فاطمه  بهدانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

فاطمه بهدانی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): فاطمه بهدانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : BehdaniF@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
روانپزشکیپزشک متخصص0
0

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960383بررسی میزان آگاهی ، نگرش مراجعان به درمانگاه های بیمارستان ابن سینای مشهد نسبت به مواد مخدر و روانگردان سال 1396مجریدر دست اجرابلي
2940523بررسی اثر بخشی اضافه کردن دانپزیل به رژیم درمانی ریسپریدون در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
3931693تبیین فرآیند تاثیر انگ اجتماعی بیماری روانی بر روابط بین فردی در مبتلایان به اختلالات روانپزشکیمجریپایان یافتهبلي
4931383بررسی اثر بخشی آتوموکستین (استراموکس) درکودکان 17-6 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
5930538مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی1394-1393مجریپایان یافتهخير
6922343بررسی اثر بخشی اضافه کردن تزریق وریدی کتامین به درمانهای ضد وسواس افسردگی و اضطراب در اختلال وسواسی اجباریمجریپایان یافتهبلي
7922055بررسی اثر افزودن ممانتین به رسپریدون در درمان کودکان 3-12ساله مبتلا به اوتیسممجریپایان یافتهبلي
8921429بررسی اثر omega-3 بر اندکسهای متابولیک و التهابی بیماران اسکیزوفرن مزمن تحت درمان با کلوزاپین ووالپرواتمجریپایان یافتهبلي
9911016بررسی مهارت همدلی در دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده پزشکی مشهد درسال1392 بر اساس پرسشنامه جفرسونمجریپایان یافتهخير
10910539مقایسه اثر کوئتیاپین و سدیم والپرات دردرمان مانیای حادمجریپایان یافتهبلي
11910494بررسی فراوانی افسردگی در زنان باردار مرکز بهداشت رفقی تحت پوشش مرکز سلامت روان جامعه نگر رفقی مشهدمجریپایان یافتهخير
1289901بررسی علل ارجاع بیماران بستری در بخش های غیر روانپزشکی برای مشاوره راونپزشکی و تشخیص های مطرح شده برای آنها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال1388مجریپایان یافتهبلي
1389892مقایسه کیفیت زندگی و فراوانی اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان و نوجوانان با حمله جدید اپی لپسی و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
14891014بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب درافراد مبتلا به بیماری جسمی بستری شده در بیمارستان قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
15891013مقایسه اثر اریپی پرازول و ریسپریدون دردرمان مانیای حادمجریپایان یافتهبلي
1688777مقایسه اثر بوپروپیون با امی تریپتیلین بر کیفیت زندگی و شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمنمجریپایان یافتهبلي
1788707بررسی کیفیت زندگی و تشخیص های روانپزشکی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به دردشکمی فونکسیونل:یک مطالعه موردی – شاهدیمجریپایان یافتهبلي
1888697بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسم و مقایسه با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
1988692مقایسه فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
2088648بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی 65 -18 ساله شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2188275بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان چاق 17-5 سال مجریپایان یافتهبلي
2287828مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ابن سینا و قائم(عج) سال 1388مجریپایان یافتهبلي
2386731نقش سلامت روانی شناختی رانندگان وسایل نقلیه در سوانح رانندگی مشهدمجریپایان یافتهخير
2486228تعیین میانگین آنتی بادیهایIgMو IgG سیتومگالوویروس وتوکسوپلاسموز درپلاسمای بیماران اسکیزوفرنی با علائم منفی و مقایسه با بیماران علائم مثبتمجریپایان یافتهخير
2584396بررسی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیمار با اختلال دو قطبی و مقایسه آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
2684395بررسی تاثیر اموزش مهارتهای فرزند پروری بر عملکرد و رفتار ناهنجار کودکان افسردگی و اضطراب و عملکرد بین فردی والدینمجریپایان یافتهخير
27941283غربالگری افسردگی  در زنان  در دوره بعد از زایمان درمراکز تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 همکارعقد قراردادخير
28940122مقایسه اثربخشی روغن بنفشه بادام با روغن بادام و پلاسبو درکیفیت خواب بیماران مبتلا به بی خوابی مزمنهمکارپایان یافتهخير
29931714 تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن های NRXN1,SLC6A4با پاسخ به درمان با ریسپریدون در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمهمکارپایان یافتهبلي
30931115تعیین تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان (PAB) و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بیماران دچار اسکیزوفرنیهمکارپایان یافتهخير
31921885مقایسه تغییرات عملکرد شناختی با استفاده از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و مقیاس حافظه بالینی وکسلر در بیماران تحت بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در اعمال جراحی پیوند عروق کرونر به روش off - pumpهمکاردر دست اجرابلي
32910993بررسی کیفیت زندگی بیماران پسوریازیس و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
33900792بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان دیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
34900200بررسی اثرافزودن آریپی پرازول به رژیم درمانی کلوزاپین بر علائم مثبت و منفی و عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو بستری دربیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3589784بررسی کیفیت زندگی و تشخیص های روانپزشکی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به یبوست (با یا بدون بی اختیاری مدفوع) در مقایسه با گروه سالمهمکارپایان یافتهبلي
3689090بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 17-7 سال مبتلا به سرطان های لنفو هماتوپوئتیکهمکارپایان یافتهبلي
3788823بررسی مقایسه ای اثر کوهش سیاه و فلوکستین در درمان علائم یائسگیهمکارپایان یافتهبلي
3888630بررسی اثر درمانی آموزش چند رسانه ای فرزندپروری به والدین کودکان مبتلا به اختلال بی اعتنایی مقابله ایهمکارپایان یافتهخير
3988388بررسی همه گیر شناسی اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان در شهرمشهد در سال 1388همکارپایان یافتهخير
4088118بررسی نشانه های زودرس سندرم عدم تطابق با کار شیفتی در پرسنل نوبت کار نیروگاه سال 1388همکارپایان یافتهخير
4188030بررسی وضعیت استرس در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
4287488مقایسه اضافه کردن مت فورمین و پلاسبو به رژیم درمانی کلوزاپین در کنترل وزن و اختلال عملکرد متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان حجازی و ابن سینا مشهد (1387-1389)همکارپایان یافتهبلي
4387261بررسی همراهی بین وجود علائم اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه و علائم افسردگی با خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در بیمارستان امام رضا(ع) (سوختگی ـ مسمومین) در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
4486406بررسی اثر محیط کار بر سلامت روان پزشکان و پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 87همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970699Psychological Distress in Cancer PatientsISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم
2963635Assessment of the efficacy of omega-3 fatty acids on metabolic and inflammatory parameters in patients with schizophrenia taking clozapine and sodium valproateISIPsychiatry Research1396اول
3963468Evaluating of psychiatric behavior in obese children and adolescentsPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1396سوم
4954213Omega-3, Metabolic Syndrome and SchizophreniaISCJournal of Patient Safety and Quality Improvement1395دوم
5953720Empathy Score among Student Residence Assistants in IranPMCElectronic Physician1395سوم
6953641Quality of Life and Psychiatric Comorbidity in Children and Adolescents with Functional Constipation: A Case-Control Studyscopusgovaresh1395سوم
7942049Assessment of relationship between stress and strokeindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1394دوم
8940236مقایسه ی سطح اضطراب در دانش آموزان دبیرستانی روستایی و شهری در مشهدindex copernicusمجله ی اصول بهداشت روانی1391دوم
9935402Ginkgo biloba as an adjunct to methylphenidate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children: review of articlesChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394مسئول
10935401مقایسه اثر کوئتیاپین با والپروات سدیم در درمان مانیای حادISCFundamentals of Mental Health1394اول
11935398Psychological Aspects in Children and Adolescents With Major Thalassemia: A Case-Control StudyISIIranian journal of pediatrics1394اول
12935349Double-blind, randomized, clinical trial of metformin as add-on treatment with clozapine in treatment of schizophrenia disorderISIJournal of Research in Medical Sciences1394سوم
13933625Comparison the effectiveness of aripiprazole and risperidone for the treatment of acute bipolar maniaISIJournal of Research in Medical Sciences1393مسئول
14931247Comparison of Effects of Black Cohosh and Fluoxetine in Treatment of Menopausal Symptomsscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391چهارم
15930658Anxiety levels of students in rural and urbanSID/Iranmedex/Magiranمجله اصول بهداشت روان1391دوم
16930139Comparison Between the Effects of Amitriptyline and Bupropione on the Quality of Life and the Reduction in the Severity of Pain in Patients With Chronic Low-Back PainISINeurosurg Q1392دوم
17922877Does omega 3 supplement enhance the therapeutic results of methylphenidate in attention deficit hyperactivity disorder patients?ISIjournal of research in medical sciences1392اول
18922311Comparing marital satisfaction between women with and withoutISCمجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1385سوم
19921912Qulaity of Life in Cystic Fibrosis ChildrenISIIranian Journal of Pediatrics1392چهارم
2090709Frequency of obsessive-compulsive disorder in patients with multiple sclerosis: A cross-sectional studyISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
2190493Frequency of attention-deficit hyperactivity disorder in substance-dependent patients hospitalised in Mashhad Ebn-e-Sina hospitalscopusMental health and substance use : dual diagnosis1390اول
2290174Effect of topiramate augmentation in chronic schizophrenia: a placebo-controlled trialISIArchives of Iranian medicine1390اول
2389800تاثیر شاخصهای محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران بخشهای اورژانس و غیر اورژانس(Emro (IMEMRمجلهی اصول بهداشت روانی1389دوم
2489516Comparison between the effect of work environment on mental health of physicians and nurses in Emergency departments and other departments of Mashhad university hospitals(Emro (IMEMRJournal of Fundamentals of Mental Health1389دوم
2589471Compare Frequency of Psychiatric disorders in off-springs of Bipolar patients to control group(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389سوم
2688660Double-blind, randomized, clinical trial of topiramate versus sodium valproate for the treatment of bipolar disorder in adolescentsscopusPakistan journal of medical sciences1388دوم
2788493فراوانی علائم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیاییindex copernicusمجله طب نظامی1388اول
2887434بررسی اختلالات اضطرابی وخلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد (83-84)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1387مسئول
2987301بررسی عوامل تنش زا در پرستارانسایر سایت‏های تخصصیمجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی1387دوم
3087297بررسی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهدسایر سایت‏های تخصصیفصل نامه اصول بهداشت روانی1387اول و مسئول
3186530Influence of gender on familial aggregation of adhd in relatives of probands with adhdscopusPAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1386دوم
3286495The prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in preschool-age children in mashhad, north-east of iranISIArchives of iranian medicine1386چهارم
3386325The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1386دوم
3486309بررسی خصوصیات جمعیت شناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بیماران حجازی مشهد در سال های 1385-1384سایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی1386اول و مسئول
3585237Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian populationscopusAmerican Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics1385مسئول
3685087همه گیر شناسی بیماران بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
3784037تاثیر عوامل مامایی و روانشناختی موثر بر سلامت روانی زنان پس از زایمان(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1384مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962619The Relationship between Emotional Intelligence and Coping Strategy among Medical Students of IranThe 23rd International Student Congress Of (bio)Medical Sciencesگرونینگنپوستر1395خير
2950930مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال 1393- تحصیلی 13ششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
3950265بررسی کیفیت زندگی و عوارض روانی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به یبوست (با یا بدون بی اختیاری مدفوع) و مقایسه با همتایان سالمٍExcellence in Pediatricsدبیپوستر1393خير
4931942بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 7-17 ساله مبتلا به سرطان لنفوهماتوپویتیککنگره الکترو انسفالوگرافی و صرع در کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکانمشهدپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه