طلعت  خدیوزاده
خلاصه عملکرد طلعت  خدیوزاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

طلعت خدیوزاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): طلعت خدیوزاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بهداشت باروری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : khadivzadeht@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ماماییکارشناسی1365دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ماماییکارشناس ارشد 1372دانشگاه تربیت مدرس
آموزش پزشکیکارشناس ارشد 1389دانشگاه شهید بهشتی
بهداشت باروریدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980120تبیین فرایند شکل گیری اخلاق حرفه ای در دانشجویان و دانش آموختگان مامایی و ارائه راهکارهای آموزشیمجریدر دست اجرابلي
2980090شیوع جهانی مادران 'نزدیک به مرگ' : یک مرور سیستماتیک و متا آنالیزمجریدر دست اجراخير
3971489تجربه زیسته 'مادران نزدیک به مرگ' و طراحی یک برنامه حمایتی با استفاده از مدل منطقیمجریدر دست اجرابلي
4971116تبیین درک و تجربه مادران از شیردهی پس از بارداری پرخطر، یک مطالعه تحلیل محتوی کیفیمجریعقد قراردادخير
5970684طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی ابزار سازگاری با هیسترکتومی: مطالعه ترکیبی اکتشافیمجریدر دست اجرابلي
6970576بررسی وضعیت شیوع ناهنجاریهای مادرزادی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
7970007طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سنجش بهزیستی در بارداری پر خطر: یک مطالعه ترکیبی اکتشافیمجریعقد قراردادبلي
8961149بررسی تاثیر طب سوزنی در درمان اختلال عملکرد نعوظی: مرورنظامندمجریپایان یافتهخير
9961108تبیین فرآیند مواجهه زنان با علائم افتادگی اعضای لگن و ارائه ی یک برنامه ی مراقبتیمجریدر دست اجرابلي
10961074مرور نقادانه کیفیت گزارش مطالعات مقطعی در زمینه شیوع ناهنجاریهای مادرزادی منتشر شده در ایران براساس بیانیه STROBEمجریپایان یافتهخير
11960953طراحی و روان سنجی ابزار نقش باورهای دینی (اسلام) در فرزندآوری: مطالعه ترکیبی اکتشافیمجریعقد قراردادخير
12960541بررسی ارتباط بین شادمانی زناشویی با نگرش به فرزندآوری، قصد باروری و تعداد فرزندان در زنان سنین باروری شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
13960481بهبود فرآیند آموزش بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش زایشگاه از طریق یک مطالعه اقدام پژوهیمجریدر دست اجراخير
14960009تبیین درک و تجربه مادران از مدیریت خطر در بارداری پر خطر : طراحی و تعیین ویژگیهای روانسنجی ابزار مدیریت خطر در بارداریمجریدر دست اجراخير
15951840بررسی ارتباط ' تعارض کار- خانواده' با 'کیفیت رابطه زوجین' و 'انگیزه های باروری' زنان شاغل شهر مشهد و همسران آنها در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
16951794بررسی ساختار عاملی اکتشافی و تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با یائسگی MENCOL در بیماران سرطان پستانمجریعقد قراردادخير
17951670تبیین درک و تجربه مادران از انتخاب بارداری در معرض خطر : طراحی و تعیین ویژگیهای روانسنجی ابزار خطر درک شده بارداری بر اساس تئوری انتخابمجریدر دست اجرابلي
18951442مقایسه مهارت تصمیم گیری در دانشجویان مامایی با ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مواجهه با معضلات اخلاق حرفه ایمجریدر دست اجراخير
19951375تببین فرایند سازگاری مادران باردار با تشخیص ناهنجاری جنین با رویکرد گراندد تئوری و ارائه یک برنامه مراقبت حمایتیمجریدر دست اجرابلي
20950425بررسی ساختار عامل تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه انگیزه باروریمجریپایان یافتهخير
21950050ترجمه، اعتبار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه باورهای درکی به گرگرفتگیمجریپایان یافتهخير
22950013مقایسه تأثیر آموزش مهارت تصمیم گیری به دانشجویان مامایی با دو روش حل مسئله و شبیه سازی کامپیوتری در مواجهه با تعارضات اخلاق حرفه ایمجریپایان یافتهبلي
23941675تحلیل ساختاری ارتباط عملکرد و رضایت جنسی با افسردگی، اضطراب، تصویر بدنی و نوع درمان در زنان مبتلا به سرطان پستانمجریدر دست اجراخير
24941660تاثیر مشاوره گروهی بر تصویر بدنی و رضایت جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
25941568تاثیر آموزش تحکیم روابط مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
26940842مقایسه ی تاثیر مشاوره ی چهره به چهره و مشاوره ی تلفنی بر آگاهی و نگرش به فرزندخواندگی در زوجین نابارورمجریپایان یافتهبلي
27940427مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی زنان بر شکاف کیفیت در برنامه مشاوره هنگام ازدواج و نگرش به فرزندآوری از دیدگاه آنانمجریپایان یافتهبلي
28940238بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب، خود کارامدی و وقوع بارداری در زنان نابارور تحت تلقیح داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) و تبیین درک و تجربه آنان از این درمانمجریپایان یافتهبلي
29931438مقایسه تاثیر وبینار و آموزش به روش بحث گروهی بر نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی در خصوص ارائه مشاوره با رویکرد ترویج باروریمجریپایان یافتهبلي
30930568تبیین درک و تجربه ماماها و پزشکان عمومی از گفتگو در مورد عملکرد جنسی با زنان یائسه بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده: طراحی، تعیین ویژگی های روانسنجی و آزمون پرسشنامه پیش گویی رفتارمجریپایان یافتهبلي
31930418بررسی تأثیر آموزش بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار خودمراقبتی و میزان قند خون زنان باردار مبتلا به دیابت بارداریمجریپایان یافتهبلي
32922887مقایسه تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به دو روش ایفای نقش و بازخورد ویدئویی به ماماها بر رفتار ارتباطی آنها با زائومجریپایان یافتهبلي
33922753مقایسه تأثیر دو روش آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و کارگاه آموزشی بر مهارت بالینی دانشجویان مامایی در ارائه خدمات مشاوره بهداشت جنسی مجریپایان یافتهبلي
34920075 بررسی ترجیحات باروری و عوامل مرتبط با ان در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشت (دارای کلینیک مشاوره) پیش از ازدواج شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
35911243طراحی، روانسنجی و آزمون ابزار پیشگویی باروری واقعی زوجین در شهر مشهد با تاکید بر انگیزه های باروری، ترجیحات باروری، شبکه اجتماعی، شرایط درک شده، تصمیمات و رفتار باروریمجریپایان یافتهخير
36900585بررسی تجارب زنان از فرایند تصمیم گیری در مورد روشهای جلوگیری از حاملگیمجریپایان یافتهخير
37900349بررسی عوامل روانی اجتماعی مرتبط با بروز خشونت بر علیه زنان حامله در سطح شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
3889423شکل گیری رفتار باروری در جامعه شهری مشهد، ایرانمجریپایان یافتهبلي
3989113بررسی رابطه ترس از زایمان در دوران بارداری با سزارین اورژانس وتجربه زنان از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ثامن الائمه (ع) شهر مشهد، سال 1389مجریپایان یافتهخير
4088428مقایسه تاثیر آموزش‌ به روش‌ شبیه‌ سازی‌ وآموزش با استفاده از فیلم ویدئویی بر مهارت‌ دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در انجام احیاء نوزاد بلافاصله و 1 ماه بعد از برنامه آموزشیمجریپایان یافتهخير
4187214بررسی رابطه اضطراب، ترس از زایمان زنان، نگرش نسبت به سزارین، حمایت اجتماعی، عزت نفس، خشنودی زناشویی و افسردگی زنان باردار با شیوه زایمان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سالهای 91-1390مجریپایان یافتهخير
4287204بررسی تأثیر تمرینات هوازی در آب بر اضطراب و ترس از زایمان زنان باردار شهر مشهد 1387 مجریپایان یافتهبلي
4386263بررسی تاثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر لاکتوژنز، مشکلات شیردهی، کفایت شیر مادر، ارتباط عاطفی مادر و نوزاد، وزن گیری و سلامت شیرخواران در سه ماه اول زندگی مجریپایان یافتهخير
4486240بررسی عملکردمعاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی در ارائه خدمات به محققینمجریپایان یافتهخير
4586154بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر موفقیت در اولین تغذیه و وضعیت تغذیه با شیر مادر در دوره نوزادی مجریپایان یافتهبلي
4685450بررسی مقایسه ای روشهای انجام اپی زیاتومی بین ماماها و دانشجویان مامایی و پزشکی در بخش زایشگاه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1385مجریپایان یافتهخير
4785438بررسی تاثیر آموزش های دوران بارداری بر گرایش زنان نخست زا به روش سزارین انتخابیمجریپایان یافتهخير
4885211بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشت خانواده، ماما و بهورزان زن متاهل و شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهرستان مشهد در خصوص روشهای پیشگیری از بارداری مورد استفاده آنان(سال های 86-1385)مجریپایان یافتهخير
4985196بررسی ارتباط روشهای پیشگیری از بارداری با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان زنجان در سال 1385مجریپایان یافتهخير
5084503بررسی اثر پماد گل راعی بر بهبود زخم سزارینمجریپایان یافتهخير
5184409بررسی و مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه سازی و آموزش مرسوم بر مهارت دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گذاشتن آی یو دیمجریپایان یافتهخير
5284378بّررسی ارتباط زناشوئی در سه ماهه آخر بارداری با افسردگی پس از زایمانمجریپایان یافتهخير
5384336بررسی تاثیر آموزش بهداشت جسمی دوران بلوغ به مادران دارای دختر نوجوان از طریق آموزش رابطین بهداشتی بر آگاهی و نگرش دختران آن هامجریپایان یافتهخير
5484057مقایسه تاثیر مصرف هفته ای یک بار و دوبار آهن مکمل بر روی میزان هموگاوبین و فریتین سرم و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده پرستاری و مامایی ساکن خوابگاه در مشهد 1383-84مجریپایان یافتهخير
5584052بررسی وضعیت استفاده از روش های طب مکمل و جایگزین در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی و زایشگاههای استان خراسانمجریپایان یافتهخير
5683102بررسی تاثیر برنامه آموزش رفتار جنسی بر رضایت جنسی و زناشویی زوجینمجریپایان یافتهبلي
5783005بررسی وضعیت آموزش و ارزشیابی بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و ماماییمجریپایان یافتهخير
5882201بررسی شیوع ختنه در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب و ارتباط درجه ختنه با آگاهی نگرش آنان در سال 1381مجریپایان یافتهخير
5982076بررسی سبکها ، عادتها و مهارتهای کاری در اعضای هیئت علمی ، فارغ التحصیلان و دانشجویان علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
6081072بررسی افت تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
6181035بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری ، عقاید اسنادی و عزت نفس و اثرات متقابل این عوامل در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1381مجریپایان یافتهخير
6280086روان سنجی آزمونهای ورودی دوره کارشناسی ارشد مامایی در سالهای 80-1376 و ویژگیهای پذیرفته شدگان آنها مجریپایان یافتهخير
6380016بررسی تاثیر آموزش بهداشت جسمی بلوغ به مادران دارای دختر 12-14 ساله بر آگاهی و نگرش دختران آنهامجریپایان یافتهبلي
64970875مقایسه تآثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد بر صلاحیت بالینی ماماها در مشاوره غربالگری ناهنجاریهای جنینیهمکاردر دست اجرابلي
65970244بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر طول مرحله سوم زایمان: مرورنظام مند و متآنالیزهمکارپایان یافتهخير
66970020بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر تغذیه انحصاری با شیر مادر: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
67961957بررسی تجربه بیماران از دوره بعد از ترخیص از بیمارستان روانپزشکی: مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتواهمکاردر دست اجرابلي
68961850بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با ترجیحات باروری در مراکز آموزشی منتخب مشهد سال 1397همکاردر دست اجرابلي
69960430ارزشیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در حفظ حریم خصوصی و رعایت منشور حقوق مادران در زایشگاههمکارپایان یافتهخير
70951592مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه ایفای نقش و کارگاه آموزشی بر آگاهی و مهارت ماماها در مدیریت قربانیان خشونت خانگی در بارداریهمکارپایان یافتهبلي
71951368مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده با یادگیری مبتنی بر تیم بر دانش و مهارت بالینی دانشجویان مامایی در ارائه خدمات به قربانیان تجاوز جنسیهمکارپایان یافتهبلي
72950749بررسی تاثیر طب فشاری گوش بر کیفیت زندگی زنان یائسههمکارپایان یافتهخير
73950184مقایسه آموزش مسائل قانونی سقط جنین به دو روش ایفای نقش و بیمار استاندارد شده بر عملکرد بالینی دانشجویان مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
74950016مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی و تلفیقی بر مهارت شناختی، عملکرد و خودکارآمدی ماماها در اداره پره اکلامپسی و اکلامپسیهمکارپایان یافتهبلي
75941724بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر احتقان پستان و وزن گیری نوزادهمکارپایان یافتهبلي
76941506مقایسه تأثیر آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی به دو روش بسته آموزشی و برنامه کاربردی تلفن همراه، بر آگاهی جنسی و نگرش جنسی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
77941371تاثیر آموزش مراقبتهای پیش بارداری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به رابطین بهداشتی برآگاهی و نگرش زنانهمکارپایان یافتهبلي
78940746عوامل موثر برالگوهای باروری درمیان زنان 49-15 ساله دارای همسر با رویکرد ارتقاء سطح باروریهمکاردر دست اجراخير
79940645مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای ‌نقش و سخنرانی ‌با بازخورد بر نگرش و عملکرد دانشجویان مامایی درباره رعایت موازین اخلاقی و قانونی حقوق گیرندگان خدمات سلامتهمکارپایان یافتهبلي
80940439بررسی تاثیر آموزش غربالگری سرطان پستان بر اساس مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقای سلامت به داوطلبان سلامت بر دانش، نگرش و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
81931693تبیین فرآیند تاثیر انگ اجتماعی بیماری روانی بر روابط بین فردی در مبتلایان به اختلالات روانپزشکیهمکارپایان یافتهبلي
82930870تعیین قصد باروری و عوامل موثر بر آن در شاغلین دانشگاههای شهر مشهد در سال 1395همکاردر دست اجراخير
83922555بررسی تاثیر اجرای راند مامایی بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی همکارپایان یافتهبلي
84911206مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اداره‌ی خونریزی بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
8586741بررسی دیدگاه پرستاران در مورد علل خطاهای دارویی و موانع گزارش دهی آن در بخش های کودکان در بیمارستان های علوم پزشکی مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
8686202بررسی شدت و فراوانی انواع خشونت خانوادگی در زنان بستری در بخشهای بعد از زایمان بیمارستانهای شهر مشهد در سال 1386همکارپایان یافتهخير
8785506بررسی وضعیت استفاده از روش های طب مکمل و جایگزین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بجنورد در سال 1386همکارپایان یافتهخير
8883300مقایسه تاثیر وسایل داخل رحمی Tcu 380A و Tcu safe 300 بر حجم خونریزی قاعدگیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981647Evaluation of Knowledge and Attitude of Women Regarding Preconception Care Based on the Health Belief ModelCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health سوم
2981593Comparing the Effect of Standardized Patient-Based Training with Team-Based Learning on the Midwifery Students` Skill in Taking History of Rape VictimsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398سوم
3981159Explaining facilitators and barriers to treatment-seeking in women with pelvic organ prolapse: A qualitative studyEmbaseمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
4980955Effect of Isoflavones and Genistein on Glucose Metabolism in Peri- and Post-Menopausal Women: An Overview of Meta-AnalysisPMCJournal of menopausal medicine1397پنجم به بعد
5980391Maternal Exposure to Air Pollution and Fetal Abnormalitiesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1397مسئول
6980289Coping Strategies of Pregnant Women with Detected Fetal Anomalies in Iran: A Qualitative StudyPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398مسئول
7980286The Maternal Near Miss Incidence Ratio with WHO Approach in Iran: A Systematic Review and Meta‑AnalysisPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398مسئول
8980223The Effect of Mother-Infant Skin to Skin Contact after Birth on Third Stage of Labor: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1398چهارم
9974208An overview of the phytoestrogen effect on vaginal health and dyspareunia in peri- and post-menopausal womenMedlinePost reproductive health پنجم
10974207Informational needs of pregnant women following the prenatal diagnosis of fetal anomalies: A qualitative study in IranPMCJournal of education and health promotion1397مسئول
11973935Psychometric properties of the Persian language version of the Female Sexual Function index among postmenopausal womenPMCJournal of the Turkish German Gynecological Association1397پنجم
12973899The Impact of a High-risk Sexual Behavior Prevention Program via Mobile Application on Sexual Knowledge and Attitude of Female StudentsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397سوم
13973898Knowledge and Attitude of Staff Working in Healthcare Centers Regarding ChildbearingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
14973897A Systematic Review of Instruments Measuring Family and Social Support of Breastfeeding MothersISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم به بعد
15973891The Beneficial and Adverse Effects of Raloxifene in Menopausal Women: A Mini ReviewPMCJournal of menopausal medicine1397پنجم به بعد
16973888Cultural Barriers Influencing Midwives’ Sexual Conversation with Menopausal WomenPMCJournal of menopausal medicine1397اول
17973728Spousal relationship and childbearing: A review articleCinahlJournal of Nursing and Midwifery Sciences1397دوم
18973572The relationship between childbearing motivations with fertility preferences and actual child number in reproductive-age women in Mashhad, IranPMCJournal of education and health promotion1397مسئول
19973334The effect of mother-infant skin to skin contact on success and duration of first breastfeeding: A systematic review and meta-analysisISITaiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology1397چهارم
20973310Emotional and Cognitive Experiences of Pregnant Women Following Prenatal Diagnosis of Fetal Anomalies: A Qualitative Study in IranPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1397مسئول
21973192Religious Beliefs and Fertility Behavior among Women of Reproductive Age in Mashhad, Iran 2016scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397اول
22973171Weaknesses in the Reporting of Cross-sectional Studies in Accordance with the STROBE Report (The Case of Congenital Anomaly among Infants in Iran): A Review ArticleISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1397مسئول
23972834Factors Influencing Anxiety in Infertile Women Undergoing IVF/ICSI TreatmentCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
24972833The effect of Foeniculum vulgare (fennel) on vaginal atrophy in postmenopausal women: A double-blind, randomized, placebo-controlled trialMedlinePost Reproductive Health1396سوم
25972832Young Women and Men's Attitude towards ChildbearingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397اول
26972831The Effect of Education Based on Systematic Comprehensive Health Education and Promotion Model to Health Volunteers on Their Female Clients' Knowledge Regarding Breast Cancer ScreeningCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396سوم
27972830The effect of self care on percieved stress of pregnant women with gestational diabet under treatment with InsulinCinahlEvidence based Care Journal1394اول
28972829Hypericum perforutum and Vitamin B6 as a Treatmentfor Premenstrual SyndromeISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1396سوم
29972827Overview of the Effect of Herbal Medicines and Isoflavones on the Treatment of Cognitive FunctionPMCJournal of menopausal medicine1397پنجم به بعد
30972826A Systematic Review and Meta-analysis on the Effect of Herbal Medicine to Manage Sleep Dysfunction in Peri- and PostmenopausePMCJournal of menopausal medicine1397اول
31972824Effect of aromatherapy on the treatment of psychological symptoms in post menopausal and elderly women: a systematic review and meta analysisPMCJournal of menopausal medicine1397پنجم به بعد
32972822ارزیابی اثرات طب فشاری بر خودکارآمدی و میزان حاملگی در زنان نابارور تحت درمان با باروری خارج رحمی / تزریق اسپرم: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شدهPMCJournal of education and health promotion1397مسئول
33972820The Perception and Experience of Infertile Women Who Received Acupressure in Relation to Anxiety: A Qualitative StudyPMCIranian journal of nursing and midwifery research1397مسئول
34972459Effect of Breast Oketani-massage on Neonatal Weight Gain: A Randomized Controlled Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1397سوم
35972296The Effectiveness of Acupuncture for Treating Erectile Dysfunction: A Systematic Review of Clinical Trialsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم به بعد
36972271The Usage of Ear Acupressure in Gynecology and Obstetrics: A Systematic Review of Clinical Trialsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
37972270The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
38972254Comparing the effects of simulation‑based training, blended,and lecture on the simulated performance of midwives in preeclampsia and eclampsiaPMCJournal of education and health promotion1397پنجم
39972164A Systematic Overview of Reviews on the Efficacy of Complementary and Alternative Medicine in Erectile DysfunctionCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
40971949The effect of a vaginal suppository formulation of dill (Anethum graveolens) in comparison to clotrimazole vaginal tablet on the treatment of vulvovaginal candidiasisISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397پنجم به بعد
41971222Factorial structure of the Persian version of Childbearing Questionnaire in first time engaged couples in Iran.ISIJournal of obstetrics and gynaecology1397اول
42971158The Relationship between Abuse during Pregnancy and Pregnancy Outcomes: An Overview of Meta –AnalysisISIInternational Journal of Pediatrics1397دوم
43970970Investigating the Relationship Between Sexual Function and Quality of Life in Menopausal Women.PMCJournal of family & reproductive health1395دوم
44970965Effect of Fennel on the Health Status of Menopausal Women: A Systematic and Meta-analysis.PMCJournal of menopausal medicine1397اول
45970842Sexual Disharmony in Menopausal Women and Their Husband: A Qualitative Study of Reasons, Strategies, and RamificationsPMCJournal of menopausal medicine1397مسئول
46970693Aromatherapy for Sexual Problems in Menopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysisPMCJournal of menopausal medicine1397اول
47970645An Investigation of the Factor Structure and Validity of Responsible Participation of Couples in Childbearing ScaleEmbaserazavi international journal of medicine1396مسئول
48970614Curriculum Development in Midwife Education: A Systematic Review ‏ISIInternational Journal of Pediatrics1397دوم
49970542Comparison of the Effects of Simulation-Based Training, Compilation Training, and Lectures on the Cognitive Skills of Midwives in the Management of Preeclampsia and Eclampsiascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
50970509Effects of early mother-neonate skin-to-skin contact on the duration of the third stage of labor: A randomized clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
51970210Psychotherapy for Postpartum Depression in Iranian Women: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIInternational Journal of Pediatrics1397پنجم
52970098Effect of Preconception Care Education by Health Volunteers on Knowledge and Attitudes of Women: Application of the Health Belief ModelscopusEvidence based Care Journal1397سوم
53970009The Effect of Foeniculum Vulgare (Fennel) on Body Composition in Postmenopausal Women with Excess Weight: A Double-blind Randomized Placebo-controlled TrialPMCJournal of Menopausal Medicine1396سوم
54970002Childbearing Motivation in Iranian Engaged Couples: A Structural Equation ModelISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
55963689Effect of Foeniculum vulgare (fennel) on symptoms of depression and anxiety in postmenopausal women: a double-blind randomised controlled trialISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1396چهارم
56963117Predicting factors affecting the delay in first childbearing among young married women using the Bandura’s social learning theoryscopusفصلنامه حیات1396اول
57962130The Effect of Short-term Treatment with Fennel on Bone Density in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of Menopausal Medicine1396سوم
58961367Effect of Breast Oketani-Massage on the Severity of Breast engorgementscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
59961175Obstacles to the discussion of sexual problems in menopausal women: a qualitative study of healthcare providersISIJOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY1396مسئول
60961156Comparing the effects of integrated (individual and group) counseling and group counseling on knowledge and attitude of engaged womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
61961056The Effect of Postpartum Mother–Infant Skin-to-Skin Contact on Exclusive Breastfeeding In neonatal period: A Randomized Controlled TrialISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
62960497Evaluation of the Performance of the Health Care Workers in Giving Fertility CounselingCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1396مسئول
63960325Evaluating Midwives Communication Skills from the Perspective of Parturient Women Attending to Hospitals for DeliveryCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396مسئول
64960324The Effect of Interactive Educational Workshops with or Without Standardized Patients on the Self-Efficacy of Midwifery Students in Sexual Health CounselingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395اول
65952896. Evaluation of the Effects of Breast Cancer Screening Training Based on the Systematic Comprehensive Health Education and Promotion Model on the Attitudes and Breast Self-examination Skills of WomenCinahlevidence based care journal1395سوم
66952812Self-Care Behaviors of Mothers with Gestational Diabetes Treated with Insulin Based on the Theory of Planned BehaviorCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1395اول
67951670The Effect of Kangaroo Mother Care Immediately after Delivery on Mother-infant Attachment 3 Months after DeliveryISIinternational journal of pediatrics1395دوم
68950966Comparison of the effect of web‑based, simulation‑based and conventional training on the accuracy of visual estimation of postpartum hemorrhage volume on midwifery students: A randomized clinical trialindex copernicusjournal of education and health prolotion1395چهارم
69943288Effects of flaxseed and Hypericum perforatum on hot flash, vaginal atrophy and estrogen-dependent cancers in menopausal women: a systematic review and meta-analysisPMCAvicenna journal of phytomedicine1395مسئول
70942510Comparison of the effects of role play and video feedback on the knowledge and attitude of midwives towards communication skills trainingSID/Iranmedex/MagiranJournal of Nursing and Midwifery Sciences1394مسئول
71942136Red clover for treatment of hot fl ashes and menopausal symptoms: A systematic review and meta-analysisISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1395مسئول
72942090The relationship between women’s attitude towards menopause and menopausal symptoms among postmenopausal womenISIGynecological Endocrinology1394مسئول
73940935Effects of red clover on hot flash and circulating hormone concentrations in menopausal women: a systematic review and meta-analysisPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
74940735Effects of Self-care Education on Perceived Stress in Women with Gestational Diabetes under Insulin TreatmentCinahlEvidence Based Care Journal1394اول
75940053Evaluation Neonatal Resuscitation Skills Of Nursing and Midwifery Students Using Objective structured Clinical Examination(OSCE)SID/Iranmedex/MagiranJounal Of Midwifery & Reproductive Health1394سوم
76935155Comparing the Effect of Traditional, Web based and Simulation Training on Midwifery Students' Clinical Competence in Postpartum Hemorrhage Managementscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394چهارم
77934840The effect of an interventional program based on the Theory of Ethology on infant breastfeeding competencescopusIranian Journal of Neonatology1393مسئول
78934576"Caring for my family integrity": Fertile couples' first childbearing experience in the urban society of Mashhad, IranISIHuman Fertility1393اول
79934436The Influence of Gender Role and Women's Empowerment on Couples' Fertility Experiences in Urban Society of Mashhad, IranCinahljmrh1393اول
80934400The Effect of Web-based and Simulation-based Education on Midwifery Students’ Self-Confidence in Postpartum Hemorrhage ManagementISCJ Midwifery Reprod Health1393سوم
81934165Attitude toward governmental incentives on childbearing and its relationship with fertility preferences in couples attending premarital counseling clinic in health centers in mashhadscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1393اول
82933455Effect of Kangaroo Mother Care on breastfeeding self-efficacy in primiparous women, 3 month after child birthscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393مسئول
83932960Evaluation of the Effects of Couples' Understanding of Women's Empowerment and Gender Roles on Fertility Behaviors in Urban Regions of Mashhad.CinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1393اول
84932959A grounded theory approach to understand the process of decision making on fertility control methods in urban society of Mashhad, Iran.PMCIRANIAN JOURNAL OF NURSING AND MIDWIFERY RESEARCH1392دوم
85932958Relationship between Religious Beliefs and Fertility Preferences among Engaged Couples, Referring to Premarital Counseling Centers of Mashhad, IranCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393اول
86932928Relationship between Fertility Motivations and Preferences in Couplesscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1393اول
87931370Comparison between the Efficacy of Web-Based, Simulation and Conventional Training on Knowledge and Skills Retention of Midwifery Students in Management of Postpartum Hemorrhagescopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392چهارم
8892854clinical trial and complementary medicineSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1382دوم
89925157Effect of immediate and continuous mother–infant skin-to-skin contact on breastfeeding self-efficacy of primiparous women:A randomised control trialISIWomen and Birth1392دوم
90924860The Effects of Simulated Patients and Simulated Gynecologic Models on Student Anxiety in Providing IUD ServicesISISimulation in Healthcare1391اول
91923618The Effect of Skin to Skin Contact Immediately after Delivery on the Maternal Attachment and Anxiety Regarding Infantscopusمجله زنان،مامایی و نازایی ایران1392مسئول
92922269The influence of social network on couples’ intention to have the first childISIIranian Journal of Reproductive Medicine1391اول
9391377Complementary and alternative medicine use in Mashhad, IranPMC: Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research1391اول
9490552Comparison of domestic violence during pregnancy with the Pre-pregnancy period and its relating factorsscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390اول
9590488Evaluating midwifery students’ competency in providing IUD services using OSCEPMCIranian journal of nursing and midwifery research1390دوم
9690327Differences in episiotomy technique between midwives and midwifery and medical studentsPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research 1390مسئول
9790326Evaluation of midwifery students’ competency in providing intrauterine device services using objective structured clinical examinationPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1390مسئول
9889729The intelligence quotient of school aged children delivered by cesarean section and vaginal deliveryPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery (IJNMR)1389مسئول
9989434Evaluate effect of immediate Birth Mother–Infant Skin-to-Skin Contact on exclusive breastfeeding and weight gainSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389دوم
10089020Relationship between marital satisfaction during Pregnancy and Postpartum Depression (PPD)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389مسئول
10188803اثر کرم اسطوخودوش بر شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی در خانمهای نخست زاعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1388اول و مسئول
10288680Effects of Hypericum Perforatum Ointment on Cesarean Wound Painعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
10388673The impact of Lavender Cream on Episiotomy Pain and Wound Healing in Primiparous Womenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
10488528تاثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مهارت های بالینی ماما روستاهای شرکت کننده در یک کارگاه آموزش مداوم ماماییSID/Iranmedex/Magiranمرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی1388مسئول
10588447بررسی شیوع و نحوه مصرف کندر در زنان باردار مراحعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهدindex copernicusفصلنامه دانش و تندرستی 1388دوم
10688434The effect of Hypericum perforatum on the wound healing and scar of cesareanISIJournal of alternative and complementary medicine1388مسئول
10787345تأثیر آموزش به روش ایفای نقش در آموزش مهارت‌های مشاوره و غربالگری متقاضیان آی‌یودیindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1387مسئول
10887329تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی و سنتی بر میزان مهارت دانشجویان مامایی در انجام معاینات لگنیindex copernicusافق دانش1387مسئول
10987326کیفیت عملکرد ماماها در ارائه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی شهری،index copernicusپایش1387دوم
11087307تأثیر دو روش آموزش مبتنی بر شبیه سازی و سنتی بر میزان مهارتSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1387مسئول
11185052مقایسه تاثیر وسایل داخل رحمیTCU-380A بر حجم خون ریزی قاعدگی سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان و نازایی مامایی ایران 1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981785زنان با بارداری پرخطر چگونه به دانش لازم برای درک شرایط خود دست می یابندمراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی 1398مشهدپوستر1398خير
2981315بررسی عملکرد دانشجویان مامایی در حمایت عاطفی از مادران در لیبر و زایمان با استفاده از ارزشیابی 093 درجهمراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
3981282استراتژیهای مقابله با بیماری در زنان مبتلا به اختلالات کف لگنهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
4981272تاثیر طب فشاری گوش بر کیفیت خواب زنان یائسههمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
5980825ضرورت تربیت جنسی خانواده محور: مرور سیستماتیکهفتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنانشیرازپوستر1397خير
6980824ارزیابی ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت مرتبط با استئوپروز در دانشجویان دخترهفتمین کنگره بین المللی زنانکنگرهپوستر1397خير
7980764تاثیر آموزش مراقبتهای پیش بارداری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به رابطین بهداشتی برآگاهی و نگرش زنانهشتمین کنگره بین المللی طب تولید مثل و سومین کنگره ژنتیک یزدیزدپوستر1398خير
8980758تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد زنان نسبت به مراقبت پیش بارداریاولین کنگره بین المللی پریناتالوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژیشیرازپوستر1398خير
9980201THE EFFECT OF MOTHER-INFANT SKIN TO SKIN CONTACT ON SUCCESS AND DURATION OF FIRST BREASTFEEDING: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSISEuropean Congress on Intrapartum Care Making Birth SaferTurinپوستر1397خير
10980200EVALUATION OF PERFORMANCE APPRAISAL OF MIDWIFERY STUDENTS ON PAYING RESPECT TO THE PRIVACY OF MOTHERS IN LABOR AND DELIVERY USING A 360 DEGREE EVALUATION SYSTEMEuropean Congress on Intrapartum Care Making Birth SaferTurinپوستر1397خير
11980199USING A 360 DEGREE EVALUATION SYSTEM FOR PERFORMANCE APPRAISAL OF MIDWIFERY STUDENTS ON PAYING RESPECT TO THE BILL OF MOTHER’S RIGHTS IN LABOR AND DELIVERYEuropean Congress on Intrapartum Care Making Birth SaferTurinپوستر1397خير
12980087ارزیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در حفظ حریم خصوصی مادران در زایمانEuropean Congress on Intrapartum Careتورینپوستر1397بله
13980086پیشگویی تداوم شیردهی انحصاری تا چهار ماه پس از تولد نوزاد با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی بندوراEuropean Congress on Intrapartum Careتورینپوستر1397بله
14980044ارزیابی مهارتهای ارتباطی ماماها از دیدگاه زنان زائو مراجعه کننده به زایشگاه برای زایمانThe European Congress on Intrapartum Careتورینپوستر1397بله
15980043استفاده از طب مکمل و جایگزین در زایمان و دوره پست پارتوم در مشهد، ایرانEuropean Congress on Intrapartum Careتورینپوستر1397بله
16973246بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر وزن گیری نوزادهفتمین گنگره بین المللی سلامت زنانشیرازپوستر1397خير
17973194بررسی وضعیت ناهنجاریهای مادرزادی در ایران : مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزthe 9th National Congress of Health Education and Promotion and the First International Congress of Health Literacy,2018,Mashhadمشهدپوستر1397خير
18973193مروری بر مطالعات ارتباط بین مکمل آهن در دوران بارداری و دیابت بارداریthe 9th National Congress of Health Education and Promotion and the First International Congress of Health Literacy,2018,Mashhadمشهدپوستر1397خير
19972644نگرانیهای زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: یک مطالعه ی کیفیاولین کنگره ی پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسانگنابادپوستر1397خير
20972643تبیین رفتارهای جستجوی سلامت در زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: مطالعه ی کیفیاولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسانگنابادسخنرانی1397خير
21971082بررسی تاثیر موسیقی درمانی در کاهش درد و اضطراب زایمان: یک مطالعه مروریThe first national conference on art and healthنیشابورسخنرانی1397خير
22971059Prevention and control of Legionnaires infections in hospital water systemthe Second International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated InfectionsMashhadپوستر1397خير
23971058Prevention of mother-to-child transmission of HIV: A review studythe Second International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated InfectionsMashhadپوستر1397خير
24970188آگاهی و باور زنان نسبت به مراقبتهای پیش بارداری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتیدومین همایش سلامت باروری و مشاوره در ماماییگرگانسخنرانی1396خير
25970187A Systematic review of vitamin D pathway genetic variation and Risk of Breast Cancer2nd International Iranian Neurogenetic CongressMashhadپوستر1396خير
26964125Effects of Ambient Air Pollution on the Risk of Congenital Anomalies: A Systematic Reviewپانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودپوستر1396خير
27964114بررسی اثر رازیانه (فنل) بر روی علائم افسردگی و اضطراب زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکورInternational conference on agriculture Science, Medicinal Plants and Traditional medicineمشهدسخنرانی1396خير
28963954بررسی سطح استدلال اخلاقی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدپنجمین کنگره اخلاق پزشکی ایرانگرگانسخنرانی1396خير
29962473پیش بینی تاخیر اولین فرزندآوری در زنان جوان متاهل با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی بندوراسلامت خانواده- تحکیم خانوادهمشهدسخنرانی1395خير
30960434مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی بر نگرش به فرزندآوری زنان در آستانه ازدواجاولین کنگره ملی مشاوره در ماماییتهرانپوستر1395بله
31953973Comparison episiotomy in midwives and midwifery and medical studentsXIX FIGO WORLD CONGRESS GYNECOLOGY AND OBSTETRICSکیپ تاونپوستر1388خير
32951048بررسی تاثیر تماس پوستی بلافاصله و مداوم مادر و نوزاد پس از زایمان بر طول مرحله سوم زایماناولین کنگره بین المللی تولد و سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرکز تحقیقات بهداشت باروریاهوازسخنرانی1390خير
33951047THE EFFECTS OF IMMEDIATE AND CONTINUOUS MOTHER-INFANT SKIN TO SKIN CONTACT ON BREASTFEEDING SELF-EFFICACY AMONG PRIMIPAROUS MOTHERSXX FIGO WORLD CONGRESS GYNECOLOGY AND OBSTETRICSرمپوستر1391خير
34951046THE EFFECTS OF MOTHER-INFANT SKIN TO SKIN CONTACT ON BREASTFEEDING EXPERIENCEXX FIGO WORLD CONGRESS GYNECOLOGY AND OBSTETRICSرمپوستر1391خير
35932758The effect of kangaroo mother care immediately after delivery on mother-infant attachment and maternal anxiety about the baby 3 months after delivery: A Randomized Controlled Trialچهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
36930912. نارسایی های غربالگری سرطان سرویکس در ایران : مطالعه تطبیقیپنجمین کنگره سالانه سرطان های زنانتهرانپوستر1392خير
37930515The effect of an interventional program based on the Theory of Ethology on infant breastfeeding competenceتغذیه، رشد و تکامل کودکان و نوزادانمشهدپوستر1392خير
38923788نقش تئوری رفتار برنامه ریزی شده در تغذیه با شیر مادردومین کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزادمشهدپوستر1391خير
39923650بررسی تاثیر تماس پوستی بلافاصله و مداوم مادر و نوزاد پس از زایمان بر شروع شیردهی، و تغذیه انحصاری با شیر مادر در دوره نوزادیاولین کنگره بین المللی نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11746فصول منتخب مامایی مایلز ویژه کنکور ارشد مامایی1397ترجمه و گردآوری
21552تغذیه سالم در دوران بارداری و شیردهی1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1173کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه