محمد  خواجه دلوئی
خلاصه عملکرد محمد  خواجه دلوئی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد خواجه دلوئی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد خواجه دلوئی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khajedalueem@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970316بررسی فراوانی مصرف دخانیات و عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در جوانان شهر مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
2960508بررسی شیوع آنمی وارتباط اندکس های آن با فشارخون در جمعیت بزرگسال شهر مشهد درسال1394مجریپایان یافتهبلي
3951523بررسی اپیدمیولوژیک عوامل زمینه ساز مرگ کودکان 59- 1 ماهه در خارج بیمارستان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 1389تا 1391مجریپایان یافتهبلي
4951411تخمین خطر نسبی ده ساله حوادث قلبی عروقی و سن قلبی با استفاده از معیارهای فرامینگهام و مقایسه با مدل بومی در جمعیت ساکن شهر مشهد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
5951335بررسی درک وبرداشت، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد سوء رفتارهای پژوهشیمجریپایان یافتهبلي
6951248بررسی وضعیت رشد و مشکلات سلامتی در کودکان نوآموز ایرانی و افغانی ساکن مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
7940363بررسی فراوانی بیماری مزمن کلیه در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی دیابت مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهخير
8940292بررسی روند 12 ساله بروز سل و پیامدهای آن(بهبودی،عود،مرگ)در جمهوری اسلامی ایران(سالهای 1380 تا 1391)مجریپایان یافتهبلي
9940291بررسی سطح خطر بیماریهای قلبی-عروقی در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال1392مجریپایان یافتهبلي
10931112بررسی شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در جمعیت شهر مشهد در سال 1392مجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
11931111بررسی ارتباط میزان ساعات تماشای تلویزیون و پروفایل لیپیدها ، قند سرم وسندروم متابولیک در افراد بزرگسال در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
12930447مقایسه تاثیر دو روش اموزشی ،اموزش توسط بزرگسالان و اموزش همسالان بر اگاهی و نگرش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد ،در پیشگیری و مراقبت از بیماری ایدزمجریپایان یافتهبلي
13930254بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب و مکانیسم های مقابله ای در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
14930148بررسی عوامل دموگرافیک و اجتماعی زمینه ساز اقدام به خودکشی در مراجعین به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1393مجریپایان یافتهبلي
15922466سنجش روزهای بدون سلامتی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی حاشیه مشهد سال 1392مجریپایان یافتهخير
16920578بررسی سطح بیومارکرالتهابی hs-CRP درزندانیان شهر مشهد و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
17920397بررسی روند بودجه بخش بهداشت و درمان و سهم آن از بودجه عمومی دولت در طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایرانمجریپایان یافتهبلي
18920375بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران با بیماری شریان کرونر پس از درمان جراحی بای پس قلب ، مداخله از راه پوست و داروییمجریپایان یافتهبلي
19910886بررسی عملکرد واحدهای درمان سوء مصرف مواد (کلینیکهای ترک اعتیاد) در شهر مقدس مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
20910548بررسی داروهای بلااستفاده در خانوارهای شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
21910326بررسی بار اقتصادی ناشی از موارد لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
22910298بررسی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرمجریپایان یافتهبلي
23900487شناسایی مولفه های موثر بر سلامت براساس معیارها و ویژگی های زندگی شهرنشینی در ایرانمجریپایان یافتهبلي
24900422بررسی عوامل زمینه ساز گرایش دختران و خانم های جوان به سوء مصرف مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
2589731بررسی رابطه تغییرات وزن در حین درمان با نتیجه درمان در بیماران سل ریوی اسمیر مثبتمجریپایان یافتهبلي
2689482بررسی شیوع سوء مصرف مواد و عوامل اپیدمیولوژیک مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سرخس در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
2787560بررسی شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ،مراکز خصوصی، زایشگاههاو بیمارستانهای شهرستان نیشابوردر سال 1388-1387مجریپایان یافتهبلي
2887111بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87مجریپایان یافتهبلي
2987099بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
3086675بررسی عوامل زمینه ساز بروز سرطان در زندانیان مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
3186607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
3286594بررسی میزان آگاهی و نگرش افراد شاغل در ادارات مشهد نسبت به بیماری آسم در سال 1387مجریپایان یافتهخير
3386461بررسی میزان رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نحوه ارائه خدمات در سال 1386مجریپایان یافتهخير
3486251بررسی علل تغییر شیوه اعتیاد در معتادان مراجعه کننده به مرکز چند تخصصی کنترل و ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع) از86/1/1 لغایت 86/7/1مجریپایان یافتهخير
3584428بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش های زندانیان و کارکنان زندان مرکزی مشهد در خصوص رعایت بهداشتمجریپایان یافتهخير
3684254محاسبه سود و هزینه واکسیناسیون آنفولانزا برای پیشگیری از بیماری های تب دار شبه آنفولانزا و عفونت های حاد تنفسی در شیرخواران 6-24 ماهمجریپایان یافتهخير
3784236بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1 و نقش آن در نحوه شروع دیابت مجریپایان یافتهخير
3883304بررسی تناسب محتوای آموزشی پزشکی عمومی با نیازهای حرفه ای از دیدگاه پزشکان عمومی با سابقه کار یک یا دو سال ارایه خدمات پزشکی در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
3983069بررسی رابطه عود و صفات شخصیتی معتاد و سطح هیجان ابراز شده خانواده هایشانمجریپایان یافتهخير
4080103بررسی تاثیر مصرف نمک یددار در پیشگیری از اختلالات کمبود یدمجریپایان یافتهخير
41980021بررسی میزان اسید فولیک و هموسیستئین در مردان مبتلا به Erectile Dysfunctionهمکاردر دست اجرابلي
42971584بررسی ارتباط بین تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398همکاردر دست اجرابلي
43960950تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)همکاردر دست اجراخير
44951580تعیین میانگین شاخص فیبرواسکن در بیماران مبتلا به هپاتیت B درسه گروه ناقل غیرفعال و هپاتیت مزمن و سیروزهمکارپایان یافتهبلي
45951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
46951255بررسی نگرش به تقلب وفراوانی نسبی آن در بین دانشجویان پزشکی در دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 96-97همکارپایان یافتهبلي
47951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
48950899بررسی بیماری میگرن از دیدگاه طب سنتی ایرانی، و بررسی تاثیر فراورده طب سنتی بر میگرن همراه با سوء هاضمه عملکردیهمکارپایان یافتهبلي
49950145بررسی تاثیر ماده کورکومین در کاهش سایز پروستات در رت : یک مطالعه مداخله ایهمکارپایان یافتهبلي
50950075بررسی سطح سرمی ویتامین دی در مبتلایان به سالک و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
51950057بررسی تاثیر مصرف زنجبیل بر هیستولوژی بیضه، اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی در رتهمکارپایان یافتهبلي
52941483بررسی ارتباط استرس شغلی با کار شیفتی در کارکنان یک صنعت فولاد در سال1395همکارپایان یافتهبلي
53941261بررسی رابطه معیار امتیاز دهی Blatchford با نیاز به اقدامات درمانی اندوسکوپیک، یافته های اندوسکوپی و خونریزی مجدد در بیماران دارای خونریزی دستگاه گوارش فوقانی(UGIB) مراجعه کننده به بخش اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
54941170بررسی اثر تجویز قبل از عمل قطره چشمی بتامتازون استات0.1% در کنترل التهاب چشم و درد بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
55941153بررسی اثرکورکومین نانومیسل بر میزان بهبودی علایم بیماران مبتلا به استئوارتریت زانوهمکارپایان یافتهبلي
56941147بررسی اثر تجویز قبل از عمل قطره چشمی بتامتازون استات0.1% در کنترل خشکی چشم و بهبود حدت بینایی بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
57940791بررسی اثر کورکومین بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
58931755بررسی اثر داروی Raloxifene برفعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران سنین منوپوز و میزان جلوگیری از استئوپروز (کاهش دانسیته استخوانی) ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید در این بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
59931686راه اندازی نظام ثبت اطلاعات بیماری های مهم و شایع وابسته به گلوتنهمکاردر دست اجراخير
60931637بررسی فراوانی سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون(HNPCC) دربیماران مبتلا به کا نسر کولورکتال در مشهد از سال 1393همکارپایان یافتهخير
61931212مقایسه تأثیر آلفا توکوفرول و N- استیل سیستئین(NAC) در پیشگیری از کنتراست نفروپاتی در بیماران با آسیب مزمن کلیههمکارپایان یافتهخير
62931181بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران(ضریب کا و پیمانی)دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1393-1394همکارپایان یافتهبلي
63930169بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص های تن سنجی با بیماری مالتیپل اسکلروزیس در شهر مشهد، سال 1394-1393همکارپایان یافتهبلي
64922769بررسی رابطه سوء مصرف ماده (کانابیس، بنزودیازپین و اوپیوم) با شدت آسیب(ISS) و پیش آگهی در بیماران دچار ترومای متوسط سرهمکارپایان یافتهبلي
65921832طراحی و ارزیابی یک مدل پلکانی مشورت پزشکی از راه دور در اداره اورژانسهای بارداریهمکارپایان یافتهبلي
66921129بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر پروستات در رتهمکارپایان یافتهبلي
67920842بررسی رابطه ی نمایه ی تغذیه ی سالم واندازه های تن سنجی در دختران 18-30 ساله ی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشورهمکارپایان یافتهبلي
68920389بررسی نتایج درمانی و عوارض روش جدید ترمیم بافتی وبدون کشش هرنی اینگوئینال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد در سالهای 1391 تا1393همکارپایان یافتهبلي
69920386بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن بامصرف متفورمینهمکارپایان یافتهبلي
70920380بررسی تاثیر درمانی لیزر کم توان در بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال ایدیوپاتیک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهانهمکارپایان یافتهبلي
71920370ارزیابی میزان تماس با دود سیگار و آلرژن های محیطی در کودکان آسماتیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی طی سال های 82 - 92همکارپایان یافتهبلي
72920285بررسی عوامل خطر شغلی- محیطی در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
73920270بررسی تاثیر مصرف مزمن مورفین بر مثانه در رتهمکارپایان یافتهبلي
74920240بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
75920196تاثیر ارائه بسته آموزشی سازگاری با بارداری بر دلبستگی مادر به جنین و اضطراب زنان باردار با سابقه ی مرگ جنین یا نوزاد همکارپایان یافتهبلي
76920118بررسی تاثیر مصرف رویال ژلی بر هیستولوژی بیضه،اسپرماتوژنژ و هورمون های جنسی در رت همکارپایان یافتهبلي
77911298بررسی تاثیر درمانی روغن سیاه دانه در بهبود لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی (کارآزمایی بالینی دوسویه کورتصادفی شده کنترل شده با پلاسبو )همکارپایان یافتهبلي
78911148بررسی روایی و پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی CHAQ 38 (Childhood Health Assessment Questionnaire 38)همکارپایان یافتهخير
79911123بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در مراجعین به مرکزقائم(عج)ازسال 83تا 91همکارپایان یافتهبلي
80911020بررسی شیوع بارداریهای پرخطرو عوامل مرتبط برآن در زنان زایمان کرده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1391همکارپایان یافتهخير
81910813مقایسه میزان آستیگماتیسم و عملکرد بینائی قبل و بعد از جراحی رفرکتیو با دو روش فتورفرکتیوکراتکتومی به کمک جبهه موج و فتورفرکتیوکراتکتومی به روش آسفریکهمکارپایان یافتهبلي
82910761بررسی تاثیر تلفیق دو روش رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت و تزریق ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی در اعمال جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pumpهمکارپایان یافتهبلي
83910677بررسی اثر روغن کتان بر شاخص های غیر تهاجمی کبدی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی ومقایسه ان با ویتامین Eهمکارپایان یافتهبلي
84910474روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
85910460بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی تعیین کننده سلامت در مناطق روستایی مرکز بهداشت مشهد شماره یک(نمونه های موردی مراکز انداد و طوس)سال 1390همکارپایان یافتهبلي
86910436بررسی راهکارهای مناسب توانمندسازی آموزشی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
87910383بررسی میزان بروز عوارض چشمی کورتیکواسترویید(گلوکوم و کاتاراکت) در در کودکان آسمی تحت درمان با کورتون استنشاقی با دوز خفیف تا بالاهمکارپایان یافتهبلي
88910378تعیین مقادیر مرجع آزمون راه رفتن در 6 دقیقه (6MWT ) در جمعیت سالم شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
89910357بررسی عوارض دراز مدت ژنیتالیا در جانبازان جنگ تحمیلی مبتلا به ضایعات نخاعیهمکارپایان یافتهبلي
90910329بررسی ارزش پیش بینی معیار ابرومتری در بهبود وضعیت بینایی در بیماران کراتوکونوس قبل و بعد از فیت لنز RGPهمکارپایان یافتهبلي
91910184بررسی نقش پیشگویی کننده توازن پرواکسیدان - آنتی اکسیدان در ایجاد نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در اقدامات مداخله ای از طریق پوستهمکارپایان یافتهبلي
92910108بررسی ارزش تشخیصی سیستم نمره دهی هیستولوژیک درافتراق آترزی مجاری صفراوی از سایر علل کلستاز دوره نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
93901104بررسی پلی مورفیسم ژن TRPV1در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
94901070بررسی اثرمونته لوکاست بربهبودعلایم بیماران مبتلا به پولیپوزبینیهمکارپایان یافتهبلي
95900810بررسی بیان ژن های BCL2L12و GRAFدر بیماران مبتلا به لوسمی حاد ومقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
96900707بررسی رابطه اسمولاریته اشک با بیماری دیابتهمکارپایان یافتهبلي
97900691بررسی کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه CAT در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با شدت بیماری ریویهمکارپایان یافتهبلي
98900633بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) و کروموزوم فیلادلفیا در افراد مبتلا به لوسمی حادهمکارپایان یافتهبلي
99900478اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در درمان لیشمانیوز پوستی تجربی در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
100900471تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر علائم بروزحمله آسم ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبهمکارپایان یافتهبلي
101900437بررسی عوامل احتمالی مساعدکننده ابتلا به کلانژیت اسکلروزان اولیه دربیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به کلینیکهای گوارش بیمارستانهای قائم و امام رضای مشهد درسال1390همکارپایان یافتهبلي
102900394بررسی تاثیر تورشن یاتروژنیک یکطرفه بر بیضه طرف مقابل در رت قبل و بعد بلوغهمکارپایان یافتهبلي
103900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهخير
104900389بررسی مقایسه ای پرو کلسیتونین سرم و مایع پلور در بیماران با پلورال افیوژن اگزوداتیو و ترانزوداتیوهمکارپایان یافتهخير
105900309بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs12979860 و rs8099917 نزدیک ژن IL28B در بیماران با هپاتیت مزمن و سیروز به علت هپاتیت Cهمکارپایان یافتهبلي
106900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
107900248بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به درمان استانداردهمکارپایان یافتهبلي
108900247بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمونهای جنسی واسپرماتوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
109900167بررسی اثر چسب فیبرین اتولوگوس حاوی platlete-rich plasma (PRP) در ترمیم و عوارض پس از تونسیلکتومیهمکارپایان یافتهبلي
110900008بررسی رابطه سطح پلاسمائی 25OHD با انسداد عروق کرونر در آنژیوگرافیهمکارپایان یافتهخير
11189996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11289966بررسی رابطه هیپوتیروئیدی اتوایمیون تحت بالینی و یافته های سرمی و اکو کاردیوگرافی آترواسکلروزهمکارپایان یافتهبلي
11389917بررسی تاثیر درمان با لوتیروکسین بر تیتر آنتی بادی ضد تیروئید پراکسیداز و یافته های سونوگرافی تیروئید در بیماران مبتلا به کم کاری اتوایمیون تحت بالینی تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
11489874مقایسه تاثیر تامسولوسین در همراهی با تادالافیل با تامسولوسین به تنهائی در درمان علائم ادراری تحتانی ناشی از بزرگی خوش خیم پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
11589871فراوانی سندروم متابولیک در مردان مبتلا به ناتوانی در بارور کردنهمکارپایان یافتهبلي
11689858بررسی نتایج درمان های مکمل قبل از عمل (کمورادیوتراپی نئواجوانت) در بیماران مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده سرپایی به بیمارستان قائم(عج) مشهد درسالهای8813-1380همکارپایان یافتهبلي
11789851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11889832بررسی اثر درمانی و عوارض داروی اینفلیکسیماب(Infliximab) بر آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان با داروهای به خاموشی برنده بیماری DMARD))همکارپایان یافتهبلي
11989779مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی و لکتین هیستوشیمیایی مول هیداتیفرم همراه با انالیز پلوئیدیهمکارپایان یافتهبلي
12089730بررسی ویژگی های بالینی و هیستو پاتولوژیک تراتوم های خارج گنادی کودکان تشخیص داده شده در بیمارستان های دکتر شیخ و قائم مشهد در سال های 76-89همکارپایان یافتهبلي
12189707بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
12289671فراوانی انواع فیوژن‌های ژنیBCR-ABL در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنهمکارپایان یافتهبلي
12389507بررسی اثر چهار نوع فیکساتیو و روشهای استخراج بافتی بر روی خلوص-محتوا و قابلیت تقویت پذیری مولکول اسید ریبو نوکلئیک (RNA) از بافت لنفاویهمکارپایان یافتهبلي
12489460بررسی تاثیر درمان با کله کلسیفرول در بهبود کنترل قند خون در بیماران دیابت نوع 2 مبتلا به کمبود ویتامین Dهمکاردر دست اجراخير
12589456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیهمکارپایان یافتهبلي
12689413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
12789412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
12889373بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی وریدهای کبدی در تشخیص زودرس سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
12989320بررسی فراوانی پایداری هیپرتانسیون پولمونر دربیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه میترال (و شناخت عوامل موثر بر آن)همکارپایان یافتهبلي
13089287بررسی اثر پروپولیس (بره موم) بر بهبود زخم در پای دیابتی همکارپایان یافتهخير
13189237بررسی اثرات آتورواستاتین بر روی الگوی چربی و فعالیت بالینی بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
13289233بررسی تغییرات سطح سرمی BNP و پارامترهای Strain و Strain rate اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا سرطان پستان و تحت درمان با آدریامایسینهمکارپایان یافتهخير
13389207بررسی فراوانی آلودگی به عفونت HTLV1 در بیماری سالک نوع لوپوئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سالک بیمارستانهای قائم(عج ) و امام رضا(ع ) در طی سالهای 1389 تا 1390همکارپایان یافتهبلي
13489197بررسی اثر پیشگیری کننده ی کارودیلول بر عوارض حاد قلبی ناشی از داروی آدریامایسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با سنجش سطح پلاسمایی BNP و شاخص دفورماسیون میوکاردهمکارپایان یافتهخير
13589163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
13689071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی همکارپایان یافتهبلي
13789037بررسی فراوانی اختلالات روماتولوژیک در افراد مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانیهمکارپایان یافتهخير
13889025بررسی فراوانی موفقیت و عوارض ناشی از بیوپسی های کبد از طریق ترانس ژوگولار با هدایت سونوگرافی همزمان در بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
13988761بررسی نتایج درمان اندوسکوپیک در بیماران مبتلا به ریفلاکس ادراری از مثانه به حالبهمکارپایان یافتهبلي
14088741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
14188740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
14288677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمهمکارپایان یافتهبلي
14388676بررسی تاثیر درمان باکورتیکواستروئیدهای استنشاقی بر تعداد بستری شدن و مراجعات به بخش اورژانس در کودکان مبتلا به آسم پایدارهمکارپایان یافتهبلي
14488654مقایسه ویژگیهای بالینی و فرابالینی سندرم گیلن باره در بیماران مراجعه کننده به واحد مراقبتهای ویژه ،اورژانس و بخش اعصاب بیمارستان قائم مشهد از سال 1386 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
14588484بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغین، یک مطالعه پایلوت در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
14688423مقایسه اثرات دسموپرسین و سلکوکسیب در درمان تکرر ادرار شبانه ناشی از بزرگی خوش خیم پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
14788422بررسی صحت تشخیصی فروزن سکشن حین عمل در بیماری هیرشپرونگهمکارپایان یافتهبلي
14888405بررسی پتانسیل فراخوانده سوماتوسنسوری، عصب مدیان در بیماران مبتلا به میلوپاتی ناشی از HTLV1همکارپایان یافتهبلي
14988357تاثیر داروی اینفلیکسی‌ماب بر درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
15088282شیوع آلرژنهای استنشاقی در آسم کودکان در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
15188277بررسی فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در پلاک های آترواسکلروتیک شریان ایلیاک در بیماران پیوند کلیه در مرکز پزشکی قائم(عج) در سالهای 1388 تا 1389همکارپایان یافتهبلي
15288255بررسی رابطه بین دانسیته عروق ملتحمه و اپی اسکلرا و شدت رتینوپاتی دیابتیکهمکارپایان یافتهخير
15388131بررسی تاثیر سولفات روی بر عملکرد تیروئید در مبتلایان به هیپوتیروئیدی تحت بالینی دارای کمبود رویهمکارپایان یافتهبلي
15488128بررسی یافته های رادیو گرافی قفسه صدری در کودکان مبتلا به آسمهمکارپایان یافتهبلي
15588113تعیین فراوانی ژنوتیپ های ویروس هپاتیتc در مبتلایان آلوده به ویروس در استان خراسان در سالهای 86-88همکارپایان یافتهخير
15688111مقایسه سطح مارکر Anti ccp anti cyclic citrullinated peptide در سرم و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهخير
15788060بررسی ارتباط بین نتایج درمانی و عوامل پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی (GTN) متاستاتیک و پر خطرهمکارپایان یافتهبلي
15888039بررسی رابطه مکانیسمهای تطابقی با افسردگی وخطر خودکشی در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیکهمکارپایان یافتهبلي
15988034بررسی وسعت طبیعی عروق سطحی ناحیه بولبار در چشم افرادسالم 30 تا 60 سال با کمک نرم افزار پردازش تصویر همکارپایان یافتهبلي
16088030بررسی وضعیت استرس در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
16187930بررسی فراوانی هایپوتیروئیدی (علامتدار و سابکلینیکال) در بیماران مبتلا به سنگ و شن ریزه های کیسه صفراهمکارپایان یافتهبلي
16287912بررسی اثر درمانی آتورواستاتین در کهیر مزمن ایدیوپاتیک همکارپایان یافتهبلي
16387895مقایسه اثر دگزامتازون وریدی و ژل موضعی بتامتازون برروی کاف لوله تراشه در کاهش گلو درد و سرفه بعد از اعمال جراحی شکمیهمکارپایان یافتهخير
16487882بررسی ارتباط بین وجود هلیکو باکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا با کوله سیستیت کالکولوزهمکارپایان یافتهبلي
16587826بررسی اثر درمان 6 ماهه مراکز متادون درمانی بر عوامل خطر خودکشی در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد از پاییز 1388 الی پاییز 1389همکارپایان یافتهبلي
16687812بررسی ومقایسه عوامل خطر عود حوادث ایسکمی مغزی در فاصله 3روزو 3ماه بعد از وقوع ایسکمی گذرای مغزی در بیماران با و بدون ایسکمی مجددهمکارپایان یافتهبلي
16787781مقایسه سطح مس سرم در بیماران دیالیز خونی با و بدون کم خونی و افراد شاهد سالمهمکارپایان یافتهبلي
16887747بررسی علائم و شدت افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسونهمکارپایان یافتهبلي
16987740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیمهمکارپایان یافتهبلي
17087727بررسی الگوی رنگ پذیری با مارکر کالرتینین به روش ایمنوهیستوشیمی در بیماری هیرشپرونگهمکارپایان یافتهبلي
17187721بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی لشمانیوز جلدی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان های قائم و امام رضا در طی سال های 88-85همکارپایان یافتهبلي
17287708بررسی معیارهای بروز عفونت های تهدیدکننده حیات در مبتلایان به عارضه تب و نوتروپنی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ در فاصله اذر 87- آذر 88همکارپایان یافتهبلي
17387691بررسی اثر پماد موضعی Indigo Naturalis در درمان پسوریازیس نوع پلاک و مقایسه دو پماد تهیه شده از دو گیاه چینی و ایرانی با پماد بتامتازونهمکارپایان یافتهخير
17487619بررسی ارتباط بین شدت آسم و نمایه توده بدنی در مراجعه کنندگان به کلینیک آسم و آلرژی مرکز آموزشی پژوهشی بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهخير
17587613بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار کمپلمان های C3و C4سرمهمکارپایان یافتهبلي
17687557بررسی همراهی DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 در میلوم متعدد همکارپایان یافتهبلي
17787549بررسی اثر درمانی و عوارض ریتوکسیماب (مبترا) در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مقاوم به دیمارد (DMARD)همکارپایان یافتهبلي
17887548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
17987547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
18087517بررسی عفونت بورلیا در نمونه های بیوپسی پوست بیماران مبتلا به مورفه آهمکارپایان یافتهبلي
18187496بررسی سطح مقایسه ای TNFα مایع پلورال در بیماران با مایع پلورال اگزوداتیوهمکارپایان یافتهبلي
18287489بررسی فراوانی و تعیین بار ویروسی CMV, EBV, Adenovirus و Parvovirus B19 و ارتباط آن با تظاهرات بالینی در بیماران پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکنیک Real Time PCR روش Taqman همکارپایان یافتهبلي
18387385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 همکارپایان یافتهخير
18487358بررسی بیان Ki-67 و p63 در مول هیداتیدیفرم(کامل و ناقص) و کوریوکارسینوماهمکارپایان یافتهبلي
18587348بررسی نقش افزودن بوپروپیون بر نواقص عملکرد شناختی و بالینی ناشی از ترک سیگار بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان های ابن سینا و دکتر حجازیهمکارپایان یافتهبلي
18687340بررسی اختلالات نوارنگاری مغزی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرحله حاد و کنترل شده بیماریهمکارپایان یافتهبلي
18787290بررسی فاکتورهای خطر جدید بیماریهای عروق کرونر در نوجوانان چاق در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
18887280بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در سالمندان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد همکارپایان یافتهخير
18987253بررسی رابطه ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی پوست و عفونت با ویروس پاپیلومای انسانیهمکارپایان یافتهبلي
19087238بررسی تاثیر توکسین بوتولینوم A در درمان سندرم مثانه دردناکهمکارپایان یافتهبلي
19187236بررسی اثرات درمانی روش جراحی(اینتراکاورنوزال پلاک) در درمان بیماری پیرونیهمکارپایان یافتهبلي
19287222بررسی رابطه سطح سرمی و سیمن گیرنده های آپوپتوزی (L-Fas, Fas) و واریکوسلهمکارپایان یافتهبلي
19387103بررسی دیابت واضح (قند خون ناشتا بیشتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر در دو نوبت) در بیماران مبتلا به سنگ های ادراریهمکارپایان یافتهبلي
19487030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالمهمکارپایان یافتهبلي
19587026بررسی آگاهی و نگرش پرستاران راجع به سرطان پستان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1387همکارپایان یافتهخير
19687004میزان مطابقت یافته های HRCT در تعیین اختلال عملکردی ریه در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک با یافته های حاصل از PFT همکارپایان یافتهخير
19786767مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون – متوکلوپرامید بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحیهمکارپایان یافتهبلي
19886724بررسی اثر فرم لیپوزومی موضعی آزیترومایسین در درمان لیشمانیوز پوستی حادهمکارپایان یافتهبلي
19986643بررسی تاثیر امگا 3 بر شاخص های رشد و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک همکارپایان یافتهبلي
20086629بررسی اثرات محافظتی آنتی اکسدان ها (آلوپورینول و ویتامین E) بر روی عوارض سنگ شکنی برون اندامی کلیه (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکنی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
20186627بررسی اثر فیناستراید با بر غلظت سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنیک تحت درمان با فیناستراید همکارپایان یافتهبلي
20286578بررسی تاثیر افزودن ریواستیگمین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه همکارپایان یافتهبلي
20386533بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی در اهدا کنندگان خونهمکارپایان یافتهبلي
20486502بررسی رابطه آنمی فقر آهن با شمارش زیر گروه های لنفوسیت های Tهمکارپایان یافتهبلي
20586501مقایسه فراوانی موارد آلودگی با ویروس HTLV1 در مبتلایان به توبرکولوز و گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
20686452تعیین عوامل خطر مؤثر در بیماری سالک بر اساس مطالعات انجام شده در دو دهه گذشته در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
20786446مقایسه فراوانی سیگنالهای میکروامبولی لوپوس اریتماتوز سیستمیک باو بدون تظاهرات عصبیهمکارپایان یافتهخير
20886443بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرمهمکارپایان یافتهخير
20986383بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن CCR5 وپیامدهایی بالینی ابتلا به عفونت هپاتیت Bهمکارپایان یافتهبلي
21086382بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم پروموتر ژن IL-18 و پیامدهای بالینی ابتلا به عفونت هپاتیت B همکارپایان یافتهبلي
21186369بهینه سازی زیر ساخت های مرکز تحقیقات قلب و عروقهمکارپایان یافتهخير
21286255بررسی اثر و عوارض داروی پیوگلیتازون بر درمان بیماری پسوریازیس(نوع پلاکی)همکارپایان یافتهخير
21386248بررسی سطح پروتئین کاتیونیک ائوزینوفیلی و فراوانی ائوزینوفیل ها در خلط بیماران جانباز شیمیائی ریوی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
21486175بررسی رابطه عفونت با هرپس ویروس تیپ 6 و ابتلاء به بیماری پیتریازیس روزههمکارپایان یافتهخير
21586174بررسی رابطه مول هیداتیدیفرم با بروز نشانگرایمینوهیستوشیمی P57همکارپایان یافتهخير
21686083بررسی سطح پپتید ناتریورتیک B در انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با عوارض داخل بیمارستانیهمکارپایان یافتهخير
21786059مقایسه فراوانی مقاومت به انسولین و پیامد های آندوکرین و متابولیک ناشی از آن در بیماران مبتلا به سندرم تخمدانهای پلی کیستیک باشاخص توده بدنی طبیعی و بیشتر از طبیعیهمکارپایان یافتهخير
21886027بررسی رابطه ضخامت انتیما - مدیای شریان کاروتید و طول مدت ابتلا به دیابت در افراد مبتلا به دیابت تیپ I همکارپایان یافتهخير
21985479بررسی اثرات روزه داری بر تغییرات قند خون در افراد دیابتی تیپ 2 تحت درمان با استفاده از روش مونیتورینگ مداوم قندخون(CGMS)همکارپایان یافتهخير
22085451بررسی گذشته نگر موارد لنفوم هوچکین و مرور آسیب شناسی آنها در بیماران بیمارستانهای امام رضا (ع) ، قائم (عج) ، امید و دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 1379- 1385 همکارپایان یافتهخير
22185439بررسی ارتباط آنمی در دیابت تیپ2 با میزان آلبومینوریهمکارپایان یافتهخير
22285394بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل در سال 1385همکارپایان یافتهخير
22385392بررسی میزان بیانcyclin D1 در SCC مری و تاثیر آن در پاسخ به درمان کمورادیوتراپی نئو ادجوانت در مراجعین به مرکز انکولوژی امید مشهد طی سالهای 84-1379همکارپایان یافتهخير
22485355بررسی رابطه ژنوتیپ ژن عامل نکروز دهنده توموری TNF-alpha با پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهخير
22585307بررسی ارزش تشخیصی روش رنگ آمیزی آنزیماتیک استیل کولین استراز بر روی نمونه های پانچ بیوپسی مخاط رکتوم در تشخیص بیماری هیرشپرونگ.همکارپایان یافتهخير
22685233بررسی ارتباط آلودگی ویروس هرپس انسانی تیپ 8 با ابتلا به میلوم متعدد در نمونه های بیوپسی موجود در بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهخير
22785228بررسی افزودن فنتانیل و سوفنتانیل به لیدوکائین 5% نخاعی در زمان شروع درد و زمان نیاز به مسکن بعد از عمل جراحی سزارینهمکارپایان یافتهخير
22885226فراوانی هیپوگنادیسم در مردان مبتلا به دیابت تیپ 2همکارپایان یافتهخير
22985216بررسی فراوانی عفونت HIV در مبتلایان به هپاتیت B و هپاتیت C مراجعه کننده به واحد پژوهشی گوارش و کبد بیمارستان امام رضا(ع) در سال 84-83همکارپایان یافتهخير
23085215بررسی فراوانی آلوآنتی بادیهای موجود در بیماران تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهخير
23185205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
23285196بررسی ارتباط روشهای پیشگیری از بارداری با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان زنجان در سال 1385همکارپایان یافتهخير
23385169بررسی ارتباط بروز سرطان پستان (Breast cancer) و پلی مورفیسم ژن IL-10 و TNF-?همکارپایان یافتهخير
23485076بررسی شیوع تیروئیدیت پس از زایمان در شهر مشهد در سال 1385همکارپایان یافتهخير
23585032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
23685016بررسی آنمی وسطح سرمی اریتروپویتین در بیماران آنمیک با بیماریهای انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهخير
23784451مقایسه اثرات سرترالین و باسپیرون در اختلال اظطراب فراگیر سالمندانهمکارپایان یافتهخير
23884431تاثیر کمبود ریزمغزها در تولد نوزاد کم وزنهمکارپایان یافتهخير
23984409بررسی و مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه سازی و آموزش مرسوم بر مهارت دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گذاشتن آی یو دیهمکارپایان یافتهخير
24084401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
24184396بررسی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیمار با اختلال دو قطبی و مقایسه آن با گروه شاهدهمکارپایان یافتهخير
24284395بررسی تاثیر اموزش مهارتهای فرزند پروری بر عملکرد و رفتار ناهنجار کودکان افسردگی و اضطراب و عملکرد بین فردی والدینهمکارپایان یافتهخير
24384354بررسی اثرات HCG بر روی بافت بیضه نرمال در rat همکارپایان یافتهخير
24484310تجربه یادگیری بالینی دانشجویان پزشکیهمکارپایان یافتهخير
24584275بررسی اثر ویتامین K خوراکی و عضلانی بر فاکتورهای انعقادیهمکارپایان یافتهخير
24684261بررسی عصاره های Glye irrhiza glaba و Chilla millefolium در پیشگیری از عوارض پوستی رادیوتراپی در مبتلایان به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
24784248بررسی رابطه سطح سرمی هموسیستئین با دیابت تیپ 2 و عوارض آنهمکارپایان یافتهخير
24884247بررسی فراوانی آنتی ژن اسکوآموسل کارسینوما در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان اسکوآموسل کارسینومامریهمکارپایان یافتهخير
24984189بررسی سبک های یاد دهی و یادگیری در آموزش بالینی در بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
25084183بررسی اختلالات قلبی در بیماران مبتلا به اپی لپسی ایدیوپاتیک مراجعه کننده به اورژانس و درمانگاه مغز واعصاب بیمارستان قائم(عج) از تاریخ 83/10/1 لغایت 85/4/1همکارپایان یافتهخير
25184155بررسی ارتباط سطح سرمی و بزاقی هورمونهای کورتیزول، تستروترون و استرادیولهمکارپایان یافتهخير
25284153بررسی میزان دقت تست تشخیصی آنتی ژن مدفوعی در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان 6 ماهه تا 14 ساله همکارپایان یافتهخير
25384129بررسی متیلاسیون p16 در نمونه های خون و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده همکارپایان یافتهخير
25484119مقایسه تراکم استخوان در بیماران مبتلا به پمفیگوس تحت درمان با استروئید خوراکی و استروئید بعلاوه ایمورون همکارپایان یافتهخير
25584109توزیع آلل های HLA-DQB1 در مبتلایان به سرطان معدههمکارپایان یافتهخير
25684084تعیین میزان موفقیت ترک سیگار به روش گروه درمانی در بیماران مبتلا به بورگر در بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
25783228بررسی میزا ن فراوانی رسپتورهای استروژن و پروژسترون (ERو PR) در نمونه های بافتی مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای امید و قائم (عج) مشهد و رابطه آن با وضعیت قاعدگی بیمارانهمکارپایان یافتهخير
25883227بررسی فراوانی سلیاک در مادران نوزادان کم وزنهمکارپایان یافتهخير
25983222بررسی فراوانی بروز P53 در تومورهای ویلمز با هیستولوژی مطلوبهمکارپایان یافتهخير
26083220بررسی فراوانی آنتی بادیهای بیماری سلیاک در مبتلایان به هپاتیت مزمن Bهمکارپایان یافتهخير
26183219بررسی نقش محافظتی کاپتوپریل و آلوپورینول در برابر آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگهمکارپایان یافتهخير
26283214کاربرد درجه حرارت داخل مثانه ای برای اندازه گیری دمای مرکزی بدن در گیرندگان پیوند کلیه و مقایسه آن با اندازه گیری درجه حرارت دهانی، اگزیلاری و رکتالهمکارپایان یافتهخير
26383212بررسی نتایج پاپ اسمیر در سه ماهه اول پس از پایان پرتو درمانی در بیماران با سرطان دهانه رحم بعنوان عامل پیش بینی کننده پاسخ به پرتو درمانیهمکارپایان یافتهخير
26483207بررسی فراوانی سندرم هپاتوپولمرنر در مبتلایان به سیروز کبدی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سه ماهه دوم سال 83 همکارپایان یافتهخير
26583155بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383همکارپایان یافتهخير
26683105ارزیابی اثر وارفارین بر دانسیته استخوانی در بیماران مصرف کننده وارفارین در بیمارستان قائم(عج) طی سال های 83-1382همکارپایان یافتهخير
26783065بررسی اثر دود سیگار بر روند اسپرماتوژنز در موش رتهمکارپایان یافتهخير
26883052مطالعه اثر بخشی درمان نگهدارنده با متادون به بهبود وضعیت روانی اجتماعی مراجعانهمکارپایان یافتهخير
26983002بررسی تراکم استخوان در بیماران جانباز شیمیایی ریوی مبتلا به بیماری انسداد ریویهمکارپایان یافتهخير
27082400بررسی فراوانی تظاهرات مختلف چشمی در بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی ارجاع شده به کلینیک چشم پزشکی و بررسی ارتباط شدت هیپرتیروئیدی و شدت علائم چشمیهمکارپایان یافتهخير
27181013تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم استخوانی در زنان سنسی قبل منوپوزهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983067Reconstruction and assessment of validity and reliability of Perceptions, attitude and behavior research misconduct questionnaire and underling factorChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1398اول
2983015Effects of preoperative doses of betamethasone acetate 0.1% on dry eye control after cataract surgeryISIIndian Journal of Ophthalmology پنجم
3982926Low Dose Rituximab Trial as a First Line Biologic Therapy in Patients with DMARD Resistant Rheumatoid Arthritisسایر سایت‏های تخصصیEC Orthopaedics1398چهارم
4982819The Six-minute Walk Test (6MWT) for the Evaluation of Pulmonary DiseasesISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394چهارم
5981919Benefit of Inactivated Influenza Vaccine in Infants in Iran: A Community based Randomized Control TrialEmbaserazavi international journal of medicine1397اول
6981570Comparison between Tear Film Osmolar Cocentration and Other Tear Film Function Parameters in Patients with Diabetes Mellitus.MedlineKorean journal of ophthalmology1398سوم
7973506Evaluation of Abnormal Mammographic Findings in Initial Screening of 1000 Patients during 2008-2009 in Radiology Department of Imam Reza HospitalSID/Iranmedex/Magiranjournal of patient safety and quality improvement1394چهارم
8971901The risk of cardiovascular events based on the Framingham criteria in Adults Living in Mashhad (Iran)PMCElectronic Physician1397دوم
9971819Research Misconduct: Cause of Decrease in Validity and Reliability of Researches Results and the Scientific CommunityEmbaserazavi international journal of medicine1397اول و مسئول
10971818Study of hs-CRP Level in Prisoners in Mashhad and Their Relation to Demographic FactorsEmbaserazavi international journal of medicine1397مسئول
11971361Evaluation of Breast Cancer Risk in Relation to OccupationISIMiddle East Journal of Cancer1397سوم
12964437Efficacy of Acceptance and commitment therapy on anxiety and depression in women who undergoing IVFSID/Iranmedex/Magiranمطالعات روان شناسی بالینی1396سوم
13964207Assessing the questionnaires on perceived oral healthcare need: A systematic reviewISIJournal of Oral Health and Oral Epidemiology1396سوم
14963250A Data Model for Teleconsultation in Managing High-Risk Pregnancies: Design and Preliminary EvaluationPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396دوم
15962860Epidemiology of suicide attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015scopus...مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1396مسئول
16962099Evaluation of the Effect of Adding Low Level Laser Irradiation to Drug Therapy in Patients Affected with Burning Mouth Syndrome: A Randomized Clinical TrialChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396پنجم به بعد
17961703PROTECTIVE EFFECT OF CAPTOPRIL AND ALLOPURINOL AGAINST RENAL WARM ISCHEMIA REPERFUSION INJURY IN DOGSSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
18961627introducing a valid questionnaire for assessment of perceived oral health care needs barriers to accessing oral health care services and its utilityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Dentistry and Oral Health1396دوم
19961509Sero-Prevalence of Bloodborne Tumor Viruses (HCV, HBV, HTLV-I and KSHV Infections) and Related Risk Factors among Prisoners in Razavi Khorasan Province, Iran, in 2008ISIHepatitis monthly1395اول
20961315Assessment of unhealthy days of urban marginal inhabitants and effective factors in Mashhad, IranISCSocial Determinants of Health1395سوم
21961237The Goal-Oriented Evaluation of Medical Students during Internship Based on Performance Rating TablesISC...Future of Medical Education Journal1394سوم
22961014The prevalence of hypertension and its relationship with demographic factors, biochemical, and anthropometric indicators: A population-based studyPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395اول
23960478Factors Associated with Newly Diagnosed Children with Diabetic KetoacidosisISIJOURNAL OF PEDIATRICS REVIEW1395دوم
24953429Seatbelt and Helmet Use and Associated Factors in a Metropolitan AreascopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395مسئول
25953073Prevalence of chromosomal aberrations in couples with recurrent miscarriages in the city of Mashhad, Iran: a cross-sectional study.ISCarchives of medical laboratory sciences1394سوم
26951589Prevalence of refractive errors and risk factors in Mashhad, 1387SID/Iranmedex/Magiraniranian journal of epidemiology1389پنجم به بعد
27951476Relationship Between Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index Scores and Subclinical Cardiac ProblemsISIIranian Red Crescent Medical Journal1395چهارم
28951456Serum level of Vitamin B12 and its relation to dose and duration of metformin consumption in type 2 diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
29951333Short-Period Influence of Chronic Morphine Exposure on Serum Levels of Sexual Hormones and Spermatogenesis in RatsPMCnephro-urology monthly1395پنجم
30950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395مسئول
31950801The Assessment of Self-Esteem in AddictedWomenEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
32950671Assessing Serum Concentration of Zinc among Disadvantage Young Females under Cover of a Relief Foundationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1394چهارم
33950602Insulin resistance and endocrine-metabolic abnormalities in polycystic ovarian syndrome: Comparison between obese and non-obese PCOS patientsPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395پنجم
34950513Demographic, social and clinical characteristics in patients with irritable bowel syndrome in Mashhad in 2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
35950077The Epidemiology of Cold–weather Injuries in Infants in Mashhad, IranChemical Abstractiranian journal of neonatology1394پنجم به بعد
36943402Unused Medicines in HouseholdsEmbaserazavi international journal of medicine1394مسئول
37943401A Population-based Study into Knowledge, Attitudes and Beliefs (KAB) about HIV/AIDSEmbaserazavi international journal of medicine1394دوم
38941813Oral Health Related Quality of Life in a Group of GeriatricsPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research.1394چهارم
39941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم به بعد
40941044The Pattern of Antibiotic Administration for Toddlers and Infants with Acute Respiratory Infections (Mashhad, Iran)scopusiranian journal of neonatology1393مسئول
41940440Atherogenic Index of Plasma (AIP): A marker of cardiovascular diseasePMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran MJIRI1394اول
42940217Frequency of Borrelia in Morphea Lesion by Polymerase Chain Reaction in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394پنجم
43940215Frequency and risk factors of primary sclerosing cholangitis among patients with inflammatory bowel disease in North-East of IranPMCGastroenterology and Hepatology From Bed to Bench1394دوم
44935508Comparison of novel coronary artery disease risk factors between obese and normal adolescentPMCIranian journal of medical sciences1394پنجم به بعد
45935423Demographic and socioeconomic factors of patients with coronary artery diseases undertreatment of coronary artery bypass grafting, percutaneous coronary intervention and drug therapy in Mashhad, IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
46934933Risk Factors for Non-communicable Disease: A Population Based Study in Mashhad (Iran)Chemical AbstractBritish Journal of Medicine and Medical Research1394مسئول
47934278Women, Drug Dependency and Consequences: A Study from a Developing CountryPMCJournal of Addiction1393اول
48933416Efficacy of long-term maintenance therapy with mycophenolate mofetil in lupus nephritis.PMCSpringerplus1393سوم
49933133Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in population covered by Mashhad university of medical sciences in 2011Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
50932905COMPARISON OF NALIDIXIC ACID WITH TRIMETHOPRIM – SULFAMETHOXAZOLE IN PROPHYLAXIS OF RECURRING URINARY TRACT INFECTION IN CHILDRENISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1390چهارم
51932206The Concurrent Validity of Using Simulated Patient and Real Patient in Communication Skills Assessment of Medical StudentsISCگام های توسعه در آموزش پزشکی (SDME)1393پنجم به بعد
52932188Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical AbstractOpen Journal of Preventive Medicine1393اول
53932181In pregnancy and drug addiction in teens and young childscopusمجله زنان و مامایی1392اول
54931920Mortality, Morbidity, Survival, and Burden of Top 9 Cancers in a Developing CountryEmbaserazavi international journal of medicine1393اول
55931850Evaluation of color Doppler ultra sonography in ureteral obstruction diagnosis and comparison with IVP findingsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1384سوم
56931545Evaluation of body mass index & albumin in patients with COPDSID/Iranmedex/MagiranMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FALL 2008 , Volume 51 , Number 3; Page(s) 155 To 1581387چهارم
57931328Comparative evaluation of effectiveness of Granistrone- Dexamethasone V/S Ondanstrone- Dexamethasone in postoperative nausea and vomiting after gynecological laparoscopic surgery.scopusزنان مامایی و نازایی ایران1392پنجم
58931284Psoriasis and Indigo Naturalis as a treatmentChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393پنجم به بعد
59931283Maternal serum Magnesium level and low birth weight neonatePMCInternational Journal of Preventive Medicine1392پنجم
60931199Social, economical and population characteristics of substance dependents treated in North khorasan drug rehabilitation centersISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393مسئول
61931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393چهارم
62931044maternal substance abuse and the child,s addiction during adolescence and young adulthoodscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392اول
63931035Anxiety and depression in substance dependence young women in Mashhad city,Northeast of Iran(Emro (IMEMRlمجله ی اصول بهداشت روان1392اول
64931034methods and patterns of drug abuse among young addict womenindex copernicusjournal of research & health1392اول
65931033health related -quality of life of young addict women in mashhad, IR IranPMCinternational journal of high risk behaviors ond addiction1392اول
66931032Education Achievements and Goiter Size Ten Years After Iodized Salt ConsumingPMCinternational journal of preventive medicine1392اول و مسئول
67931031The Burden of Diabetes in a Developing CountryChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393اول
68931030Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393اول
69931011Effectiveness of the medical ethics curriculum: viewpoints of interns in Mashhad University of Medical scienceindex copernicusمجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی1392اول
70930652Evaluation of Frequency of Mastocytic Enterocolitis in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome and Assessment of Their Response to Mast Cell Inhibitor TherapyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393پنجم به بعد
71930635A comparison of HTLV-1 Infection Frequency in Patients with or without TuberculosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم به بعد
72930192STRESS HYPERGLYCEMIA IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND RELATION WITH ACUTE INTRAHOSPITAL COMPLICATIONS.Embaseiranian journal of diabetes and lipid disorders1384دوم
73924782the Efficiency of Medical Extern's Logbook from the Viewpoints of Externs and Faculties of Mashhad University of Medical Sciences: An Integration of Qualitative and Quantitative MethodsSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392چهارم
74924609Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images.ISIContact Lens and Anterior Eye1392چهارم
75924373The Relation of Self-Esteem and Illegal Drug Usage in High School StudentsISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392اول
76924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392پنجم به بعد
77923261relationship between low birth weight neonate and maternal serumzinc concentrationISIمجله ی پزشکی هلال احمر ایران1391پنجم
78922619Clinical Medical Teachers’ Competency of Active Listening in Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391پنجم
79922515Evaluation of predictive value of aberrometry visual performance of keratoconus patients before and after rigid gas permeable lensesISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1392چهارم
80922337Ki-67 expression in hydatiform moles and hydropic abortionsISIIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم به بعد
81921674Effect of Crocus sativus L. (Saffron) on Coagulation and Anticoagulation Systems in Healthy VolunteersISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393سوم
82921405Association between HTLV-I Infection and Chronic Lupoid LeishmaniasisISIIrananian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
83921402Opinions of physicians about the content relevance of M.D curriculum and their professional needsISCJournal of Medical Education1388اول
84921393Cutaneous manifestation in HTLV-1 positive blood donorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم به بعد
85921167مقایسه سونوگرافی داپلر رنگی با اوروگرافی داخل وریدی در تشخیص انسداد حالب ناشی از سنگscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384سوم
8692081Risk factors of short-term recurrence in patients with minor ischemic cerebrovascular eventsPMCArya Atherosclerosis1391دوم
8791533Calretinin Immunohistochemistery: An Aid in the Diagnosis of Hirschsprung’s DiseaseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
8891374Vitamin D receptor gene polymorphisms in type 1 diabetes mellitus: a new pattern from Khorasan Province, Islamic Republic of Iran.PMCEast Mediterr Health J1391چهارم
8990936Prevalence of Postpartum Thyroiditis in the Eastern Regions of IranscopusEndocrinology and Metabolism1390دوم
9090797The Effects of Fasting during Ramadan on Glycemic Excursions Detected by Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) in Patients with Type 2 DiabetesPMCThe Medical journal of Malaysia1390دوم
9190678Lived Clinical Learning Experiences of Medical Students: A Qualitative Approachindex copernicusIranian Journal of Medical Education1390سوم
9290637Epidemiology of Injuries in Toddlers and Infants (6-24 Months)Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
9390636Accordance of Mammographic, Sonographic & Histopathologic Findings in Under 50 years old women with Breast CancerChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
9490301Comparison of Ondansetron and the Combination of Dexametasone-Metocholopromide on Post Operative Nausea and Vomitingindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390مسئول
9590259The role of zinc sulfate in acute bronchiolitis in patients aged 2 to 23 monthsISIIranian Journal of Pediatrics1390سوم
9690251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390پنجم
9790160Comparison of oral zinc sulfate with systemic meglumine antimoniate in the treatment of cutaneous leishmaniasisPMCDermatology research and practice1390چهارم
9890107Plasma Brain Natriuretic Peptide (BNP) as an Indicator of Left Ventricular Function, Early Outcome and Mechanical Complications after Acute Myocardial InfarctionPMCClinical Medicine Insights. Cardiology1390پنجم
9990105Level of Eosinophil Cationic Protein in Sputum of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390پنجم به بعد
10089775A comparison between urinary bladder temperature and rectal, axillary and oral temperatures following kidney transplantationPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation 1389سوم
10189652The Prevalence of Refractive Errors in a Mashhad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1389پنجم به بعد
10289437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389پنجم به بعد
10389258Determination of the Relationship of Serum Hyaluronic Acid Levels to the Degree of Liver Fibrosis in Biopsies of Patients with Chronic Viral Hepatitis B & CISI Hepatitis Monthly1389سوم
10489235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389پنجم
10589137Randomized, single-blind, trial of sertraline and buspirone for treatment of elderly patients with generalized anxiety disorderISIPsychiatry Clin Neurosci1389سوم
10689121association between asthma severity and body mass index in pediatric allergy clinic in mashhadscopusmace j med sci1389دوم
10789072The effect of thymoquinone on intractable pediatric seizures (pilot study)ISIEpilepsy Res1389پنجم به بعد
10888803اثر کرم اسطوخودوش بر شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی در خانمهای نخست زاعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1388چهارم
10988780Patent foramen ovale in young adults with cryptogenic stroke or transient ischemic attackscopusJournal of Tehran University Heart Center 1388چهارم
11088673The impact of Lavender Cream on Episiotomy Pain and Wound Healing in Primiparous Womenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388چهارم
11188503بررسی مقایسه ای درجه حرارت داخل مثانه ای و درجه حرارت زیر بغل ، مقعدی و دهانی در بیماران پیوند کلیهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1388سوم
11288494مقایسه سطح سرمی اسید هیالورونیک با میزان فیبروز در بیوپسی کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت های مزمن ویروسی Bو Cindex copernicusمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1388سوم
11388465serum 25 hydroxy vitamin D3 and laboratory risk markerrs of cardiovascular diseases in type 2 diabetic patientsChemical Abstractiranian journal of endocrinology and metabolism1388سوم
11488429سطح سرمی25 هیدروکسی ویتامین D و عوامل خطر ساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2Embaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1388سوم
11588428رابطه غلظت روی سرم با اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژورEmbaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1388دوم
11688311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388پنجم به بعد
11788285autoantibody profile in systemic sclerosisscopusacta medica iranica1388سوم
11888283prevalence of aeroallergens in childhood asthma in mashhad scopusmaced j med sci1389
11988235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388دوم
12088225Evaluation of Cyclin D1 Expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Effect on Response Rate to Neo- adjuvant Chemoradiotherapyindex copernicusiranian journal of pathology1388چهارم
12188181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388سوم
12288064Reduced bone density in patients on long-term warfarinISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES 1388سوم
12387649Alteration of Tear Film after Vitrectomy and its Influencing FactorsISIiranian journal of ophthalmology1387سوم
12487619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388چهارم
12587450بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوانindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387چهارم
12687368بررسی فراوانی آنتی ژن اسکواموسل کارسینوما در نمونه خون مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی دهانه رحم قبل از درمانindex copernicusپژوهش در پزشکی1387چهارم
12787345تأثیر آموزش به روش ایفای نقش در آموزش مهارت‌های مشاوره و غربالگری متقاضیان آی‌یودیindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1387چهارم
12887328بررسی عاقبت بارداری در 60 خانم باردار به دنبال واکسیناسیون سهوی سرخچه به فاصله 1 تا 4 هفته قبل یا بعد از لقاحindex copernicusپژوهش در پزشکی1387سوم
12987194relationship between low birth weight neonate and maternal serum copper levelChemical AbstractChinese Journal of Medicine 1387پنجم
13087178شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387چهارم
13187002The Comparison Effect of Oral and Intramuscular Injection vitamin K on PT and APTT in neonatesISIInternational journal of hematology and Oncology1387پنجم
13286691تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
13386674Inhaled corticosteroids and bone density in chemical warfare patients with pulmonary complicationsscopusTanaffos1386پنجم
13486637association between the polymorphisms of IL-4 gene promoter (-590C>T),IL-13 coding region (R130Q)and IL-16gene promoter (-295T>C) and allergic asthmaISIIranian journal of allergy , asthma and immunology1386پنجم
13586243تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی index copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
13686168بررسی فراوانی ماکروپرولاکتینمی و مقایسه علائم بالینی و رادیولوژیک آن با هیپروپرولاکتینمی واقعی در خانم های نابارورindex copernicusباروری و ناباروری1386سوم
13786057Effect of cigarette smoke on spermatogenesis in ratsISIUrology Journal1386چهارم
13885340بررسی بالینی و فرابالینی اعصاب محیطی در بیماران مبتلا به میلوپاتیHTLV1(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
13985337نقش محافظتی آلوپورینول و کاپتوپریل در آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگ(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
14085310 بررسی هیپوگنادیسم در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385پنجم
14185222Health-related quality of life in patients with chemical warfare-induced chronic obstructive pulmonary disease.ISIArch Iran Med1385دوم
14285127تاثیر ویتامین E خوراکی بر روی کم خونی کلیوی در کودکان تحت همودیالیز مزمن(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
14385062Evaluation of the total analytical error in the flame photometry methodPMCIranian Journal of Pathology1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983387بررسی اثرات درمانی و عوارض ریتوکسیماب (Mabthera) در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مقاوم به DMARDsچهارمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانسخنرانی1389خير
2981609شیوع مصرف سیگار در یک کلان شهرگنگره بین المللی دانش اعتیادتهرانپوستر1398خير
3980130بررسی شیوع آنمی و ارتباط اندکس های آن با فشار خوندر جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1394دومین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانپوستر1397خير
4980129اثرات متفاوت بیو شیمیایی وفیزیکی ناشی از مصرف دخانیات بر حسب جنسدومین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانپوستر1397خير
5972584Implementation of an educational intervention among Iranian hajj pilgrims for the prevention of influenza-like illness3rd international conference on prevention and infection controlgenevaسخنرانی1394خير
6964266Breast cancer risk and job in patients referred to oncology wards of academic hospitals in Iran• XXI World Congress on safety and health at work 2017سنگاپورپوستر1396خير
7963770بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با درمان های جایگزینی کلیه، مشهد، 94-1393اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
8963769کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیهاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
9962110Influence of unilateral orchidectomy on contralateral testis in rat, prepubertal and postpubertalthe 3rd international congress of reproduction (ISERB2017)تهرانپوستر1396خير
10961651evaluation of topical propolis effect on diabetic foot ulcersدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسمتهرانپوستر1393خير
11960161بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران ضریب کا و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1395اولین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1395خير
12954043بررسی ارتباط سرطان پستان با شغل در مراجعین به بخش های انکولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلیتهرانسخنرانی1394خير
13952882protective effect of allopurinol and catoprill in warm ischemic damages on dog's kidneyکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدسخنرانی1394خير
14952881influence of unilateral orchidectomy on contralateral testis in rat, prepubertal and postbubertal19th congress of Iranian urological associationتهرانسخنرانی1395خير
15950173ارزیابی سطح سرمی روی در دختران 18 تا 30 ساله تحت حمایت کمیته امداد کشوریکنگره تغذیه ایرانتهرانپوستر1393خير
16941524Unused Medicines in Households: What should policy makers do?کنگره بین المللی کیفیت،ایمنی،تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
17941286Effect of Treatment with Levothyroxine on Anti TPO Titer and Thyroid Sonographic Findings in Autoimmune Subclinical Hypothyroidism10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
18941223Are Serum Levels of Vitamin B۱۲ Related to the Dose and Duration of Metformin Consumption in Type ۲ Diabetic Patients?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
19934030روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکی• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014کوالالامپورسخنرانی1393خير
20925160بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمون های جنسی و اسپرماتوژنز در رتنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير
21924674STUDY THE EFFECTS OF OMEGA-3 ON GROWTH INDICATORS AND QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSISCHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENTChinaسخنرانی1388خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1808سل بالینی1378ترجمه
2807دستورالعمل های کنترل و پایش همه گیری دخانیات1382ترجمه
3806ادغام پیشگیری در مراقبت ها ی پزشکی خانواده1391ترجمه و تالیف
4805دستورالعمل های اقدامات پیشگیری در مراقبت های پزشکی خانواده1391ترجمه و تالیف
51891مفاهیم پرسشنامه روایی و پایایی1396تالیف و گردآوری
6167جامعه شناسی پزشکی1391ترجمه
7166دستوالعمل های اقدامات پیشگیری در مراقبت های پزشکی خانواده1391تالیف
8154راهنمای اخلاق در پژوهش1391ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه