محمدهادی  سعیدمدقق

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدهادی سعیدمدقق

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدهادی سعیدمدقق رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی عروق و تروما دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ModagheghMH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1368دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جراحی عمومیپزشک متخصص1373دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جراحی عروق و تروماپزشک فوق تخصص1376دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فلوشیپ اندوواسکولار ایترونشنفلوشیپ1389

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940592بررسی انواع شکایتهای اندام پس از کارگذاری فیستول شریانی-وریدی دائمی در بیماران نیازمند همودیالیز مزمن به تفکیک نوع فیستول مجریپایان یافتهبلي
2931453بررسی میزان تاثیر استفاده از گازهای با پوشش نانو سیلور در مقایسه با گازهای ساده در بهبود زخم در بیماران با پای دیابتیکمجریدر دست اجرابلي
3931404رویکرد بالینی تشخیصی و درمانی به مالفورماسیونهای عروقی و همانژیوماهامجریپایان یافتهبلي
4930417بررسی نقش روشهای تصویر برداری یا مداخله ای اندووسکولار در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به هایپرتانسیون وریدی در زمینه اکسس های همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
5930147بررسی فاکتورهای اتوایمیونیتی و ارتباط MHC در بیماران مبتلا به بیماری برگرمجریدر دست اجرابلي
6930146بررسی پاسخ ایمنی(سیستم ایمنی) هومورال و سلولار در بیماران مبتلا به بیماری برگرمجریدر دست اجرابلي
7920453مقایسه ی تاثیر پایش پاراکلینیکی و انجام pre-emptive repair بر میزان بقا و پیامدهای مرتبط با اختلالات همودینامیک در access همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
8910528فاکتورهای خونی مؤثر در تشکیل ترومبوز در بیماران بورگریمجریپایان یافتهخير
9910120بررسی وضعیت پریودونتال در بیماران مبتلا به ترومبوآنژیت اوبلیترانس (بیماری برگر)مجریپایان یافتهبلي
10900960بررسی عوارض اندارترکتومی کاروتید در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستانهای امام رضا و رضوی درطی سالهای 1392-1390مجریپایان یافتهبلي
11900787بررسی ارزش روش های غیر تهاجمی در پیشگویی و تشخیص سندرم استیل در اندام دارای فیستول در بیماران دیالیزیمجریپایان یافتهبلي
12900483بررسی میزان تنگی مجدد شریان کاروتید پس از عمل جراحی اندارترکتومی کاروتیدمجریپایان یافتهخير
13900338بررسی سیر طبیعی و کلینیکال بیماری ترومبو آنژیت ابلیتران ( بورگر)مجریپایان یافتهبلي
1489906بررسی عوامل موثر در تعبیه وعدم کارکرد زودرس فیستولهای شریانی– وریدی در بیماران کمتر از 20 سال در بخش فوق تخصصی جراحی عروق دربیمارستان امام رضا(ع) به مدت یک سالمجریپایان یافتهبلي
1589130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1689125ارزیابی مراقبت های پیش بیمارستانی ارائه شده به بیماران ترومایی با گلوله مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر مشهد از تیرماه تا دی ماه 1389مجریپایان یافتهخير
1788044بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1887932بررسی میزان شیوع و علل مکانیسم‌های ایسکمی و سندرم استیل علامتدار در اثر کارگذاری فیستول شریانی –وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد در سال 1388مجریپایان یافتهبلي
1986181معرفی روش جدید تعبیه کاتتر صفاقی به روش لاپارسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
2084436بررسی احتمال ایجاد تغییرات فشار خون و تستهای انعقادی در داوطلبان سالم مصرف زعفرانمجریپایان یافتهخير
2184251بررسی اثر محافظتی کلاله زعفران بر کاهش آزارهای سندروم رپرفیوژن پس از بستن ( کلامپنیک ) عروق اندام تحتانیمجریپایان یافتهخير
2284169تعیین اثر نیترو گلیسیرین موضعی در بهبود جریان خون عضو مبتلا با ایسکمی غیر آترواسکلروتیک انداممجریپایان یافتهخير
2384134بررسی عفونت های قارچی پای دیابتیک در مراجعین بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
2484084تعیین میزان موفقیت ترک سیگار به روش گروه درمانی در بیماران مبتلا به بورگر در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
2584017بررسی بالینی پای دیابتیک از نظر روشهای درمانی اعمال شده و نتایج بدست آمده در بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) بصورت گذشته نگر و آینده نگرمجریپایان یافتهخير
2684016بررسی میزان شیوع مشکلات پا در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت خراسانمجریپایان یافتهخير
2783229تعیین معیارهای تشخیصی آنژیوگرافیک بیماری بورگر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان قائم و امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
2883206بررسی شیوع استئومیلیت در پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پای دیابتی و بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسیون در سال 84-1383مجریپایان یافتهبلي
29951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
30951083مقایسه هزینه فرصت سمت های مشابه در پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد( مهر 1393 الی شهریور 1394)همکاردر دست اجراخير
31931488ساخت رگ مصنوعی و ارزیابی عملکرد آن در محیط های In vitro و In vivoهمکارپایان یافتهخير
32931320نقش سلولهای بنیادی مشتق شده از مغزاستخوان پس از آنژیوپلاستی عروق محیطیهمکارپایان یافتهبلي
33922465تعیین ارزش تشخیصی سی تی ونوگرافی در تشخیص تنگی و انسداد وریدهای ژوگولر، ساب کلاوین و اجوف فوقانی در بیماران با نارسایی مزمن کلیویهمکارپایان یافتهبلي
34921964بررسی روایی وپایایی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران با وریدهای واریسیهمکارپایان یافتهبلي
35900680بررسی اثرات هیستوکمیکال سیر بر ضایعات ناشی از سندرم رپرفیوژن درمدل تروماهای عروقی اندام تحتانی موشهمکارپایان یافتهخير
36900481بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران کاندید عمل جراحی بای پس عروقی اندام تحتانی قبل و پس از عملهمکارپایان یافتهبلي
3789927استفاده ازپلاکتهای مازاد غیر مصرفی در درمان زخمهای مزمنهمکارپایان یافتهخير
3889925تعیین وبررسی مقایسه ای تظاهرات کلنیکی ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) در بیماران دریافت کننده هپارین (UFH) و آنوکساپرین (LMWH) پیشگیری کننده ودرمانی در بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
3989489بررسی تاثیر تجویز (TPA) Tissue Plasminogen Activator در درمان بیماران ایسکمی حاد شریانی غیر تروماتیک اندام هاهمکارپایان یافتهبلي
4089269بررسی کارایی سمپاتکتومی توراسیک به روش single port در درمان هیپرهیدروزیسهمکارپایان یافتهبلي
4189133بررسی فراوانی اشتباهات ثبتی در پایگاه داده های حکیمهمکارپایان یافتهخير
4289131طراحی واجرا سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به لنف ادم درمرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولارهمکارپایان یافتهخير
4388041بررسی اثر سلولهای بنیادی و فاکتورهای رشد پلاکتی در درمان زخم های مزمن پای دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
4488026بررسي تاثير اسپري اکسي تتراسيکلين در بهبود زخم پاي ديابتيهمکارپایان یافتهبلي
4587030اثر قرص های کلاله زعفران برپروتئین های C و S ، فیبرینوژن ، PT و aPTT جهت ارزیابی سیستم های انعقادی و ضد انعقادی در داوطلبان سالمهمکارپایان یافتهبلي
4684107بررسی اثر مصرف اسید فولیک و ویتامین B12 بر سطح هوموسیستئین خون و نارسایی شریانی اندام تحتانیهمکارپایان یافتهخير
4783204بررسی علل ایسکمی اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژی بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970524Endovascular Treatment of Thromboangiitis Obliterans (Buerger's Disease)ISIVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY1396اول و مسئول
2962734Sympathetic Denervation Using Endovascular Radiofrequency Ablation in Patients with Thromboangiitis Obliterans (Buerger's Disease)ISIAnnals of vascular surgery1396مسئول
3961815Limb complaints after autogenous arteriovenous fistula creation in chronic hemodialysis patientsISISeminars in Vascular Surgery1395دوم
4953263Effect of Folic Acid therapy on Homocysteine Level in patients with Atherosclerosis or Buerger's Disease and in Healthy individuals: A clinical trial.PMCElectronic physician1395اول
5952590Role of Saphenofemoral Junction Ligation Combined With Ultrasound-Guided Foam Sclerotherapy in Patients With Venous UlcersISIANNALS OF VASCULAR SURGERY1392اول
6952587Review of Post-Carotid Endarterectomy ComplicationsISCjournal of patient safety and quality improvement1393اول
7952586Evaluation of trauma system in the pre-hospital approaches for patients with bullet trauma in MashhadSID/Iranmedex/Magiranابن سینا1392دوم
8952582Assessment of diagnostic criteria of incarcerated inguinal herniaسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1378دوم
9952537Abdominal Trauma, a Study on 287 PatientsSID/Iranmedex/MagiranIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1382چهارم
10952536Primary torsion and idiopathic segmental infarction of omentumعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1376سوم
11952535Characteristics of trauma in North East Iran and the prevention strategiesISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1393اول و مسئول
12952534Calculation of probability of survival based on triss model in three hospitals in Tehran, 1996-97علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1379سوم
13952533Causes of death in traumatic patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1376دوم
14952532PREHOSPITAL TRAUMA CARE IN TEHRAN: POTENTIAL AREAS FOR IMPROVEMENTPMCPrehospital emergency care1391اول
15950767prognosis of carotid endarterectomy in high risk candidatesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1395اول
16934577Digital pressure and oxygen saturation measurements in the diagnosis of chronic hemodialysis access-induced distal ischemiaISIJournal of Vascular Surgery1394اول
17932655Buerger's disease in the northeast of Iran: Epidemiology and clinical featuresISIVascular1394اول و مسئول
18932487Chronic hemodialysis access-induced distal ischemia (HAIDI): distinctive form of a major complication.ISIJ Vasc Access1393اول
19931904Authors’ ReplyPMCJ Cutan Aesthet Surg1392دوم
20931902اطلاعات بالینی و عوارض حین عمل بازسازی آئورت در بیماران دچار انسداد ائورتوایلیاکChemical Abstractفصل نامه افق دانش1391سوم
21924822Prehospital Management of Gunshot Patients at Major Trauma Care Centers: Exploring the Gaps in Patient CarePMCTrauma Monthly1392مسئول
22924814PREPERITONEAL TUNNELING – A NOVEL TECHNIQUE IN PERITONEAL DIALYSIS CATHETER INSERTIONPMCPeritoneal Dialysis International1392اول و مسئول
23921801Balloon angioplasty for adults coarctation of aorta: A six months follow-up studyscopusInternet Journal of Cardiology1389چهارم
24921687Urban injuries in Tehran: demography of trauma patients and evaluation of trauma careISIinjury1380مسئول
25921580Drug abuse in hospitalized trauma patients in a university trauma care center: an explorative studySID/Iranmedex/Magiranدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1385دوم
26921540Effectiveness of Abdominal Wall Elevator in Reducing Intra-abdominal Pressure and CO2 Volume During Laparoscopic Cholecystectomyسایر سایت‏های تخصصیActa medica iranica1383سوم
27921126Evaluation of Survival Rate in Traumatic Patients Referred to Sina, Fayyazbakhsh and Shohada Hospitals Based on TRISS Methodscopus. Tehran University Medical Journal1379سوم
28921124Penetrating Trauma Victims in Three Tehran Hospitals, Sina, Shohada, Fayazbakhsh: Epidemiology and Management ErrorsscopusActa medica iranica1380دوم
29921093Preventable trauma death in Tehran: an estimate of trauma care quality in teaching hospitalsISIJ Trauma1382دوم
30921092One-year efficacy of expanded polytetrafluoroethylene vascular graft in eighty-three hemodialysis patientsISI. Urology Journal1383سوم
31921091The Comparison Of Characteristics Among Injured Pedestrians And Car Occupants (Tehran, 1996-97)SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 13821382سوم
3291970Comparision of Vacuum‑Asisted Closure and Moist Wound Dressing in the Treatment of Diabetic Foot UlcersPMCJournal of Cutaneous and Aesthetic Surgery1391دوم
3391858The application of thoracoscopic Sympathectomy for the optimal management of hyperhidrosis and severe upper extremity IschemiaISIIran Red Crescent Med J1386اول
3491101Primary patency rate of native AV fistula: long term follow upPMCInternational journal of clinical and experimental medicine1391مسئول
3590780Primary Patency Rate of Native AV Fistula: Long Term Follow up Primary Failure/Vascular Accessسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Medical research1390دوم
3690171Primary omental torsion in an old woman: imaging techniques can prevent unnecessary surgical interventionsPMCCase reports in medicine1390اول
3789323Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis accessISI Upsala Journal of Medical Sciences 1389مسئول
3889311Serum Lipid Changes after Short Term SIPC Therapy for Lower Limb LymphedemaISIIndian Journal of Surgery 1389دوم
3989283Presentation of Hospital Outcomes and Different Treatment Methods of Patients with Budd-Chiari Syndrome: A Report from Two Tertiary Hospitals in IranISIMed Princ Pract 1389دوم
4089248Mycotic infections in diabetic foot ulcers in Emam Reza hospital, Mashhad, 2006-2008ISIJundishapur Journal of Microbiology1389دوم
4188591A case of Behçet disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: long term follow-upPMCEast Mediterr Health J.1388اول
4288006A newly designed SIPC device for management of lymphoedemaISI Indian Journal of Surgery1388اول
4387607Assessment of Carotid Endarterectomy in a Sample of IRAN Patientsindex copernicusARYA Atherosclerosis Journal1387دوم
4487593Assessment of carotid endarterectomy in iranSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1387دوم
4587577Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunctionscopusIndian Journal of Surgery 1388دوم
4687157بررسی میزان بقای فیستول های شریانی- وریدی با سطحی کردن ورید بازیلیک در بیماران مرحله نهایی کلیوی تحت دیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
4787056Safety evaluation of saffron (Crocus sativus) tablets in healthy volunteersISI Phytomedicine1387اول
4886559Thrombophlebitis migrans as a footprint of Buerger's disease: a prospective-descriptive study in north-east of IranISICLINICAL RHEUMATOLOGY1386دوم
4986429Crocus Sativus L. (Saffron) Extract and its Active Constituents (Crocin and Safranal) on Ischemia-Reperfusion in Rat Skeletal MuscleISIEvidence-based Complementary and Alternative Medicine1388دوم
5086282عوارض و طول مدت بازبودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11435راهکارهای بالینی مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه