سمیرا  ذبیحیان سیگارچی
خلاصه عملکرد سمیرا  ذبیحیان سیگارچی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سمیرا ذبیحیان سیگارچی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سمیرا ذبیحیان سیگارچی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : zabihyans@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971587بررسی اثر ایبوپروفن بر وازواسپاسم عروق مغزی در بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید ناشی از آنوریسم شرایین مغزیمجریعقد قراردادبلي
2970003بررسی اپیدمیولو‍ژیک حوادث منجر به آسیب نخاعی در مصدومین مراجعه کننده به اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی طی یک دوره یک ساله 98-97مجریعقد قراردادخير
3960552بررسی کلینیکوپاتولوژیک ارتباطki67 و الگوی رشد آدنوم هیپوفیز در بیماران بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال1392 تا سال 1398مجریعقد قراردادبلي
4941533بررسی میزان اثربخشی درمان طولانی مدت با اکترئوتاید طولانی الاثر (octreotide-LAR) در بیماران مبتلا به آدنوم هیپوفیز ترشح کننده هورمون رشد، پس از جراحی برداشت تومورمجریپایان یافتهخير
5940683بررسی ارتباط اعتیاد به تریاک وپاره شدن آنوریسم های مغزیمجریدر دست اجرابلي
6940088بررسی مورفومتریک و مولکولی کیستهای هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
7931116بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دچار آنوریسم پاره شده شریان A.COM با بیماران دچار آنوریسم پاره شده شرایین دیگر گردش خون قدامی مغز در بیمارستان قایم مشهد از سال 93 تا 95مجریپایان یافتهبلي
8922870بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی نخاع در مقایسه باMRI در کودکان مبتلا به مثانه نوروژنیکمجریپایان یافتهبلي
9920752ارزیابی صدمات شریانهای گردن ( کاروتید و ورتبرال) بدنبال ترومای غیر نافذ ستون فقرات گردنیمجریپایان یافتهبلي
10911218بررسی تاثیر طب سوزنی توام با تمرینات ثبات میانی بر کمردرد مزمنمجریپایان یافتهخير
11911116بررسی مجدد ضرورت تایید ثانویه (24 ساعت پس از رخداد واقعه) مرگ مغزی دربیماران مرگ مغزی اهدا کننده عضو در بیمارستان های مشهد در بازه زمانی 1391-1381مجریپایان یافتهبلي
12910507بررسی و مقایسه هیستوپاتولوژی فیلوم ترمینال در بیماران مبتلا به occult tethered cord syndrome با افراد نرمالمجریپایان یافتهبلي
13900310بررسی فراوانی گوناگونی‌های طبیعی (Normal variations) حلقه ویلیس و شرایین ورتبروبازیلار در کالبدشکافی های سازمان پزشکی قانونی مشهد:1390 - 1387مجریپایان یافتهبلي
1489843بررسی تمایز نورونال و گلیال به دنبال تزریق سلول های بنیادی مزانشیمال خون بند ناف به مغز موش های با خونریزی درون بافت مغزیمجریپایان یافتهبلي
15891021بررسی آناتومیک گوناگونی طبیعی دیافراگم سلا (diaphragma sellae) در اجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی مشهد در سالهای 1390 -1387مجریپایان یافتهبلي
1689022بررسی فراوانی آسیب های وارد بر ساقه مغز در افراد فوت شده در 48 ساعت اول بعد از سانحه دراجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی مشهد درسال1387 و 1388 مجریپایان یافتهخير
17980561بررسی فاکتور های پیش گویی کننده وضعیت استومی در ونتریکولوستومی ناموفق بطن سه در هیدروسفالی بالغینهمکارعقد قراردادبلي
18970169بررسی تورتوزیته شریان MCA در ناحیه M2 و M3 و ارتباط آن با سن و حجم شیار سیلوینهمکاردر دست اجرابلي
19960554بررسی میزان سودبخشی آمبولیزاسیون اندوواسکولار در تومورهای گلوموس ژوگولر پیش از برداشت با جراحی بازهمکاردر دست اجرابلي
20960539بررسی تاثیرات مداخله اندوواسکولار پیش از جراحی تومورهای مغزیهمکارعقد قراردادبلي
21950638بررسی میزان بهبود میدان بینایی و حدت بینایی پس از عمل جراحی تومور های هیپوفیز با دسترسی ترنس اسفنوئیدالهمکارپایان یافتهبلي
22950584تعبیه زودرس شانت ونتریکولوپریتونئال به دنبال خونریزی ساب آراکنوئید ویا خونریزی داخل بطنیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
23940638بررسی اثرات دو داروی کاهش دهنده فشار خونِ "لابتالول" و "نیتروگلیسیرین" بر فشار داخل جمجمه ای در بیماران دچار خونریزی زیر عنکبوتیههمکارپایان یافتهبلي
24940571مقایسه نتایج بالینی و رادیولوژیک ترومبکتومی مکانیکال با ترومبوساکشن شریانی در درمان سکته حادهمکارپایان یافتهبلي
25940341بررسی پیامدهای بالینی کرانیکتومی دکمپرسیو در بیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای مغزی ( Cerebral Vein Thrombosis) مراجعه کننده به بیمارستان قائم بین سالهای 1390-1395همکارپایان یافتهبلي
26931047بررسی نتایج حاصل از بیوپسی استرئوتاکتیک ضایعات مغزی در 215 مورد بیمار مراجعه کننده به بخش های جراحی مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1395-1384همکارپایان یافتهبلي
27930245بررسی پیش آگهی بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های کوچکتر از mm5/3 در مقایسه با بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های بزرگتر از mm5/3همکارپایان یافتهبلي
28922612بررسی یافته های سونوگرافی لگن و نخاع در کودکان با اختلال یبوستهمکارپایان یافتهبلي
29922197بررسی تاثیر درمان داخل شریانی میلرینون و نیمودیپین در وازواسپاسم مغزی ناشی از خونریزی خودبه خودی تحت عنکبوتیه مغزیهمکارپایان یافتهبلي
30920678بررسی فراوانی عوامل خطر در بروز تشنج در بیماران مبتلا به خونریزی تحت عنکبوتیه (SAH) با منشا آنوریسم عروق مغزی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال: 1393- 1390همکارپایان یافتهبلي
31920657بررسی نتایج بالینی بر اساس آسیب شناسی تومورهای تالاموس و هسته های قاعده ای مغز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سالهای 1389 لغایت 1392همکارپایان یافتهبلي
32920607اثر بخشی کرانیوتومی و تخلیه هماتوم به روش ترانس سیلوین- ترانس اینسولار در درمان بیماران با هماتوم خودبخودی هسته های قاعده ای مغز. همکارپایان یافتهبلي
33920552بررسی اثر سولفات منیزیم برهمودینامیک بیماران حین جراحی انوریسم مغزی ومیزان وازواسپاسم پس از عملهمکارپایان یافتهخير
34920497مقایسه نتایج بالینی درمان امبولیزاسیون اندوواسکولار و عمل جراحی کلیپینگ در بیماران دچار SAH آنوریسمال مغزیهمکارپایان یافتهبلي
3587842بررسی دموگرافیک و پاتولوژیک تومورهای عمقی مغز(هسته های قاعده ای) در بخش جراحی اعصاب دانشکده پزشکی مشهد طی سالهای 1382تا1387همکارپایان یافتهبلي
3684021بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به بخش اورژانس سوانح بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981986Blunt Vascular Injuries in Patients with Cervical Spine Fractures: a Cohortclinical Study from IranISIAmbient Science1398اول
2981153Association of Opium Addiction with Rupture of Intracranial Aneurysms: A Case-Control StudyISIWORLD NEUROSURGERY1398مسئول
3980632Enoxaparin in the treatment of severe traumatic brain injury: A randomized clinical trialPMCSurgical neurology international1397پنجم
4980588Malignant Cerebral Venous Infarction; Decompressive Craniectomy versus Medical TreatmentISIWorld neurosurgery1398پنجم
5974168Giant Tarlov Cyst of InfancyISIWorld neurosurgery1397مسئول
6973244Cognitive function, depression, and quality of life in patients with ruptured cerebral aneurysmsPMCIranian Journal of Neurology1397اول
7971776Acute Epidural Hematoma after Ventriculoperitoneal shuntInsertion: A Case ReportISCiranian journal of neurosurgery1394دوم
8970758Enoxaprine This Management of Traumatic Brain injuryISIJournal of Head Trauma Rehabilitation1391پنجم
9961743Diagnostic value of ultrasonography in spinal abnormalities among children with neurogenic bladderPMCElectronic physician1396سوم
10953539Five-Level Posterior Total En Bloc Spondylectomy of Severe Myelomeningocele Kyphosis.ISIWORLD NEUROSURGERY1395دوم
11953538. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii ventriculitis: a serious clinical challenge for neurosurgeons.ISIBRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY1395دوم
12941522The utility of perfusion CT and CT angiography on early diagnosis and the management of vasospasm after subarachnoid hemorrhageChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
1393528417-Year-Delayed Fistula Formation After Elective Spinal Instrumentation: A Case Report.PMCIranian Red Crescent medical journal1394دوم
14935051Remote transplantation of a third ventricle colloid cyst: case report.ISIJournal of neurosurgery1394اول
15931556The origin of cranial surgery.ISIworld neurosurgery1389اول
16931555What is the real incidence of aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the Middle East? A preliminary multicenter study in Iran.ISIworld neurosurgery1390اول
17931553Transvenous embolization of a carotid cavernous fistula complicated by a hematoma at the tentorial edge.ISIinterventional Neuroradiology1393سوم
18930684Decompressive craniectomy after unsuccessful intravenous thrombolysis of malignant cerebral infarctionPMCIranian Journal of Neurology1393سوم
19922138TREATMENT OF SPONTANEOUS INTRACRANIAL HEMORRHAGE USING UROKINASEISIMedical Journal of the islamic republic1379مسئول
20922029Congenital dumbbell neuroblastoma mimicking birth traumaISIJournal of neurology, neurosurgery, and psychiatry1384دوم
21921962Prophylactic antibiotic for prevention of posttraumatic meningitis after traumatic pneumocephalus: design and rationale of a placebo-controlled randomiza multicenter .....PMCTrials1385پنجم
2291183Acute interdural hematoma mimicking epidural hematoma: a case reportISITurkish neurosurgery1391سوم
2390497Congenital folliculosebaceous cystic hamartoma: A case reportscopusIranian Journal of Dermatology1390سوم
2489758Macroprolactinemia in Patients Presenting With Stalk Compressing MassesISINeurosurgery Quarterly 1389دوم
2586287ارزیابی آزمون آپنه در بیماران دچار مرگ مغزی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962614نتایج بالینی خونریزی تحت عنکبوتیه انوریسمال, درمان میکروسرجری در مقابل درمان اندووسکولارInternational neurovascular congress and 24th ‎Interim meeting of Neurosurgical society of Iranمشهدپوستر1395خير
2961092خونریزی تحت عنکبوتیه آنوریسمال، نتایج جراحیInternational neurovascular congress and 24th ‎Interim meeting of Neurosurgical society of Iranمشهدپوستر1395خير
3951732Pediatric temporal lobe epilepsy surgery: A reviewدومین کنگره بین المللی صرعمشهدپوستر1395خير
4930049بررسی اثر بخشی کرنیکتومی دکمپرسیو در انفارکتوس بدخیم شریان مغزی میانیاولین کنگره ی بین المللی چالش های نورولوژی بالینیکرمانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1930دانش تکمیلی تروما برای جراحان عمومی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه