کامران  آریانا

 فعالیت های پژوهشی

 

کامران آریانا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): کامران آریانا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : aryanak@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی هسته ایپزشک متخصص1378دانشکده پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960970بررسی ارزش تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در وضعیت پرون در تشخیص بیماری کرونری قلبیمجریدر دست اجراخير
2960589نقش اسکن 68Ga – PSMA- PET/CT در ارزیابی بیماران کانسر پروستات با ریسک بالامجریدر دست اجرابلي
3960570درمان بیماران با کانسر پروستات متاستاتیک مقاوم به درمان های معمول با Lu177-PSMAدر بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج) مشهد با بررسی نتایج و عوارضمجریدر دست اجرابلي
4951345راه اندازی درمان بیماران با تومورهای نوراندوکرین متاستاتیک با رادیوداروی Lu177-DOTATATE در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج) مشهد با بررسی اثرات درمانی و عوارضمجریپایان یافتهبلي
5950579ارتباط بین سطح سرمی CA15-3 و وجود متاستاز در اسکن استخوان بیماران مبتلا به Locally advanced breast cancerمجریدر دست اجرابلي
6950554تعیین ارزش تشخیصی Tc99m-Hynic-TOC در بیماران با کانسر تیروئید تمایز یافته و اسکن تمام بدن با ید 131 منفی با افزایش تیروگلوبولین سرمیمجریدر دست اجرابلي
7921135 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار زانو مجریپایان یافتهبلي
8920115ارزیابی پاسخ به درمان در مبتلایان به لنفوم هوجکین با اسکنTc-octreotateمجریپایان یافتهبلي
9911141 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- ubiquicidin 29-41در تشخیص اوستئومیلت ستون مهره ایمجریپایان یافتهخير
10900790بررسی ارزش تشخیصی اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده های خوش خیم از بدخیم پستانیمجریپایان یافتهبلي
11900182بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق استئومیلیت از تومورهای استخوانیمجریپایان یافتهبلي
12900039ارزیابی اسکن تکنسیوم 99m - اکتروتیت در بیماران مبتلا به لنفوم هوجکینمجریپایان یافتهبلي
1389830بررسی پاسخ به درمان انکولوژی در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم به وسیله ی TC99m-MIBI SPECT مغزمجریپایان یافتهبلي
1489735ارزش تشخیصی اسکن اکترتاید در افتراق ندول، منفرد خوش خیم از بدخیم ریهمجریپایان یافتهبلي
1588673مقایسه تصاویر لنفوسینتی گرافی به دست آمده از دوربین گاما با کولیماتور انرژی بالا و کولیماتور انرژی پایین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پایینمجریپایان یافتهبلي
1688464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکمجریپایان یافتهبلي
1788412بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز هیپ عارضه دارمجریپایان یافتهخير
1888279مقایسه نتایج اسکن تمام بدن با ید 131، در روزهای چهارم، هفتم ونهم بعد از درمان سرطانهای تمایز یافته تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
19940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیهمکاردر دست اجرابلي
20921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
21911045ارزیابی و بررسی فرمولاسیون های مختلف رادیوآئروسل های 99mTc-DTPA برای انجام مطالعات ونتیلاسیون ریویهمکارپایان یافتهخير
22910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزهمکارپایان یافتهبلي
23900915سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومر d, l-HMPAO و بررسی پرفیوژن مغزی کمپلکس 99mTc-d, l-HMPAO در موشهمکارپایان یافتهخير
2489861بررسی مقایسه ای بین تاثیر تزریق توکسین بوتولیسم و پیلورومیوتومی در جلوگیری از تخلیه تاخیری معده بعد از جراحی ازوفاژکتومیهمکارپایان یافتهبلي
2589096مقایسه دقت تست اوره تنفسی با کربن 13 با تست اوره‌از سریع در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوریهمکارپایان یافتهبلي
2688729بررسی میزان موفقیت درمان متاستازهای استخوانی با ساماریوم (Samarium-153 Lexidronam)همکارپایان یافتهخير
2788635مقایسه میزان آشکارسازی غدد لنفاوی نگهبان پس از تزریق blue dye به صورت پری آرئولار و رادیوکلوئید به صورت پری انسزیونال در بیماران با سابقه بیوپسی اکسیزیونال سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
2888132مقایسه اسکن 99mTc-EDDA-Tricine-HYNIC-Tyr3-Octreotate در توبرکلوز فعال ریوی و توبرکلوز غیر فعال ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
2985220ارزش تشخیصی تست HpSA در بیماران با دیس پپسی قبل از درمانهمکارپایان یافتهخير
3083207بررسی فراوانی سندرم هپاتوپولمرنر در مبتلایان به سیروز کبدی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سه ماهه دوم سال 83 همکارپایان یافتهخير
31960603مرور سیستماتیک و متاآنالیز اثر ید رادیواکتیو بر نتایج بارداری و سلامت فرزندان خانم های مبتلا به کارسینوم تمایزیافته تیروئیدناظرعقد قراردادبلي
32950565بررسی لنفوسینتی گرافیک exvivo برای تعیین محل غدد لنفاوی پیشاهنگ با Liposomes رنگی نشاندار شده با [99m TC- HMPAO] در بدخیمیهای کولورکتالناظردر دست اجرابلي
33950320بررسی اثر یدتراپی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید بر روی باروری و عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم بیمارناظردر دست اجرابلي
34950222بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گواتر مولتی ندولارناظردر دست اجراخير
35941116بررسی ارزش پروگنوستیک تیروگلوبولین اولیه درتخمین عود و یا عدم پاسخ به درمان کانسر تمایز یافته تیروئید پس از یددرمانیناظرپایان یافتهخير
36931449ارزش بالینی انجام اندازه گیری های مکرر آنتی تیروگلوبولین آنتی بادی سرمی در طول پیگیری بیماران مبتلا به کانسر تیروییدناظرپایان یافتهبلي
37931394بررسي ارزش تغيير سايز ندول داغ تيروئيد در پيش بيني پاسخ به يد درمانيناظرپایان یافتهبلي
38931323مقایسه اثر درمانی مصرف روزانه دوز 150 میکروگرم قرص لووتیروکسین به دو روش استفاده از قرص 100 و 50 و یا یک و نیم عدد قرص 100میکروگرمی در بیماران با کانسر تیروئیدناظرپایان یافتهبلي
39922435بررسی اثر محافظتی کورکومین در برابر عوارض ناشی از ید درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تیروئید: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سور کور کنترل شده با پلاسبوناظردر دست اجراخير
40921038بررسی شکایات شایع در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئید به دنبال تیروئیدکتومی و ید درمانی ناظرپایان یافتهخير
41920852مقایسه دوز بالا و دوز پایین ید رادیواکتیو در درمان بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید با ریسک متوسط به دنبال تیروئیدکتومی ، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تیروئید بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم در سالهای 91 تا95ناظرپایان یافتهبلي
42900997بررسی میزان پاسخ درمانی گواتر ندولر سمی به پروتکل های مختلف درمان با ید رادیواکتیو: مرور نظام مند و متاآنالیز متونناظرپایان یافتهخير
43900921فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانیناظرپایان یافتهبلي
44900900مقایسه ی مشخصات کانسر تیرویید دیفرانسیه میان دو گروه کودکان و بزرگسالان در بیماران استان خراسان طی سال های 1374 تا 1390ناظرپایان یافتهبلي
4587810بررسی مقایسه ای الگوی اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در افراد نرمال باو بدون بلوک شاخه راست در نوار قلب با افراد نرمال در مراجعین به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع)ناظرپایان یافتهبلي
4687546مقایسه اسکن تهویه - پرفیو ژن ریه و معیا رهای ولز دربیماران مشکوک به آمبولی ریه مراجعه کننده به بخش هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1388ناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962610Diagnostic value of 99mTc-ubiquicidin scintigraphy in differentiation between osteomyelitis and bone tumorsISINuclear medicine communications1396مسئول
296083899mTc-Labeled Ubiquicidin Accumulation in a Retained Surgical Gauze.ISICLINICAL NUCLEAR MEDICINE1395مسئول
3953703Bone scintigraphy in diagnosing chronic recurrent multifocal osteomyelitisISIIranian Journal of Nuclear Medicine1395اول
4953266The prognostic value of conventional imaging tools to determine how patients with hodgkin lymphoma will respond to treatmentChemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول
5941267Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A novel agent for blood pool imagingISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم
6931424The Role of Octreotate Scan in Discrimination of Solitary Pulmonary NodulePMCWorld Journal of Nuclear Medicine/Vol 13/Issue 1/January 20141392دوم
7930721Diagnostic value of 99mTc-bombesin scintigraphy for differentiation of malignant from benign breast lesionsPMCNuclear medicine communications1393مسئول
8930224Supplementary value of functional imaging in forensic medicinePMCTorture1391چهارم
9923687The Role of Nuclear Medicine in the Diagnosis and Management of Solitary Pulmonary NodulesISCJournal of Cardiothoracic Medicine1393سوم
10922744A Pooled Analysis of Diagnostic Value of 99mTc-ubiquicidin (UBI) Scintigraphy in Detection of an Infectious ProcessISIClinical Nuclear Medicine1392سوم
11922404Association of Helicobacter pylori infection with the Lewis and ABO blood groups in dyspeptic patientsPMCNigerian Medical Journal1392اول
1292231299mTc-labeled ubiquicidin scintigraphyISINuklearmedizin1391اول
13922071Treatment efficacy of 153Sm-EDTMP for painful bone metastasisISCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine1392مسئول
1492188599mTc-labeled ubiquicidin A promising method in hip prosthesis infection diagnosisISINuklearmedizin1391اول
15921638Botulinum toxin for prevention of delayed gastric emptying after esophagectomyPMCAsian Cardiovascular & Thoracic Annals1392چهارم
1690794Efficacy of high-energy collimator for sentinel node lymphoscintigraphy of early breast cancer patientsISIRadiology and Oncology1390اول
1790694Comparison between early and delayed images of 67Ga scintigraphy for evaluation of recurrent lymphomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم به بعد
1890651Can gallbladder ejection fraction measured by fatty meal cholescitigraphy diagnose chronic cholecystitis?scopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم به بعد
1990173Factors influencing the time of sentinel node visualization in breast cancer patients using intradermal injection of the radiotracerISIAmerican journal of surgery1390پنجم به بعد
2089591Perfusion defect due to spontaneous photomultiplier tube malfunction in the myocardial perfusion scan of a patient Abbreviated title: Perfusion defect due to PMT malfunctionscopusANZ Nuclear Medicine1389چهارم
2189548Sensitivity of Galliumscintigraphy for evaluation of recurrent lymphoma: Comparison of planar and SPECT imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
2289547Sentinel lymph node biopsyin melanoma patients: An experience with Tc-99mantimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
2389333Visualization of a supraclavicular node on the lower extremity lymphoscintigraphyISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389چهارم
2489099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389چهارم
2589098Systemic Absorption of Tc-99m-Pertechnetate during Dacryoscintigraphy: A Note of Caution PMC Orbit1389پنجم
2687586Minimally invasive radio-guided surgery for hyperparathyroidism: an experience with Tc-99m sestamibiscopusIran j nucl med1388پنجم به بعد
2786068Diuresis renography for differentiation of upper urinary tract dilation from obstruction : F+20 methodsISIUrology journal1386دوم
2885303مقایسه دو روش مختلف اسکن کلیه در بیماران مبتلا به اتساع سیستم ادراری فوقانی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
2985202Image reconstruction using filtered backprojection and iterative method: Effect on motion artifacts in myocardial perfusion SPECTISIJournal of Nuclear Medicine Technology1385پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933405Evaluation of Tc99m-Octreotate scintigraphy in the staging of Hodgkin's lymphomaششمین کنگره بین المللی و هجدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایتهران-بیمارستان امام خمینیسخنرانی1393بله
2931682Tc-99m Labeled HMPAO white Blood Cell Scintigraphy in a patient with Hip Prosthesisدومین همایش کشوری پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادیمشهدپوستر1393خير
3923172بررسی دقت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک 99mTc antimony sulfide colloid در بیماران با سرطان مری37 امین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران(جراحی توراکس)تهرانسخنرانی1392خير
4922194ترجمه نداردSGH Nuclear Medicine Update2012(WARMTH)سنگاپورپوستر1390بله
5922192ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389بله
6922183ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390بله
7922182ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390بله
8922181ترجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390بله
9922177ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانپوستر1391بله
10922169ترجمه نداردپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه