محمدرضا  فیاضی بردبار
خلاصه عملکرد محمدرضا  فیاضی بردبار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدرضا فیاضی بردبار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا فیاضی بردبار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : fayyazimr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971910اثربخشی برنامه پیشگیری نشانه های وسواسی جبری(OCS) بر بروز این نشانه ها پس از زایمانمجریدر دست اجراخير
2971250بررسی ارتباط ترکیبات BTEX، و عملکرد کنش¬های اجرایی (توجه و حافظه کاری)مجریدر دست اجرابلي
3971229روایی و پایایی پرسشنامه اختلال وسواسی جبری فلوریدامجریدر دست اجراخير
4971228بررسی تغییرات ضخامت لایه فیبرهای نورونی ((RNFLو میکروواسکولار شبکیه در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد سالممجریدر دست اجراخير
5971133بررسی اثر بخشی افزودن مودافینیل به درمان ضد افسردگی بر حافظه‌ی کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی: یک کارازمایی بالینی دوسو کورمجریدر دست اجراخير
6961612بررسی اثربخشی اضافه کردن نوردرمانی به درمان دارویی بیماران مبتلا به افسردگی دو قطبیمجریدر دست اجرابلي
7961460بررسی بیان برخی RNAهای غیر کد کننده بلند در بیماران مبتلا به اوتیسممجریدر دست اجراخير
8960375بررسی سرعت متابولیسم در مسیر آنزیم های Cyp450 2D6 در بیماران بستری در بیمارستان ابن سینامجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
9960175بررسی اثر افزودن سیلوستازول بر نواقص شناختی و علایم بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفیمجریدر دست اجرابلي
10960054بررسی ویژگی های دموگرافیک و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی در سال 95مجریپایان یافتهخير
11960053بررسی شیوع کمال گرایی نوروتیک در همسرآزاری روانیمجریدر دست اجراخير
12941080مقایسه تاثیر درمان دارویی و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریه آلودگی ذهنی در بیماران مبتلا به وسواس شستشو با آلودگی ذهنیمجریپایان یافتهخير
13940688مقایسه مکانیسم های تطابقی پردازش تصاویر چهره در بیماران اسکیزوفرنی و افراد سالم.مجریپایان یافتهبلي
14940171بررسی ابعاد شخصیتی براساس نظریه کلونینجر در بیماران مبتلا به دیابتمجریپایان یافتهبلي
15930960بررسی اثر افزودن درمان با سلولهای بنیادی مغز استخوان اتولوگ درمقایسه بادرمان های معمول در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال بیمارستان ابن سینا ومراکزتحت پوشش بهزیستی مشهد در سال 94-93مجریپایان یافتهبلي
16930803بررسی میزان نگرش پرستاران، پزشکان، بیماران و همراهان بیمار نسبت به دستور عدم احیا در بیمارستان امیدمجریپایان یافتهبلي
17930702بررسی سایکوپاتولوژی ،کیفیت زندگی و کیفیت روابط زناشویی بیماران مبتلا به وارت مقعدی تناسلی مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
18922432بررسی فرا تحلیلی ابعاد شخصیتی بر مبنای پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در بیماران دو قطبی در مقایسه با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
19922162بررسی اثربخشی داروی سیپروهپتادین بردرمان عوارض جانبی جنسی ناشی از مصرف مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونینمجریپایان یافتهبلي
20921653مطالعه تقارن سنجی نسبت طول انگشتان اشاره به حلقه (2D:4D)در بیماران روانپزشکیی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهخير
21921299مقایسه ویژگیهای شخصیتی، سایکو پاتولوژی و مودالیته حسی دانشجویان دربدو ورود به دانشکده پزشکی ، با دانشجویان دانشگاه وارستگانمجریپایان یافتهخير
22921173ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب رشته تخصصی و انگیزه های شغلی آینده دانشجویان مقطع انترنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1394مجریپایان یافتهخير
23920041مقایسه ی خودشیفتگی و عزت نفس در پزشکان و دانشجویان پزشکی با هم رده های تحصیلی غیر پزشکیمجریپایان یافتهخير
24910271بررسی نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر اساس علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
25910004مقایسه فراوانی اختلال بیش فعالی – کم توجهی بالغین در افراد با سوء مصرف شیشه، افراد با سوء مصرف اوپیوئیدها و گروه بدون سوء مصرف مواد مجریپایان یافتهخير
26900441بررسی تاثیر افزودن پره گابالین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن ناشی از جنگمجریپایان یافتهبلي
2789985بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در بیماران با افکار و اقدام به خودکشی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
2889921بررسی اثر افزودن آسپرین به رژیم درمانی بیماران اسکیزوفرنی بر عملکرد شناختی و بالینی بیماران بستری در بیمارستان ابن سینامجریپایان یافتهبلي
2989848بررسی مقایسه ای شدت افسردگی و اضطراب در مبتلایان به دیستونی گردنی قبل و بعداز درمان با سم بوتولینوم Aمجریپایان یافتهبلي
3089697فراوانی اختلالات تجزیه ای در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی بیمارستان ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهبلي
3189641بررسی اثر بخشی افزودن انداسترون در علائم منفی اسکیزوفرنیمجریپایان یافتهبلي
3289594بررسی دانش و نگرش وعملکرد مسئولین اجرایی استان نسبت به درمان سوء مصرف کنندگان مواد در سال 89مجریپایان یافتهبلي
3389327بررسی دانش، نگرش و عملکرد بیماران وابسته به اوپیوئید مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد و خانواده آنان نسبت به درمان سوء مصرف کنندگان مواد در مشهد در سال 89مجریپایان یافتهخير
3489217بررسی اثر افزودن ممانتین به درمان بیماران اسکیزوفرن در علائم بیماری: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفیمجریپایان یافتهبلي
3589065بررسی ابعاد شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی تیپ یک بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
3687348بررسی نقش افزودن بوپروپیون بر نواقص عملکرد شناختی و بالینی ناشی از ترک سیگار بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان های ابن سینا و دکتر حجازیمجریپایان یافتهبلي
3787267مقایسه اختلالات سایکولوژیک در بیماران مبتلا به لیکن سیمپلکس کرونیکوس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) با جمعیت نرمالمجریپایان یافتهبلي
3886578بررسی تاثیر افزودن ریواستیگمین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مجریپایان یافتهبلي
3986425بررسی وضعیت شناختی و حافظه در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مراجعه کننده به کلنیک روان پزشکی بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
4086143مقایسه کیفیت خواب بیماران بستری در بخش های جراحی و داخلی بیمارستان امام رضا مشهد مجریپایان یافتهخير
4186075مقایسه سطح پلاسمائی اینترلوکین یک در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در دوره حاد مانیا و دوره بهبود.مجریپایان یافتهخير
4285314رابطه اضطراب و تیپ شخصیتی در بروز دیستروفی رفلکس سمپاتیک (RSD) در بیماران با شکستگی دیستال رادیوسمجریپایان یافتهخير
4385158بررسی تاثیر توپیرامات در کنترل وزن مبتلایان به اسکیزوفرنی تحت درمان با الانزاپین در بیمارستان ابن سینا در سال 85-1384مجریپایان یافتهخير
4484015بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385مجریپایان یافتهخير
4583487مطالعه اثر سلژیلین بر بهبود علائم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان های ابن سینا و دکتر حجازی مشهدمجریپایان یافتهبلي
4683199بررسی میزان بروز اختلال استرس پس از سانحه به دنبال تروماهای ارتوپدیمجریپایان یافتهخير
4783103بررسی نقش آموزش خانواده بیماران روانی در کاهش عود سالیانه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال خلقی دو قطبیمجریپایان یافتهخير
4883077بررسی و مقایسه افسردگی در پرستاران شاغل در بخشهای مختلف بالینی بیماریستان امام رضا(ع) و ابن سینا (مشهد - سال 1383)مجریپایان یافتهخير
4982107بررسی میزان اختلالات روانشناختی، افسردگی و تکانشگری و ارتباط آن با نوع مسمویمت در مسمومین بستری در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
50980428بررسی شیوع اعتیاد به تلفن همراه و ارتباط آن با افسردگی، اضطراب و کیفیت خواب در دانشجویان پزشکیهمکاردر دست اجرابلي
51971882بررسی تغییرات مورفومتری مغز و سایکوپاتولوژی در داوطلبان تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا قبل و بعد از حداقل یک سال هورمون درمانیهمکاردر دست اجرابلي
52971249اثربخشی بازتوانی شناختی بر پایه تکالیف کامپیوتری، بربهبود نقص‌های شناختی در بیماران با اختلال دوقطبیهمکاردر دست اجراخير
53961238تجارب زیسته مراقبین خانوادگی بیماران با اختلال شخصیت مرزی: ارایه برنامه مراقبتیهمکاردر دست اجرابلي
54960572رجیستری منطقه‌ای مددجویان تراجنسی داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیتهمکاردر دست اجراخير
55960134رجیستری منطقه ای بیماران مبتلا به اختلالات خوابهمکاردر دست اجراخير
56951126بررسی تاثیر اموزش مراقبت معنوی بر اختلال استرس پس از زایمان در زنان مبتلا به پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهبلي
57941430بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به گلوکوم و مقایسه با گروه گنترلهمکارپایان یافتهبلي
58941117بررسی اختلالات روانپزشکی با استفاده از مصاحبه‌ی ساختاریافته بالینی مبتنی بر DSM-5 در بیماران دچار نارضایتیِ جنسیِ داوطلب تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در طی سال 1395همکارپایان یافتهخير
59940998بررسی اثر بخشی اضافه کردن رزین کندر در بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر خفیف تا متوسطهمکارپایان یافتهبلي
60940985بررسی ساختار‌هایِ نوروآناتومیک در ماده‌یِ خاکستری بیماران داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
61940489بررسی رابطه ابعاد شخصیت با پاسخ به لیتیوم کربنات و والپروات سدیم در مانیای سایکوتیکهمکارپایان یافتهبلي
62940070مقایسه بروز اکنه در بیماران قبل و پس از رینوپلاستی و عوامل موثر در آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) و قائم در سال های 96-1394همکارپایان یافتهبلي
63930914بررسی فراوانی وابستگی به پیامک و ارتباط آن با شخصیت افراد در مقاطع مختلف تحصیلی در میان دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93-94همکارپایان یافتهخير
64911112 بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص بیمار محوری در ارتباط بیمار و پزشک سال 1392همکارپایان یافتهخير
65911088بررسی اثربخشی داروی ریسپریدون در درمان اختلالات سایکوتیک ناشی از مصرف متامفتامین، مطالعه تعیین دوزهمکارپایان یافتهبلي
66911001مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی اینترلوکین یک جایگاه 13q2(511ـ) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
67910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
68910704بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آنهمکارپایان یافتهخير
69910667مقایسه تاثیر جویدن آدامس بدون طعم و نعنایی بر استرس و اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
70910587تاثیر استفاده از گوش بند و ماسک چشمی در طی شب بر کیفیت خواب، اضطراب و بروز دلیریوم بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
71910495بررسی اثر بخشی مداخلات آموزش روانی گروهی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبیهمکارپایان یافتهخير
72910023مقایسه اثرات تقویت دارویی با آری پیپرازول و کوئتیاپین در اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان باSSRIهمکارپایان یافتهبلي
7388648بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی 65 -18 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
7486491مقایسه سطح پلاسمایی عامل نکروز توموری الفا در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی 1 در دوره حاد مانیا و دوره بهبود همکارپایان یافتهخير
7585504مقایسه فراوانی پلی مورفیسم اینترلوکین یک (Interleukin-1 Cluster) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
7685503مقایسه فراوانی پلی مورفیسم عامل نکروز توموری آلفا G308A- Tumor Necrosis Factor در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
7784408مقایسه تاثیر آموزش به روش های سخنرانی،دفترچه آموزشی و توام بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی مشهد در مورد بیماری ایدز در سال 1385همکارپایان یافتهخير
7884252بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به امکانات فرهنگی دانشجویی ورزشی و رفاهی دانشگاه در سال 84همکارپایان یافتهخير
7980066مطالعه اثر افشرده های گیاهی در درمان افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981602Investigating the attitude of healthcare providers, patients, and their families toward “do not resuscitate” orders in an Iranian Oncology HospitalPMCIndian journal of palliative care1398اول
2980175investigating the Relationship between Personality Dimensions in Selecting a Field Specialty for Medical Students of Mashhad University of Medical SciencesISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1397سوم
3974251Comparing Spiritual Health and Perceived Stress in Women with Preeclampsia, affected and Unaffected by Postpartum PostTraumatic Stress Disorderscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397پنجم به بعد
4973172The Incentives Affecting the Selection of Future Specialty of Medical InternsISCFUTURE of MEDICAL EDUCATION JOURNAL1397سوم
5972606Evaluation of sexual life and marital satisfaction in patients with anogenital wartMedlineActas dermo-sifiliográficas1398مسئول
6972374Effect of spiritual care education on postpartum stress disorder in women with preeclampsiaPMCJournal of education and health promotion1397پنجم به بعد
7971209Effects of a food product (based on Daucus carota) and education based on traditional Persian medicine on female sexual dysfunction: a randomized clinical trial.PMCElectronic Physician1397پنجم به بعد
8963448Evaluation of Psychopathology and Quality of Life in Patients with Anogenital Wart Compared to Control GroupPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396مسئول
9963414Iranian Gender-Nonconforming Children Will Not Benefit from the Omission of Gender Incongruence in Children DiagnosisISIARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR1396سوم
10961819Comparative Dermatoglyphic Study between Autistic Patients and Normal People in Iran.PMCIranian journal of medical sciences1396دوم
11961779Psychological disorders in patients with lichen simplex chronicus: A comparative study with normal populationscopusPolish Annals of Medicine1396دوم
12954293Effectiveness of Psychoeducational Group Training on Quality of Life and Recurrence of Patients with Bipolar DisorderPMCIranian Journal of Psychiatry1395سوم
13954239A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control StudyISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1395سوم
14953849Effects of Bupropion on Cognitive Function in Schizophrenia: A Double Blind Randomized Controlled Trialسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395مسئول
15953321Effect of Topiramate on Drug Associated Weight Gain of Patients with Schizophrenia and Bipolar I Disorders: A Dose Ranging Randomized TrialISITURK PSIKIYATRI DERGISI1395چهارم
16953292Effect of Rivastigmine Augmentation in Treatment of Male Patients With Combat-Related Chronic Posttraumatic Stress DisorderISIJournal of Clinical Psychopharmacology1395سوم
17950059The Relationship between Meteorological Conditions and Homicide, Suicide, Rage, and Psychiatric HospitalizationISIJOURNAL OF FORENSIC SCIENCES1393چهارم
18943158Do Cancer Patients Prefer to Know the Diagnosis? A Descriptive Study Among Iranian Patients.PMCIran J Psychiatry Behav Sci1394پنجم به بعد
19935293Frequency of use, awareness, and attitudes toward side effects of anabolic-androgenic steroids consumption among male medical students in Iran.ISISubstance use & misuse1393اول
20935169The Effects of Speech Training, Guidebook and Simultaneous Method, on the Knowledge and Attitude of Students about HIV/AIDSISIInt J Pediatr1394دوم
21933786Effect of pregabalin augmentation in treatment of patients with combat-related chronic posttraumatic stress disorder: A randomized controlled trialISIJournal of Psychiatric Practice1393مسئول
22931191Temperament and Character Personality Dimensions in Patients with Bipolar I DisorderPMCTurkish Journal of Psychiatry1393اول
23931187Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy in the Improvement of Executive Functions in Individual with ADHDISCJournal of research psychological health1392مسئول
24931157The efficacy of group metacognitive therapy on self-esteem and mental health of patients suffering from major depressive disorder.PMCIranian journal of psychiatry and behavioral sciences1393مسئول
25930446The effect of mint chewing gum on salivary cortisol the first stage of labor in nulliparous womenCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
26930140Rivastigmine as an Effective Add-On to Standard Treatment of Veterans With Chronic Posttraumatic Stress Disorder A Case SeriesISIJournal of Clinical Psychopharmacology1392اول
27923161Executive Functions in Patients with Bipolar I Disorder in Recovery Phase: A Case-Control Studyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392چهارم
2891530Effect of eight-week aquatic exercise on life-quality of women over 65scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391مسئول
2991506Cognitive Deficits and Memory Disturbances in Patients with Chronic Post-Traumatic Stress DisorderChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences 1391اول
3090469Bupropion-induced Diplopia in an Iranian PatientscopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1390مسئول
3188493فراوانی علائم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیاییindex copernicusمجله طب نظامی1388دوم
3288477خود بیمار انگاری و عوامل وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه ایلام1388دوم
3388432Short-term family-focused psycho-educational program for bipolar mood disorder in mashhad scopusIranian journal of medical sciences1388اول
3488394بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388دوم
3588317Evaluation of Symptom Patterns and Frequency of Body Dysmorphic Disorder in Students of Mashhad University of Medical Sciences(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
3687591Effect of amantadine on weight gain in schizophrenic patients during olanzapine or clozapine treatmentSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم مغزواعصاب ایران1387سوم
3787588Depression and its Correlation with Self-esteem and Social Support among Iranian University Studentsسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS)1387دوم
3887547Patterns and correlates of substance use among university students in iranscopusIranian journal of psychiatry and behavioral sciences1387سوم
3987507Effects of Selegiline on Negative Symptoms in Schizophrenia: A Double-Blind Clinical Trialindex copernicusمجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران1387مسئول
4087496رابطه متغیرهای هواشناسی با خشونت و بستری بیماران روان پزشکی در شهر مشهد SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تخصصی پزشکی قانونی، حقوقی، جرم شناسی و اعصاب و روان 1387اول
4187478Relationship between Anxiety, Depression, and Personality Type and the Incidence of Reflex Sympathetic Dystrophy in Patients with Distal Radius Fracturescopusiranian journal of medical sciences1387دوم
4287353Haloperidol Versus Risperidone: A Comparison of Beneficial Effect on Cognitive Function of Patients With Chronic SchizophreniascopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 1387مسئول
4386621Anticonvulsant treatments of dysphoric mania: a trial of gabapentin, lamotrigine and carbamazepine in IranPMCNeuropsychiatric disease and treatment1386پنجم
4486136Post-traumatic strees disorder and related orthopedic traumasسایر سایت‏های تخصصیThe Journal of Pakistan Psychiatric Society1386مسئول
4586078Anticonvulasnt treatment of dysphoric mania : A trial of gabapentrin/ lamotrigine and carbamazepine in IranscopusNeuropsychiatric Disease and Treatment1386پنجم
4685237Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian populationscopusAmerican Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics1385پنجم به بعد
4785092مقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پزشکی در دوره کارورزی با دانشجویان هم مقطع غیر پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1383(Emro (IMEMRفصلنامه اصول بهداشت روانی1385دوم
4885091مشکلات روانشناختی و افکار خودکشی در دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
4985087همه گیر شناسی بیماران بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1934907تاثیر همراهی دو شیوه درمانی آموزش خودهیپنوتیزم و دارو درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1772ابزارهای سنجش اختلالات روان¬پزشکی بر اساس DSM-51393ترجمه
2213رویکردهای کلینیکی، پژوهشی و درمانی در اختلالات خلقی، فصل سیزدهم: آموزش روانی در اختلالات خلقی دوقطبی1391تالیف بخشی از کتاب
32070سرگذشت یالوم1398ترجمه
42069هوش جنسی1398ترجمه
52009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
61895اختلال دوقطبی و ادامه زندگی (راهنمایی برای بیماران و خانواده‌ها)1397تالیف
7161تشخیص در روان پزشکی1391ترجمه
81359مخلوقات فانی1394ترجمه
91358سرطان و ادامه زندگی1394تالیف
101357مسئله اسپینوزا1394ترجمه
111356Psychiatric Complications of Sulfur Mustard (SM) Poisoning, in: Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds1394تالیف بخشی از کتاب
121355۵۰ ایده مهم درباره مغز که شما باید بدانید1395ترجمه
131288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19204کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه