محمودرضا  آذرپژوه
خلاصه عملکرد محمودرضا  آذرپژوه
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمودرضا آذرپژوه

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمودرضا آذرپژوه رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AzarpazhoohMR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
2910784بررسی میزان و عوامل مؤثر برعود سکته مغزی پس از پنج سال در مطالعه اپیدمیولوژیک سکته های مغزی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
3910678بررسی میزان و عوامل مؤثر بر مرگ و میر پس از پنج سال در مطالعه اپیدمیولوژیک سکته های مغزی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
4910385بررسی مقایسه ای فراوانی علائم و اختلالات روانپزشکی در مبتلایان به میلوپاتی مرتبط با 1 HTLV، ناقلین بدون علامت ویروس و گروه کنترل غیرآ لودهمجریپایان یافتهبلي
5910028بررسی مقایسه ای انواع پلی مورفیسم ژنهای آنژیوتنسیوژن(AGT)،فسفودی استراز4 و (PDE4D)اینترلوکین 10 (IL-10)در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالممجریپایان یافتهخير
6901178ایجاد سکته مغزی ایسکمیک (از نوع MCAO )در موشهای صحرایی و برسی بیان ژنهای Efemp1 TIMP3و ,STAT1,foxo3, ,Ywhaq ,EPAS1 , CXCR4 ARNT2و Ngb, EP300مجریپایان یافتهخير
7900980طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه دادهای ژنتیکی و بالینی سکته مغزی در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
8900485بررسی پلی مورفیسم رایج در ژن های APOE ، IL6 ، ACEو eNOSارتباط آن با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
9900183تأثیر میزان بیان ژن های HBZ و Tax ویروس HTLV-1 بر روی بار پروویروسی وارتباط مجموعه این عوامل با فراوانی سلول های T تنظیمی و آلل های HLA کلاس I در مبتلایان به HAM/TSPمجریپایان یافتهبلي
1089709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهخير
1189659مقایسه بیان ژنهای گیرنده کموکاینCXCR1 وCXCR2 و بار ویروس در بیماران HAM/TSP و ناقلین HTLV-I بدون علامتمجریپایان یافتهبلي
1289505بررسی مقایسه ای نتایج درمان بر اساس ایجاد محدودیت در حرکت اندام تحتانی و روشهای معمول درمان فیزیوتراپی بر کینماتیک راه رفتن و آزمونهای عملکردی اندام تحتانی در بیماران همی پارزیمجریپایان یافتهخير
1388134بررسی شاخصهای عملیاتی لنفوسیتهای T تنظیم کننده ایمنی (Treg) در بروز پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری به همراه میلوپاتی ناشی از HTLV1 (HAM/TSP)مجریپایان یافتهبلي
1487632بررسی ارتباط ترومبوز سینوس وریدی مغز و مصرف کوتاه مدت OCPمجریپایان یافتهخير
1587381تشکیل بانک اطلاعات نوروسونولوژیک دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1687062بررسی جریان کولترال مغزتوسط نوروسونولوزی در تنگی شدید یا انسداد شریان کاروتید داخلی در بیماران بستری در بخش اورزانس اعصاب بیمارستان قایم از مهر86 تاخرداد ماه 88مجریپایان یافتهبلي
1786764بررسی رابطه بین سیگنال میکروآمبولی در داپلر ترانس کرانیال با شدت بیماری و عوارض خونریزی ساب آراکوئید در بیماران مبتلامجریپایان یافتهخير
1886446مقایسه فراوانی سیگنالهای میکروامبولی لوپوس اریتماتوز سیستمیک باو بدون تظاهرات عصبیمجریپایان یافتهخير
1986074بررسی و طراحی سیستم خودکار با توانمندی جداسازی آمبولی از آرتیفکت در عروق مغزی با استفاده از سیستمهای هوشمند در دستگاه (TCD) Transcardinal Dopplerمجریپایان یافتهخير
2085469بررسی و تعیین روشی برای بازشناسی اتوماتیک میکروآمبولی مغزی توسط امواج اولتراسوند داپلر با روش سیستم های هوشمندمجریپایان یافتهخير
2185224مطالعه اپیدمیولوژیک (همه گیر شناسی) سکته های مغزی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
2285186بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت HTLV-1 در شهر سبزوار در سال 1385مجریپایان یافتهخير
2385134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
2484265بررسی رابطه مصرف کوتاه مدت قرصهای ضدبارداری و اختلالات عروقی مغزی، قلبی و عروق محیطی در بانوان ایرانی مشرف شده به حج تمتع در سال 1384مجریپایان یافتهخير
25960306بررسی میزان دانش بیماران مراجعه کننده با سکته مغزی یا حمله گذرای ایسکمیک به مطب خصوصی درباره‌ی علایم و ریسک فاکتورهای سکته مغزی و بررسی عملکرد آن‌ها پس از پیدایش علایم در سال 1396همکارپایان یافتهخير
26951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
27950560بررسی همراهی پلی مورفیسم PRKCH 1425G/A با سکته مغزی ایسکمیک در جمعیت خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
28950559بررسی پلی مورفیسم rs17222919، مربوط به پروموتر ژن ALOX5AP در بیماران سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهدهمکارپایان یافتهبلي
29931753شناسایی بیومارکر های جدید برای بهبود تشخیص زود هنگام بیماران مبتلا به سکته قلبی توسط مارکرهای ژنتیکی و microRNA ها به عنوان مارکرهای پیش آگهی و تشخیصیهمکاردر دست اجرابلي
30930940بررسی نقش پلی¬مورفیسم ژنی و آنتی¬بادی پروت‍‍ئین شوک حرارتی 27 در پیشگویی ناتوانی و مرگ و میر ناشی از حوادث جدید عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
31930423بررسی ارتباط الگوهای غذایی با بروز سکته قلبی و مغزی در افراد شرکت کننده در مطالعه MASHAD ، پس از 5/2 سال پیگیریهمکارپایان یافتهبلي
32930202بررسی مقایسه ای اکسیداتیو استرس دربیماران Relapsing-Remitting multiple sclerosis (مالتیپل اسکلروز فرم عود و بهبود یابنده ) با گروه کنترل و ارتباط آن با پارامتر های بیوشیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
33922197بررسی تاثیر درمان داخل شریانی میلرینون و نیمودیپین در وازواسپاسم مغزی ناشی از خونریزی خودبه خودی تحت عنکبوتیه مغزیهمکارپایان یافتهبلي
34922047راه اندازی ثبت بیماری های التهاب عروقی و خونی و حاصل از التهاب ساب کلینیکال در مرکز التهاب و تحلیل ابتدایی آنهمکارپایان یافتهخير
35921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانهمکارپایان یافتهبلي
36911113مدل سازی و بهبود فرایند های مدیریت نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
37910840بررسی اسکور هات و اسکور ام اس اس در درمان ترومبولیز در مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیکهمکارپایان یافتهبلي
38910823بررسی ارتباط پلی مورفیسم 11 لوکوس ژنی و سطوح سرمی 12 مارکر التهابی بین افراد مبتلا به سندرم متابولیک و بیماری عروق کرونر با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
39910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
40901146بررسی همبستگی آلودگی هوا با بیماریهای تنفسی ، قلبی- عروقی و میزان مرگ و میر در شهر مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
41900637بررسی تاثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئید بر علایم بالینی، بار ویروسی و تیتر آنتی بادی در مبتلایان به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از ویروس HTLV-1 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان قائم از تاریخ 15/1/90 الی 1/7/91همکارپایان یافتهبلي
42900509بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TNFα در 3 جایگاه ( 308- و238- و 1032- ) در بیماران آلوده به ویروس HTLV1 در جمعیت خراسانهمکارپایان یافتهخير
43900438بررسی محدوده طبیعی مارکرهای بیوشیمیایی کبد در جمعیت شهر مشهد و عوامل تاثیرگذار بر آنهاهمکارپایان یافتهبلي
44900396بررسی مهارت های تفکر انتقادی دستیاران تخصصی گرایش های داخلی و جراحی دانشکده پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-90همکارپایان یافتهبلي
45900250بررسی ارتباط وضعیت تغذیه ای با عوامل خطرساز قلبی عروقی در مردم مشهد همکارپایان یافتهخير
46900233مقایسه مواد مغذی دریافتی در افراد مبتلا به سندرم متابولیک با افراد غیر مبتلا در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4789931بررسی تاثیر منیزیوم سولفات در پیشگیری از وازواسپاسم در بیماران مبتلا به خونریزی تحت عنکبوتیههمکارپایان یافتهبلي
4889910مقایسه اثر دزیپرامین، سرترالین و ونلافاکسین در افسردگی اساسی بیماران مبتلا به آلزایمرهمکارپایان یافتهخير
4989712بررسی شاخص های ایمنی میزبان و فعالیت ویروس HTLV-1 در ناقلین سالم ویروس در مشهد درسال 1390همکارپایان یافتهخير
5089702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
5189699مقایسه سطح سرمی و بیان ژن اینتر لوکین (IL-21) در بیماران مبتلا به میلوپاتی وابسته به HTLV-1 (HAM/TSP) و ناقلین ویروسهمکارپایان یافتهبلي
5289479بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی مکمل آرژینین و سیترولین بر پیش آگهی بیماران بد حال بستری در بخش مراقبت های ویژه دریافت کننده تغذیه ی روده ایهمکارپایان یافتهبلي
5389437بررسی ارتباط بین سطح سرمی عناصر کمیاب وآنزیم های وابسته وخطرایجاد سکته مغزی ایسکیمیک حادهمکارپایان یافتهبلي
5489341مقایسه نتایج درمانی دو روش کنترل قند خون به روش کنترل حاد و روش معمول در بیماران تغذیه وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژههمکارپایان یافتهبلي
5589324مقایسه فراوانی تیپ های شانزده گانه نظریه مایرز-بریگز در بیماران مبتلا به سردرد تنشی با سردرد عروقی همکارپایان یافتهخير
5689097ارتباط سطح سرمی آنکسین V با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در لوپوس اریتماتو سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
5788799بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های IL-1B, IL-1RN در بیماران آلوده به ویروس HTLV-1 در جمعیت خراسانهمکارپایان یافتهخير
5888700بررسی ارتباط فاکتورهای خطر آترواسکلروزیس در مبتلایان به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی همکارپایان یافتهبلي
5988278بررسی اثر توکسین بوتولینوم نوع A در اسپاستی سیته ناشی از سکته مغزی در بیماران زیر 45 سالهمکارپایان یافتهبلي
6088259بررسی شیوع عفونت و بررسی فیلوژنی ویروسHTLV-I درمهاجرین افغانی ساکن شهر های مشهد و سمنانهمکارپایان یافتهخير
6188209بررسی ارتباط 45 پلی مورفیسم ژن های مرتبط با بیماری قلبی – عروقی در افراد مبتلا به فشار خون بالا در جمعیت ایران (مشهد)همکارعقد قراردادخير
6288039بررسی رابطه مکانیسمهای تطابقی با افسردگی وخطر خودکشی در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیکهمکارپایان یافتهبلي
6387872بررسی مقایسه ای سیگنالهای میکروآمبولی بوسیله داپلر ترانس کرانیال در بیماران مبتلا به بیماری بهجت با و بدون در گیری سیستم عصبیهمکارپایان یافتهبلي
6487747بررسی علائم و شدت افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسونهمکارپایان یافتهبلي
6587601بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 18 و آترواسکلروز دربیماران مبتلابه لوپوس اریتماتوس سیستمیک همکارپایان یافتهبلي
6687195بررسی سرمی بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در بیماران با سکته مغزی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
6787193بررسی تاثیر استاتین بر تعادل اکسیدان ها و آنتی اکسیدان هاهمکارپایان یافتهخير
6887112بررسی یافته های بالینی و فرا بالینی بیماران مبتلابه میاستنی گراو بستری در بخش اورژانس و داخلی و ICU مغز و اعصاب بیمارستان قائم درسالهای 1383 الی 1387 همکارپایان یافتهبلي
6987085بررسی اثر استاتین ها بر سطح سرمی روی(Zn)، مس(Cu) آنزیم مس و روی سوپر اکسید دیسموتاز(Zn/Cu SoD )، سرولوپلاسمین(Cp )،سلنیوم(Se) و GPx همکارپایان یافتهخير
7086761بررسی مقایسه ای سطح سرمی آنتی بادی پروتئینهای شوک حرارتی 27 در بیماران مبتلا به سکته مغزی(stroke ) و گروه کنترل و ارتباط آن با پیش آگهی 6ماهه در بیمارانهمکارپایان یافتهخير
7186601بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن AT1R (آنژیوتانسین II تیپ یک) با بروز strokeهمکارپایان یافتهخير
7286533بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی در اهدا کنندگان خونهمکارپایان یافتهبلي
7386249بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با ریسک فاکتورهای قلبی و عروقیهمکارپایان یافتهبلي
7486191مقایسه اثر ضد افسردگی نورتریتیلین و بوپروپیون در اختلال افسردگی اساسی سالمندانهمکارپایان یافتهخير
7585372بررسی وضعیت تغذیه ای در بیماران هنگام بستری و هنگام ترخیص در بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
7685362بررسی اثرات بالینی و ایمونولوژیک تجویز سیستمیک اینتر فرون آلفا در درمان بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری بهمراه میلوپاتی ناشی از ویروس HTLV-1 ( (HAM/TSP همکارپایان یافتهخير
7785141بررسی میزان رضایتمندی و برخی عوامل موثر برآن در مراجعه کنندگان به بخشهای اورژانس بیمارستان قائم (عج) مشهد در سال 1385همکارپایان یافتهخير
7885030تعیین اثر سیمواستاتین بر سطح پروتئینهای شوک حرارتی 60 ، 65 و 70 و آنتی بادی ها در افراد دارای ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونریهمکارپایان یافتهخير
7984019بررسی تاثیر گاباپنتین در درمان وزوز گوش باعلت ناشناختههمکارپایان یافتهخير
8081010مطالعه سیتوژنیک یک خانواده مبتلا به آتاکسی ارثیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980814Is there any association between Serum anti-HSP27 antibody level and the presence of metabolic syndrome; population based case-control studyISIREVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR1398پنجم به بعد
2980424Oxidative stress and inflammation, two features associated with a high percentage body fat, and that may lead to diabetes mellitus and metabolic syndromeISIBioFactors1397پنجم به بعد
3980405Different roles of CXCR1 and CXCR2 in HTLV-1 carriers and HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patientsISIMedical microbiology and immunology چهارم
4980301The Association between Inflammatory Markers in the Acute Phase of Stroke and Long-Term Stroke Outcomes: Evidence from a Population-Based Study of Stroke.ISINeuroepidemiology1398مسئول
5980231Socioeconomic Status and Long-Term Stroke Mortality, Recurrence and Disability in Iran: The Mashhad Stroke Incidence StudyISINeuroepidemiology1398مسئول
6974118Age, sex, and setting in the etiology of stroke study (ASSESS): Study design and protocolISIJournal of the neurological sciences1398اول
7973078A comparison of body mass index and percent body fat as predictors of cardiovascular risk factorsMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397پنجم به بعد
8972562Prevalence of combined and noncombined dyslipidemia in an Iranian population.MedlineJournal of clinical laboratory analysis1397پنجم به بعد
9972547Association of the genetic polymorphisms in immunoinflammatory microRNAs with risk of ischemic stroke and subtypes in an Iranian populationISIJournal of cellular physiology1398چهارم
10972313Relationship between platelet count and platelet width distribution and serum uric acid concentrations in patients with untreated essential hypertensionISIBioFactors1397پنجم به بعد
11971861Long-term disability after stroke in Iran: Evidence from the Mashhad Stroke Incidence StudyISIInternational Journal of Stroke1397مسئول
12970654The upgoing thumb sign: An interobserver/intraobserver reliability studyPMCNEUROLOGY-CLINICAL PRACTICE1396دوم
13970065Concomitant vascular and neurodegenerative pathologies double the risk of dementiaISIAlzheimer's & dementia1396اول
14970035Five-Year Case Fatality Following First-Ever Stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: A Population-Based Study of Stroke in the Middle EastISIJOURNAL OF STROKE AND CEREBROVASCULAR DISEASES1397مسئول
15970034Five-Year Recurrence Rate and the Predictors Following Stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: A Population-Based Cohort Study of Stroke in the Middle EastISINeuroepidemiology1397مسئول
16964087Interaction between a variant of CDKN2A/B-gene with lifestyle factors in determining dyslipidemia and estimated cardiovascular risk: A step toward personalized nutritionISICLINICAL NUTRITION1396پنجم به بعد
17964042Evaluating of associated risk factors of metabolic syndrome by using decision treescopusComparative Clinical Pathology1396پنجم به بعد
18963918Evaluation of headache in out patients, Journal of ORL.SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384دوم
19963773Time is brain: An online controlling of traffic lights can save livesISIEMERGENCY MEDICINE JOURNAL1396مسئول
20963382Outcomes of Nonagenarians with Acute Ischemic Stroke Treated with Intravenous ThrombolyticsISIJournal of stroke and cerebrovascular diseases1396پنجم به بعد
21963071Long-term outcomes of Ischemic Stroke of Undetermined Mechanism: A population-based prospective cohortISINeuroepidemiology1396مسئول
22962883La pérdida súbita de la audición, jestá asociada con un mayor riesgo de aterosclerosis?scopusPrensa Medica Argentina1396دوم
23962823Upgoing thumb signISINEUROLOGY1396سوم
24962811Inhibition of the primary motor cortex and the upgoing thumb signscopuseNeurologicalSci1396دوم
25962795Time is brain: Balancing risk in the treatment of presumed cardioembolic strokeISIJournal of the Neurological Sciences1396دوم
26962761The Incidence and Characteristics of Stroke in Urban-Dwelling Iranian WomenISIJOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES1396مسئول
27962726Hypoalbuminemia, systemic inflammatory response syndrome, and functional outcome in intracerebral hemorrhageISIJournal of Critical Care1397پنجم به بعد
28962655Levels of physical activity are correlated with intima media ratio in subjects without but not with metabolic syndrome: A study of Iranians without a history of cardiovascular eventsMedlineDIABETES & METABOLIC SYNDROME1396چهارم
29962591Global, regional, and national burden of neurological disorders during 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015ISILANCET NEUROLOGY1396پنجم به بعد
30962237Prediction and Control of Stroke by Data MiningPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1392دوم
31962232Incidence, recurrence, and long-term survival of ischemic stroke subtypes: A population-based study in the Middle EastISIInternational journal of stroke1396مسئول
32961823Epidemiology of Intracranial and Extracranial Large Artery Stenosis in a Population-Based Study of Stroke in the Middle EastISINeuroepidemiology1396مسئول
33961517Upgoing thumb sign A sensitive indicator of brain involvement?ISINEUROLOGY1396سوم
34961394Altered expression of CXCR3 and CCR6 and their ligands in HTLV-1 carriers and HAM/TSP patientsISIJOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY1396سوم
35961258Relationship between serum anti-heat shock protein 27 antibody levels and obesityISIClinical Biochemistry1396پنجم
36961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396پنجم به بعد
37960553Optimisation of stroke researchISILANCET NEUROLOGY1396اول
38960233Depression and anxiety both associate with serum level of hs-CRP: a gender-stratified analysis in a population-based study.ISIPsychoneuroendocrinology1396پنجم به بعد
39954258Association of hematocrit with blood pressure and hypertensionISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396پنجم به بعد
40954014Serum hs-CRP varies with dietary cholesterol, but not dietary fatty acid intake in individuals free of any history of cardiovascular diseaseISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION1395چهارم
41953658Distribution of obesity phenotypes and in a population-based sample of Iranian adultsscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1395چهارم
42953635Evaluation of T Regulatory Lymphocytes Transcription Factors in HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP) PatientsISIApplied biochemistry and biotechnology1396سوم
43953165The effect of HTLV-1 virulence factors (HBZ, Tax, proviral load), HLA class I and plasma neopterin on manifestation of HTLV-1 associated myelopathy tropical spastic paraparesisISIVIRUS RESEARCH1395پنجم
44952905Nutrient patterns and their relationship to metabolic syndrome in Iranian adultsISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION1395پنجم به بعد
45952696Effect of Weight Bearing Symmetry Modification on Balance and Gait Function in Individuals with Chronic StrokeISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1394دوم
46952693Randomized Comparison Trial of Gait Training with and without Compelled weight-shift Therapy in Individuals with Chronic StrokeISICLINICAL REHABILITATION1395دوم
47952389Association of MIR34A Gene Polymorphism rs369892834 with Ischemic and Hemorrhagic stroke risk.Chemical AbstractAdvances in bioresearch1394پنجم به بعد
48952387The Association of Coagulation Factor V (Leiden) and Factor II (Prothrombin) Mutations With Stroke.ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393پنجم به بعد
49951249Is Sudden Hearing Loss Associated with Atherosclerosis?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395دوم
50951113Doppler Microembolic Signals in Behcet's Disease with Nervous System InvolvementSID/Iranmedex/Magirancaspian journal of neurological sciences1395چهارم
51951060Serum high-sensitivity C-reactive protein as a biomarker in patients with metabolic syndrome: Evidence based study with 7284 subjectsISIEuropean journal of clinical nutrition1395پنجم به بعد
52950420Association of LXRalpha polymorphisms with obesity and obesity-related phenotypes in an Iranian populationISIAnn Hum Biol1393چهارم
53950401Association of Age and Lipid Profiles with Measures of Renal Function in an Iranian PopulationPMCJournal of Dietary Supplements1395پنجم به بعد
54943122Dietary vitamin E and fat intake are related to Beck's depression scorescopusClinical Nutrition ESPEN1394پنجم به بعد
55942598Prevalence of Hypertension, Pre-Hypertension and Undetected hypertension in Mashhad, Iran.سایر سایت‏های تخصصیAcademia Journal of Scientific Research1394پنجم
56941051Renin-Angiotensin A1166C Polymorphism and the Rrisk of StrokeSID/Iranmedex/MagiranJournal of Cell and Molecular Research1394پنجم به بعد
57940734One-year case fatality rate following stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: a population-based study of stroke in IranISIInternational Journal of Stroke1394مسئول
58940614Obesity paradox versus frailty syndrome in first-ever ischemic stroke survivors.ISIInternational journal of stroke1394مسئول
59940329Prevalence of obesity in Iran and its related socio-economic factorsscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394پنجم
60934863Mashhad stroke and heart atherosclerotic disorder (MASHAD) study: design, baseline characteristics and 10-year cardiovascular risk estimationISIInternational Journal of Public Health1394مسئول
61934753Prevalence of human T-cell lymphotropic virus type 2 infection in general population of Mashhad, Iranscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393پنجم به بعد
62934709The therapeutic effect of Avonex, Rebif and Betaferon on quality of life in multiple sclerosis.ISIPsychiatry and clinical neurosciences1394پنجم به بعد
63934524Serum high sensitivity CRP concentrations predict the presence of carotid artery plaque in individuals without a history of cardiovascular eventsISINutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases1394سوم
64934096Metabolic syndrome components as markers to prognosticate the risk of developing chronic kidney disease: evidence-based study with 6492 individuals.ISIthe Journal of Epidemiologythe Journal of Epidemiology1394پنجم به بعد
65933842Gaps and Hurdles Deter Against Following Stroke Guidelines for Thrombolytic Therapy in Iran: Exploring the ProblemISIJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1393مسئول
66933568Association of LXRa polymorphisms with obesity and obesity-related phenotypes in an Iranian populationISIAnn Hum Biol1393سوم
67932951Cardiovascular Risk Factors and Nutritional Intake are not Associated with Ultrasound-defi ned Increased Carotid Intima Media Thickness in Individuals Without a History of Cardiovascular EventsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393اول
68932637Can HTLV-1 Infection Be a Potential Risk Factor for Atherosclerosis?ISIIntervirology1393مسئول
69931459Guillain-Barré-like Syndrome, as a Rare Presentation of Adult T-cell Leukemia-Lymphoma (ATLL): A Case ReportISIIranian Red Crescent Medical Journal1391دوم
70931320Coping Mechanisms, Depression and Suicidal Risk Among Patients Suffering From Idiopathic EpilepsyPMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1391سوم
7192965Association of prothrombin, blood coagulation factor V and TNFα gene polymorphisms with genetic susceptibility to strokeISCژنتیک نوین1391چهارم
7292817New Association of Angiotensin converting enzyme (ACE) I/D Polymorphism with Strokeعلمی پژوهشی ایندکس نشدهژنتیک نوین1391چهارم
73924937Effect of citalopram on depression and cognitive functions of stroke patientsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392دوم
74924924prevalence of personality disorders among patients with CPSindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392دوم
75924356Incidence of first ever stroke during Hajj ceremonyISIBMC Neurology1392اول
76923583A magnetic resonance imaging study of adhesio interthalamica in clinical subtypes of schizophreniaPMCIndian Journal of Psychiatry1392سوم
77923063Association of IL-10 gene polymorphisms and Human T lymphotropic virus type I-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis in North-Est Iran(Mash-had).ISIIranian journal of basic medical science1391دوم
78922257Micronutrient Intake and the Presence of the Metabolic SyndromePMCNorth American Journal of Medical Sciences1392پنجم به بعد
79922039The impact of Interferon-alpha treatment on clinical and immunovirological aspects of HTLV-1-associated myelopathy in northeast of IranISIJournal of Neuroimmunology1391مسئول
80921707Human T-lymphotropic virus type 1 prevalence in northeastern Iran, Sabzevar: an epidemiologic-based study and phylogenetic analysis.ISIAIDS Research and Human Retroviruses1391اول
81921612Clinical features of HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) in northeast IranISIActa neurologica belgica1392مسئول
82921393Cutaneous manifestation in HTLV-1 positive blood donorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم
8392138Cerebral vein thrombosis in women using short course oral contraceptive consumptionISIIranian Journal of Reproductive Medicine1391مسئول
8491916Association between caregiver burn out and clinical state in persons with parkinson disease(Emro (IMEMRjournal of fundamentals of mental health1391دوم
8591450Effects of statin therapy on serum trace element status in dyslipidemic patients: results of a randomized placebo-controlled cross-over trialISIclinical laboratory1391پنجم به بعد
8691040Relationship between Patient Demographic Characteristics, Valproic Acid Dosage and Clearance in Adult Iranian PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
8790696Avascular necrosis of the femoral head in multiple sclerosis: report of five patientsISINeurological Sciences1390سوم
8890572Nutritional status in intensive care unit patients: a prospective clinical cohort pilot studyscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1390پنجم به بعد
8990521Comparison of Valproic acid Clearance between Epileptic Patients and Patients with Acute ManiaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
9090477Prooxidant-antioxidant balance in stroke patients and 6-month prognosisISIClinical Laboratory 1390دوم
9190306Homocysteine and high sensitivity C –reactive protein in patients with systemic lupus erythematosus, and their relation with diseases activity and cardiovascular risk factorsindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390پنجم به بعد
9290278High prevalence of HTLV-I infection in Mashhad, Northeast Iran: A population-based seroepidemiology surveyISIJournal of clinical virology1390پنجم به بعد
9390001Simvastatin Therapy Reduces Prooxidant-Antioxidant Balance: Results of a Placebo-Controlled Cross-Over TrialISILipids1390دوم
9489711Comparison of Desipramine and Sertraline in the Treatment of Depression in Patients Suffering from Alzheimer Disease(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1389دوم
9589349Subcortical organization of languages in bilingual brainISIJournal of Neurolinguistics 1389اول
9689193Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein and Heat Shock Protein 27 Antibody Titers in Patients With Stroke and 6-Month PrognosisISIAngiology1389اول
9789172microembolic signals in patients with systemic lupus erythematosusISICan J Neurol Sci1389مسئول
9889161Simvastatin treatment reduces heat shock protein 60, 65, and 70 antibody titers in dyslipidemic patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trialISIClin Biochem1389سوم
9989137Randomized, single-blind, trial of sertraline and buspirone for treatment of elderly patients with generalized anxiety disorderISIPsychiatry Clin Neurosci1389دوم
10089045A Functional Polymorphism of the Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor is not Associated with the Outcome of HTLV-I InfectionISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389پنجم
10188780Patent foramen ovale in young adults with cryptogenic stroke or transient ischemic attackscopusJournal of Tehran University Heart Center 1388سوم
10288701Therapeutic Drug Monitoring of Valproic Acid in Patients with Monotherapy at Steady StateISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388پنجم
10388327Brain Venous Thrombosis (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388سوم
10488215Excessive incidence of stroke in Iran: evidence from the Mashhad Stroke Incidence Study (MSIS), a population-based study of stroke in the Middle EastISIstroke1388مسئول
10587592The Relation between Short Course Oral Contraceptive Consumption and Cerebral Vein Thrombosis in RamadanSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1387پنجم
10687494سردرد مزمن به دنبال ضربه به سر: مشکل پزشکی- مشکل قانونی SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی قانونی1387مسئول
10787188Microembolic signals in subarachnoid hemorrhagePMCjurnal of clinical neuroscience1388اول و مسئول
10887185Taurodontism: a review of the condition and endodontic treatment challengesISIjournal of Endodontics1387دوم
10987075occurrence of amyotrophic lateral sclerosis among Iran_Iraq war veteransChemical Abstractmedical journal of the islamic republic of iran1387مسئول
11087064Gabapentin effectiveness on the sensation of subjective idiopathic tinnitus: a pilot studyISIEur Arch Otorhinolaryngol1387سوم
11187062The relation between short-term oral contraceptive consumption and cerebrovascular, cardiovascular disorders in Iranian women attending HajjISISaudi Med J1387مسئول
11287014Patterns of stroke recurrence according to subtype of first stroke event: the North East Melbourne Stroke Incidence Study (NEMESIS)ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE 1387اول
11386621Anticonvulsant treatments of dysphoric mania: a trial of gabapentin, lamotrigine and carbamazepine in IranPMCNeuropsychiatric disease and treatment1386سوم
11486582Can mustard gas induce Late onset polyneuropathyChemical AbstractMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1386مسئول
11586388گزارش یک مورد نادر تک گیر از بیماری نروفیبروماتوز تیپ دو همراه با شوانومای نخاع گردنیSID/Iranmedex/Magiranدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار (اسرار)1386اول
11686308مقایسه اثر ریسپریدون والانزاپین در اختلالات رفتاری آلزایمر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کورسایر سایت‏های تخصصیفصلنامه اصول بهداشت روانی1386دوم
11786298گزارش یک مورد پتروزیت با درگیری اعصاب جمجمه‌ای تحتانیindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
11886253تاثیر داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمان بیماران مغز و اعصاب (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
11986197گزارش اولین مورد بیماری نورون محرکه با الگوی مدرس از ایرانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1386دوم
12086078Anticonvulasnt treatment of dysphoric mania : A trial of gabapentrin/ lamotrigine and carbamazepine in IranscopusNeuropsychiatric Disease and Treatment1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963572شیوع سیگار و قلیان در مطالعه مشهد استادی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی و آنتروپومتریکNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
2963569شیوع آنمی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در مطالعه مشهد استادیNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
3961930Five-year recurrence rate following stroke in the Mashhad Stroke Incidence Study: A population-based study of stroke in the Middle EastAAN 2017 Annual meetingبوستنپوستر1396خير
4951669THE LIPOPROTEIN LIPASE S447X GENETIC POLYMORPHISM RELATES TO POLYUNSATURATED FATTY ACID IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE2nd international and 14th iranian nutrition congress in tehran (inc-ir2016)tehranپوستر1395خير
5930049بررسی اثر بخشی کرنیکتومی دکمپرسیو در انفارکتوس بدخیم شریان مغزی میانیاولین کنگره ی بین المللی چالش های نورولوژی بالینیکرمانپوستر1392خير
6924274Is Sudden Hearing Loss Associated with Increased Risk of Atherosclerosis?global otology research meeting-29th politzer society meetingآنتالیاسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
148آناتومی سطحی و کاربردی عضلات( راهنمای معاینه فیزیکی و الکترومیوگرافی)1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه