سید ضیاءا…  حقی

 فعالیت های پژوهشی

 

سید ضیاءا… حقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید ضیاءا… حقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی توراکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : haghiz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921170بررسی تاثیر تجویز دوز واحد کورتیکواستروئید در پیشگیری از عوارض تنفسی بعد از عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتالمجریپایان یافتهبلي
2900911بررسی نتایج دو تکنیک ازوفاژکتومی به روش توراکوتومی باز و روش کم تهاجم با توراکوسکوپی (MI) در بیماران مبتلا به سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
3900909کارایی درمان پنوموتوراکس خودبه خودی اولیه ریه با تکنیک جراحی توراکوسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
4900470 بررسی نوع آسیب شناسی، متد تشخیصی و درمان تومورهای مدیاستن مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
589834بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
688347مقایسه دو روش کاردیومیوتومی ترانس توراسیک و ترانس ابدومینال در بیماران مبتلا به آشالازی در دو بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388 مجریپایان یافتهبلي
784137تعیین ارزش تشخیصی T.T.N.B با راهنمائی سونوگرافی در تشخیص توده های محیطی ریهمجریپایان یافتهخير
882102نقش کرایو آنالژزی در کاهش درد بعد از اعمال جراحی اورولوژی و توراکوتومیمجریپایان یافتهخير
9941386مقایسه روش جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال بوسیله مدیاستینوسکوپ با روش جراحی ازوفاژکتومی بلانتهمکارپایان یافتهبلي
10931288بررسی نتایج رزکسیون ریوی از طریق توراکوسکوپی کم تهاجی در درمان جراحی سرطان ریه در بیمارستان قائم (عج) در سال های 94-1393همکارپایان یافتهبلي
11920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
12910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزهمکارپایان یافتهبلي
13900415ارزیابی نتایج درمانی انواع رویکردهای جراحی در مبتلایان به کیست هیداتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
14900112بررسی نوع، روش تشخیص و درمان تومورهای خوش خیم ریه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
1589844بررسی نتایج درمانهای جراحی و بازسازی در تومورهای بدخیم اولیه جداره قفسه سینههمکارپایان یافتهبلي
1689753بررسی نتایج درمانی پلیکاسیون دیافراگم در فلج اکتسابی یکطرفه غیر بدخیم دیافراگمهمکارپایان یافتهبلي
1789734ارزیابی نتایج اعمال جراحی Pectus Excavation و Pectus Carination در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد بین سالهای 1368 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
18891017بررسی علل و نتایج جراحی در بیماران مبتلا به سل ریوی و پلورال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1366 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
19891016بررسی نتایج درمان جراحی تنگی طویل پروگزیمال تراشه بعد از انتوباسیون طولانیهمکارپایان یافتهبلي
2088085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکهمکارپایان یافتهبلي
2187343بررسی نتایج متاستازکتومی ریه سارکومای نسج نرم، مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید در فاصله سالهای 1387-1360همکارپایان یافتهبلي
2287256بررسی تومورهای مزانشیمال مری و معده دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1386- 1370همکارپایان یافتهبلي
2387162بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید و امام رضا(ع) مشهد در فاصله سال های 1376 تا 1386همکارپایان یافتهبلي
2487018بررسی علایم بالینی، روش درمانی و پیش آگهی مزوتلیومای بدخیم مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قایم (عج) و بیمارستان امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1386همکارپایان یافتهبلي
2585312بررسی ارزش تشخیصی توراکوسکوپی درآسیب های مخفی دیافراگم در تروماهای نافذ توراکوابدومینال همکارپایان یافتهخير
2685264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
2785205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
2885032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
2984401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962340Video-assisted Thoracoscopic Surgery Versus Axillary Thoracotomy in Primary Spontaneous PneumothoraxISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395دوم
2961758کیست دوپلیکاسیون مری عفونت یافته در یک فرد بالغISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386سوم
3960954Comparison the Outcomes of Open Thoracotomy and Minimally Invasive Thoracoscopic Esophagectomy in Esophageal CancerISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
4953479Effect of decortication and pleurectomy in chronic empyema patientsPMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394دوم
5951284Thoracoscopic sympathicotomy in the treatment of palmar hyperhidrosisPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1395سوم
6941529Evaluations of Factors Predicting the Need for an Extra-Cervical Approach for Intra-Thoracic Goiter سوم
7941145PENETRATING AND BLUNT NECK TRAUMA: A REVIEW OF 85 CASESعلمی پژوهشی ایندکس نشدهIranian Journal of Health and Medical Research1386چهارم
8941143Role of Conservative Management in Neck Trauma: A Case Series Studyindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393چهارم
9941142The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung massISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
10940268Therapeutic Outcomes of Pectoralis Major Muscle Turnover Flap in Mediastinitis.PMCThe Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery1394سوم
11935363Efficacy of minimally invasive surgery in diagnosis of interstitial lung disease.PMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394دوم
12934615Evaluation of the results of surgery treatment in patients with benign lung tumorsISILung India1393دوم
13934441Evaluation of sterno-chondroplasty efficacy in treatment of pectus deformitiesPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393دوم
14934440Evaluation of the effect of pulmonary hydatid cyst location on the surgical technique approachesPMCLung India1393دوم
15933249Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patientsISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393دوم
16931825Outcome of repair of bronchial injury in 10 patients with blunt chest traumaPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393سوم
17931495Esophageal diverticula: analysis of 25 cases.PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393چهارم
18930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392دوم
19922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392پنجم به بعد
20922446The Role of Tracheal Stenting As an Alternative Treatment in Cicatricial and Non-Operable Tracheal Stenosisindex copernicusCardio-Thoracic Medicine1392مسئول
21922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392مسئول
22921638Botulinum toxin for prevention of delayed gastric emptying after esophagectomyPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392مسئول
2391918The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung CancerPMCLung India1391سوم
2490845Outcomes Following Surgery for Complicated Tuberculosis: Analysis of 108 PatientsISIThe Thoracic and cardiovascular surgeon1391دوم
2590035Surgical treatment of achalasia: transabdominal versus transthoracic cardiomyotomyISIAnnals of thoracic and cardiovascular surgery1390دوم
2690024malignant pleural mesothelioma clinicopathologic and survival characteristic in a Consecutive Series of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery1390دوم
2789770Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1389سوم
2889519Pulmonary Hydatid cyst: analysis of 1024 casesscopusTehran University Medical Journal1389دوم
2989140Surgical management of bronchiectasis: analysis of 277 patientsISIThorac Cardiovasc Surg1389دوم
3089107Pulmonary hydatid cyst: analysis of 1024 casesPMCGen Thorac Cardiovasc Surg1389دوم
3188599Right paratracheal air cyst (tracheal diverticulum).ISIRespir Care1388اول
3288442بررسی کلینیکو پاتولوژیک و عوامل موثر طول عمر در 40 بیمار مبتلا به مزوتلیوم بدخیم پلورindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علون پزشکی تهران1388دوم
3386694نقش نمونه برداری ترانس توراسیک با هدایت سونوگرافی در تشخیص تود ه های ریوی محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3486595نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386دوم
3586411Surgical management of tuberculous broncholithiasis with hemoptystis: experiece with 5 operated casesISIAnn Thorac Cardiovasc Surg 1386دوم
3686250نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3786040Unusual presentation of iliac bone hydatid cystscopusIranian journal of Medical sciences1386دوم
3885343بررسی علائم عصبی و نتایج درمان جراحی سل ستون فقرات(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
3985306بررسی ضایعات پولیپوئید کیسه صفرا در بیمارستان امام رضا (ع)(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
4085298Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of nonthymomatous scopusTanaffos1385سوم
4185283Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformationsscopusTanaffos1385اول
4285281Surgical management of tuberculous broncholithiasisscopusTanaffos1385دوم
4385028Surgical Management of Tuberculous Broncholithiasisindex copernicusTanaffos1385دوم
4485021Thymectomy by Partial Sternotomy for the Treatment of Non Thymomatous Myasthenia Gravis Chemical AbstractTANAFFOS1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962349Comparing between thoracoscopic limited T2-T3 sympathicotomy and open T1 to T4 sympathetic chain resection in the treatment of primary palmar hyperhidrosis16th ISMICSرمپوستر1395خير
2962347Video-assisted thoracoscopic surgery versus axillary thoracotomy in primary spontaneous pneumothorax16th ISMICSرمپوستر1395خير
3962345Comparison of the outcomes between open thoracotomy versus minimally invasive thoracoscopic esophagectomy in esophageal cancer16th ISMICSرمپوستر1395خير
4935461Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patients28th EACTS Annual Meeting 2014 – Milan, italy...milan- italyسخنرانی1393خير
5923206Minimally invasive thoracoscopic Esophagectomy in esophageal cancer: Analysis of 20 casesInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
6923203the role of Vats in treatment of primery spontaneous pneomothoraxInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
7923174ACCURACY OF SENTINEL NODE MAPPING OF THE SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ESOPHAGUS USING INTRA-OPERATIVE COMBINED BLUE DYE AND RADIOTRACER TECHNIQUES37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
8921809ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه