سید مهدی  مظلومی
خلاصه عملکرد سید مهدی  مظلومی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید مهدی مظلومی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید مهدی مظلومی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : ارتوپدی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mazloumim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980015مقایسه پیامد کوتاه مدت بالینی و رادیولوژیکی کوتاه کردن رادیوس در مقابل کوتاه کردن کاپیتیت و آرتروسکوپی دکمپرشن لونیت در درمان بیماری کین باخمجریدر دست اجرابلي
2960251بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در آسیب لیگامان های مچ پا به دنبال پیچ خوردن مچ پا در مقایسه با MRI و معاینه بالینیمجریپایان یافتهبلي
3920559بررسی اثرات تزریق کنسانتره مغز استخوان ((TNC بر روند ترمیم غضروف اسیب دیده سطح مفصل زانو در بیماران دچار استئوارتریت متوسط تا شدیدمجریپایان یافتهبلي
489578ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی زیستی داربست های پلی کاپرولاکتون/نشاسته با قابلیت ایجاد تخلخل در جا، به منظور استفاده درمهندسی بافت استخوانمجریپایان یافتهخير
589326تعیین اثر بخشی استفاده از آلوگرفت فیبولا در بیماران مبتلا به نکروز استخوانی سر رانمجریپایان یافتهبلي
687167بررسی مقایسه ای نتایج کوتاه مدت درمان شکستگی ناپایدار استابولوم به روش جراحی و غیر جراحی مجریپایان یافتهبلي
7971937بررسی نتایج عمل جراحی کوردکمپرشن به روشmultiple drilling با یا بدون استفاده ازآلوگرفت فیبولا در درمان (Avascular Hip Necrosis(AVN غیر تروماتیکهمکاردر دست اجرابلي
8941016نتایج درمان دررفتگی خلفی آرنج در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید کامیاب و امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
9940413بررسی ارزش تشخیصی اسکن99mTc-Ciprofloxacin در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار هیپهمکارپایان یافتهبلي
10920630بررسی نتایج درمان جراحی شکستگی های انفجاری ستون فقرات پشتی–کمری با استفاده از پیچهای پدیکولار و هوک منفرد انتهایی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی امام رضا از سالهای 1388 تا 1392همکارپایان یافتهبلي
11920570بررسی شیوع درد قدام زانو در بیماران تحت درمان بازسازی لیگامان کروشیت قدامی زانو به روش Bone-patellar Tendon Bone در سال های 1380تا1391در بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهبلي
12911071ارزیابی کیفیت زندگی بیماران هموفیلی و سایر اختلالات خونریزی دهنده در استان خراسان در سال 1391 براساس پرسشنامه FISH همکارپایان یافتهخير
13910957پیامدهای بالینی کاربردآلوگرفت تازه یخزده حجیم (massive fresh frozen)در تومورها ودیفکت ها ی استخوانی در شهر مشهدازبدوتاسیس بانک استخوان تاکنونهمکارپایان یافتهبلي
14910053بررسی کیفیت زندگی (Quality of life) و سطح سلامتی (Health status) همسران جانبازان آمپوتاتسیون خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
15901032بررسی نتایج روش جراحی جوش دهی بین دو جسم مهره از راه سوراخ بین مهره ای در درمان بیماران مبتلا به عود فتق دیسک بین مهره ای کمرهمکارپایان یافتهبلي
16900735ارزیابی سونوگرافیک دررفتگی مادرزادی هیپ به عنوان غربالگری و پیگیری در نوزادان متولد شده در بیمارستان قائم(عج) وراه اندازی واحد ریفرال شمال شرق ایران برای شناسایی، پیشگیری و درمان دررفتگی مادرزادی هیپهمکاردر دست اجراخير
17900186بررسی ارتباط اختلال رفلکس آشیل و عملکرد بالینی در بیماران تحت جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمرهمکارپایان یافتهبلي
1889534بررسی نتایج رادیولوژیک و بالینی جراحی اسپوندیلولیستزیس با درجه لغزندگی بالا به روش راد دیسترکشن موقتیهمکارپایان یافتهبلي
1989533بررسی نتایج جراحی درفتق های حاد و مزمن دیسک بین مهره ای کمرهمکارپایان یافتهبلي
2087711بررسی نتایج کوتاه کردن رادیوس (Radial Shortening) در بیماران مبتلا به کین باخ بستری شده در بیمارستان قائم از سال1375 تا 1385همکارپایان یافتهبلي
2187242بررسی شیوه ها و نتایج درمانی عدم جوش خوردگی های (تروماتیک) عفونی و غیر عفونی استخوان های بلند اندامهای فوقانی و تحتانی بیماران بستری شده در بخش ارتوپدی بیمارستان قائم از سال 1380 تا سال 1386همکارپایان یافتهبلي
2282080بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی گیرندده آنژیوتانسین در بیماران مبتلا به ازدیاد فشار خونهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1950851Evaluation of Clinical Results and Complications of Structural Allograft Reconstruction after Bone Tumor SurgeryPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1395سوم
2942959The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) in Persian Speaking Patients with Knee Osteoarthritis.PMCTHE ARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1393پنجم به بعد
3940470Influencing factors on the functional level of hemophilic patients assessed by FISHISIHAEMOPHILIA1392پنجم
4934032Combined Femoral and Acetabular Osteotomy in Children of Walking Age for Treatment of DDH; A Five Years Follow-Up ReportPMCIranian Journal of Medical Sciences1393اول
5932314Dysplasia Epiphysealis Hemimelica (Trevor's Syndrom)SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Orthopaedic Surgery1388اول
6932280The spinal cord injury quality-of-life-23 questionnaire, Iranian validation studyISIJournal of Research in Medical Sciences1393مسئول
7932274Prevalence of ten years, a variety of benign tumors of bone in patients admitted to an academic centerISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
8932164Clinical outcome of en-block resection and reconstruction with nonvascularized fibular autograft for the treatment of giant cell tumor of distal radiusISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
9932087SHORT-TERM RESULTS IN OPERATIVE AND NON-OPERA TIVE TREATMENT OF UNSTABLE ACETABULAR FRACTURESID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY1388دوم
10931800Evolution in diagnosis and treatment of Legg-Calve-Perthes diseasePMCThe Archives of Bone & Joint Surgery1393اول
11931661Clinical trial on femoral head osteonecrosis: simple core decompression vs. core decompression and fibular allo-graft placementISIJournal of American Science1393دوم
12930017The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) in Persian Speaking Patients with Knee OsteoarthritisPMCThe Archives of Bone and Joint Surgery1392پنجم به بعد
13924458Quality of life and the related factors in spouses of veterans with chronic spinal cord injuryISIHealth Qual Life Outcomes1391پنجم به بعد
14924210Evaluation of Results of Surgical and Medical Treatment In 16 patients With Vertigo Secondary To Cervical SpondylosisscopusMedical Journal Of The Islamic Republic Iran1385اول
15924187surgical evaluation of lumbar spinal stenosisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1383دوم
16924117Bilateral One-half Spica Cast After Open Reduction and Pelvic Osteotomy in the Developmental Dislocation of the HipISIIranian Red Crescent Medical Journal1392سوم
17923469Comparing knee clinical examination and MRI findings with arthroscopy results in meniscus ruptures among 122 patients admitted at Qaem hospital from 0212 to 0210علمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of American Science1392چهارم
18921634Preventive effect of botulinum toxin A in microanastomotic thrombosis: A rabbit modelISIJ Plast Reconstr Aesthet Surg1389سوم
1988475دیسبلازی نیمه اپی فیز(سندروم ترور) (گزارش یک مورد)index copernicusمجله جراحی استخوان و مفتصل ایران1388اول
2088056Varus distal femoral osteotomy in young adults with valgus kneeISIJ Orthop Surg Res1388سوم
2187201Is surgery recommended in adults with neglected congenital muscular torticollis? A prospective studyISIBMC Masculoskeletal disorder1387
2287068Is Bristow-Latarjet Operation Effective for Every Recurrent Anterior Shoulder Dislocation?ISIArch Iranian Med1387سوم
2386670Fixation of tibial avulsion fractures of the posterior cruciate ligament using pull through suture and malleolar screwscopusJournal of Research in Medical Sciences1386دوم
2486040Unusual presentation of iliac bone hydatid cystscopusIranian journal of Medical sciences1386سوم
2585344مقایسه علائم بالینی با یافته های آرتروسکوپی در ضایعات داخل مفصلی زانو(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
2685042polymorphism of angiotensin II type 1 receptor gene in essential hypertension in Iranian population ISIDARU1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1824کفش طبی و کاربرد آن در بیماری پا1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه