معصومه  کردی
خلاصه عملکرد معصومه  کردی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

معصومه کردی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): معصومه کردی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : مامایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : KordiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مامایی-گرایش آموزش ماماییکارشناس ارشد 1367دانشگاه تربیت مدرس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشکده پرستاری و مامایی1368/01/28

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961121مقایسه تاثیر برگزاری معمول و دیرهنگام کلاس های آمادگی برای زایمان بر ترس و خودکارآمدی زایمان در زنان نخست زامجریدر دست اجراخير
2960104بررسی ارتباط مواجهه زنان نابارور با خشونت و اختلال استرس پس از حادثهمجریپایان یافتهخير
3960019مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر و مراقبت از راه دور (تله هلث) برکیفیت خواب زنان باردارمجریپایان یافتهبلي
4951605بررسی مقایسه ای فشار در نقاط مثانه ای –GV20 و کیسه صفرا-GV20 بر شدت درد زایمان و توانایی مقابله با آن در زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
5951233بررسی ارزش تشخیصی نوموگرام خطر در پیشگویی خونریزی بعد از زایمانمجریپایان یافتهبلي
6950925بررسی تاثیر کرم سیاه دانه بربهبود زخم وشدت درد اپی زیاتومیمجریپایان یافتهبلي
7950381تاثیر وضعیت زانویی– سینه ای بر چرخش نمایش بریچ به سفالیک در زنان باردارمجریپایان یافتهبلي
8950016مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی و تلفیقی بر مهارت شناختی، عملکرد و خودکارآمدی ماماها در اداره پره اکلامپسی و اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
9941345بررسی تاثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر ترس از زایمان زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
10940545مقایسه تاثیر مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت با آموزش مهارت حل مساله بر روی اضطراب و افسردگی و راهبردهای مقابله ای دوره انتظار نتیجه درمانهای کمک باروری در زنان نابارورمجریپایان یافتهبلي
11931760 پیش بینی رفتارهای خود مراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری بر اساس راهبرد های مقابله ای و منبع کنترل سلامت مادر و جنینمجریپایان یافتهبلي
12930063تاثیر برنامه آموزش نقش مادری بر دستیابی به نقش و رضایت از نقش مادری در زنان نخست زا با بارداری بدون برنامهمجریپایان یافتهبلي
13922882مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش گروهی و انفرادی بر انتخاب آگاهانه زنان باردار پیرامون آزمایشات غربالگری اختلالات کروموزومی جنین مجریپایان یافتهبلي
14922863ارتباط سندرم پای بیقرار با پره اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
15921666بررسی ارتباط حضور ذهن و خود دلسوزی با دلبستگی مادر به جنین و نوزاد در دوران بارداری و پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهخير
16920435بررسی ارتباط استریای حاملگی با کیفیت زندگی عمومی و شاخص کیفیت پوست زنان پس از زایمان مجریپایان یافتهخير
17920406بررسی ارتباط علائم اضطراب اجتماعی و وسواسی- جبری با علائم اختلال خوردن در دوران بارداری و پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال 1392مجریپایان یافتهخير
18911206مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر وب، مبتنی بر شبیه سازی و مرسوم بر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی در اداره‌ی خونریزی بعد از زایمانمجریپایان یافتهبلي
19910925بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در بیمارستانهای آموزشی مشهد در رابطه با اخلاق حرفه ای در سال 1391مجریپایان یافتهخير
20910732تاثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
21910582مقایسه کیفیت و سبک زندگی زنان مبتلا و غیر مبتلا به دیابت بارداری در دوران بارداری وپس از زایمان مجریپایان یافتهخير
22910007بررسی تاثیر ماساژ دست و پا بر شدت درد و اضطراب و علائم حیاتی پس ازعمل سزارینمجریپایان یافتهخير
23900759بررسی ارزش تشخیصی خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمانمجریپایان یافتهبلي
24900758 بررسی ارتباط استریای حاملگی و پارگی پرینه طی زایمانمجریپایان یافتهخير
25900011بررسی ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر با پره اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
2689914مقایسه تاثیر آموزش‌ در اتاق زایمان شبیه سازی شده با آموزش شفاهی بر مهارت‌ اداره دیستوشی شانه در ماماهامجریپایان یافتهخير
2788840بررسی ارتباط نگرش قاعدگی با دیسترس حول و حوش قاعدگی در دانش‌آموزان دختر شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
2888836بررسی ارتباط استرس شغلی با دیسترس پیرامون قاعدگی و الگوی خونریزی قاعدگی در ماماهای شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2988827بررسی ارتباط استرس شغلی با توانایی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهداشتی درمانی شهرمشهد در سال 1389مجریپایان یافتهخير
3088361مقایسه تأثیر آموزش مهارتهای حل مسأله و آرامسازی بر شدت علائم افسردگی زنان در دوره بعد از زایمانمجریپایان یافتهبلي
3187325بررسی ارزش تشخیصی قطر عرضی میکائیل ساکرال در تلفیق با قد و اندازه گیری خارجی ابعاد لگنی زنان نخست زا، در پیش گویی زایمان سختمجریپایان یافتهبلي
3286367بررسی تاثیر مراقبت حمایتی ماما طی زایمان بر زمان شروع لاکتوژنز II و الگوی تغذیه شیرخوار در زنان نخست باردارمجریپایان یافتهبلي
3386115بررسی اثرمصرف خوراکی شربت عسل خرما در طی زایمان ، بر پیشرفت زایمان زنان نخست زا مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار در سال 1385مجریپایان یافتهخير
3485093بررسی تاثیر فشار روی نقطه 6 طحالی(SP6) بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان بستری در زایشگاه بیمارستان 17 شهریور سال 84مجریپایان یافتهخير
3584443بررسی فشار بر نقطه LI4 (روده بزرگ4) بر شدت درد و طول بخش فعال مرحله اول زایمان در زنان اول زامجریپایان یافتهخير
3683201مقایسه اثر قرارگیری مادر در وضعیت های انتخابی و متداول بر شدت درد و طول بخش فعال مرحله اول زایمانمجریپایان یافتهخير
3781251تاثیر بستن زودرس و دیررس بند ناف بر سطح هماتوکریت نوزادمجریپایان یافتهخير
38970957مقایسه تاثیر کمربند مادون قرمز با کیسه آب گرم برشدت درد و طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست زاهمکارعقد قراردادبلي
39970874تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردارهمکارپایان یافتهبلي
40970496بررسی تاثیر مشاوره حمایتی زوجین بر خودمراقبتی و میزان قندخون زنان مبتلا به دیابت بارداریهمکارپایان یافتهبلي
41970073بررسی عوامل خطر و شاخص سودمندی کفایت کمی مراقبت های دوران بارداری در زنان مبتلا به پره اکلامپسیهمکاردر دست اجراخير
42961344تاثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره‌دیابتیک پرخطرهمکارپایان یافتهبلي
43960446تاثیر حمایت همراه بر ترس و خودکارآمدی زایمان در زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
44940697تاثیر آموزش "بر اساس مدل" فرایند موازی توسعه یافته" بر آگاهی و وزن پیش بارداری در زنان با شاخص توده بدنی بالاهمکارپایان یافتهبلي
45900082مقایسه فراوانی و شدت علایم وسواس فکری- عملی در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
4687784بررسی ارتباط بین هموگلوبین مادر با شاخصهای تن سنجی و هموگلوبین خون بند ناف نوزادان رسیده آنهاهمکارپایان یافتهخير
4780032بررسی آگاهی و نگرش زنان سنین یائسگی در مورد هورمون درمانی جایگزینیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980963Comparing the Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Pre-pregnancy, Pregnancy, and Postpartum Period among Women of reproductive ageCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398سوم
2980862Comparing the effect of training based on continuous care model and telehealth on Severity of insomnia in Pregnant WomenISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1398مسئول
3980327Assessment of the Relationship between Fear and Self-efficacy of Childbirth during Labor in Primipara WomenscopusEvidence based Care Journal1398سوم
4980326Diagnostic Value of Risk Nomogram for the Prediction of Postpartum Hemorrhage Following Vaginal DeliveryscopusEvidence based Care Journal1398مسئول
5980095The Effect of knee - chest position on turning breech to cephalic presentation in pregnant women: randomized clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
6980094Vaginal delivery Postpartum Hemorrhage: Incidence, Risk Factors, and Causesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
7974217Methods of Assessing the Labor Progress: A Review Studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
8974136Assessing the impact of the continuous care model on the treatment of chronic diseasesindex copernicusمجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی1397مسئول
9973942Effect of a maternal role training program on maternal identity in primiparous women with unplanned pregnanciesISIjournal of obstetrics and gynaecology research1397مسئول
10973926Effect of maternal role training program based on Mercer theory on maternal self‑confidence of primiparous women with unplanned pregnancyPMCJournal of education and health promotion1397مسئول
11973915Comparison of the effect of pressure on bladder-GV20 and gallbladder-GV20 points on the ability to cope with labor pain among the primiparous women: A randomized clinical triascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
12973869The Relationship between Insomnia Severity and Marital Satisfaction in Pregnant WomenChemical Abstractمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1397مسئول
13973717Comparing the effects of Training Based On Continuous Care Model and Telehealth on quality of sleep in pregnant women.scopusEvidence based Care Journal1397مسئول
14972404Comparison of the Effect of Pressure on Bladder-GV20 and Gallbladder-GV20 on Labor Pain Intensity among the Primiparous Women: A Randomized Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
15972353Effect of Prenatal Psychological Trainings on Satisfaction with Childbirth and Maternal Role Competence in Primiparous Womenscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397اول
16972264Evaluation of the role of serum markers and Doppler ultrasonography of uterine artery in predicting preeclampsia at the second trimester of pregnancy: A systematic reviewscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
17972254Comparing the effects of simulation‑based training, blended,and lecture on the simulated performance of midwives in preeclampsia and eclampsiaPMCJournal of education and health promotion1397مسئول
18971928The Relationship between Snoring and Preeclampsia: A Case-Control Studyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Sleep Sciences1396اول
19971143Neonatal-maternal attachment and self-compassion in postnatal period.ISIIranian Journal of Neonatology1397اول
20970542Comparison of the Effects of Simulation-Based Training, Compilation Training, and Lectures on the Cognitive Skills of Midwives in the Management of Preeclampsia and Eclampsiascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
21964312Effect of Individual Counseling Program by a Midwife on Anxiety during Pregnancy in Nulliparous Womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
22964245Comparison of The Effects of A Positive Reappraisal Coping Intervention and Problem-Solving Skills Training on Depression during The Waiting Period of The Result of Intrauterine Insemination Treatment: A Randomized Control TrialISIInternational journal of fertility & sterility1397مسئول
23964085Effect of Problem‑Solving Therapy and Relaxation on the Severity of Postpartum Depressive Symptoms: A Randomized Controlled TrialISINURSING AND MIDWIFERY STUDIES1396مسئول
24963833A comparison of face to face and group education on informed choice and decisional conflict of pregnant women about screening tests of fetal abnormalitiesPMCJournal of education and health promotion1396اول
25963686The effect of a positive reappraisal coping intervention and problem-solving skills training on coping strategies during waiting period of IUI treatment: An RCTPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1396مسئول
26963356Comparison of traditional Training (face to face) with Extended parallel process model (EPPM)- based Training on knowledge of obesity complications before pregnancy in women with high BMIscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
27963278The effect of individual counseling program by a midwife on fear of childbirth in primiparous womenPMCJournal of education and health promotion1396مسئول
28963277The effect of problem‑solving skill training on mental health and the success of treatment of infertile women under intrauterine insemination treatmenPMCJournal of education and health promotion1396مسئول
29962226Effect of a Childbirth Psychoeducation Program on the Level of Fear of Childbirth in Primigravid WomenscopusEvidence based Care Journal1396اول
30962189Effect of Dates in Late Pregnancy on the Duration of Labor in Nulliparous WomenPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396اول
31961755Does maternal and fetal health locus of control predict self-care behaviors among women with gestational diabetes?PMCJournal of education and health promotion1396اول
32961648Does maternal and fetal health locus of control predict self‑care behaviors among women with gestational diabetes?PMCJournal of education and health promotion1396اول
33961647The effect of maternal role training program on role attainment and maternal role satisfaction in nulliparous women with unplanned pregnancyPMCJournal of education and health promotion1396اول
34961448Relationship between Intensity of fear of Childbirth with choosing mode of delivery in Primiparous Womenscopus...مجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
35961121Relationship between length and width of the purple line and foetal head descent in active phase of labourISIJournal of obstetrics and gynaecology1396مسئول
36960960Relationship of Informed Choice about Fetal Anomaly Screening with Worry and Anxiety in Pregnant WomenCinahl(Journal of Midwifery & Reproductive health (JMRH1396اول
37960959Comparing the Effect of Positive Reappraisal Coping Intervention on Anxiety of Waiting Period in IUI Treatment Using Problem-solving Skills Trainingscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
38960957The comparison the effect of training by means of simulation and oral method on midwives’ skill in management of shoulder dystociaPMCJournal of education and health promotion1396اول
39953281Anxiety during Pregnancy and Preeclampsia: A Case-Control StudyCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395اول
40952804Relationship between Self- care Behaviors and Coping Styles in Women with Gestational Diabetesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395اول
41952802Effect of Hand and Foot Massage on Vital Signs of women after caesarean sectionscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
42952801Quality of Life Evaluation in Iranian Postpartum Women With and Without Striae GravidarumISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1395اول
43952799Effect of Guided Imagery on Maternal Fetal Attachment in Nulliparous Women with Unplanned PregnancyCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395اول
44951133Prediction of Self- care Behaviors of Women with Gestational Diabetes based on Belief of Person in own Ability (Self- Efficacyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
45950995The relationship between mindfulness and maternal attachment to the fetus and neonate in prenatal and postpartum periods: A cross sectional studyscopusکومش1395اول
46950966Comparison of the effect of web‑based, simulation‑based and conventional training on the accuracy of visual estimation of postpartum hemorrhage volume on midwifery students: A randomized clinical trialindex copernicusjournal of education and health prolotion1395اول
47950965The relationship between multi‑dimensional self‑compassion and fetal‑maternal attachment in prenatal period in referred women to Mashhad Health Centerindex copernicusjournal of education and health promotion1395مسئول
48950395Relationship between Pre-eclampsia and Restless Legs Syndrome: A Case-control Studyscopusمجــــلـــــه دانـشــــگاه عـــلـــــوم پــزشـــکـــــی مـــازنـــــدران1395مسئول
49950228Effect of a Maternal Role Training Program on Postpartum Maternal Role Competence in Nulliparous Women with Unplanned PregnancyscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1394اول
50943066The survey of midwives’ knowledge, attitude and practice about professional ethics codes in the maternity of Mashhad educational hospitals in 2014scopusمجله زنان، مامایی و ناتزایی ایران1394مسئول
51942203Sleep quality and preeclampsia: a case-control studyscopusمجله علمی، تخصصی و پژوهشی زنان، مامایی و نازایی1394اول
52941903The relationship between food frequency and menstrual distress in high school femalesPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394مسئول
53941902The relationship between eating disorder symptoms and obsessive compulsive disorder in primigravida womenPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1394مسئول
54941901The Effect of Continuous Support during Labor on the Onset of Lactogenesis Stage II in PrimiparasscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394مسئول
55940738The Effect of Hand and Foot Massage on Post-Cesarean Pain and AnxietyCinahljournal of midwifery and reproductive health1394مسئول
56940447Comparing the effects of group and individual education on worry and anxiety of pregnant women about fetal chromosomal disorders screening testsscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
57940272Accuracy in estimation of simulated postpartum hemorrhage using artificial blood among midwifery studentsscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394مسئول
58935155Comparing the Effect of Traditional, Web based and Simulation Training on Midwifery Students' Clinical Competence in Postpartum Hemorrhage Managementscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1394مسئول
59934612A comparative study of the effects of problem-solving skills training and relaxation on the score of self-esteem in women with postpartum depressionPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1393مسئول
60934407The Diagnostic Accuracy of Purple Line in Prediction of Labor Progress in Omolbanin Hospital, IranISIIran Red Crescent Med J1393اول
61934405The Relationship Between Depression, Anxiety, Stress and Health Behaviors in High School Girl Students in Mashhad in Year 2011-2012.ISCمجله طلوع بهداشت یزد1393اول
62934400The Effect of Web-based and Simulation-based Education on Midwifery Students’ Self-Confidence in Postpartum Hemorrhage ManagementISCJ Midwifery Reprod Health1393اول
63932881The frequency of obsessive-compulsive disorder in women before marriage,during pregnancy and postpartum periodsindex copernicusاصول بهداشت روانی1392سوم
64932879Relationship between social anxiety symptoms and eating disorder symptoms in referred nulliparous womenscopusIJOGI,1393اول
65932850تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا.scopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1392اول
66931816The Relationship between Occupational Stress and Work Ability among Midwives in Mashhad, IranSID/Iranmedex/MagiranJ Midwifery Reprod Health1393
67931779Risk Factors of Dystocia in Nulliparous WomenPMCIJMS1393
68931778The Effect of Late Pregnancy Consumption of Date Fruit on Cervical Ripening in Nulliparous Womenindex copernicusJ Midwifery Reprod Health1393اول
69931777The Effect of Continuous Support during Labor on Labor Progress in Primigravida Womenscopusزنان مامایی ونازایی ایران1393اول
70931370Comparison between the Efficacy of Web-Based, Simulation and Conventional Training on Knowledge and Skills Retention of Midwifery Students in Management of Postpartum Hemorrhagescopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392اول
7192555Relationship between Length of Purple Line and Cervical Dilation in Active Phase of Laborscopusمجله زنان ،مامایی و نازیی1391اول
7292554A survey on midwives work ability at public hospitals and health-care centers in Mashhad in 2011SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی تخصصی طب کار1391مسئول
7392553Relationship between Job Stress with Menstrual Bleeding Pattern among Midwivesscopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)1391مسئول
7492552The Relationship between Perimenstrual Symptoms and Menstrual Attitude in high-school girls in Mashhad city in years 2011-2012scopusمجله زنان ،مامایی و نازایی1391مسئول
7592551Investigating the Age of Menarche, Dysmenorrhea and Menstrual Characteristics in High School Girl Students in Mashhad City in Year 2011scopusمجله زنان ،مامایی و زنان1391مسئول
7692550The Diagnostic Accuracy of External Pelvimetry to Predict Dystocia in Nulliparous WomenChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391اول
7792548Investigating the Relationship between Occupational-Stress and Job-Satisfaction in Midwives Employed at Hospitals and Health-Care Centers in Iran (Mashhad) in 2011scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology & Infertility1391مسئول
78924839Diagnostic accuracy of maternal anthropometric measurements as predictors for dystocia in nulliparous womenPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392مسئول
79924829Association between menstruation signs and anxiety,depression, and stress in school girls in Mashhad in 2011-2012PMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392مسئول
80924825The relationship between occupational stress and dysmenorrhea in midwives employed at public and private hospitals and health care centers in Iran (Mashhad) in the years 2010 and 2011PMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392اول و مسئول
81924810Intimate Partner Violence and Pre-Eclampsia: A Case-Control StudyscopusIJOGI1392اول
82923450Comparing Diagnostic Accuracy of Purple Line with Transverse Diagonal of Michaelis sacral to Predict Labor Progress in Nulliparous and Multiparous WomenCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1392اول
83921262The effect of problem solving skills training on severity of depression symptoms in postpartum period(Emro (IMEMRمجله ی اصول بهداشت روانی1391اول
84921261Effect of Progressive Muscle Relaxation Training with Guided Imagery on the Evaluating the Severity of Depressive Symptoms in Postpartum Periodscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1391اول
8590914The Diagnostic Accuracy of the Combination of Maternal Height and Transvers Diagonal of Michaelis Sacral Rhomboid Area to Predict Dystocia in Nulliparous Women index copernicusJournal of Birjand University of Medical Sciences1390اول
8690743The Diagnostic Accuracy of Clinical Pelvimetry in Identifying Small Pelvis in Nulliparous WomenscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390مسئول
8790283The Diagnostic Accuracy of Clinical and External Pelvimetry in Prediction of Dystocia in Nulliparous WomenSID/Iranmedex/MagiranJournal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences1390مسئول
8890281The Relationship between Midwives’ Work Stress and Perimenstrual DistressscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390اول
8989659Effect of LI4 Acupressure on Labor Pain in the First Stage of Labor in Nuliparous Womenindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)1389اول
9089641The effect of midwife s supportive care during labor on exclusive breastfeeding in primipara womenindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389اول
9189012The effect of oral honey- date syrup intake during labor on labor progress of nulliparous womenسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389اول و مسئول
9288397تأثیر فشار روی نقطه 6 طحالی بر شدت درد مرحله اول زایمانسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388مسئول
9387705مقایسه تاثیر بستن زودرس و دیررس بند ناف بر آپگار نوزادسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387دوم
9487432مقایسه تاثیربستن زودرس و دیررس بندناف بر آپگار نوزادindex copernicusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1387دوم
9587019The effect of early and late umbilical cord clamping on neonatal hematocritISIJOURNAL OF PERINATOLOGY 1387دوم
9686606بررسی ارتباط بین نتایج تست شمارش حرکات جنین توسط مادر وتست بدون استرس در ارزیابی سلامت جنین مادران پر خطر SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی وخدمات درمانی سبزوار 1386سوم
9786359بررسی شدت انواع دردهای مرحله اول زایمان: تاثیر قرار گرفتن مادر در وضعیت های انتخابی خودSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1386دوم
9886307بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر دلبستگی مادرانسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981301تاثیرحمایت همراه بر تجربه ترس و رضایتمندی از زایمان در زنان نخست زاهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2973722بررسی ارتباط شدت بی خوابی با رضایت زناشویی در زنان باردارهفتمین سمینار بین المللی سلامت زنانشیرازپوستر1397خير
3973721مدل مراقبت پیگیر: مقاله مرورینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دومین همایش ملی سواد سلامت مشهد مقدسمشهدپوستر1397خير
4973576Relationship between Length and width of purple line and fetal head descent in active Phase of Laborسومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران و پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1397خير
5962606تأثیر ماساژ دست و پا بر شدت درد و اضطراب زنان بعد از عمل سزاریناThe International Congress on Complementary and Alternative Medicineمشهدپوستر1394خير
6940597انتخاب آگاهانه زنان باردار پیرامون غربالگری اختلالات کروموزومی جنینهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری، 29-27آبان ماه 1393، دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1968خونریزی پس از زایمان1393تالیف
22018راهنمای استفاده از پارتگراف در اداره زایمان1381ترجمه
32017سلامتی زنان در یائسگی1381تالیف و گردآوری
42016پیشرفت زایمان:اقدامات اولیه برای پیشگیری و درمان زایمان سخت1383ترجمه
51408رویکردهای غیر دارویی تسکین درد زایمان1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19954کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29235کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
39161کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
410212کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه