نعمت ا…  مختاری امیرمجدی
خلاصه عملکرد نعمت ا…  مختاری امیرمجدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نعمت ا… مختاری امیرمجدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نعمت ا… مختاری امیرمجدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
184377بررسی ارتباط میان عفونت موضعی مخاط بینی وسینوسهای پارانازال با قارچ آلترناریا و حساسیت به آن و پیدایش رینوسینوزیت آلرژیک و آسممجریپایان یافتهخير
283001ارزیابی ABER (تست پاسخ شنوایی ساقه مغز) در نوزادان با هیپر بیلروبینمیمجریپایان یافتهخير
382061بررسی رابطه کانسر حنجره و هیپو فارنکس با عفونت هلیکو باکترپیلوریمجریپایان یافتهخير
486541بررسی فراوانی و فاکتورهای مستعد کننده کاهش شنوایی در موالید زایشگاه بیمارستان سینا و نوزادان کم وزن به مدعت یک سالهمکارپایان یافتهخير
586147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980131Late distant metastasis from papillary carcinoma of thyroid glandعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Cancer Prevention & Current Research1397مسئول
2974215Evaluation of Bilateral Vestibular Dysfunction in Iranian Adults and Elderlies by Electronystagmography and Video Head Impulse TestPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1398سوم
3971975Evaluation of Auditory Brainstem Response (ABR) in neonatal hyperbilirubinemiaSID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1387دوم
4963923Neurinoma of Glossopharyngeal Nerve. Iranian Journal of ORL,2005 , Vol 17, No1:18-22SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1384دوم
5954328Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Concomitant Otolithic Dysfunctionسایر سایت‏های تخصصیJournal of Otolaryngology-ENT Research1395سوم
6933855Speech rehabilitation laryngectomies using tracheoesophageal puncture and provox tubeSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1379اول
7933854prolapsed facial nerve in report of 5 caseSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1374دوم
8933688prolapsed facial nerve in middle earSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1374دوم
9933686laryngeal trauma report of 14 casesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1372دوم
10931037Surgical treatment for Patients with Tracheal and subgllotic Stenosisindex copernicusMedical journal of the islamic republic of IRAN1388سوم
11922345Effect of MRI in hearingعلمی پژوهشی ایندکس نشدهIranian Journal of Otorhinolaryngology1384اول
12921947Alternaria in Patients with Allergic RhinitisISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390دوم
1389501Surgical Dissection of the Facial nerve in Parotidectomy: Our Personal Experienceسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology 1389اول و مسئول
1488718Birth weight and the risk of childhood hearing impairmentindex copernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1388دوم
1587571بررسی ویژگی های تشریحی در سفالوگرافی جانبی و نقش شاخص توده ی بدنی در مبتلایان بهعلایم سندرم وقفه ی تنفسی انسدادی هنگام خواب سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387اول
1687569گزارش سه مورداز سندرم کمبود چسبندگی لکوسیتیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
1787558ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR )در هیپر بیلی روبینمی نوزادیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
1887336Adenoid Cystic Carcinoma of Tracheascopustanaffos1387سوم
1986331گزارش 9 مورد آدنوئید سیستیک کارسینومای تراشهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386سوم
2085383درمان کاروتید پاراگانگلیوما، مروری بر تجربه 15 سالهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1385دوم
2185275Preservation of facial nerve in surgery of first branchial cleft anomaly: Five cases of duplicated external ear canalscopusIranian Journal of Medical Sciences1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه