توکا  بنائی
خلاصه عملکرد توکا  بنائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

توکا بنائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): توکا بنائی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : banaeet@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930011بررسی فراوانی موتاسیون ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازMTHFR دربیماریهای انسدادی عروقی رتین و قسمت قدامی عصب اپتیک در بیماران کمتر از50سال مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان خاتم الانبیا در مدت 6 ماه:بیمارستان خاتم الانبیا 1393مجریپایان یافتهخير
2920258بررسی میزان بروز «رتینوپاتی نوزادان نارس» در کودکان 6 تا 14 ساله با سابقه جراحی تحت اکسیژن با درصد خیلی بالا در نوزادیمجریپایان یافتهبلي
3910995بررسی تأثیر یونتوفورزیس در افزایش میزان غلظت داخل ویتره سیکلوسپورین به دنبال استفاده از فرم لیپوزومی در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
4910192بررسی مقایسه ای تاثیر بالینی وقرنیه ای قطره پردنیزولون و قطره پردنیزولون همراه با قطره دیکلوفناک در درمان یووئیت قدامی حادمجریپایان یافتهبلي
5900827بررسی تغییرات IOP در بیماران تحت پارس پلانا ویترکتومی از لحاظ علل مختلف انجاممجریپایان یافتهخير
6900135بررسی مقایسه ای اثرات استفاده از میتومایسین C بر روی آندوتلیوم قرنیه در بیماران PRK بر اساس مدت زمان مواجههمجریپایان یافتهبلي
789919بررسی میزان نفوذ سیکلوسپورین به بخشهای خلفی چشم به دنبال استعمال فرم لیپوزومی و فرم تجاری در مدل حیوانی مجریپایان یافتهبلي
889816بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی ایندومتاسین و پروپرانولول بر سیر بالینی و نتایج بینائی بیماران مبتلا به سنترال سروز کوریو رتینو پاتی حادمجریپایان یافتهبلي
989811طراحی و ارزیابی سیستم غربالگری اتوماتیک رتینوپاتی دیابتیکمجریپایان یافتهخير
1089778بررسی اثرات فتوکواگولاسیون پان رتینال بر لایه فیبر عصبی شبکیه به کمک OCT مجریپایان یافتهخير
1189758بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو شدید و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
1289689بررسی عوارض چشمی در بیماران با انسداد وریدی شبکیه با و بدون سابقه تزریق داخل ویتره بواسیزوماب برای ادم ماکولامجریپایان یافتهبلي
1389293بررسی ارتباط تعداد میکروآنوریسمهای شمارش شده به روش اتومات در تصاویر فلوئورسئین آنژیوگرافی شبکیه با مرحله دیابتیک رتینوپاتی غیر پرولیفراتیومجریپایان یافتهبلي
1489047بررسی ارتباط بین سطح سرمی hsCRP و قطر عروق درگیر در رتینوپاتی دیابتیمجریپایان یافتهخير
1589030بررسی میزان کندگی مجدد شبکیه بعد از تخلیه روغن سیلیکون در چشم های ویترکتومی شده به علت رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی پیشرفتهمجریپایان یافتهبلي
1688747تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی سیکلوسپورین جهت استعمال چشمی و بررسی بی خطری (safety) آن در چشم خرگوشمجریپایان یافتهخير
1788255بررسی رابطه بین دانسیته عروق ملتحمه و اپی اسکلرا و شدت رتینوپاتی دیابتیکمجریپایان یافتهخير
1888034بررسی وسعت طبیعی عروق سطحی ناحیه بولبار در چشم افرادسالم 30 تا 60 سال با کمک نرم افزار پردازش تصویر مجریپایان یافتهبلي
1988025اندازه‌گیری دیامتر عروق شبکیه در 100 بیمار مبتلا به دیابت در مراحل مختلف دیابتیک رتینوپاتی به کمک نرم افزار پردازش تصویرمجریپایان یافتهبلي
2088022بررسی فراوانی پراکندگی بر حسب زمان و مشخصات دموگرافیک بیماری جداشدگی شبکیه در مراجعین بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) 1382-1385 مجریپایان یافتهبلي
2187742ارزیابی یافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران با انسداد ورید شبکیه ( RVO ) و ارتباط ان با نوع انسدادمجریپایان یافتهبلي
2287255بررسی فراوانی اندوفتالمیت و برخی عوامل خطر آن پس از آسیب نافذ چشمی در بیماران بستری شده در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ص) در سال 1388-1387مجریپایان یافتهبلي
2387043بررسی مقایسه ای نسبت فراوانی تیتر مثبت آنتی‌بادی ضدکلامیدیا پنومونیه و ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیابت قندی غیر وابسته به انسولین مبتلا به رتینوپاتی دیابتی (پرولیفراتیو و غیر پرولیفراتیو) با افراد سالممجریپایان یافتهخير
2486747مطالعه مقدماتی بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به گلوکوم و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
2586716بررسی میزان نیاز به جراحی سگمان خلفی و عوامل خطر در 200 بیمار مبتلا به ترومای باز چشمی در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) از تاریخ فروردین 86 الی فروردین 87 مجریپایان یافتهبلي
2686668بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
2786453جداسازی، کشت و بررسی ظرفیت تمایز سلولهای بنیادی رتین انسانیمجریپایان یافتهخير
2884064بررسی تغییرات لایه اشکی قبل و بعد از عمل جراحی و تیرکتومی عوامل موثر در آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)مجریپایان یافتهخير
2984042بررسی میزان فراونی اختلال دید و علل تشخیص آن در دانش آموزان مدارس ابتدائی شهر مشهد سال تحصیلی 84-1383مجریپایان یافتهخير
3082086بررسی فراوانی تیتر مثبت آنتی بادی کلامیدیا پنومیه در بیماران تیپ 1مجریپایان یافتهخير
31950234بررسی تغییرات ضخامت کروئید sub foveal بعد از عمل ویترکتومی در بیماران دیابتی دچارادم ماکولای بالینی قابل توجه (CSME) از نوع ترکشنالهمکارپایان یافتهبلي
32950232بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه توسط Oculus corvis ST و ocular response analyzer بعد از عمل جراحی پارسپلانا ویترکتومیهمکاردر دست اجرابلي
33940537میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم النبیاء مشهد ، فروردین 94 – شهریور 95همکارپایان یافتهبلي
34930125بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویترههمکارپایان یافتهخير
35922091بررسی اثربخشی تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزوماب در نوزادان نارس در بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیا (1390-93)همکارپایان یافتهبلي
36922090بررسی شیوع بیماریهای سیستمیک زمینه ای همراه در بیماران با تشخیص یووئیت در درمانگاه های بیمارستان خاتم الانبیا : 1390-93همکارپایان یافتهبلي
37922089بررسی شیوع و نتایج درمانی اندوفتالمیت حاد پس از تزریق داخل ویتره داروهمکارپایان یافتهبلي
38920560میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد (1390-92)همکارپایان یافتهبلي
39911235بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیههمکارپایان یافتهخير
40910973بررسی تغییرات میزان بروز جداشدگی شبکیه در روزه داریهمکارپایان یافتهخير
41910292تغییرات کوتاه مدت فشار داخل چشمی در تزریقات Bevasizumab داخل ویتره : مقایسه اثر داروهای کاهنده فشار داخل چشمیهمکارپایان یافتهبلي
42900379بررسی میزان شیوع سندرم مونوفیکسیشن در ازوتروپی تطابقی درمان شدههمکارپایان یافتهبلي
4389698بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)همکارپایان یافتهبلي
4489508شناسایی اگزودای سخت در رتینوپاتی دیابتی با روشهای پردازش تصاویر دیجیتال رنگی شبکیههمکارپایان یافتهبلي
4584435ارزیابی بالینی اختلالات بینائی در کودکان مبتلا به افت شنوائی حسی عصبی همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970128Vitreous changes after intravitreal bevacizumab monotherapy for retinopathy of prematurity: a case seriesPMCInternational journal of retina and vitreous1396سوم
2962890Effects of laser physical parameters on lesion size in retinal photocoagulation surgery: Clinical OCT and experimental studyscopusJournal of Biomedical Physics and Engineering1396سوم
3962810Switching Anti-VEGF drugs in the treatment of diabetic macular edemaMedlineOphthalmic Surgery Lasers and Imaging Retina1396اول
4962302Distribution of different sized ocular surface vessels in diabetics and normal individualsPMCJournal of ophthalmic & vision research1396اول و مسئول
5961379Utility of 1% Tropicamide in Improving the Quality of Images for Tele-Screening of Diabetic Retinopathy in Patients with Dark IridesISIOPHTHALMIC EPIDEMIOLOGY1396اول
6951238A Novel Curvature-Based Algorithm for Automatic Grading of Retinal Blood Vessel TortuosityISIIEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS1394مسئول
7950924The relation between oxygen saturation level and retionopathy of prematurityChemical Abstractreviews in clinical medicine1395سوم
8940313Optical Coherence Tomography Features in Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurysms and Neuroretinitis SyndromePMCJournal of Ophthalmic & Vision Research1394اول
9940261Higher titers of anti-Chlamydia pneumoniae IgG in diabetic retinopathy: a cross-sectional studyPMCDiabetes/metabolism research and reviews1393اول و مسئول
10935312Re: Staurenghi et al.: Proposed lexicon for anatomic landmarks in normal posterior segment spectral-domain optical coherence tomography: the IN•OCT consensus (Ophthalmology 2014;121:1572-8).ISIOphthalmology1394اول و مسئول
11935247Effect of pan-retinal photocoagulation on the retinal nerve fiber layer in Diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول
12934799Encircling narrow band versus buckle for retinal detachments with intrabasal or unseen retinal breaksPMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1393اول
13934625Fully automated diabetic retinopathy screening using morphological component analysis.ISIComputerized medical imaging and graphics1393سوم
14934238Comment on 'Distribution of normal superficial ocular vessels in digital imagesscopusContact Lens and Anterior Eye1393اول و مسئول
15931484Role of Transthoracic Echocardiography in the Evaluation of Patients with Retinal Vein OcclusionISCjournal of cardio-thoracic medicine1392دوم
16930727Nicotinic Acid Treatment for Retinal Vein Occlusion(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv..1392چهارم
1792535OCULAR MANIFESTATIONS IN ADULT LEUKEMIAISCIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1383سوم
1892523NICOTINIC ACID IN RETINAL VEIN OCCLUSIONISIIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1384سوم
19924609Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images.ISIContact Lens and Anterior Eye1392اول و مسئول
20924089Evaluation of cyclosporine A eye penetration after administration of liposomal or conventional forms in animal modelChemical AbstractNanomedicine Journal1392سوم
2192299Incidence and Clinical Features of Endophathalmitis following Open Globe Injury in Khatam –al-Anbia Hospital, MashhadISIIranian Journal of Ophthalmology1391اول
2292297Multifocal Choroiditis in a Diabetic PatientscopusJournal of ophthalmic and vision research1390دوم
2392293Idonpathic Retinal Vasculitis, Aneurysms, and Retinitis: A Case Reportindex copernicusBina Journal of ophthalmology1390اول و مسئول
2491129Safety Evaluation of Nanoliposomes Containing Cyclosporine A After Ocular AdministrationISICurrent Eye Research1391دوم
2590904Early Decomposition of Retained Heavy Silicone Oil DropletsPMCJournal of Ophthalmic & Vision Research1390مسئول
2690755A distinct autosomal recessive ocular anomaly in Chaharborj, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390سوم
2790734Scleral fixation of intraocular lens in eyes with history of open globe injuryISIJournal of pediatric ophthalmology and strabismus1390مسئول
2890640Rhegmatogenous Retinal DetachmentChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390دوم
2990498Vessel Extraction of Conjunctival Images Using LBPs and ANFISسایر سایت‏های تخصصیISRN Machine Vision1390سوم
3090312A Simple Way to Clear the Media for Vitrectomy in Eyes with Corneal EdemaPMCJournal of Ophthalmic & Vision Research1390مسئول
3190206Minimally invasive vitreoretinal surgery: is sutureless vitrectomy the future of vitreoretinal surgery?ISIJournal of ophthalmic & vision research1390چهارم
3290074Quantitative LC Analysis of Cyclosporine A in Ocular SamplesISIChromatographia 1390دوم
3389082Early Detection of Diabetic Retinopathy in Fluorescent Angiography Retinal Images Using Image Processing MethodsscopusIranian Journal of Medical Physics1389چهارم
3489070Macular disease affects the outcome of ZyWave aberrometryPMCOphthalmic Surg Lasers Imaging1389دوم
3589006Detection of Blood Vessels in Color Fundus Images using a Local Radon Transform(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389سوم
3688300Ophthalmic disturbances in children with sensorineural hearing loss ISIEuropean Archives of Oto-Rhino-Laryngology1388دوم
3788288Foveal protection with viscoelastic material during removal of posterior segment foreign bodiesscopusJournal of Ophthalmic and Vision Research1388مسئول
3888262Peripheral 360° retinectomy in complex retinal detachmentISIRetina1388مسئول
3988260A simple step to preserve superior conjunctiva during encircling scleral bucklingISIretina1388اول و مسئول
4088259Anatomic and visual outcomes of three different scleral buckling techniquesPMCJournal of Ophthalmic & Vision Research1388اول و مسئول
4187649Alteration of Tear Film after Vitrectomy and its Influencing FactorsISIiranian journal of ophthalmology1387اول و مسئول
4286648Removal of traumatic cyclitic membranes: Surgical technique and resultsISIGraefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology1386اول و مسئول
4386143مروری بر نقش ژنتیک در استحاله سنی ماکولاindex copernicusمجله چشم پزشکی بینا1386مسئول
4486081Abnormal Cambrige low - contrast grating sensivity results associated with diabetic retinopathy as a potential screening tool scopusEastern Mediterranean Health Journal1386پنجم
4586054Isolated traumatic laceration of the superior oblique musclescopusAsian Journal of opthalmology1386دوم
4685294Vitreoretinal disorders in anterior megalophthalmosPMCJpn J Ophthalmol1385دوم
4785090بررسی میزان فراوانی اختلال دید و علل آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر مشهد 84-83(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
4885051Chlamidia pneumonia and proliferative diabetic retinopathy : serologic evidences in a pilot study SID/Iranmedex/MagiranIranian journal of ophtalmology1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973012Subfoveal Choroidal Thickness after Pars Plana Vitrectomy in Tractional Clinically Significant Macular Edemaبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
2934135Idiopathic Retina Vasculitis, Aneurysms and Neuroretinitis (IRAVAN) Syndrom: A case reportبیست و یکمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1390خير
3934133Result of Placement of Encircling Narrow Band in Retinal Detachment with Intrabased or unseen Retinal Breaksworld Ophthalmology Congressابوذبی-دبیسخنرانی1390بله
4934127Posterior vitreous Detachment after Intravitreal Bavacizumab Injection for Retinopathy of Prematurityبیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
5934122Retinal Redetchment rat after Silicon Oil Removal in Advanced PDRبیست و چهارمین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
6930068تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی بی خطری نانولیپوزوم های حاوی سیکلوسپورینNanoFormulationBarcelonaپوستر1391خير
7924473جداسازی سلولهای پیش ساز و بنیادی شبکیه از چشم انسانکنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلول های بنیادیمشهدسخنرانی1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه