حمید  خاکشور
خلاصه عملکرد حمید  خاکشور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید خاکشور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید خاکشور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : KhakshoorH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950246تغییرات بینایی در بیمارانی که تحت PhotoRefractive Keratectomy (PRK) با میتومایسینC 0.02٪ در درمان رفرکشن باقیمانده یا بازگشته بعد از عمل Laser In Situ Keratomileusis( LASIK)مجریپایان یافتهبلي
2941170بررسی اثر تجویز قبل از عمل قطره چشمی بتامتازون استات0.1% در کنترل التهاب چشم و درد بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 96-1395مجریپایان یافتهبلي
3940064مقایسه اثرات تزریق ساب کونژ میتومایسین c و بواسیزوماب یک ماه قبل از جراحی پتریژیوم روی ضخامت پتریژیوم ، میزان عود پتریژیوم وتغییرات سلولهای اندوتلیال در دو گروهمجریپایان یافتهبلي
4900432بررسی نتایج فتورفرکتیو کراتکتومی در بیماران دوربین با زاویه کاپا بالا با تنظیم چرخش سرمجریپایان یافتهبلي
5900135بررسی مقایسه ای اثرات استفاده از میتومایسین C بر روی آندوتلیوم قرنیه در بیماران PRK بر اساس مدت زمان مواجههمجریپایان یافتهبلي
689833ارزیابی نتایج عمل PRK در بیمارا ن کراتوکونوس خفیف تا متوسط در سنین بالای 40 سالمجریپایان یافتهبلي
789653بررسی مقایسه ای انجام Deep anterior lammelar keratoplasty در چشم مبتلا به کراتوکونوس به دو روش Modified LK(lamellar keratoplasty) & Big-Buble از لحاظ نتایج آناتومیک و عملکرد بیناییمجریپایان یافتهبلي
887059مقایسه فراوانی عود و عوارض چشمی کوتاه مدت تزریق میتومایسین- c زیر ناخنک یک ماه قبل از برداشت جراحی بدون فلپ ملتحمه با روش استفاده از میتومایسین - c در حین جراحی با فلپ ملتحمه مجریپایان یافتهبلي
987042نتایج کوتاه مدت تزریق میتومایسین C در زیر ناخنک یک ماه قبل از برداشت آن به روش جراحی بدون فلپ ملتحمه ایمجریپایان یافتهخير
1086559بررسی نتایج کاربرد لنز داخل چشمی آرتیزان در اصلاح اختلالات انکساری نزدیک بینی - دوربینی - آفاکیامجریپایان یافتهخير
11950249آماده سازی نرم‌افزار ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران چشم پزشکی‌ با قابلیت ارتباط با دستگاه‌های عکسبرداری و استفاده از پردازش تصویر‌همکارپایان یافتهخير
12941147بررسی اثر تجویز قبل از عمل قطره چشمی بتامتازون استات0.1% در کنترل خشکی چشم و بهبود حدت بینایی بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
13920609بررسی نتایج( AGV(Ahmed glaucoma valveدر بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981842Evaluation of interface reflectivity and corneal aberrations following Descemet's stripping automated endothelial keratoplastyPMCOman journal of ophthalmology1398اول
2962794Use of angle kappa in myopic photorefractive keratectomyPMCClinical ophthalmology1394اول
3961484Evaluation of changes in visual acuity, contrast sensitivity and aberrations in patients with keratoconus after corneal collagen cross-linkingPMCJournal of ophthalmic & vision research1396دوم
4953123گزارش 3 مورد پولی آندوکرینوپاتی اتوایمیونSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383دوم
5940628Modified deep anterior lamellar keratoplasty for the treatment of advanced keratoconus with steep corneal curvature to help in eliminating the wrinkles in the Descemet's membrane.ISIIndian journal of ophthalmology1393اول
6932539Anesthetic keratopathy presenting as bilateral Mooren-like ulcers.PMCClin Ophthalmol.1391اول
7932523XML Clinicopathological Report of Three Cases of Opacification in Hydrophilic Acrylic Intraocular Lensesindex copernicus( مجله چشم پزشکی ایران 1392 )1391اول
8931483Modified Surgical Epikeratoplasty for Keratoglobus: Anatomic and Visual FindingsSID/Iranmedex/MagiranPatient Saf Qual Improv1392اول
9931360Comparison of two techniques of pterygium surgery with mitomycin C: Complications and recurrence rate.SID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1392اول
1092536LASER IN SITU KERATOMILEUSIS FOR CORRECTION OF MYOPIA, HYPEROPIA AND ASTIGMATISM AFTER PENETRATING KERATOPLASTYscopusIranian Journal of Ophthalmology1383دوم
1190755A distinct autosomal recessive ocular anomaly in Chaharborj, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390اول
1290084Double anterior chamber in a patient with glaucoma and microspherophakiaISIIndian Journal of Ophthalmology 1390اول
1389782Corneal Crosslinking for Keratoconus in Iranian Patients: Outcomes at 1 year following treatmentPMCMiddle East African journal of ophthalmology1389دوم
1489736Mechanical Superficial Keratectomy for Corneal Haze After Photorefractive Keratectomy With Mitomycin C and Extended Wear Contact LensISICORNEA1389مسئول
1589449Mycotic Keratitis, A Study on Etiologic Agents, Predisposing Factors and the Result of Treatment among 44 Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389پنجم
1689276Reverse big bubble: a new technique for preparing donor tissue of Descemet membrane endothelial keratoplastyISIBritish Journal of Ophthalmology1389دوم
1789155Preoperative subpterygeal injection vs intraoperative mitomycin C for pterygium removal: comparison of results and complicationsISIAmerican journal of ophthalmology1389اول
1886054Isolated traumatic laceration of the superior oblique musclescopusAsian Journal of opthalmology1386سوم
1984058Clinical Results and Complications of Adjunctive Subconjunctival mitomycin C injection before Pterygium ExcisionSID/Iranmedex/MagiranIranian J ophthal 1384مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963602Evaluation of Changes inVisual Acuity, Contrast Sensitivity, and Aberrations in Patients with Keratoconus after Corneal Collagen Cross-Linking27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
2952836Comparison of the effect of tea tree oil with baby shampoo in Meibomian gland dysfunction treatmentESCRS 2016 - The XXXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive SurgeonsCopenhagenپوستر1395خير
3940212کراتیت های قارچی در مشهد، ایرانمایکوزیسبرلینپوستر1391خير
4933512Mycotic Keratitis, in Mashhad, IranThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1441اصول وتکنیک ها در فیکو امولسیفیکاسیون1389ترجمه و تالیف
224انواع برش‌ها و روش‌های اصلاح عیوب انکساری در فیکوامولسیفیکاسیون1388ترجمه و تالیف
3138جراحی عیوب انکساری1391ترجمه و تالیف
41213اطلاعات چشم پزشکی برای بیماران (1)1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه