سیدحسین  فتاحی معصوم

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سیدحسین فتاحی معصوم

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سیدحسین فتاحی معصوم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : FattahiH@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1941386مقایسه روش جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال بوسیله مدیاستینوسکوپ با روش جراحی ازوفاژکتومی بلانتمجریپایان یافتهبلي
2920968ارزیابی تاثیر درمانی آلبندازول به تنهایی و یا همراه با عمل جراحی در بیماران مبتلا به کیست هیداتید ریه و کبدمجریپایان یافتهخير
3920431بررسی و مقایسه روش مدیفیه و جدید با روش معمول و رایج جراحی کیست هیداتید کبدمجریپایان یافتهبلي
489861بررسی مقایسه ای بین تاثیر تزریق توکسین بوتولیسم و پیلورومیوتومی در جلوگیری از تخلیه تاخیری معده بعد از جراحی ازوفاژکتومیمجریپایان یافتهبلي
587207بررسی یائسگی و عوارض دیگر GnRH در مصرف کنندگان آنمجریپایان یافتهخير
6920487تبیین فرآیند ارتباط مبتنی بر اخلاق پزشکی در طی زایمان طبیعی و طراحی ابزار بررسی دیدگاه مادران در مورد ارتباط مبتنی بر اخلاق پزشکی در فرآیند زایمانهمکارپایان یافتهبلي
7920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدههمکارپایان یافتهخير
8910428مقایسه نتایج دو تکنیک سمپاتکتومی توراسیک به روش باز و توراکوسکوپیک در هیپرهیدروز کف دستهمکارپایان یافتهبلي
9900470 بررسی نوع آسیب شناسی، متد تشخیصی و درمان تومورهای مدیاستن مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم و امید مشهد در فاصله سالهای 1360 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
10900415ارزیابی نتایج درمانی انواع رویکردهای جراحی در مبتلایان به کیست هیداتیک ریههمکارپایان یافتهبلي
11900240ارزیابی نتیجه درمان و رویکرد جراحی در مبتلایان به گواتر اینتراتوراسیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) در طی سال های 82 تا 91همکارپایان یافتهبلي
1289844بررسی نتایج درمانهای جراحی و بازسازی در تومورهای بدخیم اولیه جداره قفسه سینههمکارپایان یافتهبلي
1389376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
1486485بررسی الگوی بیان ژن در مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
1586102بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در 50 نمونه به روش PCRهمکارپایان یافتهخير
1685264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
1785032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
1884401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
1983182ارزیابی سطح سایتوکاینهای TNF-a و IL-6 در بیماران مبتلا به کیست هیداتید قبل و یک ماه پس از عمل جراحی و مقایسه آن با تست الایزای اختصاصی بر علیه هیداتیدوزیسهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960269Anterior Cervical Incision and Thoracotomy for Cervico-thoracic, Thoracic, and Thoracolumbar Spine Surgery: A Clinical SeriesISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
2942513outcome of surgery in patients with solitary fibrous tumors of the pleuraPMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1394اول
3941554Primary Small Cell Carcinoma of the Esophagus (PSCEC) Associated with Paraneoplastic Sweating Syndrome: A Case Report and Literature ReviewscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1394اول
4941149Large ectopic interathoracic goiter: A case reportPMCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1388دوم
5940649Multiple Rib Exostoses in a Boy: A Rare Case Resulting in Surgery Secondary to Cosmetic ConcernsPMCArchives of bone and joint surgery1393اول
6934440Evaluation of the effect of pulmonary hydatid cyst location on the surgical technique approachesPMCLung India1393سوم
7934249Primary Osteosarcoma of the Sternum: A case Report and Review of the Literature.PMCArchives of bone and joint surgery1393دوم
8931825Outcome of repair of bronchial injury in 10 patients with blunt chest traumaPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1393چهارم
9931606A placebo controlled study of albendazole in the treatment of pulmonary echinococcosisISIEuropean Respiratory Journal1378سوم
10931601Albendazole versus placebo in treatment of echinococcosisISITrans R Soc Trop Med Hyg1380سوم
11931544comparison of two different induction doses of atracurium in myasthenia gravis in patients undergoing thymectomyindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1392سوم
12931512Pulmonary and Chest Wall Metastasectomy in Urogenital Tumors: A Single Center Experience and Review of LiteraturePMCNephro Urol Mon1393اول
13922446The Role of Tracheal Stenting As an Alternative Treatment in Cicatricial and Non-Operable Tracheal Stenosisindex copernicusCardio-Thoracic Medicine1392چهارم
14921946Molecular Identification of Echinococcus multilocularis Infection in Small Mammals from Northeast, IranPMCPLOS Neglected Tropical Diseases1392سوم
15921638Botulinum toxin for prevention of delayed gastric emptying after esophagectomyPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392دوم
1690575Detection of Echinococcus multilocularis in Carnivores in Razavi Khorasan Province, Iran Using Mitochondrial DNAISIPLoS neglected tropical diseases1390سوم
1789633Pre-menopausal vulvar melanoma (Case Report)index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389سوم
1889309Endobronchial leiomyoma; report of a case successfully treated by bronchoscopic resectionISIJournal of Research in Medical Sciences 1389دوم
1989140Surgical management of bronchiectasis: analysis of 277 patientsISIThorac Cardiovasc Surg1389سوم
2088599Right paratracheal air cyst (tracheal diverticulum).ISIRespir Care1388سوم
2187336Adenoid Cystic Carcinoma of Tracheascopustanaffos1387دوم
2286331گزارش 9 مورد آدنوئید سیستیک کارسینومای تراشهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول
2386239نتایج درمانی جراحی تومورهای جدار قفسه سینه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
2484024نقش استنت گذاری تراشه در درمان جایگزین تنگی های تراشه(Emro (IMEMRمجله گوش گلو بینی و حنجره ایران1384دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942645بررسی ژنوتایپ هیداتیدوزیس انسانی در استان خراسان2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1816سرطان و حاملگی1384تالیف
21095تغذیه از دیدگاه دانش پزشکی و اسلام1383تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه