محمد  خواجه دلوئی
خلاصه عملکرد محمد  خواجه دلوئی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمد خواجه دلوئی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمد خواجه دلوئی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : khajedalueem@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1970316بررسی فراوانی مصرف دخانیات و عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در جوانان شهر مشهد در سال 1395مجریعقد قراردادبلي
2960508بررسی شیوع آنمی وارتباط اندکس های آن با فشارخون در جمعیت بزرگسال شهر مشهد درسال1394مجریدر دست اجرابلي
3951523بررسی اپیدمیولوژیک عوامل زمینه ساز مرگ کودکان 59- 1 ماهه در خارج بیمارستان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 1389تا 1391مجریپایان یافتهبلي
4951411تخمین خطر نسبی ده ساله حوادث قلبی عروقی و سن قلبی با استفاده از معیارهای فرامینگهام و مقایسه با مدل بومی در جمعیت ساکن شهر مشهد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
5951335بررسی درک وبرداشت، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی و دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد سوء رفتارهای پژوهشیمجریدر دست اجراخير
6951334بررسی روند 10 ساله رعایت اصول و ملاحظات اخلاق پژوهش در طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1385 تا 1395)مجریدر دست اجراخير
7951248بررسی وضعیت رشد و مشکلات سلامتی در کودکان نوآموز ایرانی و افغانی ساکن مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
8940363بررسی فراوانی بیماری مزمن کلیه در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی دیابت مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهخير
9940292بررسی روند 12 ساله بروز سل و پیامدهای آن(بهبودی،عود،مرگ)در جمهوری اسلامی ایران(سالهای 1380 تا 1391)مجریپایان یافتهبلي
10940291بررسی سطح خطر بیماریهای قلبی-عروقی در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال1392مجریپایان یافتهبلي
11931112بررسی شیوع و الگوی سوء مصرف مواد در جمعیت شهر مشهد در سال 1392مجریدر دست اجراخير
12931111بررسی ارتباط میزان ساعات تماشای تلویزیون و پروفایل لیپیدها ، قند سرم وسندروم متابولیک در افراد بزرگسال در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
13930447مقایسه تاثیر دو روش اموزشی ،اموزش توسط بزرگسالان و اموزش همسالان بر اگاهی و نگرش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد ،در پیشگیری و مراقبت از بیماری ایدزمجریپایان یافتهبلي
14930254بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب و مکانیسم های مقابله ای در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
15930148بررسی عوامل دموگرافیک و اجتماعی زمینه ساز اقدام به خودکشی در مراجعین به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1393مجریپایان یافتهبلي
16922466سنجش روزهای بدون سلامتی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی حاشیه مشهد سال 1392مجریپایان یافتهخير
17920578بررسی سطح بیومارکرالتهابی hs-CRP درزندانیان شهر مشهد و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
18920397بررسی روند بودجه بخش بهداشت و درمان و سهم آن از بودجه عمومی دولت در طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایرانمجریپایان یافتهبلي
19920375بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران با بیماری شریان کرونر پس از درمان جراحی بای پس قلب ، مداخله از راه پوست و داروییمجریپایان یافتهبلي
20910886بررسی عملکرد واحدهای درمان سوء مصرف مواد (کلینیکهای ترک اعتیاد) در شهر مقدس مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
21910548بررسی داروهای بلااستفاده در خانوارهای شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
22910326بررسی بار اقتصادی ناشی از موارد لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
23910298بررسی سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرمجریپایان یافتهبلي
24900487شناسایی مولفه های موثر بر سلامت براساس معیارها و ویژگی های زندگی شهرنشینی در ایرانمجریپایان یافتهبلي
25900422بررسی عوامل زمینه ساز گرایش دختران و خانم های جوان به سوء مصرف مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
2689731بررسی رابطه تغییرات وزن در حین درمان با نتیجه درمان در بیماران سل ریوی اسمیر مثبتمجریپایان یافتهبلي
2789482بررسی شیوع سوء مصرف مواد و عوامل اپیدمیولوژیک مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سرخس در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
2887560بررسی شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ،مراکز خصوصی، زایشگاههاو بیمارستانهای شهرستان نیشابوردر سال 1388-1387مجریپایان یافتهبلي
2987111بررسی تناسب میزان درخواست و مصرف خون و فراورده های آن در مراکز درمانی استان خراسان رضوی در 6 ماه اول سال 87مجریپایان یافتهبلي
3087099بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
3186675بررسی عوامل زمینه ساز بروز سرطان در زندانیان مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
3286607بررسی ارتباط سطح hs - CRP و انترلوکین 6 سرمی با شدت بیماری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریهمجریپایان یافتهبلي
3386594بررسی میزان آگاهی و نگرش افراد شاغل در ادارات مشهد نسبت به بیماری آسم در سال 1387مجریپایان یافتهخير
3486461بررسی میزان رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نحوه ارائه خدمات در سال 1386مجریپایان یافتهخير
3586251بررسی علل تغییر شیوه اعتیاد در معتادان مراجعه کننده به مرکز چند تخصصی کنترل و ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا(ع) از86/1/1 لغایت 86/7/1مجریپایان یافتهخير
3684428بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش های زندانیان و کارکنان زندان مرکزی مشهد در خصوص رعایت بهداشتمجریپایان یافتهخير
3784254محاسبه سود و هزینه واکسیناسیون آنفولانزا برای پیشگیری از بیماری های تب دار شبه آنفولانزا و عفونت های حاد تنفسی در شیرخواران 6-24 ماهمجریپایان یافتهخير
3884236بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین D در بیماران دیابتی تیپ 1 و نقش آن در نحوه شروع دیابت مجریپایان یافتهخير
3983304بررسی تناسب محتوای آموزشی پزشکی عمومی با نیازهای حرفه ای از دیدگاه پزشکان عمومی با سابقه کار یک یا دو سال ارایه خدمات پزشکی در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
4083069بررسی رابطه عود و صفات شخصیتی معتاد و سطح هیجان ابراز شده خانواده هایشانمجریپایان یافتهخير
4180103بررسی تاثیر مصرف نمک یددار در پیشگیری از اختلالات کمبود یدمجریپایان یافتهخير
42960950تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)همکاردر دست اجراخير
43951580تعیین میانگین شاخص فیبرواسکن در بیماران مبتلا به هپاتیت B درسه گروه ناقل غیرفعال و هپاتیت مزمن و سیروزهمکارپایان یافتهبلي
44951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
45951255بررسی نگرش به تقلب وفراوانی نسبی آن در بین دانشجویان پزشکی در دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 96-97همکارپایان یافتهبلي
46951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
47950145بررسی تاثیر ماده کورکومین در کاهش سایز پروستات در رت : یک مطالعه مداخله ایهمکارپایان یافتهبلي
48950075بررسی سطح سرمی ویتامین دی در مبتلایان به سالک و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
49950057بررسی تاثیر مصرف زنجبیل بر هیستولوژی بیضه، اسپرماتوژنز و هورمون های جنسی در رتهمکارپایان یافتهبلي
50941261بررسی رابطه معیار امتیاز دهی Blatchford با نیاز به اقدامات درمانی اندوسکوپیک، یافته های اندوسکوپی و خونریزی مجدد در بیماران دارای خونریزی دستگاه گوارش فوقانی(UGIB) مراجعه کننده به بخش اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
51941170بررسی اثر تجویز قبل از عمل قطره چشمی بتامتازون استات0.1% در کنترل التهاب چشم و درد بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
52941153بررسی اثرکورکومین نانومیسل بر میزان بهبودی علایم بیماران مبتلا به استئوارتریت زانوهمکارپایان یافتهبلي
53941147بررسی اثر تجویز قبل از عمل قطره چشمی بتامتازون استات0.1% در کنترل خشکی چشم و بهبود حدت بینایی بعد از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
54940791بررسی اثر کورکومین بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهبلي
55931686راه اندازی واحد ثبت اطلاعات بیماری های مهم و شایع گوارشی در گروه گوارش بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
56931637بررسی فراوانی سندرم ارثی غیر پولیپوز کولون(HNPCC) دربیماران مبتلا به کا نسر کولورکتال در مشهد از سال 1393همکارپایان یافتهخير
57931212مقایسه تأثیر آلفا توکوفرول و N- استیل سیستئین(NAC) در پیشگیری از کنتراست نفروپاتی در بیماران با آسیب مزمن کلیههمکارپایان یافتهخير
58931181بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران(ضریب کا و پیمانی)دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1393-1394همکارپایان یافتهبلي
59930169بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص های تن سنجی با بیماری مالتیپل اسکلروزیس در شهر مشهد، سال 1394-1393همکارپایان یافتهبلي
60922769بررسی رابطه سوء مصرف ماده (کانابیس، بنزودیازپین و اوپیوم) با شدت آسیب(ISS) و پیش آگهی در بیماران دچار ترومای متوسط سرهمکارپایان یافتهبلي
61922383کارآزمایی بالینی اثر قرص زعفران در مقایسه با پلاسبو بر میزان کاهش فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدهمکاردر دست اجرابلي
62921885مقایسه تغییرات عملکرد شناختی با استفاده از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و مقیاس حافظه بالینی وکسلر در بیماران تحت بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در اعمال جراحی پیوند عروق کرونر به روش off - pumpهمکاردر دست اجرابلي
63921832طراحی و ارزیابی یک مدل پلکانی مشورت پزشکی از راه دور در اداره اورژانسهای بارداریهمکارپایان یافتهبلي
64921129بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر پروستات در رتهمکارپایان یافتهبلي
65920842بررسی رابطه ی نمایه ی تغذیه ی سالم واندازه های تن سنجی در دختران 18-30 ساله ی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشورهمکارپایان یافتهبلي
66920389بررسی نتایج درمانی و عوارض روش جدید ترمیم بافتی وبدون کشش هرنی اینگوئینال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد در سالهای 1391 تا1393همکارپایان یافتهبلي
67920386بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن بامصرف متفورمینهمکارپایان یافتهبلي
68920380بررسی تاثیر درمانی لیزر کم توان در بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال ایدیوپاتیک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهانهمکارپایان یافتهبلي
69920370ارزیابی میزان تماس با دود سیگار و آلرژن های محیطی در کودکان آسماتیک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی طی سال های 82 - 92همکارپایان یافتهبلي
70920285بررسی عوامل خطر شغلی- محیطی در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
71920270بررسی تاثیر مصرف مزمن مورفین بر مثانه در رتهمکارپایان یافتهبلي
72920240بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
73920196تاثیر ارائه بسته آموزشی سازگاری با بارداری بر دلبستگی مادر به جنین و اضطراب زنان باردار با سابقه ی مرگ جنین یا نوزاد همکارپایان یافتهبلي
74920118بررسی تاثیر مصرف رویال ژلی بر هیستولوژی بیضه،اسپرماتوژنژ و هورمون های جنسی در رت همکارپایان یافتهبلي
75911298بررسی تاثیر درمانی روغن سیاه دانه در بهبود لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی (کارآزمایی بالینی دوسویه کورتصادفی شده کنترل شده با پلاسبو )همکارپایان یافتهبلي
76911020بررسی شیوع بارداریهای پرخطرو عوامل مرتبط برآن در زنان زایمان کرده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1391همکارپایان یافتهخير
77910813مقایسه میزان آستیگماتیسم و عملکرد بینائی قبل و بعد از جراحی رفرکتیو با دو روش فتورفرکتیوکراتکتومی به کمک جبهه موج و فتورفرکتیوکراتکتومی به روش آسفریکهمکارپایان یافتهبلي
78910761بررسی تاثیر تلفیق دو روش رقیق سازی حاد خون با حجم ثابت و تزریق ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی در اعمال جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pumpهمکارپایان یافتهبلي
79910677بررسی اثر روغن کتان بر شاخص های غیر تهاجمی کبدی در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی ومقایسه ان با ویتامین Eهمکارپایان یافتهبلي
80910474روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکیهمکارپایان یافتهبلي
81910460بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی تعیین کننده سلامت در مناطق روستایی مرکز بهداشت مشهد شماره یک(نمونه های موردی مراکز انداد و طوس)سال 1390همکارپایان یافتهبلي
82910436بررسی راهکارهای مناسب توانمندسازی آموزشی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
83910383بررسی میزان بروز عوارض چشمی کورتیکواسترویید(گلوکوم و کاتاراکت) در در کودکان آسمی تحت درمان با کورتون استنشاقی با دوز خفیف تا بالاهمکارپایان یافتهبلي
84910378تعیین مقادیر مرجع آزمون راه رفتن در 6 دقیقه (6MWT ) در جمعیت سالم شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
85910357بررسی عوارض دراز مدت ژنیتالیا در جانبازان جنگ تحمیلی مبتلا به ضایعات نخاعیهمکارپایان یافتهبلي
86910329بررسی ارزش پیش بینی معیار ابرومتری در بهبود وضعیت بینایی در بیماران کراتوکونوس قبل و بعد از فیت لنز RGPهمکارپایان یافتهبلي
87910184بررسی نقش پیشگویی کننده توازن پرواکسیدان - آنتی اکسیدان در ایجاد نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در اقدامات مداخله ای از طریق پوستهمکارپایان یافتهبلي
88910108بررسی ارزش تشخیصی سیستم نمره دهی هیستولوژیک درافتراق آترزی مجاری صفراوی از سایر علل کلستاز دوره نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
89901104بررسی پلی مورفیسم ژن TRPV1در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 1 و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
90901070بررسی اثرمونته لوکاست بربهبودعلایم بیماران مبتلا به پولیپوزبینیهمکارپایان یافتهبلي
91900810بررسی بیان ژن های BCL2L12و GRAFدر بیماران مبتلا به لوسمی حاد ومقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
92900707بررسی رابطه اسمولاریته اشک با بیماری دیابتهمکارپایان یافتهبلي
93900691بررسی کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه CAT در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با شدت بیماری ریویهمکارپایان یافتهبلي
94900633بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) و کروموزوم فیلادلفیا در افراد مبتلا به لوسمی حادهمکارپایان یافتهبلي
95900478اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در درمان لیشمانیوز پوستی تجربی در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
96900471تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر علائم بروزحمله آسم ناشی از عفونتهای تنفسی ویروسی در کودکان مبتلا به آسم خفیف متناوبهمکارپایان یافتهبلي
97900437بررسی عوامل احتمالی مساعدکننده ابتلا به کلانژیت اسکلروزان اولیه دربیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به کلینیکهای گوارش بیمارستانهای قائم و امام رضای مشهد درسال1390همکارپایان یافتهبلي
98900394بررسی تاثیر تورشن یاتروژنیک یکطرفه بر بیضه طرف مقابل در رت قبل و بعد بلوغهمکارپایان یافتهبلي
99900391بررسی فراوانی موتاسیون های ژن FLT3 (ITD, D835) در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حادهمکارپایان یافتهخير
100900389بررسی مقایسه ای پرو کلسیتونین سرم و مایع پلور در بیماران با پلورال افیوژن اگزوداتیو و ترانزوداتیوهمکارپایان یافتهخير
101900309بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs12979860 و rs8099917 نزدیک ژن IL28B در بیماران با هپاتیت مزمن و سیروز به علت هپاتیت Cهمکارپایان یافتهبلي
102900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
103900248بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به درمان استانداردهمکارپایان یافتهبلي
104900247بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمونهای جنسی واسپرماتوژنز در رتهمکارپایان یافتهبلي
105900167بررسی اثر چسب فیبرین اتولوگوس حاوی platlete-rich plasma (PRP) در ترمیم و عوارض پس از تونسیلکتومیهمکارپایان یافتهبلي
106900008بررسی رابطه سطح پلاسمائی 25OHD با انسداد عروق کرونر در آنژیوگرافیهمکارپایان یافتهخير
10789996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
10889966بررسی رابطه هیپوتیروئیدی اتوایمیون تحت بالینی و یافته های سرمی و اکو کاردیوگرافی آترواسکلروزهمکارپایان یافتهبلي
10989874مقایسه تاثیر تامسولوسین در همراهی با تادالافیل با تامسولوسین به تنهائی در درمان علائم ادراری تحتانی ناشی از بزرگی خوش خیم پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
11089871فراوانی سندروم متابولیک در مردان مبتلا به ناتوانی در بارور کردنهمکارپایان یافتهبلي
11189858بررسی نتایج درمان های مکمل قبل از عمل (کمورادیوتراپی نئواجوانت) در بیماران مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده سرپایی به بیمارستان قائم(عج) مشهد درسالهای8813-1380همکارپایان یافتهبلي
11289851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11389832بررسی اثر درمانی و عوارض داروی اینفلیکسیماب(Infliximab) بر آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان با داروهای به خاموشی برنده بیماری DMARD))همکارپایان یافتهبلي
11489779مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی و لکتین هیستوشیمیایی مول هیداتیفرم همراه با انالیز پلوئیدیهمکارپایان یافتهبلي
11589730بررسی ویژگی های بالینی و هیستو پاتولوژیک تراتوم های خارج گنادی کودکان تشخیص داده شده در بیمارستان های دکتر شیخ و قائم مشهد در سال های 76-89همکارپایان یافتهبلي
11689707بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین دی و رابطه آن با وجود سندروم متابولیک در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
11789671فراوانی انواع فیوژن‌های ژنیBCR-ABL در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمنهمکارپایان یافتهبلي
11889507بررسی اثر چهار نوع فیکساتیو و روشهای استخراج بافتی بر روی خلوص-محتوا و قابلیت تقویت پذیری مولکول اسید ریبو نوکلئیک (RNA) از بافت لنفاویهمکارپایان یافتهبلي
11989456بررسی فراوانی سندرم متابولیک درجانبازان شیمیایی مبتلا به عوارض تاخیری ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمیهمکارپایان یافتهبلي
12089413بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین با یافته های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در وضعیت پایدارهمکارپایان یافتهبلي
12189412بررسی نتایج تست پوستی تماسی (patch test) در بیماران مشکوک به درماتیت تماسی آلرژیک مراجعه کننده به بیمارستانهای امام رضا(ع)و قائم(عج) در سال های 1389-90همکارپایان یافتهبلي
12289373بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی وریدهای کبدی در تشخیص زودرس سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
12389320بررسی فراوانی پایداری هیپرتانسیون پولمونر دربیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه میترال (و شناخت عوامل موثر بر آن)همکارپایان یافتهبلي
12489287بررسی اثر پروپولیس (بره موم) بر بهبود زخم در پای دیابتی همکارپایان یافتهخير
12589237بررسی اثرات آتورواستاتین بر روی الگوی چربی و فعالیت بالینی بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
12689233بررسی تغییرات سطح سرمی BNP و پارامترهای Strain و Strain rate اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا سرطان پستان و تحت درمان با آدریامایسینهمکارپایان یافتهخير
12789207بررسی فراوانی آلودگی به عفونت HTLV1 در بیماری سالک نوع لوپوئید در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای سالک بیمارستانهای قائم(عج ) و امام رضا(ع ) در طی سالهای 1389 تا 1390همکارپایان یافتهبلي
12889197بررسی اثر پیشگیری کننده ی کارودیلول بر عوارض حاد قلبی ناشی از داروی آدریامایسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با سنجش سطح پلاسمایی BNP و شاخص دفورماسیون میوکاردهمکارپایان یافتهخير
12989163بررسی یافته های درموسکوپی سالک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
13089071بررسی اثر پنج نوع فیکساتیو وروش استخراج بافتی برروی خلوص ،محتوا وقابلیت تقویت پذیری مولکول اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک از بافت لنفاوی همکارپایان یافتهبلي
13189037بررسی فراوانی اختلالات روماتولوژیک در افراد مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانیهمکارپایان یافتهخير
13289025بررسی فراوانی موفقیت و عوارض ناشی از بیوپسی های کبد از طریق ترانس ژوگولار با هدایت سونوگرافی همزمان در بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
13388761بررسی نتایج درمان اندوسکوپیک در بیماران مبتلا به ریفلاکس ادراری از مثانه به حالبهمکارپایان یافتهبلي
13488741بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_TKD(D835) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
13588740بررسی فراوانی موتاسیون FLT3_ITD)) در افراد مبتلا به نوع حاد لنفوم-لوسمی سلول T بالغینهمکارپایان یافتهخير
13688677بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و ارتباط آن با عوامل التهابی سرمهمکارپایان یافتهبلي
13788676بررسی تاثیر درمان باکورتیکواستروئیدهای استنشاقی بر تعداد بستری شدن و مراجعات به بخش اورژانس در کودکان مبتلا به آسم پایدارهمکارپایان یافتهبلي
13888654مقایسه ویژگیهای بالینی و فرابالینی سندرم گیلن باره در بیماران مراجعه کننده به واحد مراقبتهای ویژه ،اورژانس و بخش اعصاب بیمارستان قائم مشهد از سال 1386 تا 1388همکارپایان یافتهبلي
13988484بررسی فراوانی موتاسیون JAK2(V617F) در افراد مبتلا به لنفوم-لوسمی سلول T بالغین، یک مطالعه پایلوت در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
14088423مقایسه اثرات دسموپرسین و سلکوکسیب در درمان تکرر ادرار شبانه ناشی از بزرگی خوش خیم پروستاتهمکارپایان یافتهبلي
14188422بررسی صحت تشخیصی فروزن سکشن حین عمل در بیماری هیرشپرونگهمکارپایان یافتهبلي
14288405بررسی پتانسیل فراخوانده سوماتوسنسوری، عصب مدیان در بیماران مبتلا به میلوپاتی ناشی از HTLV1همکارپایان یافتهبلي
14388357تاثیر داروی اینفلیکسی‌ماب بر درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
14488282شیوع آلرژنهای استنشاقی در آسم کودکان در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
14588277بررسی فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در پلاک های آترواسکلروتیک شریان ایلیاک در بیماران پیوند کلیه در مرکز پزشکی قائم(عج) در سالهای 1388 تا 1389همکارپایان یافتهبلي
14688255بررسی رابطه بین دانسیته عروق ملتحمه و اپی اسکلرا و شدت رتینوپاتی دیابتیکهمکارپایان یافتهخير
14788131بررسی تاثیر سولفات روی بر عملکرد تیروئید در مبتلایان به هیپوتیروئیدی تحت بالینی دارای کمبود رویهمکارپایان یافتهبلي
14888128بررسی یافته های رادیو گرافی قفسه صدری در کودکان مبتلا به آسمهمکارپایان یافتهبلي
14988113تعیین فراوانی ژنوتیپ های ویروس هپاتیتc در مبتلایان آلوده به ویروس در استان خراسان در سالهای 86-88همکارپایان یافتهخير
15088111مقایسه سطح مارکر Anti ccp anti cyclic citrullinated peptide در سرم و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهخير
15188060بررسی ارتباط بین نتایج درمانی و عوامل پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی (GTN) متاستاتیک و پر خطرهمکارپایان یافتهبلي
15288039بررسی رابطه مکانیسمهای تطابقی با افسردگی وخطر خودکشی در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیکهمکارپایان یافتهبلي
15388034بررسی وسعت طبیعی عروق سطحی ناحیه بولبار در چشم افرادسالم 30 تا 60 سال با کمک نرم افزار پردازش تصویر همکارپایان یافتهبلي
15488030بررسی وضعیت استرس در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
15587930بررسی فراوانی هایپوتیروئیدی (علامتدار و سابکلینیکال) در بیماران مبتلا به سنگ و شن ریزه های کیسه صفراهمکارپایان یافتهبلي
15687912بررسی اثر درمانی آتورواستاتین در کهیر مزمن ایدیوپاتیک همکارپایان یافتهبلي
15787895مقایسه اثر دگزامتازون وریدی و ژل موضعی بتامتازون برروی کاف لوله تراشه در کاهش گلو درد و سرفه بعد از اعمال جراحی شکمیهمکارپایان یافتهخير
15887882بررسی ارتباط بین وجود هلیکو باکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا با کوله سیستیت کالکولوزهمکارپایان یافتهبلي
15987826بررسی اثر درمان 6 ماهه مراکز متادون درمانی بر عوامل خطر خودکشی در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد از پاییز 1388 الی پاییز 1389همکارپایان یافتهبلي
16087812بررسی ومقایسه عوامل خطر عود حوادث ایسکمی مغزی در فاصله 3روزو 3ماه بعد از وقوع ایسکمی گذرای مغزی در بیماران با و بدون ایسکمی مجددهمکارپایان یافتهبلي
16187781مقایسه سطح مس سرم در بیماران دیالیز خونی با و بدون کم خونی و افراد شاهد سالمهمکارپایان یافتهبلي
16287747بررسی علائم و شدت افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسونهمکارپایان یافتهبلي
16387740بررسی مقایسه ای سطح CA125 , CA19-9 , CA15-3 , CEA در پلورال افیوژن های اگزوداتیو بدخیم و خوش خیمهمکارپایان یافتهبلي
16487727بررسی الگوی رنگ پذیری با مارکر کالرتینین به روش ایمنوهیستوشیمی در بیماری هیرشپرونگهمکارپایان یافتهبلي
16587721بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی لشمانیوز جلدی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان های قائم و امام رضا در طی سال های 88-85همکارپایان یافتهبلي
16687708بررسی معیارهای بروز عفونت های تهدیدکننده حیات در مبتلایان به عارضه تب و نوتروپنی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ در فاصله اذر 87- آذر 88همکارپایان یافتهبلي
16787691بررسی اثر پماد موضعی Indigo Naturalis در درمان پسوریازیس نوع پلاک و مقایسه دو پماد تهیه شده از دو گیاه چینی و ایرانی با پماد بتامتازونهمکارپایان یافتهخير
16887619بررسی ارتباط بین شدت آسم و نمایه توده بدنی در مراجعه کنندگان به کلینیک آسم و آلرژی مرکز آموزشی پژوهشی بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهخير
16987613بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار کمپلمان های C3و C4سرمهمکارپایان یافتهبلي
17087557بررسی همراهی DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 در میلوم متعدد همکارپایان یافتهبلي
17187549بررسی اثر درمانی و عوارض ریتوکسیماب (مبترا) در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مقاوم به دیمارد (DMARD)همکارپایان یافتهبلي
17287548بررسی فراوانی عفونت هلیکو باکتر پیلوری در آترواسکلروزیس شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
17387547بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه و آترواسکلروزیس شریان کرونرهمکارپایان یافتهبلي
17487517بررسی عفونت بورلیا در نمونه های بیوپسی پوست بیماران مبتلا به مورفه آهمکارپایان یافتهبلي
17587496بررسی سطح مقایسه ای TNFα مایع پلورال در بیماران با مایع پلورال اگزوداتیوهمکارپایان یافتهبلي
17687489بررسی فراوانی و تعیین بار ویروسی CMV, EBV, Adenovirus و Parvovirus B19 و ارتباط آن با تظاهرات بالینی در بیماران پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکنیک Real Time PCR روش Taqman همکارپایان یافتهبلي
17787385بررسی فراوانی گروههای خونی فرعی در افراد آلوده به ویروسHTLV-1 همکارپایان یافتهخير
17887358بررسی بیان Ki-67 و p63 در مول هیداتیدیفرم(کامل و ناقص) و کوریوکارسینوماهمکارپایان یافتهبلي
17987348بررسی نقش افزودن بوپروپیون بر نواقص عملکرد شناختی و بالینی ناشی از ترک سیگار بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان های ابن سینا و دکتر حجازیهمکارپایان یافتهبلي
18087340بررسی اختلالات نوارنگاری مغزی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرحله حاد و کنترل شده بیماریهمکارپایان یافتهبلي
18187290بررسی فاکتورهای خطر جدید بیماریهای عروق کرونر در نوجوانان چاق در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
18287280بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در سالمندان مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد همکارپایان یافتهخير
18387253بررسی رابطه ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی پوست و عفونت با ویروس پاپیلومای انسانیهمکارپایان یافتهبلي
18487238بررسی تاثیر توکسین بوتولینوم A در درمان سندرم مثانه دردناکهمکارپایان یافتهبلي
18587236بررسی اثرات درمانی روش جراحی(اینتراکاورنوزال پلاک) در درمان بیماری پیرونیهمکارپایان یافتهبلي
18687222بررسی رابطه سطح سرمی و سیمن گیرنده های آپوپتوزی (L-Fas, Fas) و واریکوسلهمکارپایان یافتهبلي
18787030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالمهمکارپایان یافتهبلي
18887026بررسی آگاهی و نگرش پرستاران راجع به سرطان پستان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1387همکارپایان یافتهخير
18987004میزان مطابقت یافته های HRCT در تعیین اختلال عملکردی ریه در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی سیستمیک با یافته های حاصل از PFT همکارپایان یافتهخير
19086767مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون – متوکلوپرامید بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحیهمکارپایان یافتهبلي
19186724بررسی اثر فرم لیپوزومی موضعی آزیترومایسین در درمان لیشمانیوز پوستی حادهمکارپایان یافتهبلي
19286643بررسی تاثیر امگا 3 بر شاخص های رشد و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک همکارپایان یافتهبلي
19386629بررسی اثرات محافظتی آنتی اکسدان ها (آلوپورینول و ویتامین E) بر روی عوارض سنگ شکنی برون اندامی کلیه (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکنی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
19486627بررسی اثر فیناستراید با بر غلظت سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در بیماران مبتلا به آلوپسی آندروژنیک تحت درمان با فیناستراید همکارپایان یافتهبلي
19586578بررسی تاثیر افزودن ریواستیگمین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه همکارپایان یافتهبلي
19686533بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی در اهدا کنندگان خونهمکارپایان یافتهبلي
19786502بررسی رابطه آنمی فقر آهن با شمارش زیر گروه های لنفوسیت های Tهمکارپایان یافتهبلي
19886501مقایسه فراوانی موارد آلودگی با ویروس HTLV1 در مبتلایان به توبرکولوز و گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
19986446مقایسه فراوانی سیگنالهای میکروامبولی لوپوس اریتماتوز سیستمیک باو بدون تظاهرات عصبیهمکارپایان یافتهخير
20086443بررسی رابطه آنمی فقر آهن با مقدار ایمونوگلوبولین های سرمهمکارپایان یافتهخير
20186383بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن CCR5 وپیامدهایی بالینی ابتلا به عفونت هپاتیت Bهمکارپایان یافتهبلي
20286382بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم پروموتر ژن IL-18 و پیامدهای بالینی ابتلا به عفونت هپاتیت B همکارپایان یافتهبلي
20386369بهینه سازی زیر ساخت های مرکز تحقیقات قلب و عروقهمکارپایان یافتهخير
20486255بررسی اثر و عوارض داروی پیوگلیتازون بر درمان بیماری پسوریازیس(نوع پلاکی)همکارپایان یافتهخير
20586248بررسی سطح پروتئین کاتیونیک ائوزینوفیلی و فراوانی ائوزینوفیل ها در خلط بیماران جانباز شیمیائی ریوی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
20686175بررسی رابطه عفونت با هرپس ویروس تیپ 6 و ابتلاء به بیماری پیتریازیس روزههمکارپایان یافتهخير
20786174بررسی رابطه مول هیداتیدیفرم با بروز نشانگرایمینوهیستوشیمی P57همکارپایان یافتهخير
20886083بررسی سطح پپتید ناتریورتیک B در انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با عوارض داخل بیمارستانیهمکارپایان یافتهخير
20986059مقایسه فراوانی مقاومت به انسولین و پیامد های آندوکرین و متابولیک ناشی از آن در بیماران مبتلا به سندرم تخمدانهای پلی کیستیک باشاخص توده بدنی طبیعی و بیشتر از طبیعیهمکارپایان یافتهخير
21086027بررسی رابطه ضخامت انتیما - مدیای شریان کاروتید و طول مدت ابتلا به دیابت در افراد مبتلا به دیابت تیپ I همکارپایان یافتهخير
21185479بررسی اثرات روزه داری بر تغییرات قند خون در افراد دیابتی تیپ 2 تحت درمان با استفاده از روش مونیتورینگ مداوم قندخون(CGMS)همکارپایان یافتهخير
21285451بررسی گذشته نگر موارد لنفوم هوچکین و مرور آسیب شناسی آنها در بیماران بیمارستانهای امام رضا (ع) ، قائم (عج) ، امید و دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 1379- 1385 همکارپایان یافتهخير
21385439بررسی ارتباط آنمی در دیابت تیپ2 با میزان آلبومینوریهمکارپایان یافتهخير
21485394بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل در سال 1385همکارپایان یافتهخير
21585392بررسی میزان بیانcyclin D1 در SCC مری و تاثیر آن در پاسخ به درمان کمورادیوتراپی نئو ادجوانت در مراجعین به مرکز انکولوژی امید مشهد طی سالهای 84-1379همکارپایان یافتهخير
21685355بررسی رابطه ژنوتیپ ژن عامل نکروز دهنده توموری TNF-alpha با پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهخير
21785307بررسی ارزش تشخیصی روش رنگ آمیزی آنزیماتیک استیل کولین استراز بر روی نمونه های پانچ بیوپسی مخاط رکتوم در تشخیص بیماری هیرشپرونگ.همکارپایان یافتهخير
21885233بررسی ارتباط آلودگی ویروس هرپس انسانی تیپ 8 با ابتلا به میلوم متعدد در نمونه های بیوپسی موجود در بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهخير
21985228بررسی افزودن فنتانیل و سوفنتانیل به لیدوکائین 5% نخاعی در زمان شروع درد و زمان نیاز به مسکن بعد از عمل جراحی سزارینهمکارپایان یافتهخير
22085226فراوانی هیپوگنادیسم در مردان مبتلا به دیابت تیپ 2همکارپایان یافتهخير
22185216بررسی فراوانی عفونت HIV در مبتلایان به هپاتیت B و هپاتیت C مراجعه کننده به واحد پژوهشی گوارش و کبد بیمارستان امام رضا(ع) در سال 84-83همکارپایان یافتهخير
22285215بررسی فراوانی آلوآنتی بادیهای موجود در بیماران تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهخير
22385205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
22485196بررسی ارتباط روشهای پیشگیری از بارداری با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان زنجان در سال 1385همکارپایان یافتهخير
22585169بررسی ارتباط بروز سرطان پستان (Breast cancer) و پلی مورفیسم ژن IL-10 و TNF-?همکارپایان یافتهخير
22685076بررسی شیوع تیروئیدیت پس از زایمان در شهر مشهد در سال 1385همکارپایان یافتهخير
22785032بررسی پلی مورفیسم ژن های آنزیمی GSTs در مبتلایان به کانسر مری و ارتباط آن با میزان متیلاسیون ژن P16همکارپایان یافتهخير
22885016بررسی آنمی وسطح سرمی اریتروپویتین در بیماران آنمیک با بیماریهای انسدادی مزمن ریههمکارپایان یافتهخير
22984451مقایسه اثرات سرترالین و باسپیرون در اختلال اظطراب فراگیر سالمندانهمکارپایان یافتهخير
23084431تاثیر کمبود ریزمغزها در تولد نوزاد کم وزنهمکارپایان یافتهخير
23184409بررسی و مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه سازی و آموزش مرسوم بر مهارت دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گذاشتن آی یو دیهمکارپایان یافتهخير
23284401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
23384396بررسی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیمار با اختلال دو قطبی و مقایسه آن با گروه شاهدهمکارپایان یافتهخير
23484395بررسی تاثیر اموزش مهارتهای فرزند پروری بر عملکرد و رفتار ناهنجار کودکان افسردگی و اضطراب و عملکرد بین فردی والدینهمکارپایان یافتهخير
23584354بررسی اثرات HCG بر روی بافت بیضه نرمال در rat همکارپایان یافتهخير
23684310تجربه یادگیری بالینی دانشجویان پزشکیهمکارپایان یافتهخير
23784275بررسی اثر ویتامین K خوراکی و عضلانی بر فاکتورهای انعقادیهمکارپایان یافتهخير
23884261بررسی عصاره های Glye irrhiza glaba و Chilla millefolium در پیشگیری از عوارض پوستی رادیوتراپی در مبتلایان به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
23984248بررسی رابطه سطح سرمی هموسیستئین با دیابت تیپ 2 و عوارض آنهمکارپایان یافتهخير
24084247بررسی فراوانی آنتی ژن اسکوآموسل کارسینوما در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان اسکوآموسل کارسینومامریهمکارپایان یافتهخير
24184189بررسی سبک های یاد دهی و یادگیری در آموزش بالینی در بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
24284183بررسی اختلالات قلبی در بیماران مبتلا به اپی لپسی ایدیوپاتیک مراجعه کننده به اورژانس و درمانگاه مغز واعصاب بیمارستان قائم(عج) از تاریخ 83/10/1 لغایت 85/4/1همکارپایان یافتهخير
24384155بررسی ارتباط سطح سرمی و بزاقی هورمونهای کورتیزول، تستروترون و استرادیولهمکارپایان یافتهخير
24484153بررسی میزان دقت تست تشخیصی آنتی ژن مدفوعی در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان 6 ماهه تا 14 ساله همکارپایان یافتهخير
24584129بررسی متیلاسیون p16 در نمونه های خون و بافت بیماران مبتلا به سرطان معده همکارپایان یافتهخير
24684119مقایسه تراکم استخوان در بیماران مبتلا به پمفیگوس تحت درمان با استروئید خوراکی و استروئید بعلاوه ایمورون همکارپایان یافتهخير
24784109توزیع آلل های HLA-DQB1 در مبتلایان به سرطان معدههمکارپایان یافتهخير
24884084تعیین میزان موفقیت ترک سیگار به روش گروه درمانی در بیماران مبتلا به بورگر در بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
24983228بررسی میزا ن فراوانی رسپتورهای استروژن و پروژسترون (ERو PR) در نمونه های بافتی مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای امید و قائم (عج) مشهد و رابطه آن با وضعیت قاعدگی بیمارانهمکارپایان یافتهخير
25083227بررسی فراوانی سلیاک در مادران نوزادان کم وزنهمکارپایان یافتهخير
25183222بررسی فراوانی بروز P53 در تومورهای ویلمز با هیستولوژی مطلوبهمکارپایان یافتهخير
25283220بررسی فراوانی آنتی بادیهای بیماری سلیاک در مبتلایان به هپاتیت مزمن Bهمکارپایان یافتهخير
25383219بررسی نقش محافظتی کاپتوپریل و آلوپورینول در برابر آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگهمکارپایان یافتهخير
25483214کاربرد درجه حرارت داخل مثانه ای برای اندازه گیری دمای مرکزی بدن در گیرندگان پیوند کلیه و مقایسه آن با اندازه گیری درجه حرارت دهانی، اگزیلاری و رکتالهمکارپایان یافتهخير
25583212بررسی نتایج پاپ اسمیر در سه ماهه اول پس از پایان پرتو درمانی در بیماران با سرطان دهانه رحم بعنوان عامل پیش بینی کننده پاسخ به پرتو درمانیهمکارپایان یافتهخير
25683207بررسی فراوانی سندرم هپاتوپولمرنر در مبتلایان به سیروز کبدی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در سه ماهه دوم سال 83 همکارپایان یافتهخير
25783155بررسی فراوانی کانسرپستان و تعیین میزان توافق نظر دو پاتولوژیست در درجه بندی میکروسکوپی کارسینوم داکتال بر اساس طبقه بندی Bloom-Richardson در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1373 تا 1383همکارپایان یافتهخير
25883105ارزیابی اثر وارفارین بر دانسیته استخوانی در بیماران مصرف کننده وارفارین در بیمارستان قائم(عج) طی سال های 83-1382همکارپایان یافتهخير
25983065بررسی اثر دود سیگار بر روند اسپرماتوژنز در موش رتهمکارپایان یافتهخير
26083052مطالعه اثر بخشی درمان نگهدارنده با متادون به بهبود وضعیت روانی اجتماعی مراجعانهمکارپایان یافتهخير
26183002بررسی تراکم استخوان در بیماران جانباز شیمیایی ریوی مبتلا به بیماری انسداد ریویهمکارپایان یافتهخير
26282400بررسی فراوانی تظاهرات مختلف چشمی در بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی ارجاع شده به کلینیک چشم پزشکی و بررسی ارتباط شدت هیپرتیروئیدی و شدت علائم چشمیهمکارپایان یافتهخير
26381013تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم استخوانی در زنان سنسی قبل منوپوزهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971901The risk of cardiovascular events based on the Framingham criteria in Adults Living in Mashhad (Iran)PMCElectronic Physician1397دوم
2971819Research Misconduct: Cause of Decrease in Validity and Reliability of Researches Results and the Scientific CommunityEmbaserazavi international journal of medicine1397اول و مسئول
3971818Study of hs-CRP Level in Prisoners in Mashhad and Their Relation to Demographic FactorsEmbaserazavi international journal of medicine1397مسئول
4971361Evaluation of Breast Cancer Risk in Relation to OccupationISIMiddle East Journal of Cancer1397سوم
5964437Efficacy of Acceptance and commitment therapy on anxiety and depression in women who undergoing IVFSID/Iranmedex/Magiranمطالعات روان شناسی بالینی1396سوم
6964207Assessing the questionnaires on perceived oral healthcare need: A systematic reviewISIJournal of Oral Health and Oral Epidemiology1396سوم
7963250A Data Model for Teleconsultation in Managing High-Risk Pregnancies: Design and Preliminary EvaluationPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396دوم
8962860Epidemiology of suicide attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015scopus...مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1396مسئول
9962099Evaluation of the Effect of Adding Low Level Laser Irradiation to Drug Therapy in Patients Affected with Burning Mouth Syndrome: A Randomized Clinical TrialChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396پنجم به بعد
10961703PROTECTIVE EFFECT OF CAPTOPRIL AND ALLOPURINOL AGAINST RENAL WARM ISCHEMIA REPERFUSION INJURY IN DOGSSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
11961627introducing a valid questionnaire for assessment of perceived oral health care needs barriers to accessing oral health care services and its utilityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Dentistry and Oral Health1396دوم
12961509Sero-Prevalence of Bloodborne Tumor Viruses (HCV, HBV, HTLV-I and KSHV Infections) and Related Risk Factors among Prisoners in Razavi Khorasan Province, Iran, in 2008ISIHepatitis monthly1395اول
13961315Assessment of unhealthy days of urban marginal inhabitants and effective factors in Mashhad, IranISCSocial Determinants of Health1395سوم
14961237The Goal-Oriented Evaluation of Medical Students during Internship Based on Performance Rating TablesISC...Future of Medical Education Journal1394سوم
15961014The prevalence of hypertension and its relationship with demographic factors, biochemical, and anthropometric indicators: A population-based studyPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395اول
16960478Factors Associated with Newly Diagnosed Children with Diabetic KetoacidosisISIJOURNAL OF PEDIATRICS REVIEW1395دوم
17953429Seatbelt and Helmet Use and Associated Factors in a Metropolitan AreascopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395مسئول
18953073Prevalence of chromosomal aberrations in couples with recurrent miscarriages in the city of Mashhad, Iran: a cross-sectional study.ISCarchives of medical laboratory sciences1394سوم
19951589Prevalence of refractive errors and risk factors in Mashhad, 1387SID/Iranmedex/Magiraniranian journal of epidemiology1389پنجم به بعد
20951476Relationship Between Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index Scores and Subclinical Cardiac ProblemsISIIranian Red Crescent Medical Journal1395چهارم
21951456Serum level of Vitamin B12 and its relation to dose and duration of metformin consumption in type 2 diabetic patientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395دوم
22951333Short-Period Influence of Chronic Morphine Exposure on Serum Levels of Sexual Hormones and Spermatogenesis in RatsPMCnephro-urology monthly1395پنجم
23950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395مسئول
24950801The Assessment of Self-Esteem in AddictedWomenEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
25950671Assessing Serum Concentration of Zinc among Disadvantage Young Females under Cover of a Relief Foundationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1394چهارم
26950602Insulin resistance and endocrine-metabolic abnormalities in polycystic ovarian syndrome: Comparison between obese and non-obese PCOS patientsPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395پنجم
27950513Demographic, social and clinical characteristics in patients with irritable bowel syndrome in Mashhad in 2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
28950077The Epidemiology of Cold–weather Injuries in Infants in Mashhad, IranChemical Abstractiranian journal of neonatology1394پنجم به بعد
29943402Unused Medicines in HouseholdsEmbaserazavi international journal of medicine1394مسئول
30943401A Population-based Study into Knowledge, Attitudes and Beliefs (KAB) about HIV/AIDSEmbaserazavi international journal of medicine1394دوم
31941813Oral Health Related Quality of Life in a Group of GeriatricsPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research.1394چهارم
32941333Metabolic Syndrome in Chemical Warfare Patients with Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم به بعد
33941044The Pattern of Antibiotic Administration for Toddlers and Infants with Acute Respiratory Infections (Mashhad, Iran)scopusiranian journal of neonatology1393مسئول
34940440Atherogenic Index of Plasma (AIP): A marker of cardiovascular diseasePMCMedical Journal of the Islamic Republic of Iran MJIRI1394اول
35940217Frequency of Borrelia in Morphea Lesion by Polymerase Chain Reaction in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394پنجم
36940215Frequency and risk factors of primary sclerosing cholangitis among patients with inflammatory bowel disease in North-East of IranPMCGastroenterology and Hepatology From Bed to Bench1394دوم
37935508Comparison of novel coronary artery disease risk factors between obese and normal adolescentPMCIranian journal of medical sciences1394پنجم به بعد
38935423Demographic and socioeconomic factors of patients with coronary artery diseases undertreatment of coronary artery bypass grafting, percutaneous coronary intervention and drug therapy in Mashhad, IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
39934933Risk Factors for Non-communicable Disease: A Population Based Study in Mashhad (Iran)Chemical AbstractBritish Journal of Medicine and Medical Research1394مسئول
40934278Women, Drug Dependency and Consequences: A Study from a Developing CountryPMCJournal of Addiction1393اول
41933416Efficacy of long-term maintenance therapy with mycophenolate mofetil in lupus nephritis.PMCSpringerplus1393سوم
42933133Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in population covered by Mashhad university of medical sciences in 2011Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
43932905COMPARISON OF NALIDIXIC ACID WITH TRIMETHOPRIM – SULFAMETHOXAZOLE IN PROPHYLAXIS OF RECURRING URINARY TRACT INFECTION IN CHILDRENISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1390چهارم
44932206The Concurrent Validity of Using Simulated Patient and Real Patient in Communication Skills Assessment of Medical StudentsISCگام های توسعه در آموزش پزشکی (SDME)1393پنجم به بعد
45932188Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical AbstractOpen Journal of Preventive Medicine1393اول
46932181In pregnancy and drug addiction in teens and young childscopusمجله زنان و مامایی1392اول
47931920Mortality, Morbidity, Survival, and Burden of Top 9 Cancers in a Developing CountryEmbaserazavi international journal of medicine1393اول
48931850Evaluation of color Doppler ultra sonography in ureteral obstruction diagnosis and comparison with IVP findingsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1384سوم
49931545Evaluation of body mass index & albumin in patients with COPDSID/Iranmedex/MagiranMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FALL 2008 , Volume 51 , Number 3; Page(s) 155 To 1581387چهارم
50931328Comparative evaluation of effectiveness of Granistrone- Dexamethasone V/S Ondanstrone- Dexamethasone in postoperative nausea and vomiting after gynecological laparoscopic surgery.scopusزنان مامایی و نازایی ایران1392پنجم
51931284Psoriasis and Indigo Naturalis as a treatmentChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393پنجم به بعد
52931283Maternal serum Magnesium level and low birth weight neonatePMCInternational Journal of Preventive Medicine1392پنجم
53931199Social, economical and population characteristics of substance dependents treated in North khorasan drug rehabilitation centersISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393مسئول
54931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393چهارم
55931044maternal substance abuse and the child,s addiction during adolescence and young adulthoodscopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1392اول
56931035Anxiety and depression in substance dependence young women in Mashhad city,Northeast of Iran(Emro (IMEMRlمجله ی اصول بهداشت روان1392اول
57931034methods and patterns of drug abuse among young addict womenindex copernicusjournal of research & health1392اول
58931033health related -quality of life of young addict women in mashhad, IR IranPMCinternational journal of high risk behaviors ond addiction1392اول
59931032Education Achievements and Goiter Size Ten Years After Iodized Salt ConsumingPMCinternational journal of preventive medicine1392اول و مسئول
60931031The Burden of Diabetes in a Developing CountryChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393اول
61931030Association between Weight Change during Treatment and Treatment Outcome in Patients with Smear Positive Pulmonary TuberculosisChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393اول
62931011Effectiveness of the medical ethics curriculum: viewpoints of interns in Mashhad University of Medical scienceindex copernicusمجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی1392اول
63930652Evaluation of Frequency of Mastocytic Enterocolitis in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome and Assessment of Their Response to Mast Cell Inhibitor TherapyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393پنجم به بعد
64930635A comparison of HTLV-1 Infection Frequency in Patients with or without TuberculosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393پنجم به بعد
65930192STRESS HYPERGLYCEMIA IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND RELATION WITH ACUTE INTRAHOSPITAL COMPLICATIONS.Embaseiranian journal of diabetes and lipid disorders1384دوم
66924782the Efficiency of Medical Extern's Logbook from the Viewpoints of Externs and Faculties of Mashhad University of Medical Sciences: An Integration of Qualitative and Quantitative MethodsSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1392چهارم
67924609Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images.ISIContact Lens and Anterior Eye1392چهارم
68924373The Relation of Self-Esteem and Illegal Drug Usage in High School StudentsISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392اول
69924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392پنجم به بعد
70923261relationship between low birth weight neonate and maternal serumzinc concentrationISIمجله ی پزشکی هلال احمر ایران1391پنجم
71922619Clinical Medical Teachers’ Competency of Active Listening in Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391پنجم
72922515Evaluation of predictive value of aberrometry visual performance of keratoconus patients before and after rigid gas permeable lensesISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1392چهارم
73922337Ki-67 expression in hydatiform moles and hydropic abortionsISIIranian Red Crescent Medical Journal1392پنجم به بعد
74921674Effect of Crocus sativus L. (Saffron) on Coagulation and Anticoagulation Systems in Healthy VolunteersISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393سوم
75921405Association between HTLV-I Infection and Chronic Lupoid LeishmaniasisISIIrananian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
76921402Opinions of physicians about the content relevance of M.D curriculum and their professional needsISCJournal of Medical Education1388اول
77921393Cutaneous manifestation in HTLV-1 positive blood donorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم به بعد
78921167مقایسه سونوگرافی داپلر رنگی با اوروگرافی داخل وریدی در تشخیص انسداد حالب ناشی از سنگscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384سوم
7992081Risk factors of short-term recurrence in patients with minor ischemic cerebrovascular eventsPMCArya Atherosclerosis1391دوم
8091533Calretinin Immunohistochemistery: An Aid in the Diagnosis of Hirschsprung’s DiseaseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
8191374Vitamin D receptor gene polymorphisms in type 1 diabetes mellitus: a new pattern from Khorasan Province, Islamic Republic of Iran.PMCEast Mediterr Health J1391چهارم
8290936Prevalence of Postpartum Thyroiditis in the Eastern Regions of IranscopusEndocrinology and Metabolism1390دوم
8390797The Effects of Fasting during Ramadan on Glycemic Excursions Detected by Continuous Glucose Monitoring System (CGMS) in Patients with Type 2 DiabetesPMCThe Medical journal of Malaysia1390دوم
8490678Lived Clinical Learning Experiences of Medical Students: A Qualitative Approachindex copernicusIranian Journal of Medical Education1390سوم
8590637Epidemiology of Injuries in Toddlers and Infants (6-24 Months)Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
8690636Accordance of Mammographic, Sonographic & Histopathologic Findings in Under 50 years old women with Breast CancerChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم
8790301Comparison of Ondansetron and the Combination of Dexametasone-Metocholopromide on Post Operative Nausea and Vomitingindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390مسئول
8890259The role of zinc sulfate in acute bronchiolitis in patients aged 2 to 23 monthsISIIranian Journal of Pediatrics1390سوم
8990251C3 and C4 complement levels in iron deficiency anemiascopusIranian Journal of Pathology1390پنجم
9090160Comparison of oral zinc sulfate with systemic meglumine antimoniate in the treatment of cutaneous leishmaniasisPMCDermatology research and practice1390چهارم
9190107Plasma Brain Natriuretic Peptide (BNP) as an Indicator of Left Ventricular Function, Early Outcome and Mechanical Complications after Acute Myocardial InfarctionPMCClinical Medicine Insights. Cardiology1390پنجم
9290105Level of Eosinophil Cationic Protein in Sputum of Chemical Warfare VictimsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390پنجم به بعد
9389775A comparison between urinary bladder temperature and rectal, axillary and oral temperatures following kidney transplantationPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation 1389سوم
9489652The Prevalence of Refractive Errors in a Mashhad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1389پنجم به بعد
9589437Interleukin-6 and airflow limitation in chemical warfare patients with chronic obstructive pulmonary diseasePMCInt J Chron Obstruct Pulmon Dis 1389پنجم به بعد
9689258Determination of the Relationship of Serum Hyaluronic Acid Levels to the Degree of Liver Fibrosis in Biopsies of Patients with Chronic Viral Hepatitis B & CISI Hepatitis Monthly1389سوم
9789235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389پنجم
9889137Randomized, single-blind, trial of sertraline and buspirone for treatment of elderly patients with generalized anxiety disorderISIPsychiatry Clin Neurosci1389سوم
9989121association between asthma severity and body mass index in pediatric allergy clinic in mashhadscopusmace j med sci1389دوم
10089072The effect of thymoquinone on intractable pediatric seizures (pilot study)ISIEpilepsy Res1389پنجم به بعد
10188803اثر کرم اسطوخودوش بر شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی در خانمهای نخست زاعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1388چهارم
10288780Patent foramen ovale in young adults with cryptogenic stroke or transient ischemic attackscopusJournal of Tehran University Heart Center 1388چهارم
10388673The impact of Lavender Cream on Episiotomy Pain and Wound Healing in Primiparous Womenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388چهارم
10488503بررسی مقایسه ای درجه حرارت داخل مثانه ای و درجه حرارت زیر بغل ، مقعدی و دهانی در بیماران پیوند کلیهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1388سوم
10588494مقایسه سطح سرمی اسید هیالورونیک با میزان فیبروز در بیوپسی کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت های مزمن ویروسی Bو Cindex copernicusمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1388سوم
10688465serum 25 hydroxy vitamin D3 and laboratory risk markerrs of cardiovascular diseases in type 2 diabetic patientsChemical Abstractiranian journal of endocrinology and metabolism1388سوم
10788429سطح سرمی25 هیدروکسی ویتامین D و عوامل خطر ساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2Embaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1388سوم
10888428رابطه غلظت روی سرم با اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژورEmbaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 1388دوم
10988311Alloimmunization among transfusion-dependent thalassemia patientsISIAsian Journal of Transfusion Science1388پنجم به بعد
11088285autoantibody profile in systemic sclerosisscopusacta medica iranica1388سوم
11188283prevalence of aeroallergens in childhood asthma in mashhad scopusmaced j med sci1389
11288235Anemia in COPD patients and its relation to serum levels of erythropoietinscopustanaffos1388دوم
11388225Evaluation of Cyclin D1 Expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Effect on Response Rate to Neo- adjuvant Chemoradiotherapyindex copernicusiranian journal of pathology1388چهارم
11488181Highly sensitive C-reactive protein levels in Iranian patients with pulmonary complication of sulfur mustard poisoning and its correlation with severity of airway diseasesISIhuman and experimental toxicology1388سوم
11588064Reduced bone density in patients on long-term warfarinISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES 1388سوم
11687649Alteration of Tear Film after Vitrectomy and its Influencing FactorsISIiranian journal of ophthalmology1387سوم
11787619Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar pregnancyscopusurkish-German Gynecological Education and Research1388چهارم
11887450بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوانindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387چهارم
11987368بررسی فراوانی آنتی ژن اسکواموسل کارسینوما در نمونه خون مبتلایان به سرطان سلولهای سنگفرشی دهانه رحم قبل از درمانindex copernicusپژوهش در پزشکی1387چهارم
12087345تأثیر آموزش به روش ایفای نقش در آموزش مهارت‌های مشاوره و غربالگری متقاضیان آی‌یودیindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1387چهارم
12187328بررسی عاقبت بارداری در 60 خانم باردار به دنبال واکسیناسیون سهوی سرخچه به فاصله 1 تا 4 هفته قبل یا بعد از لقاحindex copernicusپژوهش در پزشکی1387سوم
12287194relationship between low birth weight neonate and maternal serum copper levelChemical AbstractChinese Journal of Medicine 1387پنجم
12387178شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387چهارم
12487002The Comparison Effect of Oral and Intramuscular Injection vitamin K on PT and APTT in neonatesISIInternational journal of hematology and Oncology1387پنجم
12586691تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
12686674Inhaled corticosteroids and bone density in chemical warfare patients with pulmonary complicationsscopusTanaffos1386پنجم
12786637association between the polymorphisms of IL-4 gene promoter (-590C>T),IL-13 coding region (R130Q)and IL-16gene promoter (-295T>C) and allergic asthmaISIIranian journal of allergy , asthma and immunology1386پنجم
12886243تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی index copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
12986168بررسی فراوانی ماکروپرولاکتینمی و مقایسه علائم بالینی و رادیولوژیک آن با هیپروپرولاکتینمی واقعی در خانم های نابارورindex copernicusباروری و ناباروری1386سوم
13086057Effect of cigarette smoke on spermatogenesis in ratsISIUrology Journal1386چهارم
13185340بررسی بالینی و فرابالینی اعصاب محیطی در بیماران مبتلا به میلوپاتیHTLV1(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
13285337نقش محافظتی آلوپورینول و کاپتوپریل در آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگ(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
13385310 بررسی هیپوگنادیسم در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385پنجم
13485222Health-related quality of life in patients with chemical warfare-induced chronic obstructive pulmonary disease.ISIArch Iran Med1385دوم
13585127تاثیر ویتامین E خوراکی بر روی کم خونی کلیوی در کودکان تحت همودیالیز مزمن(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
13685062Evaluation of the total analytical error in the flame photometry methodPMCIranian Journal of Pathology1385سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972584Implementation of an educational intervention among Iranian hajj pilgrims for the prevention of influenza-like illness3rd international conference on prevention and infection controlgenevaسخنرانی1394خير
2964266Breast cancer risk and job in patients referred to oncology wards of academic hospitals in Iran• XXI World Congress on safety and health at work 2017سنگاپورپوستر1396خير
3963770بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با درمان های جایگزینی کلیه، مشهد، 94-1393اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
4963769کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیهاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
5962110Influence of unilateral orchidectomy on contralateral testis in rat, prepubertal and postpubertalthe 3rd international congress of reproduction (ISERB2017)تهرانپوستر1396خير
6961651evaluation of topical propolis effect on diabetic foot ulcersدهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسمتهرانپوستر1393خير
7960161بررسی احساس امنیت شغلی در استادیاران ضریب کا و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1395اولین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1395خير
8954043بررسی ارتباط سرطان پستان با شغل در مراجعین به بخش های انکولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماریهای شغلیتهرانسخنرانی1394خير
9952882protective effect of allopurinol and catoprill in warm ischemic damages on dog's kidneyکنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسان 1394مشهدسخنرانی1394خير
10952881influence of unilateral orchidectomy on contralateral testis in rat, prepubertal and postbubertal19th congress of Iranian urological associationتهرانسخنرانی1395خير
11950173ارزیابی سطح سرمی روی در دختران 18 تا 30 ساله تحت حمایت کمیته امداد کشوریکنگره تغذیه ایرانتهرانپوستر1393خير
12941524Unused Medicines in Households: What should policy makers do?کنگره بین المللی کیفیت،ایمنی،تجویز و مصرف منطقی دارومشهدپوستر1394خير
13941286Effect of Treatment with Levothyroxine on Anti TPO Titer and Thyroid Sonographic Findings in Autoimmune Subclinical Hypothyroidism10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
14941223Are Serum Levels of Vitamin B۱۲ Related to the Dose and Duration of Metformin Consumption in Type ۲ Diabetic Patients?10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانپوستر1393خير
15934030روایی همزمان استفاده از بیمارنما و بیمار واقعی در سنجش مهارت های ارتباطی دانشجویان پزشکی• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014کوالالامپورسخنرانی1393خير
16925160بررسی کوتاه مدت تاثیر مصرف مزمن مورفین بر سطح سرمی هورمون های جنسی و اسپرماتوژنز در رتنهمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشوربیرجندپوستر1392خير
17924674STUDY THE EFFECTS OF OMEGA-3 ON GROWTH INDICATORS AND QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSISCHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENTChinaسخنرانی1388خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1808سل بالینی1378ترجمه
2807دستورالعمل های کنترل و پایش همه گیری دخانیات1382ترجمه
3806ادغام پیشگیری در مراقبت ها ی پزشکی خانواده1391ترجمه و تالیف
4805دستورالعمل های اقدامات پیشگیری در مراقبت های پزشکی خانواده1391ترجمه و تالیف
51891مفاهیم پرسشنامه روایی و پایایی1396تالیف و گردآوری
6167جامعه شناسی پزشکی1391ترجمه
7166دستوالعمل های اقدامات پیشگیری در مراقبت های پزشکی خانواده1391
8154راهنمای اخلاق در پژوهش1391ترجمه

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه