مسیح  نقیبی
خلاصه عملکرد مسیح  نقیبی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مسیح نقیبی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مسیح نقیبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NaghibiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931212مقایسه تأثیر آلفا توکوفرول و N- استیل سیستئین(NAC) در پیشگیری از کنتراست نفروپاتی در بیماران با آسیب مزمن کلیهمجریپایان یافتهخير
2900571بررسی اثر پیوند اتولوگ سلولهای بنیادی مغز استخوان بر Panel reactive Antibodies در بیماران با نارسایی مزمن و پیشرفته کلیهمجریپایان یافتهبلي
3900129بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و ارتباط آن با برخی عوامل خطر در افراد 20 تا 60 ساله شهر گناباد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
489729بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مغز استخوان در گیرندگان پیوند کلیه از دهنده ی غیر زنده بر کار کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
589238بررسی همبستگی بین لپتین و تراکم مینرال استخوانی در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
687489بررسی فراوانی و تعیین بار ویروسی CMV, EBV, Adenovirus و Parvovirus B19 و ارتباط آن با تظاهرات بالینی در بیماران پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکنیک Real Time PCR روش Taqman مجریپایان یافتهبلي
787099بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
885206مقایسه سطح خونی روی در بیماران همودیالیزی با وبدون عفونت باکتریال وافراد شاهد سالممجریپایان یافتهخير
984277مقایسه تاثیر تجویز داروی مایکوفنولات موفتیل و آزایتوپورین بر طول عمر طولانی مدت کلیه پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه که از رژیم سه دارویی استفاده میکنندمجریپایان یافتهخير
1084185بررسی عملکرد کلیه پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه در 6 ماه ابتدای پیوند با تنظیم میزان مصرف سیکلو سپورین بر مبنای ارزیابی سطح خونی دارو قبل از مصرف دارو (co level) و 2 ساعت پس از ان (c2 level) در بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
1183031تهیه قرص های استات کلسیم مشابه نمونه آمریکایی ( phoslo) و مقایسه قدرت فسفات بایندری و ایجاد هیپرکلسمی آ با قرص phoslo کربنات سدیم در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهخير
12980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
13970806ثبت اطلاعات Vascular Access بیماران دیالیزی و بالقوه دیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
14900380بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونکتین قبل و بعد از پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
15900286بررسی ارتباط بین منیزیم سرم با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران همودیالیز و صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
1689873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
1789817بررسی ارتباط سیستاتین سی و لیپوکالین ادرار بیماران مبتلا به انواع سندرم نفروتیک با میزان آسیب گلومرولی و توبولوانترسیسیل در بررسی آسیب شناسی کلیههمکارپایان یافتهبلي
1889787مقایسه میزان بقاء پیوند در دریافت کنندگان پیوند کلیه از کودکان و بزرگسالان مرگ مغزیهمکارپایان یافتهخير
1989767بررسی کلیرنس آب آزاد فاقد الکترولیت در بیماران پیوند کلیه ومقایسه ان با افراد شاهد سالمهمکارپایان یافتهبلي
2089242ارزیابی عملکرد کلیه با استفاده از سطح سرمی سیستاتین سی در بیماران با سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
2188307بررسی تاثیر پیوند کلیه بر غلظت سرمی F2isoprostane و هموسیستئین در بیماران دچار نارسائی مزمن پیشرفته کلیههمکارپایان یافتهبلي
2287722بررسی ادراری لیپوکالین IIدر بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
2387710ارتباط بین سطح T3 سرم و سطوح سرمی CRP باحساسیت بالا در بیماران دیالیز خونی و صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
2487474بررسی پایایی آنتی بادی هپاتیت B به روش داخل جلدی و داخل عضلانی 6 ماه پس از آخرین نوبت واکسیناسیون هپاتیت B در نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت همودیالیز در مراکز همودیالیز مشهد سال 1387 -1388همکارپایان یافتهخير
2587361بررسی ارتباط بین منیزیم سرم و سطوح سرمی PTH در بیماران دیالیز صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
2687360بررسی عوامل مؤثر بر روی متغیرهای فعالیت فیزیکی در بیماران دیالیز خونی و دیالیز صفاقیهمکارپایان یافتهبلي
2786109بررسی ارزشmonocyte chemoattractant protein-1 ادرار به عنوان معیاری برای تشخیص فعالیت کلیوی لوپوس همکارپایان یافتهخير
2885508مقایسه ایمنی زایی روش داخل جلدی واکسیناسیون هپاتیت B با روش داخل عضلانی در بیماران نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز در شهر مشهد در طی سالهای 85-86همکارپایان یافتهخير
2985494شیوع عفونت ویروسی KSHV( HHV-8) در دهندگان و گیرتدگان پیوند کلیه در بیمارستانهای تایعه دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
3085363بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا3 برغلظت سرمی مارکرهای التهابی و هموسیستئین در بیماران پیوند کلیه همکارپایان یافتهخير
3184174بررسی خصوصیات فارماکوکینتیک مایکوفنولیک اسید در بیمارنا پیوند کلیه با عملکرد کلیوی نرمال در مراحل اولیه پیوندهمکارپایان یافتهخير
3284096بررسی اپیدمیولوژیک بروز دیابت شیرین پس از پیوند کلیه در بیماران نارسایی کلیه با علل غیر دیابتیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963587Effect of autologous Bone marrow stem cell on panel reactive Antibodies in patients with chronic and progressive renal failure, a pilot clinical trialChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1397دوم
2952293Correlation between serum leptin and bone mineral density in hemodialysis patientsPMCJournal of renal injury prevention1395سوم
3941823Prevalence of Chronic Kidney Disease and its Related Risk Factors in Gonabad-IranISIIranian journal of kidney diseases1394اول
4932440Comparison of Low Dose Intradermal with High Dose intramuscular Hepatitis BscopusGovaresh1392دوم
5931290Correlation of Serum Total and Free Testosterone Levels with Hemoglobin and High Sensitive CRP in Patients with Chronic Kidney Disease in Third and Fourth Stages and Hemodialysis patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  1393چهارم
6931251Frequency of malignant skin tumors in renal transplant recipients in Imam Reza hospital of Mashhad, IranscopusIranian Journal of dermatology1393دوم
7930943Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Erythropoietin-resistant Anemia in Hemodialysis Patients.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1393پنجم به بعد
8923253Tuberous sclerosis, deep vein thrombosis and lack of C and S proteins; A case reportscopusJournal of Renal Injury Prevention1391چهارم
9923057Association of Urinary Lipocalin-2 with Lupus NephritisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم
10921566RIFLE criteria for acute kidney injury in the intensive care unitsISIJournal of Research in Medical Sciences1392سوم
1191481Graft function based on two hours peak level monitoring of cyclosporine a during the first six months of renal transplantationPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1391دوم
1291406Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1(UMCP-1) as a Biomarker of Renal Involvement in Systemic Lupus ErythematosusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
1391036Comparison and Evaluation of Proteinuria in 8-and 24 hour Urine Samples in Patients with Diabetic NephropathyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391دوم
1490912Correlation Between Serum Magnesium and Serum PTH Levels in Patients with Peritoneal Dialysis index copernicusJournal of Birjand University of Medical Sciences1390دوم
1590847Evaluation of the effects of simvastatin in reduction of panel-reactive antibody (PRA) levels in patients with end-stage renal disease awaiting renal transplantationPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1390سوم
1690579Patient outcome in primary peritoneal dialysis patients versus those transferred from hemodialysis and transplantationISIInternational Urology and Nephrology1390پنجم به بعد
1790419Epidemiology of culture-negative peritonitis in iranian patients on continuous ambulatory peritoneal dialysisISIIranian journal of kidney diseases1390چهارم
1890380Changes in Body Fluid Composition Before and Early after Renal Transplantation and comparing it with Normal Persons Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390دوم
1990170Prognosis of HTLV-1 positive renal transplant recipients in IranISISaudi J Kidney Dis Transpl1390سوم
2089465Comparison of Quality of Life between Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients in Imam Reza and Ghaem Hospital Dialysis Centers in Mashhad(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389دوم
2189184Cyclosporine trough levels and its side effects in kidney transplant recipientsPMCIran J Kidney Dis1389سوم
2289031Serum triiodothyronine level as an indicator of inflammation in patients undergoing dialysisPMCIranian Journal of Kidney Diseases 1389چهارم
2388558pulmonary fungal infection in kidney transplant recipients: an 8-year studyISItransplantation proceedings1388سوم
2488198Impact of slow and delayed graft function on kidney graft survival between various subgroups among renal transplant patientsISITransplantation Proceedings1388دوم
2587283Gender disparity in kidney transplantation ISISaudi J Kidney Dis Transpl1387دوم
2687274Influence of renal graft function on mycophenolic acid pharmacokinetics during the early period after kidney transplant ISIExp Clin Transplant 1387چهارم
2787266Estimation of Abbreviated Mycophenolic Acid Area Under the Concentration-Time Curve During Early Posttransplant Period by Limited Sampling Strategy ISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1387سوم
2887118بررسی عوامل موثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
2986539Pharmacokinetics of mycophenolic acid during the early period after renal transplantISIEXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION1386چهارم
3086523Factors affecting length of hospitalization in kindey transplant recipientsISIExperimental and Clinical Transplantation1386دوم
3186418Kidney transplantation in elderly Iranian patients.ISISaudi J Kidney Dis Transpl1386دوم
3286403EFFECT OF GANCICLOVIR ON PHARMACOKINETICS OF MYCOPHENOLIC MOFETIL, IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1386چهارم
3386236عوامل موثر بر کاهش طول مدت بستری در گیرندگان پیوند کلیه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3485239Comparison of phosphate lowering properties of calcium acetate and calcium carbonate in hemodialysis patientsChemical AbstractIranian journal of pharmacology & therapeutics1385اول
3585084مقایسه نتایج درمان کم خونی با اریتروپویتین در بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
3685083مقایسه تاثیر تجویز آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین در گیرندگان پیوند کلیه از اهدا کننده زنده در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1380 تا 1385(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
3785080کم خونی در بیماران مزمن کلیوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
3885042polymorphism of angiotensin II type 1 receptor gene in essential hypertension in Iranian population ISIDARU1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962993Renal Transplantation in HTLV-1 recipients: A single center study19th Congress of Iranian Urological Associationتهرانسخنرانی1395خير
2940208the effect of autologous bone marrow stem cell transplantation on graft function in kidney transplants obtained from deceased donordAU15 Madridمادریدپوستر1393خير
3932582Comparision of low dose intradermal vaccination against Hepatitis B with routine dose intramuscular vaccination in End Stage Renal Diseases.INFECTIOUS DISEASES & MEDICAL MICROBIOLOGYVancouverپوستر1391خير
4932532pneumocystis jirovecii (carini) pneumonia (PCP) and cytomegalovirus co-infection in renal transplant recipient: a case report14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
120کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه