سید ضیاءا…  حقی
خلاصه عملکرد سید ضیاءا…  حقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید ضیاءا… حقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید ضیاءا… حقی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی توراکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : haghiz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921170بررسی تاثیر تجویز دوز واحد کورتیکواستروئید در پیشگیری از عوارض تنفسی بعد از عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتالمجریپایان یافتهبلي
2900911بررسی نتایج دو تکنیک ازوفاژکتومی به روش توراکوتومی باز و روش کم تهاجم با توراکوسکوپی (MI) در بیماران مبتلا به سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
3900909کارایی درمان پنوموتوراکس خودبه خودی اولیه ریه با تکنیک جراحی توراکوسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
4900620بررسی انواع روشهای تشخیصی و درمانی جراحی دیورتیکولهای مری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1390مجریپایان یافتهبلي
5900470 بررسی نوع آسیب شناسی، متد تشخیصی و درمان تومورهای مدیاستن مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
689834بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مریمجریپایان یافتهبلي
788347مقایسه دو روش کاردیومیوتومی ترانس توراسیک و ترانس ابدومینال در بیماران مبتلا به آشالازی در دو بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388 مجریپایان یافتهبلي
884137تعیین ارزش تشخیصی T.T.N.B با راهنمائی سونوگرافی در تشخیص توده های محیطی ریهمجریپایان یافتهخير
982102نقش کرایو آنالژزی در کاهش درد بعد از اعمال جراحی اورولوژی و توراکوتومیمجریپایان یافتهخير
10961029بررسی تاثیر چسب گلوبرن بر کنترل نشت هوا در بیماران با آمپیم مزمنهمکاردر دست اجراخير
11941386مقایسه روش جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال بوسیله مدیاستینوسکوپ با روش جراحی ازوفاژکتومی بلانتهمکارپایان یافتهبلي
12931288بررسی نتایج رزکسیون ریوی از طریق توراکوسکوپی کم تهاجی در درمان جراحی سرطان ریه در بیمارستان قائم (عج) در سال های 94-1393همکارپایان یافتهبلي
13920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
14910804بررسی جراحی دکورتیکاسیون و پلورکتومی بر روی عملکرد ریه و دیامتر قفسه سینه ی نا متفارن در بیماران با آمپیم فاز فیبروزهمکارپایان یافتهبلي
15900415ارزیابی نتایج درمانی انواع رویکردهای جراحی در مبتلایان به کیست هیداتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
16900112بررسی نوع، روش تشخیص و درمان تومورهای خوش خیم ریه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
1789844بررسی نتایج درمانهای جراحی و بازسازی در تومورهای بدخیم اولیه جداره قفسه سینههمکارپایان یافتهبلي
1889753بررسی نتایج درمانی پلیکاسیون دیافراگم در فلج اکتسابی یکطرفه غیر بدخیم دیافراگمهمکارپایان یافتهبلي
1989734ارزیابی نتایج اعمال جراحی Pectus Excavation و Pectus Carination در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد بین سالهای 1368 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
20891017بررسی علل و نتایج جراحی در بیماران مبتلا به سل ریوی و پلورال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1366 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
21891016بررسی نتایج درمان جراحی تنگی طویل پروگزیمال تراشه بعد از انتوباسیون طولانیهمکارپایان یافتهبلي
2288085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکهمکارپایان یافتهبلي
2387343بررسی نتایج متاستازکتومی ریه سارکومای نسج نرم، مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید در فاصله سالهای 1387-1360همکارپایان یافتهبلي
2487256بررسی تومورهای مزانشیمال مری و معده دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1386- 1370همکارپایان یافتهبلي
2587162بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی بدخیم مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید و امام رضا(ع) مشهد در فاصله سال های 1376 تا 1386همکارپایان یافتهبلي
2687018بررسی علایم بالینی، روش درمانی و پیش آگهی مزوتلیومای بدخیم مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی قایم (عج) و بیمارستان امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1386همکارپایان یافتهبلي
2785312بررسی ارزش تشخیصی توراکوسکوپی درآسیب های مخفی دیافراگم در تروماهای نافذ توراکوابدومینال همکارپایان یافتهخير
2885264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
2985205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
3085032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
3184401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983227Effect of Diaphragm Plication in Thymoma Patients with and without Myasthenia GravisPMCTanaffos1396دوم
2980142Surgical Treatment of Pulmonary AspergillomaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397دوم
3962340Video-assisted Thoracoscopic Surgery Versus Axillary Thoracotomy in Primary Spontaneous PneumothoraxISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395دوم
4961758کیست دوپلیکاسیون مری عفونت یافته در یک فرد بالغISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386سوم
5960954Comparison the Outcomes of Open Thoracotomy and Minimally Invasive Thoracoscopic Esophagectomy in Esophageal CancerISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
6953479Effect of decortication and pleurectomy in chronic empyema patientsPMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394دوم
7951284Thoracoscopic sympathicotomy in the treatment of palmar hyperhidrosisPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1395سوم
8941529Evaluations of Factors Predicting the Need for an Extra-Cervical Approach for Intra-Thoracic Goiter سوم
9941145PENETRATING AND BLUNT NECK TRAUMA: A REVIEW OF 85 CASESعلمی پژوهشی ایندکس نشدهIranian Journal of Health and Medical Research1386چهارم
10941143Role of Conservative Management in Neck Trauma: A Case Series Studyindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393چهارم
11941142The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung massISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
12940268Therapeutic Outcomes of Pectoralis Major Muscle Turnover Flap in Mediastinitis.PMCThe Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery1394سوم
13935363Efficacy of minimally invasive surgery in diagnosis of interstitial lung disease.PMCAsian cardiovascular & thoracic annals1394دوم
14934615Evaluation of the results of surgery treatment in patients with benign lung tumorsISILung India1393دوم
15934441Evaluation of sterno-chondroplasty efficacy in treatment of pectus deformitiesPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393دوم
16934440Evaluation of the effect of pulmonary hydatid cyst location on the surgical technique approachesPMCLung India1393دوم
17933249Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patientsISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393دوم
18931825Outcome of repair of bronchial injury in 10 patients with blunt chest traumaPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393سوم
19931495Esophageal diverticula: analysis of 25 cases.PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393چهارم
20930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392دوم
21922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392پنجم به بعد
22922446The Role of Tracheal Stenting As an Alternative Treatment in Cicatricial and Non-Operable Tracheal Stenosisindex copernicusCardio-Thoracic Medicine1392مسئول
23922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392مسئول
24921638Botulinum toxin for prevention of delayed gastric emptying after esophagectomyPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392مسئول
2591918The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung CancerPMCLung India1391سوم
2690845Outcomes Following Surgery for Complicated Tuberculosis: Analysis of 108 PatientsISIThe Thoracic and cardiovascular surgeon1391دوم
2790035Surgical treatment of achalasia: transabdominal versus transthoracic cardiomyotomyISIAnnals of thoracic and cardiovascular surgery1390دوم
2890024malignant pleural mesothelioma clinicopathologic and survival characteristic in a Consecutive Series of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery1390دوم
2989770Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 PatientsISIAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1389سوم
3089519Pulmonary Hydatid cyst: analysis of 1024 casesscopusTehran University Medical Journal1389دوم
3189140Surgical management of bronchiectasis: analysis of 277 patientsISIThorac Cardiovasc Surg1389دوم
3289107Pulmonary hydatid cyst: analysis of 1024 casesPMCGen Thorac Cardiovasc Surg1389دوم
3388599Right paratracheal air cyst (tracheal diverticulum).ISIRespir Care1388اول
3488442بررسی کلینیکو پاتولوژیک و عوامل موثر طول عمر در 40 بیمار مبتلا به مزوتلیوم بدخیم پلورindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علون پزشکی تهران1388دوم
3586694نقش نمونه برداری ترانس توراسیک با هدایت سونوگرافی در تشخیص تود ه های ریوی محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3686595نتایج توراکوسکوپی در بیماران با ریزش مایع جنبی اگزوداتیو با علت نامعلوم (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386دوم
3786411Surgical management of tuberculous broncholithiasis with hemoptystis: experiece with 5 operated casesISIAnn Thorac Cardiovasc Surg 1386دوم
3886250نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3986040Unusual presentation of iliac bone hydatid cystscopusIranian journal of Medical sciences1386دوم
4085343بررسی علائم عصبی و نتایج درمان جراحی سل ستون فقرات(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
4185306بررسی ضایعات پولیپوئید کیسه صفرا در بیمارستان امام رضا (ع)(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
4285298Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of nonthymomatous scopusTanaffos1385سوم
4385283Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformationsscopusTanaffos1385اول
4485281Surgical management of tuberculous broncholithiasisscopusTanaffos1385دوم
4585028Surgical Management of Tuberculous Broncholithiasisindex copernicusTanaffos1385دوم
4685021Thymectomy by Partial Sternotomy for the Treatment of Non Thymomatous Myasthenia Gravis Chemical AbstractTANAFFOS1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973836بررسی دقت تشخیصی گره لنفاوی پیشاهنگ در کانسر سلول اسکواموس مری با استفاده از تزریق رادیودارو در حین عمل جراحیچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1391خير
2962349Comparing between thoracoscopic limited T2-T3 sympathicotomy and open T1 to T4 sympathetic chain resection in the treatment of primary palmar hyperhidrosis16th ISMICSرمپوستر1395خير
3962347Video-assisted thoracoscopic surgery versus axillary thoracotomy in primary spontaneous pneumothorax16th ISMICSرمپوستر1395خير
4962345Comparison of the outcomes between open thoracotomy versus minimally invasive thoracoscopic esophagectomy in esophageal cancer16th ISMICSرمپوستر1395خير
5935461Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patients28th EACTS Annual Meeting 2014 – Milan, italy...milan- italyسخنرانی1393خير
6923206Minimally invasive thoracoscopic Esophagectomy in esophageal cancer: Analysis of 20 casesInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
7923203the role of Vats in treatment of primery spontaneous pneomothoraxInternational congress of endoscopy and minimally invasive surgeryمشهدسخنرانی1391خير
8923174ACCURACY OF SENTINEL NODE MAPPING OF THE SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ESOPHAGUS USING INTRA-OPERATIVE COMBINED BLUE DYE AND RADIOTRACER TECHNIQUES37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
9921809ترجمه نداردEANM'12 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicineمیلانسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه