سیدعلی  علمداران
خلاصه عملکرد سیدعلی  علمداران
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدعلی علمداران

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدعلی علمداران رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : alamdarana@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960465تعیین درصد فراوانی تشخیصی وعلت انسداد گوارشی در کودکان و مقایسه آنها براساس سونوگرافی و گرافی سادهمجریپایان یافتهبلي
2960462بررسی ارزش تشخیصی Low Dose CTscan در تشخیص بیماری های قفسه سینه در اطفالمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
3960290تعیین ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی ترانس پرینه آل قبل از عمل در کودکان مبتلا به آنوس بستهمجریدر دست اجرابلي
4951263بررسی سیتولوژی شیوع بدخیمی در توده های سالید تیروئید با نمای سونوگرافیک خوش خیم یا قویا خوش خیم(TI-RADSII or III)مجریپایان یافتهبلي
5951257بررسی میزان شیوع بدخیمی در نماهای مختلف سونوگرافیک توده¬های تیروئید با توجه به طبقه¬بندی TI-RADSمجریپایان یافتهبلي
6950066بررسی ارزش سونوگرافی در تشخیص علت کدورت های رادیوگرافیک قفسه سینه کودکانمجریپایان یافتهبلي
7941310بررسی مقایسه ای روش های تشخیصی کبد چرب (فیبرواسکن ، DEXAوسونوگرافی) با تغییرات انتروپومتریک در گروه سنی 9-18 سال وتعیین توپوگرافی بیماران کبدچرب(NAFLD)مجریپایان یافتهبلي
8940540ارزیابی میزان موفقیت روش marker and wire localization در مارکر گذاری سرطان های پستان پیشرفته و لوکالمجریپایان یافتهبلي
9931605بررسی میزان کمک تشخیصی سونوالاستوگرافی در ضایعات سونوگرافیک مشکوک پستانی BIRADS 3-4مجریپایان یافتهبلي
10931583بررسی ضخامت انتیما مدیا آئورت شکمی در نوزادان مبتلا به هیپوتیرئیدی مادرزادی مراجعه کننده به بخش غدد و متابولیسم اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهبلي
11931227بررسی مقایسه ای اثر لیدوکائین و بنزوکائین-آدرنالین در کاهش عوارض ناشی از بیوپسی پستانمجریپایان یافتهخير
12930193مقایسه یافته های کولون ترانزیت تایم با باریم انما وسونوگرافی در کودکان مبتلا به اختلالات دفعیمجریپایان یافتهبلي
13922897بررسی میزان تطابق یافته های سونوگرافی با تشخیص قطعی در بیماران مشکوک به ماستیتمجریپایان یافتهبلي
14922870بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی نخاع در مقایسه باMRI در کودکان مبتلا به مثانه نوروژنیکمجریپایان یافتهبلي
15922612بررسی یافته های سونوگرافی لگن و نخاع در کودکان با اختلال یبوستمجریپایان یافتهبلي
16922353بررسی ارزش تشخیصی روش لوکالیزه کردن ضایعات غیر قابل لمس پستان باروش تزریق رادیو دارو تحت گایدمجریپایان یافتهبلي
1787847تعیین دوز پرتوی بیمار در دو روشSpot film VCUG و photofluorographic VCUG و مقایسه آنها باstandard fluoroscopic VCUG درکودکان کمتر از 5 سال مبتلا به عفونت ادراریمجریپایان یافتهخير
1884441بررسی عوامل موثر در میزان فلو و سایر یافته های سونوگرافی داپلر در فیستول شریانی - وریدی با عملکرد مناسب در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
1984303بررسی یافته های VGUG و سونوگرافی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ از مهرماه 84 تا شهریور 85مجریپایان یافتهخير
2084002مطالعه نسبت ساکروم و یافته های یورودینامیک با اختلالات ادراری غیر ارگانیک در کودکن در سال 83-84مجریپایان یافتهخير
21981217تاثیر ترهالوز در درمان بیماران مبتلا به بیماریهای ذخیره ای لیزوزومی نیمن پیک تیپ A و B و موکوپلی ساکاریدوز تیپ 3 (Sanfilippo)همکاردر دست اجراخير
22970872بررسی نتایج نئوادجوانت کموتراپی به منظور جراحی حفظ پستان در بیماران خانم مبتلا به سرطان پستان قابل عمل غیر متاستاتیکهمکاردر دست اجرابلي
23970575بررسی مقایسه ای حساسیت تشخیصی سونوگرافی به روش سوپرااسترنال و ساب زایفوئید در تایید صحت انتوباسیون تراشه در مقایسه با کاپنوگرافیهمکاردر دست اجرابلي
24970396تطابق یافته های سونوگرافی کیست های تخمدانی نوزادان در مقایسه با یافته های آسیب شناسی و پیامد نهائی در بازه زمانی 5 سالهمکارپایان یافتهبلي
25970103بررسی تظاهرات بالینی و علل نفروکلسینوزیس مدولاری در کودکانهمکاردر دست اجرابلي
26970100بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی سوزنی تحت هدایت سونوگرافی در تومور های سالید کلیه و فوق کلیه کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای دکتر شیخ و اکبر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
27970025مقایسه یافته های سونوگرافیک نخاعی بیماران تتردکورد با کودکان غیر مبتلاهمکاردر دست اجرابلي
28961762بررسی تاثیر الگوی آموزشی طرح- برخورد- بازخورد بر صلاحیت بالینی دستیاران رشته تخصصی رادیولوژیهمکارپایان یافتهبلي
29961586بررسی اثر لتروزول در ترکیب با کموتراپی نئوادجوانت بر میزان پاسخ بالینی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
30961573بررسی ارتباط بین انواژیناسیون و شاخص وزنی بر اساس سن و نوع تغذیه در شیرخواران 6 ماه تا 2 سال مبتلا به انواژیناسیون مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و اکبر.همکارعقد قراردادبلي
31961153تعیین کاربرد انحراف معیار در هیستوگرام سونوگرافی به عنوان معیار کمی ارزیابی فیبروز کبدی در کودکانهمکارعقد قراردادبلي
32960867بررسی یافته های دیستال کلستوگرام،پرینه آل اولتراسوند و سیستوسکوپی در مقایسه با یافته های حین عمل در ارزیابی محل فیستول رکتوم به سیستم ادراری در بیماران با آنورکتال مالفورماسیونهمکاردر دست اجرابلي
33960455بررسی تاثیر پخش موسیقی بر میزان اضطراب و درد بیماران تحت انجام بیوپسی پستانهمکاردر دست اجرابلي
34960312بررسی تطابق بین یافته های سونوگرافیک و هیستولوژیک در ضایعات پستان که تحت core needle biopsy قرار می گیرند.همکارپایان یافتهبلي
35950522مقایسه روش سونوگرافی و روش معمول(پنا) در تعیین محل کمپلکس عضلانی آنال در بیماران مقعد بسته قبل از عمل جراحی آنورکتوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
36950125ارزیابی نتایج درمان رادیوتراپی حین عمل به عنوان بوست بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان غیرمتاستاتیک کاندید درمان جراحی حفظ پستانهمکارپایان یافتهبلي
37950091بررسی پنج ساله اپیدمیولوژیک انواژیناسیون در کودکان در بیمارستان دکتر شیخ مشهد از سال 1390 تا 1394همکارپایان یافتهبلي
38941019بررسی استفاده از قطر IVC و AORT در تعیین وزن خشک بیماران دیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
39940541بررسی معیارهای سونوگرافیک لنف نودهای متاستاتیک ناحیه ی آگزیلار در بیماران دارای کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
40940533بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سونوگرافی کیسه صفرا انجام شده توسط رزیدنت طب اورژانس و سرویس رادیولوژی در بیماران مشکوک به به کوله سیستیتهمکارپایان یافتهبلي
41940210بررسی دقت تشخیصی سونوگرافی در ضایعات BIRADS سه و چهار در بیماران با توده پستانهمکارپایان یافتهبلي
42931604مقایسه کارایی، امنیت، و پیامد بالینی درناژ و آسپیراسیون آبسه از طریق پوست در آبسه های تشکیل شده بعد از آپاندکتومی اطفالهمکارپایان یافتهبلي
43930544بررسی ارزش تشخیصی اسکن DMSA و سونو گرافی کلیه برای پیشگویی وجود رفلاکس در بیماران با عفونت ادراری تب دارهمکارپایان یافتهبلي
44930171مقایسه روش های سونوگرافیک استاتیک و دینامیک در دو نمای کرونال و ترانسورس در تشخیص دیسپلازی مفصل هیپ نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
45930102بررسی حساسیت سونوگرافی در تأیید محل صحیح لوله تراشههمکارپایان یافتهبلي
46921806بررسی فراوانی درگیری کبدی دربیماران مبتلا به فیبروز کیستیک شناسایی شده در شهرمشهدهمکارپایان یافتهبلي
47921046بررسی استفاده از سونوگرافی برای ارزیابی دهیدراتاسیون در کودکان با گاستروانتریت همکارپایان یافتهبلي
48911274بررسی میزان کفایت اطلاعاتی گزارشات سونوگرافی درخواستی جهت بیماران مشکوک به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) و بهبود آن با پیشنهاد یک مدل گزارش ساختار یافته معتبر جهت گزارش دهیهمکارپایان یافتهبلي
49911046ارزیابی سیستم ادراری تحتانی در کودکان 7 تا 16 ساله مبتلا به یبوست مزمن و مقایسه ان با کروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
50910372بررسی اثر میدازولام خوراکی در کاهش اختلالات ادراری ناشی از VCUG در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
51910369بررسی وضعیت پاسخگویی اجتماعی (social accountability) دانشکده پزشکی مشهد در حیطه آموزش در دوره پزشکی عمومی در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
52910339پایش پنومونی بدنبال با ونتیلاتور کودکان کمتراز 16 سال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر شیخ و بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام رضا(ع):1392-1391همکارپایان یافتهبلي
53910306بررسی ارتباط دریافت و الگوی غذایی غالب با بیماری کبد چرب غیر الکلی در افراد مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد-1391همکارپایان یافتهبلي
54910260بررسی سمیت احتمالی اشعه ایکس بر روی قدرت آنتی اکسیدانی توتال پلاسمای کارکنان بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
55910258بررسی سمیت احتمالی اشعه ایکس بر روی میزان پرولیفراسیون لنفوسیتی در کارکنان بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
56900722ارتباط اندازه توده پستان در ماموگرافی و اندازه واقعی آن توده درآسیب شناسیهمکارپایان یافتهبلي
57900138تعیین حساسیت و ویژگی نتایج بیوپسی سوزنی در توده های خوش خیم و بدخیم پستانهمکارپایان یافتهبلي
5889803 بررسی اپیدمیولوژی، الگوی بالینی و عوارض دراز مدت سینوویت توکسیک (گذرای) هیپ در کودکان مراجعه کننده با لنگش در بخش و درمانگاه عفونی کودکان بیمارستان امام رضا(ع) در سال های 1387- 1388همکارپایان یافتهبلي
5989084بررسی میزان عود زیر بغل در بیماران سرطان پستان با گره لنفی پیشاهنگ منفی که تحت عمل جراحی گره پیشاهنگ طی سالهای 85 الی 87 قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
6089025بررسی فراوانی موفقیت و عوارض ناشی از بیوپسی های کبد از طریق ترانس ژوگولار با هدایت سونوگرافی همزمان در بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
6188128بررسی یافته های رادیو گرافی قفسه صدری در کودکان مبتلا به آسمهمکارپایان یافتهبلي
6287845بررسی یکساله علائم بالینی و رادیولوژیکی کودکان مبتلا به هیدرونفروز دوران جنینی و شیر خوارگی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
6387602مقایسه ارگانیسم های شایع عامل پنومونی بدون تب( کلامیدیا تراکوماتیس) و برونشیت(ویروس سنسیشیال تنفسی) در شیرخواران کوچکتر از یکسال بستری در بیمارستان های دکتر شیخ از آذر ماه 1387 لغایت اردیبهشت 1388همکارپایان یافتهبلي
6487432بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی کلاله زعفران بر کیفیت زندگی و پاسخ به درمان در افراد مبتلا به کانسرهای متاستاتیک به کبدهمکارپایان یافتهبلي
6585075بررسی فراوانی اختلالات عملکرد مثانه (voiding disfunction) در کودکان مبتلا به انورزی شبانههمکارپایان یافتهخير
6684368تعیین عوامل موثر بر پاسخ به درمان با پلی سیتراk و هیدروکلروتیازید در کودکان با سنگ ادراری در زمینه هیپرکلسوریهمکارپایان یافتهخير
6783232تاثیر توکسین بوتولینوم در آبریزش دهان کودکان فلج مغزی همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982952Ultrasound Findings of Appendico-cecal invagination: A Case Report and Literature ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1398مسئول
2982951Concordance assay between sonographic and histologic findings in breast lesions under Core Needle Biopsyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398سوم
3982466Can ultrasound be considered as a potential alternative for sentinel lymph node biopsy for axillary lymph node metastasis detection in breast cancer patients?ISIbreast journal1398مسئول
4981841Tuberculous mastitis: A review of 32 casesISIInternational Journal of Infectious Diseases1398دوم
5981464Use of ultrasound for the assessment of dehydration in pediatric patients with mild to moderate dehydrationISIEmergency Care Journal1398سوم
6981133A logistic regression nomogram to predict axillary lymph node metastasis in early invasive breast cancer patients.ISIBREAST JOURNAL1398دوم
7981095Diagnostic Value of Ultrasound in Detecting Causes of Pediatric Chest X-Ray OpacityPMCTurkish thoracic journal1398مسئول
8980471Thoracic Mass Nature Determination; What Modality Is Better in Pediatric Age?ISIInternational Journal of Pediatrics1398اول
9980166Male granulomatous mastitis, a rarely encountered disorderISIBreast Images دوم
10973902Cystic Fibrosis-associated Liver Disease: A Review Articleindex copernicusreviews in clinical medicine1397پنجم به بعد
11973501Accuracy Assessment of Surgical Clip Marker/Wire Localization in Advanced Breast CancerISCreports of radiotherapy & oncology1396اول و مسئول
12972587Massive splenic infarction with specific sonographic feature: Two case reports with Rare EtiologiesChemical AbstractJournal of Clinical Gastroenterology and Treatment1397مسئول
13971616Evaluating the accuracy and sensitivity of anthropometric and laboratory variables in diagnosing the liver steatosis and fibrosis in adolescents with non-alcoholic fatty liver diseaseindex copernicusJournal of Liver Research, Disorders & Therapy1397پنجم
14970973Intra-thoracic hypertrophic pyloric stenosis with late onset presentation: a case reportسایر سایت‏های تخصصیEuropean Journal of Medical Case Reports1397دوم
15970946Preoperative Trans-Perineal Sonographic Findings in Children with Imperforate Anus for Detection of Anal Sphincter Muscle Complex and the Anal Canal Pathway: A Pilot StudyISIIranian Journal of Radiology1397اول
16970407Emergency Medicine Resident versus Radiologist in Detecting the Ultrasonographic Signs of Acute Cholecystitis; a Diagnostic Accuracy StudyPMCEmergency1396دوم
17970103Fatty Liver Index (FLI) in Predicting Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)ISIHepatitis monthly1396پنجم
18964162Rapidly progressive nephromegaly in a neonate with autosomal recessive poly cystic kidney diseasePMCJournal of nephropathology1396سوم
19963853Ultrasonographic Evaluation of the Sacrococcyx and Spinal Canal in Children with ConstipationISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
20963582Assessment of Ultrasound / Radio-guided Occult Lesion Localization in Non-palpable Breast LesionsPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1396اول
21963560Congenital obstructive anomalies of anterior urethra; diagnostic methodsSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پ‍ژوهشی قزوین1386اول و مسئول
22962966Core needle breast biopsy with local dental anestheticsISIBREAST JOURNAL1396اول
23962800A novel experience in treatment of liver hydatidosis in pediatrics: A clinical trial studyISIInternational Journal of Pediatrics1396دوم
24962407Intraoperative Sonographic Guided Pull-through Anorectoplasty: A Novel Procedure for Imperforate Anus and Rectourethral Fistula: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
25962371Galactocele in the Axillary Accessory Breast Mimicking Suspicious Solid Mass on UltrasoundPMCCase reports in obstetrics and gynecology1396دوم
26961785Acute Lymphoblastic Leukemia Following Nasopharyngeal Carcinoma: Report of an Unusual CasePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396سوم
27961763Prediction of Renal Cortical Involvement Using Serum and Urinary Inflammatory Markers in Children with Febrile Urinary Tract InfectionISIIranian Journal of Radiology1396سوم
28961743Diagnostic value of ultrasonography in spinal abnormalities among children with neurogenic bladderPMCElectronic physician1396اول
29961637Increase in the Th1-Cell-Based Immune Response in Healthy Workers Exposed to Low-Dose Radiation - Immune System Status of Radiology StaffPMCJournal of Pharmacopuncture1396سوم
30961277Assessment of Radio-Guided Occult Lesion Localization Associated with Sonography in Non-Palpable Breast LesionsISIBREAST JOURNAL1396اول
31954073Assesment of sonographic findings in idiopathic granulomatous mastitisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
32953638Comparison of the Voiding Cystourethrogram Results One and Three weeks after the First Urinary Tract Infection in 1-Month to 15-Year-Old Childrenindex copernicusJournal of Pediatric Nephrology1395چهارم
33953164Assessment of Diagnostic Value of Single View Dynamic Technique in Diagnosis of Developmental Dysplasia of Hip: A Comparison with Static and Dynamic Ultrasond TechniquesPMCThe archives of bone and joint surgery1395اول
34951239Screening Characteristics of Bedside Ultrasonography in Confirming Endotracheal Tube Placement; a Diagnostic Accuracy StudyPMCemergency1395پنجم
35943242Comparison Between Diuretic Urography (IVP) and Diuretic Renography for Diagnosis of Ureteropelvic Junction Obstruction in ChildrenPMCIranian Journal of Pediatrics1394چهارم
36943035Congenital isolated transverse colon dilatationPMCBMJ Case Rep.1394سوم
37935054Childhood Facial Osteo Sarcoma: a Case ReportPMCThe Archives of Bone and Joint Surgery1394مسئول
38933041Diagnosis of colorectal polyps by hydrocolonic sonography in children with rectal bleedingPMCIranian Journal of Radiology1385اول
39931559Oral Midazolam for Voiding Dysfunction in Children Undergoing Voiding Cystourethrography: A Controlled Randomized Clinical TrialPMCNephro Urol Mon.1393چهارم
40930524Evaluation of the Serum Total Antioxidant Level and Hematological Indices in Healthy Workers Exposed to Low Radiation Doses: A Significant Increase in Platelet IndicesscopusPharmacologyonline1393سوم
41930137Comparison Between Photofluorography and Standard Fluoroscopic Voiding Cystourethrography in Evaluating Vesicoureteral Reflux in Children With Urinary Tract InfectionPMCNephro-Urology Monthly.1392سوم
42924856one-year ollow-Up of Radiologic and Clinical Findings in Chidren with Prenatal and Neonatal Hydronephrosisscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1391سوم
43922303Reliability and Validity of Residents’’ Evaluation of the Mashhad University of Medical Sciences Faculty Members, in Different Clinical and Para-Clinical GroupsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392سوم
4491485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391پنجم به بعد
4590339Correlation between cathepsin D serum concentration and carotid intima -media thickness in hemodialysis patientsISIInternational urology and nephrology1390چهارم
4690175Correlation between heat-shock protein 27 serum concentration and common carotid intima-media thickness in hemodialysis patientsISIIranian journal of kidney diseases1390چهارم
4789529Predisposing Factors for nephrolithiasis and nephrocalcinosis in Cystic FibrosisISIIranian Journal of Pediatrics 1389پنجم
4889302Chest Radiograph Abnormalities in Childhood AsthmaISI Healthmed1389دوم
4988559Prolapsing ureterocele in two infant boys ISIIranian Journal of Radiology 1388اول
5088208Metabolic factors associated with urinary calculi in childrenPMCiran j kidney dis1388سوم
5187457Doppler Ultrasound Assessment of Well-Functioning Native Hemodialysis Access: Comparison with Sufficient Dialysis scopusIran j radiol1387مسئول
5286580Urinary Tract Infection and predisposing factors in childernISIIranian Journal of Pediatrics1386دوم
5385296Ultrasound-guided hydrostatic reduction of childhood intussusceptions using water enemascopusIranian Journal of Medical Sciences1385اول
5484067استفاده از دو روش سیستوگرافی رتروگراد استاندارد و سیستوگرافی رادیونوکلئوتاید در تشخیص بیماران مشکوک به ریفلاکس وزیکویورترال(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952557پلوروپولموناری بلاستوما:بحث و معرفی رجیستری بین المللی24 کنگره جراحان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1395خير
2951659A survey on some immune parameters of healthy workers exposed to low dose radiation3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
3933880وضعیت پاسخگویی اجتماعی در یکی از دانشکده های پزشکی تیپ یک کشوردر حوزه آموزش پزشکی عمومیInternation Seminar on quality & affordable educationکوآلالامپورسخنرانی1393خير
4932900CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IN PATIENTS WHO CANDIDATE FOR KIDNEY TRANSPLANTSThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393خير
5932512Timing Of Voiding Cystourethrogram After First Documented Urinary Tract Infection In Children47th Annual Scientific Meeting of the European society for Pediatric Nephrologyپورتوپوستر1393خير
6932505clinical and radiological evaluation of children with infantile hydronephrosis14th international congress of nephrology dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
7924673Metabolic Evaluation for Renal Stone in Pediatric Cystic Fibrosis PatientsThe 2nd International Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrology ISPN 2011Mashhadپوستر1390خير
8921896عفونت ادراری در دو سال اول زندگیاولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه