محمدسعید  ساسان
خلاصه عملکرد محمدسعید  ساسان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدسعید ساسان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدسعید ساسان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SasanMS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970780میزان مقاومت به کلیندامایسین در استافیلوکوک های طلایی اکتسابی از جامعه بدست آمده از مناطق استریل کودکان در بیمارستان های قائم و امام رضا (ع) مشهدمجریدر دست اجرابلي
2961838تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی شیگلاجدا شده از کودکان مبتلا به اسهال التهابی در بیمارستان شیخ مشهدمجریدر دست اجراخير
3961837تاثیر تشخیص روزانه ویرولوژیک مننژیت های ویروسی بر طول مدت بستری نوزادان و کودکان در بیمارستان های دانشگاهی مشهدمجریپایان یافتهبلي
4961563ارزیابی نتایج و عوارض احتمالی، درمان آنتی بیوتیکی وریدی خارج بیمارستان در بیماری های کودکان و هزینه آن در شرایط شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
5951502بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی و پیامد نروبروسلوز در کودکانمجریدر دست اجرابلي
6930215بررسی فراوانی و ویژگی های بالینی و دموگرافیک انسفالیت تبخالی در کودکان دربخش کودکان بیمارستان قائم (عج) (فروردین1387- شهریور93)مجریپایان یافتهبلي
7910564بررسی فراوانی عفونت در کاتتر های مخزن دارتمام زیرجلدی در کودکان بستری در بیمارستان دکتر شیخ از سال 1385 تا 1390مجریپایان یافتهبلي
8900271بررسی فراوانی مننژیت های اوریونی ناشی از واکسن MMR در 45 روز اول بعد از تزریق در کودکان بستری در تمامی بخش های اطفال بیمارستان های شهر مشهد 1390-1391مجریپایان یافتهبلي
989803 بررسی اپیدمیولوژی، الگوی بالینی و عوارض دراز مدت سینوویت توکسیک (گذرای) هیپ در کودکان مراجعه کننده با لنگش در بخش و درمانگاه عفونی کودکان بیمارستان امام رضا(ع) در سال های 1387- 1388مجریپایان یافتهبلي
1089360تعیین فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی در ناقلین داخل و خارج بیمارستانی دراطفال - بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهخير
1185328بررسی مقاومت استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A نسبت به اریترومایسین با روش MICمجریپایان یافتهخير
1285012بررسی علت شناسی انسفالیت کودکان 2 ماه تا 15 سال در شمال شرق ایران(استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی) از تاریخ 84/10/1 لغایت 86/3/30مجریپایان یافتهخير
1384254محاسبه سود و هزینه واکسیناسیون آنفولانزا برای پیشگیری از بیماری های تب دار شبه آنفولانزا و عفونت های حاد تنفسی در شیرخواران 6-24 ماهمجریپایان یافتهخير
14980434بررسی فراوانی مننژیت های باکتریال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان دکتر شیخ در سال های 1389تا 1397 و ارزیابی نتایج کشت و آنتی بیوگرامهمکاردر دست اجرابلي
15961564اروپاتی انسدادی در کودکان مبتلا به عفونت ادراریهمکارپایان یافتهبلي
16961250بررسی یافته های بالینی وآزمایشگاهی بیماران مبتلا به ‏BCGitis‏ منتشردر ‏بیمارستان امام رضا(ع)، بین سال های 1396-1382‏ ‏همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
17960965بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی آنالیزادرار به دو روش Enhanced و Automaticدرتشخیص عفونت ادراری کودکانهمکاردر دست اجرابلي
18960890تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماران دارای کشت خون مثبت در بیمارستان شیخ سال 97-96همکارپایان یافتهخير
19960889تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به باکتری های جدا شده از مایع مغزی نخاعی وسایر ترشحات استریل بدن در بیمارستان شیخ در سال 97-96همکارپایان یافتهخير
20960759بررسی حساسیت آنتی بیوتیکیE-Coli مولد عفونت ادراری در کشتهای مثبت ادراری مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکاردر دست اجرابلي
21960433بررسی خطاهای تشخیصی رایج در بیماری های عفونی بر اساس گزارش پزشکهمکارپایان یافتهبلي
22960367تعیین ارزش اخباری منفی معیارنمره دهی هارادا برای پیش بینی اتساع یا آنوریسم عروق کرونر در کودکان مبتلا به کاواساکی در بازه زمانی دی ماه 1393 الی پایان آذر ماه 1396 در بخش کودکان(سرویس روماتولوژی و عفونی)همکارپایان یافتهبلي
23960070بررسی نگرش والدین نسبت به گرفتن مایع مغزی نخاعی (LP) فرزندانشانهمکارپایان یافتهبلي
24931303بررسی میزان بروز تشنج در مننژیت باکتریال حاد در شیرخواران و کودکان بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
25910014بررسی اثر روزه داری بر آزمایشات بیوشیمیایی در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
2689938بررسی ارتباط میان نتیجه ی میکروب شناسی مولکولی توسط واکنش زنجیره پلیمرازِ (PCR) مایع مغزی نخاعی و ویژگی های بالینی و آزمایشگاهی بیماران 6 تا 60 ساله مشکوک به مننژیت باکتریال که کشت CSF منفی داشتندهمکارپایان یافتهبلي
2788263بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سال 1388همکارپایان یافتهبلي
2887720بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی مایکوباکتریوم بوویس ب ث ژ به ایزونیازید با روش استاندارد Proportionalهمکارپایان یافتهبلي
2986147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981921Effect of antibiotic stewardship targeted against vancomycin and carbapenems on antibiotic usage in Dr.Sheikh PICUChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
2981920Interference of Vaccine Derived Polio Viruses with Diagnosis of Enteroviral Diseases in Neonatal PeriodPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1395اول
3981919Benefit of Inactivated Influenza Vaccine in Infants in Iran: A Community based Randomized Control TrialEmbaserazavi international journal of medicine1397مسئول
4981918Epidemiology Of Pediatrics Encephalitis in MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396اول
5981286Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in ChildrenISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1398اول
6980171The Effect of antibiotic stewardship targeted against vancomycin and carbapenems on antibiotic usage in PICUعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Medical Science and Clinical invention1397مسئول
7973140Brucella Endocarditis Along with Leukocytoclastic Vasculitis in a Child: A Case ReportscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1397سوم
8962540Enteroviral Meningitis in Neonates and Children of Mashhad, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1395مسئول
9961126Juvenile Idiopathic Arthritis Onset in a Neonate: A Rare Case ReportISIIranian Journal of Neonatology1396دوم
10950225The effect of Antibiotic Stewardship targeted against vancomycin and carbapenems in pediatric intensive care unit of Doctor Sheikh hospitalChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1394مسئول
11950078Haemophilus influenzae meningitis in infants and childrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
12950077The Epidemiology of Cold–weather Injuries in Infants in Mashhad, IranChemical Abstractiranian journal of neonatology1394اول
13950076The Management effectiveness of the vancomycin and carbapenem antibiotic in Dr.Sheikh PICU hospitalsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
14950074Exfoliative dermatitis: a rare differential diagnosis for Kawasaki disease Report of five casesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول و مسئول
15950072Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicushealth med1393مسئول
16950071report of a case of meningitis caused by Cryptococcus neoformansChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391اول و مسئول
17941646Reactive arthritis during the treatment of childhood brucellosis.PMCThe Pediatric infectious disease journal1393اول و مسئول
18941044The Pattern of Antibiotic Administration for Toddlers and Infants with Acute Respiratory Infections (Mashhad, Iran)scopusiranian journal of neonatology1393اول
19940788Drug induced exfoliative dermatitis in childrenscopushealth med-Journal of Society for development in new net environment in B&H1394اول
20934944Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicusHealthMED1393دوم
21933093Invasive community-acquired Staphylococcus aureus among pediatric population of Eastern IranPMCIranian Journal of Microbiology1393اول
22932493Association of Henoch-Schoenlein Purpura with Hepatitis APMCiranian journal of pediatrics1391اول و مسئول
23932357HIV/AIDS in children Report of three casesسایر سایت‏های تخصصیمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
24932356A Case Report of Cryptococcal Meningitisسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391اول و مسئول
25932353Epidemiology of Aseptic Meningitis in Infants Children (Shiraz- Iran )سایر سایت‏های تخصصیArchives of Clinical Infectious Diseases1391اول و مسئول
26924040Streptococcus pneumoniae aasociated hemolytic uremic syndrome: A case ReportISCjournal of pediatric nephrology1392اول
27921142Clinical Features and Long Term Prognosis of Childhood Brucellosis in Northeast IranISIIran J Pediatr1391اول و مسئول
28921114Metal mercury poisoning in two boys initially treated for brucellosis in Mashhad, IranISIHuman & experimental toxicology1390اول
2991092False positive PCR for herpes simplex virus (HSV) in childhood CNS infectionsISIIranian Red Crescent Medical Journal1391مسئول
3090637Epidemiology of Injuries in Toddlers and Infants (6-24 Months)Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
3190055Congenital tuberculosis presenting as ascitesISIArchives of Iranian medicine1390سوم
3289532Extremely high prevalence of erythromycin resistance of group a beta hemolytic streptococci in Mashhad (Iran)ISIiranian Journal of Pediatrics 1389اول
3389467Aseptic Meningitis after MMR Vaccination in Children of Mashhad(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول و مسئول
3489297Umbilical Hernia and Ventriculoperitoneal Shunt ComplicationsISIIran J Pediatr1389مسئول
3588326The Role of Hemophilus Influenza Type b in Pediatric Meningitis (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
3686568تعیین فنوتیپ های القایی مقاومت به کلیندامایسین در استافیلوکوکوس اورئوس واستافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی مقاوم به متی سیلین SID/Iranmedex/Magiranمجله میکروب شناسی پزشکی ایران 1386چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982289تغییرات الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی شیگلا در شمال ایرانسیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزیشیرازپوستر1398خير
2980687Torticollis: An uncommon presentation of Kawasaki diseaseسومین کنگره قلب کودکان ایرانتهرانسخنرانی1390خير
3972569Clinical and laboratory findings of disseminated BCGitis patients in Emam Reza hospital,between 1382 and 1396دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتباط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
4963028نوروبروسلوز بیماری مهم اما دور از ذهن در تشنج کودکانصرع کودکانمشهدسخنرانی1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه