سیدعلیرضا  بامشکی
خلاصه عملکرد سیدعلیرضا  بامشکی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدعلیرضا بامشکی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدعلیرضا بامشکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : bameshkiar@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950640مقایسه تعیین سایز مناسب لارنژیال ماسک ایروی بر اساس معیار وزن و قد در خانمهامجریپایان یافتهبلي
2941049بررسی اثر کپسول زنجبیل خوراکی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیمجریپایان یافتهبلي
3940155مقایسه حجم جاری ml/kg 8با ml/kg 6 در میزان شانت و فضای مرده در جراحی کانسرهای شکمیمجریپایان یافتهبلي
4922664بررسی علایم حیاتی رزیدنت های گوش و حلق و بینی بیمارستان امام رضا(ع)حین انجام اعمال جراحیمجریپایان یافتهبلي
5922088بررسی ارتباط نوع وسطح خونی مواد مخدر با طول مدت بی حسی نخاعی در بیماران وابسته به مواد افیونیمجریپایان یافتهبلي
6920552بررسی اثر سولفات منیزیم برهمودینامیک بیماران حین جراحی انوریسم مغزی ومیزان وازواسپاسم پس از عملمجریپایان یافتهخير
7911214مقایسه اثر لابتالول و نیتروگلیسرین بر میزان خونریزی حین عمل جراحیهای بینیمجریپایان یافتهخير
8910659بررسی اثر پیش داروی کتامین بر آرام بخشی و کاهش درد بعد عمل جراحی تانسیلکتومی در کودکان 5 تا 12 سالمجریپایان یافتهبلي
9900795بررسی فراوانی و فاکتورهای موثر بر بروز گلودرد پس از استفاده LMA در بیماران بیهوشی عمومیمجریپایان یافتهخير
10900524برسی فراوانی وجود آپنه خواب در بیماران بورگر مراجعه کننده با شکایت درد به بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
11900184مقایسه انفوزیون پاراستامول و شیاف دیکلوفناک در نیاز بیماران به دریافت مخدر تزریقی پس از عمل جراحی گاسترکتومیمجریپایان یافتهبلي
1288265میزان سردرد بعد از پانکچر دورامتر و شکست در انجام تکنیک در بی حسی اسپاینال. مطالعه مقایسه ای بین سوزنهای 25G و 27G نوع Quinckeمجریپایان یافتهبلي
1387813بررسی درد بعد ازا عمال(لاپاراتومی-کله سیستکتومی-هرنیوتومی) در بیماران بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
1487753مقایسه پروپوفول با زنجیره متوسط-طولانی (MCT-LCT) و پروپوفول با زنجیره طولانی (LCT) در درد به دنبال تزریق پروپوفولمجریپایان یافتهبلي
1587744مقایسه میزان افت فشار خون و تهوع و استفراغ در نتیجه بی حسی نخاعی با استفاده از لیدوکائین و بوپیواکائین در سزارین انتخابیمجریپایان یافتهبلي
1687723مقایسه طول اثر بی حسی اسپاینال بوسیله بوپی واکایین با وبدون فنتانیل در مصرف کنندگان مواد مخدرمجریپایان یافتهبلي
1787475بررسی تاثیر تزریق بوپیواکائین واپی نفرین در بستر لوزه جهت کنترل خونریزی ودرد بعد از تونسیلکتومیمجریپایان یافتهبلي
1879115بررسی مقایسه ای میزان خون های تقاضا شدهمجریپایان یافتهخير
19970627بررسی مقایسه ایی اثرات منیزیوم سولفات و نیتروگلیسیرین درنتایج جراحی یورتروسکوپیک سنگهای حالب به صورت جداگانه با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
20970568مقایسه تاثیر بلوک توام پاراساکرال و شبکه لومبار با اسپاینال انستزی بر میزان بیدردی و مدت بی دردی در بیماران دارای شکستگی تیبیاهمکاردر دست اجرابلي
21951632مقایسه بی دردی پس از عمل زانو به دو روشبلوک فمورال تحت راهنمایی سونوگرافی قبل از عمل و و سپس بیهوشی عمومی و تجویز مخدر وریدی با انالژزی اپیدورالهمکارپایان یافتهبلي
22940779بررسی اثر بیدردی سه داروی کتورولاک، پاراستامول و پتدین در ریکاوری بیماران تحت جراحی سرپایی سنگ شکنی از طریق مجراهمکارپایان یافتهبلي
23930370مقایسه دو روش بی‬دردی در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی، با استفاده از اپیدورال مارکائین و اپیدورال مارکائین همراه با مورفینهمکارپایان یافتهخير
24922011مقایسه مدلهای II EuroSCORE و STS و APACHE II برای پیش بینی میزان مرگ ومیر و عوارض پس از جراحی قلب بیماران بالغ بستری در ICU جراحی قلب بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهخير
25910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
26910198مقایسه اثر بیهوشی عمومی و اسپاینال بر میزان لیپید پراکسیدها و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در بیماران دیابتیک تحت آمپوتاسیون اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
27910097بررسی تاثیر گاز ته حلقی در جراحی سپتورینوپلاستی بر شیوع گلو دردوتهوع واستفراغ پس از عملهمکارپایان یافتهخير
28910077بررسی تاثیر حجم مایع دریافتی در طی عمل بر میزان فلوی فیستول شریانی وریدی در بیماران نارسایی مزمن کلیههمکارپایان یافتهخير
29910066مقایسه میزان بروز علائم عصبی گذرا پس از عمل جراحی سزارین در دو گروه بیماران تحت بیحسی نخاعی و بیهوشی عمومیهمکارپایان یافتهبلي
30900337مقایسه اثر استازولامید و پاراستامول بر روی دردهای ارجاعی بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
31900051بررسی نقش عوامل احتمالی موثر در وقوع کمردرد بعد از انجام اسپاینال آنستزی در اعمال جراحی اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
3289443تعیین میزان موفقیت روش "جریان مداوم قطره ای" در تعیین فضای اپیدورال و مقایسه آن با روش "کاهش مقاومت"همکارپایان یافتهبلي
3389282بررسی اثر پیشگیری کنندۀ تجویز آمینو اسید بر هیپوترمی حین آنستزی برای آرتروپلاستی هیپهمکارپایان یافتهبلي
3487061بررسی اثرات رمی فنتانیل بر فشار داخل چشمی (IOP) در 120 بیمار کاندید عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکو در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3585252بررسی مقایسه ای میزان اثر بخشی سرویس کنترل درد در دو سیستم متداول در کنترل درد حاد .همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981612Comparison of Spinal Anesthesia Quality Between Patients Addicted and Not Addicted to OpiumISIJournal of PeriAnesthesia Nursing دوم
2973222Role of Magnesium Sulfate in Preventing Vasospasm and Maintaining Hemodynamic Stability in Patients Undergoing Endovascular Coiling for Brain AneurysmISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397پنجم
3971390The Effect of Spinal and General Anesthesia on Serum Lipid Peroxides and Total Antioxidant Capacity in Diabetic Patients with Lower Limb Amputation SurgeryPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1397دوم
4964368Effect of oral ginger on prevention of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a double- blind, randomized, placebo-controlled trialPMCElectronic Physician1396اول
5953466Comparison of Patient-Controlled Analgesia Using Morphine With and Without Paracetamol in Postoperative Pain ControlISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395دوم
6950376Lipid composition and lidocaine effect on immediate and delayed injection pain following propofol administrationPMCAnesth Essays Res1395دوم
7942954Nausea and Vomiting after Septorhinoplasty Using Alfentanil or RemifentanilISCPatient Saf Qual Improv1393دوم
8941586Effect of Ketamine on Post-Tonsillectomy Sedation and Pain ReliefPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394اول
9941312Pharyngeal Packing during Rhinoplasty: Advantages and DisadvantagesPMCIranian journal of otorhinolaryngology1394سوم
10941311Association of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Buerger's Disease: a Pilot StudyPMCActa Medica Iranica1394دوم
11941088Comparison of Aprotinin and Controlled Hypotension on Blood Loss in the Herniated Intervertebral Disc Surgeryindex copernicusRazavi Int J Med1394چهارم
12940963The Assessment of Addition of Either Intravenous Paracetamol or Diclofenac Suppositories to Patient-Controlled Morphine Analgesia for Postgastrectomy Pain ControlPMCanesthesiology and pain medicine1394اول
13932883Efficacy of ephedrine in the prevention of vascular pain associated with different infusion rates of propofolPMCAnesthesia: Essays and Researches1393دوم
14930069Comparison of Total Intravenous Anesthesia (TIVA) with Inhalation Anesthesia in Pediatric Bronchoscopyindex copernicusInternational Journal of Pediatrics1392دوم
15925100Pneumothorax and Pneumoperitoneum following Tracheostomy: A Case ReportSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان 13921392اول
16925098Delayed Emergence from Anesthesia-A case reportISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
17925070Effect of Fentanyl in Spinal Anesthesia With Bupivacaine in Opium Abusersindex copernicusRazavi International Journal of Medicine1392مسئول
18924751Intravenous Regional Anesthesia (Bier Block) Method for Arteriovenous Fistula creation in patients with End Stage Renal Diseaseعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Surgery and Trauma1392مسئول
19924698Delayed Awakening from Anesthesia Following Electrolyte and Acid-Base Disorders, Two CasesSID/Iranmedex/Magiranjournal of Patient safety and quality improvement1392دوم
20924601Unilateral Recurrent Laryngeal and Hypoglossal Nerve Paralysis Following Rhinoplasty: A Case Report and review of ArticlesPMCIranian journal of Otorhinolaryngology1392مسئول
21924248The incidence of hypotension, nausea and vomiting after spinalanesthesia for elective caesarean section: A comparison betweenbupivacaine 0.5% and lidocaine 5%index copernicusفصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد1391اول
22923691The Effect of Local Injection of Epinephrine and Bupivacaine on Post-Tonsillectomy Pain and BleedingPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول
23921637Evaluation of acute postoperative pain and patient satisfaction in laparotomy, cholecystectomy and herniorrhaphyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1392اول
2491757Low flow anesthesia change intraoperative hemodynamic and respiratory parameters during general anesthesiaEmbaseGAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE1391دوم
2591753Transdermal fentanyl versus intra venous morphine in postthoracotomy pain managementscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388اول
2690185An Unusual Presentation of a Bronchial Foreign BodyISIOtolaryngology--head and neck surgery 1390دوم
2789785An Airway which Facilitates intubation with a Fiberoptic Laryngoscopسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول
2888733Pulmonary edema following cesarean section under spinal anesthesia: a case reportindex copernicusScientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences1388مسئول
2988602Remifentanil-induced abdominal pain: a randomised clinical trialPMCAnaesth Intensive Care1388دوم
3088498میزان خون مورد نیاز طس عمل دبریدمان . پیوند پوست در بیماران مبتلا به سوختگیindex copernicusخون1388اول
3188424Intrathecal Sufentanil for Intraoperative and Postesophagectomy Pain Relief ISISOUTHERN MEDICAL JOURNAL 1388اول و مسئول
3288369بررسی نقش محافظ دندان ورزش بوکس در پیشگیری از آسیب های دندانی طی لارنگوسکوپی در بیماران تحت بیهوشی عمومی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388دوم
3388302Partial tracheal obstruction due to fibrinous pseudomembrane after short-term intubation.ISIOtolaryngol Head Neck Surg1388اول
3487240Abdominal Pain after Cataract Surgery with Remifentanil Based Anesthesia ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1387مسئول
3585347لوله گذاری تراشه بدون استفاده از شل کننده عضلانی در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
3685346تأثیر ترکیب دیگوگسین، هیدروکورتیزون و آمیودارون در پیشگیری فیبریلاسیون دهلیزی بدنبال جراحی عروق کرونر بدون استفاده از پمپ قلبی ریوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964251Effect of Ginger on nausea and vomiting after cholecystectomy laparoscopicInternational Student Congress Of (bio)Medical Sciences 2017groningenسخنرانی1396خير
2932656الکل و بیهوشیاولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل ایرانمشهدپوستر1393خير
392673اثر انفیلتراسیون بوپیواکائین بر درد بعداز عمل برداشتن لوزه هاOtolaryngoloy _ Head and Neck surgery painWashington DCپوستر1391خير
492437روزه داری و فلسفه پرهیز از نوشیدن آبQuran & Medical Sciences CongressKhorasan Razavi-Mashhadپوستر1391بله
592436اثر آوای قرآن بر کاهش اضطراب بیماران قبل از بیهوشی عمومیQuran & Medical Sciences CongressKhorasan Razavi- Mashhadپوستر1391خير
692402تاثیز انفیلتراسیون بوپیواکایین بر درد بعد از عمل برداشتن لوزه هاOtolaryngology-Head and Neck SurgeryUSA- Washington Dcپوستر1392خير
7923085پنموتوراکس و پنموپریتوئن بدنبال تراکئوستومی : گزارش مورد و بررسی موارد مشابههفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژهتبریزپوستر1392بله
8922967Evaluation of Asetazolamide Administration on post Laparoscopic Cholecystectomy Referred Pain3rd Internationa Congress of Endoscopic & minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1992بررسی و درمان دردهای سرطانی1384ترجمه و تالیف
2930دانش تکمیلی تروما برای جراحان عمومی1395تالیف
392مروری بر مراقبت‌های تنفسی و تهویه مکانیکی در بخش مراقبت‌های ویژه1390تالیف
4378مروری بر مراقبت های تنفسی و تهویه مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه