آزیتا  آقائی
خلاصه عملکرد آزیتا  آقائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آزیتا آقائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آزیتا آقائی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی(مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی)
پست الکترونیک : AghaeeA1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
فیزیک کاربردیکارشناسی1376دانشگاه بیرجند
مهندسی هسته ای-پرتو پزشکیکارشناس ارشد 1382واحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مهندس ناظرمشهد-کارخانه سیم و کابل افشان مشهد1376/07/011378/09/01
کارشناس پژوهشی-آزمایشگاهیمشهد-دانشگاه علوم پزشکی مشهد-دانشکده پزشکی-مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی1385/03/09

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
188790بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی بهار نارنج بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی(Maximal Electroshok) در موش سوریمجریپایان یافتهخير
2961201بررسی اثر عصاره آبی-الکلی اقحوان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکاردر دست اجراخير
3961199بررسی اثر عصاره های هیدرو الکلی گلبرگ و پرچم زعفران بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای پر فشار حاد ناشی از آنژیوتانسین2 و L-NAMEهمکارپایان یافتهخير
4960820بررسی اثر حفاظتی خرفه (Portulaca oleracea) و کامفرول در سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در میوکاردیوسیتهاهمکاردر دست اجرابلي
5951850بررسی اثر ترکیب سه گیاه مبرمکی , مقل ازرق و هلیله بر دیابت ناشی از استرپتوزوسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
6951356بررسی اثر عصاره آبی الکلی گیاه قره قاط خراسانی در رتهای دیابتی شده با تجویز استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهخير
7951305بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی دانه و اندامهای هوایی (میوه، برگ و ساقه) داتورا استرامونیوم نیگرا و فراکسیونهای آن در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
8950712بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گیاه تاج ریزی و گوجه فرنگی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
9941744ارزیابی اثرات ایمنولوژیک تایموس ولگاریس، لاوندولا انگوستیفولیا، کارواکرول و 8-1 سینئول در مدل حیوانی EAEهمکارپایان یافتهبلي
10941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدهمکارپایان یافتهبلي
11941144بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)همکارپایان یافتهخير
12941056بررسی اثر آنتی اکسیدانتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum)در پیشگیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین و هگزاکلروبوتادی ان در رتهمکارپایان یافتهخير
13941050بررسی اثر محافظتی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) درجلوگیری از سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین و سمیت کلیوی-کبدی کلرور جیوه در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
14941009بررسی اثر عصاره آبی- الکلی افتیمون (Cuscuta epithymum ) بر میزان آپوپتوز و تمایز رده های سلولی لوکمی حاد پرومیلوئیدی( HL60, NB4)همکارپایان یافتهخير
15941007بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی گیاه خرفه در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
16940971بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی افتیمون ریحان در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
17931495بررسی اثر عصاره آبی – الکلی و اندام هوایی ریحان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
18930917بررسی اثر عصاره ی آبی - الکلی سیاه دانه بر عملکرد کبدی موشهای صحرایی نوزاد تغذیه شده توسط مادران مبتلا به کم کاری تیروئیدهمکارپایان یافتهخير
19911221بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی دارچین در کنترل علائم رفتاری ترک مرفین در موش سوری همکارپایان یافتهخير
2089385بررسی اثرات خواب آوری فراکسیونهای مختلف عصاره هیدروالکلی اندام هوایی کاهو و گشنیز در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
2188549بررسی اثر عصاره الکلی زعفران(rocus sativus L (C بر تغییر یادگیری و حافظه ناشی از مورفین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
2288151بررسی اثرات حفاظتی عصاره سیر در برابر تابش یونساز γهمکارپایان یافتهخير
2387598بررسی ارتباط اثرات اشتها آوری گیاهان شاهدانه، بومادران، گشنیز و افسنتین با اندازه گیری هورمون گرلین در رتهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982060Rheum turkestanicum Induced Apoptosis Through ROS Without a Differential Effect on Human Leukemic CellsISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1398سوم
2981584The anti-diabetic and antioxidant effects of a combination of Commiphora mukul, Commiphora myrrha and Terminalia chebula in diabetic ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398چهارم
3981111Beneficial effects of Thymus vulgaris extract in experimental autoimmune encephalomyelitis: Clinical, histological and cytokine alterationsISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1397سوم
4981046Tanacetum parthenium enhances pentobarbital-induced sleeping behaviorsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE پنجم به بعد
5980065Evaluation of Rheum Turkestanicum in Hexachlorobutadien-Induced Renal ToxicityMedlineDrug research1398پنجم
6973878Effects of different loads of exercise and Nigella sativa treatment on serologic and hematologic parameters in ratISIIndian Journal of Experimental Biology1397چهارم
7972802Hydroalcoholic extract of Cuscuta epithymum enhances pentobarbital-induced sleep: possible involvement of GABAergic system Current drug discovery technologies سوم
8971811THE IMPACT OF HYPOTHYROIDISM ON MINERAL ELEMENTS IN RAT'S TISSUES USING PIXEعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of PIXE1386چهارم
9971810THE EFFECTS OF HYPOTHYROIDISM ON CONCENTRATION OF MINERAL ELEMENTS IN SKULL BONE, SKIN AND BRAIN IN RATSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of basic medical sciences1386سوم
10971808CHANGES IN MINERAL ELEMENTS IN KIDNEY, LIVER, HEART AND SKELETAL MUSCLE IN HYPOTHYROID RATSSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of basic medical sciences1384سوم
11971598Hypnotic Effect of Solanum lycopersicum and Solanum nigrum on Pentobarbital-Induced Sleep in MicescopusPlant Archives1397چهارم
12971043Protective effect of Rheum turkestanicum against cisplatin by reducing oxidative stress in kidney tissuePMCJournal of Pharmacy And Bioallied Sciences1397چهارم
13970578A comparison between the effects of Portulaca oleracea seeds extract and valsartan on echocardiographic and hemodynamic parameters in rats with levothyroxine-induced thyrotoxicosisPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397پنجم
14970505Cuscuta campestris induces apoptosis by increasing reactive oxygen species generation in human leukemic cellsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
15970193Effect of Ocimum basilicum hydro-alcoholic extract on oxidative damage of brain tissue following seizures induced by pentylenetetrazole in miceISIPhysiology and Pharmacology1396پنجم به بعد
16970060Protective effects of Nigella sativa on synaptic plasticity impairment induced by lipopolysaccharideISIVeterinary Research Forum1396پنجم
17970053Hypnotic effect of red cabbage (Brassica oleracea) on pentobarbital-induced sleep in micePMCJournal of Pharmacy And Bioallied Sciences1396چهارم
18954153Kidney stone formation and antioxidant effects of Cynodon dactylon decoction in male Wistar ratsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395پنجم به بعد
19951705St. John’s wort and its component hyperforin alleviate experimental autoimmune encephalomyelitis through expansion of regulatory T-cellsISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1395پنجم به بعد
20922258The effect of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on rat appetiteChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391پنجم به بعد
2191415Effect of Aqueous Extract of Crocus sativus L. on Morphine-Induced Memory Impairment.PMCAdvances in Pharmacological Sciences1391پنجم به بعد
2290591The Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Citrus Flower on Pentylenetetrazole and Maximal Electroshock-Induced Seizures in MicescopusWorld Applied Sciences Journal1390چهارم
2389712The effects of Nigella sativa ethanolic extract on proliferation and apoptosis of renal cell carcinoma ACHN cell line(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه