سیداحمد  امامی
خلاصه عملکرد سیداحمد  امامی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیداحمد امامی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیداحمد امامی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : EmamiA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970956ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی سعد کوفی وآویشن در درمان بیماران مبتلا به ژنژیویتمجریدر دست اجرابلي
2961407تهیه و ارزیابی فرآورده موضعی گیاهی ضد چروکمجریپایان یافتهبلي
3960892استاندارد سازی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان Rheum turkestanicum Janisch. و Rheum ribes L.مجریدر دست اجرابلي
4960621فرمولاسیون و استانداردسازی یک فراورده خوراکی از عصاره میوه نسترن (Rosa canina ) در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی فاکتورهای مختلف کنترل کیفیت آنمجریپایان یافتهبلي
5960329غربالگری عصاره متانولی گیاهان نادر استان خراسان رضوی از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولیPC3 , MCF-7 ,CHO,B16F10مجریپایان یافتهبلي
6960078اتنوبوتانی گونه های گیاهی استان کردستان در راستای تکمیل هرباریوم دانشکده داروسازی، داشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
7950779بررسی اثر زعفران و اجزا آن کروسین، کروستین و سافرانال بر فرایند تمایز به ادیپوسیت در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانمجریپایان یافتهبلي
8941428مطالعه اتنوبوتانیک و اتنوفارماکولوژیک گونه های گیاهی زاگرس میانیمجریدر دست اجراخير
9941171بررسی اثرات محافظت سلولی و ژنی عصاره های مختلف فراورده برگرفته از طب سنتی 'قرص افسنتین' علیه آسیب اکسیداتیو در سلولهای HepG2مجریپایان یافتهبلي
10931772بررسی مکانیسم اثرات محافظتی زعفران، کروسین و سافرانال بر آسیب سلول های PC12 ناشی آملوئید بتامجریپایان یافتهبلي
11931390خالص سازی و تعیین ساختمان مطلق فضایی اپیمرهای آلوپکورون از گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa) و بررسی قدرت اثر و مسیرهای سیگنالینگ سلولیمجریپایان یافتهبلي
12931346بررسی اثرات حفاظتی زعفران، کروسین و سافرانال بر سلولهای اندوتلیال آئورت گاو BAE در مدل استرس اکسیداتیومجریپایان یافتهخير
13931055غربالگری عصاره متانولی و فراکسیون ها ی جدا شده از گیاهان اندمیک استان چهار محال و بختیاری از لحاظ اثر سیتوتوکسیک بر روی رده های سلولی PC3و MCF-7مجریپایان یافتهبلي
14930823ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی زنجبیل، اکلیل کوهی و همیشه بهار در درمان بیماران مبتلا به ژنژویتمجریپایان یافتهبلي
15930775بررسی تاثیر سیتوتوکسیک و آپوپتوز عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chloroleuca Rech.f. & Aellen بر سلولهای سرطانی پستان و پروستاتمجریپایان یافتهبلي
16930705استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گونه های جنس Helichrysum و بررسی سمیت سلولی آن هامجریپایان یافتهبلي
17930209بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره های حاصل از میوه های نارس دو زیرگونه بنه (پسته وحشی) Pistacia atlantica Desf. شامل P. atlantica subsp. kurdica وP. atlantica subsp. mutica و پوسته خارجی میوه Pistacia vera در رده سلولی ملانوما B16F1مجریپایان یافتهبلي
18922760بررسی اثرات آنتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره Viola odorata در رده سلولی ملانوما B16F1مجریپایان یافتهبلي
19922165تهیه فرمولاسیون شربت خوراکی از میوه عناب براساس داروسازی سنتی ایران در مقیاس آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
20921668بررسی مکانیسم اثرات محافظتی عصاره آبی Viola odorata بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
21921271بررسی سمیت سلولی و القای آپپتوز توسط اسانس حاصل از اندامهای هوایی گونه های Nepeta شامل N. cataria، N.binaludensis و N. glomerulosa، بر رده های سلولی سرطان، پروستات (PC3)، (DU-145) و پستان (MCF-7) مجریپایان یافتهبلي
22921253بررسی اثر سیتوتوکسیک وآپپتوز سلولی اسانس های 6 گونه Artemisia شامل(A. kopetdaghensis, turanica, A. turcomanica, A. fragranse, A. khorassanica, A. seberi) A.بر روی رده های سلولی DU145، MCF-7 و PC3مجریپایان یافتهبلي
23911004جداسازی خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوئیدهایdrug-like از چند گونه گیاه از خانوادهFumariaceae و بررسی رابطه ساختمان اثر سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهبلي
24910875بررسی اثرات انتی اکسیدان و فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره های مختلف اندام های هوایی گونه های مختلف Nepeta در رده سلولی ملانوما B16F1مجریپایان یافتهبلي
25910283تصحیح بخشهای منافع اعضاء حیوانات و قرابادین کتاب ذخیره خوارزمشاهیمجریپایان یافتهخير
26910239بررسی تاثیر آپوپتوتیک عصاره متانولی و فراکسیون ها ی جدا شده از Scutellaria pinnatifida A. Hamiltمجریپایان یافتهبلي
27910238بررسی تاثیر آپوپتوتیک عصاره ها و فراکسیون های مختلف اندام هوایی 3 گونه درمنه (Artemisia biennis. Artemisia turanica. Artemisia ciniformis)مجریپایان یافتهبلي
28900966بررسی مکانیسم اثرات محافظتی taxodione بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهبلي
29900926بررسی مکانیسم القای آپوپتوز توسط نئوبایکالئین اسکوتلاریا در سلول سرطانی HL60مجریپایان یافتهخير
30900652بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در گیاه Cynomorium coccineumمجریپایان یافتهبلي
31900645بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی Meristotropis xanthoidesمجریپایان یافتهبلي
32900482بررسی فیتوشیمیایی برخی متابولیتهای ثانویه موجود در ریشه های گیاه Salvia pachystachys و جداسازی ترکیبات ضد میکروبی موجود در اسانس اندام های هواییمجریپایان یافتهبلي
33900311بررسی تهیه خمیر دندان درمانی گیاهی بر اساس طب سنتیمجریپایان یافتهبلي
34900106بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria litwinowii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیمجریپایان یافتهبلي
3589719بررسی سمیت سلولی ناشی از Vincetoxicum pumilum بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
3689694بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از Salvia chorassanica Bunge بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیمجریپایان یافتهبلي
3789681بررسی تاثیر ضد سرطان عصاره متانولی، فراکسیون ها و ترکیبات خالص جدا شده از دو گونه آرتمیزیای بومی ایران (Artemisia armeniaca, Artemisia incana) بر سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولیمجریپایان یافتهبلي
3889514بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chlorleucea بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
3989401ارزیابی تاثیر ضد سرطانی فراکشن سسکوئیترپن لاکتونی آرتمیزیا خراسانیکا بر سلولهای ملانوما با واسطه تاثیر بر بیان پروتئین های Bax سیتوکروم cمجریپایان یافتهخير
4089399بررسی تاثیر ضد التهابی فراکشن های سسکوئیترپن لاکتونی جدا شده از آرتمیزیاهای بومی ایران از طریق تولید پروستاگلندین E2 و بیان آنزیم سیکلوکسیژناز IIمجریپایان یافتهخير
4189193بررسی اثر آنتی اکسیدان فراکسیون های مختلف حاصل از اندامهای هوایی سه گونه درمنه بومی ایرانمجریپایان یافتهبلي
4288807بررسی تاثیر ضد سرطانی عصاره های مختلف میوه زرشک بر رده های سلولهای سرطانی از طریق مهار رشد سلولی و القای آپوپتوزمجریپایان یافتهخير
4388633بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی دو گونه Salvia chorassanica و Salvia chloroleucaمجریپایان یافتهبلي
4488589بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chorassanica Bunge بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
4588163بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس ها، عصاره های حاصل از دوگیاه مرزه (Satureja horttensis) و ترخون (Artemisia dracunculus)مجریپایان یافتهبلي
4687887استخراج،خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه Scutellaria litwanowiiمجریپایان یافتهبلي
4787769بررسی سمیت سلولی و فراکسیون های حاصل از leuto-crolla Scutellaria (بشقابی عشق آبادی) بر رده های سلولی سرطانی خون K562 و HL60مجریپایان یافتهخير
4887655بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف گونه های ایرانی Cupressaceae در دو سیستم لیپیدی متفاوتمجریپایان یافتهبلي
4987311بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاه نوروزک Salvia leriifoliaمجریپایان یافتهبلي
5087310استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه سنبل بیابانی غده ای Eremostachys labiosa Bungeمجریپایان یافتهبلي
5187187بررسی تاثیر فراکشنهای اتانلی، اتیل استاتی، دی کلرومتانی و هگزانی گیاه آرتمیزیا annua بر القای آپوپتوز در سلولهای سرطان معده (AGS)مجریپایان یافتهخير
5286708بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف گیاه لمبیر(Juniperus communis subsp.hemisphaerica) در محیط لیپیدیمجریپایان یافتهخير
5386572بررسی اثرات ضد ویروس عصاره های متانولی حاصل از اندامهای هوایی 7 گونه ارتمیزیا های بومی استان خراسان بر روی ویروس 1HSV به روش in vitro بر روی سلول Helaمجریپایان یافتهخير
5486468بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی عصاره های آبی، اتانولی، اتیل استاتی و دی کلرومتانی 12 گونه آرتمیزیای بومی استان خراسان بر رده های سلولی سرطانی HepG، AGS، MCF-7، HT-29، Hela و سلولهای نرمال L929 در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهخير
5586269تاثیر عصاره پروتئوگلیکانی گیاهarvensis convolvulus ایران بر تکثیر سلولهای سرطانی و آنژیوژنز در in vitro مجریپایان یافتهخير
5686268جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات موجود در گیاه درمنه خراسانی Artemisa khorassanica مجریپایان یافتهخير
5785448بررسی اثر فراکسیون سسکوئیترپن لاکتونی 11 گونه آرتمیزیاهای بومی استان خراسان بر بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القایی در ماکروفاژها مجریپایان یافتهخير
5885412بررسی اثرات ضد ویروس عصاره های متانولی حاصل از اندامهای هوایی ارتمیزیا های بومی استان خراسان بر روی ویروس HSV1 به روش invitroمجریپایان یافتهخير
5985390بررسی اثرات ضد ویروس HSV عصاره های متانولی حاصل از اندامهای مختلف نوش و سرخدار به روش invitroمجریپایان یافتهخير
6085295ارزیابی فعالیت لیشمانیاکشی عصاره های اتانولی ، اتیل استاتی و دی کلرو متانی و سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیاهای بومی استان خراسان در in vitroمجریپایان یافتهخير
6185294بررسی تاثیر سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیا خراسانیکا بر تولید TNF-alpha، اینترلوکین-1 و پروستاگلندین E2 توسط ماکروفاژهای فعال شده با LPSمجریپایان یافتهخير
6285199تاثیر عصاره متانولی ریشه گیاه ویتانیا سامنیفرا بر تولید نیتریک اکساید و فعالیت لیشمانیسیدالی ماکروفاژهای موشی رده J774A.1مجریپایان یافتهخير
6385174بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای 11 گونه از آرتمیزیاهای بومی استان خراسان ,A.kubbadica,A.sieberri,A.absenthium,A.khorassanica,A.biennis, A.turanica,A.santhulina,A.turanika,A.ciniformis,A.annua,A.kopedaghensis برتولیدنیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای رده J744Aمجریپایان یافتهخير
6485155بررسی و شناسایی گونه های دارویی مورد استفاده در طب سنتی در استانهای خراسان شمالی- جنوبی و رضویمجریپایان یافتهخير
6585138بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیا خراسانیکا بر بیان آنزیم سیکلوکسیژناز II در ماکروفاژهای رده J774A.1مجریپایان یافتهخير
6685137بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیا خراسانیکا برفعالیت فاکتور هسته ای NF-?B در ماکروفاژهای رده J774A.1مجریپایان یافتهخير
6785133بررسی اثر سسکوئیترپن لاکتونهای آرتمیزیا خراسانیکا بر بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز القایی در ماکروفاژهای رده J774A.1مجریپایان یافتهخير
6885129بررسی اثرات ضد ویروس عصاره های متانولی حاصل از اندامهای مختلف مای مرز ، چتنه ، ارس و اردوج به روش in vitroمجریپایان یافتهخير
6985111بررسی اثر سایتو توکسیسیته عصاره‌های اتانولی آرتمیزیاهای بومی استان خراسان رضوی بر رده سلولی مزمن میلوئیدی انسانیمجریپایان یافتهخير
7085102بررسی اثر آنتی اکسیدان عصاره های متانولی گونه های مختلف آرتمیزیا (بومی خراسان)مجریپایان یافتهخير
7185088بررسی اثر عصاره های اتانولی آرتمیزیاهای بومی استان خراسان رضوی بر تولید نیتریک اکساید توسط منوسیت/ماکروفاژهای رده J774A.1مجریپایان یافتهخير
7285084استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان آلکالوییدهای موجود در ریشه‌گیاه تلخه بیان (Sophora pachycarpa )مجریپایان یافتهخير
7384371بررسی سمیت عصاره های متانولی گیاهان جنس Artemisia خراسان در کشت سلولی انسانی و تاثیر متابولیسم کبدی بر سمیت آن هامجریپایان یافتهخير
7484095استخراج و خالص سازی و تعیین ساختمان فلاونوییدهای موجود در تلخه بیانمجریپایان یافتهخير
7584089بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف دو گیاه چنته و پیرو در ایرانمجریپایان یافتهخير
7683321بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف سه گیاه زرپن، سرو ناز و سرو شیرازی در ایرانمجریپایان یافتهخير
7783215استفاده از روشهای ساده و سریع به منظور بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف دو گیاه سروخمره ای و کاج تهران در ایرانمجریپایان یافتهخير
7883140بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف دو گیاه اردوش و مای مرز در ایرانمجریپایان یافتهخير
7983139بررسی اثر آنتی اکیسدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف دو گیاه اردوج و ارس در ایرانمجریپایان یافتهخير
8082114بررسی اثرات ضد ویروس عصاره های متانولی حاصل از اندام های مختلف مخروطیان بومی ایرانمجریپایان یافتهخير
8182112بررسی تنوع ژنتیکی و تنوع اجزاء اسانس گونه‌های مخروطی بومی ایران با استفاده از تکنیکهای RAPD و GCMSمجریپایان یافتهخير
8282085بررسی کمی و کیفی نمونه های زعفران کشت شده در نقاط مختلف ایرانمجریپایان یافتهخير
8381046بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی مخروطیان بومی ایرانمجریپایان یافتهخير
8481017بررسی فیتوشیمیایی گیاهان آبزی تالاب هشیلانمجریپایان یافتهخير
85971009بررسی اثر عصاره Crinitaria grimmii و Linum album بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MDR-TB و XDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیههمکاردر دست اجراخير
86971008بررسی اثر آنتی مایکوباکتریایی 20 گونه گیاهی اختصاصی استان خراسان بر سویه ی H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR و XDR) و مایکوباکتریوم سیمیه بعنوان شایع‌ترین مایکوباکتریوم‌ آتیپیک در عفونت های انسانیهمکاردر دست اجراخير
87970280بررسی اثربخشی عصاره ترکیبی گیاهان ترتیزک و خارخسک دربهبود میل جنسی بانوانهمکارعقد قراردادبلي
88970242بررسی اثر بخشی عصاره ترکیبی گیاه پنج انگشت (ویتکس اگنوس کاستوس) و گیاه رازک (لوپولوس هومولوس) در مقایسه با بوپروپیون در درمان اختلال عملکرد جنسی زنان ناشی از مهارکننده های باز جذب سروتونینهمکاردر دست اجرابلي
89961344تاثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره‌دیابتیک پرخطرهمکاردر دست اجرابلي
90960960بررسی اثر سمیت سلولی و آنتی اکسیدانی و شناسایی متابولیت های ثانویه (Metabolic profiling) بر اساس LC/ESIMSMS عصاره های چهارگیاه ترخون، تره، بادرشبو و شاهی و تعیین میزان کل ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی آنها به روش اسپکتروسکوپی و HPLCهمکاردر دست اجرابلي
91951831اثرات محافظتی دارچین (Cinnamomum zeylanicum ) و اسانس آن و سینام آلدهید بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12همکارپایان یافتهبلي
92951763تهیه ژل نیوزومی عصاره گیاه بابونه Matricaria chamomilla L.همکاردر دست اجرابلي
93951701فرمولاسیون شیاف واژینال حاوی عصاره گیاه خطمی( Althaea officinalis L.) با تکیه بر متون طب سنتیهمکارپایان یافتهبلي
94951031بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاه بادرنج بویه (Melissa officinalis)در درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه :کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه ناآگاههمکاردر دست اجرابلي
95950849مقایسه تاثیر کپسول رزماری و مفنامیک اسید برکیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به قاعدگی دردناک اولیههمکارپایان یافتهخير
96950763استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات دو گونه از جنس Salvia و بررسی خواص سمیت سلولی آن هاهمکارپایان یافتهبلي
97950357تبیین شقاق مقعد از منظر طب سنتی ایران و مقایسه اثر بسته های درمانی طب ایرانی و طب نوین بر بهبود علایم آنال فیشرهمکارپایان یافتهبلي
98950194بررسی اثرنانومیسلهای حاوی کورکومین در انمی های مقاوم به اریتروپویتین در بیماران تحت همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
99941793مقایسه تاثیر کپسول رزماری و مفنامیک اسید بر میزان خونریزی قاعدگی و دیسمنوره اولیههمکارپایان یافتهبلي
100940505بررسی مقایسه ای بذر کتان و روغن گل مغربی با ویتامین E بر ماستالژی دوره ای زنان همکارپایان یافتهبلي
101931414بررسی تاثیرکرم موضعی حاوی عسل و آلوئه ورا در درمان درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
102930824کارازمایی بالینی دو سو ناآگاه تصادفی عصاره اتانولی ریشه گیاه بوزیدان (Withania somnifera) در درمان بیماران مبتلا به وسواس فکری -عملی همکارپایان یافتهخير
103930222بررسی تاثیر کاربرد سرما‌ و استنشاق اسانس اسطوخودوس بر درد و اضطراب ناشی از خارج‌سازی لوله‌سینه‌ای در بیماران تحت جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
104930052بررسی تاثیر رایحه بهار نارنج بر کیفیت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
105921077استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های جنس Centaurea ، و بررسی سمیت سلولی آنهاهمکارپایان یافتهبلي
106911067بررسی تاثیر ایمونومدولاتوری بربرین بر بیان ژن سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α و IL-1β توسط سلولهای تک هسته ای خون محیطی افراد سالم و بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید همکارپایان یافتهبلي
107900745شناسایی و تعیین ساختمان مواد مؤثره سایتوتوکسیک 20 نمونه بیولوژیک ایران بر اساس استراتژی غربالگری و جداسازی هدفمند (Bio-guided fractionation)همکارپایان یافتهخير
108900105بررسی اثرات محافظتی عصاره ریشه گیاه Scutellaria lindbergii در برابر آسیب سلولی و آسیب DNA القا شده توسط استرس اکسیداتیو در فیبروبلاست های موشیهمکارپایان یافتهبلي
10989272بررسی سمیت سلولی و القا اپوپتوز ناشی از گیاه Lavandula angustifolia در رده های سلولی سرطان پستان(MCF-7) و سرویکسHeLa)) در مقایسه با سلول نرمال(لنفوسیت خون محیطی)همکارپایان یافتهبلي
11089228بررسی سمیت سلولی عصاره گیاه تلخ بیان و عصاره گل محمدی در رده های سلولی سرطان کبد (HepG2) ، پستان (MCF-7) و سرویکسHeLa))همکارپایان یافتهبلي
11188824تاثیر دارچین درمیزان قند خون بیماران دیابتی نوع 2همکارپایان یافتهبلي
11287657بررسی تنوع ژنتیکی و تنوع اجزاء اسانس گونه‌های افدرای بومی ایران با استفاده از تکنیکهای RAPD و GCMSهمکارپایان یافتهخير
11387553بررسی سمیت سلولی و مکانیسم اثر آپوپتوتیک فراکسیون دی کلرومتانی حاصل از litwinowii Scutellaria بومی خراسان) بشقابک خراسانی) بر رده های سلول سرطانی خون K562 و HL60همکارپایان یافتهبلي
11487387بررسی مقایسه ای تاثیر رایحه درمانی اسانس های اسطوخودوس و پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
11587131بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد میکروبی اسانس حاصل از چند گونه از گیاه Artemisia (درمنه) بر باکتری های روده ایESBL مثبت مقاوم به چند دارو و بیواتوگرافی گونه برتر اسانس همکارپایان یافتهبلي
11686598بررسی تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست باردارهمکارپایان یافتهخير
11786574بررسی سمیت سلولی ناشی از دو گونه Scutellaria بومی خراسان بر رده های سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهخير
11886167بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندامهای مختلف دوگیاه آردوش (Juniperus foetidissima) و مای مرز (Juniperus sabina) در محیط لیپیدیهمکارپایان یافتهخير
11986004بررسی اثر پودر دانه کتان برگرگرفتگی زنان حول وحوش یائسگیهمکارپایان یافتهخير
12085435بررسی ا ثر عصاره گیاه مسواک(salvadora persica) و دهانشویه Persica برروی استرپتوکوک های Sanguis و Salivarius، کاندیدا آلبیکانس و لاکتوباسیلوس به صورت invitroهمکارپایان یافتهخير
12185400بررسی اثرات ضد میکروب و آنتی اکسیدان عصاره‌های متانولی، دی کلرومتانی و اتیل استاتی اندامهای هوایی Scutellaria lindbergii و Scutellaria littvinowiiهمکارپایان یافتهخير
12285344بررسی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی زعفران و اجزای آن (کروسین و سافرانال) در نوروتوکسیسیته ناشی از گلوکز در سلول عصبی PC12 : نقش اپپتوز و رادیکال ازاد همکارپایان یافتهخير
12385337بررسی اثر ضد میکروبی اسانس کامل از گونه های درمنه بومی خراسان (متعلق به سکسیون Serephidium ) و بررسی اثر ضد میکروب اجزاء گونه برتر به روش بیواتوگرافیهمکارپایان یافتهخير
12485202اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات فرار و معطر موجود در تعدادی از انواع عرق نعناع سنتی موجود در بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
12585013بررسی تاثیر عصاره گشنیز بر روی میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله همکارپایان یافتهخير
12684503بررسی اثر پماد گل راعی بر بهبود زخم سزارینهمکارپایان یافتهخير
12784255استخراج ، خالص سازی و تعیین ساختمان در ترپنوییدهای موجود در گیاه برازمبیل (Perovskia abrotanoides kar.) به عنوان منبع جدیدی از تان شین ها (tanshines)همکارپایان یافتهخير
12883166استخراج و تعیین ساختمان شیمیایی اجزاء تشکیل دهنده موم های موجود در اندام های مختلف مخروطیان بومی ایرانهمکارپایان یافتهخير
12983117استخراج و خالص سازی لیکوپن به عنوان یک ماده با ارزش دارویی و غذایی از ضایعات گوجه فرنگی کارخانه های رب سازیهمکارپایان یافتهخير
13083097جدا سازی و تعیین مقدار کروسین و سافرانال از عصاره الکلی زعفرانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982170Comparison between HPLC and HPTLC densitometry for the determination of spinosin from Ziziphus jujuba Mill. fruit extractsISIJournal of Liquid Chromatography & Related Technologie دوم
2982137The mechanism of neuroprotective effect of Viola odorata against serum/glucose deprivation-induced PC12 cell deathPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
3982100a modern formulation of traditional medicine: Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruit syrup.ISIIndian Journal of Traditional Knowledge1398دوم
4982063Dicaffeoylquinic Acids from the Aerial Parts of Artemisia ciniformis Krasch. & Popov ex PoljakovISIPharmaceutical Sciences1398دوم
5982062The Protective Effect of Different Extracts of Three Artemisia Species against H2O2‑Induced Oxidative Stress and Apoptosis in PC12 Neuronal CellsPMCPharmacognosy research1396چهارم
6982026Comparative volatile composition, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil of Zhumeria majdae from south of IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397سوم
7981426Sesquiterpene fractions of Artemisia plants as potent inhibitors of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expressionISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398دوم
8981351Sesquiterpene lactones from Centaurea rhizantha C.A. MeyerISINatural product research1398پنجم
9981211Everlasting flowers: Phytochemistry and pharmacology of the genus HelichrysumISIIndustrial Crops and Products1398مسئول
10981136Absolute configuration and anti-cancer effect of prenylated flavonoids and flavonostilbenes from Sophora pachycarpa: Possible involvement of Wnt signaling pathwayISIBioorganic chemistry1398پنجم
11981108Comparison of Rosemary and Mefenamic Acid Capsules on Menstrual Bleeding and Primary Dysmenorrhea: A Clinical TrialPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398سوم
12981059Analysis of the essential oils of five Artemisia species and evaluation of their cytotoxic and proapoptotic effects.ISIMini reviews in medicinal chemistry1398مسئول
13981058A comparative study of the cytotoxic and pro-apoptotic properties of Nepeta binaloudensisISILETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY1398اول
14980965Comparing the effect of rosemary and mefenamic acid capsules on duration of primary dysmenorrheascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
15980879Efficacy of a combination of herbal gel versus topical diltiazem (2%) in chronic anal fissure healing: A randomized double-blind clinical trialscopusjournal of herbmed pharmacology1398سوم
16980262Ethnobotany, phytochemistry and traditional uses of Curcuma spp. and pharmacological profile of two important species (C. longa and C. zedoaria): a reviewISICurrent pharmaceutical design مسئول
17980245Drug interactions of cola-containing drinksISICLINICAL NUTRITION سوم
18980204HPLC-Based Activity Profiling for Antiprotozoal Compounds in the Endemic Iranian Medicinal Plant Helichrysum oocephalumISIJournal of natural products مسئول
19980019A new tricyclic abietane diterpenoid from Salvia chloroleuca and evaluation of cytotoxic and apoptotic activitiesISIBRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1397پنجم
20973405Safranal protects against beta-amyloid peptide-induced cell toxicity in PC12 cells via MAPK and PI3 K pathwaysISIMetabolic brain disease سوم
21973339Anti-melanogenesis and anti-tyrosinase properties of Pistacia atlantica subsp. mutica extracts on B16F10 murine melanoma cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397چهارم
22972413Phytochemistry, traditional uses and pharmacological profile of rose hip: A review.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
23972347Short-course administration of a traditional herbal mixture ameliorates asthma symptoms of the common cold in childrenPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397سوم
24972106Growth inhibition and apoptosis induction by vincetoxicum pumilum Decne. On HL-60 and K562 leukemic cell linesISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395مسئول
25972105Anti-Melanogenic Activity of Different Extracts from Aerial Parts of Nepeta glomerulosa on Murine Melanoma B16F10 CellsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1396اول
26971737Cytotoxic diterpene quinones from Salvia tebesana Bunge.ISIFitoterapia1397دوم
27971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396چهارم
28971135Distribution and variability of n-alkanes in waxes of conifersISIJournal of Forestry Research مسئول
29970419Effects of mastic oleoresin on wound healing and episiotomy pain: A mixed methods studyISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1396سوم
30970414Evaluation of Antioxidant and Anti-Melanogenic Activity of Different Extracts of Aerial Parts of N. Sintenisii in Murine Melanoma B16F10 CellsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396دوم
31970358Protective effects of saffron and its active components against oxidative stress and apoptosis in endothelial cells.ISIMicrovascular Research1397چهارم
32970339Rupestrines A-D, alkaloids from the aerial parts of Corydalis rupestrisISIBIOORGANIC CHEMISTRY1396دوم
33970129The Protective Effect of Different Extracts of Three Artemisia Species against H2O2-Induced Oxidative Stress and Apoptosis in PC12 Neuronal CellsPMCPHARMACOGNOSY RESEARCH1396چهارم
34962958Evaluation the ethno-pharmacological studies in Iran during 2004-2016: A systematic reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
35962935Phytochemical evaluation and antioxidant activity of essential oil, and aqueous and organic extracts of Artemisia dracunculusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1395سوم
36962414Compare the effect of flaxseed, evening primrose oil and Vitamin E on duration of periodic breast painPMCJournal of education and health promotion1396سوم
37962160Olfactory loss management in view of Avicenna: Focus on neuroprotective plantsISICurrent pharmaceutical design1395دوم
38961411Medicinal Plants for the Treatment of Asthma: A Traditional Persian Medicine Perspective.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
39961349Medicinal plants targeting cardiovascular diseases in view of AvicennaISICurrent Pharmaceutical Design1396سوم
40961173Essential oil diversity and molecular characterization of Ephedra species using RAPD analysisISIRESEARCH JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1396چهارم
41960813Cytotoxic Properties of Three Isolated Coumarin-hemiterpene Ether Derivatives from Artemisia armeniaca Lam.ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395دوم
42960746Inhibitory effects of different fractions of Nepeta satureioides on melanin synthesis through reducing oxidative stressPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396اول
43960563Equable and unequable temperamentsSID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1390پنجم به بعد
44954442Cytotoxic and apoptotic effects of different extracts of Artemisia biennis willd. On K562 and HL-60 cell linesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
45954380New Document on Smallpox VaccinationPMCJOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES1395مسئول
46954309Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cellsISIiranian journal of basic medical sciences1395سوم
47952593Comparative effect of Flaxseed and Evening primrose oil with vitamin E on severity of Cyclic Mastalgia in womenscopusمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1395سوم
48952546Evaluation of the efficacy of a polyherbal mouthwash containing Zingiber officinale, Rosmarinus officinalis and Calendula officinalis extracts in patients with gingivitis: A randomized double-blind placebo-controlled trialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE1394سوم
49952541Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trialISIComplementary Therapies in Medicine1395سوم
50952538Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A review.ISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395مسئول
51952421Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A reviewISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
52952379A new document of herpes simplex virus report in Islamic traditional medicine.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394دوم
53952262Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Essential Oils and Extracts of Nepeta cataria L. on Human Prostatic and Breast Cancer Cell Lines.MedlineASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
54951816Caper (Capparis spinosa) from yesterday to todaySID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1395سوم
55951370Evaluation of antioxidant and anti-melanogenic activities of different extracts from aerial parts of Nepeta binaludensis Jamzad in murine melanoma B16F10 cellsISIiranian journal of basic medical sciences1395چهارم
56943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394پنجم
57943211Cytotoxic evaluation of different fractions of Salvia chorassanica Bunge on MCF-7 and DU 145 cell linesPMCRes Pharm Sci.1394سوم
58943155Highly Oxygenated Sesquiterpene Lactones from Cousinia aitchisonii and their Cytotoxic Properties: Rhaserolide Induces poptosis in Human T Lymphocyte (Jurkat) Cells via the Activation of c-Jun N-terminal Kinase PhosphorylationISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1394پنجم
59943084The effects of lavender oil inhalation on level of anxiety during first stage of labor in primigravida womenISCمجله ی اصول بهداشت روانی1389چهارم
60942729Total Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Different Extracts and Fractions from the Aerial Parts of Artemisia biennis WilldISIIran J Pharm Res1393دوم
61942728Phenanthroindolizidine alkaloids from Vincetoxicum pumilumPMCBiochemical Systematics and Ecology1384چهارم
62942727Chemical and Antimicrobial Studies of Cupressus sempervirens L. and C. horizentalis Mill. Essential OilsPMCIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1385اول
63942726Chemical analysis and biological activities of Cupressus sempervirens var. horizontalis essential oilsISIPharm Biol1391مسئول
64942629Paresthesia: A Review of Its Definition, Etiology and Treatments in View of the Traditional MedicineISICurrent Pharmaceutical Design1394اول
65941753Chemical composition and antiprolifrative activity of Artemisia persica Boiss. and Artemisia turcomanica Gand. essential oilsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1393سوم
66941400Growth inhibition and apoptosis induction of Scutellaria luteo-coerulea on leukemia cancer cell lines K562 and HL-60PMCavecina journal of phytomedicine1393دوم
67940516Document Inhibition of protein glycation by essential oils of branchlets and fruits of Juniperus communis subsp. hemisphaericaPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1393مسئول
68940427Avicenna’s contribution to mechanisms of cardiovascular drugsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
69934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394دوم
70934630Investigation of the biological activity of methanol extract from Eremostachys labiosa BungeISIFood and Agricultural Immunology1392مسئول
71934413Anti-cancer Properties of a Sesquiterpene Lactone-bearing Fraction from Artemisia khorassanicaMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1393دوم
72933961Growth inhibition and apoptosis induction by Scutellaria pinnatifida A. Ham. on HL-60 and K562 leukemic cell linesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393چهارم
73932920Identification of volatile oil components from aerial parts of trigonella torbatjamensis ranjbar by GC-FID and GC-MS methodsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393دوم
74932912Identification of volatile oil Components of Nepeta binaludensis Jamzad by GC-MS and 13C-NMR methods and evaluation of its antimicrobial activityISIJournal of Essential oil Bearing Plants1391دوم
75932745Cytotoxic and Apoptotic Effects of Extracts of Artemisia ciniformis Krasch. and Popov ex Poljakov on K562 and HL-60 Cell Lines.ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1393مسئول
76932744Anti-apoptotic Effect of Taxodione on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells DeathISICell Mol Neurobiol1393دوم
77932727In-vitro evaluation of cytotoxic and apoptogenic properties of sophora pachycarpaISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393سوم
78932725In vitro anti-proliferative and apoptotic activity of different fractions of Artemisia armeniacaISIBrazilian Journal of Pharmacognosy1392سوم
79932724Cytotoxic and apoptotic effects of different extracts of Artemisia turanica Krasch. on K562 and HL-60 cell lines.ISIThe Scientific World Journal1392چهارم
80932199Protective effects of Scutellaria lindbergii root extract against oxidative-induced cell and DNA damage in mouse fibroblast-like cellsISIDrug Chem Toxicol1393پنجم
81931013The Antioxidant Activity of the Essential Oil of Different Parts of Juniperus foetidissima Willd. in Lipid System.سایر سایت‏های تخصصیAnalytical Chemistry Letters1392دوم
82930949Antioxidant Activity of Leaves and Fruits of Cultivated Conifers in Iran.PMCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1392اول
83930890In vitro protective effects of Scutellaria litwinowii root extract against H2O2-induced DNA damage and cytotoxicityPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1393چهارم
84930641Comparative Studies of Cytotoxic and Apoptotic Properties of Different Extracts and the Essential Oil of Lavandula angustifolia on Malignant and Normal CellsISINutrition and Cancer1392چهارم
8592887Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated diterpenoids from Salvia chorassanica through bioassay-guided fractionationISIFood and Chemical Toxicology1392مسئول
86924554The effect of aromatherapy with orange essential oils on anxiety in patients undergoing hemodialysisindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391سوم
8792393Cancer and its Treatment in Main Ancient Books of Islamic Iranian Traditional Medicine (7th to 14th Century ADISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول و مسئول
88923543Evaluation of Fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.), Effects Seeds Extract on Insulin Resistance in Women with Polycystic Ovarian SyndromeISIIranian journal of pharmaceutical research1392مسئول
89923289Growth inhibition and apoptosis induction of Salvia chloroleuca on MCF-7 breast cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391مسئول
90923272Essential oils from the fruits and leaves of Juniperus sabina possess inhibitory activity against protein glycation and oxidative stress an in vitro phytochemical investigationISIJournal of Essential Oil Research1391مسئول
91923268A survey on saffron in major Islamic traditional medicine booksISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
92923244Cytotoxic and anti-proliferative effects of different extracts of Artemisia turanica Krasch. on K562 and HL-60 cell linesISIThe Scientific World Journal1392چهارم
93922521The Effect of Cinnamon on Glucose of Type II Diabetes Patients(Emro (IMEMRjournal of traditional and complementary medicine1392سوم
9492233Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell lineISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391پنجم
95921661Medicinal Plants for the Treatment of Uterus Inflammation: Implications from Iranian Folk MedicinePMCJournal of Acupuncture and meridian Studies1391دوم
96921542Effect of Cinnamon on HbA1c in Type 2 Diabetes PatientsISCطب مکمل1391سوم
97921247In-vitro Antimicrobial Activities of Some Iranian ConifersISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1391مسئول
9891305antimicrobia and antioxidant activities of methanol dichloromethane and ethyl acetates of scutellaria lindbergii rech lISIchiang mia j sci1391سوم
9991206Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391مسئول
10091072Investigation of antioxidant and anti-glycation properties of essential oils from fruits and branchlets of Juniperus oblongaISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391مسئول
10191043Inhibitory Activity of Eleven Artemisia Species from Iran against Leishmania Major ParasitesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
10290748Antioxidant Activity of the Essential Oils of Different Parts of Juniperus excelsa M. Bieb. subsp. excelsa and J. excelsa M. Bieb. subsp. polycarpos (K. Koch) Takhtajan (Cupressaceae)ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390اول
10390654Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowiiISIScienceAsia1390سوم
10490583Antioxidant Effects of the Essential Oils of Different Parts of Platycladus orientalis L. (Franco) and Their ComponentsISIJournal of Essential oil Bearing plants1390اول
10590541Scutellaria litwinowii Induces Apoptosis Through Both Extrinsic and Intrinsic Apoptotic Pathways in Human Promyelocytic Leukemia CellsISINutrition and Cancer1390چهارم
10690321Chemical Composition of the Essential Oil from Aerial Parts of Haplophyllum acutifolium (DC.) G. Don from IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1390مسئول
10790286Antioxidant activities of Juniperus foetidissima essential oils against several oxidative systemsISIRevista Brasileira de Farmacognosia/Brazilian Journal of Pharmacognosy1390اول
10890202Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of scutellaria litwinowii root extract on cancer cell linesISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1390دوم
10990192Antiproliferative effects of extracts from Iranian Artemisia species on cancer cell linesISIPharmaceutical biology1390چهارم
11090151Molecular characterization and RAPD analysis of Juniperus species from IranISIGenetics and Molecular Research1390چهارم
11190120Effect of Powder of Flaxseed on Hot flashes in Women at the ClimactericscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390چهارم
11289773Tibb al aemah at a glance: an introduction of a book on medical teaching of the imams of Shiitesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهUnani Medicus1389اول
11389772The potential inhibitory effect of cuminum cyminum, ziziphora clinopodioides and nigella sativa essential oils on the growth of Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavusISIBrazilian Journal of Microbiology1389چهارم
11489571Lavender essential oil fragrance therapeutic effect on anxiety of patients undergoing hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389سوم
11589565Cytotoxic effects of Artemisia annua methanol extract on cancer cell lines in vitroscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1389اول
11689559Study on toxic effects of Artemisisa spp. fractions fromIran on human cancer cell linesscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services 1389اول
11789517تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست باردار (Emro (IMEMRJournal of Fundamentals of Mental Health1389چهارم
11889400Chemical Composition of the Essential Oils from Iranian Conifers. Part I: Aroma Profiles of Leaves and Fruits of Juniperus polycarpos var. polycarpos (Cupressaceae)ISIJournal of Essential Oil Research 1389مسئول
11989397Chemical Composition and Antioxidant Activities of the Essential Oils of Different Parts of Cupressus arizonica GreeneISIJournal of Essential Oil Research 1389اول
12089347Antiviral activities of aerial subsets of Artemisia species against Herpes Simplex virus type 1 (HSV1) in vitroISIAsian Biomedicine 1389دوم
12189322Sesquiterpene lactone fraction from Artemisia khorassanica inhibits inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expression through the inactivation of NF-kappa BISI Immunopharmacology and Immunotoxicology1389اول
12289301Antioxidant Activity in Some In vitro Oxidative Systems of the Essential Oils from the Fruit and the Leaves of Platycladus orientalisISI Journal of Essential Oil Research 1389مسئول
12389252Review of the Essential Oil Composition of Iranian LamiaceaeISIJournal of Essential Oil Research 1389دوم
12488793The anticancer activity of five species of Artemisia on Hep2 and HepG2 cell linesscopusPharmacologyonline 1388اول
12588788Study the cytotoxic and pro-apoptotic activity of Artemisia annua extractsscopusPharmacologyonline 1388اول
12688775Evaluation of the cytotoxic activity of different Artemisia khorasanica samples on cancer cell linesscopusPharmacologyonline1388سوم
12788773Evaluation of in vitro cytotoxic effects of Juniperus foetidissima and Juniperus sabina extracts against a panel of cancer cellsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research 1388دوم
12888680Effects of Hypericum Perforatum Ointment on Cesarean Wound Painعلمی پژوهشی ایندکس نشده مجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
12988640Identification of volatile oil componenets from aerial parts of chamaecyparis lawsoniana by GC-MS and C-13-NMR methods scopusjournal of essential oil bearing plants1388اول
13088486تأ ثیر مهاری عصاره های مختلف آرتمیزیا آنوا (Artemisia annua) بر رده سلولی سرطان معده از طریق القای آپوپتوزindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388اول
13188434The effect of Hypericum perforatum on the wound healing and scar of cesareanISIJournal of alternative and complementary medicine1388سوم
13288247Antioxidant activity of the essential oils of differet parts of juniperus sabina L and juniperus foetidissimia willdscopusInternational journal of essential oil therapeutics1388اول
13388220antioxidant activity of methanol extracts of different species of artemisia from iranChemical Abstractpharmacologyonline1388دوم
13488200Chemical and antimicrobial studies of juniperus sabina L. and juniperus foetidissima WILLD. essential oilsISIjournal of essential oil bearing plants1388دوم
13588165growth inhibitory effect of scutellaria lindbergii in human cancer cell linesISIFood and Chemical Toxicology1388مسئول
13688162antiviral activity of obtained extracts from different parts of cupressus sempervirens againts herpes simplex virus type 1ISIiranian journal of basic medical sciences1388اول
13788020Accelerated dereplication of crude extracts using HPLC-PDA-MS-SPE-NMR: Quinolinone alkaloids of Haplophyllum acutifoliumISIPHYTOCHEMISTRY1388پنجم به بعد
13887664Chemical and antimicrobial studies of Juniperus communis subsp. hemisphaerica and Juniperus oblonga essential oilsscopusJournal of Essential Oil-Bearing Plants1387دوم
13987579The cytotoxicity evaluation of seven species of Artemisia on human tumor cell linesscopusPharmacologyonline1387دوم
14087539بررسی میزان لیشما نیا کشی گونه های آرتمیزیای بومی استان خراسان رضوی در شرایط برون تنیSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1387اول
14187460In Vitro Cytotoxicity of Two Subspecies of Juniperus excelsa on Cancer Cells scopusمجله علوم پایه پزشکی ایران1387دوم
14287452تأثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 سالهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387چهارم
14387073Chemical and antimicrobial studies of Juniperus excelsa subsp. excelsa and Juniperus excelsa subsp. polycarpos essential oilsISIJournal of Essential Oils Bearing Plants1387دوم
14486669Evaluation of ISO method in saffron qualificationscopusActa Horticulturae1386سوم
14586608Detection of Sesquiterpene Lactones in Ten Artemisia Species Population of khorasan Provinces Chemical AbstractIranian Journal of Basic Medical Sciences1386دوم
14686543Prenylated Flavonoids and Flavonostilbenes from Sophora pachycarpa rootsISIpharmaceutical Biology 1386اول
14786481antioxidant activity of the essential oils of different parts of Junperus communis subsp. hemisphaerica and Juniperus oblongascopuspharmaceutical biology1386اول
14886474Antioxidant activity of leaves and fruits of Iranian conifersISIEvid Based Complement Alternat Med1386اول
14985071sophoraflavanone G from sophora pachycarpa enhanced the antibacterial activity of gentamycin against staphylococcus aureusISI 1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982499Anti-tubercular potential of Linum album as Iranian endemic plant on drug resistance Mycobacterium tuberculosis22nd Iranian Pharmacy Students Seminarزنجانپوستر1398خير
2981615In vitro protective effects of Scutellaria Litwinowii root extract agaunst H2O2 induced DNA damage and cytotoxicityچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
3973985Antimycobacterial effect of Aristolochia oliveri as Iranian endemic plant against drug resistance Mycobacterium tuberculosis strains.2nd International Congress on BioPharmaTehranپوستر1397خير
4972727Evaluation of antioxidant and antimelanogenic activity of different extracts of aerial parts of N. sintenisii by preventing tyrosinase activity in murine melanoma B16F10 cellsچهارمین گنکره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
5972724بررسی ترکیبات موجود در اسانس سه گونه درمنه و مطالعه اثرات سمیت سلولی آنها روی رده های سلولی سرطانینوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشورشیرازسخنرانی1394خير
6972701استخراج و خالص سازی ترکیبات فعال حاصل از گیاه Helichrysum oocephalum با خاصیت ضد انگلی به کمک روش مبتنی بر کروماتوگرافی با کارکرد بالابیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشوراهوازسخنرانی1396خير
7971762بررسی علمی گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان آلوپسی در کتاب قانون ابن سینانخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانیتهرانپوستر1397خير
8970831نقش سیستم پیام رسان MAPK در اثر آنتی اکسیدانی اسانس زعفران و سافرانال بر روی رده ی سلولی اندوتلیال آئورت گاوی به عنوان یک مدل برون تن در بیماری های قلبی-عروقیبیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشورتهرانسخنرانی1396خير
9964382Antimycobacterial activity of Crinitaria grimmi against multi-drug and extensively drug resistance Mycobacterium tuberculosis.21st Iranian Pharmacy Students Seminarاهوازپوستر1396خير
10964211Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cellsدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
11963306اثر ترکیبات پلی فنولیک دانه انگور بر دیابت شیرینتغذیه: از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
12953235گیاهان‌دارویی ضد‌آسم از دیدگاه طب سنتی ایرانسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژیمشهدپوستر1395خير
13950637Study on apoptogenic and cytotoxic activity of Biebersteinia multifida on DU 145 and PC3 cell lines1st international nastaran cancer symposiumمشهدپوستر1394خير
14950628بررسی اثر سمیت سلولی و القای آپوپتوز نه گیاه بر رده‌ی سلولی انسانی سرطان پستان MCF-711th International Breast Cancer Congressتهرانسخنرانی1394خير
15950393Growth Inhibition and Apoptosis Induction of Essential Oils and Extracts of Nepeta cataria on Human Prostatic and Breast Cancer Cell LinesThe 8th APOCP regional conferenceتهرانپوستر1395خير
16950177بررسی اثر آنتی اکسیدان و آنتی ملانوژنز عصاره های مختلف اندام های هوایی N. binaludensis از طریق مهار آنزیم تیروزیناز در رده سلولی ملانومای موشیچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
17941063نقش دانشمندان شیعه در عصر شکوفایی اسلامی علوم پزشکیImamia Medics International 8th International Conferenceتهرانسخنرانی1394خير
18941062نقش گیاه درمانی در طب سنتی ایرانی اسلامی برای درمان سرطاناولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
19940954Anticancer Plants: A Review of Islamic Traditional Medicine Textbooksچهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی ایرانتهرانپوستر1394خير
20940952Avicenna`s Al-Adwiyyat al-Qalbiyyah (The treatise on cardiac drugs): A phytopharmacological review on its cardioactive medicinal plantsاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
21933443Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated compounds from Artemisia spp. through bioassay-guided fractionationدر بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1935مبانی داروسازی سنتی با تکیه بر نظرات ابن النفیس قرشی ترجمه و تالیف
2887روشهای تهیه و موارد مصرف داروهای گیاهی1385ترجمه بخشی از کتاب
3886الموجز فی الطب1390ترجمه
4534مفردات پزشکی.شیمی گیاهی.گیاهان دارویی(جلد اول) تالیف: ژان برونتون ترجمه: امامی، س. الف، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1391ترجمه
5533Emami, S.A. et Aghazari, F. Les Phanerogames Endemiques de la flore d’Iran, Teheran University, Teheran, 2011.1390تالیف
6532کتاب مرجع گیاهان دارویی(جلد دوم) ترجمه و تالیف: امامی، س. الف؛ مهرگان،الف و فصیحی، ش، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1392.1392ترجمه و تالیف
7531کاربرد بالینی طب گیاهی(جلد اول) تالیف: واتسن وپریدی ترجمه: امامی، س. الف و اکابری، م، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد،1391.1391ترجمه
8530الموجز فی الطب1390تجدید چاپ
9523. Cytotoxic Plants: Potential Uses in Prevention and Treatment of Cancer1391تالیف
10522The History of Islamic Medicine at a Glance.1392تالیف
11521سرطان و درمان آن در کتابهای باستان قدیم پزشکی طب سنتی ایران (قرن هجدهم میلادی میلادی)1391تالیف
12494طب گیاهی1391ترجمه و تالیف
13450طب گیاهی1391ترجمه و تالیف
142130زعفران: ادویه طلایی1398تالیف بخشی از کتاب
152076دارونامه گیاهی1398تالیف
161860ثمرات الاسحار ترجمه فارسی حدیقه الازهار فی شرح ماهیه العشب و العقار1397ترجمه
171686الشامل فی الصناعه الطبیه1396تالیف و گردآوری
181556ذخیره خوارزمشاهی (بخش داروسازی)1396تالیف و گردآوری
19145گیاه شناسی دارویی1391تالیف
201134Essential Oils in Food Preservation,Flavor and Safety1396تالیف بخشی از کتاب
211018مبانی داروسازی سنتی با تکیه بر نظرات ابن النفیس قرشی1394ترجمه و تالیف
221001Chapter 5: Anticancer Plants in Islamic Traditional Medicine' In Complementary Therapies for the Body, Mind and Soul1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1213دهانشویه حاوی فرمولاسیون عصاره گیاهان زنجبیل، اکلیل کوهی و همیشه بهار در بیماران مبتلا به ژنژویت1395/06/0189675nf>, سیداحمد امامی , بیژن ملائکه نیکوئی , امیر هوشنگ محمدپور
2212کپسول های حاوی عصاره ریشه گیاه Withania somnifera در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی1395/06/0189675nf>, سیداحمد امامی , امیر هوشنگ محمدپور

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه