فاطمه  بهدانی
خلاصه عملکرد فاطمه  بهدانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه بهدانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه بهدانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BehdaniF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
روانپزشکیپزشک متخصص0
0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971217بررسی اثر لوتیراستام بر علائم شناختی بیماران اسکیزوفرنمجریعقد قراردادبلي
2971171بررسی اثر اتوموکستین درمقایسه با پلاسبو بر علائم شناختی بیماران مبتلابه اسکیزوفرنیمجریعقد قراردادبلي
3970242بررسی اثر بخشی عصاره ترکیبی گیاه پنج انگشت (ویتکس اگنوس کاستوس) و گیاه رازک (لوپولوس هومولوس) در مقایسه با بوپروپیون در درمان اختلال عملکرد جنسی زنان ناشی از مهارکننده های باز جذب سروتونینمجریعقد قراردادبلي
4940523بررسی اثر بخشی اضافه کردن دانپزیل به رژیم درمانی ریسپریدون در بیماران مبتلا به اختلالات طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
5931693تبیین فرآیند تاثیر انگ اجتماعی بیماری روانی بر روابط بین فردی در مبتلایان به اختلالات روانپزشکیمجریپایان یافتهبلي
6931383بررسی اثر بخشی آتوموکستین (استراموکس) درکودکان 17-6 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسممجریپایان یافتهبلي
7930538مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی1394-1393مجریپایان یافتهخير
8922343بررسی اثر بخشی اضافه کردن تزریق وریدی کتامین به درمانهای ضد وسواس افسردگی و اضطراب در اختلال وسواسی اجباریمجریپایان یافتهبلي
9922055بررسی اثر افزودن ممانتین به رسپریدون در درمان کودکان 3-12ساله مبتلا به اوتیسممجریپایان یافتهبلي
10921429بررسی اثر omega-3 بر اندکسهای متابولیک و التهابی بیماران اسکیزوفرن مزمن تحت درمان با کلوزاپین ووالپرواتمجریپایان یافتهبلي
11920100بررسی تاثیر اضافه کردن جینکو بیلوبا به رژیم درمانی ریتالین در بیماران مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه : مطالعه کار آزمایی بالینی دوسرکورمجریپایان یافتهبلي
12911016بررسی مهارت همدلی در دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده پزشکی مشهد درسال1392 بر اساس پرسشنامه جفرسونمجریپایان یافتهخير
13910539مقایسه اثر کوئتیاپین و سدیم والپرات دردرمان مانیای حادمجریپایان یافتهبلي
14910494بررسی فراوانی افسردگی در زنان باردار مرکز بهداشت رفقی تحت پوشش مرکز سلامت روان جامعه نگر رفقی مشهدمجریپایان یافتهخير
1589901بررسی علل ارجاع بیماران بستری در بخش های غیر روانپزشکی برای مشاوره راونپزشکی و تشخیص های مطرح شده برای آنها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال1388مجریپایان یافتهبلي
1689892مقایسه کیفیت زندگی و فراوانی اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان و نوجوانان با حمله جدید اپی لپسی و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
17891014بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب درافراد مبتلا به بیماری جسمی بستری شده در بیمارستان قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
18891013مقایسه اثر اریپی پرازول و ریسپریدون دردرمان مانیای حادمجریپایان یافتهبلي
1988777مقایسه اثر بوپروپیون با امی تریپتیلین بر کیفیت زندگی و شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمنمجریپایان یافتهبلي
2088707بررسی کیفیت زندگی و تشخیص های روانپزشکی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به دردشکمی فونکسیونل:یک مطالعه موردی – شاهدیمجریپایان یافتهبلي
2188697بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسم و مقایسه با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
2288692مقایسه فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
2388648بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی 65 -18 ساله شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2488275بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان چاق 17-5 سال مجریپایان یافتهبلي
2587828مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ابن سینا و قائم(عج) سال 1388مجریپایان یافتهبلي
2686731نقش سلامت روانی شناختی رانندگان وسایل نقلیه در سوانح رانندگی مشهدمجریپایان یافتهخير
2786228تعیین میانگین آنتی بادیهایIgMو IgG سیتومگالوویروس وتوکسوپلاسموز درپلاسمای بیماران اسکیزوفرنی با علائم منفی و مقایسه با بیماران علائم مثبتمجریپایان یافتهخير
2884396بررسی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیمار با اختلال دو قطبی و مقایسه آن با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
2984395بررسی تاثیر اموزش مهارتهای فرزند پروری بر عملکرد و رفتار ناهنجار کودکان افسردگی و اضطراب و عملکرد بین فردی والدینمجریپایان یافتهخير
30970346بررسی اثربخشی افزودن کورکومین به رژیم درمانی ریسپریدون درکودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسمهمکاردر دست اجرابلي
31961700بررسی ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالینگ مغزی کودکان مبتلا به اوتیسم توسط تکنیک های توالی یابی نسل بعد (next generation sequencing)همکاردر دست اجرابلي
32960301مقایسه ی اثر درمان ریتالین و اتوموکستین و ترکیب ریتالین-اتوموکستین در درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجههمکاردر دست اجرابلي
33940526مقایسه اثرات درمانی اضافه کردن ضد التهاب فلاوونویید کرستین به رژیم درمانی رسپریدون با پلاسبو درگروه سنی 3-12 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ ، ابن سینا در سال 1394-95همکارپایان یافتهبلي
34940491بررسی تأثیر افزودن کرکومین به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیاهمکارپایان یافتهبلي
35940122مقایسه اثربخشی روغن بنفشه بادام با روغن بادام و پلاسبو درکیفیت خواب بیماران مبتلا به بی خوابی مزمنهمکارپایان یافتهخير
36931714 تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن های NRXN1,SLC6A4با پاسخ به درمان با ریسپریدون در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمهمکارپایان یافتهبلي
37931115تعیین تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان (PAB) و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بیماران دچار اسکیزوفرنیهمکارپایان یافتهخير
38921885مقایسه تغییرات عملکرد شناختی با استفاده از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و مقیاس حافظه بالینی وکسلر در بیماران تحت بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در اعمال جراحی پیوند عروق کرونر به روش off - pumpهمکاردر دست اجرابلي
39910993بررسی کیفیت زندگی بیماران پسوریازیس و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
40900792بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان دیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
41900200بررسی اثرافزودن آریپی پرازول به رژیم درمانی کلوزاپین بر علائم مثبت و منفی و عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو بستری دربیمارستان ابن سینا مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4289784بررسی کیفیت زندگی و تشخیص های روانپزشکی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به یبوست (با یا بدون بی اختیاری مدفوع) در مقایسه با گروه سالمهمکارپایان یافتهبلي
4389090بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 17-7 سال مبتلا به سرطان های لنفو هماتوپوئتیکهمکارپایان یافتهبلي
4488823بررسی مقایسه ای اثر کوهش سیاه و فلوکستین در درمان علائم یائسگیهمکارپایان یافتهبلي
4588630بررسی اثر درمانی آموزش چند رسانه ای فرزندپروری به والدین کودکان مبتلا به اختلال بی اعتنایی مقابله ایهمکارپایان یافتهخير
4688388بررسی همه گیر شناسی اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان در شهرمشهد در سال 1388همکارپایان یافتهخير
4788118بررسی نشانه های زودرس سندرم عدم تطابق با کار شیفتی در پرسنل نوبت کار نیروگاه سال 1388همکارپایان یافتهخير
4888030بررسی وضعیت استرس در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
4987488مقایسه اضافه کردن مت فورمین و پلاسبو به رژیم درمانی کلوزاپین در کنترل وزن و اختلال عملکرد متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان حجازی و ابن سینا مشهد (1387-1389)همکارپایان یافتهبلي
5087261بررسی همراهی بین وجود علائم اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه و علائم افسردگی با خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در بیمارستان امام رضا(ع) (سوختگی ـ مسمومین) در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
5186406بررسی اثر محیط کار بر سلامت روان پزشکان و پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 87همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982078Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on DNA damage in patients with depressionISIJournal of psychopharmacology پنجم به بعد
2972446Assessment the Efficacy of Atomoxetine in Autism Spectrum Disorders: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1397سوم
3971717Empathy score among medical students inMashhad,Iran: study of the Jefferson Scale of PhysicianPMCElectronic Physician1397پنجم
4970699Psychological Distress in Cancer PatientsISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم
5963635Assessment of the efficacy of omega-3 fatty acids on metabolic and inflammatory parameters in patients with schizophrenia taking clozapine and sodium valproateISIPsychiatry Research1396اول
6963468Evaluating of psychiatric behavior in obese children and adolescentsPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1396سوم
7954213Omega-3, Metabolic Syndrome and SchizophreniaISCJournal of Patient Safety and Quality Improvement1395دوم
8953720Empathy Score among Student Residence Assistants in IranPMCElectronic Physician1395سوم
9953641Quality of Life and Psychiatric Comorbidity in Children and Adolescents with Functional Constipation: A Case-Control Studyscopusگوارش1395سوم
10942049Assessment of relationship between stress and strokeindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1394دوم
11940236مقایسه ی سطح اضطراب در دانش آموزان دبیرستانی روستایی و شهری در مشهدindex copernicusمجله ی اصول بهداشت روانی1391دوم
12935402Ginkgo biloba as an adjunct to methylphenidate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children: review of articlesChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394مسئول
13935401مقایسه اثر کوئتیاپین با والپروات سدیم در درمان مانیای حادISCFundamentals of Mental Health1394اول
14935398Psychological Aspects in Children and Adolescents With Major Thalassemia: A Case-Control StudyISIIranian journal of pediatrics1394اول
15935349Double-blind, randomized, clinical trial of metformin as add-on treatment with clozapine in treatment of schizophrenia disorderISIJournal of Research in Medical Sciences1394سوم
16933625Comparison the effectiveness of aripiprazole and risperidone for the treatment of acute bipolar maniaISIJournal of Research in Medical Sciences1393مسئول
17931247Comparison of Effects of Black Cohosh and Fluoxetine in Treatment of Menopausal Symptomsscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391چهارم
18930658Anxiety levels of students in rural and urbanSID/Iranmedex/Magiranمجله اصول بهداشت روان1391دوم
19930139Comparison Between the Effects of Amitriptyline and Bupropione on the Quality of Life and the Reduction in the Severity of Pain in Patients With Chronic Low-Back PainISINeurosurg Q1392دوم
20922877Does omega 3 supplement enhance the therapeutic results of methylphenidate in attention deficit hyperactivity disorder patients?ISIjournal of research in medical sciences1392اول
21922311Comparing marital satisfaction between women with and withoutISCمجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1385سوم
22921912Qulaity of Life in Cystic Fibrosis ChildrenISIIranian Journal of Pediatrics1392چهارم
2390709Frequency of obsessive-compulsive disorder in patients with multiple sclerosis: A cross-sectional studyISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
2490493Frequency of attention-deficit hyperactivity disorder in substance-dependent patients hospitalised in Mashhad Ebn-e-Sina hospitalscopusMental health and substance use : dual diagnosis1390اول
2590174Effect of topiramate augmentation in chronic schizophrenia: a placebo-controlled trialISIArchives of Iranian medicine1390اول
2689800تاثیر شاخصهای محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران بخشهای اورژانس و غیر اورژانس(Emro (IMEMRمجلهی اصول بهداشت روانی1389دوم
2789516Comparison between the effect of work environment on mental health of physicians and nurses in Emergency departments and other departments of Mashhad university hospitals(Emro (IMEMRJournal of Fundamentals of Mental Health1389دوم
2889471Compare Frequency of Psychiatric disorders in off-springs of Bipolar patients to control group(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389سوم
2988660Double-blind, randomized, clinical trial of topiramate versus sodium valproate for the treatment of bipolar disorder in adolescentsscopusPakistan journal of medical sciences1388دوم
3088493فراوانی علائم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیاییindex copernicusمجله طب نظامی1388اول
3187434بررسی اختلالات اضطرابی وخلقی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد (83-84)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1387مسئول
3287301بررسی عوامل تنش زا در پرستارانسایر سایت‏های تخصصیمجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی1387دوم
3387297بررسی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهدسایر سایت‏های تخصصیفصل نامه اصول بهداشت روانی1387اول و مسئول
3486530Influence of gender on familial aggregation of adhd in relatives of probands with adhdscopusPAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1386دوم
3586495The prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in preschool-age children in mashhad, north-east of iranISIArchives of iranian medicine1386چهارم
3686325The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1386دوم
3786309بررسی خصوصیات جمعیت شناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در بیماران حجازی مشهد در سال های 1385-1384سایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی1386اول و مسئول
3885237Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian populationscopusAmerican Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics1385مسئول
3985087همه گیر شناسی بیماران بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
4084037تاثیر عوامل مامایی و روانشناختی موثر بر سلامت روانی زنان پس از زایمان(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1384مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962619The Relationship between Emotional Intelligence and Coping Strategy among Medical Students of IranThe 23rd International Student Congress Of (bio)Medical Sciencesگرونینگنپوستر1395خير
2950930مقایسه میزان همدلی با بیمار در دستیاران تخصصی رشته های بالینی دانشکده پزشکی مشهد در سال 1393- تحصیلی 13ششمین دوره همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین دوره همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
3950265بررسی کیفیت زندگی و عوارض روانی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به یبوست (با یا بدون بی اختیاری مدفوع) و مقایسه با همتایان سالمٍExcellence in Pediatricsدبیپوستر1393خير
4931942بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 7-17 ساله مبتلا به سرطان لنفوهماتوپویتیککنگره الکترو انسفالوگرافی و صرع در کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکانمشهدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19496فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29415فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39276فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه