محمودرضا  کلانتری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمودرضا کلانتری

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمودرضا کلانتری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : KALANTARIM@MUMS.AC.IR

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960656بررسی محل آناتومیک کانسر پروستات و ارتباط آن با گسترش خارج پروستاتی و انوازیون به سمینال وزیکول در بیوپسی های سیستماتیک پروستاتمجریعقد قراردادبلي
2960537نظرسنجی از ارولوژیست ها، انکولوژیست ها و پاتولوژیست های مشهد در مورد تغییر در روش گزارش سیتولوژی ادرارمجریعقد قراردادبلي
3960071تعیین تفاوت فاصله مارژین جراحی نمونه های اکسزیونال آزارهای پوستی قبل و بعد از فیکساسیون با فورمالینمجریعقد قراردادبلي
4940286بررسی سیتولوژی ادرار به دو روش اسمیر مستقیم و پایه مایع LBC)) در شناسایی ضایعات مثانهمجریپایان یافتهبلي
5921129بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر پروستات در رتمجریپایان یافتهبلي
6920270بررسی تاثیر مصرف مزمن مورفین بر مثانه در رتمجریپایان یافتهبلي
7911319بررسی بروز HER2-neu در سرطان پروستات و ارتباط آن با گلیسون اسکور، تعداد بیوپسی های درگیر و حجم تومور در بیوپسی های سوزنی سیستماتیک ترانس رکتال پروستات (TRUS)مجریپایان یافتهبلي
8910685بررسی مشخصات کلینیکوپاتولوژیک و ارزیانب نتایج درمان بیماران مبتلا به آدنوم هیپوفیز ارجاع شده به مراکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان های امید و قائم (عج) مشهد طی یک دوره13ساله (1391_1379)مجریپایان یافتهبلي
9900564بررسی ویروس HTLV-I در کانسر نازوفارنژیال به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)مجریپایان یافتهبلي
10900138تعیین حساسیت و ویژگی نتایج بیوپسی سوزنی در توده های خوش خیم و بدخیم پستانمجریپایان یافتهبلي
1186789بررسی دقت ثبت اطلاعات مرگ و میر بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
1286732بررسی رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی با p504s,p63 در سرطان سلول ترانزیشنال مثانه با درجه بدخیمی بالا مجریپایان یافتهخير
1386719بررسی بیان مارکر ایمونوهیستوشیمی P504S در کارسینوم کلیه و ارتباط آن با درجه بدخیمی تومور بر اساس H-Score و Quick Scoreمجریپایان یافتهخير
1486035بررسی فراوانی و ارتباط بین مارکرهای آپپتوزیس Bcl2 و Bax با گرید ، Gleason score ، مرحله بالینی در زمان تشخیص (stage) در بیماران سرطان پروستات مجریپایان یافتهخير
1585121رنگ‌آمیزی ایمنوهیستوشیمی مارکرهای اختصاصی سلول بازال (34BE12, p63)در تشخیص کانسر پروستات و رابطه این مارکر با مرحله بقای بیماران کارسینوم پروستاتمجریپایان یافتهخير
1682098بررسی ایمنوفلورسانس مستقیم درماتوزهای تاولی و مقایسه آن با نتایج تشخیصی حاصل از رنگ آمیزیH&Eو بررسی اپیدمیولوژی درماتوزهای تاولی درناحیه شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
1782066بررسی تغییر در بروز ژن P53 در T.C.C مثانه و ارتباط آن با درجه هیستولوژیک تومورمجریپایان یافتهخير
1881042افتراق کارسینوم با سلول کوچک و انفیلترای لنفوسیتی در بیوپسیهای برونش با استفاده از رنگ آمیزی AgNORمجریپایان یافتهخير
19950145بررسی تاثیر ماده کورکومین در کاهش سایز پروستات در رت : یک مطالعه مداخله ایهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
20940117مقایسه فراوانی موتاسیون ژن BRAF در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
21930926بررسی اثر انتقال اپتامر و اگزوزوم برتنظیم سیستم ایمنی و پروسه ریمیلین شدن در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیسهمکاردر دست اجرابلي
22930534ارزیابی اثرات درمانی استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ مغز استخوان جهت جلوگیری از پیشرفت نفروپاتی مزمن کلیه پیوندیهمکاردر دست اجراخير
23921950بررسی ارتباط میزان بقاء کلیه پیوندی از دهنده مرگ مغزی با نمونه بیوپسی کلیه در زمان انجام پیوندهمکاردر دست اجرابلي
24900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
2588085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکهمکارپایان یافتهبلي
2685219بررسی میزان بیان مارکرهای آپپتوزیس bcl-2 و Bax در Diffuse large B cell lympoma و ارتباط آنها با پاسخ به شیمی درمانیهمکارپایان یافتهخير
2784137تعیین ارزش تشخیصی T.T.N.B با راهنمائی سونوگرافی در تشخیص توده های محیطی ریههمکارپایان یافتهخير
2883219بررسی نقش محافظتی کاپتوپریل و آلوپورینول در برابر آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگهمکارپایان یافتهخير
2983065بررسی اثر دود سیگار بر روند اسپرماتوژنز در موش رتهمکارپایان یافتهخير
3082012ارزیابی کمی Agnor برای شناسایی سلولهای تومورال در مایعت سروزی بدنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961703PROTECTIVE EFFECT OF CAPTOPRIL AND ALLOPURINOL AGAINST RENAL WARM ISCHEMIA REPERFUSION INJURY IN DOGSSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
2961698Why testes are resistant to hydatidosis: Is blood-testis-barrier responsible for this resistance?سایر سایت‏های تخصصیNigerian Journal of Parasitology1387دوم
3961402Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of Prostate: A Rare Interesting Case and Literature ReviewPMCNephro-urology monthly1396دوم
4950674Effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on IL-17/IL-23 axis, IFN-γ and IL-4 expression in systemic lupus erythematosus induced mice modelISIiranian journal of basic medical sciences1395چهارم
5942902گزارش دو مورد کیست اپیدرموئید بیضهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی مشهد1382سوم
6941252Assessment of clinicopathologic features in patients with pituitary adenomas in Northeast of Iran: A 13-year retrospective studyPMCIranian Journal of Neurology1394دوم
7941149Large ectopic interathoracic goiter: A case reportPMCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1388چهارم
8941142The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung massISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
9933249Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patientsISIJournal of Cardiothoracic Surgery1393سوم
10933024p63 is more sensitive and specific than 34βE12 to differentiate adenocarcinoma of prostate from cancer mimickersISIIranian journal of basic medical science1393اول
11931862Bilateral laparoscopic gonadectomy in a patient with complete androgen insensitivity syndrome and bilateral sertoli-leyding cell tumor:a case report and brief review of the literaturePMCUrology nephrology monthly1393دوم
12924784Evaluation of diagnostic value of sentinel lymph node biopsy in breast cancerSID/Iranmedex/MagiranJournal of Gorgan University of Medical Sciences1392پنجم به بعد
13922762Less Radical Surgery for Patient With Early-Stage Cervical Cancer .Case ReportPMCIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم
14922232Dermatofibrosarcoma protuberans occurring in the site of prior leishmanization.ISIInternational journal of dermatology1385سوم
15921613Bullous mycosis fungoides: report of a case.scopusiranian journal of dermatology1386دوم
1692097Neoadjuvant Chemotherapy and Radical Surgery in Locally Advanced Cervical Cancer During Pregnancy: Case Report and Review of LiteraturePMComan medical journal1391پنجم
1791363Trial evaluation of bone marrow derived mesenchymal stem cells (MSCs) transplantation in revival of spermatogenesis in testicular torsionindex copernicus 1391پنجم به بعد
1890859Expression of Bcl-2 and Bax in Advanced or Metastatic Prostate CarcinomaISIUrology Journal1390سوم
1989404Protective effect of aqueous and ethanolic extracts of portulaca oleracea against cisplatin induced nephrotoxicityISIIranian journal of basic medical sciences1389چهارم
2088039Primary pulmunary hemangiopericytoma: A case reportscopustanaffos1388سوم
2187364BCL2 Family Related Genes Expression and Chemotherapy Responsein Diffuse Large B-Cell Lymphomaindex copernicusIranian journal of pathology1387دوم
2287312نقش سد خونی بیضه در ابتلای کمتر بیضه به بیماری هیداتیدindex copernicusافق دانش1387دوم
2387060Diffuse normolipaemic plane xanthomatosis associated with adult T-cell lymphoma/leukaemiaPMCJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology1387سوم
2486694نقش نمونه برداری ترانس توراسیک با هدایت سونوگرافی در تشخیص تود ه های ریوی محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
2586594Mediastinal Hemangioma: A case Report Chemical AbstractTANAFFOS Journal of respiratory diseases 1386سوم
2686590P53 overexpression in bladder urothelial neoplasmsPMCUrology Journal1386اول
2786460Association of HTLV1 Infection and Esophageal Squamous Cell Carcinomascopusint j Gastrointest cancer1386دوم
2886451P53 Overexpression in bladder Urothelial neoplasms:new aspect of world Health Organization/International Society of Urological Pathology classification.ISIUrol J1386اول و مسئول
2986250نقش نمونه برداری سوزنی از طریق قفسه سینه با هدایت سونوگرافی در تشخیص توده های ریوی محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
3085337نقش محافظتی آلوپورینول و کاپتوپریل در آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگ(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952882protective effect of allopurinol and catoprill in warm ischemic damages on dog's kidneyکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدسخنرانی1394خير
2935461Primary malignant chest wall tumors: analysis of 40 patients28th EACTS Annual Meeting 2014 – Milan, italy...milan- italyسخنرانی1393خير
3923174ACCURACY OF SENTINEL NODE MAPPING OF THE SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE ESOPHAGUS USING INTRA-OPERATIVE COMBINED BLUE DYE AND RADIOTRACER TECHNIQUES37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه