حسین  شباهنگ

 فعالیت های پژوهشی

 

حسین شباهنگ

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین شباهنگ رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : shabahangh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950797بررسی نتایج آسیب شناسی دونات های حذف شده در عمل جراحی هموروئید به روش هموروئیدوپکسی با استاپلـرمجریدر دست اجرابلي
2940268مقایسه نتایج درمان هموروئید گرید 2 و 3 به روش stapled hemorrhoidopexy با روش میلیگان مورگانمجریدر دست اجرابلي
3940136بررسی اثرات لایه آمنیوتیک در بهبود اسکار سوختگی درجه سه در موش مجریدر دست اجرابلي
4940135بررسی اثرات مایع آمنیوتیک در ترمیم زخم ایجاد شده در موش مجریدر دست اجرابلي
5930536بررسی الگو ومیزان عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان ایرانی پس از عمل جراحی حفظ پستان بر اساس زیرگروه ایمنوفنوتایپینگ طی سال های 1393-1383مجریپایان یافتهبلي
6920612ارزیابی لنفوسیتهای circulating T Helper 22 در بیماران مبتلا به سرطان کولونمجریدر دست اجرابلي
7920376بررسی روش رزکسیون و آناستوموز اولیه و مقایسه آن با سایر تکنیک های جراحی در درمان ولولوس سیگموئیدمجریپایان یافتهبلي
8910985مقایسه استفاده از هارمونیک اسکاپل با الکتروکوتر دردیسکسیون غدد لنفاوی زیر بغل در جراحی سرطان پستانمجریدر دست اجراخير
9900978مقایسه دو روش LHP (لیزر هموروئید پلاستی ) وجراحی میلیگان ومورگان در درمان هموروئیدمجریپایان یافتهبلي
10900925بررسی تاثیر پماد گیاهی ضد بواسیر بر بهبود علایم و درمان بیماری بواسیرمجریدر دست اجراخير
11900785مشخص نمودن سلولهای بنیادین در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریدر دست اجراخير
12900245بررسی آسیب شناسی سلول گانگلیونی در بیوپسیهای متوالی بالاتر از خط دندانه ای در بزرگسالان مبتلا به بیماریهای هموروئید و فیشر نیازمند جراحیمجریپایان یافتهبلي
1389318طراحی نرم افزار علم سنجی EZ-Sciemertic و استفاده از آن برای محاسبه شاخص‌های سنجش اثربخشی علمی(مانند H-index و G-index و ... ) اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1389مجریپایان یافتهخير
1485205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدهمجریپایان یافتهخير
1584161پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مرحله اول: پایان نامه های عمومی/ تخصصی/علوم پایه موجود در کتابخانه دانشکده پزشکی از 1378 تاکنونمجریپایان یافتهخير
16951845تهیه یک پایگاه اطلاعات درمان چاقی به همراه یک پرسشنامه کاربردی جهت ثبت نام در کلینیک های تغذیه سطح شهرهمکاردر دست اجرابلي
17950675شناسایی، ارزیابی و اصلاح فرآیند ایمنی بیماربه روش تحلیل حالات و اثرت خطا در بخش مراقبت ویژه جراحی بیمارستان قائم مشهد،95-1394همکاردر دست اجرابلي
18940495بررسی تعادل پراکسیدان آنتی اکسیدان سرم در افراد داوطلب کاهش وزن به روش RU-en-Y گاستریک بای پس قبل از عمل و 6 ماه بعد از عملهمکارپایان یافتهبلي
19930898بررسی روش ماستکتومی با حفظ پوست دربیماران سرطان پستان دربیمارستان قائم مشهد از سال 1388-1392همکاردر دست اجرابلي
20922208بررسی اثر تاموکسیفن در درد پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
21920561بررسی نتایج و مقایسه کارایی تکنیک های جراحی کاردیومیوتومی هلر در درمان بیماران مبتلا به آشالازی در بیماران بستری در بیمارستانهای قائم(عج) و امید مشهد بین سالهای 1388-1393همکارپایان یافتهبلي
22911162کاهش دادن پورت ها در جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفراهمکارپایان یافتهخير
23911006بررسی کارایی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی با شروع از ناف طحال در مقایسه با شروع از عروق گاستریک کوچکهمکارپایان یافتهبلي
24910931تهیه پرسشنامه روا و پایا در زمینه عوامل مرتبط با عدم بازسازی پستان در بیماران ماستکتومیهمکارپایان یافتهخير
25910682ارزیابی روش لاپاراسکوپی تشخیصی در بیماران با دردهای مبهم شکمیهمکارپایان یافتهبلي
26900808بررسی نتایج اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک در بیماری های خونی بین سال های 1385 لغایت 1390 در بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهبلي
27900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
28900138تعیین حساسیت و ویژگی نتایج بیوپسی سوزنی در توده های خوش خیم و بدخیم پستانهمکارپایان یافتهبلي
2989322مقایسه اثربخشی سه داروی اندانسترون ، متوکلوپرامید و دگزامتادون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی به روش لاپاروسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
3089295مقایسه یک تکنیک ابداعی در ترمیم فاشیا در پورت های لاپاروسکوپی با روش مرسومهمکارپایان یافتهخير
3188699بررسی ارزش تشخیصی core needle biopsy بر اساس فاکتورهای پروگنوستیک کا نسر پستان در مقایسه با نمونه های بافتی حاصل از جراحی همکارپایان یافتهبلي
3287830بررسی نتایج عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان قائم ٬امید در بین سالهای 87_83همکارپایان یافتهبلي
3386028مقایسه نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموز روده بزرگ در بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير
3483182ارزیابی سطح سایتوکاینهای TNF-a و IL-6 در بیماران مبتلا به کیست هیداتید قبل و یک ماه پس از عمل جراحی و مقایسه آن با تست الایزای اختصاصی بر علیه هیداتیدوزیسهمکارپایان یافتهخير
35910477مقایسه سرطان پستان در زنان زیر 40 سال و بالای 40 سال در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین سال های 81-91ناظرپایان یافتهبلي
36910112بررسی میزان رضایت شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1388 تا 1390ناظرپایان یافتهخير
3789361تحلیل کارایی روشهای مختلف آموزش نگارش منابع پایان نامه به سبک ونکوور: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهخير
3887585ایجاد بانک اطلاعات کامپیوتری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس و رزیدنت های دوره چرخشی جراحی عمومی در بخش جراحی توراکس سال 1390ناظردر دست اجراخير
3986767مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون – متوکلوپرامید بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحیناظرپایان یافتهبلي
4085115بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد سروما بعد از ماستکتومی در سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1385ناظرپایان یافتهخير
4184189بررسی سبک های یاد دهی و یادگیری در آموزش بالینی در بیمارستان امام رضا(ع)ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963862Three Anastomotic Techniques Following Laparoscopic Rectal Cancer Resection: Our Experience in 155 PatientsISISurgical innovation1396پنجم به بعد
2963260Case Report: Iatrogenic Seeding of Tumor Cells inThigh Soft Tissue Upon Surgical Removal of Intracranial MeningiomaPMCBasic and Clinical Neuroscience1395دوم
3962609Splenic cysts: Analysis of 16 casesPMCCASPIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE1395پنجم
4951245Dynamic lymphoscintigraphy in breast cancer patients: Feasibility and added valueISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1395دوم
5950252Evaluation of laparoscopic sleeve gastrectomy compared with laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for people with morbid obesity: A systematic review and meta-analysisPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1395پنجم
6950230Ki67 Frequency in Breast Cancers without Axillary Lymph Node Involvement and its Relation with Disease-free SurvivalMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395دوم
7940847Comparing Outcomes of Two Methods of Bariatric Surgery (LSG and LAGB) in Southern Iran(Emro (IMEMRj minim invasive surg sci1393چهارم
8940846Middle East Experience With Transanal Endoscopic MicrosurgeryISCAnnals of Colorectal Research1393پنجم به بعد
9940834Laparoscopic Cholecystectomy: A Retrospective Four-Year StudySID/Iranmedex/Magiranj minim invasive surg sci1394پنجم
10935478Breast cancer risk assessment in Iranian women by Gail modelPMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1387دوم
11935473Illness perception of breast cancer in affected women undergoing chemotherapyPMCMedical Journal of Islamic Republic of Iran1390اول
12935472Adult choledochal cysts in 23 patients: a brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1391سوم
13935471Primary paravertebral hydatid cyst: a case reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392دوم
14935470Comparative Study of the Effectiveness of Ondansetron, Metoclopramide and Low Dose Dexamethasone to Prevent Postoperative Nausea and Vomiting in Females who Undergo Laparoscopic Cholecystectomyindex copernicusWomens Health Bull1393دوم
15934616Corrosive Injury of the Upper Gastrointestinal Tract: Review of Surgical Management and Outcome in 14 Adult CasesPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393پنجم
16933840Long-term results of open gastric bypass with Roux-en-Y method for morbid obesity: Brief reportscopusTehran University Medical Journal1393دوم
17933059Temporary abdominal closure in the critically ill patients with an open abdomenPMCActa medica Iranica1393دوم
18931727Pelvic hydatid cyst with uncommon sciatalgia manifestation: case reportscopusTehran University Medical Journal1392مسئول
19930858Evaluation incidence of Helicobacter pylori infection in gastric adenocarsinomaindex copernicusافق دانش1392پنجم به بعد
20930132Management of Sigmoid Volvulus: Options and PrognosisPMCJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392پنجم به بعد
21924459Comparison of Doppler Guided Hemorrhoid Artery Ligation and Milligan Morgan Hemorrhoidectomy in Management of Hemorrhoid DiseaseISIIran Red Cres Med J1392اول
22922447Thoracoscopic Splanchnicectomy for Pain Control in Unresectable Pancreatic Cancerindex copernicusJ Cardio-Thoracic Medicine1392دوم
2391065Laparoscopic splenectomy: ligasure or clip ligation?ISISurgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques1391اول
2490138A Case Report of Primary Glomus Tumour of Stomach in a 59 Year Old Man Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1922322Double incision laparoscopic cholecystectomy, report a new3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1230سرطان پستان پیشگیری تشخیص زودرس درمان پیگیری1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه