محمدهادی  صادقیان
خلاصه عملکرد محمدهادی  صادقیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدهادی صادقیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدهادی صادقیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sadeghianmh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980495ارزیابی ژنهای دخیل در تکثیر و بقا سلول های بدخیم لوسمی میلوییدی حاد تحت تاثیر ترکیب اوراپتنمجریدر دست اجراخير
2980200بررسی بیان مارکرهای CD200وCD160 در بیماران مبتلا به لوکمی لنفوسیتی مزمن و ارتباط آنها با فاکتورهای پیش آگهی کلینیکوپاتولوژیکمجریدر دست اجرابلي
3980191ارزیابی بیان ژن های دخیل در سیگنالینگ تکثیر و بقا تحت تاثیر ترکیبcombretastatin A-4 بر روی سلول های سرطانی لوسمی میلوییدی حادمجریدر دست اجرابلي
4971184بیان ژنهایCCR6 وCXCR3 در بیماران لوسمی/لنفوم سلول T بزرگسالان در مقایسه با گروه حامل HTLV-1 و کنترل سالممجریدر دست اجرابلي
5970694ارزیابی بیان ژن رسپتور فعال کننده پروتئاز-1 (PAR-1) و لیگاند آن ترومبین در تکثیر سلولهای بدخیم لوسمی میلوییدی حاد.مجریدر دست اجرابلي
6970327بررسی آلو آنتی بادی ها و آنتی ژن های گروههای خونی بیماران تالاسمی در خراسان رضویمجریدر دست اجراخير
7961500بررسی سطح سرمی IL-17 IL-22و IL-23 در مبتلایان آنمیک بیماری بورگر در مقایسه با مبتلایان غیر آنمیکمجریپایان یافتهخير
8961160بررسی فراوانی جهش های اگزون 10 ژن TET2 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریپایان یافتهبلي
9961085بررسی ارتباط تغییرات سرمی Uncleaved cytokeratin-18 قبل و بعد از کموتراپی نئوادجوانت کانسر پستان با پاسخ پاتولوژیمجریپایان یافتهبلي
10960709بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 در اگزون 3 و ارتباط آن با ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادمجریپایان یافتهبلي
11950872بررسی بیان ژن EVI-1 در بیماران لوسمی میلوییدی حاد در مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
12941052بررسی هم افزایی اثرداروی پارتنولید و آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroمجریپایان یافتهبلي
13941051بررسی هم افزایی اثر داروی ملفالان بر آرسنیک تری اکساید بر لوسمی / لنفوم سلول T بزرگسال در شرایط in vitroمجریپایان یافتهبلي
14940756بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی آنتی ژنهای (HPA(2-3-4 با مقاومت به پلاکت درمانی در بیماران ترومباستنی گلانزمنمجریپایان یافتهبلي
15931264بررسی ذخیزه آهن و پروتئین Dickkopf-1 در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
16930606بررسی ارزش نسبت نوتروفیل های نابالغ و سطح کالپروتکتین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریپایان یافتهبلي
17920492ارزیابی بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمی نوکلئوفسمین و P27 در لوسمی میلوئیدی حاد و ارتباط آن با یافته های کلینیکو پاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
18910763مقایسه بیان ژن ROR1 در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد میلوئید ولنفوئید با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
19910740بررسی وضعیت ذخیره آهن و پروتئین اسکلروستین در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهبلي
20910735مقایسه پروفایل miRNA سلول بنیادی خون بند ناف در دوقلو های همسان و نا همسانمجریپایان یافتهبلي
21900810بررسی بیان ژن های BCL2L12و GRAFدر بیماران مبتلا به لوسمی حاد ومقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
22900633بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) و کروموزوم فیلادلفیا در افراد مبتلا به لوسمی حادمجریپایان یافتهبلي
2389851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2489671فراوانی انواع فیوژن‌های ژنیBCR-ABL در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنمجریپایان یافتهبلي
2588484بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغین، یک مطالعه پایلوت در شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
2687877بررسی فراوانی انواع اختلالات هموگلوبین در نمونه های خون بیماران ارجاعی به آزمایشگاههای مرکزی و کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع).مجریپایان یافتهبلي
2787613بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار کمپلمان های C3و C4سرممجریپایان یافتهبلي
2887557بررسی همراهی DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 در میلوم متعدد مجریپایان یافتهبلي
2987548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
3087547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرمجریپایان یافتهبلي
3187385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 مجریپایان یافتهخير
3287254یافته های کلینکوپاتولوژیک و فراوانی در گیری مغز استخوان در انواع مختلف لنفوم در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) از سال 1377 لغایت 1387مجریپایان یافتهبلي
3387246بررسی فراوانی گروه های خونی ماژور در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم اهدا کننده خون در بیمارستان قائم (عج) از تاریخ 1377 لغایت 1387مجریپایان یافتهبلي
3486502بررسی رابطه آنمی فقر آهن با شمارش زیر گروه های لنفوسیت های Tمجریپایان یافتهبلي
3586443بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرممجریپایان یافتهخير
3686174بررسی رابطه مول هیداتیدیفرم با بروز نشانگرایمینوهیستوشیمی P57مجریپایان یافتهخير
3785233بررسی ارتباط آلودگی ویروس هرپس انسانی تیپ 8 با ابتلا به میلوم متعدد در نمونه های بیوپسی موجود در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
3885215بررسی فراوانی آلوآنتی بادیهای موجود در بیماران تالاسمی ماژورمجریپایان یافتهخير
3984356بررسی آنژیوژنر در لوسمی های حاد و مقایسه آن با بافت نرمال مغز استخوانمجریپایان یافتهخير
4083210بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم فازوفارنکسمجریپایان یافتهخير
4182077آنژیوژنز در کانسر پستان و بررسی مقایسه ای آن با بافت نرمالمجریپایان یافتهخير
4282025بررسی تکثیر انواع کارسینوم پستان و رابطه آن با وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون با متد ایمنو هیستوشیمی مارکرهای K1-ER-PRمجریپایان یافتهخير
43970362بررسی بیان ژن پروتئین انتی اپوپتوتیک DDIAS بیماران AMLهمکارپایان یافتهبلي
44960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
45960549بررسی سطح فاکتورهای انعقادی در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و مقایسه با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
46960505تولید پروتئین ترومبوپلاستین نوترکیب انسانی در جهت تهیه و طراحی کیت زمان پروتروبین (PT) در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکارپایان یافتهبلي
47960176بررسی تاثیر داروی selumetinib در ژن های bcl2 و bax در مسیر Mek-Erkهمکاردر دست اجرابلي
48960039بررسی موتاسیون ژنDNA متیل ترانسفراز A3(DNMT3A) در افراد مبتلا به لوسمی حادهمکارپایان یافتهبلي
49951288بررسی فراوانی جهش های ژن TET2 و ارتباط آن با بیان ژن MDR-1 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهبلي
50951120بررسی میزان بیان ژن MDR1در بیماران مبتلا به ALL مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد(عج)همکارپایان یافتهبلي
51941333ارتباط موتاسیون NPM1 با میزان بیان ژن BCRP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حادهمکارپایان یافتهبلي
52941038بررسی موتاسیون های FLT3-ITD در بیماران مبتلا به AML و ارتباط آن با میزان سطوح بیان ژن MDR1همکارپایان یافتهبلي
53940326بررسی آلوایمونوزاسیون گلبول قرمز متعاقب تزریق خون در بیماران تالاسمی ماژور جنوب کشور ایرانهمکارپایان یافتهبلي
54940205تعیین فراوانی هپاتیت E در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه با گروه کنترل درشمال شرق ایران همکارپایان یافتهبلي
55931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسهمکارپایان یافتهخير
56931636اثر افزودن منیزیم در مقایسه با گلوتاتیون به واحدهای خون بر ضایعات ناشی از نگه داری فراورده ی گلبول قرمز متراکمهمکارپایان یافتهبلي
57931594بررسی تاثیر جهش های factor 2 rs1799963 و factor 5 rs6025در ایجاد مهارکننده فاکتور VIII در بیماران مبتلا به هموفیلی Aشدید و متوسط.همکارپایان یافتهبلي
58931505بررسی فراوانی آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، لوپوس آنتی کوآگولانت و سطوح پروتئین Cو S در بیماران دارای سقط مکررهمکارپایان یافتهبلي
59931485بررسی اثر ریز جلبک اسپیرولینا بر فقر آهن در دانشجویان داوطلب دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
60931389بررسی بیان SOX17 در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد همکارپایان یافتهخير
61931274بررسی اثر درمانی افزودن عصاره گیاه کاراگینان در رینیت های آلرژیک و غیر آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
62931112بررسی شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در جمعیت شهر مشهد در سال 1392همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
63922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
64922654بررسی میزان فراوانی ترانسلوکاسیون t(12;21)(p13;q22) در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد( ALL) در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
65922150بررسی پارامترهای خون شناسی و نمای الکتروفورتیک در بیماران مبتلا به تالاسمی مینور و بیماران مبتلا به اختلالال هموگلوبین Dهمکارپایان یافتهبلي
66921945مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون محیطی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان گروه شاهد بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
67921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
68921787اپیدمیولوژی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV-I) بین داوطلبین اهداکننده خون در خراسان رضوی طی یازده سال اخیر (از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1392)همکارپایان یافتهبلي
69921585بررسی فراوانی وارونگی اینترون 22 ژن فاکتورVIII در بیماران مبتلا به هموفیلی A شدید مراجعه کننده به مرکزهموفیلی- تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)همکارپایان یافتهبلي
70901108بررسی بیان ژن PP2R5C در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئید ولنفوئید ولوسمی میلوسیتیک مزمن ومقایسه ان با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
71900970مقایسه دو روشReal-Time PCR و CISH (هیبریداسیون درجا کروموژنیک) در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانهمکارپایان یافتهخير
72900938مقایسه دو روشReal-Time PCR و FISH در بررسی تقویت ژن HER2/neu در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای مهاجم پستانهمکارپایان یافتهخير
73900626بررسی پلی مورفیسم های ( C3435T ,G2677TوT129C) ژن MDR1 (Multidrug resistance gene) با استفاده از روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
74900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهخير
7589996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
7689507بررسی اثر چهار نوع فیکساتیو و روشهای استخراج بافتی بر روی خلوص-محتوا و قابلیت تقویت پذیری مولکول اسید ریبو نوکلئیک (RNA) از بافت لنفاویهمکارپایان یافتهبلي
7789476بررسی موتاسیون JAK2 (V617F) در لنفوم منتشر سلول بزرگ B به روش ARMS-PCRهمکارپایان یافتهبلي
7889071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی همکارپایان یافتهبلي
7988741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
8088740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
8188464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکهمکارپایان یافتهبلي
8288136بررسی ارتباط بروز آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO وابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوریهمکارپایان یافتهبلي
8387881کاربرد تشخیصی رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی با TTf1 ، p63 CK7،( Hmwk (34BE12 درطبقه بندی کارسینومهای ریههمکارپایان یافتهخير
8487558بررسی بیان تنظیم کننده های آپوپتوز در سرطان سلول سنگفرشی دهانه رحم و همراهی آنها با پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16یا18همکارپایان یافتهبلي
8587454بررسی اثر افزوده سیلی مارین در درمان رینیت آلرژیک دائمی همکارپایان یافتهبلي
8687186تعیین فراوانی آنتی ژنهای گروههای خونی مینور درمراجعین پایگاههای انتقال خون مشهدهمکارپایان یافتهخير
8787160بررسی میزان درگیری مغزاستخوان در بیماران جراحی شده مبتلا به کانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
8887111بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87همکارپایان یافتهبلي
8987030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالمهمکارپایان یافتهبلي
9086756تعیین ارتباط بین سطح سرب خون در کودکان 1-10 سال بدون آنمی فقر آهن، مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهد همکارپایان یافتهخير
9186565ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه کلپوره (teucrium polium L) بر عفونت زائی ویروس انفلانزای انسانی in vitro همکارپایان یافتهخير
9286408بررسی و تعیین فراوانی اسهال آدنوویروسی در کودکان زیر 6سال مراجعه کننده به اوژانس و کلینیک اطفال بیمارستان قائم (عج) مشهد همکارپایان یافتهخير
9386084بررسی اثرات عصاره آبی- الکلی گیاه پنجه مرغی بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه رت همکارپایان یافتهخير
9485345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983072Prognostic significance of SF3B1 mutations in patients with myelodysplastic syndromes: A meta-analysisISICritical Reviews in Oncology/Hematology1398دوم
2982045Evaluating the expression of ERG gene in acute myeloblastic leukemia in north east of IranISCJournal of Basic Research in Medical Sciences1397سوم
3981948Analysis of EVI1 Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients in the Northeast of IranISIMiddle East Journal of Cancer1398اول
4981897Assessment of T helper 17-associated cytokines in thromboangiitis obliteransISIJournal of Inflammation Research1398دوم
5981730Assessing the frequency of t(12;21) (p13;q22) in patient with acute lymphoblastic Lykemia in northeastern of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHealth Biotechnology and Biopharma1397چهارم
6981726Expression of ROR1 Gene in Patients with Acute Lymphoblastic LeukemiascopusIranian Journal of Blood and cancer1398مسئول
7981610A Retrospective Survey of Molecular, Cytogenetic, and Immunophenotype Data of Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia in Northeast IranISIMiddle East Journal of Cancer1398سوم
8973790Red Blood Cells Alloimmunization and Autoimmunization in Multitransfused Thalassemia Patients in South of IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY1397سوم
9973144Survey of the Status of Iron and Sclerostin in Major Thalassemia PatientsChemical AbstractInternational Journal of Medical Laboratory1397مسئول
10973124Prevalence of MPL (W515K/L) Mutations in Patients with Negative-JAK2 (V617F) Myeloproliferative Neoplasm in North-East of IranPMCIranian Journal of Pathology1397سوم
11972401Correlation between Human Herpes virus 8 (HHV-8) and Plasma Cell Myeloma: a Systematic Reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1397اول
12972231Correlation of BCRP Expression to NPM1 Mutations in Acute Myeloid LeukemiaISIInternational Journal of Hematology and Oncology1397پنجم به بعد
13971988KRAS Codon 12 and 13 Mutations in Gastric Cancer in the Northeast IranPMCIranian Journal of Pathology1397مسئول
14971986Comparison of miRNA Profiles of Cord Blood Stem Cells in Identical and Fraternal TwinsISICell Journal1397مسئول
15971947Prognostic Value of EVI1 Expression in Pediatric Acute Myeloid Leukemia: A Systematic ReviewPMCIranian Journal of Pathology1397اول
16971805Investigation of Changes in Nucleated Red Blood Cells in Neonatal InfectionISIIranian Journal of Neonatology1396دوم
17971573Effect of Sulfur Mustard Toxicity on FLT3-ITD Gene Mutation in Sulfur Mustard VeteransChemical Abstractiranian journal of toxicology1397پنجم به بعد
18971569Nucleated Red Blood Cells Count as a prognostic biomarker in predicting the complications of asphyxia in neonates. .ISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396سوم
19970309Relationship Between SOX17 Gene Expression and Prognosis in Acute Myeloid LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1396پنجم به بعد
20964007Assessment of BAALC Gene Expression in Acute Myeloid Leukemia Patients Compared to Control Group in North-East of IranISIUHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI1396پنجم
21964005BCR-ABL fusion genes and laboratory findings in patients with chronic myeloid leukemia in northeast IranPMCCaspian journal of internal medicine1396مسئول
22964004Cytogenetic Abnormalities with Interphase FISH Method and Clinical Manifestation in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients in North-East of IranPMCInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research1396دوم
23962240Analysis of BAALC gene Expression as prognosis factor in Pediatric Acute Myeloid Leukemia in IranISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1396سوم
24962097Evaluation of GRAF gene expression in patients with B-ALL referred to mashhad hospitals and its relationship with clinical and laboratory findingsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1396پنجم
25962096Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal SepsisISIIranian Journal of Neonatology1396مسئول
26961639Quantitative Assessment of WT1 Expression by Real Time Quantitative PCR in Pediatric Patients with Acute Myeloblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395دوم
27960821Quantitative assessment of Wilms tumor 1 expression by real-time quantitative polymerase chain reaction in patients with acute myeloblastic leukemiaISIJournal of research in medical sciences1396دوم
28953028Evaluation of JAK2 (V617F) Mutation in Iranian Veterans with Delayed Complications of Sulphur Mustard PoisoningChemical Abstractiranian journal of toxicology1395دوم
29952982JAK2 V617F Mutation in Adult T Cell Leukemia-Lymphoma.ISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1395مسئول
30952806Prognostic importance of c-kit mutations in core binding factor acute myeloid leukemia: A systematic reviewPMCHematology/oncology and stem cell therapy1395سوم
31952734Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factorsISCjournal of basic research in medical sciences1395مسئول
32951308Down-Regulation of Ribosomal S6 kinase RPS6KA6 in Acute Myeloid Leukemia PatientsISIcell journal(yakhteh)1395چهارم
33951288Prognostic Value of BAALC Expression in Pediatric Acute MyeloidLeukemia: A Systematic ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395چهارم
34951286The effect of deoxyribonucleic acid extraction methods from lymphoid tissue on the purity content, and amplifying abilityindex copernicusNigerian Medical Journal1395دوم
35941705Frequency of FLT3 ITD and FLT3 TKD Mutations in Multiple Myeloma Patients (A Case Control Study)سایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical Laboratory1393دوم
36941704DE NOVO CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE LEUKEMIA PATIENTS IN NORTHEAST OF IRANعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1394سوم
37941699Immunohistochemical expression of apoptosis regulators in squamous cell carcinoma of the cervix and their association with Human papillomavirus 16/18 subtypes.ISIBALKAN MEDICAL JOURNAL1393مسئول
38941479Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemiaسایر سایت‏های تخصصیJBRMS1394اول
39940812Diagnostic clinical relevance of developmental pluripotency-associated 2 (DPPA2) in colorectal cancer.ISIInternational journal of surgery1393چهارم
40940737Lack of FLT3‐TKD835 gene mutation in toxicity of sulfur mustard in Iranian veteransISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم به بعد
41934638Differentiation of adipocytes and osteocytes from human adipose and placental mesenchymal stem cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394پنجم به بعد
42933388Human papilloma virus 16/18 genotypes in patients with squamous cell carcinoma of cervix in northeast IranPMCNigerian Medical Journal1393پنجم به بعد
43932664Frequency of antibodies against blood group antigens in patient of Ghaem hospital-Mashhad.سایر سایت‏های تخصصیتحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی1391اول
44930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392اول
45930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387چهارم
46924486Lack of KRAS Gene Mutations in Chronic Myeloid Leukemia in Iran.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1392چهارم
47924128Correlation between blood lead concentration and iron deficiency in Iranian childrenPMCNigerian Medical Journal1392مسئول
48923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392اول
4992269Incidence of rotavirus diarrhea in children under 6 years referred to the pediatric emergency and clinic of Ghaem Hospital Mashad IranPMCActa Medica Iranica1389سوم
50922484Screening of hemoglobin disorders in referral cases to the hospital’s laboratory in Northeast IranISIInternational Journal of Hematology and Oncology1392مسئول
51922404Association of Helicobacter pylori infection with the Lewis and ABO blood groups in dyspeptic patientsPMCNigerian Medical Journal1392چهارم
5292116Is There Any Relationship between Human Herpesvirus-8 and Multiple Myeloma?EmbaseLymphoma1392اول
5392111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381اول
5491571Expression of Rhesus Blood Group Antigens in HTLV-I Infection in Northeast IranISIClin. Lab1391اول
5591328Role of the lewis and ABO Blood Group Antigens in Helicobacter pylori infectionPMCMalays J Med Sci1391مسئول
5691314Is there any relationship between expressions of minor blood group antigens with HTLV-I infectionISITransfusion and Apheresis Science1391اول
5790524The association of Epstein-Barr Virus infection with multiple myelomaISIIndian journal of pathology & microbiology1390اول
5890426Effect of Silymarin in the Treatment of Allergic RhinitisISIOtolaryngology -- Head and Neck Surgery1390پنجم
5990305Frequency of ABO and Rh blood groups in patients with acute leukemiaindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390مسئول
6090277Blood group antigens frequencies in the northeast of IranISITransfusion and apheresis science1390پنجم به بعد
6190251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390اول
6290218Preventive effect of Cynodon dactylon against ethylene glycol-induced nephrolithiasis in male ratsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390چهارم
6390116Bone marrow involvement in esophageal cancer patients who underwent surgical resectionISIEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1390چهارم
6489414Serum immunoglobulins in patients with iron deficiency anemiaISIIndian Journal of Hematology and Blood Transfusion1389اول
6589399Clinical and laboratory features in adult T-cell leukemia/lymphoma in Khrasan, IranISILeukemia & Lymphoma 1389مسئول
6689394Case of erythrophagocytosis in a patient with mantle cell lymphoma and cold agglutinin diseaseISILeukemia Research1389دوم
6789332Correlation between iron deficiency and lead intoxication in the workers of a car battery plantISIUhod-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1389دوم
6889235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389دوم
6989148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389سوم
7088484بررسی میزان درگیری مغز استخوان در بیماران جراحی شده سرطان مریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکس گیلان1388پنجم
7188311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388اول
7288108evaluation of angiogenesis in colorectal carcinoma by CD34 immunohisto-chemestry metod and its correlation with clinicopathologic parametersscopusacta medicin iranica1388پنجم
7388107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387چهارم
7488106Association between ABO and rhesus blood group system among confirmed human T lymphotropic virus type 1-infe patients in northeast Iran.ISIU.S National Library of Medicine National Institutes of Health1387پنجم به بعد
7587619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388مسئول
7687450بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوانindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
7787333پیش گویی چند متغیره نیاز به انتقال خون در بیماران با جراحی بای پس شریان کرونرindex copernicusخون1387سوم
7887183Association between the level of HbA1c and serum lipids profile in type 2 diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
7987082immunohistochemical study association between human herpesvirus 8 and multiple myelomaISIinternational journal of hematology1387مسئول
8087081correlation between hyperlipemia and erythrocytes indexesISIinternational journal of hematology and oncology1387مسئول
8186550Telemedicine in diagnostic pleural cytology: a feasibility study between universities in Iran and the USA ISIjournal of telemedicine and telecare1386چهارم
8286330بررسی وضعیت گیرنده های هورمون های استروئیدی در آنژیوفیبروم نازوفارنکسسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
8385063Telecytology in the diagnosis of pleural effusion smearsChemical AbstractIJBMS1385چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972232Frequencies of antiphospholipid antibodies in women with recurrent abortion in Northeast of Iranthe 14th International Congress of Immunology & Allergyتهرانپوستر1397خير
2933128بررسی رابطه هیپرلیپیدمی(هیپرتری گلیسیدمی و هیپرکلسترمی) و اندکس های گلبول قرمزنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه