حمید  قرائی
خلاصه عملکرد حمید  قرائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید قرائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید قرائی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : gharaeeh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971298بررسی تغییرات اپیتلیوم و استرومای قرنیه پس از انجام عمل کلاژن کراس لینکینگ در بیماران مبتلا به کراتوکونوس به وسیله دستگاه Spectral-Domain OCTمجریدر دست اجرابلي
2960686بررسی درمان دارویی بوسیله قطره لیپوئیک اسید در درمان بیماران Presbyopiaمجریپایان یافتهبلي
3941814بررسی اثر قطره تاپیکال پردنیزولون استات 1% بر میزان گشاد شدگی مردمک و درد بعد از جراحی کاتاراکتمجریپایان یافتهبلي
4940365بررسی ساختار برش اصلی به روش clear corneaدرجراحی کاتاراکت به شیوه ی فیکوامولسیفیکاسیون با استفاده از Anterioe segment opyical coherence tomography در دو گروه رزیدنت های سال چهارم دوره ی آموزشی(senior residents) ورزیدنت های سال سوم دوره ی آموزشی(junior residents)مجریپایان یافتهبلي
5930085مقایسه پارامترهای سگمان قدامی چشم بین ارب اسکن و بیومتری لنزاستارمجریپایان یافتهخير
6920410بررسی مقایسه ای میزان عوارض حین جراحی فیکو امولسیفیکاسیون بر اساس رتبه بندی ریسک فاکتورهای پیش از جراحی Najjar-Awwadمجریپایان یافتهبلي
7910191مقایسه نتایج درمانی، و عملکرد بینایی فتورفراکتیو کراتکتومی به دو روش اصلاح با وبدون استفاده از تعقیب گر متحرک چشمیمجریپایان یافتهخير
8900906بررسی مقایسه ای انجام مراحل مختلف جراحی های شایع چشمی بر روی چشم بز ذبح شده و چشم انسانمجریپایان یافتهبلي
9900490بررسی اندکسهای بیومتریک به روش لیزر اینترفرومتری laser inter frometry در بیماران کاندیدعمل جراحی کاتاراکت در شش ماهه اول 1392در بیمارستان خاتم الانبیائ مشهدمجریپایان یافتهبلي
10900423بررسی پایداری فیزیکی و بیولوژیک شیمیایی و استریلیتی قطره های فورت ذخیره شده در دماهای 24 ، 4 درجه سانتیگراد برای 0 و 4 و 7 و 14 و 28 روز پس از تهیه در محلولهای مختلفمجریپایان یافتهبلي
11900035بررسی مقایسه ای عملکرد بینایی و اپتیکی لنزهای داخل چشمی Akreos AO و Kontur AB، پس از عمل جراحی کاتاراکت بروش فیکومجریپایان یافتهبلي
1289054بررسی اثر Avastin بر روی تشکیل عروق جدید در قرنیهمجریپایان یافتهخير
1388708مقایسه نتایج درمانی، آناتومیک و عملکرد بینایی فتورفراکتیو کراتکتومی به دو روش اصلاح اسفریک و اصلاح با کمک جبهه موجمجریپایان یافتهبلي
1488656بررسی اثرات میتومایسین C بر سلولهای اندوتلیال قرنیه در روشهای مختلف جراحی ناخنکمجریپایان یافتهبلي
1588429مقایسه میزان بیان VEGF و TGF-β1 در بیماران مبتلا به ناخنک با سابقه ی آتوپی و بدون سابقه ی آتوپیمجریپایان یافتهخير
1687794بررسی اثرات کراس لینکینگ قرنیه با اشعه اوتراویوله و ریبوفلاوین بر علائم و نشانه های بولوس کراتوپاتیمجریپایان یافتهخير
1787737بررسی ارتباط بین میزان از دست رفتن سلولهای اندوتلیال قرنیه در مرکز و محل برش در جراحی فیکوامولوسیفیکاسیون با برش تمپورال و سوپراتمپورال وسوپریورمجریپایان یافتهبلي
1887061بررسی اثرات رمی فنتانیل بر فشار داخل چشمی (IOP) در 120 بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکو در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدمجریپایان یافتهبلي
1984102تغییرات فیلم اشکی بعد از فیکوامولسیفیکسیون با برش سوپراتمپورال در مقایسه با برش تمپورالمجریپایان یافتهخير
2084064بررسی تغییرات لایه اشکی قبل و بعد از عمل جراحی و تیرکتومی عوامل موثر در آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)مجریپایان یافتهخير
21980609بررسی نتایج بالینی پیوند قرنیه تکتونیک در موارد اولسرهای قرنیه پرفوره در مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)همکاردر دست اجرابلي
22980570نظام ثبت بیماران با ترومای نافذ چشمی خراسان بزرگهمکاردر دست اجراخير
23951832بررسی عملکرد استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در اموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکیهمکاردر دست اجراخير
24951326بررسی وضعیت فیلم اشکی و توپوگرافی قرنیه در افراد مورد مواجهه اشعه یونیزان ایکس و اشعه غیر یونیزان ماورابنفشهمکارپایان یافتهبلي
25950246تغییرات بینایی در بیمارانی که تحت PhotoRefractive Keratectomy (PRK) با میتومایسینC 0.02٪ در درمان رفرکشن باقیمانده یا بازگشته بعد از عمل Laser In Situ Keratomileusis( LASIK)همکارپایان یافتهبلي
26931511بررسی عوامل ژنتیکی کاتاراکت مادرزادی در خانواده های مبتلا در خراسانهمکارپایان یافتهبلي
27920609بررسی نتایج( AGV(Ahmed glaucoma valveدر بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدهمکارپایان یافتهبلي
28900705بررسی تغییرات ابرومتری چشم براثر جراحی استرابیسم در بیماران دچار انحراف آشکار افقی چشمهمکارپایان یافتهبلي
2988726اندازه گیری مقادیر انحرافات پنهان و ذخایر فیوژنی قبل و بعد از جراحی رفراکتیو به روش (PRK) Photorefractive Keratectomyهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981202Evaluation of the Correspondence between Preoperative Risk Factors and Intraoperative Complications in Resident-Performed PhacoemulsificationISCJournal of Patient Safety and Quality Improvement1394اول
2974237The ocular surface status in individuals having long-term exposure to ionizing X-radiationsISIContact lens & anterior eye1398پنجم به بعد
3971659Tear film secretion and stability in weldersISIContact lens & anterior eye1397پنجم
4971422Endothelial cell changes after photorefractive keratectomy with graded usage of mitomycin CISIINTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY1397اول
5953096Static and dynamic cyclotorsion measurement and evaluation of related factors in patients candidates for PRKISIINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES1395دوم
6952645Evaluation of transforming growth factor-beta1 gene expression in pterygium tissue of atopic patientsISIJournal of the Chinese Medical Association1395سوم
7950580Effectiveness of Technolas torsional eye tracking system on visual outcomes after photorefractive keratectomyPMCJournal of current ophthalmology1394اول
8950579A comparative study on visual and optical performance of Akreos AO and Kontur AB IOLs after phacoemulsification cataract surgeryscopusjournal of current ophthalmology1394اول
9950030Stereoacuity after photorefractive keratectomy in myopiaPMCJournal of Current Ophthalmology1394دوم
10940258Aspheric versus wavefront-guided photorefractive keratectomy: Contralateral eye study.ISIJournal of cataract and refractive surgery1394دوم
11934869Comparison of visual performance with photochromic, yellow and clear intraocular lensesscopusIranian Journal of Ophthalmology1393اول
12934217Anterior and posterior corneal curvature: normal values in healthy Iranian population obtained with the Orbscan IIPMCInternational Ophthalmology1393اول
13934216The expression of vascular endothelial growth factor in pterygium tissue of atopic patientsPMCInternational Ophthalmology1393اول
14934178Angle kappa measurements: Normal values in healthy iranian population obtained with the orbscan iiscopusranian Red Crescent Medical Journal1393اول
15932539Anesthetic keratopathy presenting as bilateral Mooren-like ulcers.PMCClin Ophthalmol.1391چهارم
16932531Double Corneal Ring: Report of Simultaneous Coincidence of Kayser-Fleischer Ring and Fleischer Ring in a Keratoconus Patient Prior to Appearance of Wilson’s DiseasescopusIranian Journal of Ophthalmology (IrJO)1392اول
17932523XML Clinicopathological Report of Three Cases of Opacification in Hydrophilic Acrylic Intraocular Lensesindex copernicus( مجله چشم پزشکی ایران 1392 )1391دوم
18931821Heterophoria and Fusional Reserves Changes after Photorefractive Keratectomy for MyopiascopusIranian Journal of Ophthalmology1393سوم
19931265Normative Values and Contralateral Comparison of Anterior Chamber Depth Measured by Orbscan II in an Iranian PopulationChemical AbstractJournal of Ocular Diseases and Therapeutics1392اول
20930838White-to-white corneal diameter: normal values in healthy Iranian population obtained with the Orbscan IIISIInternational journal of ophthalmology1393اول
2192008Angle kappa changes after photorefractive keratectomy for myopiaISIInt Ophthalmol1392دوم
2290157Infectious scleritis after subtenon triamcinolone acetonide injectionISIOcular immunology and inflammation1390اول
2389661The effects of riboflavin/ultraviolet: a corneal cross-linking on the signs and symptoms of bullous keratopathyPMCMiddle East Afr J Ophthalmol1389اول
2489448A Study of the Complaint of Patients Coming to the Emergency Ward of Khatam-ol-Anbia Eye Hospital Mashhad(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389اول و مسئول
2589217Correlation between corneal endothelial cell loss and location of phacoemulsification incisionscopusJournal of Ophthalmic and Vision Research 1389اول
2688655effect of clear corneal incision location on tear film following phacoemulsification surgeryscopusiranian journal of ophthalmology1388اول
2787649Alteration of Tear Film after Vitrectomy and its Influencing FactorsISIiranian journal of ophthalmology1387دوم
2887597Simple method to evaluate adequacy of capsule for foldable intraocular lens implantation in the sulcusISIJournal of cataract and refractive surgery1388سوم
2987250Comparison of Perkins, Tono-Pen and Schiotz tonometers in paediatric patients under general anaesthesia ISIEast Mediterr Health J 1387اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982841Lipoic acid eye drops for treatment of presbyopia: A pilot randomized controlled clinical trialXXIX Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmologyمشهدپوستر1398خير
2923434-ESCRS- European Society of Cataract and Refractive SurgeonsAmsterdam RAIسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه