محمدهادی  سعیدمدقق
خلاصه عملکرد محمدهادی  سعیدمدقق
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدهادی سعیدمدقق

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدهادی سعیدمدقق رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی عروق و تروما دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ModagheghMH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1368دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جراحی عمومیپزشک متخصص1373دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جراحی عروق و ترومافوق تخصص1376دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فلوشیپ اندوواسکولار ایترونشنفلوشیپ1389

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970806ثبت اطلاعات Vascular Access بیماران دیالیزی و بالقوه دیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
2970679رجیستری بیماری بورگر در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
3970678رجیستری زخم پای دیابتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
4961509بررسی سطوح سرمی سایتوکاین هایIL6، TNFα، TGFβ، INFγ در بیماران مبتلا به بیماری بورگر و ارتباط آنها با سایریافته های بالینی و پاراکلینیکمجریپایان یافتهبلي
5940592بررسی انواع شکایتهای اندام پس از کارگذاری فیستول شریانی-وریدی دائمی در بیماران نیازمند همودیالیز مزمن به تفکیک نوع فیستول مجریپایان یافتهبلي
6931453بررسی میزان تاثیر استفاده از گازهای با پوشش نانو سیلور در مقایسه با گازهای ساده در بهبود زخم در بیماران با پای دیابتیکمجریپایان یافتهبلي
7931404رویکرد بالینی تشخیصی و درمانی به مالفورماسیونهای عروقی و همانژیوماهامجریپایان یافتهبلي
8930417بررسی نقش روشهای تصویر برداری یا مداخله ای اندووسکولار در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به هایپرتانسیون وریدی در زمینه اکسس های همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
9930147بررسی فاکتورهای اتوایمیونیتی و ارتباط MHC در بیماران مبتلا به بیماری برگرمجریپایان یافتهبلي
10930146بررسی پاسخ ایمنی(سیستم ایمنی) هومورال و سلولار در بیماران مبتلا به بیماری برگرمجریپایان یافتهبلي
11920453مقایسه ی تاثیر پایش پاراکلینیکی و انجام pre-emptive repair بر میزان بقا و پیامدهای مرتبط با اختلالات همودینامیک در access همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
12910528فاکتورهای خونی مؤثر در تشکیل ترومبوز در بیماران بورگریمجریپایان یافتهخير
13910120بررسی وضعیت پریودونتال در بیماران مبتلا به ترومبوآنژیت اوبلیترانس (بیماری برگر)مجریپایان یافتهبلي
14900960بررسی عوارض اندارترکتومی کاروتید در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستانهای امام رضا و رضوی درطی سالهای 1392-1390مجریپایان یافتهبلي
15900787بررسی ارزش روش های غیر تهاجمی در پیشگویی و تشخیص سندرم استیل در اندام دارای فیستول در بیماران دیالیزیمجریپایان یافتهبلي
16900483بررسی میزان تنگی مجدد شریان کاروتید پس از عمل جراحی اندارترکتومی کاروتیدمجریپایان یافتهخير
17900338بررسی سیر طبیعی و کلینیکال بیماری ترومبو آنژیت ابلیتران ( بورگر)مجریپایان یافتهبلي
1889906بررسی عوامل موثر در تعبیه وعدم کارکرد زودرس فیستولهای شریانی– وریدی در بیماران کمتر از 20 سال در بخش فوق تخصصی جراحی عروق دربیمارستان امام رضا(ع) به مدت یک سالمجریپایان یافتهبلي
1989130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
2089125ارزیابی مراقبت های پیش بیمارستانی ارائه شده به بیماران ترومایی با گلوله مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر مشهد از تیرماه تا دی ماه 1389مجریپایان یافتهخير
2188044بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2287932بررسی میزان شیوع و علل مکانیسم‌های ایسکمی و سندرم استیل علامتدار در اثر کارگذاری فیستول شریانی –وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد در سال 1388مجریپایان یافتهبلي
2386181معرفی روش جدید تعبیه کاتتر صفاقی به روش لاپارسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
2484436بررسی احتمال ایجاد تغییرات فشار خون و تستهای انعقادی در داوطلبان سالم مصرف زعفرانمجریپایان یافتهخير
2584251بررسی اثر محافظتی کلاله زعفران بر کاهش آزارهای سندروم رپرفیوژن پس از بستن ( کلامپنیک ) عروق اندام تحتانیمجریپایان یافتهخير
2684169تعیین اثر نیترو گلیسیرین موضعی در بهبود جریان خون عضو مبتلا با ایسکمی غیر آترواسکلروتیک انداممجریپایان یافتهخير
2784134بررسی عفونت های قارچی پای دیابتیک در مراجعین بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
2884084تعیین میزان موفقیت ترک سیگار به روش گروه درمانی در بیماران مبتلا به بورگر در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
2984017بررسی بالینی پای دیابتیک از نظر روشهای درمانی اعمال شده و نتایج بدست آمده در بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) بصورت گذشته نگر و آینده نگرمجریپایان یافتهخير
3084016بررسی میزان شیوع مشکلات پا در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت خراسانمجریپایان یافتهخير
3183229تعیین معیارهای تشخیصی آنژیوگرافیک بیماری بورگر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان قائم و امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
3283206بررسی شیوع استئومیلیت در پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پای دیابتی و بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسیون در سال 84-1383مجریپایان یافتهبلي
33980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
34971636بررسی اثر درمان ترکیبی مکمل های ویتامین E وC به همراه Platelet-Rich Plasma-Fibrin Glue بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سرم بیماران مبتلا به زخم های پای دیابتیهمکاردر دست اجراخير
35951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
36951083مقایسه هزینه فرصت سمت های مشابه در پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد( مهر 1393 الی شهریور 1394)همکارپایان یافتهخير
37931488ساخت رگ مصنوعی و ارزیابی عملکرد آن در محیط های In vitro و In vivoهمکارپایان یافتهخير
38931320نقش سلولهای بنیادی مشتق شده از مغزاستخوان پس از آنژیوپلاستی عروق محیطیهمکارپایان یافتهبلي
39922465تعیین ارزش تشخیصی سی تی ونوگرافی در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای ژوگولر، ساب کلاوین و اجوف فوقانی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویهمکارپایان یافتهبلي
40921964بررسی روایی وپایایی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران با وریدهای واریسیهمکارپایان یافتهبلي
41900680بررسی اثرات هیستوکمیکال سیر بر ضایعات ناشی از سندرم رپرفیوژن درمدل تروماهای عروقی اندام تحتانی موشهمکارپایان یافتهخير
42900481بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران کاندید عمل جراحی بای پس عروقی اندام تحتانی قبل و پس از عملهمکارپایان یافتهبلي
4389927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
4489925تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
4589489بررسی تاثیر تجویز (TPA) Tissue Plasminogen Activator در درمان بیماران ایسکمی حاد شریانی غیر تروماتیک اندام هاهمکارپایان یافتهبلي
4689269بررسی کارایی سمپاتکتومی توراسیک به روش single port در درمان هیپرهیدروزیسهمکارپایان یافتهبلي
4789133بررسی فراوانی اشتباهات ثبتی در پایگاه داده های حکیمهمکارپایان یافتهخير
4889131طراحی واجرا سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به لنف ادم درمرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولارهمکارپایان یافتهخير
4988041بررسی اثر سلولهای بنیادی و فاکتورهای رشد پلاکتی در درمان زخم های مزمن پای دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
5088026بررسی تاثیر اسپری اکسی تتراسیکلین در بهبود زخم پای دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
5187030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالمهمکارپایان یافتهبلي
5285134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
5384107بررسی اثر مصرف اسید فولیک و ویتامین B12 بر سطح هوموسیستئین خون و نارسایی شریانی اندام تحتانیهمکارپایان یافتهخير
5483204بررسی علل ایسکمی اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژی بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981437The Association of HLA-A, B and DRB1 with Buerger's DiseasePMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398مسئول
2981072Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Strokescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397پنجم به بعد
3973799Molecular mechanisms regulating immune responses in thromboangiitis obliterans: a comprehensive reviewISIiranian journal of basic medical sciences1397دوم
4972740Investigation of affecting factors on early artery-venous fistulas failure in patients with less than 20 years old. medical journal of mashhad university of medical sciencesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396دوم
5972566Comparison of single port thoracoscopic sympathectomy and multiport thoracoscopy in patients with hyperhidrosisscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان1397دوم
6970524Endovascular Treatment of Thromboangiitis Obliterans (Buerger's Disease)ISIVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY1396اول و مسئول
7962734Sympathetic Denervation Using Endovascular Radiofrequency Ablation in Patients with Thromboangiitis Obliterans (Buerger's Disease)ISIAnnals of vascular surgery1396مسئول
8961815Limb complaints after autogenous arteriovenous fistula creation in chronic hemodialysis patientsISISeminars in Vascular Surgery1395دوم
9953263Effect of Folic Acid therapy on Homocysteine Level in patients with Atherosclerosis or Buerger's Disease and in Healthy individuals: A clinical trial.PMCElectronic physician1395اول
10952590Role of Saphenofemoral Junction Ligation Combined With Ultrasound-Guided Foam Sclerotherapy in Patients With Venous UlcersISIANNALS OF VASCULAR SURGERY1392اول
11952587Review of Post-Carotid Endarterectomy ComplicationsISCjournal of patient safety and quality improvement1393اول
12952586Evaluation of trauma system in the pre-hospital approaches for patients with bullet trauma in MashhadSID/Iranmedex/Magiranابن سینا1392دوم
13952582Assessment of diagnostic criteria of incarcerated inguinal herniaسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1378دوم
14952537Abdominal Trauma, a Study on 287 PatientsSID/Iranmedex/MagiranIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1382چهارم
15952536Primary torsion and idiopathic segmental infarction of omentumعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1376سوم
16952535Characteristics of trauma in North East Iran and the prevention strategiesISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1393اول و مسئول
17952534Calculation of probability of survival based on triss model in three hospitals in Tehran, 1996-97علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1379سوم
18952533Causes of death in traumatic patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1376دوم
19952532PREHOSPITAL TRAUMA CARE IN TEHRAN: POTENTIAL AREAS FOR IMPROVEMENTPMCPrehospital emergency care1391اول
20950767prognosis of carotid endarterectomy in high risk candidatesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1395اول
21934577Digital pressure and oxygen saturation measurements in the diagnosis of chronic hemodialysis access-induced distal ischemiaISIJournal of Vascular Surgery1394اول
22932655Buerger's disease in the northeast of Iran: Epidemiology and clinical featuresISIVascular1394اول و مسئول
23932487Chronic hemodialysis access-induced distal ischemia (HAIDI): distinctive form of a major complication.ISIJ Vasc Access1393اول
24931904Authors’ ReplyPMCJ Cutan Aesthet Surg1392دوم
25931902اطلاعات بالینی و عوارض حین عمل بازسازی آئورت در بیماران دچار انسداد ائورتوایلیاکChemical Abstractفصل نامه افق دانش1391سوم
26924822Prehospital Management of Gunshot Patients at Major Trauma Care Centers: Exploring the Gaps in Patient CarePMCTrauma Monthly1392مسئول
27924814PREPERITONEAL TUNNELING – A NOVEL TECHNIQUE IN PERITONEAL DIALYSIS CATHETER INSERTIONPMCPeritoneal Dialysis International1392اول و مسئول
28921801Balloon angioplasty for adults coarctation of aorta: A six months follow-up studyscopusInternet Journal of Cardiology1389چهارم
29921687Urban injuries in Tehran: demography of trauma patients and evaluation of trauma careISIinjury1380مسئول
30921580Drug abuse in hospitalized trauma patients in a university trauma care center: an explorative studySID/Iranmedex/Magiranدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1385دوم
31921540Effectiveness of Abdominal Wall Elevator in Reducing Intra-abdominal Pressure and CO2 Volume During Laparoscopic Cholecystectomyسایر سایت‏های تخصصیActa medica iranica1383سوم
32921126Evaluation of Survival Rate in Traumatic Patients Referred to Sina, Fayyazbakhsh and Shohada Hospitals Based on TRISS Methodscopus. Tehran University Medical Journal1379سوم
33921124Penetrating Trauma Victims in Three Tehran Hospitals, Sina, Shohada, Fayazbakhsh: Epidemiology and Management ErrorsscopusActa medica iranica1380دوم
34921093Preventable trauma death in Tehran: an estimate of trauma care quality in teaching hospitalsISIJ Trauma1382دوم
35921092One-year efficacy of expanded polytetrafluoroethylene vascular graft in eighty-three hemodialysis patientsISI. Urology Journal1383سوم
36921091The Comparison Of Characteristics Among Injured Pedestrians And Car Occupants (Tehran, 1996-97)SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 13821382سوم
3791970Comparision of Vacuum‑Asisted Closure and Moist Wound Dressing in the Treatment of Diabetic Foot UlcersPMCJournal of Cutaneous and Aesthetic Surgery1391دوم
3891858The application of thoracoscopic Sympathectomy for the optimal management of hyperhidrosis and severe upper extremity IschemiaISIIran Red Crescent Med J1386اول
3991101Primary patency rate of native AV fistula: long term follow upPMCInternational journal of clinical and experimental medicine1391مسئول
4090780Primary Patency Rate of Native AV Fistula: Long Term Follow up Primary Failure/Vascular Accessسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Medical research1390دوم
4190171Primary omental torsion in an old woman: imaging techniques can prevent unnecessary surgical interventionsPMCCase reports in medicine1390اول
4289323Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis accessISI Upsala Journal of Medical Sciences 1389مسئول
4389311Serum Lipid Changes after Short Term SIPC Therapy for Lower Limb LymphedemaISIIndian Journal of Surgery 1389دوم
4489283Presentation of Hospital Outcomes and Different Treatment Methods of Patients with Budd-Chiari Syndrome: A Report from Two Tertiary Hospitals in IranISIMed Princ Pract 1389دوم
4589248Mycotic infections in diabetic foot ulcers in Emam Reza hospital, Mashhad, 2006-2008ISIJundishapur Journal of Microbiology1389دوم
4688591A case of Behçet disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: long term follow-upPMCEast Mediterr Health J.1388اول
4788006A newly designed SIPC device for management of lymphoedemaISI Indian Journal of Surgery1388اول
4887607Assessment of Carotid Endarterectomy in a Sample of IRAN Patientsindex copernicusARYA Atherosclerosis Journal1387دوم
4987593Assessment of carotid endarterectomy in iranSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1387دوم
5087577Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunctionscopusIndian Journal of Surgery 1388دوم
5187157بررسی میزان بقای فیستول های شریانی- وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5287056Safety evaluation of saffron (Crocus sativus) tablets in healthy volunteersISI Phytomedicine1387اول
5386559Thrombophlebitis migrans as a footprint of Buerger's disease: a prospective-descriptive study in north-east of IranISICLINICAL RHEUMATOLOGY1386دوم
5486429Crocus Sativus L. (Saffron) Extract and its Active Constituents (Crocin and Safranal) on Ischemia-Reperfusion in Rat Skeletal MuscleISIEvidence-based Complementary and Alternative Medicine1388دوم
5586282عوارض و طول مدت بازبودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973889طراحی مجموعه حداقل داده های رجیستری بیماری های وریدی : بررسی مروریدومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامتتهرانسخنرانی1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11435راهکارهای بالینی مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه