بهروز  دواچی
خلاصه عملکرد بهروز  دواچی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بهروز دواچی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بهروز دواچی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : DavachiB@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941523بررسی یافته های Sonograghy و MRI توده های بافت نرم حفره ی دهانمجریپایان یافتهبلي
2910888ارزیابی یافته های سونوگرافی غدد بزاقی پاروتید و تحت فکی بیماران مبتلا به دیابت مجریپایان یافتهبلي
3910790بررسی ارتباط میزان حرکات دیافراگم در سونوگرافی با شدت بیماری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه دروضعیت پایدارمجریپایان یافتهبلي
4910493شیوع ترومبوز ورید پورت در کودکان زیر 3 سال با سابقه ی کاتتریزاسیون ورید نافی در دوران نوزادی در NICU بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهبلي
5910374بررسی و مقایسه حساسیت روشهای تشخیصی سی تی اسکن و سونوگرافی درتشخیص متاستازهای کبدیمجریپایان یافتهبلي
6900085بررسی یافته های MR سیالوگرافی و اولتراسونوگرافی غدد بزاقی بیماران مبتلا به خشکی دهان مجریپایان یافتهبلي
789373بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی وریدهای کبدی در تشخیص زودرس سیروز کبدیمجریپایان یافتهبلي
887768بررسی ارزش تشخیصی اولتراسونوگرافی در نعیین گره های لنفاوی متاستاتیک ناحیه گردن در بیماران مبتلا به بدخیمی سر و گردن مجریپایان یافتهبلي
987680بررسی تغییرات سونوگرافیک غدد بزاقی پاروتید و تحت فکی در بیماران مبتلا به سرطانهای سر و گردن تحت رادیوتراپی مجریپایان یافتهبلي
1086584بررسی یافته های سونوگرافیک عضله ماستر در زنان مبتلا به اختلالات گیجگاهی- فکی(TMD)مجریپایان یافتهخير
1185107بررسی گذشته نگر یافته های توموگرافی کامپیوتری ضایعات بدخیم ناحیه فک و صورتمجریپایان یافتهخير
12960589نقش اسکن 68Ga – PSMA- PET/CT در ارزیابی بیماران کانسر پروستات با ریسک بالاهمکاردر دست اجرابلي
13960579ارزیابی سونوگرافیک پترن عضله مستر در بیماران مبتلا به عادات پارافانکشن از نوع وقایع براکسینگهمکارپایان یافتهبلي
14960570درمان بیماران با کانسر پروستات متاستاتیک مقاوم به درمان های معمول با Lu177-PSMAدر بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج) مشهد با بررسی نتایج و عوارضهمکارپایان یافتهبلي
15951561بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی کالرداپلر و معمولی در تشخیص جفت‌ آکرتا در زنان باردار سزارین قبلی با جفت قدامی و پرویاهمکاردر دست اجرابلي
16950614بررسی نمای تنوعات نرمال-آناتومیک غدد بزاقی اصلی توسط سونوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
17921926بررسی ارتباط علائم و نشانه های درگیری ریوی با سطح الاستاز 1 مدفوعی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیسهمکارپایان یافتهبلي
18921215بررسی فراوانی وشدت در گیری ریه با کمک تصویر برداری در بیماری کیستیک فیبروز (CF)همکارپایان یافتهبلي
19920800بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گریوزهمکارپایان یافتهخير
20920366آب آناناس و شیر به عنوان مواد حاجب خوراکی منفی در مگنتیک رزونانس کلانژیوپانکراتیکوگرافی : ارزیابی و مقایسههمکارپایان یافتهبلي
21900412بررسی اثر لووتیروکسین در بروز سرطان تمایز یافته تیروئید در بیماران مبتلا به گواتر یک و چند گره ای و مقایسه با گروه کنترل همکارعقد قراردادخير
2289222بررسی زمان بهینه قطع متی مازول قبل از ید درمانی برای درمان بیماران گریوز با پرکاری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
2389154مقایسه نقش درمانی ویتامین D3 فعال (کلستیریول) بامتفورمین در بهبود متابولیک در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهبلي
2488832بررسی ارتباط بین ظرفیت انتشار منوکسیدکربن (DLCO) با امتیاز بندی واریک در HRCT ریه در بیماران مبتلا به اسکلروز منتشر سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
2587108بررسی ارتباط یافته های کلینیکو پاتولوژیک سرطان پستان با نمای ماموگرافی زنان قبل از یائسگی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(ج) طی سال های80-88 همکارپایان یافتهبلي
2686210تعیین خصوصیات تومور های غدد بزاقی توسط دو روش تصویر برداری سونوگرافی داپلر رنگی و MRI و مقایسه آن با یافته های جراحی و هیستوپاتولوژیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982936Epidemiological findings and risk factors for endometrial cancer patientsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398سوم
2973485Pancake kidney: An unusual type of renal fusion anomaly found in 99mTc-DMSA renal scintigraphyISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1397چهارم
3973331Diagnostic Value of Hepatic Vein Ultrasound in Early Detection of Liver CirrhosisISIGalen Medical Journal1397دوم
4972900A case report on Hydatidemic Mole Pregnancy 6 weeks pregnant with preeclampsiascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
5972406Neoadjuvant Chemotherapy of Cervical Squamous Cell Carcinoma during Pregnancy: A Case ReportISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم به بعد
6971681Granulosa-cell tumor after ovarian stimulation: A case reportPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397چهارم
7971675Comparing the image quality of tissue harmonic and conventional B-mode ultrasound of kidney in over- obese individualsPMCElectronic Physician1397چهارم
8970813Iliopsoas Muscle Metastasis from Cervical CarcinomaISCWomens Health Bulletin1397پنجم به بعد
9970812Is Transvaginal Core Needle Biopsy A Safe Method in Diagnosis of Ovarian CancerISIInternational Journal of Cancer Management1396سوم
10962881Postmenopausal choriocarcinoma: Case report and literature reviewISIInternational Journal of Cancer Management1396سوم
11954170the role of para aortic lymphadenectomy in early stage of ovarian cancerscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395چهارم
12953513Resolution of Bile Duct Adenoma over Follow-up Period; A Case ReportPMCMiddle East journal of digestive diseases1395پنجم
13953060The Diagnostic Value of B-Mode Sonography in Differentiation of Malignant and Benign Tumors of the Parotid GlandPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395سوم
14951731Marchiafava-Bignami and Alcohol Related Acute Polyneuropathy: The Cooccurrence of Two Rare EntitiesPMCCase Reports in Neurological Medicine1395پنجم
15951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395سوم
16950343The Efficacy of Magnetic Resonance Imaging and Color Doppler Ultrasonography in Diagnosis of Salivary Gland TumorsPMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393اول
17950337Evaluation of magnetic resonance sialography and ultrasonography findings in salivary glands of patients with xerostomiaسایر سایت‏های تخصصیCumhuriyet Dental Journal1394سوم
18941396Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves' disease.ISINucl Med Commun1394پنجم
19935523Diffuse skeletal metastasis and low thyroglobulin level in a pediatric patient with papillary thyroid carcinomaPMCIndian journal of nuclear medicine1394چهارم
20933878A survey of Special Training Round on performance of pediatric residentsISIInternational Journal of Pediatrics1393دوم
21931860Retroperitoneal cndidial abscessسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Infectious Disease1384اول
22931848Comparation of urethral sonography versus urethography in evaluation of urethral pathologiesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 83،سال47 بهار83 صفحه95-901383اول
23931606A placebo controlled study of albendazole in the treatment of pulmonary echinococcosisISIEuropean Respiratory Journal1378چهارم
24931601Albendazole versus placebo in treatment of echinococcosisISITrans R Soc Trop Med Hyg1380چهارم
25931440The Relationship between Diaphragmatic Movements in Sonographic Assessment and Disease Severity in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)SID/Iranmedex/MagiranJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393اول
26921013Ultrasonographic Findings of Masseter Muscle in Females With Temporomandibular DisordersISIThe Journal of Craniofacial Surgery1391دوم
2791456The effects of calcitriol on improvement of insulin resistance, ovulation and comparison with metformin therapy in PCOS patients: a randomized placebo-controlled clinical trialISIThe Iranian Journal of Reproductive Medicine1391سوم
2890852Comparison of Calcitriol and Metformin Effects on Clinical and Metabolic Consequences of Polycystic Ovary SyndromescopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390سوم
2990560Evaluation of the Sonographic Features of Metastatic Cervical Lymph Nodes in Patients With Head and Neck MalignancyISIThe Journal of craniofacial surgery1390دوم
3090496STUDY OF CELIAC DISEASE IN PATIENTS WITH NON ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN NORTHEAST OF IRANindex copernicusJournal of Medical Council of Islamic Republic of Iran1390سوم
3188662 Dental Radiographic Findings of Malignant Osteopetrosis: Report of Four CasesscopusIRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY 1388دوم
3287248Comparison of four different protocols of I-131 therapy for treating single toxic thyroid nodule ISINUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 1388سوم
3386493D28G MUTATION IN CONGENITAL GLUCOSE-GALACTOSE MALABSORPTIONISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE 1386پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964296ارزیابی یافته هایmagnetic resonance sialography در غدد بزاقی بیماران مبتلا به خشکی دهاندهمین کنگره رادیولوژی دهان و فک وصورتشیرازسخنرانی1396خير
2941521Is thyroid change post iodine therapy an appropriate predictor of treatment response in hyperthyroid patients?(apreliminary report)11th asia oceania congress of nuclear medicine and biologyjejuپوستر1394خير
3941351Diffuse skeletal metastasis and low Thyroglobulin level in asymptomatic patient with papillary thyroid carcinoma18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه