رضا  جلائیان تقدمی
خلاصه عملکرد رضا  جلائیان تقدمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا جلائیان تقدمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا جلائیان تقدمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : jalaianr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931463بررسی اثر تیزانیدین خوراکی قبل از عمل برمیزان خونریزی حین جراحی اندوسکوپیک سینوس های پارا نازالمجریپایان یافتهبلي
2930088بررسی اثرات سرم دکستروز سالین در کاهش حالت تهوع و استفراغ بعد از عمل(PONV)در عمل های جراحی ارتوپدیمجریپایان یافتهبلي
3920405:بررسی اثرهیپوترمی متوسط بر روی میزان داروی مصرفی و عمق بیهوشی در بیماران دچاراعتیادبه مواد مخدرکه تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونری قرار می گیرند در مطالعه مداخله ای تصادفی دوسو کورمجریپایان یافتهبلي
4910761بررسی تاثیر تلفیق دو روش رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت و تزریق ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی در اعمال جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pumpمجریپایان یافتهبلي
5900308بررسی اثر داروی تیزانیدین در میزان درد بعد از عمل جراحی تعویض مفصل ران تحت بیهوشی عمومیمجریپایان یافتهبلي
687607اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی بدنبال عمل بای پاس عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
7980079بررسی اثرات انسولین گلارژین برکنترل گلیسمی دربیماران مبتلابه دیابت نوع دوم تحت پیوندعروق کرونربدون پمپ قلبی ریویهمکاردر دست اجرابلي
8940570بررسی اثرات ترکیبی سوفنتانیل بر دکسمدتومیدین در بیهوشی اسپینال در اعمال جراحی تحتانی شکم و اندام تحتانیهمکارپایان یافتهخير
989795بررسی مقایسه ای اثر سوفنتانیل و میدازولام در کاهش میزان میوکلونوس ناشی از تجویز وریدی اتومیدیتهمکارپایان یافتهبلي
10891029تأثیر ارتباط با بیمار قبل از بیهوشی بر درد و بی قراری بیماران بعد از عمل جراحیهمکارپایان یافتهبلي
11891001بررسی مقایسه ای اثرات و عوارض بی حسی اسپاینال به روش یکطرفه (Unilateral) با بی حسی اسپاینال به روش استاندارد در اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963053Effectiveness of Moderate Acute Normovolemic Hemodilution Combined with Tranexamic Acid on the Reduction of Allogenic Blood Transfusion in Patients Undergoing Off-pump Coronary Artery BypassISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396اول
2961552Investigation of the effect of Acute Normovolemic Hemodilution and Tranexamic Acid on the amount of bleeding during off-pump coronary artery bypass graft surgery: a systematic reviewISC...patient safety & quality improvment journal1395اول و مسئول
3952922Hypothermia and normothermia effects on mortality rate of cardiopulmonary bypassindex copernicusreviews in clinical medicine1394دوم
4952371Moderate hypothermia and its effects in reducing the applied dose of anesthetics for patients with opium dependence in cardiac surgery: A randomized controlled trialPMCelectronic physician1395اول
5931746Determination of the Effects of Digoxin on the Right Ventricular Function in Patients Undergoing Pneumonectomyindex copernicusJ Cardiothorac Med.1392مسئول
6931544comparison of two different induction doses of atracurium in myasthenia gravis in patients undergoing thymectomyindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1392مسئول
7924899Premedication with intranasal midazolam in children undergoing probing of nasolacrimal duct and its effect on recovery and discharge timeindex copernicusافق دانش1384اول و مسئول
8922741Anesthetic management of patients with anterior mediastinal masses undergoing Chamberlain Procedure (anterior mediastinostomy).ISIIran Red Cres Med J.1392مسئول
990130The Effect of Cardiopulmonary Pump on Hearing Loss after Cardiopulmonary Bypass GraftChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390اول
1088548the effect of intravenous tranexamic acid on blood loss in lumbar herinial disk resection under inhalation and total intravenousscopusiranian red crescent medical journal1388اول و مسئول
1188540Tranexamic Acid Reduces Blood Loss in Off-Pump Coronary Artery Bypass SurgeryISIJournal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia1388اول
1287562مقایسه شرایط عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس در دو روش نگهداری بی هوشی با رمی فنتانیل یا هالوتانسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
1387291تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
1486370قرار دادن نوک کاتترهای مرکزی کارگذاری شده از طریق وریدهای محیطی در موقعیت مناسب با استفاده از اندازه گیری فواصل روی پوستSID/Iranmedex/Magiranمجله آنستزیولوی و مراقبت های ویژه1386اول
1586272مقایسه اثرات سالبوتامول، بکلومتازون استنشاقی بالیدوکائین وریدی در پیشگیری از بروز سرفه ناشی از فنتانیل قبل از اینداکشن بیهوشی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
1685336گزارش یک مورد احیاء قلبی- ریـوی در بیماری با پارگی آئورت بعد از عمل بای پس کرونری(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
1785097Complication of propofol and tranexamic acid as a protocol of providing optimal surgical condition in comparison with halothane during tympanoplasty(Emro (IMEMRمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1385اول
1885096بررسی اثرات دگزامتازون در کاهش عوارض زودرس بعد از اعمال جراحی بای پاس عروق کرونر با پمپ قلبی ریویعلمی پژوهشی ایندکس نشدهنشریه جراحی ایران1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه