سهیلا  کربندی
خلاصه عملکرد سهیلا  کربندی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سهیلا کربندی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سهیلا کربندی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : karbandis@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش پرستاریکارشناس ارشد 1368دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970331بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی و عملکرد ریه کودکان مبتلا به فیبروز کیستیکمجریدر دست اجرابلي
2961797تأثیر موسیقی درمانی و کارت های انحراف فکر بر اضطراب، ترس و شاخص های فیزیولوژیک کودکان بستری با بیماری مزمنمجریپایان یافتهبلي
3961303'بررسی تأثیر مهارت های حل تضاد بر تنیدگی اخلاقی و کیفیت زندگی پرستاران شاغل در NICU 'مجریپایان یافتهبلي
4940502تاثیر اجرای برنامه ترخیص طراحی شده بر کیفیت زندگی مادران دارای نوزاد نارسمجریپایان یافتهبلي
5940450مقایسه تاثیر مکیدن غیر مغذی و ماساژ شکم بر تحمل تغذیه و تغییرات وزن نوزاد نارسمجریپایان یافتهبلي
6922086تاثیر برنامه توانمندسازی مادر بر راهبردهای مقابله با استرس و دلبستگی مادر و نوزاد مجریپایان یافتهبلي
7922004مقایسه تأثیر نوار حاوی ژل خنک‌کننده و مکیدن غیر‌ تغذیه‌ای بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت در نوزادان ترممجریپایان یافتهبلي
8920831تاثیر بوی شیر مادر و شیر فرمولا بر معیارهای فیزیولوژیک و تغییرات وزن نوزاد نارس مجریپایان یافتهبلي
9920830بررسی تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد در پیشگیری از آسیب بینی نوزادان تحت تهویه مکانیکی غیر تهاجمیمجریپایان یافتهبلي
10920827تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی و کیفیت خواب مادران دارای نوزاد نارسمجریپایان یافتهبلي
11920142 تاثیر دعا بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای نوزاد نارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادانمجریپایان یافتهبلي
12910140تاثیر ماساژ بر سطح بیلی روبین نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
13900215تاثیر ماساژ بر بروز عارضه در نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانمجریپایان یافتهبلي
1488173ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1587694مقایسه تاثیر ورزش گروهی و انفرادی بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
1684501بررسی تاثیر لمس بر وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادانمجریپایان یافتهخير
1784319بررسی روند رشد کودکان یک تا 36 ماهه مهاجرین افغانستانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
1884444بررسی تاثیر موزیک بر پاسخهای فیزیولوژیک و وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980411Comparing the Effect of Cooling Gel Pad and Non-Nutritive Sucking on Pain during Hepatitis Vaccination in Newborn Infants: A Randomized Controlled Clinical Trialscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398مسئول
2972042Effects of Empowering Mothers of Premature Infants on Their Stress Coping StrategiesISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1397اول
3964013Effect of Prayer on Depression among Mothers with Premature Infants in NICUscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
4961301Evaluating the Effectiveness of Using a Progressive Muscle Relaxation Technique on the Self-Efficacy of Breastfeeding in Mothers With Preterm InfantsISIJOURNAL OF NURSING RESEARCH1396اول
5960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
6960256The Effect of Implementing a Discharge Program on Quality of Life of Mothers with Premature InfantsCinahlEvidence-based Care Journal1396مسئول
7960255Comparing the Effect of Non-nutritive Sucking and Abdominal Massage on Feeding Tolerance in Preterm NewbornsCinahlEvidence-based Care Journal1396مسئول
8953180The Impact of Praying on Stress and Anxiety in Mothers with Premature Neonates Admitted to NICUISIiranian journal of neonatology1395مسئول
9950101Social support in relation to fatigue symptoms among patients with multiple sclerosisPMCindian journal of palliative care1395دوم
10943417The Effects of Massage on Intra Ventricular Hemorrhage in Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unitscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1395دوم
11942859The Effects of Field Massage Technique on Bilirubin Level and the Number of Defecations in Preterm InfantsEmbaseJournal of Evidence-based Care1394اول
12942567Effects of Massage on Duration of Phototherapy in Premature InfantsAdmitted to a Neonatal Intensive Care UnitChemical Abstractمجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل1394اول
13942555Recognition of the efficacy of relaxation program on sleep quality of mothers with premature infantsPMCJournal of Education and Health Promotion1394اول
14940686Effects of Maternal Empowerment Program on the Length of Hospitalization and Readmission Rate of Premature InfantsscopusJ Babol Univ Med Sci1394اول
15935400The effect of mother empowerment program on mothers’ attachment to their hospitalized premature infantCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1394اول
16935324Effectiveness of group versus individual yoga exercises on fatigue of patients with multiple sclerosisPMCNorth American Journal of Medical Sciences1394اول
17934525The effect of breast milk odor on concentration percentage of oxygen saturation and respiratory rate in premature infantsCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد/ دوره پنجم، شماره 1 ، بهار 941394اول
18931129The effect of relaxation training on breastfeeding self-efficacy of mothers with preterm infants: A randomized clinical trialindex copernicusمجله بالینی پرستاری و مامایی1393اول
19922554The Effects of Massage on apnea and feeding intolerance Hospitalized Preterm Infants in NICUEmbaseفصلنامه مراقبت مبتنی برشواهد1392اول
20921716The effects of arterial O2 saturation and heart rate on blood pressurescopusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1379دوم
2189523The Relationship Between Parenting Style and Preschool Children Obesity in Mashhadindex copernicusافق دانش1389اول
2289440Comparing the efficacy of group and individual exercise on fatigue in patients with Multiple SclerosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389اول
2388717Effect of tactile-kinesthetic stimulation on weight gaining of preterm infantsindex copernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1388دوم
2488687Comparison of Accuracy of Blood Pressure Measurement in Two-stage and One-stage Approachعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388مسئول
2587455تأثیر آوای لالایی بر درصد غلظت اشباع اکسیژن خون نوزادان نارسindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387سوم
2687318تاثیر موسیقی بر تعداد تنفس و ضربان قلب نوزادان نارسindex copernicusبهبود1387دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19239کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1395

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه