمل بای پس کرونری(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953839استفاده از بالون پمپ داخل آئورت در مسمومیت با قرص برنج: گزارش سه مورد و مرور مطالعات قبلیچهارمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژهتهرانپوستر1395خير
2942617Management of coagulopathy in heart transplant surgeryکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394خير
3942560Review of new surgical tachnique in Heart transplant : five years old experienceکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394خير
4942521بررسی میزان رضایت بیماران بستری در بخش های درمانی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سه ماهه اول سال 1391همایش ملی ارتقاء کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینیبجنوردپوستر1391خير
5942116درمان کواگولوپاتی در جراحی پیوند قلبکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394خير
6941486ری جدید برتداخلات داروی وارفارین با داروهای سنتی در بیماران دریچه مصنوعی قلبیکنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394بله
7941456یافته های اکوکاردیوگرافیک در منشا غیر طبیعی شریان کرونر چپ از شریان ریوی در بزرگسالان9th middle east cardiovascular congressIstanbuleسخنرانی1394خير
8940724تخفیف علائم خلق افسرده در بیماران پس از عمل جراحی قلب با استفاده از یک نوشیدنی بر پایه متون طب پارسیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
9934653مقایسه دو روش ترمیم پوست استرنوم در بیماران دیابتی کاندید عمل کرونری در بیمارستان امام رضا(ع)-گذشته نگراولین کنگره بین المللی استراتزیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394بله
10924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19236کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه