رباب  لطیف نژاد رودسری
خلاصه عملکرد رباب  لطیف نژاد رودسری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رباب لطیف نژاد رودسری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رباب لطیف نژاد رودسری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بهداشت باروری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : latifnejadr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت باروریدکترا (Ph.D.)2008University of Surrey

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971192ارزیابی نقادانه کارآزمایی های بالینی در زمینه تاثیر روشهای محافظه کارانه ی تقویت عضلات کف لگن در زنان مبتلا به اختلالات کف لگن با استفاده از بیانیه CONSORTمجریعقد قراردادخير
2970604بررسی تاثیر استعمال موضعی کرم گیاهی بر پایه کالندولا، کامومیل، ژرانیوم و کاکائو بر استریای دوران بارداری در زنان نخست باردارمجریدر دست اجراخير
3970016فرایند رویارویی زنان ایرانی غیر مبتلا با همسر مبتلا به اچ آی وی/ایدز و تحلیل سیاست های موجود و ارایه ی گزینه های سیاستی پیشنهادیمجریدر دست اجرابلي
4970008طراحی، تعیین ویژگی های روانسنجی و کاربرد ابزار ایرانی ارزیابی خطر سرطان پستان – مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالیمجریدر دست اجرابلي
5961595مقایسه اثر کرم واژینال گیاه آب بشقابی با کرم واژینال استروژن کنژوگه در درمان آتروفی واژن در زنان یائسهمجریدر دست اجرابلي
6961503بررسی تاثیر مشاوره شناختی رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زوجین نابارور : یک مرور سیستماتیک و متا آنالیزمجریدر دست اجراخير
7951362طراحی و روان سنجی ابزار بازیابی سلامت پس از زایمان در زنان با ترومای مامایی پرینه: مطالعه ترکیبی اکتشافیمجریدر دست اجرابلي
8941778بررسی تاثیر مشاوره ی جنسی براساس"برنامه ی سلامت جنسی زنان در دوره ی پس از زایمان" بر عملکرد و کیفیت زندگی جنسیمجریپایان یافتهبلي
9941372ارتقای میزان زایمان واژینال پس از سزارین: یک رویکرد اقدام پژوهیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
10941108تبیین فرآیند مواجهه با درمان ناموفق در زوجین نابارور و طراحی یک برنامه ارتقاء سلامتمجریپایان یافتهبلي
11940519تجربه زیسته زنان ایرانی از باورها و رفتارهای نقش جنسیتی در بارداری: یک مطالعه اتنوفنومنولوژیمجریپایان یافتهخير
12930257فرآیند حمایت از مادران باردار در اتاق درد و زایمان و ارائه یک طرح مراقبت حمایتیمجریپایان یافتهبلي
13922344نیازسنجی آموزشی ماماهای شاغل در زایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد روش های پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدزمجریپایان یافتهخير
14922236بررسی و مقایسه آگاهی و نگرش دانشجویان سال اول و آخر مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد نسبت به ابعاد قانونی و حقوقی سقط جنین در سال 1393مجریپایان یافتهخير
15922235بررسی نگرش دانشجویان پسر دانشکده پرستاری و مامایی مشهد نسبت به برابری جنسیتی در سال 1393 مجریپایان یافتهخير
16922151تبیین فرایند گذر از یائسگی در زنان ایرانی با رویکرد گراندد تئوری و ارائه یک برنامه مراقبتیمجریپایان یافتهبلي
17921372پیش پیشگویی رفتار بهداشتی پیش بارداری زنان ایرانی بر پایه یک مطالعه ترکیبی توضیحی متوالی: توسعه یک مدل توصیفیمجریپایان یافتهبلي
18911243طراحی، روانسنجی و آزمون ابزار پیشگویی باروری واقعی زوجین در شهر مشهد با تاکید بر انگیزه های باروری، ترجیحات باروری، شبکه اجتماعی، شرایط درک شده، تصمیمات و رفتار باروریمجریپایان یافتهخير
19911145 تاثیر اجرای برنامه ی آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد انجام رفتارهای پرخطر جنسی در زنان زندانی در زندان وکیل آباد مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
20910215تبیین فرایند بازگشت به کار و پیشگویی کننده های آن در زنان بقاء یافته از سرطان پستان : یک مطالعه ترکیبی توضیحی متوالیمجریپایان یافتهبلي
21910141تبیین فرایند درک زنان ایرانی از حقوق سلامت باروری و جنسی: یک مطالعه گراندد تئوریمجریپایان یافتهبلي
22910111تبیین فرایند تصمیم گیری زوجین ناباروردرانتخاب روش های اهدایی کمک باروریمجریپایان یافتهخير
23900987تبیین فرایند جستجوی سلامت در زنان با نشانه های سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
24900985تبیین فرهنگ تصمیم گیری در انتخاب نوع زایمان در بستر فرهنگی ایران: طراحی و به کارگیری یک ابزار تصمیم گیری فرهنگ مدارمجریپایان یافتهبلي
25900983 تبیین الگوهای رفتار جنسی زوجهای مبتلا به ازدواج به وصال نرسیده و طراحی و روان سنجی ابزار ارزیابی آن مجریپایان یافتهبلي
26900585بررسی تجارب زنان از فرایند تصمیم گیری در مورد روشهای جلوگیری از حاملگیمجریپایان یافتهخير
2789428تبیین فرایند ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاریمجریپایان یافتهبلي
2889423شکل گیری رفتار باروری در جامعه شهری مشهد، ایرانمجریپایان یافتهبلي
2989235تحلیل محتوای کمی مقالات پرستاری مامایی چاپ شده در مجلات علوم پزشکی کشور در سال 88مجریپایان یافتهخير
3089106طراحی مدل آموزش بهداشت جنسی به دختران نوجوان با استفاده از مطالعه ترکیبی اکتشافیمجریپایان یافتهبلي
3189099بررسی رابطه خودکارآمدی با منبع کنترل سلامت و دیسترس ناباروری در زنان نابارور مجریپایان یافتهخير
3289050بررسی مقایسه ای تصویر ذهنی از بدن با عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی در زنان بارور و نابارور مجریپایان یافتهبلي
3388786بررسی رابطه باورهای دینی و فرهنگی- اجتماعی بانگرش زوجین نابارور نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروََََََََریمجریپایان یافتهبلي
3488382بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش الکترونیکیمجریپایان یافتهخير
3588158بررسی تاثیر مشاوره مشارکتی بر استرس درک شده و راهبردهای مقابله ای زنان نابارور تحت درمان با IVFمجریپایان یافتهبلي
3687663بررسی نقش معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی درفراهم سازی زیرساخت های پژوهشی و تاثیر آن بر شاخص های ارزشیابی مجریپایان یافتهخير
37980282تبیین فرایند مدیریت خشونت خانگی در زنان باردار و طراحی برنامه مراقبتی حمایتیهمکاردر دست اجرابلي
38980149بررسی نیازهای زوجین ناباروربعد از درمان ناموفق با روش های کمک باروری: مرور سیستماتیکهمکارعقد قراردادخير
39970388بررسی پیش آگهی تکامل نوزادان مبتلا به سپسیس قطعی در سه سال اولهمکاردر دست اجرابلي
40970175بررسی شیوع و عوامل موثر بر دیابت بارداری در جمعیت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
41960488بررسی ارزش پیشگویی پروتئین پلاسمای A مرتبط با بارداری در ارتباط با سقط: مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
42951749مقایسه تاثیر مشاوره بر اساس دو مدل پلیسیت و بتر بر روی عملکرد و خودابرازی جنسی زنان بعد از زایمانهمکارپایان یافتهبلي
43951499اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به باروری و فرزندآوری در زنان متاهل بدون فرزندهمکارپایان یافتهخير
44940364تاثیر مراقبت از خود در دوران بارداری مبتنی بر تئوری اورم بر طول مدت بارداری زنان در معرض خطر زایمان زودرسهمکارپایان یافتهخير
45930568تبیین درک و تجربه ماماها و پزشکان عمومی از گفتگو در مورد عملکرد جنسی با زنان یائسه بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده: طراحی، تعیین ویژگی های روانسنجی و آزمون پرسشنامه پیش گویی رفتارهمکارپایان یافتهبلي
46930099تبیین نظری درک زنان ایرانی در فرایند رویارویی با ناباروری همسران خود با رویکرد گراندد تئوری و ارائه راهکارهای مشاوره ایهمکارپایان یافتهبلي
47921488تبیین فرآیند کسب توانمندی مادران و تعیین گرهای آن : یک مطالعه ترکیبیهمکارپایان یافتهبلي
48920084بررسی تاثیر حمایت تلفنی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در زنان با تهوع و استفراغ بارداریهمکارپایان یافتهبلي
49900538بررسی کارایی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر مشهد در سال 91-1390همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981732The Effectiveness of Counseling using PLISSIT Model on Depression, Anxiety and Stress, among Postpartum Women with Sexual Dysfunction: A Randomized TrialCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398پنجم
2981109Health Consequences of Female Genital Mutilation: A Systematic ReviewISIGalen Medical Journal مسئول
3981106The development and validation of the Decision-Making for Donor Conception Questionnaire (DMDCQ) in Iranian infertile couplesISIInternational journal of fertility & sterility1398مسئول
4981105Critical Appraisal of Research Evidence at a GlanceCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398اول و مسئول
5981104Women’s Experiences of Emotional Recovery from Childbirth-Related Perineal Trauma: A Qualitative Content AnalysisPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1398مسئول
6981103The relationship of sociocultural beliefs and infertile couples’ attitude toward reproductive donation: A descriptive-correlational studyPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1398اول
7981102The effect of sexual health counseling on women’s sexual satisfaction in postpartum period: A randomized clinical trialPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397مسئول
8980946Infertile Couples' Needs after Unsuccessful Fertility Treatment: a Qualitative StudyPMCJournal of caring sciences1398مسئول
9980083A Qualitative Study of The Experiences of Iranian Infertile Couples after Unsuccessful Assisted Reproductive TechnologiesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1398مسئول
10973888Cultural Barriers Influencing Midwives’ Sexual Conversation with Menopausal WomenPMCJournal of menopausal medicine1397سوم
11973645The Relationship between Sexual Function and Sexual Self-Disclosure in Women after Childbirthscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397سوم
12973540Evaluation of Validity and Reliability of Persian Version of the Gender-Equitable Men-Scale (GEM-Scale) in Male Students , IranISIJournal of Clinical and Diagnostic Research1397سوم
13973311Reproductive and Sexual Health Consequences of Child Marriage: A Review of literatureCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
14973259Comparative assessment of Iranian midwifery education curriculum against the International Confederation of Midwives (ICM) global standards for midwifery educationISCFuture of Medical Education Journal1397مسئول
15973209A case series of severe perineal lacerations during normal childbirthscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
16973156The Relationship between Frequency of Breastfeeding and Sexual Distress in Postpartum WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
17973155Critical Evaluation of the Published Clinical Trials Regarding the Effect of Complementary Medicine on Menopausal Symptomsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
18973154The Effect of the Collaborative Infertility Counseling Model on Coping Strategies in Infertile Women Undergoing In Vitro Fertilization: a Randomized Controlled TrialISIINTERNATIONAL JOURNAL OF WOMENS HEALTH AND REPRODUCTION SCIENCES1396مسئول
19973153Validation of Logic Model Program to Support Iranian Females During Labor: A Delphi MethodscopusShiraz E Medical Journal1396مسئول
20972544Quantitative content analysis of published nursing-midwifery articles in Iranian medical journalsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1397سوم
21972165In the Limbo of Fear and Hope': How Iranian Women Perceive Menopause? An Exploratory Qualitative Studyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397مسئول
22970923Surveying the level of awareness of mothers referring to the maternity hospitals in Mashhad from neonatal carescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396پنجم
23970842Sexual Disharmony in Menopausal Women and Their Husband: A Qualitative Study of Reasons, Strategies, and RamificationsPMCJournal of menopausal medicine1397سوم
24970523A historical review of the concept of labor support in technocratic, humanistic and holistic paradigms of childbirthPMCElectronic Physician1396مسئول
25963064Assessing the Quality of randomized controlled trials published in relation to the Efficacy of Massage Therapy on Labor Pain Intensity Using CONSORT criteriascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
26962861Pregnant mothers’ strategies for the management of pregnancy concernsscopusHAYAT1396سوم
27962601The Effect of Collaborative Infertility Counseling on Marital Satisfaction in Infertile Women Undergoing In Vitro Fertilization: A Randomized Controlled TrialISINURSING AND MIDWIFERY STUDIES1396اول
28962492The Role of Observation in Grounded Theory: A Narrative Reviewindex copernicusتحقیقات کیفی در علوم سلامت1395مسئول
29962014Effectiveness of infertility counseling on pregnancy rate in infertile patients undergoing assisted reproductive technologies: A systematic review and meta-analysisPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1396مسئول
30961870Effect of sexual counseling on stress, anxiety, and depression in women during postpartum periodscopusEvidence based Care Journal1396مسئول
31961862Development and Psychometric Properties of the Decision Making on the Type of Delivery Questionnaire in Iranian WomenPMCInternational journal of community based nursing and midwifery1396اول
32961754The Effect of Folate and Folate Plus Zinc Supplementation on Endocrine Parameters and Sperm Characteristics in Sub-Fertile Men: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIUrology Journal1396مسئول
33961465The best encouraging persons in labor: A content analysis of Iranian mothers' experiences of labor supportISIPLOS ONE1396مسئول
34961175Obstacles to the discussion of sexual problems in menopausal women: a qualitative study of healthcare providersISIJOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY1396سوم
35961151The relationship of prenatal self-care behaviors with stress, anxiety and depression in women at risk of preterm deliveryscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
36960863Women's perceptions and experiences of the challenges in the process of male infertility treatment: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396سوم
37960536Application of Orem's theory for promotion of self-care behaviors of pregnant women at risk for preterm delivery: A clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
38954456Determinants of intention high risk behaviors related to HIV in female sex workers: A Structural modeling approachISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394سوم
39954445A review of human rights, legal, ethical and religious aspects of Surrogacy in Iran with an emphasis on its counseling issuesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
40954413The Effect of a Training Program Based on the Theory of Planned Behaviour (TPB) on Sexual High-Risk Behavioural Intentions in Female Prisonors, Vakil Abad Prison, Mashhad, Iran, 2013scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1395سوم
41954387Effects of Acupuncture on Anxiety in Infertile Women: A Systematic Review of the LiteratureCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1395مسئول
42953564Focused Ethnography in Health Sciences Research: A Review Articleindex copernicusمجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت1395مسئول
43953563Experiences of women regarding gaps in preconception care services in the Iranian reproductive health care system: A qualitative study.PMCelectronic physician1395مسئول
44953562Predictors of Prenatal Empowerment Among Iranian Pregnant WomenPMCElectronic physician1395سوم
45953561Observation in Grounded Theory and Ethnography: What are the Differences?ISIIranian Red Crescent Medical Journal1395مسئول
46953560Patterns and Determinants of Preconception Health Behaviors in IranianWomenISIIranian Red Crescent Medical Journal1395اول
47953136The concern of fetal health: women's experiences of worries during pregnancyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
48952392Perceived and real educational needs of midwives about prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV, (Hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences- 2015)scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
49952299Attitude towards Menopause among Iranian Women: A Systematic Review and Meta- Analysis.ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395مسئول
50952296Adopting Self-sacrifice': How Iranian Women Cope with the Sexual Problems during the Menopausal Transition? An Exploratory Qualitative Study.ISIJOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS & GYNECOLOGY1396مسئول
51951955Psychological Empowerment Model in Iranian Pregnant WomenPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1395سوم
52951838Development and validation of a new tool to measure Iranian pregnant women’s empowermentISIEASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL1394سوم
53951837Decision for disclosure: The experiences of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation proceduresISIHUMAN FERTILITY1394مسئول
54951836Socio-Cultural Beliefs, Values and Traditions Regarding Women’s Preferred Mode of Birth in the North of IranPMCInt J Community Based Nurs Midwifery1394اول
55951120The efficacy of Iranian herbal medicines in alleviating hot flashes: A systematic reviewISIINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1394مسئول
56950950Psycho - social effects of male infertility in Iranian women: a qualitative studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
57950502A Critical Appraisal of Research Evidence on Iranian Women’s Attitude towards Menopausescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394مسئول
58950379Cognitive emotional consequences of male infertility in their female partners: a qualitative content analysisPMCElectronic Physician Journal1394سوم
59950299AIDS Risk Perception and its related factors in Women with High-Risk Behaviors in IranCinahlمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1395سوم
60943288Effects of flaxseed and Hypericum perforatum on hot flash, vaginal atrophy and estrogen-dependent cancers in menopausal women: a systematic review and meta-analysisPMCAvicenna journal of phytomedicine1395سوم
61943279the challenges of returning to work in female workers surviving from breast cancerscopusIran Occupational Health1394سوم
62943077Determining the intent of AIDS-related high risk behaviors among female sex workers: an approach to structuralISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394سوم
63943075Evaluation of perceived educational needs of vulnerable women in relation to sexual risk behaviorsscopusمجله زنان،، مامایی و نازایی ایران1393سوم
64942136Red clover for treatment of hot fl ashes and menopausal symptoms: A systematic review and meta-analysisISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1395سوم
65942135The application of soy isoflavones for subjective symptoms and objective signs of vaginal atrophy in menopause: A systematic review of randomised controlled trialsISIJ Obstet Gynaecol1394مسئول
66941963Marriage consummated for 32 Iranian women using therapist-aided exposure therapyISISEXUAL AND RELATIONSHIP THERAPY1393پنجم
67941332Iranian and English women ’ s use of religion and spirituality as resources for coping with infertilityISIHuman Fertility1393اول و مسئول
68941329Validation of the partner version of the multidimensional vaginal penetration disorder questionnaire: A tool for clinical assessment of lifelong vaginismus in a sample of Iranian populationPMCJournal of education and health promotion1393مسئول
69941328Body image and its relationship with sexual function and marital adjustment in infertile womenPMCIranian journal of nursing and midwifery research1393مسئول
70941327Cultural perceptions and preferences of Iranian women regarding cesarean deliveryPMCIranian journal of nursing and midwifery research1393اول
71941325Decision‑making for vaginal delivery in the North of Iran: A focused ethnographyPMCIranian journal of nursing and midwifery research1393مسئول
72940935Effects of red clover on hot flash and circulating hormone concentrations in menopausal women: a systematic review and meta-analysisPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394سوم
73940736Effect of birth ball on labor pain relief: A systematic review and meta-analysisISIJ. Obstet. Gynaecol. Res.1394مسئول
74940665Factors related to return to work in women after breast cancer in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1394سوم
75940595Topical administration of isoflavones for treatment of vaginal symptoms in postmenopausal women: A systematic review of randomised controlled trialsISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1394مسئول
76940277Menopause research studies through passage of time: Shifting from biomedical to holistic approachesscopusمجله زنان مامای و نازایی ایران1394مسئول
77940174The Multidimensional Nature of Relationships: The Perceptions of Iranian Nursing Students and Educators of the Student-Educator RelationshipISIThe journal of nursing research1394سوم
78935422Current status of sexual health and rights indicators in Iran: An overviewISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
79935313The Effects of Telephone Support on Stress and Perceived Social Support in Primiparous Women Experiencing Nausea and Vomiting in the First Half of Pregnancyسایر سایت‏های تخصصیThe Journal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1394سوم
80935290Appraisal of breast cancer symptoms by Iranian women: entangled cognitive, emotional and socio-cultural responses.ISIAsian Pacific journal of cancer prevention : APJCP1393دوم
81934970Air pollution and quality of sperm: A Meta-AnalysisISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
82934576"Caring for my family integrity": Fertile couples' first childbearing experience in the urban society of Mashhad, IranISIHuman Fertility1393مسئول
83934436The Influence of Gender Role and Women's Empowerment on Couples' Fertility Experiences in Urban Society of Mashhad, IranCinahljmrh1393مسئول
84934435Role of Social Interactions on Health-Seeking Behavior among Iranian Women with Breast Cancer Symptoms: a Qualitative Studyscopusمجله حیات1393دوم
85934427The Impact of an Educational Program on Knowledge and Attitude of Female Sex Workers in Preventing High Risk Sexual BehavioursCinahljmrh1393سوم
86934418Iron supplementation protocols for iron deficiency anemia: A comparative review of iron regimens in three countries of India, Iran and EnglandCinahlJMRH1393مسئول
87934417Horseshoe-shaped Placenta and Preterm Labour: A Case ReportCinahlJMRH1393دوم
88934416Assessment of perceived educational needs of damaged women in relation with high risk sexual behaviorscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393سوم
89934204Development and validation of the multidimensional vaginal penetration disorder questionnaire (MVPDQ) for assessment of lifelong vaginismus in a sample of Iranian womenPMCJournal of Research in Medical Sciences1393دوم
90934202The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous womenscopusIJOGI1393سوم
91934162Comparing the cultural beliefs related to mode of delivery among pregnant women and women with childbirth experiences as vaginal delivery or cesarean section (Tonekabon, 2014)scopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1393اول
92934075The Shadow of Silence on the Sexual Rights of Married Iranian WomenISIBioMed Research International1393مسئول
93934074Sexual and Reproductive Rights from Qur'anic Perspective: A Quantitative Content AnalysisscopusAsian Social Science1394مسئول
94933903Vaginal Delivery vs. Cesarean Section: A Focused Ethnographic Study of Women's Perceptions in The North of Iran.PMCInt J Community Based Nurs Midwifery1393مسئول
95933841Delayed presentation of self-discovered breast cancer symptoms in Iranian women: A qualitative studyISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1393مسئول
96933639Help seeking behavior of women with self-discovered breast cancer symptoms: a meta-ethnographic synthesis of patient delayISIPLoS One1393مسئول
97933356Sexual scripts theory and the constructs of unconsummated marriageISCتحقیقات علوم رفتاری1392سوم
98933336A Qualitative Inquiry into the Mediating Role of Religion and Spirituality in Adjusting Marital Relationships of Infertile WomenCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1392اول
99933331Challenges of Donor Selection: The Experiences of Iranian Infertile Couples Undergoing Assisted Reproductive Donation ProceduresscopusIJOGI1392اول
100932959A grounded theory approach to understand the process of decision making on fertility control methods in urban society of Mashhad, Iran.PMCIRANIAN JOURNAL OF NURSING AND MIDWIFERY RESEARCH1392اول
101930928A Review of the Concept and Structure of Sexual and Reproductive Rights in International Human Rights Documentsscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1393دوم
102930698Self-Disclosure of Breast Cancer Diagnosis by Iranian Women to Friends and ColleaguesISIAsian Pacific journal of cancer prevention : APJCP1393سوم
103930416Women's Empowerment in Iran: A Review Based on the Related LegislationsPMCGlobal journal of health science1393مسئول
104930269Skype interviewing: The new generation of online synchronous interview in qualitative researchISIInternational journal of qualitative studies on health and well-being1393مسئول
105930023Pilot Study in Qualitative Research: The Roles and Valuesscopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)1392مسئول
106924986Seeking a progressive relationship for learning: A theoretical scheme about the continuity of student-educator relationship in clinical nursing educationPMCJapan Journal of Nursing Science1392سوم
107924969Student-educator relationship in clinical nursing education: Qualitative content analysisISCفصلنامه پرستاری داخلی - جراحی1392سوم
108924408Supportive Relationship: Experiences of Iranian Students and Teachers concerning Student-Teacher Relationship in Clinical Nursing EducationPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392سوم
109923131REPRODUCTIVE HEALTH FROM THE POINT OF ETHICS AND LAWISCفصلنامه اخلاق پزشکی1391مسئول
110922273An exploratory study to develop a practical ethical framework for reproductive health researchISIIran J Reprod Med1391مسئول
111922272etical performance in delivery of sexual and reprodactive health service :a delipy study fouced on the right of confedentiyscopushealth MED1391مسئول
112922271Female adolescents’ experiences and perceptions regarding sexual health education in Iranian schools:A qualitative content analysisPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1391مسئول
113922270Socio-cultural challenges to sexual health education for female adolescents in IranISIIran J Reprod Med1391اول
114922269The influence of social network on couples’ intention to have the first childISIIranian Journal of Reproductive Medicine1391مسئول
115922179The Necessity of Sexual-Health Education for Iranian Female Adolescents: A Qualitative StudyISCمجله زنانا مامایی و ناباروری1391اول
116922178the necesity of developing professinol code of ethics for reprodactive health care providersISCفصلنامه اخلاق پزشکی1391مسئول
117922079The Association of Religious Beliefs in Infertile Couples’ Attitude towards Donation Procedures and Its Selection as a Therapeutic Approach to Infertilityscopusمجله زنان مامایی ونازایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
118922077Symbolic Interactionism in Grounded Theory: A Viewpoint for Explainingthe Student-Educator Relationship in Clinical Nursing Educationindex copernicusفصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت1391سوم
11990947Determination of the association between body image with sexual function and marital adjustment in fertile and infertileWomen by path analysis modelingISCJournal of Northern Khorasan University of Medical Sciences1391چهارم
12090742The Relationship between Body Image and Marital Adjustment in Infertile WomenscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390اول
12190738Women’s Experiences and Preferences in Relation to Infertility Counselling: A Multifaith DialogueISIInternational Journal of Fertility and Sterility1390مسئول
12290551The effect of collaborative counseling on perceived infertility-related stress in infertile women undergoing IVFscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390مسئول
12389684Measuring students' knowledge and attitude towards E- learning in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)index copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1389مسئول
12489627Relationship between psychosocial factors and marital satisfaction in infertile womenindex copernicus 1389دوم
12588804مقایسه عوامل روانی اجتماعی اثر گذار بر پذیرش فرزند خواندگی در زوجین نازای دارا و فاقد فرزند خواندهعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1388دوم
12688677A Comparative Study of Psychosocial Factors Affecting Acknowledgment of Adoption in Couples with and without Adopted Childعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981476ارتباط خشونت خانگی و ناباروری زنان و تعیین گرهای آن: مرور سیستماتیکهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در مامایی و پرستاریمشهدپوستر1398خير
2981475تأثیر طب سوزنی بر میزان بارداری در لقاح آزمایشگاهی: مروری سیستماتیکهمایش ملی طب سنتی ایرانیمشهدپوستر1397خير
3981314بررسی و مقایسه آگاهی دانشجویان سال اول و آخر مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده پرستاری و مامایی مشهد نسبت به ابعاد قانونی و حقوقی سقط جنینمراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
4980827ناباروری و شیوع استفاده از طب مکمل و جایگزین: بررسی سیستماتیکهمایش ملی طب سنتی ایرانیمشهدپوستر1397خير
5973577Assessing the Quality of randomized controlled trials published in relation to the Efficacy of Massage Therapy on Labor Pain Intensity Using CONSORT criteriaسومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران و پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1397خير
6973055معیار های نمایه سازی مجلات در پایگاههای استنادی بین المللی Scopus وweb of scienceهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدپوستر1397خير
7973054انتشار سالامی و اخلاق در نشر مقالاتهمایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایرانمشهدپوستر1397خير
8970085عهده برآیی عاطفی زوجین نابارور با درمان ناموفق: آنالیز محتوای کیفیششمین کنگره بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
9970084تبیین مسائل فردی و اجتماعی تاثیرگذار بر رفتارهای جستجوی درمان در زوجین نابارور بعد از درمان ناموفقششمین کنگره بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
10970081چالش های سلامتی زوجین نابارور با روش های کمک باروری: یک آنالیز محتوای کیفیششمین کنگره بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
11970080استراتژی زوجین نابارور بعد از درمان ناموفق با روش های کمک باروری در مواجهه با دخالت های خانواده: یک آنالیز محتوای کیفیششمین کنگره بین المللی سلامت زنان در ایران با محوریت بهداشت باروریشیرازپوستر1396خير
12952375Menopause research studies through passage of time: Shifting from biomedical to holistic approaches15th International Congress of Obstetrics and Gynecologyتهرانپوستر1395خير
13952374'Adopting Self-sacrifice': How Iranian Women Cope with the Sexual Problems during the Menopausal Transition? An Exploratory Qualitative Study.15th International Congress of Obstetrics and GynecologyTehranسخنرانی1395خير
14951688Social meanings of breast cancer in iranian women: hidden thrat on women`shealth from perspective social epidemiologyاولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینی و هشتمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانایلامسخنرانی1395خير
15951627تببین تجارب زنان در استفاده از درمانهای سنتی درمواجهه با ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
16950709Womens´ Perception and experiences of the challenges in the treatment of male infertility: A Qualitative Studyکنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
17950708Social aspects of male infertility: The perceptions and experiences of Iranian womenکنگره بین المللی تولید مثلتهرانسخنرانی1395خير
18950666ادراک و تجارب زنان از چالشهای موجود در درمان اباروری مردانه: یک مطالعه کیفیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
19950665راهبردهای معنوی – مذهبی زنان در مواجهه با ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیدوازدهمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1394خير
20942235بررسی تاثیرحمایت تلفنی برشدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردارهمایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
21942181مروری برتهوع واستفراغ بارداری و عوارض روانی- اجتماعی مادر: نیاز به مشاوره همسرانهمایش کشوری 'آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
22941648perseptions of married iranian women regarding sexual rightsXXI FIGO world Congress of Gynecology and Obstetricsvancouverسخنرانی1394خير
23940033نقد و بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آئین نامه اجرایی آنتازه های علمی باروری و ناباروریتهرانپوستر1393خير
24940032تبیین پیامدهای روانی – عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیتازه های علمی باروری و ناباروریتهرانپوستر1393خير
25935320Centrality of helping relationship in clinical nursing education: A grounded theory of student-teacher relationshipICN 2015 conference: global citizen, global nursingSeoulسخنرانی1394خير
26932610حق داشتن یا نداشتن فرزند14th Students International Conference on Biomedical and Interdisciplinary Research SICOBAIRساریپوستر1392خير
27932609درک زنان ایرانی از حق انتخاب همسر: تغییر به سمت ازدواج نیمه سازمان یافته10th International congress of Obstetrics and Gynecologyتهرانپوستر1392خير
28932608درک زنان ایرانی از تعیین زمان اولین رابطه جنسی: یک مطالعه کیفیInternational Conference on Womenارومیهپوستر1392خير
29932607حقوق باروری و جنسی از دیدگاه قرآنThe 2nd Iranian International Conference on Womenشیرازپوستر1392خير
30932606قوانین مصوب توانمند سازی زنان در ایرانXX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetricsرمسخنرانی1391خير
31923989Professional Support with a midwife during labor: An effective method for reducing labor painAnesthesiology and pain managmentتهرانپوستر1392خير
32923987Study of the Effect of Continuous Maternal Support on Behavioral and Physiologic Responses to Labor PainAnesthesiology and pain managmentتهرانپوستر1392خير
33923648تجاوز به عنف در جنگ و اثرات روانی آن: سلاح جدید جنگیسمینار علمی - پژوهشی طب و ایثارمشهدپوستر1391خير
34923303Adopting Problem-focused Coping Strategies Following Implementation of a Collaborative Counseling Program in Infertile Women Undergoing IVF14th royan international congress on reproductive biomedicineتهرانسخنرانی1392بله
35923277FEMALE ADOLESCENTS' SEXUAL HEALTH CHALLENGES IN IRAN: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSISXX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetricsرم- ایتالیاپوستر1391خير
36923167enfertile women's chalenges to accept self az infertile: a multi-faith, multi-cultural perspectiveXX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetricsرم- ایتالیاسخنرانی1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1566چگونه یک مقاله بنویسیم؟1394ترجمه
21719آموزش کوتاه مدت حرفه ای تربیت مربی کلاس های آمادگی زایمان1392تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19793کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29178کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
39130کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1392

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه