امیررضا  صالح مقدم
خلاصه عملکرد امیررضا  صالح مقدم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

امیررضا صالح مقدم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیررضا صالح مقدم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : SalehmoghaddamAR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961419تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی رفتار برنامه ریزی شده برپرخاشگری نوجوانان 15 -13سالهمجریپایان یافتهبلي
2961118بررسی مقایسه ای تاثیر بازتاب شناسی کف پا و تمرینات صندلی بر ترس از سقوط و خودکارآمدی در سقوط سالمندانمجریپایان یافتهبلي
3960562تاثیر برنامه آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر پایبندی دارویی و باور دارویی در سالمندان مبتلا به پر فشاری خونمجریپایان یافتهبلي
4960454بررسی تأثیر اجرای برنامه ارتقای شکوفایی بر سلامت اجتماعی سالمندانمجریپایان یافتهبلي
5960145تاثیر بازی درمانی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی در سالمندانمجریپایان یافتهبلي
6940850بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر سبک یادگیری وارک بر خود مراقبتی مبتلایان به دیابت نوع دومجریپایان یافتهبلي
7931477بررسی تاثیر فیلم آموزشی بر اضطراب قبل از عمل و وضعیت تنفسی بعد از عمل بیماران تحت عمل جراحی قلب بازمجریپایان یافتهبلي
8931141مقایسه تاثیر بسته آموزشی بازی محور مراقبت از خود با روش متداول بر خود مراقبتی کودکان دیابتی نوع یکمجریپایان یافتهبلي
9930514 طراحی و روان سنجی ابزار پاسخگویی اجتماعی در حیطه آموزش در دانشکده پرستاری و ماماییمجریپایان یافتهبلي
10930477بررسی رابطه بین صلاحیت رهبری مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93مجریپایان یافتهبلي
11930083طراحی نرم‌افزار آموزش ECG و تأثیر به کارگیری آن بر مهارت تفسیر الکتروکاردیوگرام در دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری مامایی مشهدمجریپایان یافتهبلي
12922094ارتباط پیش گویی مرگ و میر نوزادان نارس با استفاده از ابزار CRIB با شاخص های مدیریتی بخشهای مراقبت ویژه نوزادانمجریپایان یافتهبلي
13921649مقایسه تصویر عمومی پرستاری از دیدگاه مردم و پرستاران و ارتباط این دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عملکرد وظیفه ای آنها در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
14920889بررسی تاثیر اجرای برنامه توسعه فردی احیای قلبی ریوی بر ابعاد توانایی های مدیریتی و اقدامات مراقبتی صلاحیت بالینی پرستاران تازه کارمجریپایان یافتهبلي
15910090بررسی تاثیرآموزش به روش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2مجریپایان یافتهبلي
16910010بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی برمراقبت از خود و روشهای مقابله ای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به واحد دیابت مرکز بهداشتی درمانی شهید قدسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1391مجریپایان یافتهبلي
17900552بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی معتادان سم زدایی شده شرکت کننده در جلسات انجمن معتادان گمنام،گروه اجتماع درمان مدار و تحت درمان با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد مشهد سال 1390 مجریپایان یافتهبلي
1889392بررسی تأثیر آموزش حل مسأله ی تعدیل شده با محوریت خانواده بر میزان خودکارآمدی و لغزش مددجویان مراجعه کننده به کلینیک درمان و بازتوانی اعتیاد مهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1989150بررسی ارتباط درصد اکسیژن دمی و درجه حرارت با فشار کاف لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکیمجریپایان یافتهبلي
2088468بررسی میزان ایفای نقش های حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2186287مقایسه محلول الکلی، صابون آنتی سپتیک و صابون معمولی بر کلونیزاسیون میکروارگانیسمهای دست پرسنل پرستاریمجریپایان یافتهخير
2280030بررسی ارتباط طول مدت انتظار قبل از عمل با اظطراب بیمارانمجریپایان یافتهخير
23951018بررسی تاثیر آموزش به سه روش سنتی، الکترونیکی و همراه بر میزان یادگیری بخشی از درس مدیریت دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده پرستاری -مامایی در سال93-1392همکارپایان یافتهبلي
24930168بررسی ارتباط منبع کنترل با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد همکارپایان یافتهبلي
2588749بررسی هوش معنوی و ارتباط آن با صلاحیت بالینی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد در سال1390- 1389همکارپایان یافتهبلي
2688525مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981708Does video games as a digital intervention improve depression and loneliness of elderly people?علمی پژوهشی ایندکس نشدهMOJ Gerontology & Geriatrics1398سوم
2981705Effect of an Educational Program based on Health Belief Model on Medication Adherence in Elderly Patients with HypertensionscopusEvidence based Care Journal1398دوم
3974303Effect of Flourishing Promotion Program on Social Health in the ElderlyscopusEvidence based Care Journal1397دوم
4974299بررسی تغییرات صلاحیت‌های بالینی پرستاران تازه‌کار برحسب سطوح صلاحیت رهبری سرپرستاران آنها در بیمارستان‌‌‌های ‌آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1397دوم
5974298تاثیر آموزش مجازی بر پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2Cinahlفصلنامه پرستاری دیابت1396سوم
6974297رابطه بین صلاحیت تکنیکی بالینی و سازماندهی مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار در بیمارستان های آموزشی: یک مطالعه آینده نگرISCفصلنامه مدیریت پرستاری1394اول
7972057Mental health status of entrance students in Mashhad University of Medical Sciences from the national university entrance exam in the academic year 2014-2015ISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397دوم
8961507Effect of Instructional Videos on Postoperative Respiratory Function in Patients Undergoing Off-Pump Open Heart SurgeryCinahlEvidence based Care Journal1395اول
9961506THE EFFECT OF EDUCATIONAL VIDEOS ON PREOPERATION ANXIETY AMONG PATIENTS BEFORE UNDERGOING OPEN HEART SURGERYWITHOUT PUMPCinahlمجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه1395اول
10954228Determinants of Social Accountability in Iranian Nursing and Midwifery Schools: A Delphi StudyPMCInternational journal of community based nursing and midwifery1396اول
11953683Examining the Effects of Training According to Learning Styles on Self-care among Patients with Type 2 DiabetesscopusEvidence based Care Journal1395اول
12952443Evaluation of the effect of self-care education based on Vark learning style on HbA1c and FBS in patients with type II diabetesISCفصلنامه پرستاری داخلی و جراحی1395اول
13941372Relation between spiritual intelligence and clinical competency of nurses in IranPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394پنجم
14932930مقایسه منابع شکل گیری تصویر عمومی پرستاری و اهمیت آنها از دیدگاه پرستاران و مردمISCفصلنامه مدیریت پرستاری1393چهارم
15932215Comparing the Effects of Cooperative Learning to Lecture Trainings on the Motivational Beliefs and Self-Regulating Learning StrategiesISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393سوم
16930972The Comparison of Alcohol–Hand Rub with Antiseptic Soap and Plain Soap on Colonization of Microorganisms on Hands of NursingISCمجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387اول و مسئول
17930175Evaluation of Detoxified Addicts’ Life Quality Participating in Narcotics Anonymous, Therapeutic Community and who Refer to Methadone Therapy Clinics in Mashhad, 2012ISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی1392اول
18924561Assessment of Nurses Professional Roles in Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusفصلنامه حکیم1391دوم
19923097An investigation of The Effect of E-learning Education Method on Dietary Regimen in Type 2 Diabetic PatientsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد (Journal of Evidence Based Care)1392اول
20921508Relationship between inspiratory oxygen fraction and temperature in mechanically ventilated patients with endotracheal tube cuff pressureSID/Iranmedex/MagiranJournal of Police Medicine1391اول
2191624not haveindex copernicusفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1390پنجم
2291038The Effect of Family-Centered Problem Solving Teaching Method upon the Self Esteem in Drug-Dependent ClientsChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391دوم
2390927A survey on the quality of patient advocacy by nurses in Mashhad’s educational hospitalsISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390دوم
2490865The relationship between perceived stress and the top five heart disease characteristics in patients with myocardial infarctionscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services1390پنجم به بعد
2590304Relationship between Spiritual Intelligence and Nurses’ Clinical Competency(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390پنجم
2687711تاثیر خارج کردن هوای سرنگ درجه حرارت و تاخیر در اندازه گیری نمونه خون بر نتایج گازهای خون شریانیعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981463بررسی تأثیر بازی درمانی گروهی بر احساس تنهایی سالمندانهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2974302عوامل موثر بر سلامت اجتماعی سالمندان در ایرانهمایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی اجتماعی)تهرانپوستر1397خير
3974301بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر افسردگی سالمندانهمایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی اجتماعی)تهرانپوستر1397خير
4974300بررسی تاثیر بازیهای ویدئویی بر افسردگی و احساس تنهایی سالمندان (مقاله مروری)همایش سالمندی در ایران (با رویکرد روانی اجتماعی)تهرانپوستر1397خير
5972117بررسی تاثیر آموزش به سه روش سنتی، الکترونیکی و همراه بر میزان یادگیری بخشی از درس مدیریت دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده پرستاری-ماماییهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگودانشگاه علوم پزشکی تبریزپوستر1397خير
6942229ریسک فاکتورهای بارداری در نوجوان: مرور نظام مندهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
7940093بررسی تاثیر اجتماع درمان مدار بر کیفیت زندگی معتادان شهر مشهدسومین همابش ملی سلامت روان و تندرستیقوچانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1147اطلس رنگی جفت و پرده‌های جنینی1391ترجمه و تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه