سیدحسین  فتاحی معصوم
خلاصه عملکرد سیدحسین  فتاحی معصوم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدحسین فتاحی معصوم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدحسین فتاحی معصوم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : FattahiH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941386مقایسه روش جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال بوسیله مدیاستینوسکوپ با روش جراحی ازوفاژکتومی بلانتمجریپایان یافتهبلي
2920968ارزیابی تاثیر درمانی آلبندازول به تنهایی و یا همراه با عمل جراحی در بیماران مبتلا به کیست هیداتید ریه و کبدمجریپایان یافتهخير
3920431بررسی و مقایسه روش مدیفیه و جدید با روش معمول و رایج جراحی کیست هیداتید کبدمجریپایان یافتهبلي
489861بررسی مقایسه ای بین تاثیر تزریق توکسین بوتولیسم و پیلورومیوتومی در جلوگیری از تخلیه تاخیری معده بعد از جراحی ازوفاژکتومیمجریپایان یافتهبلي
587207بررسی یائسگی و عوارض دیگر GnRH در مصرف کنندگان آنمجریپایان یافتهخير
6970233تاثیر چسب فیبرینی اتولوگ در بهبود نشت هوا در جراحی های توراسیکهمکاردر دست اجرابلي
7920487تبیین فرآیند ارتباط مبتنی بر اخلاق پزشکی در طی زایمان طبیعی و طراحی ابزار بررسی دیدگاه مادران در مورد ارتباط مبتنی بر اخلاق پزشکی در فرآیند زایمانهمکارپایان یافتهبلي
8920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
9910428مقایسه نتایج دو تکنیک سمپاتکتومی توراسیک به روش باز و توراکوسکوپیک در هیپرهیدروز کف دستهمکارپایان یافتهبلي
10900620بررسی انواع روشهای تشخیصی و درمانی جراحی دیورتیکولهای مری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1390همکارپایان یافتهبلي
11900470 بررسی نوع آسیب شناسی، متد تشخیصی و درمان تومورهای مدیاستن مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
12900415ارزیابی نتایج درمانی انواع رویکردهای جراحی در مبتلایان به کیست هیداتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
13900240ارزیابی نتیجه درمان و رویکرد جراحی در مبتلایان به گواتر اینتراتوراسیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) در طی سال های 82 تا 91همکارپایان یافتهبلي
1489844بررسی نتایج درمانهای جراحی و بازسازی در تومورهای بدخیم اولیه جداره قفسه سینههمکارپایان یافتهبلي
1589376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
1686485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
1786102بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در 50 نمونه به روش PCRهمکارپایان یافتهخير
1885264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
1985032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
2084401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
2183182ارزیابی سطح سایتوکاینهای TNF-a و IL-6 در بیماران مبتلا به کیست هیداتید قبل و یک ماه پس از عمل جراحی و مقایسه آن با تست الایزای اختصاصی بر علیه هیداتیدوزیسهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981800Clinical Outcomes of Modified versus Traditional Technique for the Surgery of Hydatid Cyst of the Liver: A Case Control StudyPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1398مسئول
2974376Genotyping of Echinococcus granulosus Isolates from Human in Khorasan Province, North-Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1397چهارم
3972955Albendazole therapy in human lung and liver hydatid cysts: A 13-year experience.ISICLINICAL RESPIRATORY JOURNAL1396اول
4972905Surgical management of early and late esophageal perforationMedlineAsian cardiovascular & thoracic annals1397اول
5960269Anterior Cervical Incision and Thoracotomy for Cervico-thoracic, Thoracic, and Thoracolumbar Spine Surgery: A Clinical SeriesISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
6942513outcome of surgery in patients with solitary fibrous tumors of the pleuraPMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1394اول
7941554Primary Small Cell Carcinoma of the Esophagus (PSCEC) Associated with Paraneoplastic Sweating Syndrome: A Case Report and Literature ReviewscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1394اول
8941149Large ectopic interathoracic goiter: A case reportPMCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1388دوم
9940649Multiple Rib Exostoses in a Boy: A Rare Case Resulting in Surgery Secondary to Cosmetic ConcernsPMCArchives of bone and joint surgery1393اول
10934440Evaluation of the effect of pulmonary hydatid cyst location on the surgical technique approachesPMCLung India1393سوم
11934249Primary Osteosarcoma of the Sternum: A case Report and Review of the Literature.PMCArchives of bone and joint surgery1393دوم
12931825Outcome of repair of bronchial injury in 10 patients with blunt chest traumaPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393چهارم
13931606A placebo controlled study of albendazole in the treatment of pulmonary echinococcosisISIEuropean Respiratory Journal1378سوم
14931601Albendazole versus placebo in treatment of echinococcosisISITrans R Soc Trop Med Hyg1380سوم
15931544comparison of two different induction doses of atracurium in myasthenia gravis in patients undergoing thymectomyindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1392سوم
16931512Pulmonary and Chest Wall Metastasectomy in Urogenital Tumors: A Single Center Experience and Review of LiteraturePMCNephro Urol Mon1393اول
17922446The Role of Tracheal Stenting As an Alternative Treatment in Cicatricial and Non-Operable Tracheal Stenosisindex copernicusCardio-Thoracic Medicine1392چهارم
18921946Molecular Identification of Echinococcus multilocularis Infection in Small Mammals from Northeast, IranPMCPLOS Neglected Tropical Diseases1392سوم
19921638Botulinum toxin for prevention of delayed gastric emptying after esophagectomyPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392دوم
2090575Detection of Echinococcus multilocularis in Carnivores in Razavi Khorasan Province, Iran Using Mitochondrial DNAISIPLoS neglected tropical diseases1390سوم
2189633Pre-menopausal vulvar melanoma (Case Report)index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389سوم
2289309Endobronchial leiomyoma; report of a case successfully treated by bronchoscopic resectionISIJournal of Research in Medical Sciences 1389دوم
2389140Surgical management of bronchiectasis: analysis of 277 patientsISIThorac Cardiovasc Surg1389سوم
2488599Right paratracheal air cyst (tracheal diverticulum).ISIRespir Care1388سوم
2587336Adenoid Cystic Carcinoma of Tracheascopustanaffos1387دوم
2686331گزارش 9 مورد آدنوئید سیستیک کارسینومای تراشهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول
2786239نتایج درمانی جراحی تومورهای جدار قفسه سینه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
2884024The role of tracheal stenting in the alternative treatment of tracheal stenosis(Emro (IMEMRمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942645بررسی ژنوتایپ هیداتیدوزیس انسانی در استان خراسان2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1816سرطان و حاملگی1384تالیف
22009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
31580پزشک فرشته نجات یا الهه مرگ بررسی دیدگاههای مختلف درباره اتانازی1386تالیف و گردآوری
41288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف
51095تغذیه از دیدگاه دانش پزشکی و اسلام1383تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه