محمدهادی  صادقیان

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدهادی صادقیان

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمدهادی صادقیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : sadeghianmh@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961160بررسی فراوانی جهش های اگزون 10 ژن TET2 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریعقد قراردادبلي
2961085بررسی ارتباط تغییرات سرمی Uncleaved cytokeratin-18 قبل و بعد از کموتراپی نئوادجوانت کانسر پستان با پاسخ پاتولوژیمجریعقد قراردادبلي
3960709بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 در اگزون 3 و ارتباط آن با ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریدر دست اجراخير
4950872بررسی بیان ژن EVI-1 در بیماران لوسمی میلوییدی حاد در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
5941052بررسی هم افزایی اثرداروی پارتنولید و آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroمجریپایان یافتهبلي
6941051بررسی هم افزایی اثر داروی ملفالان بر آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroمجریپایان یافتهبلي
7940756بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی آنتی ژنهای (HPA(2-3-4 با مقاومت به پلاکت درمانی در بیماران ترومباستنی گلانزمنمجریپایان یافتهبلي
8931264بررسی ذخیزه آهن و پروتئین Dickkopf-1 در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
9930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
10920492ارزیابی بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمی نوکلئوفسمین و P27 در لوسمی میلوئیدی حاد و ارتباط آن با یافته های کلینیکو پاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
11910763مقایسه بیان ژن ROR1 در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد میلوئید ولنفوئید با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
12910740بررسی وضعیت ذخیره آهن و پروتئین اسکلروستین در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
13910735مقایسه پروفایل miRNA سلول بنیادی خون بند ناف در دوقلو های همسان و نا همسانمجریپایان یافتهبلي
14900810بررسی بیان ژن های BCL2L12و GRAFدر بیماران مبتلا به لوسمی حاد ومقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
15900633بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) و کروموزوم فیلادلفیا در افراد مبتلا به لوسمی حادمجریپایان یافتهبلي
1689851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1789671فراوانی انواع فیوژن‌های ژنیBCR-ABL در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنمجریپایان یافتهبلي
1888484بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغین، یک مطالعه پایلوت در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
1987877بررسی فراوانی انواع اختلالات هموگلوبین در نمونه های خون بیماران ارجاعی به آزمایشگاههای مرکزی و کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع).مجریپایان یافتهبلي
2087613بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار کمپلمان های C3و C4سرممجریپایان یافتهبلي
2187557بررسی همراهی DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 در میلوم متعدد مجریپایان یافتهبلي
2287548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
2387547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
2487385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 مجریپایان یافتهخير
2587254یافته های کلینکوپاتولوژیک و فراوانی در گیری مغز استخوان در انواع مختلف لنفوم در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) از سال 1377 لغایت 1387مجریپایان یافتهبلي
2687246بررسی فراوانی گروه های خونی ماژور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم اهدا کننده خون در بیمارستان قائم (عج) از تاریخ 1377 لغایت 1387مجریپایان یافتهبلي
2786502بررسی رابطه آنمی فقر آهن با شمارش زیر گروه های لنفوسیت های Tمجریپایان یافتهبلي
2886443بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرممجریپایان یافتهخير
2986174بررسی رابطه مول هیداتیدیفرم با بروز نشانگرایمینوهیستوشیمی P57مجریپایان یافتهخير
3085233بررسی ارتباط آلودگی ویروس هرپس انسانی تیپ 8 با ابتلا به میلوم متعدد در نمونه های بیوپسی موجود در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
3185215بررسی فراوانی آلوآنتی بادیهای موجود در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهخير
3284356بررسی آنژیوژنر در لوسمی های حاد و مقایسه آن با بافت نرمال مغز استخوانمجریپایان یافتهخير
3383210بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم فازوفارنکسمجریپایان یافتهخير
3482077آنژیوژنز در کانسر پستان و بررسی مقایسه ای آن با بافت نرمالمجریپایان یافتهخير
3582025بررسی تکثیر انواع کارسینوم پستان و رابطه آن با وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون با متد ایمنو هیستوشیمی مارکرهای K1-ER-PRمجریپایان یافتهخير
36961383بررسی فراوانی موتاسیون های FLT3-ITD و FLT3-TKD در بیماران مبتلا به AML-M3 با t(15;17)همکاردر دست اجرابلي
37960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجراخير
38960505تولید پروتئین ترومبوپلاستین نوترکیب انسانی در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکاردر دست اجرابلي
39960176بررسی تاثیر داروی selumetinib در ژن های bcl2 و bax در مسیر Mek-Erkهمکاردر دست اجرابلي
40960039بررسی موتاسیون ژنDNA متیل ترانسفراز A3(DNMT3A) در افراد مبتلا به لوسمی حادهمکاردر دست اجرابلي
41951288بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 و ارتباط آن با بیان ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکاردر دست اجرابلي
42951120بررسی میزان بیان ژن MDR1در بیماران مبتلا به ALL مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد(عج)همکارپایان یافتهبلي
43941333ارتباط موتاسیون NPM1 با میزان بیان ژن BCRP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حادهمکارپایان یافتهبلي
44941038بررسی موتاسیون های FLT3-ITD در بیماران مبتلا به AML و ارتباط آن با میزان سطوح بیان ژن MDR1همکارپایان یافتهبلي
45940326بررسی آلوایمونوزاسیون گلبول قرمز متعاقب تزریق خون در بیماران تالاسمی ماژور جنوب کشور ایرانهمکارپایان یافتهبلي
46940205تعیین فراوانی هپاتیت E در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه با گروه کنترل درشمال شرق ایران همکارپایان یافتهبلي
47931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسهمکاردر دست اجراخير
48931636اثر افزودن منیزیم در مقایسه با گلوتاتیون به واحدهای خون بر ضایعات ناشی از نگه داری فراورده ی گلبول قرمز متراکمهمکارپایان یافتهبلي
49931594بررسی تاثیر جهش های factor 2 rs1799963 و factor 5 rs6025در ایجاد مهارکننده فاکتور VIII در بیماران مبتلا به هموفیلی Aشدید و متوسط.همکارپایان یافتهبلي
50931505بررسی فراوانی آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، لوپوس آنتی کوآگولانت و سطوح پروتئین Cو S در بیماران دارای سقط مکررهمکارپایان یافتهبلي
51931485بررسی اثر ریز جلبک اسپیرولینا بر فقر آهن در دانشجویان داوطلب دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
52931389بررسی بیان SOX17 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد همکارپایان یافتهخير
53931274بررسی اثر درمانی افزودن عصاره گیاه کاراگینان در رینیت های آلرژیک و غیر آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
54931112بررسی شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در جمعیت شهر مشهد در سال 1392همکاردر دست اجراخير
55922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
56922654بررسی میزان فراوانی ترانسلوکاسیون t(12;21)(p13;q22) در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد( ALL) در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
57922150بررسی پارامترهای خون شناسی و نمای الکتروفورتیک در بیماران مبتلا به تالاسمی مینور و بیماران مبتلا به اختلالال هموگلوبین Dهمکارپایان یافتهبلي
58921945مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون محیطی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان گروه شاهد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
59921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
60921787اپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV-I) بین داوطلبین اهداکننده خون در خراسان رضوی طی یازده سال اخیر (از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1392)همکارپایان یافتهبلي
61921585بررسی فراوانی وارونگی اینترون 22 ژن فاکتورVIII در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید مراجعه کننده به مرکزهموفیلی- تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)همکارپایان یافتهبلي
62901108بررسی بیان ژن PP2R5C در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید ولنفوئید ولوسمی میلوسیتیک مزمن ومقایسه ان با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
63900970مقایسه دو روشReal-Time PCR و CISH (هیبریداسیون درجا کروموژنیک) در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانهمکارپایان یافتهخير
64900938مقایسه دو روشReal-Time PCR و FISH در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانهمکارپایان یافتهخير
65900626بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
66900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهخير
6789996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6889507بررسی اثر چهار نوع فیکساتیو و روشهای استخراج بافتی بر روی خلوص-محتوا و قابلیت تقویت پذیری مولکول اسید ریبو نوکلئیک (RNA) از بافت لنفاویهمکارپایان یافتهبلي
6989476بررسی موتاسیون JAK2 (V617F) در لنفوم منتشر سلول بزرگ B به روش ARMS-PCRهمکارپایان یافتهبلي
7089071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی همکارپایان یافتهبلي
7188741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
7288740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
7388464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکهمکارپایان یافتهبلي
7488136بررسی ارتباط بروز آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO وابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوریهمکارپایان یافتهبلي
7587881کاربرد تشخیصی رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی با TTf1 ، p63 CK7،( Hmwk (34BE12 درطبقه بندی کارسینومهای ریههمکارپایان یافتهخير
7687558بررسی بیان تنظیم کننده های آپوپتوز در سرطان سلول سنگفرشی دهانه رحم و همراهی آنها با پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16یا18همکارپایان یافتهبلي
7787454بررسی اثر افزوده سیلی مارین در درمان رینیت آلرژیک دائمی همکارپایان یافتهبلي
7887186تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهدهمکارپایان یافتهخير
7987160بررسی میزان درگیری مغزاستخوان در بیماران جراحی شده مبتلا به کانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
8087111بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87همکارپایان یافتهبلي
8187030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالمهمکارپایان یافتهبلي
8286756تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد همکارپایان یافتهخير
8386565ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه کلپوره (teucrium polium L) بر عفونت زائی ویروس انفلانزای انسانی in vitro همکارپایان یافتهخير
8486408بررسی و تعیین فراوانی اسهال آدنوویروسی در کودکان زیر 6سال مراجعه کننده به اوژانس و کلینیک اطفال بیمارستان قائم (عج) مشهد همکارپایان یافتهخير
8586084بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی گیاه پنجه مرغی بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت همکارپایان یافتهخير
8685345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970309Relationship Between SOX17 Gene Expression and Prognosis in Acute Myeloid LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1396پنجم به بعد
2964007Assessment of BAALC Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients Compared to Control Group in North-East of IranISIUHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI1396پنجم
3964005BCR-ABL fusion genes and laboratory findings in patients with chronic myeloid leukemia in northeast IranPMCCaspian journal of internal medicine1396مسئول
4964004Cytogenetic Abnormalities with Interphase FISH Method and Clinical Manifestation in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in North-East of IranPMCInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research1396دوم
5962240Analysis of BAALC gene Expression as prognosis factor in Pediatric Acute Myeloid Leukemia in IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1396سوم
6962097Evaluation of GRAF gene expression in patients with B-ALL referred to mashhad hospitals and its relationship with clinical and laboratory findingsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1396پنجم
7962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396مسئول
8961639Quantitative Assessment of WT1 Expression by Real Time Quantitative PCR in Pediatric Patients with Acute Myeloblastic LeukemiaCinahlIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395دوم
9960821Quantitative assessment of Wilms tumor 1 expression by real-time quantitative polymerase chain reaction in patients with acute myeloblastic leukemiaISIJournal of research in medical sciences1396دوم
10953028Evaluation of JAK2 (V617F) Mutation in Iranian Veterans with Delayed Complications of Sulphur Mustard PoisoningChemical Abstractiranian journal of toxicology1395دوم
11952982JAK2 V617F Mutation in Adult T Cell Leukemia-Lymphoma.ISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1395مسئول
12952806Prognostic importance of c-kit mutations in core binding factor acute myeloid leukemia: A systematic reviewPMCHematology/oncology and stem cell therapy1395سوم
13952734Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factorsISCjournal of basic research in medical sciences1395مسئول
14951308Down-Regulation of Ribosomal S6 kinase RPS6KA6 in Acute Myeloid Leukemia PatientsISIcell journal(yakhteh)1395چهارم
15951288Prognostic Value of BAALC Expression in Pediatric Acute MyeloidLeukemia: A Systematic ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395چهارم
16951286The effect of deoxyribonucleic acid extraction methods from lymphoid tissue on the purity content, and amplifying abilityindex copernicusNigerian Medical Journal1395دوم
17941705Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical Laboratory1393دوم
18941704DE NOVO CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS IN NORTHEAST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1394سوم
19941699Immunohistochemical expression of apoptosis regulators in squamous cell carcinoma of the cervix and their association with Human papillomavirus 16/18 subtypes.ISIBALKAN MEDICAL JOURNAL1393مسئول
20941479Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemiaسایر سایت‏های تخصصیJBRMS1394اول
21940812Diagnostic clinical relevance of developmental pluripotency-associated 2 (DPPA2) in colorectal cancer.ISIInternational journal of surgery1393چهارم
22940737Lack of FLT3‐TKD835 gene mutation in toxicity of sulfur mustard in Iranian veteransISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم به بعد
23934638Differentiation of adipocytes and osteocytes from human adipose and placental mesenchymal stem cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم به بعد
24933388Human papilloma virus 16/18 genotypes in patients with squamous cell carcinoma of cervix in northeast IranPMCNigerian Medical Journal1393پنجم به بعد
25932664Frequency of antibodies against blood group antigens in patient of Ghaem hospital-Mashhad.سایر سایت‏های تخصصیتحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی1391اول
26930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392اول
27930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387چهارم
28924486Lack of KRAS Gene Mutations in Chronic Myeloid Leukemia in Iran.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1392چهارم
29924128Correlation between blood lead concentration and iron deficiency in Iranian childrenPMCNigerian Medical Journal1392مسئول
30923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392اول
3192269Incidence of rotavirus diarrhea in children under 6 years referred to the pediatric emergency and clinic of Ghaem Hospital Mashad IranPMCActa Medica Iranica1389سوم
32922484Screening of hemoglobin disorders in referral cases to the hospital’s laboratory in Northeast IranISIInternational Journal of Hematology and Oncology1392مسئول
33922404Association of Helicobacter pylori infection with the Lewis and ABO blood groups in dyspeptic patientsPMCNigerian Medical Journal1392چهارم
3492116Is There Any Relationship between Human Herpesvirus-8 and Multiple Myeloma?EmbaseLymphoma1392اول
3592111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381اول
3691571Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast IranISIClin. Lab1391اول
3791328Role of the lewis and ABO Blood Group Antigens in Helicobacter pylori infectionPMCMalays J Med Sci1391مسئول
3891314Is there any relationship between expressions of minor blood group antigens with HTLV-I infectionISITransfusion and Apheresis Science1391اول
3990524The association of Epstein-Barr Virus infection with multiple myelomaISIIndian journal of pathology & microbiology1390اول
4090426Effect of Silymarin in the Treatment of Allergic RhinitisISIOtolaryngology -- Head and Neck Surgery1390پنجم
4190305Frequency of ABO and Rh blood groups in patients with acute leukemiaindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390مسئول
4290277Blood group antigens frequencies in the northeast of IranISITransfusion and apheresis science1390پنجم به بعد
4390251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390اول
4490218Preventive effect of Cynodon dactylon against ethylene glycol-induced nephrolithiasis in male ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390چهارم
4590116Bone marrow involvement in esophageal cancer patients who underwent surgical resectionISIEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1390چهارم
4689414Serum immunoglobulins in patients with iron deficiency anemiaISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1389اول
4789399Clinical and laboratory features in adult T-cell leukemia/lymphoma in Khrasan, IranISILeukemia & Lymphoma 1389مسئول
4889394Case of erythrophagocytosis in a patient with mantle cell lymphoma and cold agglutinin diseaseISILeukemia Research1389دوم
4989332Correlation between iron deficiency and lead intoxication in the workers of a car battery plantISIUhod-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1389دوم
5089235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389دوم
5189148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389سوم
5288484بررسی میزان درگیری مغز استخوان در بیماران جراحی شده سرطان مریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکس گیلان1388پنجم
5388311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388اول
5488108evaluation of angiogenesis in colorectal carcinoma by CD34 immunohisto-chemestry metod and its correlation with clinicopathologic parametersscopusacta medicin iranica1388پنجم
5588107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387چهارم
5688106Association between ABO and rhesus blood group system among confirmed human T lymphotropic virus type 1-infe patients in northeast Iran.ISIU.S National Library of Medicine National Institutes of Health1387پنجم به بعد
5787619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388مسئول
5887450بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوانindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
5987333پیش گویی چند متغیره نیاز به انتقال خون در بیماران با جراحی بای پس شریان کرونرindex copernicusخون1387سوم
6087183Association between the level of HbA1c and serum lipids profile in type 2 diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
6187082immunohistochemical study association between human herpesvirus 8 and multiple myelomaISIinternational journal of hematology1387مسئول
6287081correlation between hyperlipemia and erythrocytes indexesISIinternational journal of hematology and oncology1387مسئول
6386550Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA ISIjournal of telemedicine and telecare1386چهارم
6486330بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم نازوفارنکسسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
6585063Telecytology in the diagnosis of pleural effusion smearsChemical AbstractIJBMS1385چهارم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933128بررسی رابطه هیپرلیپیدمی(هیپرتری گلیسیدمی و هیپرکلسترمی) و اندکس های گلبول قرمزنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه