فاطمه  ابریشمی

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه ابریشمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه ابریشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : هماتولوژی و انکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : abrishamif@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950131ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن رسپتور ویتامین د(VDR ) با سطح استئوپورزیس در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
2941026بررسی پلی مورفیسم های مستعد کننده آلوایمونیزاسیون HLA-DRB1 در بیماران بتا تالاسمی وابسته به تزریق خون در ایرانمجریپایان یافتهبلي
3940205تعیین فراوانی هپاتیت E در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه با گروه کنترل درشمال شرق ایران مجریپایان یافتهبلي
4931485بررسی اثر ریز جلبک اسپیرولینا بر فقر آهن در دانشجویان داوطلب دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5910736تغییرات بیان microRNAها در سلول های بنیادی خونساز تیمار شده با بوتیرات سدیم به منظور افزایش میزان بیان هموگلوبین جنینیمجریپایان یافتهبلي
682035شیوع آنمی آهن در دانشجویان دانشگاه مشهد و بررسی این آنمی با وضعیت تغذیه ای آنهامجریپایان یافتهخير
7931373تعیین بیان ژن Ergدربیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدحاددرمقایسه باگروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
8901137مقایسه بیان ژن wwox در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
989108اندازه گیری قند بزاق و خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ II و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
1079301تشیخص آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی توسط روش های مولکولی وابسته به PCRهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960609Modulation of microRNAs expression in hematopoietic stem cells treated with sodium butyrate in inducing fetal hemoglobin expressionISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1395مسئول
2951633A Study of Epidemiology and Therapeutic Response of Patients with Immune Thrombocytopenic PurpuraISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395مسئول
3941651Assessment of the prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women referring to Ghaem hospitalscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394مسئول
490659The Effect of eight weeks of Aerobic Training on Hematological Indices in β-Thalassemia Minor Patients in Kermanshah(Emro (IMEMROfogh-e-Danesh Journal1390چهارم
585208Effects of therapeutic touch on blood hemoglobin and hematocrit levelISIJournal of holistic nursing : official journal of the American Holistic Nurses' Association1385پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه