محمدرضا  فیاضی بردبار

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدرضا فیاضی بردبار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا فیاضی بردبار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : روانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : fayyazimr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960054بررسی ویژگی های دموگرافیک و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی در سال 95مجریدر دست اجراخير
2960053بررسی شیوع کمال گرایی نوروتیک در همسرآزاری روانیمجریعقد قراردادخير
3941080مقايسه تاثير درمان دارويي و درمان شناختي رفتاري مبتني بر نظريه آلودگي ذهني در بيماران مبتلا به وسواس شستشو با آلودگي ذهنيمجریپایان یافتهخير
4940688مقایسه مکانیسم های تطابقی پردازش تصاویر چهره در بیماران اسکیزوفرنی و افراد سالم.مجریپایان یافتهبلي
5940171بررسی ابعاد شخصیتی براساس نظریه کلونینجر در بیماران مبتلا به دیابتمجریدر دست اجراخير
6930960بررسی اثر افزودن درمان با سلولهای بنیادی مغز استخوان اتولوگ درمقایسه بادرمان های معمول در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال بیمارستان ابن سینا ومراکزتحت پوشش بهزیستی مشهد در سال 94-93مجریپایان یافتهبلي
7930803بررسی میزان نگرش پرستاران، پزشکان، بیماران و همراهان بیمار نسبت به دستور عدم احیا در بیمارستان امیدمجریدر دست اجرابلي
8930702بررسی سایکوپاتولوژی ،کیفیت زندگی و کیفیت روابط زناشویی بیماران مبتلا به وارت مقعدی تناسلی مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1393 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
9922432بررسی فرا تحلیلی ابعاد شخصیتی بر مبنای پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در بیماران دو قطبی در مقایسه با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
10922162بررسی اثربخشی داروی سیپروهپتادین بردرمان عوارض جانبی جنسی ناشی از مصرف مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونینمجریپایان یافتهبلي
11921681بررسی ابعاد شخصیتی بیماران PTSD بستری در بخش جانبازان بیمارستان ابن سینا و رابطه آن با سازگاری زناشویی و کیفیت زندگیمجریدر دست اجراخير
12921653مطالعه تقارن سنجی نسبت طول انگشتان اشاره به حلقه (2D:4D)در بیماران روانپزشکیی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهخير
13921299مقایسه ویژگیهای شخصیتی، سایکو پاتولوژی و مودالیته حسی دانشجویان دربدو ورود به دانشکده پزشکی ، با دانشجویان دانشگاه وارستگانمجریپایان یافتهخير
14921173ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب رشته تخصصی و انگیزه های شغلی آینده دانشجویان مقطع انترنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1394مجریپایان یافتهخير
15920041مقایسه ی خودشیفتگی و عزت نفس در پزشکان و دانشجویان پزشکی با هم رده های تحصیلی غیر پزشکیمجریپایان یافتهخير
16910271بررسی نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بر اساس علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
17910004مقایسه فراوانی اختلال بیش فعالی – کم توجهی بالغین در افراد با سوء مصرف شیشه، افراد با سوء مصرف اوپیوئیدها و گروه بدون سوء مصرف مواد مجریپایان یافتهخير
18900441بررسی تاثیر افزودن پره گابالین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن ناشی از جنگمجریپایان یافتهبلي
1989985بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در بیماران با افکار و اقدام به خودکشی بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
2089921بررسی اثر افزودن آسپرین به رژیم درمانی بیماران اسکیزوفرنی بر عملکرد شناختی و بالینی بیماران بستری در بیمارستان ابن سینامجریپایان یافتهبلي
2189848بررسی مقایسه ای شدت افسردگی و اضطراب در مبتلایان به دیستونی گردنی قبل و بعداز درمان با سم بوتولینوم Aمجریپایان یافتهبلي
2289697فراوانی اختلالات تجزیه ای در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی بیمارستان ابن سینای مشهدمجریپایان یافتهبلي
2389641بررسی اثر بخشی افزودن انداسترون در علائم منفی اسکیزوفرنیمجریپایان یافتهبلي
2489594بررسی دانش و نگرش وعملکرد مسئولین اجرایی استان نسبت به درمان سوء مصرف کنندگان مواد در سال 89مجریپایان یافتهبلي
2589327بررسی دانش، نگرش و عملکرد بیماران وابسته به اوپیوئید مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد و خانواده آنان نسبت به درمان سوء مصرف کنندگان مواد در مشهد در سال 89مجریدر دست اجراخير
2689217بررسی اثر افزودن ممانتین به درمان بیماران اسکیزوفرن در علائم بیماری: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفیمجریپایان یافتهبلي
2789065بررسی ابعاد شخصیت در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی تیپ یک بستری در بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
2887348بررسی نقش افزودن بوپروپیون بر نواقص عملکرد شناختی و بالینی ناشی از ترک سیگار بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان های ابن سینا و دکتر حجازیمجریپایان یافتهبلي
2987267مقایسه اختلالات سایکولوژیک در بیماران مبتلا به لیکن سیمپلکس کرونیکوس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) با جمعیت نرمالمجریپایان یافتهبلي
3086578بررسی تاثیر افزودن ریواستیگمین به درمان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مجریپایان یافتهبلي
3186425بررسی وضعیت شناختی و حافظه در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مراجعه کننده به کلنیک روان پزشکی بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
3286143مقایسه کیفیت خواب بیماران بستری در بخش های جراحی و داخلی بیمارستان امام رضا مشهد مجریپایان یافتهخير
3386075مقایسه سطح پلاسمائی اینترلوکین یک در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در دوره حاد مانیا و دوره بهبود.مجریپایان یافتهخير
3485314رابطه اضطراب و تیپ شخصیتی در بروز دیستروفی رفلکس سمپاتیک (RSD) در بیماران با شکستگی دیستال رادیوسمجریپایان یافتهخير
3585158بررسی تاثیر توپیرامات در کنترل وزن مبتلایان به اسکیزوفرنی تحت درمان با الانزاپین در بیمارستان ابن سینا در سال 85-1384مجریپایان یافتهخير
3684015بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385مجریپایان یافتهخير
3783487مطالعه اثر سلژیلین بر بهبود علائم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان های ابن سینا و دکتر حجازی مشهدمجریپایان یافتهبلي
3883199بررسی میزان بروز اختلال استرس پس از سانحه به دنبال تروماهای ارتوپدیمجریپایان یافتهخير
3983103بررسی نقش آموزش خانواده بیماران روانی در کاهش عود سالیانه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال خلقی دو قطبیمجریپایان یافتهخير
4083077بررسی و مقایسه افسردگی در پرستاران شاغل در بخشهای مختلف بالینی بیماریستان امام رضا(ع) و ابن سینا (مشهد - سال 1383)مجریپایان یافتهخير
4182107بررسی میزان اختلالات روانشناختی، افسردگی و تکانشگری و ارتباط آن با نوع مسمویمت در مسمومین بستری در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
42960572رجیستری منطقه‌ای مددجویان تراجنسی داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیتهمکارعقد قراردادخير
43960134رجیستری منطقه ای بیماران مبتلا به اختلالات خوابهمکاردر دست اجراخير
44951126بررسی تاثیر اموزش مراقبت معنوی بر اختلال استرس پس از زایمان در زنان مبتلا به پره اکلامپسیهمکاردر دست اجرابلي
45941430بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به گلوکوم و در مقایسه با گروه گنترلهمکاردر دست اجرابلي
46941416بررسی تاثیر درمان به روش فراشناختی بر کارکردهای عصبی شناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس سانحههمکاردر دست اجراخير
47941117بررسی اختلالات روانپزشکی با استفاده از مصاحبه‌ی ساختاریافته بالینی مبتنی بر DSM-5 در بیماران دچار نارضایتیِ جنسیِ داوطلب تغییر جنسیت مراجعه‎کننده به بیمارستان ابن سینا در طی سال 1395همکاردر دست اجراخير
48940998بررسی اثر بخشی اضافه کردن رزین کندر در بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر خفیف تا متوسطهمکاردر دست اجرابلي
49940985بررسی ساختار‌هایِ نوروآناتومیک در ماده‌یِ خاکستری بیماران داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیت مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا با گروه کنترلهمکاردر دست اجراخير
50940489بررسی رابطه ابعاد شخصیت با پاسخ به لیتیوم کربنات و والپروات سدیم در مانیای سایکوتیکهمکاردر دست اجرابلي
51940070مقایسه بروز اکنه در بیماران قبل و پس از رینوپلاستی و عوامل موثر در آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) و قائم در سال های 96-1394همکارپایان یافتهبلي
52930914بررسی فراوانی وابستگی به پیامک و ارتباط آن با شخصیت افراد در مقاطع مختلف تحصیلی در میان دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 93-94همکارپایان یافتهخير
53911112 بررسي ديدگاه دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در خصوص بيمار محوري در ارتباط بيمار و پزشک سال 1392همکارپایان یافتهخير
54911088بررسی اثربخشی داروی ریسپریدون در درمان اختلالات سایکوتیک ناشی از مصرف متامفتامین، مطالعه تعیین دوزهمکارپایان یافتهبلي
55911001مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی اینترلوکین یک جایگاه 13q2(511ـ) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
56910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
57910704بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آنهمکارپایان یافتهخير
58910667مقایسه تاثیر جویدن آدامس بدون طعم و نعنایی بر استرس و اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زاهمکارپایان یافتهبلي
59910587تاثیر استفاده از گوش بند و ماسک چشمی در طی شب بر کیفیت خواب، اضطراب و بروز دلیریوم بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های امام رضا(ع) و قائم(عج) شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
60910495بررسی اثر بخشی مداخلات آموزش روانی گروهی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبیهمکارپایان یافتهخير
61910023مقایسه اثرات تقویت دارویی با آری پیپرازول و کوئتیاپین در اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان باSSRIهمکارپایان یافتهبلي
6288648بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی 65 -18 ساله شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6386491مقایسه سطح پلاسمایی عامل نکروز توموری الفا در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی 1 در دوره حاد مانیا و دوره بهبود همکارپایان یافتهخير
6485504مقایسه فراوانی پلی مورفیسم اینترلوکین یک (Interleukin-1 Cluster) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
6585503مقایسه فراوانی پلی مورفیسم عامل نکروز توموری آلفا G308A- Tumor Necrosis Factor در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
6684408مقایسه تاثیر آموزش به روش های سخنرانی،دفترچه آموزشی و توام بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی مشهد در مورد بیماری ایدز در سال 1385همکارپایان یافتهخير
6784252بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به امکانات فرهنگی دانشجویی ورزشی و رفاهی دانشگاه در سال 84همکارپایان یافتهخير
6880066مطالعه اثر افشرده های گیاهی در درمان افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهخير
69960126بررسی اثرمندی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوسمی های حاد خونیناظرعقد قراردادخير
70951702تأثیر آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی گروهی بر رضایت زناشویی زوجین و افزایش سازگاریناظرعقد قراردادبلي
71951514بررسی سرشت های خلقی بر مبنای نظریه آکیسکال بین مبتلایان به پرفشاری خون بارداری با گروه کنترلناظرعقد قراردادبلي
72950891بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی اینترفرون گاما در موقعیت874 A/T با اختلال خلقی دو قطبی نوع یکناظردر دست اجراخير
73950462بررسی مطابقت محتوای درسی ومهارت های عملی ارائه شده به دانشجویان پزشکی در بخش زنان با نیازهای واقعی آنها بعد از فارغ التحصیلیناظردر دست اجراخير
74950189مقایسه قدرت عملکردهای عضلانی منتخب در دست غالب در بیماران مبتلا به وابستگی به اپیوئیدها تحت درمان با داروهای تنتور اپیوم و متادونناظرعقد قراردادبلي
75950141گزارش صبحگاهی در روانپزشکی: طراحی مدل مطلوب برای دوره دستیاری و ارزیابی آنناظردر دست اجراخير
76941283غربالگری افسردگی  در زنان  در دوره بعد از زایمان درمراکز تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 ناظرعقد قراردادخير
77941079بررسی ومقایسه فراوانی نسبی سرولوژیک اتوآنتی بادی ترانس گلوتامیناز بافتی٦ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی،بستگان درجه اول و گروه کنترل سالم ابن سینای مشهدناظرپایان یافتهبلي
78940517بررسی اثر افزودن کورکومین به سرترالین دردرمان اختلال افسردگی اساسیناظردر دست اجرابلي
79940440رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظردر دست اجراخير
80931740 بررسی دوسوکور، تصادفی و کنترل شده ی اثربخشی و ایمنی اضافه کردن تاموکسیفن به سدیم والپروات بعلاوه ریسپریدون در درمان فاز حاد مانیا دراختلال دو قطبی در بیمارستان ابن سینای مشهدناظرعقد قراردادبلي
81930750مطالعه تاثیر نوبت کاری بر وضعیت سلامت روانی کلیه شاغلین کارگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان فریمان در 1393 – 1392ناظرعقد قراردادخير
82930105بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در طی دوره بارداری در زنان مراجعه کننده به 3 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت انجام زایمان ( 1393)ناظرپایان یافتهخير
83922605مقايسه ي سطح سرمي آنتي بادي هاي توکسوپلاسماگوندي در بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي در دوره ي حاد مانيا، در دوره ي بهبود و گروه کنترل غيرمبتلا به اختلالات روانپزشکيناظردر دست اجرابلي
84922170بررسی فرا تحلیلی اثربخشی داروی سلکوکسیب به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم افسردگیناظرپایان یافتهبلي
85921429بررسی اثر omega-3 بر اندکسهای متابولیک و التهابی بیماران اسکیزوفرن مزمن تحت درمان با کلوزاپین ووالپرواتناظرپایان یافتهبلي
86920829برر سی فرا تحلیلی تاثیر درمان فراشناختی بر اختلالات اضطرابیناظرپایان یافتهخير
87920474مقایسه سطح آنتی بادی پروتئین شوک حرارتی 27 در بیماران مبتلا به روانپریشی ناشی از متافتامین با گروه کنترل سالمناظرپایان یافتهبلي
88920228بررسی مقایسه ای شیوع اختلال بد شکل انگاری در بیماران تحت درمان ارتدنسی 18 ساله به بالا و افراد سالم شهر مشهد در سال 93-1392 ناظردر دست اجرابلي
89911224 بررسی تاثیرافزودن طب سوزنی به درمان روتین در اختلال بیخوابیناظردر دست اجراخير
90910727ارتباط نارسایی هیجانی و راهبردهای مقابله ای شناختی/رفتاری با آسیب پذیری روانی بیماران دارای بیماری های التهابی رودهناظرپایان یافتهبلي
91910726بررسی منافع وموانع درک شده فعالیت جسمانی درمیان سالمندان ساکن مراکزنگهداری سالمندان شهرمشهدناظرپایان یافتهخير
92910722بررسی ارتباط بین اختلالات رفتاری با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سیروز کبدیناظرپایان یافتهبلي
93910023مقایسه اثرات تقویت دارویی با آری پیپرازول و کوئتیاپین در اختلال وسواسی جبری مقاوم به درمان باSSRIناظرپایان یافتهبلي
94901105بررسی هویتِ جنسی، گرایشِ جنسی و بازی‌هایِ رفتاری و ارتباطِ آن با موتاسیون هایِ ژنِ SRD5A2 در بیمارانِ مبتلا به نقصِ آنزیمِ 5α alpha reductase تیپ 2ناظرپایان یافتهبلي
95901087بررسی فراوانی سرشت های خلقی و شخصیتی در بیماران اقدام کننده به خودکشی های غیرکشندهناظرپایان یافتهخير
96900955بررسی ارتباط حمایت خانواده در دوران پس از زایمان با اختلال استرس پس ازضربه در مبتلایان به پره اکلمپسیناظرپایان یافتهبلي
97900927بررسی میزان سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و ارتباط آن با سلامت روانی ورزشکاران مرد عضو باشگاه‌های پرورش اندام شهر مشهد در سال 1390ناظرپایان یافتهخير
98900792بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان دیالیزیناظرپایان یافتهبلي
9989901بررسی علل ارجاع بیماران بستری در بخش های غیر روانپزشکی برای مشاوره راونپزشکی و تشخیص های مطرح شده برای آنها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال1388ناظرپایان یافتهبلي
10089548بررسی مقایسه تأثیر ریسپریدون با ریسپریدون + نالترکسون در درمان اختلال طیف اوتیستیک در کودکان 12-4 سالناظرپایان یافتهبلي
10189314مقایسه سطح اضطراب و افسردگی قبل و بعد از عمل جراحی بای پس معده در افراد مبتلا به چاقیناظرپایان یافتهخير
102891014بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب درافراد مبتلا به بیماری جسمی بستری شده در بیمارستان قائم(عج) مشهدناظرپایان یافتهبلي
103891013مقایسه اثر اریپی پرازول و ریسپریدون دردرمان مانیای حادناظرپایان یافتهبلي
10489090بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 17-7 سال مبتلا به سرطان های لنفو هماتوپوئتیکناظرپایان یافتهبلي
10588697بررسی فراوانی علائم روانپزشکی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسم و مقایسه با گروه شاهدناظرپایان یافتهبلي
10688388بررسی همه گیر شناسی اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان در شهرمشهد در سال 1388ناظرپایان یافتهخير
10788275بررسی فراوانی علائم روانپزشکی در کودکان و نوجوانان چاق 17-5 سال ناظرپایان یافتهبلي
10887828مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان ابن سینا و قائم(عج) سال 1388ناظرپایان یافتهبلي
10987747بررسی علائم و شدت افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسونناظرپایان یافتهبلي
11087685بررسی شیوع، علل گرایش و عدم گرایش مصرف سیگار در میان دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد در سال 1387ناظرپایان یافتهخير
11187556بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در جانبازان سالمند خراسان رضوی در سال 87ناظرپایان یافتهبلي
11287511بررسی مختصر وضعیت روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار با سن بیش از 55 سال ناظرپایان یافتهخير
11387488مقایسه اضافه کردن مت فورمین و پلاسبو به رژیم درمانی کلوزاپین در کنترل وزن و اختلال عملکرد متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان حجازی و ابن سینا مشهد (1387-1389)ناظرپایان یافتهبلي
11487452بررسی سطح هیجان ابراز شده، سندرم فرسودگی و افسردگی در همسران جانبازان بستری در مرکز روانپزشکی ابن سینا و ارتباط با میزان بستری مجدد جانبازان طی پیگیری 9 ماههناظرپایان یافتهبلي
11586731نقش سلامت روانی شناختی رانندگان وسایل نقلیه در سوانح رانندگی مشهدناظرپایان یافتهخير
11686653بررسی شیوع تدخین سیگار و علل گرایش به سیگار در دانش اموزان دبیرستانهای مشهد در سال تحصیلی 1387-1386ناظرپایان یافتهخير
11786228تعیین میانگین آنتی بادیهایIgMو IgG سیتومگالوویروس وتوکسوپلاسموز درپلاسمای بیماران اسکیزوفرنی با علائم منفی و مقایسه با بیماران علائم مثبتناظرپایان یافتهخير
11886191مقایسه اثر ضد افسردگی نورتریتیلین و بوپروپیون در اختلال افسردگی اساسی سالمندانناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963448Evaluation of Psychopathology and Quality of Life in Patients with Anogenital Wart Compared to Control GroupPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396مسئول
2963414Iranian Gender-Nonconforming Children Will Not Benefit from the Omission of Gender Incongruence in Children DiagnosisISIARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR1396سوم
3961819Comparative Dermatoglyphic Study between Autistic Patients and Normal People in Iran.PMCIranian journal of medical sciences1396دوم
4961779Psychological disorders in patients with lichen simplex chronicus: A comparative study with normal populationscopusPolish Annals of Medicine1396دوم
5954293Effectiveness of Psychoeducational Group Training on Quality of Life and Recurrence of Patients with Bipolar DisorderPMCIranian Journal of Psychiatry1395سوم
6954239A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control StudyISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1395سوم
7953849Effects of Bupropion on Cognitive Function in Schizophrenia: A Double Blind Randomized Controlled Trialسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395مسئول
8953321Effect of Topiramate on Drug Associated Weight Gain of Patients with Schizophrenia and Bipolar I Disorders: A Dose Ranging Randomized TrialISITURK PSIKIYATRI DERGISI1395چهارم
9953292Effect of Rivastigmine Augmentation in Treatment of Male Patients With Combat-Related Chronic Posttraumatic Stress DisorderISIJournal of Clinical Psychopharmacology1395سوم
10950059The Relationship between Meteorological Conditions and Homicide, Suicide, Rage, and Psychiatric HospitalizationISIJOURNAL OF FORENSIC SCIENCES1393چهارم
11943158Do Cancer Patients Prefer to Know the Diagnosis? A Descriptive Study Among Iranian Patients.PMCIran J Psychiatry Behav Sci1394پنجم به بعد
12935293Frequency of use, awareness, and attitudes toward side effects of anabolic-androgenic steroids consumption among male medical students in Iran.ISISubstance use & misuse1393اول
13935169The Effects of Speech Training, Guidebook and Simultaneous Method, on the Knowledge and Attitude of Students about HIV/AIDSISIInt J Pediatr1394دوم
14933786Effect of pregabalin augmentation in treatment of patients with combat-related chronic posttraumatic stress disorder: A randomized controlled trialISIJournal of Psychiatric Practice1393مسئول
15931191Temperament and Character Personality Dimensions in Patients with Bipolar I DisorderPMCTurkish Journal of Psychiatry1393اول
16931187Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy in the Improvement of Executive Functions in Individual with ADHDISCJournal of research psychological health1392مسئول
17931157The efficacy of group metacognitive therapy on self-esteem and mental health of patients suffering from major depressive disorder.PMCIranian journal of psychiatry and behavioral sciences1393مسئول
18930446The effect of mint chewing gum on salivary cortisol the first stage of labor in nulliparous womenCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392سوم
19930140Rivastigmine as an Effective Add-On to Standard Treatment of Veterans With Chronic Posttraumatic Stress Disorder A Case SeriesISIJournal of Clinical Psychopharmacology1392اول
20923161Executive Functions in Patients with Bipolar I Disorder in Recovery Phase: A Case-Control Studyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1392چهارم
2191530Effect of eight-week aquatic exercise on life-quality of women over 65scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1391مسئول
2291506Cognitive Deficits and Memory Disturbances in Patients with Chronic Post-Traumatic Stress DisorderChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences 1391اول
2390469Bupropion-induced Diplopia in an Iranian PatientscopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1390مسئول
2488493فراوانی علائم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیاییindex copernicusمجله طب نظامی1388دوم
2588477خود بیمار انگاری و عوامل وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه ایلام1388دوم
2688432Short-term family-focused psycho-educational program for bipolar mood disorder in mashhad scopusIranian journal of medical sciences1388اول
2788394بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388دوم
2888317Evaluation of Symptom Patterns and Frequency of Body Dysmorphic Disorder in Students of Mashhad University of Medical Sciences(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
2987591Effect of amantadine on weight gain in schizophrenic patients during olanzapine or clozapine treatmentSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم مغزواعصاب ایران1387سوم
3087588Depression and its Correlation with Self-esteem and Social Support among Iranian University Studentsسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS)1387دوم
3187547Patterns and correlates of substance use among university students in iranscopusIranian journal of psychiatry and behavioral sciences1387سوم
3287507Effects of Selegiline on Negative Symptoms in Schizophrenia: A Double-Blind Clinical Trialindex copernicusمجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران1387مسئول
3387496رابطه متغیرهای هواشناسی با خشونت و بستری بیماران روان پزشکی در شهر مشهد SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه تخصصی پزشکی قانونی، حقوقی، جرم شناسی و اعصاب و روان 1387اول
3487478Relationship between Anxiety, Depression, and Personality Type and the Incidence of Reflex Sympathetic Dystrophy in Patients with Distal Radius Fracturescopusiranian journal of medical sciences1387دوم
3587353Haloperidol Versus Risperidone: A Comparison of Beneficial Effect on Cognitive Function of Patients With Chronic SchizophreniascopusIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 1387مسئول
3686621Anticonvulsant treatments of dysphoric mania: a trial of gabapentin, lamotrigine and carbamazepine in IranPMCNeuropsychiatric disease and treatment1386پنجم
3786136Post-traumatic strees disorder and related orthopedic traumasسایر سایت‏های تخصصیThe Journal of Pakistan Psychiatric Society1386مسئول
3886078Anticonvulasnt treatment of dysphoric mania : A trial of gabapentrin/ lamotrigine and carbamazepine in IranscopusNeuropsychiatric Disease and Treatment1386پنجم
3985237Association of AKT1 haplotype with the risk of schizophrenia in Iranian populationscopusAmerican Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics1385پنجم به بعد
4085092مقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پزشکی در دوره کارورزی با دانشجویان هم مقطع غیر پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1383(Emro (IMEMRفصلنامه اصول بهداشت روانی1385دوم
4185091مشکلات روانشناختی و افکار خودکشی در دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
4285087همه گیر شناسی بیماران بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد1382(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1934907تاثیر همراهی دو شیوه درمانی آموزش خودهیپنوتیزم و دارو درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1772ابزارهای سنجش اختلالات روان¬پزشکی بر اساس DSM-51393ترجمه
2213رویکردهای کلینیکی، پژوهشی و درمانی در اختلالات خلقی، فصل سیزدهم: آموزش روانی در اختلالات خلقی دوقطبی2012تالیف بخشی از کتاب
3161تشخیص در روان پزشکی 1391ترجمه
41359مخلوقات فانی1394ترجمه
51358سرطان و ادامه زندگی1394تالیف
61357مسئله اسپینوزا1394ترجمه
71356Psychiatric Complications of Sulfur Mustard (SM) Poisoning, in: Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds2015تالیف بخشی از کتاب
81355۵۰ ایده مهم درباره مغز که شما باید بدانید1395ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه