نغمه  مخبر

 فعاليت هاي پژوهشي

 

نغمه مخبر

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): نغمه مخبر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : mokhbern@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1921487درک تجربیات زیسته مددجویان با اختلال روانپزشکی از انگ: یک تحقیق فنومنولوژیمجریپایان یافتهبلي
2921368بررسی اختلالات خواب در جانبازان اعصاب و روان دارای سابقه اختلال استرس پس از سانحه جنگیمجریدر دست اجراخير
3920983بررسی ارتباط دریافت غذایی و الگوی غذایی با اضطراب در مردم شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
4920474مقایسه سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی 27 در بیماران مبتلا به روانپریشی ناشی از متافتامین با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
5911088بررسی اثربخشی داروی ریسپریدون در درمان اختلالات سایکوتیک ناشی از مصرف متامفتامین، مطالعه تعیین دوزمجریپایان یافتهبلي
6910809بررسی ارتباط دریافت غذایی و الگوی غذایی با افسردگی در مردم شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
7910161بررسی ارتباط سطح و نوع استرس شغلی پرستاران بخش روانپزشکی با توانایی شغلیمجریپایان یافتهخير
8901085 بررسی علائم بالینی و پلی سومنوگرافیک الگوی خواب در مبتلایان به وابستگی به متامفتامین در دوره فروکش کامل اولیه در مقایسه با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
9901036بررسی فراوانی اضطراب وافسردگی در مراقبین بیماران مبتلا به آلزهایمر و ارتباط آن با هوش معنویمجریپایان یافتهخير
10900492مقایسه سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی با وزن مولکولی 27 کیلودالتون در بیماران مبتلا به آلزایمر و دمانس عروقیمجریپایان یافتهبلي
11900187مقایسه اثردرمانی آریپی پرازول و ریسپریدون در اختلالات تیک اطفال و نوجوانانمجریپایان یافتهبلي
1289910مقایسه اثر دزیپرامین، سرترالین و ونلافاکسین در افسردگی اساسی بیماران مبتلا به آلزایمرمجریپایان یافتهخير
1389567بررسی سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی با وزن مولکولی 27 کیلودالتون در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی قبل و بعد از 6 هفته درمان آنتی سایکوتیکمجریپایان یافتهبلي
1489314مقایسه سطح اضطراب و افسردگی قبل و بعد از عمل جراحی بای پس معده در افراد مبتلا به چاقیمجریپایان یافتهخير
1588547بررسی اثر محرک های صوتی ارائه شده در خواب بر محتوای رویامجریپایان یافتهبلي
1688039بررسی رابطه مکانیسمهای تطابقی با افسردگی وخطر خودکشی در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیکمجریپایان یافتهبلي
1787929بررسی رابطه افسردگی،اضطراب،عزت نفس و حمایت اجتماعی با ترس از زایمان در زنان نخست زا در بیمارستان ام البنینمجریپایان یافتهبلي
1887826بررسی اثر درمان 6 ماهه مراکز متادون درمانی بر عوامل خطر خودکشی در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد از پاییز 1388 الی پاییز 1389مجریپایان یافتهبلي
1987747بررسی علائم و شدت افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسونمجریپایان یافتهبلي
2087741ارزیابی کفایت اجتماعی در کودکان پیش دبستانی 7 – 3 سال مبتلا به اختلال صرع در مقایسه با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
2187556بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در جانبازان سالمند خراسان رضوی در سال 87مجریپایان یافتهبلي
2286362بررسی تاثیر سلنیوم در سطح افسردگی پس از زایمانمجریپایان یافتهخير
2386191مقایسه اثر ضد افسردگی نورتریتیلین و بوپروپیون در اختلال افسردگی اساسی سالمندانمجریپایان یافتهخير
2485375ارزیابی تاثیر مهار کننده های پروستاگلاندین (داروی سلکسیب) روی سطح سرمی IFN-gamma.IL10-IL6 و علائم بالینی در بیماران اسکیزوفرنمجریپایان یافتهبلي
2584451مقایسه اثرات سرترالین و باسپیرون در اختلال اظطراب فراگیر سالمندانمجریپایان یافتهخير
2684325بررسی ارتباط ماستکتومی با خلق و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
2782121بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسهمجریپایان یافتهبلي
28922545بررسی اثر کروسین بر تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان(PAB) و ارتباط آن باافسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
29921085بررسی میزان شیوع و عوامل پیشگویی کننده اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) در زنان مبتلا به پره اکلامپسی همکارپایان یافتهخير
30920829برر سی فرا تحلیلی تاثیر درمان فراشناختی بر اختلالات اضطرابیهمکارپایان یافتهخير
31920690بررسی ارتباط تقسیم کار خانگی با رضایت زناشویی در زوجین با و بدون فرزند در مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر مشهد در سال1392همکارپایان یافتهبلي
32910385بررسی مقایسه ای فراوانی علائم و اختلالات روانپزشکی در مبتلایان به میلوپاتی مرتبط با 1 HTLV، ناقلین بدون علامت ویروس و گروه کنترل غیرآ لودههمکارپایان یافتهبلي
33910015بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
34900955بررسی ارتباط حمایت خانواده در دوران پس از زایمان با اختلال استرس پس ازضربه در مبتلایان به پره اکلمپسیهمکارپایان یافتهبلي
35900402مقایسه اثربخشی جینکوبیلوبا با مولتی ویتامین با دارونما به عنوان داروی مکمل بر علایم اختلال اوتیستیک کودکانهمکارپایان یافتهخير
36900082مقایسه فراوانی و شدت علایم وسواس فکری- عملی در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
3789878بررسی اثر برنامة تمرین هوازی بر سطح سرمی ترنس آمینازها و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلیهمکارپایان یافتهبلي
3889827بررسی تأثیر افزودن اسیدفولیک و ویتامین ب 6 به والپروات سدیم در درمان بیماران با اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانیاهمکارپایان یافتهبلي
3989539بررسی ارتباط انواع شیوه های تطابق و سازگاری روانی زوجین نابارور با موفقیت روش های کمک باروری (ART) در مراجعین به مرکز درمان ناباروری منتصریه شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
4089331بررسی سطح سرمی آهن و روی در کودکان 12-6 سال مبتلا به ADHD مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی در شهر مشهد در سال 1391 و مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
4189324مقایسه فراوانی تیپ های شانزده گانه نظریه مایرز-بریگز در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با سردرد عروقی همکارپایان یافتهخير
4289227تعیین سطح کیفیت زندگی، افسردگی واضطراب در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک سالک بیمارستان های قائم و امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
43891003بررسی ویژگیهای شخصیتی در والدین کودکان مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی در مقایسه با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
4488457بررسی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4588444بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان سرویکس در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4687732بررسی اثر درمانی اکس کاربازپین و سدیم والپرات در مانیای حادهمکارپایان یافتهبلي
4787451بررسی اثر بخشی بازی درمانی تحولی مبتنی بر دلبستگی((ADAPT بر علائم اختلال آسیب دیدگی تحولیِ(DTD) در کودکان 3 تا9 سالهمکارپایان یافتهبلي
4887399بررسی عیوب انکساری و وضعیت بینایی افراد مسن خانه های سالمندان مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهبلي
4987387بررسی مقایسه ای تاثیر رایحه درمانی اسانس های اسطوخودوس و پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
5087356مقایسه سطح سایتوکاین های, TGFb IFN g, IL-6 و IL-4 درلنفوﺴیت های Tتحریک شده در بیماران مبتلا به الزایمر با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
5187300بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی در بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
5287284مقایسه اثر گاباپنتین و اسپلینت اکلوزالی در بیماران مبتلا به براکسیزمهمکارپایان یافتهبلي
5387204بررسی تأثیر تمرینات هوازی در آب بر اضطراب و ترس از زایمان زنان باردار شهر مشهد 1387 همکارپایان یافتهبلي
5487117مقایسه کیفیت زندگی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد در سال 87-86همکارپایان یافتهخير
5586700بررسی وضعیت سلامتی و کیفیت زندگی، نیاز سنجی و اختلالات موسکواسکلتال جانبازان نخاعی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
5686598بررسی تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست باردارهمکارپایان یافتهخير
5786446مقایسه فراوانی سیگنالهای میکروامبولی لوپوس اریتماتوز سیستمیک باو بدون تظاهرات عصبیهمکارپایان یافتهخير
5886367بررسی تاثیر مراقبت حمایتی ماما طی زایمان بر زمان شروع لاکتوژنز II و الگوی تغذیه شیرخوار در زنان نخست باردارهمکارپایان یافتهبلي
5986123مقایسه خشنودی زناشوئی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد در سال86 - 85همکارپایان یافتهخير
6085504مقایسه فراوانی پلی مورفیسم اینترلوکین یک (Interleukin-1 Cluster) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
6185503مقایسه فراوانی پلی مورفیسم عامل نکروز توموری آلفا G308A- Tumor Necrosis Factor در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
6285394بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل در سال 1385همکارپایان یافتهخير
6385196بررسی ارتباط روشهای پیشگیری از بارداری با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان زنجان در سال 1385همکارپایان یافتهخير
6480251بررسی تحلیلی ، توصیفی اختلالات شناختی و روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان قائم از سال 80-82همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971181Depression and anxiety symptoms are associated with prooxidantantioxidant balance: A population-based studyISIJournal of Affective Disorders1397پنجم به بعد
2970035Five-Year Case Fatality Following First-Ever Stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: A Population-Based Study of Stroke in the Middle EastISIJOURNAL OF STROKE AND CEREBROVASCULAR DISEASES1397پنجم به بعد
3970034Five-Year Recurrence Rate and the Predictors Following Stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: A Population-Based Cohort Study of Stroke in the Middle EastISINeuroepidemiology1397پنجم به بعد
4964337Different polysomnographic patterns in military veterans with obstructive sleep apnea in those with and without post-traumatic stress disorderISISLEEP AND BREATHING1396دوم
5963431Metabolic syndrome and its components are related to psychological disorders: A population based studyMedlineDIABETES & METABOLIC SYNDROME-CLINICAL RESEARCH & REVIEWS1396پنجم به بعد
6963071Long-term outcomes of Ischemic Stroke of Undetermined Mechanism: A population-based prospective cohortISINeuroepidemiology1396پنجم به بعد
7962833Comparison of Levels of Depression in Patients with Excessive Obesity Before and After Gastric Bypass SurgeryISCJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1395اول
8962761The Incidence and Characteristics of Stroke in Urban-Dwelling Iranian WomenISIJOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES1396پنجم به بعد
9962174The effects of crocin on the symptoms of depression in subjects with metabolic syndromeISIADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE1396چهارم
10961823Epidemiology of Intracranial and Extracranial Large Artery Stenosis in a Population-Based Study of Stroke in the Middle EastISINeuroepidemiology1396پنجم به بعد
11961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396مسئول
12961035Mental health status following severe sulfur mustard exposure: a long-term study of Iranian war survivorsISIASIA-PACIFIC PSYCHIATRY1396سوم
13960946The efficacy of developmental attachment-based play therapy on developmental trauma disorder symptoms in children from 3 to 9 years oldISCمجله اصول بهداشت روانی1391چهارم
14960233Depression and anxiety both associate with serum level of hs-CRP: a gender-stratified analysis in a population-based study.ISIPsychoneuroendocrinology1396مسئول
15954369Seroepidemiological Study of Toxoplasma gondii Infection among Psychiatric Patients in Mashhad, Northeast of IranISIIranian Journal of Parasitology1395سوم
16952921Attachment-Based Play Therapy for Iranian Children and Parenting 1Stress of Their MothersscopusMiddle East Journal of Scientific Research1392پنجم به بعد
17951219Serum HSP27 Antibody Titers in Patients with Alzheimer’s Disease and Vascular DementiaEmbaseacta medica international1395دوم
18950466A double-blind, randomized and placebo-controlled trial of Saffron (Crocus sativus L.) in the treatment of anxiety and depressionPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1395پنجم به بعد
19950122Selenium Intake is Related to Beck’s Depression ScoreISIIranian Red Crescent Medical Journal1394سوم
20943122Dietary vitamin E and fat intake are related to Beck's depression scorescopusClinical Nutrition ESPEN1394دوم
21943084The effects of lavender oil inhalation on level of anxiety during first stage of labor in primigravida womenISCمجله ی اصول بهداشت روانی1389سوم
22942724Sophisticated evaluation of possible effect of distinct auditory stimulation during REM sleep on dream contentscopusInternational Journal of Dream Research1394سوم
23942037A systematic review and meta analysis on controlled treatment trials of meta cognitive therapy for anxiety disordersISIJournal of Research in Medical Sciences1394دوم
24941128anxiety, depression and spirituality among caregivers of patients with Alzheimer diseaseISCInternational Journal of Travel Medicine and Global Health1394مسئول
25941018The association of family support after childbirth with posttraumatic stress disorder in women with preeclampsiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1394سوم
26940734One-year case fatality rate following stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: a population-based study of stroke in IranISIInternational Journal of Stroke1394پنجم به بعد
27940614Obesity paradox versus frailty syndrome in first-ever ischemic stroke survivors.ISIInternational journal of stroke1394پنجم به بعد
28940188Depression and anxiety in pregnancy and postpartum in women with mild and severe preeclampsia.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1394سوم
29935353Relationship between social support and postpartum depression in women with preeclampsiascopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393سوم
30934863Mashhad stroke and heart atherosclerotic disorder (MASHAD) study: design, baseline characteristics and 10-year cardiovascular risk estimationISIInternational Journal of Public Health1394پنجم به بعد
31934848Evaluation of sexual dysfunction in women with ovarian cancer admitted to Ghaem and Omid hospitals in MashhadscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394چهارم
32934709The therapeutic effect of Avonex, Rebif and Betaferon on quality of life in multiple sclerosis.ISIPsychiatry and clinical neurosciences1394اول
33934524Serum high sensitivity CRP concentrations predict the presence of carotid artery plaque in individuals without a history of cardiovascular eventsISINutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases1394پنجم به بعد
34934448Comparison of parental stress among mothers and fathers of children with autistic spectrum disorder in IranPMCIranian journal of Nursing and Midwifery Research1393پنجم به بعد
35932951Cardiovascular Risk Factors and Nutritional Intake are not Associated with Ultrasound-defi ned Increased Carotid Intima Media Thickness in Individuals Without a History of Cardiovascular EventsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393پنجم به بعد
36932927Investigating the Effects of Aromatherapy with Citrus Aurantium Oil on Anxiety During the First Stage of Laborscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1393سوم
37932008Anxiety, Depression, Coronary Artery Disease and Diabetes Mellitus; An Association Study in Ghaem Hospital, IranISIIran Red Crescent Med J1393پنجم به بعد
38931517Comparison of sertraline, venlafaxine and desipramine effects on depression, cognition and the daily living activities in Alzheimer patientsPMCPharmacopsychiatry1393اول
39931488Nutritional effects of honey on the human behavior and characters in Quran, Hadith and Medical ScienceISCمجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامی، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی1392چهارم
40931320Coping Mechanisms, Depression and Suicidal Risk Among Patients Suffering From Idiopathic EpilepsyPMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1391مسئول
41931064Efficacy of Addition of Folic Acid to Sodium Valproate in Treatment of Acute Mania, a Double Blind Clinical Trial StudyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392سوم
42931062The comparison of personality types in patients with vascular headache and tension-type headacheISIAsia Neurology Journal1392اول
43930868Comparing post-traumatic stress disorder (PTSD) in primiparous and multiparous women with preeclampsiaCinahljournal of midwifery and reproductive health1392سوم
44930867The Prevalence of Post Traumatic Stress ِDisorder after Childbirth Pre-Eclampsia and Related Factorsscopusزنان مامایی ونازایی ایران1392سوم
45930622Anxiety, Depression and Coronary Artery Disease among Patients Undergoing Angiography in Ghaem Hospital, Mashhad, IranChemical AbstractHealth1393پنجم به بعد
4692632Study of Posttraumatic Stress Disorder in Women with Preeclampsia in Differentiation of Childbirthscopusمجله زنان مامایی و نارایی ایران1391سوم
47925085Comparison of Quality of life in Fertile and Infertile Women Referred to the Public Clinics in MashhadscopusIJOGI1391چهارم
48924937Effect of citalopram on depression and cognitive functions of stroke patientsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392اول
49924924prevalence of personality disorders among patients with CPSindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392اول
50924810Intimate Partner Violence and Pre-Eclampsia: A Case-Control StudyscopusIJOGI1392سوم
51924554The effect of aromatherapy with orange essential oils on anxiety in patients undergoing hemodialysisindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391چهارم
52924356Incidence of first ever stroke during Hajj ceremonyISIBMC Neurology1392چهارم
53923583A magnetic resonance imaging study of adhesio interthalamica in clinical subtypes of schizophreniaPMCIndian Journal of Psychiatry1392دوم
54923161Executive Functions in Patients with Bipolar I Disorder in Recovery Phase: A Case-Control Studyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392سوم
55923013Depression in Patients with Pemphigus: is it a Major Concern?ISIThe Journal of dermatology1392دوم
56922039The impact of Interferon-alpha treatment on clinical and immunovirological aspects of HTLV-1-associated myelopathy in northeast of IranISIJournal of Neuroimmunology1391پنجم به بعد
57921612Clinical features of HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) in northeast IranISIActa neurologica belgica1392چهارم
5891916Association between caregiver burn out and clinical state in persons with parkinson disease(Emro (IMEMRjournal of fundamentals of mental health1391اول
5991906Frequency of Harmful Behaviors in Patients Who Are Suffering From Substances AbusePMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1391اول
6091255Relation between depression, anxiety, self-esteem, marital satisfaction, demographical factor and maternal complications with fear of childbirth in nulliparous womenISCFundamentals of Mental Health1391مسئول
6191060Relationship between delivery method and postpartum depressionISCFundamentals of Mental Health1391سوم
6291040Relationship between Patient Demographic Characteristics, Valproic Acid Dosage and Clearance in Adult Iranian PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
6390886Depression and Anxiety in Iranian Mothers of Children with EpilepsyscopusIranian Journal of Child Neurology1390مسئول
6490863Inner speech, secondary planner in Tower of London task in natural old ageسایر سایت‏های تخصصیWorld Journal of Neuroscience1390سوم
6590432Inner Speech, Active Part of Working Memory Phonological Loop, Inactive in Dementiaسایر سایت‏های تخصصیPsychology1390سوم
6690430Prevalence of Depression in an Elderly Population: A Population-Based Study in Iranindex copernicusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS)1390مسئول
6790056Association between Malnutrition and Depression in Elderly People in Razavi Khorasan: A Population Based-Study in IranISIIranian Journal of Public Health1390اول
6889711Comparison of Desipramine and Sertraline in the Treatment of Depression in Patients Suffering from Alzheimer Disease(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1389اول
6989641The effect of midwife s supportive care during labor on exclusive breastfeeding in primipara womenindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389چهارم
7089571Lavender essential oil fragrance therapeutic effect on anxiety of patients undergoing hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389چهارم
7189539Comparison of Quality of Life in Women after Vaginal Delivery and Cesarean SectionscopusJournal of Babol University of Medical Sciences 1389سوم
7289517تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست باردار (Emro (IMEMRJournal of Fundamentals of Mental Health1389سوم
7389432Association between sociodemographic factors and nutritive and non-nutritive sucking habits among Iranian girlsPMCEast Mediterr Health J 1389دوم
7489172microembolic signals in patients with systemic lupus erythematosusISICan J Neurol Sci1389دوم
7589138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389اول
7689137Randomized, single-blind, trial of sertraline and buspirone for treatment of elderly patients with generalized anxiety disorderISIPsychiatry Clin Neurosci1389مسئول
7789014Evaluation of relationship between delivery mode and postpartum quality of lifeسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389سوم
7888799مقایسه خشنودی زناشویی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد (86-85)سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1388سوم
7988750Comparison between the external gonial angle in panoramic radiographs and lateral cephalograms of adult patients with Class I malocclusion.ISIJournal of oral science1388سوم
8088701Therapeutic Drug Monitoring of Valproic Acid in Patients with Monotherapy at Steady StateISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388پنجم به بعد
8188664Relationship between Positive and Negative Symptoms of Schizophrenia and Psychotic Depression with Risk of SuicidescopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS)1388چهارم
8288574Attention deficit/hyperactivity disorder: a survey on prevalence rate among male subjects in elementary school (7 to 9 years old) in Iran.ISIJournal of Attention Disorders1388دوم
8388389 مقایسه خشنودی زناشویی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد در سالهای 86-85 (Emro (IMEMRمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388سوم
8488253Sexual Satisfaction in Fertile and Infertile Women Attending State Clinics in Mashadindex copernicusفصلنامه باروری و ناباروری1388چهارم
8588215Excessive incidence of stroke in Iran: evidence from the Mashhad Stroke Incidence Study (MSIS), a population-based study of stroke in the Middle EastISIstroke1388چهارم
8687663Burnout and its related factors in staffs of university hospitals in Mashhad in 2006scopusKoomesh 1387دوم
8787595بررسی تأثیر ماستکتومی بر خلق و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان پستان SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید صدوقی یزد1387سوم
8887590Efficacy of topiramate as an adjunct medication in heroin withdrawal: A randomized control trialسایر سایت‏های تخصصیJournal of Pakistan Psychiatric Society1387مسئول
8987551فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد در سال 138index copernicusکومش1387دوم
9087547Patterns and correlates of substance use among university students in iranscopusIranian journal of psychiatry and behavioral sciences1387دوم
9187494سردرد مزمن به دنبال ضربه به سر: مشکل پزشکی- مشکل قانونی SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی قانونی1387دوم
9286661Comparing the efficacy of add-on nortryptiline with triiodothyronine in the management of citalopram-resistant depressionscopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1386اول و مسئول
9386642Endodontic treatment of a maxillary central incisor with three root canalsISIJournal of oral science1386دوم
9486623Assessment of the immune system activity in Iranian patients with Major Depression Disorder (MDD)ISIIranian journal of immunology1386پنجم
9586622Comparison of nortriptyline and bupropion in major depressive disorder among elderly patientsسایر سایت‏های تخصصیPakistan Journal of Clinical Psychology1386مسئول
9686621Anticonvulsant treatments of dysphoric mania: a trial of gabapentin, lamotrigine and carbamazepine in IranPMCNeuropsychiatric disease and treatment1386اول
9786382بررسی رابطه بین سطح بینش با تحصیلات و علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنیSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1386مسئول
9886308مقایسه اثر ریسپریدون والانزاپین در اختلالات رفتاری آلزایمر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کورسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی1386اول
9986291مقایسه تاثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول
10086078Anticonvulasnt treatment of dysphoric mania : A trial of gabapentrin/ lamotrigine and carbamazepine in IranscopusNeuropsychiatric Disease and Treatment1386اول
10185395بررسی مقایسه ای پاسخ های مقابله ای و رویدادهای مهم زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری(Emro (IMEMRفصلنامه اصول بهداشت روانی،1385دوم
10285389ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسهسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1385سوم
10385092مقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پزشکی در دوره کارورزی با دانشجویان هم مقطع غیر پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1383(Emro (IMEMRفصلنامه اصول بهداشت روانی1385سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963572شیوع سیگار و قلیان در مطالعه مشهد استادی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی و آنتروپومتریکNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
2940297مرور نظامدارو متاانالیز درمان فراشناختی اختلالات اضطرابیThe Second International Anxiety Congressتهرانپوستر1393خير
3923532بررسی تاثیر دریافت مکمل سلنیوم بر افسردگی پس از زایمانسیزدهمین کنگره زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهرانپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه