محمودرضا  کلانتری
خلاصه عملکرد محمودرضا  کلانتری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمودرضا کلانتری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمودرضا کلانتری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : KALANTARIM@MUMS.AC.IR

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960656بررسی فراوانی محل آناتومیک کانسر پروستات در نمونه های بیوپسی سوزنی پروستات دارای درگیری خارج پروستاتی و انوازیون به سمینال وزیکول در بیوپسی های سیستماتیک پروستاتمجریپایان یافتهبلي
2960537نظرسنجی از ارولوژیست ها، انکولوژیست ها و پاتولوژیست های مشهد در مورد تغییر در روش گزارش سیتولوژی ادرارمجریپایان یافتهبلي
3960071تعیین تفاوت فاصله مارژین جراحی نمونه های اکسزیونال آزارهای پوستی قبل و بعد از فیکساسیون با فورمالینمجریعقد قراردادبلي
4940286بررسی سیتولوژی ادرار به دو روش اسمیر مستقیم و پایه مایع LBC)) در شناسایی ضایعات مثانهمجریپایان یافتهبلي
5921129بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر پروستات در رتمجریپایان یافتهبلي
6920270بررسی تاثیر مصرف مزمن مورفین بر مثانه در رتمجریپایان یافتهبلي
7911319بررسی بروز HER2-neu در سرطان پروستات و ارتباط آن با گلیسون اسکور، تعداد بیوپسی های درگیر و حجم تومور در بیوپسی های سوزنی سیستماتیک ترانس رکتال پروستات (TRUS)مجریپایان یافتهبلي
8910685بررسی مشخصات کلینیکوپاتولوژیک و ارزیانب نتایج درمان بیماران مبتلا به آدنوم هیپوفیز ارجاع شده به مراکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان های امید و قائم (عج) مشهد طی یک دوره13ساله (1391_1379)مجریپایان یافتهبلي
9900564بررسی ویروس HTLV-I در کانسر نازوفارنژیال به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)مجریپایان یافتهبلي
10900138تعیین حساسیت و ویژگی نتایج بیوپسی سوزنی در توده های خوش خیم و بدخیم پستانمجریپایان یافتهبلي
1186789بررسی دقت ثبت اطلاعات مرگ و میر بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
1286732بررسی رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی با p504s,p63 در سرطان سلول ترانزیشنال مثانه با درجه بدخیمی بالا مجریپایان یافتهخير
1386719بررسی بیان مارکر ایمونوهیستوشیمی P504S در کارسینوم کلیه و ارتباط آن با درجه بدخیمی تومور بر اساس H-Score و Quick Scoreمجریپایان یافتهخير
1486035بررسی فراوانی و ارتباط بین مارکرهای آپپتوزیس Bcl2 و Bax با گرید ، Gleason score ، مرحله بالینی در زمان تشخیص (stage) در بیماران سرطان پروستات مجریپایان یافتهخير
1585121رنگ‌آمیزی ایمنوهیستوشیمی مارکرهای اختصاصی سلول بازال (34BE12, p63)در تشخیص کانسر پروستات و رابطه این مارکر با مرحله بقای بیماران کارسینوم پروستاتمجریپایان یافتهخير
1682098بررسی ایمنوفلورسانس مستقیم درماتوزهای تاولی و مقایسه آن با نتایج تشخیصی حاصل از رنگ آمیزیH&Eو بررسی اپیدمیولوژی درماتوزهای تاولی درناحیه شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
1782066بررسی تغییر در بروز ژن P53 در T.C.C مثانه و ارتباط آن با درجه هیستولوژیک تومورمجریپایان یافتهخير
1881042افتراق کارسینوم با سلول کوچک و انفیلترای لنفوسیتی در بیوپسیهای برونش با استفاده از رنگ آمیزی AgNORمجریپایان یافتهخير
19970349بررسی طیف بیماریهای گلومرولی بر اساس نتایج بیوپسی کلیه در بیماران شهر مشهد در سالهای 1395-1397همکاردر دست اجرابلي
20970212بررسی بیان رسپتور ویتامین D در سرطان پروستات و ارتباط آن با ویژگیهای هیستوپاتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
21961783تعیین فراوانی عفونت پولیوما ویروس در نمونه های بافتی کلیه پیوندی و ارتباط آن با یافته های هیستوپاتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
22961487ارزیابی وضعیت عروقی بیماران کاندید پیوند کلیه با روش جدید سرعت موج شریانی (PWV)همکاردر دست اجرابلي
23950145بررسی تاثیر ماده کورکومین در کاهش سایز پروستات در رت : یک مطالعه مداخله ایهمکارپایان یافتهبلي
24940117مقایسه فراوانی موتاسیون ژن BRAF در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
25930926بررسی اثر انتقال اپتامر و اگزوزوم برتنظیم سیستم ایمنی و پروسه ریمیلین شدن در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
26930534ارزیابی اثرات درمانی استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ مغز استخوان جهت جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی مزمن کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
27921950بررسی ارتباط میزان بقاء کلیه پیوندی از دهنده مرگ مغزی با نمونه بیوپسی کلیه در زمان انجام پیوندهمکارپایان یافتهبلي
28900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
2988085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکهمکارپایان یافتهبلي
3085219بررسی میزان بیان مارکرهای آپپتوزیس bcl-2 و Bax در Diffuse large B cell lympoma و ارتباط آنها با پاسخ به شیمی درمانیهمکارپایان یافتهخير
3184137تعیین ارزش تشخیصی T.T.N.B با راهنمائی سونوگرافی در تشخیص توده های محیطی ریههمکارپایان یافتهخير
3283219بررسی نقش محافظتی کاپتوپریل و آلوپورینول در برابر آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگهمکارپایان یافتهخير
3383065بررسی اثر دود سیگار بر روند اسپرماتوژنز در موش رتهمکارپایان یافتهخير
3482012ارزیابی کمی Agnor برای شناسایی سلولهای تومورال در مایعت سروزی بدنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980700Relationship between HER-2 Gene Expression and Prognostic Prostate Cancer Parameters in Trans Rectal Ultrasound-guided BiopsiesISCJournal of Patient Safety and Quality Improvement1398اول
2980505The relation between zero-time pretransplant deceased donor renal biopsy and kidney transplant survivalPMCResearch and Reports in Urology1398چهارم
3974249Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical scoreISIJournal of controlled release1398پنجم به بعد
4972647Amelioration of regulatory T cells by Lactobacillus delbrueckii and Lactobacillus rhamnosus in pristane‐induced lupus mice modelISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398سوم
5971753Exosomes derived from TRAIL-engineered mesenchymal stem cells with effective anti-tumor activity in a mouse melanoma model.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1397پنجم به بعد
6961703PROTECTIVE EFFECT OF CAPTOPRIL AND ALLOPURINOL AGAINST RENAL WARM ISCHEMIA REPERFUSION INJURY IN DOGSSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7961698Why testes are resistant to hydatidosis: Is blood-testis-barrier responsible for this resistance?سایر سایت‏های تخصصیNigerian Journal of Parasitology1387دوم
8961402Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of Prostate: A Rare Interesting Case and Literature ReviewPMCNephro-urology monthly1396دوم
9950674Effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on IL-17/IL-23 axis, IFN-γ and IL-4 expression in systemic lupus erythematosus induced mice modelISIiranian journal of basic medical sciences1395چهارم
10942902گزارش دو مورد کیست اپیدرموئید بیضهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی مشهد1382سوم
11941252Assessment of clinicopathologic features in patients with pituitary adenomas in Northeast of Iran: A 13-year retrospective studyPMCIranian Journal of Neurology1394دوم
12941149Large ectopic interathoracic goiter: A case reportPMCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1388چهارم
13941142The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung massISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
14933249Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patientsISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393سوم
15933024p63 is more sensitive and specific than 34βE12 to differentiate adenocarcinoma of prostate from cancer mimickersISIIranian journal of basic medical science1393اول
16931862Bilateral laparoscopic gonadectomy in a patient with complete androgen insensitivity syndrome and bilateral sertoli-leyding cell tumor:a case report and brief review of the literaturePMCUrology nephrology monthly1393دوم
17924784Evaluation of diagnostic value of sentinel lymph node biopsy in breast cancerSID/Iranmedex/MagiranJournal of Gorgan University of Medical Sciences1392پنجم به بعد
18922762Less Radical Surgery for Patient With Early-Stage Cervical Cancer .Case ReportPMCIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم
19922232Dermatofibrosarcoma protuberans occurring in the site of prior leishmanization.ISIInternational journal of dermatology1385سوم
20921613Bullous mycosis fungoides: report of a case.scopusiranian journal of dermatology1386دوم
2192097Neoadjuvant Chemotherapy and Radical Surgery in Locally Advanced Cervical Cancer During Pregnancy: Case Report and Review of LiteraturePMComan medical journal1391پنجم
2291363Trial evaluation of bone marrow derived mesenchymal stem cells (MSCs) transplantation in revival of spermatogenesis in testicular torsionindex copernicus 1391پنجم به بعد
2390859Expression of Bcl-2 and Bax in Advanced or Metastatic Prostate CarcinomaISIUrology Journal1390سوم
2489404Protective effect of aqueous and ethanolic extracts of portulaca oleracea against cisplatin induced nephrotoxicityISIIranian journal of basic medical sciences1389چهارم
2588039Primary pulmunary hemangiopericytoma: A case reportscopustanaffos1388سوم
2687364BCL2 Family Related Genes Expression and Chemotherapy Responsein Diffuse Large B-Cell Lymphomaindex copernicusIranian journal of pathology1387دوم
2787312نقش سد خونی بیضه در ابتلای کمتر بیضه به بیماری هیداتیدindex copernicusافق دانش1387دوم
2887060Diffuse normolipaemic plane xanthomatosis associated with adult T-cell lymphoma/leukaemiaPMCJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology1387سوم
2986694نقش نمونه برداری ترانس توراسیک با هدایت سونوگرافی در تشخیص تود ه های ریوی محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
3086594Mediastinal Hemangioma: A case Report Chemical AbstractTANAFFOS Journal of respiratory diseases 1386سوم
3186590P53 overexpression in bladder urothelial neoplasmsPMCUrology Journal1386اول
3286460Association of HTLV1 Infection and Esophageal Squamous Cell Carcinomascopusint j Gastrointest cancer1386دوم
3386451P53 Overexpression in bladder Urothelial neoplasms:new aspect of world Health Organization/International Society of Urological Pathology classification.ISIUrol J1386اول و مسئول
3486250نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
3585337نقش محافظتی آلوپورینول و کاپتوپریل در آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگ(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952882protective effect of allopurinol and catoprill in warm ischemic damages on dog's kidneyکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدسخنرانی1394خير
2935461Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patients28th EACTS Annual Meeting 2014 – Milan, italy...milan- italyسخنرانی1393خير
3923174ACCURACY OF SENTINEL NODE MAPPING OF THE SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ESOPHAGUS USING INTRA-OPERATIVE COMBINED BLUE DYE AND RADIOTRACER TECHNIQUES37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه